Husk mig
▼ Indhold

Klima for begyndereSide 2 af 2<12
25-12-2016 17:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
At folk emigrerer fra Afrika kan som bekenddt skyldes meget andet en klimatiske forhold. Det skyldes f.eks. også, at folk i Afrika har fået langt større viden om hvordan vi lever i Europa og USA i takt med at både TV og internet er blevet meget mere udbredt i Afrika end det var tidligere.
25-12-2016 17:55
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Til blot og bar forståelse: er der nogen, der mener, at klimaforandringer ikke spiller nogen rolle for migrationen - i Afrika eller andre steder?
25-12-2016 18:03
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jørgen Petersen skrev:
At folk emigrerer fra Afrika kan som bekenddt skyldes meget andet en klimatiske forhold. Det skyldes f.eks. også, at folk i Afrika har fået langt større viden om hvordan vi lever i Europa og USA i takt med at både TV og internet er blevet meget mere udbredt i Afrika end det var tidligere.


Jeg kan tilføje,og religiøse konflikter samt politisk ustabilitet,som begrænser menneskenes sociale udviklingsmuligheder.
25-12-2016 18:05
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den alt overvejende årsag til emigrationen fra f.eks. Afrika til Europa er massiv fattigdom. Her taler vi om fattigdom i et omfang, som vi i vores del af verden ikke kan forestille os.

Yderligere er der så vidt vides mange som flygter fra vold og voldelig undertrykkelse.
25-12-2016 19:05
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Klaus Krogsbæk skrev igår:

"Hvis andre er uenig i IPCC's konklusioner, bør de fremlægge deres synspunkter, fakta og data i et sammenhængende papir - eller referere til et sådant. Hurtige bemærkninger er ikke tilstrækkeligt."

Det må da siges at være lidt af en argant udtalelse. Det forhold, at IPCC udsender et udkast af deres konklusioner til gennemgang hos dem der betaler regningen før det blive vedtaget, er da et meget tydeligt tegn på politisk arbejde. Hvis der var tale om fagligt og sagligt arbejde på højt niveau, så ville man ikke bruge denne fremgangsmåde. Så ville man bruge faglist stærke personer (og ikke lægfolk/politikere) til at gennemgå materialet før endelig fremsættelse.
26-12-2016 13:43
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
N A Nielsen skrev:
Klaus Krogsbæk skrev:
Jeg nævnte Sahel alene som et eksempel på, at klimaændringer medfører migration; og det mener jeg står uanfægtet.


Altså et klima, der har budt på stigende nedbør og hvor høstudbyttet er mere end tredoblet siden startfirserne, en stigning som langt overstiger befolkningsforøgelsen, og hvor leveforholdene generelt er meget væsentligt forbedret - ikke mindst den forventede levealder.

At klimaforandringer generelt skulle være en særlig væsentlig grund til migration er på denne baggrund ikke sandsynligt. Med generelt mere nedbør og en tredobling af høstudbyttet er denne migrationsårsag væsentligt mindsket i Sahel-regionen siden 80erne, ikke sandt?


Klaus Krogsbæk skrev:
Jo, men begge dele kan vel være sandt? At der er en positiv udvikling på en række parametre, mens klimaforandringer medfører ændringer på konkrete områder, som rammer nogle så hårdt, at de må bryde op? I hvert fald kan vi konstatere, at folk migrerer fra (områder af) Sahel.


Jeg er bare ikke med på, at enhver tørke pludselig skyldes "klimaforandringer", som om tørke er noget nyt. Når nedbøren for tiden er tæt på "normal" og høstudbytterne langt overstiger den hurtige befolkningstilvækst i Sahel er det for mig at se temmelig bizart at tilskrive migrationen "klimaforandringer". Så meget har forfatterne til Care Danmark-rapporten Fleeing Climate Change
da også forstået. Ja, for de nævner ikke disse fakta med et eneste ord...

Til gengæld opfinder de fakta, som passer meget bedre med deres budskab "Take Action Now!":

CLIMATE DRIVERS OF MIGRATION AND DISPLACEMENT
Global temperatures have risen approximately 1°C above pre-industrial levels (Met Office, 2015), which has already led to significant climatic changes almost everywhere on the planet. The number of storms, droughts, and floods have increased threefold over the last 30 years with devastating effects on vulnerable communities, particularly in the developing world


Droughts have a huge impact on the movement of people and, over the last thirty years, twice as many people have been affected by droughts as by storms (Environmental Migration Portal 2016). The area affected by drought has
increased since the 1970s, with more intense and longer droughts over wider areas, particularly in the tropics and sub-tropics (IPCC 2012). From 1980 to 2008, the yields of three of the four staple crops – wheat, soy, and maize – were reduced (CGIAR 2015).


Ifølge IPCC (seneste rapport AR5) kan der hverken konstateres en stigende trend i tørke, oversvømmelser eller antallet af storme i verden, endsige en tredobling! [sic]
Områder med forskellig grad tørke i verden er nogenlunde konstant og høstudbytter har været støt stigende i verden siden 1980:

Du siger, Klaus K, at:

Det handler så om at udvælge troværdige kilder - med IPCC som det vandtætte eksempel.


Enig, men hvis IPCC er troværdig, så er Care Danmarks rapport altså utroværdig. Er vi enige om det? Og så er det måske ikke lige konklusioner fra rapporten Fleeing Climate Change, som "begyndere" skal præsenteres for.

Generelt, så er det en god idé at gå langt uden om rapporter og artikler med sætninger i bydeform som "Take Action Now!". Hvis det reelt er viden, som man søger, kan man med fordel lægge alt til side, som indeholder paroler og udråbstegn eller i det mindste behandle det med så høj en grad af skepsis, som man overhovedet kan mønstre.
Redigeret d. 26-12-2016 13:47
26-12-2016 16:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ N A Nielsen

Jeg er meget enig med dig i hvad du skriver. Specielt synnes jeg det er vigtigt at bemærke, at det globale høstudbytte siger år for år. Det passer meget godt med, at denne klode blivere grønnere og grønnere og tilsvarende mere frodig.
26-12-2016 17:51
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
a) Bemærk: Min bemærkning ovenfor om Sahel og klimaændringer indgår ikke i artiklen 'Klima for begyndere'.

b) Jeg er dog enig i, at bemærkningen burde være mere præcis. "Climate stressors and environmental degradation clearly play a role, but must be considered in relation to other factors." Det skriver 'micle - migration, climate & environment' (http://www.micle-project.net) om Sahel. I hvilket omfang klima-stressorerne i denne region så kan tilskrives den menneskeskabte klimaforandring, ved jeg ikke, og derfor er min bemærkning for upræcis.

c) Jeg vil afvente svar fra Care, inden jeg evt. går videre med den sidste del af min artikel.

d) Generelt mener jeg, at klimaforandringernes betydning nok kan forstås absolut - så at sige i deres egen ret - men også skal forstås relativt - dvs. i deres betydning for det faktisk eksisterende samfund (nationalt og internationalt). Dermed forbindes klimaspørgsmålet med de generelle økonomiske, politiske og sociale spørgsmål og kan således fungere som styrkemarkører for allerede eksisterende problemstillinger - og det kan så - til en vis grad - være op til det politiske temperament, hvad der kom først: hønen eller ægget.
(Til illustration: "Although the 2014 global cereal harvest was an all-time record, most of it was grown in a few key production areas, where farmers are paying the price of decades of intensive monocropping: soil degradation, groundwater depletion and a marked slow-down in the rate of yield increases. In vast areas of the developing world, farmers obtain barely a fraction of potential yields, owing to natural resource constraints and lack of access to the knowledge and technologies that would enhance their productivity. Climate change adds new pressures on cereals, including rising temperatures and a higher incidence of pests, diseases, droughts and floods." - fra FAO: 'Save and Grow in practice: maize · rice · wheat', 2016 (kilde: http://www.fao.org/climate-change/resources/publications/en/)
Redigeret d. 26-12-2016 18:11
26-12-2016 19:07
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Klaus Krogsbæk

Det du skriver om den gloable kornhøst indeholder selvfølgelig en lille flig af sandhed. Problemet at blot, at den globale kornhøst er støt stigende. D.v.s. at vi statistisk set kan forvente en ny verdensrekord i kornhøsten om kun 3 - 4 år, og yderligere en ny verdensrekord om yderligere 3 - 4 år. Helt ærligt: Hvor længe kan man blive ved med den smørre om at vi udpiner jorden og at den globale omvarmning (med bla. tørke og oversvømmelser m. m.) skaber problemer i relation til planteavlen?

Faktum er kort og godt, at denne jord blivere grønnere og grønnere og tilsvarende mere frodig. Derfor siger det globale høstudbytte.
26-12-2016 20:54
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Klaus Krogsbæk, jeg har læst din sidste kommentar, og jeg synes ikke rigtig, der er noget at svare på. Jeg fandt din publikation fra FAO og nedenstående figur fra notatet sammenfatter fint, at høstudbytter stiger, antallet af underernærede i verden falder, og hvad der er særlig markant, andelen af verdens befolkning, der er underernærede, styrtdykker. I 1970 var 37% af verdens befolkning underernærede, den andel er nu faldet til 12,9% altså under en tredjedel. Når Jørgen Pedersen derfor snakker om "massiv fattigdom", "fattigdom i et omfang, som vi i vores del af verden ikke kan forestille os." som årsag til migration, ja så er det altså en fattigdom, som i hvert fald hvad angår adgang til tilstrækkelig ernæring er kraftigt på retur og i et stadig hurtigere tempo, som figuren viser. Intet under at den forventede levealder er steget med 20 år i Sahel-regionen i perioden.

Jeg fastholder, at når der hverken er mere tørke, flere oversvømmelser eller flere storme i verden, høstudbytter stiger langt hurtigere end befolkningstallet - også i Sahel, underernæring falder, levealderen stiger, så er det tegn på, at klimaforandringer ikke kan være en væsentlig årsag til øget migration. For hvordan skulle klimaforandringer kunne give flygtninge hvis ikke via tørke, oversvømmelser, storme, sult og underernæring?

Som sagt er Care Danmark vist også klar over dette, for organisationen nævner ikke nogen af ovenstående fakta men fremfører i stedet fordrejede og deciderede usande påstande i stedet.Redigeret d. 26-12-2016 21:27
26-12-2016 22:04
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Når fattige folk i f.eks. Afrika via TV, film og internet ser hvordan vi i den velstillede del af verden lever, så kan det ikke andet end skabe grundlag for folkvandring/emigration. Dette har bare ikke noget med AGW og klimaforandringer at gøre.
26-12-2016 22:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Klaus Krogsbæk

Det er ved at være på tide at indse, at hele CO2- og klamproblemet er helt vildt og ubeskriveligt overdrevet. Jeg benægter selvfølgelig ikke, at der kan være enkelte steder, hvor de såkaldte menneskeskabte klimaforandringer kan have negativ indvirkning. Men helheds billedet er klart positivt. Der er således ingen grund til panik.
26-12-2016 22:38
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Antallet af menneskeliv, som er gået tab på grund af naturkatastrofer (af den ene eller anden slags) har være kraftigt faldende siden 1920'erne:

Det kan man læse om på denne adresse:
https://ourworldindata.org/natural-catastrophes/

I følge denne opgørelse mistede i 1920'erne ca. 872.000 mennesker livet på grund af nataturkatastofer pr. årti. I 1990'erne var dette tal faldet til ca. 52.000 pr. årti. Dette er et meget massivt og bemærkelsesværdigt fald i tab af menneskeliv.

Nærstuderer man den mindre stigning, som der har været i antallet af døde i de senere år, så fremgår det, at denne stigning skyldes en stigning i antal døde p.g.a. jordskæld. Da jordskæld ikke har noget med CO2- og klimaproblemet at gøre, kan vi i relation til klimadebatten godt se bort fra denne lille stigning.

Det korte af det lange er således, at der er sket et meget massivt fald i antallet af mennesker, som mister livet p.g.a. klimarelaterede naturkatastroffer.
27-12-2016 10:39
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
The number of storms, droughts, and floods have increased threefold over the last 30 years with devastating effects on vulnerable communities, particularly in the developing world (Advisory Group on Climate Change and Human Mobility)

Care Danmark, Fleeing Climate Change 2016

Kildehenvisningen er til en UNHCR-publikation. UNHCR er FN's flygtningeorgan. Oplysningen om en tredobling af antallet af storme, oversvømmelser og tørkeepisoder er ikke at finde i den angivne publikation. Ej heller i IPCCs rapporter, hvor der står, at der ingen trend kan findes i antallet disse klimahændelser.

Så ikke bare er oplysningerne om et stigende antal ekstreme klimahændelser forkerte; hvad værre er, Care Danmark giver dem et skin af troværdighed ved at angive en kilde, som de ved, eller i hvert fald bør vide, ikke bekræfter oplysningerne.
Redigeret d. 27-12-2016 11:16
27-12-2016 13:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Studier fra Heimholz Zentrum viser ,at migration fra Sahel regionen har sine årsager i ændrede sociale- og samfundsforhold og ikke p.gr. af klimaforandringer.
Studier fra Max-Planck-Institut-Meteorologie kommer frem til, at Sahel regionen vil være mere grøn ved slutningen af det 2100 århundrede.
27-12-2016 15:02
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Tre foreløbige teser - banale men også vigtige:
1) Klimaændringernes betydning skal altid vurderes i forhold til de konkrete samfund, de omfatter
2) Modsatrettede tendenser kan leve side om side – altså selv om det går godt globalt, kan det godt gå skidt lokalt og vice versa
3) Der er en stigende migration som følge af klimaproblemer i relation til samfundsproblemer
27-12-2016 15:12
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hvor i verden er migration grundet klimaproblemer større i relation til samfundsproblemer?
Redigeret d. 27-12-2016 15:25
27-12-2016 17:08
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Hvilke samfundsproblemer? Tænker i på vore krige, så sig det dog..
27-12-2016 21:52
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Klaus Krogsbæk skrev:
Tre foreløbige teser - banale men også vigtige:
1) Klimaændringernes betydning skal altid vurderes i forhold til de konkrete samfund, de omfatter
2) Modsatrettede tendenser kan leve side om side – altså selv om det går godt globalt, kan det godt gå skidt lokalt og vice versa
3) Der er en stigende migration som følge af klimaproblemer i relation til samfundsproblemer


Du forsøger at holde fast i en ide uanset virkeligheden. Klimaforandringer som årsag til migration er blevet til en fiks ide for dig.
Det er som hvis man i et land så en stærkt stigende forekomst af lommetyveri og nogen, vi kunne kalde ham Klaus, foreslog, at det hænger sammen med, at der kommer flere og flere sigøjnere til lamdet. Nu viste det sig så ved en nærmere undersøgelse, at antallet af sigøjnere var uændret i landet de sidste mange år og at deres andel af de sigtede for tyveri også var uændret.

Vores Klaus lod sig nu ikke slå ud af de oplysninger, for
1) Betydningen af sigøjnere som årsag til tyveri skal altid vurderes i forhold til de lokale samfund, de agerer i.
2) Selvom sigøjneres tyveri ikke er et problem i det ene lokalsamfund, kan de godt være i det andet.
3) Der er stigende problemer med sigøjneres lommetyveri i relation til andre sociale problemer.

Undskyld, men det er det rene vås. Hvorfor fokusere på en faktor som årsag til migration, som data viser ikke har ændret sig - hvor der ikke er nogen påviselig trend? Det er irrationelt og spild af energi og ressourcer. Hjælp hvor der lokalt er tørke, oversvømmelser, storme eller mennesker på flugt. Forsøg gerne på at finde årsager på helt pragmatisk, videnskabelig og analytisk vis, men hold op med at tage ideologiske skyklapper på og presse bestemte ideologiske skemaer ned over virkeligheden.
27-12-2016 23:26
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Klaus Krogsbæk skrev:
Til blot og bar forståelse: er der nogen, der mener, at klimaforandringer ikke spiller nogen rolle for migrationen - i Afrika eller andre steder?


Ja/Nej

Nej, klimaet er vejret i en 30 års periode. Hvis der er bare nogenlunde velfungerende myndigheder så får de løst et problem i løbet en 30 års periode.

Ja, der kan være særlige omstændigheder, hvor regnen kommer med orkaner, og orkanernes baner flytter sig, med klimaet.
28-12-2016 14:01
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Klaus Krogsbæk, langt de fleste af Care Danmarks indtægter er offentlige midler, kun 18% er private bidrag og gaver. Hvorfor skal vi, som ikke deler Care Danmarks dagsorden "Take Action Now!", betale for aktiviteterne?

http://www.care.dk/omcare/regnskab/

Aktiviteter som altså for eksempel inkluderer at skrive en dybt ensidig og misvisende rapport, som endda baserer sig på forkerte oplysninger, og hvor man med rette må spørge sig selv, om forfatterne overhovedet er i god tro. Jeg tvivler alvorligt på det.


CLIMATE DRIVERS OF MIGRATION AND DISPLACEMENT
The number of storms, droughts, and floods have increased threefold over the last 30 years with devastating effects on vulnerable communities, particularly in the developing world (Advisory Group on Climate Change and Human Mobility)


Ovenstående er jo ikke bare en henkastet bemærkning men indledningen på et hovedafsnit i rapporten og de forkerte oplysninger, som tilfældigvis passer rigtig godt ind i rapportens dagsorden, er forsynet med en kildeangivelse.
Denne kilde indeholder ikke de forkerte oplysninger om en tredobling af antallet af storme, oversvømmelser og tørkeepisoder i verden. Ifølge seneste IPCC-rapport AR5, er der i øvrigt globalt set ingen trend i antallet af nogen af de angivne klimahændelser.
Redigeret d. 28-12-2016 14:03
28-12-2016 20:46
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Hej alle - jeg står foreløbig af diskussionen, andre gøremål kalder, og jeg har ikke pt. den fornødne tid m.v. til at sætte mig grundigere ind i stoffet.
vh
Klaus
30-12-2016 10:46
kfl
★★★★★
(2167)
Tak til Klaus Krogsbæk for hans bidrag tildebatten. Han har helt sikker bidraget noget positivt til klimadebatten.

At du har trukket dig for klimadebat er forståelig. Det er endnu et eksempel på, at N A Nielsen skræmmer folk væk fra Klimadebat med sin aggressive fremfærd, mistolkninger, stråmandsargumentation, sort hvide tolkninger og sproglige manipulationer.

Uanset om N A Nielens har en pointe ind imellem, skræmmer han folk væk. Han nedgør andre deltagere. Han løfter dem ikke. Han vil jagte dig for tid og evighed.

Det er typisk for N A Nielsen, at hvis der ikke findes data til at belyse en forventet udvikling , ja så afviser han at denne udvikling vil finde sted også selv om der er belæg for en sådan udvikling ud fra de fysisk /kemisk love, der gælder for
klimaet. Hvis det viser sig, at der data tilrådig ser har bort fra disse data.

Straffen for dette indlæg vil komme i form af et langt og nedgørende indlæg af N A Nielsen, hvor alt hvad jeg har skrevet - inklusiv erkendte fejl og misforståelse - vil blive gentaget og hånet.....
30-12-2016 12:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ kfl

På baggrund af alt det vanvittige klimahysteri, som vi igen og igen bliver udsat for, er fuldt berettiget at sige fra. Hvis man som dig ikke kan (eller vil) se forskel på AGW og CAGW, så skal man ikke belære andre om eventuelle bagatel fejl.
30-12-2016 17:40
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Kfl, hvis det ikke er nok for dig at snakke med dig selv om bekæmpelsesmidler, som du plejer, kunne du måske bidrage lidt til debatten i stedet?

Er det fint, at Care Danmark for skatteyderpenge udgiver en rapport, Fleeing Climate Change, som indeholder usande påstande som at antallet af storme, tørkehændelser og oversvømmelser er tredoblet i de sidste 30 år?
Ifølge IPCC er der ingen påviselig trend i hverken antallet af storme, oversvømmelser eller tørkeepisoder og den kilde Care Danmark giver til oplysningerne siger intet i den retning.

CLIMATE DRIVERS OF MIGRATION AND DISPLACEMENT
The number of storms, droughts, and floods have increased threefold over the last 30 years with devastating effects on vulnerable communities, particularly in the developing world (Advisory Group on Climate Change and Human Mobility)


Er det en tilfældig fejl i en rapport, der advokerer for "Take Action Now!"?

Du er af gode grunde ikke i stand til at dokumentere dine latterlige beskyldninger mod mig, men denne passage er den, der kommer nærmest en konkret anklage, som jeg vil bede dig belægge:


Det er typisk for N A Nielsen, at hvis der ikke findes data til at belyse en forventet udvikling , ja så afviser han at denne udvikling vil finde sted også selv om der er belæg for en sådan udvikling ud fra de fysisk /kemisk love, der gælder for
klimaet. Hvis det viser sig, at der data tilrådig ser har bort fra disse data.


Hvis det er "typisk" for mig, kan du selvfølgelig sagtens komme med et eksempel. Bare et enkelt er helt fint.

Men bogstavkombinationen Kfl er ikke en hædersmand, så han er uden tvivl fint tilfreds med sit "Hit and run". Han ved godt, at hvis han bliver konkret, måske endda kommer med et citat, så går det galt for ham - ligesom det plejer.
30-12-2016 17:48
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Så må jeg være uenig med kfl.

Fordi jeg syntes faktisk især NA har ført en debat hvor han hele tiden har argumenteret med troværdige kilder til det han siger og påpeget fejl i tråd starterens artikel, når man ser det igennem kan man godt se at NA her har trukket det længste strå og ført en debat som man kan stå indenfor hvis man følger siden, det samme har tråd starteren der for mig at se ikke for forladt siden pga. dårlig tone, men ser ud til som der står at være der andet at bruge tiden på, så måske vi skal stole på det.
Men vi kan derimod se at de sædvanlige skribenter der intet har at komme med også kommer væltende uden det vækker underen.

Man kan jo spørge sig selv om sagligheden i kommentare som disse:

Crank skrev

Klaus Krogsbæk >

Tak for artiklen. Det er den slags, vi mangler! Det vil jeg kigge nærmere på her i ugen.

Her har vi vist en enkelt vidende debattør og desværre en masse fortrængere; to ekstreme parter, som især dyrker at snakke om vejret på Venus og at skrive kemiske formler.

Vi har også en del ældre, som blot hygger sig med at øve sig i at trykke på tasterne.

Det passer sikkert meget godt, at en temperaturstigning på 3 grader vil bevirke, at vandstanden stiger 20 gange mere. Jeg har i hvert fald ingen modargumenter set!

Så for mig ser ovenstående info særdeles realistisk ud. Tegningen, som Kosmos har vedhæftet, linker jo ingen steder hen.


NA har uden tvivl været den der kunne argumentere sagligt, det som ses ovenover fylder for mig herinde væsentligt mere, men uden det vækker megen harme.

Tak til Klaus og NA for en god debat man gider at følge med i!
mere af det.

Godt nytår.

Mvh.
Redigeret d. 30-12-2016 17:50
30-12-2016 18:32
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
christian-roskilde skrev:
Tak til Klaus og NA for en god debat man gider at følge med i!
mere af det.Men han er jo gået?.
30-12-2016 18:56
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
crank skrev:
christian-roskilde skrev:
Tak til Klaus og NA for en god debat man gider at følge med i!
mere af det.Men han er jo gået?.


Javist da, men folk har andet at bruge tiden på, han har været og skrevet en del ting og forklarede det jo høfligt selv og at han evt. vil læse på de kildeanvisninger.

Hej alle - jeg står foreløbig af diskussionen, andre gøremål kalder, og jeg har ikke pt. den fornødne tid m.v. til at sætte mig grundigere ind i stoffet.
vh
Klaus


Så det vil jeg stole på og det at sætte sig ind i andres argumenter i en debat må siges at være fremgang for debatsiden og som er forudsætningen for at få en konstruktiv og meningsfuld debat selvom man som udgangspunkt kan være rygende uenige og bølgerne til tider kan gå lidt højt, som de dog ikke gjorde her, kunne vi få mere af det herinde kunne vi måske få et bedre debatklima, der ikke noget mere frustrerende end det modsatte som er mere hyppigt i debatter ikke kun her men mange steder, hvor det handler om at snakke udenom digte falske påstande og nedgøre modstanderne med det, altså bygge en stråmand op og angribe denne stråmand.

Mvh.
Redigeret d. 30-12-2016 19:02
30-12-2016 19:08
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
N A Nielsen rammer et meget ømt punkt, når han skriver således:

"Er det fint, at Care Danmark for skatteyderpenge udgiver en rapport, Fleeing Climate Change, som indeholder usande påstande som at antallet af storme, tørkehændelser og oversvømmelser er tredoblet i de sidste 30 år?
Ifølge IPCC er der ingen påviselig trend i hverken antallet af storme, oversvømmelser eller tørkeepisoder og den kilde Care Danmark giver til oplysningerne siger intet i den retning."

N A Nielsen skal således have stor ros, for at få dette frem i lyset.
30-12-2016 19:09
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
christian >
Hvis du har mere af den slags på hjerte, så sidder jeg nede i min broktråd og venter..
30-12-2016 19:21
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
crank skrev:
christian >
Hvis du har mere af den slags på hjerte, så sidder jeg nede i min broktråd og venter.
.


Nu vil jeg så bare ikke gå ned på dit plan, for skrev ganske høfligt og respektfuldt til dig og din kommentar så det med du bliver at bliver bange og personlig må være en indikator på jeg har ret og ramte et meget ømt punkt, det skulle ikke såre dine følelser, undskylder vitterligt af hele mit hjerte, men fakta er sådanset ret så ligeglade med følelser, så det kan jeg ikke tage mig synderligt af.
Men du bekræftede dermed lige her hvad pointen var, nemlig hvorfor debatten tit løber af sporet, det der du gør lige her og flere gange er det som ligger og her igen lagt grundstenen til, det vel også en prisværdig evne.
Det sjovt at se hvor barnlig du bliver som her når du bliver sat til vægs, det ganske underholdene og rammene for hvad din motivation i klimadebatten må være, endnu engang tak for den bekræftelse for mig og alle os andre.

Men at gemme dine tilsvininger væk i en brok tråd, glem det, du skal bare udstille dig selv her hvor alle kan se det.


God aften
Redigeret d. 30-12-2016 19:50
30-12-2016 19:28
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Jørgen Petersen skrev:
N A Nielsen rammer et meget ømt punkt, når han skriver således:

"Er det fint, at Care Danmark for skatteyderpenge udgiver en rapport, Fleeing Climate Change, som indeholder usande påstande som at antallet af storme, tørkehændelser og oversvømmelser er tredoblet i de sidste 30 år?
Ifølge IPCC er der ingen påviselig trend i hverken antallet af storme, oversvømmelser eller tørkeepisoder og den kilde Care Danmark giver til oplysningerne siger intet i den retning."

N A Nielsen skal således have stor ros, for at få dette frem i lyset.Det var netop også en væsentlig pointe jeg bed mærke i, der er som man kan se råddenskab på begge sider af klimadebatten, så man gør desværre klogt i at være skeptisk.
sådan noget må siges at være helt og andeles spil af penge, især når de bliver brugt til at fremme usandheder og ting der slet og ret ikke sker, det vil svare til man skrev istiden er under opsejling fordi temperaturen falder, det sker jo heller ikke.

Man væmmes efterhånden af den slags svinestreger


God aften og godt nytår
30-12-2016 21:30
Kosmos
★★★★★
(5375)
NA har uden tvivl været den der kunne argumentere sagligt, det som ses ovenover fylder for mig herinde væsentligt mere, men uden det vækker megen harme.

Tak til Klaus og NA for en god debat man gider at følge med i! mere af det

- helt enig...og tak for mange gode og lødige kommentarer, Christian!


Godt Nytår til jer alle!
30-12-2016 23:00
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Og rapportens løgne om stigninger i antallet af storme, oversvømmelser og tørkehændelser, frækt søgt understøttet af kildeangivelse, der ikke bekræfter løgnene, står som sagt ikke alene.

Fra Care Danmarks rapport, Fleeing Climate Change:

From 1980 to 2008, the yields of three of the four staple crops – wheat, soy, and maize – were reduced (CGIAR 2015).


Ikke bare er det ikke rigtigt, at udbyttet er faldet, både produktion og udbytte pr arealenhed (yield) er tværtimod steget, og steget dramatisk fra 1980 til nu:


Hvad værre er, kilden, der angives, siger intet som helst om vigende udbytte pr arealenhed i de tre kornsorter i de sidste 30 år - tværtimod.

Care Danmark er selvfølgelig ansvarlig for rapporten, og det skriver de da også "The conclusions and recommendations are created by CARE Danmark.", men de er blevet hjulpet af en ekstern konsulent, Julie-Anne Richards, som de indledningsvist skriver i rapporten. Nogen titel eller uddannelse eller ansættelse for Julie-Anne angiver rapporten ikke. Så jeg satte mig for at finde ud , hvem denne skruppelløse kvinde, Julie-Anne Richards, er, der ikke bare udspreder løgne men også opfinder kilder til disse løgne og dermed giver dem et "objektivt" eller "videnskabeligt" skin?

Jeg er 99% sikker på, at denne Julie-Anne Richards er ansat i en lobbyorganisation, der stræber efter såkaldt "klimaretfærdighed". Lobbyorganisationen hedder Climate Justice og er baseret i Australien.

http://climatejustice.org.au/about/

Julie-Anne Richards (Manager – International Policy)

Julie-Anne co-authored the report, Carbon Majors Funding Loss and Damage for the Climate Justice Programme. For more than a decade she has been part of campaigns fighting climate change. She coordinated strategy and lobbying campaigns at Climate Action Network International, an organisation with more than 700 member organisations in 90 countries. As Advocacy Coordinator for Oxfam Australia she played a key role in establishing Oxfam in the policy and campaigning climate change space within Australia, and co-authored a key Oxfam International paper on equity and climate change. At Climate Action Network Australia she successfully expanded climate change outside of the environment secgtor and facilitated a new approach to campaigning which led to a shift in awareness and increased concern about climate change. Her campaign and communication success draws from her previous career in marketing in the private sector.


Det undrer mig sådan set ikke, at damen ikke går af vejen for fortielser, fordrejninger, løgne eller for at anføre kilder til løgnene, som er det pureste opspind:Jeg forundres heller ikke over, at Connie Hedegaard er dum nok til at give rapporten troværdighed ved at skrive et forord.

http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2016/11/FleeingClimateChange_report.pdf

Men jeg er ærligt talt meget pikeret over, at jeg og de danske skatteydere via finansiering af Care Danmark betaler denne dame for at udbrede sine nederdrægtige løgne. Er det noget Care Danmark kunne tænke sig at kommentere på det her? Klaus K?
Redigeret d. 30-12-2016 23:27
30-12-2016 23:56
Kosmos
★★★★★
(5375)
Men jeg er ærligt talt meget pikeret over, at jeg og de danske skatteydere via finansiering af Care Danmark betaler denne dame for at udbrede sine nederdrægtige løgne. Er det noget Care Danmark kunne tænke sig at kommentere på det her?

- du kunne overveje at kontakte dem direkte!
31-12-2016 09:06
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Flot arbejde N. A. Nielsen.

Vi er mange, som deler din forargelse.
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Klima for begyndere:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik