Husk mig
▼ Indhold

Klima for begyndereSide 1 af 212>
Klima for begyndere22-12-2016 23:46
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Hvorfor opvarmes kloden, hvad sker der, når den opvarmes? Hvad er drivhuseffekten, og hvad er drivhusgasser? Denne tekst – skrevet af en lægmand for lægfolk - er et forsøg på at gøre rede for nogle af de basale klimaspørgsmål, deres årsager og konsekvenser for de menneskelige samfund.
Se vedhæftede artikel - bragt i online-tidsskriftet Kritisk Debat 15. december.
Tilknyttet fil:
klimaforbegyndere.pdf
Redigeret d. 22-12-2016 23:48
23-12-2016 23:12
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Klaus Krogsbæk, hvis teksten på nogen som helst måde skulle være objektiv, og ikke et partsindlæg, så er det et ualmindeligt dårligt forsøg.

Stigende vandstand i havene, reduktion af gletsjere samt ørkendannelse

Ved en stigning på 1,5° C vil den langsigtede havstigning (dvs. efter år 2100) være ca. 2,9 m og oversvømme områder, som i øjeblikket bebos af 137 millioner mennesker på verdensplan. Ved en opvarmning på 2°C vil den langsigtede havstigning kunne oversvømme områder, som i øjeblikket bebos af 280 millioner mennesker, og ved 3°C forventes den at oversvømme områder, som i dag bebo millioner mennesker. Havstigningen vil da være på 6,4 meter.

Bevæger vi os frem mod en stigning på 3°C ved århundredets udløb, vil 200 millioner mennesker omkring år 2050 være permanent fordrevne som følge af ørkendannelse i landene umiddelbart syd for Sahara.

Ekstremt vejr

Fordrivelse som følge af ekstremt vejr forventes at stige på globalt plan; i de næste 10 år risikerer årligt mere end 40 millioner mennesker at blive fordrevet femårig periode. en stigning fra nuværende 27,5 millioner over en Ved en stigning på bare 2°C (frem mod århundredeskiftet) vil sommertemperaturerne i nogle områder allerede i 2050 ikke komme under 30 grader om natten, og temperaturerne forventes om dagen at stige til 46°C. Ved udgangen af århundredet kan middagstemperat urerne stige helt op til 50°C; eksempelvis i Mekka vil maximumtemperaturerne nærme sig 55 grader.

Tørke

I 2025 risikerer op til 2,4 milliarder mennesker at leve i områder med periodisk vandmangel. Det kan fortrænge så mange som 700 millioner i 2030.

Klimaforandringer og konflikter

Det anslås, at en fem procents ændring i nedbøren i Afrika syd for Sahara øger sandsynligheden for konflikt i det følgende år med 50 procent. Ved en opvarmning på bare 1,5°C forventes risikoen for voldelige konflikter at sti procent og tvinge mange til at flygte.

Kilde: Care Danmark: 'Fleeing Climate Change - Impacts on Migration and Displacement', 2016.


Jeg kan godt forstå, at du henvender dig til "begyndere". Er man ikke helt forudsætningsløs og har blot en smule fornuft i behold, så vil man naturligvis ikke overbevises af ovenstående idioti. Du skriver for eksempel som om det var et ubestrideligt faktum, at vandstanden vil stige 6,4 m i perioden frem til år 2100, hvis temperaturen stiger 3 grader....Det er det rene galimatias. Det svarer til en gns stigningstakt, som er over 20 gange større end den nuværende på godt 3 mm om året.....

Og mere end 6 gange højere end IPCC's højeste bud i AR5:
Og så det her klimaflygtningevås. Der er flygtninge i verden, ja, men ikke fordi vi har global opvarmning.

At udsætte begyndere for denne tekst tangerer åndeligt overgreb. Det er en propagandatekst, som er helt uegnet for begyndere.
Redigeret d. 23-12-2016 23:43
24-12-2016 00:27
Kosmos
★★★★★
(5391)
Jeg kan godt forstå, at du henvender dig til "begyndere"...

- når man ser Klimabevægelsens forside, kan man få den tanke, at den måske har hentet inspiration i 350.org:

350.org is an international environmental organization encouraging citizens to action with the belief that publicizing the increasing levels of carbon dioxide will pressure world leaders to address climate change and to reduce levels from 400 parts per million[1][2] to 350 parts per million...


(Om substansen også er inspireret herfra, har jeg ikke undersøgt).

Det er nu (næsten) jul, så jeg vil tillade mig et par dages 'klimafri' og benytter lejligheden til at ønske alle klimadebattører en rigtigt glædelig jul!
24-12-2016 08:14
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Klaus Krogsbæk >

Tak for artiklen. Det er den slags, vi mangler! Det vil jeg kigge nærmere på her i ugen.

Her har vi vist en enkelt vidende debattør og desværre en masse fortrængere; to ekstreme parter, som især dyrker at snakke om vejret på Venus og at skrive kemiske formler.

Vi har også en del ældre, som blot hygger sig med at øve sig i at trykke på tasterne.

Det passer sikkert meget godt, at en temperaturstigning på 3 grader vil bevirke, at vandstanden stiger 20 gange mere. Jeg har i hvert fald ingen modargumenter set!

Så for mig ser ovenstående info særdeles realistisk ud. Tegningen, som Kosmos har vedhæftet, linker jo ingen steder hen..
24-12-2016 08:35
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Crank, "tegningen" har jeg vedhæftet, ikke Kosmos. Som det tydeligt fremgår, så er den fra IPCC's seneste rapport, AR5, det såkaldte Summary for Policy Makers. Jeg forudsætter, at Kk kender det, da han selv nævner det i sit skrift...

Crank:
Det passer sikkert meget godt, at en temperaturstigning på 3 grader vil bevirke, at vandstanden stiger 20 gange mere. Jeg har i hvert fald ingen modargumenter set!


Ja, crank, du ville ikke studse, hvis der stod 80 meter eller 200 meter. Så skulle det sikkert også passe. Det er stigningstakten på havstigningen, som i gennemsnit skal være over 20 gange større end nu for at havniveauet kan vokse 6,4 meter.. Det siger sikkert ikke dig noget, crank, men forestil dig det tegnet ind på IPCCs "tegnimg"
Redigeret d. 24-12-2016 08:36
24-12-2016 09:00
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
N A Nielsen skrev:
Det er stigningstakten på havstigningen, som i gennemsnit skal være over 20 gange større end nu


NA > Sorry, ja, det var dig, der lavede den flotte tegning.
Og, jeg har forstået estimationen, som siger 20 gange større stigning end nu, hvis temperaturen stiger 3 grader.

Gad du ikke at indsætte et link?.
24-12-2016 09:39
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Crank, dine indlæg er helt igennem pinlige. Jeg ser billedet af dig som jeg forestiller mig en elefant i en porcelænsbutik. Tag nu og fald lidt ned og hold jul


Glædelig jul til alle
24-12-2016 10:00
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Bemærk at vi taler om risikoen ved den langsigtede stigning - altså efter år 2100, som ovenstående graf ikke dækker.

Jeg har tallene - som det også fremgår af papiret - fra Care Danmark: 'Fleeing Climate Change - Impacts on Migration and Displacement', 2016: "At 3°C warming, Strauss et al (2015) calculate that long-term (beyond 2100) sea level rise would be approximately 6.4 m and inundate land currently occupied by 432 million people."

Referencen er til Strauss, B. H., Kulp, S. and Levermann, A. 2015. Mapping Choices: Carbon, Climate, and Rising Seas, Our Global Legacy. Climate Central Research Report.
24-12-2016 10:01
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Det er ikke så svært at Google "spm AR5 wgi", men klik på spm og slå op på side 26 her.
24-12-2016 10:17
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Klaus Krogsbæk skrev:
Bemærk at vi taler om risikoen ved den langsigtede stigning - altså efter år 2100, som ovenstående graf ikke dækker.

Jeg har tallene - som det også fremgår af papiret - fra Care Danmark: 'Fleeing Climate Change - Impacts on Migration and Displacement', 2016: "At 3°C warming, Strauss et al (2015) calculate that long-term (beyond 2100) sea level rise would be approximately 6.4 m and inundate land currently occupied by 432 million people."

Referencen er til Strauss, B. H., Kulp, S. and Levermann, A. 2015. Mapping Choices: Carbon, Climate, and Rising Seas, Our Global Legacy. Climate Central Research Report.


Ok, så vi snakker hundreder af år ud i fremtiden, ikke bare 100. Mon ikke "begyndere" skulle fortælles det? Desuden:
Om 100 år er det meget usandsynligt, at vi bruger fossile brændsler, da især hvis det skulle vise sig, at klimasensitivititen er så høj som 3C pr CO2 fordobling. Indholdet af CO2 i atmosfæren vil straks begynde at falde så snart, der ikke længere udledes fossilt CO2. En 3C temperaturstigning vil i det tilfælde ikke kunne opretholdes.

Hvad er alderen på det gennemsnitlige hus i verden? 10 år, 20 år, 30 år? I hvert fald er en teoretisk kalkuleret oversvømmelse af beboelsesområder om flere hundrede år et ikke-problem uden andet formål end at skræmme læseren, som altså er "begynder".
Redigeret d. 24-12-2016 10:26
24-12-2016 10:38
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
KK, Det pågældende skrift, Strauss, B. H., Kulp, S. and Levermann, A. 2015. Mapping Choices: Carbon, Climate, and Rising Seas, Our Global Legacy. Climate Central Research Report., som du nævner, er en ikke-peer-reviewed rapport. Jeg har skimmet den, og den er lige så spekulativ, som jeg regnede med.

Hvorfor du synes "begyndere" skal stifte bekendtskab med den slags grå litteratur af mildt sagt tvivlsomt, alarmistisk tilsnit, kan man kun gisne om.
Redigeret d. 24-12-2016 10:43
24-12-2016 11:10
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Det siger sig selv, at man (især) som lægmand er afhængig af andres data. Det handler så om at udvælge troværdige kilder - med IPCC som det vandtætte eksempel. Men også Climate Central og Care Danmark, som der er tale om i dette tilfælde, er kilder med en høj troværdighed, og som jeg vil læne mig op af også i fremtiden.
Redigeret d. 24-12-2016 11:10
24-12-2016 12:29
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Vi har en forskllig opfattelse af, hvad der er troværdige kilder. Jeg fastholder, at dit skrift er vildledende og højst har skin af objektivitet. Jeg ville blive stjernetosset, hvis mine børn for eksempel blev udsat for et sådant propagandaskrift i deres skole.
24-12-2016 12:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
At trov, at IPCC er en troværdig kilde, er da det rene vanvid. IPCC bruger da i allerhøjeste frygt som våben.

IPCC er primært et politisk organ. Eksempelvis skal deres konklusioner (også kaldet summary for policymakers) godkendes at reprecentanter fra de regeringer, som betaler regningen. Hvis dette ikke er politisk arbejde, hvad er det så?

At IPCC gerne vil have, at det skal se ud som om, at de arbejder sagligt og videnskabeligt, ændrer ikke på ovenstående.
24-12-2016 12:41
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
N A Nielsen skrev:
Jeg ville blive stjernetosset, hvis mine børn for eksempel blev udsat for et sådant propagandaskrift i deres skole.Hvad vil du så ha', de skal fortælle børnene, når nu videnskaben ikke dur?
.
24-12-2016 12:50
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
N A Nielsen skrev:
Vi har en forskllig opfattelse af, hvad der er troværdige kilder. Jeg fastholder, at dit skrift er vildledende og højst har skin af objektivitet. Jeg ville blive stjernetosset, hvis mine børn for eksempel blev udsat for et sådant propagandaskrift i deres skole.Al gores film blev ellers brugt som undervisningsmateriale i skolerne, ved ikke om man stadig gør i dag.
Men i min skolegang husker jeg den blev brugt til at undervise os i klima og menneskeskabte klimaforandringer, i dag kalder jeg det blot en propagandafilm der ikke har solidt hold i videnskaben, men kun med et politisk budskab, sidste nævnte er mig ligegyldigt.
Men har på fornemmelsen klimaundervisningen i dag er blevet co2, global opvarmning - fremtiden død og ødelæggelse, end at lære hvordan jordens samlet klimasystem fungere, det ret spændene at høre om og læse, der massevis af bøger skrevet om dette der igennem tiden vagte min interesse


Vil også gøre som kosmos og ønske god jul til alle jer herinde.

Mvh.
24-12-2016 12:50
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
crank skrev:
N A Nielsen skrev:
Jeg ville blive stjernetosset, hvis mine børn for eksempel blev udsat for et sådant propagandaskrift i deres skole.Hvad vil du så ha', de skal fortælle børnene, når nu videnskaben ikke dur?
.


Holde sig til videnskaben og ikke som KK krydre fremstillingen med spekulatiive, apokalyptiske forudsigelser fra ikke-peer-reviewede kilder. Er du med nu?

Crank, jeg aner ikke hvorfor du kommenterer her. Du er jo blank som en ren tavle. Kunne du ikke nøjes med at læse indtil du har bare en lille smule begreb om sagen?
24-12-2016 13:28
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
N A Nielsen skrev:
crank skrev:
N A Nielsen skrev:
Jeg ville blive stjernetosset, hvis mine børn for eksempel blev udsat for et sådant propagandaskrift i deres skole.


Hvad vil du så ha', de skal fortælle børnene, når nu videnskaben ikke dur?

.


Holde sig til videnskaben og ikke som KK krydre fremstillingen med spekulatiive, apokalyptiske forudsigelser fra ikke-peer-reviewede kilder. Er du med nu?

NA > Kan du henvise til, hvilken del af videnskaben, det er, du selv sværger til?

Crank, jeg aner ikke hvorfor du kommenterer her. Du er jo blank som en ren tavle. Kunne du ikke nøjes med at læse indtil du har bare en lille smule begreb om sagen?

Jeg prøver at være modtagelig for alle input. Nogle forekommer mig troværdige; andre ikke. Derfor har jeg ikke fået gennemlæst samme sider af sagen som dig. Jeg kan se, at du heller ikke har læst hele bogen.
Du skal være hjertelig velkommen, hvis du har flere spørgsmål.
.

24-12-2016 15:16
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Lad os holde en ordentlig tone, både her og i andre tråde.
Er glad for, at du har delt dit indlæg på Klimadebat.dk, Klaus. Jeg håber, debatten kan blive konstruktiv.
Får i øvrigt tid i juleferien til at se på de seneste ugers debatter og rydde lidt op.
God jul!
24-12-2016 15:19
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
KK, hvor troværdig synes du nedenstående "Executive summary" fra Care Danmark er, når der ifølge IPCC hverken kan konstateres flere eller mere intense tørkehændelser, flere eller mere intense oversvømmelser eller flere orkaner/tropiske storme i verden?

http://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2016/11/Executive-Summary_Migration.pdf

Ja, der findes tørke, oversvømmelser og storme i verden, og Afrika har stadig mange problemer på trods af klare fremskridt, men der kan ikke i historiske, globale data konstateres nogen stigende trend - ifølge IPCC. Det ved du godt, ikke?

Hvorfor synes du ulandsorganisationen Care Danmark, en interesseorganisation, er en troværdig kilde til informationer om klima og global opvarmning?
24-12-2016 15:34
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Store dele af Syrien var forud for borgerkrigen udsat for en ekstrem tørke, som resulterede i større fattigdom, og som i sammenhæng med Præsident Assads misregimente førte til, at mange måtte forlade deres hjem og flytte ind til byerne. Dette kan meget vel have bidraget til den sociale uro, der gik forud krigen, som nu har ført til de store flygtningestrømme. "Syrien blev destabiliseret af 1.5 mio. landboere, som flygtede fra en treårig tørke, der blev mere intens og vedholdende som følge af de menneskeskabte klimaforandringer, som langsomt men sikkert gør den østlige Middelhavsregion og Mellemøsten endnu mere tør," sagde professor Richard Seager, fra Columbia University i New York til The Independent (7. september 2015).

Kombinationen af klimaforandringer og politiske spændinger i bred forstand har således efter al sandsynlighed ført til, at konflikten i Syrien er blevet skærpet. Det giver os et fingerpeg om, hvad der kan ske andre steder under lignende omstændigheder.

Nordafrika og Mellemøsten præges alt for velkendt af en række spændinger, uroligheder og krige med udspring i et sammensurium af problemstillinger, som på mange måder er forbundet med de igangværende klimaændringer, der bl.a. omfatter tørke og hedebølger, og som forandrer landbrugsarealer til ørken, ødelægger afgrøder og dræber græsædende dyr; og fører til at bønder, fiskere og hyrder bevæger sig væk fra de ramte områder - som det altså allerede er sket i Syrien.

Migranterne fra Mellemøsten og det nordlige Afrika efterfølges af migranter fra Sahel-regionen, der ligger i overgangen mellem ørkenen mod nord og savanen mod syd, og som strækker sig fra Senegal i vest - igennem bl.a. Tchad og Sudan - til Eritrea i øst. Flere af staterne er blandt verdens fattigste og ramt af stigende tørke og faldende høstudbytte. Også i disse lande påvirker klimaændringerne de politiske forhold med en forværring af leveforholdene og en stigende emigration til følge. Det er ikke mindst flygtninge herfra, der benytter sig af Libyens kollaps og forsøger at krydse Middelhavet.

Følger vi FN's klimapanel, vil op mod 250 mio. afrikanere rammes af en kritisk mangel på vand inden for de næste ti år. Som den amerikanske udenrigsminister John Kerry har udtrykt det: "Hvis man synes, at Europa i dag er udfordret af migration som følge af ekstremisme, så vent og se når der bliver mangel på vand, mangel på mad og den ene stamme bekæmper den anden blot for at overleve" (fra artiklen i The Independent).
24-12-2016 16:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det er i hvertfald ikke i Sahel området,der er nedbørsmængderne steget de sidste 10 år,og der er blevet grønnere og grønnere.
Kerrys udtalelser skal man tage med et gran salt,han er ansporet af Al Gore.
Redigeret d. 24-12-2016 16:27
24-12-2016 16:57
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Mit grundlæggende udgangspunkt er IPCC's papirer. Hvis andre er uenig i IPCC's konklusioner, bør de fremlægge deres synspunkter, fakta og data i et sammenhængende papir - eller referere til et sådant. Hurtige bemærkninger er ikke tilstrækkeligt.

Eftersom jeg er lægmand, kan jeg jo kun referere andre. Hvad angår Sahel - se venligst Wikipedia: Sahel drought - i artiklen kan man bl.a. læse: "In IPCC future scenario A2 (CO2 value of ≈860 ppm) Sahel rainfall could be reduced by up to 25% by year 2100, according to climate models."
Redigeret d. 24-12-2016 16:59
24-12-2016 17:24
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Sahel er ikke ramt af stigende tørke, tværtimod ser vi at 70'ernes og 80'ernes tørkeepisoder og nedbør under middel er afløst af normal nebør de sidste 10-15 år. De sidste par år har vi set positive nedbørs-anomalier i Sahel.

http://research.jisao.washington.edu/data_sets/sahel/

KK, du har stadig ikke svaret på, hvorfor du mener Care Danmark er en troværdig kilde til informationer om klima og global opvarmning?
24-12-2016 17:33
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
http://www.oecd.org/statistics/stats-of-the-week-food-security-in-west-africa.htm

How secure is West Africa's food supply?
While the Sahel famines of 1973 and 1984 are still etched in people's memories, the reality of food security in the region today is very different. Since the early 1990s, undernourishment has decreased by 60% in the Sahel and West Africa. But despite this substantial progress, challenges remain: According to current estimates, some 36 million West Africans are still undernourished and several million people face food emergencies every year, in particular during the lean season.


Agricultural production is outpacing population growth
The state of food security in the region is being shaped by a number of factors, including the pace of urbanisation, regional co-operation and, of course, food production. On this last point, the region has made important progress. Since the beginning of the 1980s, total food production has tripled – outpacing population growth – and per capita food production has increased by more than 40%. The region has also seen no increase in dependence on food imports. Maintaining this progress, and ensuring the sustainability of food and nutrition security, will require improvements to make markets run more smoothly and increased investment in the food economy.

Redigeret d. 24-12-2016 17:34
24-12-2016 18:03
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
At Sahel-regionen rammes af klimaforandringerne, og at det - i dag og i morgen - vil medføre migration er almindelig accepteret. Generelt vil klimaforandringer spille en stigende rolle for antallet af flygtninge i verden.
Jeg har tillid til CARE - ikke specielt hvad angår klimaproblematikken - dér refererer de også blot til andre.
Som lægmand skal man være varsom med de videnskabelige fakta. Det er jeg opmærksom på og vil ikke mindst være det i fremtiden. Men: IPCC's grundlag er det afgørende - og for mig også en forudsætning for den efterfølgende debat.
Tak for kampen: God jul!
25-12-2016 10:24
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
"Smeltede hele den grønlandske iskappe, ville det få verdenshavene til at stige med omkring syv meter."

I betragtning af at det vil tage mage årtusinder bort smelte den grønlandske iskappe, så er denne bemærkning alarmisme uden praktisk betydning. Der til kommer at havbunden langsomt vil synke omkrig Grønland når den grønlandske iskappe forsvinder. Dette vil opsuge måske 3m havstigning.
25-12-2016 10:24
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Klaus Krogsbæk:

At Sahel-regionen rammes af klimaforandringerne, og at det - i dag og i morgen - vil medføre migration er almindelig accepteret.


Nu har jeg kigget lidt nærmere på rapporten, Fleeing Climate Change, Impacts on Migration and Displacement fra Care Danmark.
Jeg må bare sige, at vi er fra to forskellige verdener, hvis du anser sådan noget for troværdigt. Det er for mig at se ikke andet end eet langt propagandaskrift. Man fremhæver alt, der taler for sagen, man fordrejer og ændrer fakta, og så fortier man i øvrigt alt det, der taler imod. Man fører ganske enkelt kampagne:

Take action now! It is perilously close, but not too late, to keep climate change within 1.5°C of warming. Even at this level, some people are already being forced to flee the impacts of climate change. We cannot turn our backs on these people. They have suffered a form of persecution in that their livelihoods have been disrupted and torn apart by climate change caused by a world economy and way of life based on fossil fuels.


Take action now! Det står der virkelig. Klaus, du kan ikke mene, at "begyndere" skal tage den slags for gode varer? Når jeg sætter mig ind i et nyt emne, går jeg langt, langt uden om den slags.

Fra rapporten:
Global temperatures have risen approximately 1°C above pre-industrial levels (Met Office, 2015), which has already led to significant climatic changes almost everywhere on the planet. The number of storms, droughts, and floods have increased threefold over the last 30 years with devastating effects on vulnerable communities, particularly in the developing world


Hvis du du mener, at vi skal basere os på IPCC, så er det fremhævede ganske enkelt usandt. Hverken tørke, oversvømmelser eller storme er tredoblet i antal, ifølge IPCC. Og ikke bare er de ikke tredoblet i antal, man kan ikke konstatere nogen stigende trend - overhovedet. Læs også det emne om tørt bliver ikke tørrere, vådt ikke vådere, som jeg har startet her på Klimadebat.

Og hvad skal vi mene om dette:
Droughts have a huge impact on the movement of people and, over the last thirty years, twice as many people have been affected by droughts as by storms (Environmental Migration Portal 2016). The area affected by drought has increased since the 1970s, with more intense and longer droughts over wider areas, particularly in the tropics and sub-tropics (IPCC 2012). From 1980 to 2008, the yields of three of the four staple crops – wheat, soy, and maize – were reduced (CGIAR 2015).


Denne helt nye rapport, der ellers nok kan finde ud af at bruge nye kilder, kan ikke finde den nyeste IPCC-rapport:

In summary, the current assessment concludes that there is not enough evidence at present to suggest more than low confidence in a global-scale observed trend in drought or dryness (lack of rainfall) since the middle of the 20th century due to lack of direct observations, geographical inconsistencies in the trends, and dependencies of inferred trends on the index choice. Based on updated studies, AR4 conclusions regarding global increasing trends in drought since the 1970s were probably overstated[min fremhævelse, NAN]. However, it is likely that the frequency and intensity of drought has increased in the Mediterranean and West Africa and decreased in central North America and north-west Australia since 1950


Care henviser altså til forældede IPCC-konklusioner, fordi det støtter bedre op om 'Take action now!'.

Det her er jo til at grine af:
From 1980 to 2008, the yields of three of the four staple crops – wheat, soy, and maize – were reduced


Jeg tænker de fleste ved, at verdens fødevareproduktion bare stiger og stiger og at udbyttet af alle de nævnte kornsorter gør det samme. Færre ved måske, som OECD rapporten jeg citerede siger, at fødevareproduktionen i Sahel er tredoblet siden begyndelsen af firserne og er forøget med mere en 40% per indbygger. Der er i øvrigt mange andre positive trends som drastisk reduceret fejlernæring og kraftigt stigende levealder.

I Care-rapporten læser man kun nøje udvalgte fakta, fordrejede og forældede fakta og usandheder i en pærevælling.
Jo værre, jo bedre.

Alt skal jo understøtte det politiske mantra: Take action now!

Care Danmark er troværdig, siger du. Ja, hvis man er ihærdig klimaaktivist kan man i hvert fald roligt tro på og regne med, at organisationen kun fortæller det, der understøtter sagen.

Hvis man gerne faktisk vil vide noget, så skal man gå langt uden om Care Danmark og tekster som Klaus Krogsbæks.
Redigeret d. 25-12-2016 10:27
25-12-2016 10:37
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Klaus >
Det er tilgiveligt; ja, helt forståeligt, hvis du fravælger at debattere på ovenstående niveau. Du kan roligt holde dig i den seriøse og konstruktive ende.

Take action now! ser jeg slet ikke som 'propaganda' men derimod som særdeles seriøs og tidsaktuel info..
25-12-2016 13:01
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Crank, jeg har ikke noget imod handling, men der skal handles på basis af kendsgerninger og fakta og ikke politisk motiverede skræmmekampagner som Care Danmarks.

Klaus K
Migranterne fra Mellemøsten og det nordlige Afrika efterfølges af migranter fra Sahel-regionen, der ligger i overgangen mellem ørkenen mod nord og savanen mod syd, og som strækker sig fra Senegal i vest - igennem bl.a. Tchad og Sudan - til Eritrea i øst. Flere af staterne er blandt verdens fattigste og ramt af stigende tørke og faldende høstudbytte. Også i disse lande påvirker klimaændringerne de politiske forhold med en forværring af leveforholdene og en stigende emigration til følge.


Leveforholdene I Sahel-regionen er forbedret drastisk siden 1980, der er nedbør på eller over "normalen" de seneste 10 år, altså mindre tørke, og høstudbyttet i regionen er tredoblet siden 1980erne. Det er relevant viden, som Klaus ikke fortæller, fordi han tror på oplysninger i Care Danmarks propaganda-skrift.
Bemærk, jeg tror ikke, det er ond vilje hos Klaus.
Redigeret d. 25-12-2016 13:10
25-12-2016 14:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
N. A. Nielsen skrev:

"Bemærk, jeg tror ikke, det er ond vilje hos Klaus."

Helt enig. Alle de mange skræmmeka,pagner, som der igennen årenes løb er blevet, har helt klart haft stor effekt.
25-12-2016 15:57
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Nøgtern, faktuel information om situationen i Sahel og Vestafrika.
25-12-2016 16:02
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Ang. Sahel og flygtninge - UN News Centre, 26 May 2016: " ... climate change plays a direct role in the region's security, development and stability by increasing drought and fuelling conflict." - fra 'UN Tells Security Council Climate Fuels Sahel Instability' - Kilde: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54065#.WF_e-VPhAs5
25-12-2016 16:04
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
https://issuu.com/swac-oecd/docs/maps-facts-food-issues
25-12-2016 16:19
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Jeg nævnte Sahel alene som et eksempel på, at klimaændringer medfører migration; og det mener jeg står uanfægtet.
25-12-2016 16:35
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Klaus Krogsbæk skrev:
Jeg nævnte Sahel alene som et eksempel på, at klimaændringer medfører migration; og det mener jeg står uanfægtet.


Altså et klima, der har budt på stigende nedbør og hvor høstudbyttet er mere end tredoblet siden startfirserne, en stigning som langt overstiger befolkningsforøgelsen, og hvor leveforholdene generelt er meget væsentligt forbedret - ikke mindst den forventede levealder.

At klimaforandringer generelt skulle være en særlig væsentlig grund til migration er på denne baggrund ikke sandsynligt. Med generelt mere nedbør og en tredobling af høstudbyttet er denne migrationsårsag væsentligt mindsket i Sahel-regionen siden 80erne, ikke sandt?
25-12-2016 16:47
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Fra FN-papiret: "Hindou Omuarou Ibrahim, Coordinator of the Association for Indigenous Women and Peoples of Chad, said climate change and desertification have become part of the daily lives of the Sahel's peoples and are a major cause of instability and insecurity. She said many species of animals and plants have disappeared since she her childhood. Competition over resources was leading to "the survival of for the fittest," she stressed."
25-12-2016 16:50
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Siden 1960 er den forventede levealder i Sahel-regionen steget med 20 år!

At leveforholdene er blevet kraftigt forbedret i regionen taler dette tal sit tydelige sprog om.
25-12-2016 16:56
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Overfor data for den generelle udvikling i klima og leveforholdene i Sahel sætter du anekdotisk viden fra enkelte lokationer i regionen. Jeg tvivler ikke på, at der er mennesker, som har det svært i Chad, og ja, der er tørke i området ligesom der altid har været, men generelt er forholdene kraftigt forbedret i de sidste 30 år - også klimatisk.
25-12-2016 17:05
Klaus Krogsbæk
☆☆☆☆☆
(24)
Jo, men begge dele kan vel være sandt? At der er en positiv udvikling på en række parametre, mens klimaforandringer medfører ændringer på konkrete områder, som rammer nogle så hårdt, at de må bryde op? I hvert fald kan vi konstatere, at folk migrerer fra (områder af) Sahel.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Klima for begyndere:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik