Husk mig
▼ Indhold

Kabelforbindelse over Storebælt


Kabelforbindelse over Storebælt18-03-2009 18:08
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
I et par tråde har vi snakket lidt om udbyggelse af kabelforbindelser og herunder kabel over storebælt. I anden sammenhæng (alternativ analyse af REO-rapporten) har jeg udarbejdet en "for sjov"-analyse af hvad en storebæltsforbindelse ville have betydet rent historisk.

Udvekslingsanalyse Vest og Øst 2000-08
Historisk har Danmark mht. el-nettet været opsplittet i to dele. Dog er man nu igang med at installere et storebæltskabel med en kapacitet på 600 MW for at forbinde de to landsdele. Her er mest for sjovs skyld foretaget en analyse af hvornår der historisk er overskudsproduktion i den ene landsdel og mangelproduktion i den anden. Formålet er at illustrere hvorvidt der er et reelt potentiale for udveksling de to landsdele imellem, eller rettere til hvilken grad. I metoden er taget højde for at overskudet i den ene landsdel sagtens kan overstige behovet i den anden landsdel. Her er det så udelukkende behovet det udveksles. Ligeledes er den modsatte situation forekommende at behovet i den ene landsdel overstiger overskudsproduktionen i den anden hvorved det så kun er overskudsproduktionen der udveksles. Herunder de to situationer illustreret for 1. Januar 2008 første og trettende time respektivt.
En væsentlig detalje at holde for øje er, at metoden udelukkende tillader, at påvise en udveksling der ville have resulteret i reduktion af importeret elektricitet i de respektive landsdele. Potentialet i samkørsel er reelt mange gange større da det også kan benyttes til planlægning af den kommende produktion hvor f.eks. Øst kan nyde godt af at der forventes kraftigt blæsevejr i Vest. Denne dynamik kan ikke indfanges af analysen hvormed resultaterne skal læses som et form for minimums-potentiale.

Dertil er der indlagt en analyse om kapacitetsbegrænsning på de 600 MW for, at påvise i hvilken grad kapaciteten udgør en flaskehals. Dvs. til hvilken grad den obstruerer at mere end 600 MW udveksles per time. Igen udelukkende for udveksling af strøm der kan erstatte et behov for import af elektricitet. Ved samkørsel af produktionsmix er det mere sandsynligt at flaskehalseffekter vil opstå oftere end i denne simple analyse.

Nedenstående tabel illustrere det samlede potentiale for perioden 2000-2008. I løbet af de 9 år ville ca. 4.000 GWh have kunnet udveksles og erstattet importeret strøm.
Mht. kapaciteten på 600 MW er der i perioden kun 188 timer hvor den ville have blokeret for yderlige udveksling. Den "tabte" udveksling beløber sig til knap 11 GWh hvilket kun kan betegnes som negligabelt. I alt der knap 24.000 timer hvor udveksling ville finde sted i en eller anden grad. Det svarer til ca. 3 ud af 10 timer i løbet af de 9 år.Herunder oversigtstabel for de enkelt år og ellers mere til sidst for yderligere detaljer på årsbasis.Storebæltskablet udgør en omkostning på ca. 3 milliarder kr.Dvs. i gennemsnit skal hver udvekslede MWh i perioden udgøre en besparelse på 743,58 kr på import hvilket svarer til en pris på 0,74 kr/KWh. Dette må anses for urealistisk da denne simple udregning endda forudsætter nul-indtægt for eksport af den udvekslede strøm. Men igen er det uden at inkludere potentialet i samkørsel af produktionsplanlægning. Dertil øget fleksibilitet i valg af eksportdestination hvor der kan være prisforskelle imellem hvad f.eks. svenskere og tyskere vil betale for strøm. Dvs. hvor man benytter landsdelene som gennemløb. Udfra samme princip er der også en potentiel besparelsesmekanisme hvor der er forskel på prisen henholdsvist tyskere, nordmænd og svenskere tilbyder. Specielt i de tilfælde at det er elektricitet fra vindproduktion der kan udveksles mellem landsdelene vil det økonomiske potentiale her være realistisk. Det skyldes at der allerede er betalt relativt høje beløb for vindproduktionen via garantiaftaler og det langt fra er hver gang, at den pris dækkes ind af eksportpriserne. Endeligt vil kablet selvsagt holde i mere end 9 år og decideret rentabilitet kan man derved ikke komme ind på i denne analyse . Dvs. denne lille økonomiske betragtning er mest "for sjov" og til reflektion og ikke ment som en endegyldig analyse på nogen måder.

Sammenfattende er der er absolut et potentiale i udveksling af strøm landsdelene imellem og de forventede synergi-effekter ved bedre rettidig planlægning af produktionen på nationalt plan vil kun yderligere, og formentligt kraftigere, understrege dette potentiale.Mvh.
Mikkel
18-03-2009 19:07
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hej Mikkel

Jeg tror, at du forsimpler regnestykket lige lovligt meget. Du regner kun på udvekslingen mellem DK1 og DK2, men du glemmer den afsmittende effekt som fjernelsen af en "flaskehals" er - dvs. hvis vi kan udveksle el mellem DK 1 og 2 kan vi også presse prisen overfor Sverige og Tyskland. De sidste lange tid har elprisen i DK øst været ca. 1o øre højere end i DK vest, den prisdifference vil udjævnes når kablet sættes i gang.
18-03-2009 20:25
Kosmos
★★★★★
(5366)
I anden sammenhæng (alternativ analyse af REO-rapporten) har jeg udarbejdet en "for sjov"-analyse af hvad en storebæltsforbindelse ville have betydet rent historisk

- ganske imponerende!: Du må kunne udrette en del, når det ikke længere (kun) er 'for sjov'!


Jeg mener dog, det for fuldstændighedens skyld bør nævnes, at beslutningen (om jeg da ikke husker helt galt?) faktisk blev taget på en lidt anden - men helt konkret - baggrund: Et 'problem øst for Øresund' førte til, at Sjælland i en længere periode var (næsten) uden strøm, mens der var forholdvis rigeligt vest for Storebælt!

Se fx. dette og dette.
20-03-2009 17:43
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej Boe
Du har helt ret i det er en alt for forsimplet analyse - hvilket jeg da også forsøger at udtrykke i teksten. At den udelukkende er på overskud/underskud timer og intet har med omkring dynamiske produktions-fordele. Mht. det økonomiske har du også ret - og det jeg mente med at der ligger et potentiale i bedre import/eksport priser som resultat af flere aftagere/leverandører. Så helt enig med dig og kodeordet omkring den lille analyse er "for sjov". Den kan ikke bruges som nogen form for seriøs analyse af "værdien" af et kabel under storebælt eller om 600MW er "nok".
Det den kan vise er at selv hvor man holder produktionen passiv - dvs. uændret - vil der alene via sammenfaldstimer kunne udveksles hvad der vel rundt regnet svarer til ca. 1% af det samlede forbrug over de 9 år. Det er vel også en form for energibesparelse

Tror såmænd man alene ved denne simple analyse kan retfærdiggøre udgiften til kablet hvis man kører den over hele dets levetid - alt afhængigt af sammenligningen mellem import/eksport priser selvsagt.

Hej Kosmos
Takker for info - var ikke klar over baggrunden for kablet. Selvsagt "netudbygning" og tilknyttede argumenter burde være nok i sig selv men det har sikkert hjulpet lidt på den politisk vilje og handlekraft at vi gik i sort her i kjøbenhavnstrup.


Mhv
Mikkel
20-03-2009 18:01
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Selvsagt "netudbygning" og tilknyttede argumenter burde være nok i sig selv men det har sikkert hjulpet lidt på den politisk vilje og handlekraft at vi gik i sort her i kjøbenhavnstrup


Blot til info konkurrencestyrelsen har på opfordring fra forbrugerne regnet på fordelene ved et Storbæltskabel, og kom frem til at det var en konkurrencemæssig god ide - alle elselskaber (da var før DONGs tid) var negative, da kablet vil forhindrede prisdifference mellem øst og vest Danmark.

For forbrugerne gælder det om at få minimeret antallet af "flaskehalse", mens det for producenterne/elhandlerne gælder om at maksimere antallet. Det er i flaskehalssituationer at elhandlerne tjerne mange penge.
08-03-2010 16:35
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Fra JP, erhverv d.d.:

Planer om super-elnet i Nordsøen

http://epn.dk/brancher/energi/article2002698.ece

Hvor er Danmark / Energinet.dk henne?
10-03-2010 14:09
Jakob
★★★★★
(9132)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Fra JP, erhverv d.d.:

Planer om super-elnet i Nordsøen

http://epn.dk/brancher/energi/article2002698.ece

Hvor er Danmark / Energinet.dk henne?


Godt spørgsmål, men tror du ikke, at Danmark kommer med i en senere fase eller via Tyskland og Norge..?

http://epn.dk/brancher/energi/article2002698.ece
Citat:
------------------------
Det irske vindmølleselskab Mainstream Renewable Power har foreslået en første fase, der binder Storbritannien, Tyskland og Norge sammen, hvilket vil koste 35 milliarder euro - eller 250 milliarder kroner.

Tankerne om et super-elnet i Nordsøen har tidligere fået bred politisk opmærksomhed. I december enedes ni lande, heriblandt Danmark, om, at lave en plan for et fælles elnet.
------------------------


Det er mange penge.
Det kan måske også blive interessant at regne på, hvor meget af investeringen, der er spildt, når der senere udvikles bedre metoder til lagring af vindenergi..
10-03-2010 14:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Godt spørgsmål, men tror du ikke, at Danmark kommer med i en senere fase eller via Tyskland og Norge..?


Jakob

Tror du ikke, at den løsning vil blive ekstra dyr for Danmark?
12-03-2010 01:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

Tror du ikke, at den løsning vil blive ekstra dyr for Danmark?


ER det ikke sådan i runde tal det vi har brugt på møller, kabel/netforstærkning og ikke mindst ombygning af kraftværker så de ikke producere strøm men varme sidst Amagerværket til et enormt milliardbeløb.

Hertil de til alle tider fristende skattefordele som skal smører disse projekter med enorme lomme smerter for statskassen til følge!
Deltag aktivt i debatten Kabelforbindelse over Storebælt:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik