Husk mig
▼ Indhold

Klima KampenSide 27 af 49<<<2526272829>>>
24-02-2021 11:10
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Og så spørger jeg mig selv, hvorfor jeg ikke følger med i debatten mere.


.


25-02-2021 10:05
Kosmos
★★★★★
(5375)
Og så spørger jeg mig selv, hvorfor jeg ikke følger med i debatten mere

- #metoo!
25-02-2021 17:10
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
crank skrev:
Og så spørger jeg mig selv, hvorfor jeg ikke følger med i debatten mere.


.


Der er ingen debat her.
25-02-2021 17:31
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Når alarmister ikke lytter til saglige argumenter går debatten i sagens natur i stå.
25-02-2021 17:42
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Alarmisterne har deres lille klima-abc hvori få beskrivelser af den globale opvarmnings farretruende udvikling står, som de som en anden nikkedukke herefter gentager i det uendelige, og uden saglighed overhovedet.
Redigeret d. 25-02-2021 17:43
25-02-2021 17:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jørgen Petersen skrev:
Når alarmister ikke lytter til saglige argumenter går debatten i sagens natur i stå.


Så Petersen! Vi har taget fejl! Ny forskning viser https://ing.dk/artikel/nordatlantiske-havstroemme-kan-svaekkes-hurtigere-end-hidtil-antaget-244223

Citat: Den hastighed hvormed menneskeligheden udleder drivhusgasser, og indlandsisen smelter, giver minimale muligheder for at beskytte klimasystemerne og holde de eksisterende vejrmønstre i skak.
Redigeret d. 25-02-2021 18:00
25-02-2021 20:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Og den lille isbamse har der også svært med alt det is der smelter https://ing.dk/artikel/isen-skrumper-isbjoerne-maa-bruge-fire-gange-saa-meget-energi-paa-at-overleve-244217
26-02-2021 09:01
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Forestil jer vi havde kritiske journalister med naturvidenskabelig forståelse. De kunne med lethed afmontere størstedelen af den dystopiske klimapropaganda, som i dag breder sig ganske uimodsagt og uhæmmet.

Efter FN erklærede konsensus om teorien bag den menneskeskabte globale opvarmning, har klimaforskningen begrænset sig til at underbygge fejlslutningen omkring 0.0135 procentpoint af atmosfæren som den mest betydende parameter bag temperaturstigningen efter den lille istids ophør. Denne status quo bevares og kontrolleres politisk gennem forskningsbevillinger, journalismens manglende videnskabelige forståelse og modelgenererede horoskobers dystre spådomme.

Science is settled er oxymoronet over alle oxymoroner.
26-02-2021 20:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Efter FN erklærede konsensus om teorien bag den menneskeskabte globale opvarmning, har klimaforskningen begrænset sig til at underbygge fejlslutningen omkring 0.0135 procentpoint af atmosfæren som den mest betydende parameter bag temperaturstigningen efter den lille istids ophør. Denne status quo bevares og kontrolleres politisk gennem forskningsbevillinger, journalismens manglende videnskabelige forståelse og modelgenererede horoskobers dystre spådomme.


Ja - ærlig talt! 400 PPM er 0,04 % af atmosfæren som altså var 0,028 % før industrialiseringen vedr. Co2. Atmosfæren kan af den langt mere potente drivhusgas vanddamp indeholde op til 4 %.

De forskellige drivhusgassers evne til at absorbere den langbølgede strålingVanddampmolekylet optager 15 - 20 gange så meget energi som co2-molekylet.

Men ydermere så kan vanddampen i atmosfæren under given konditioner veksle og overgå til at blive en vanddråbe og dermed med en sky som reflekterer solens lys til rummet.

Vanddampens funktion i atmosfæren ved det forhold at den som vanddamp er en kraftig drivhusgas og det at den kan overgå til at være en sky og hæmme solens indfald på jorden; de mekanismer der styrer det forhold har langt mere 'overhånd' i forhold til at styre jordens klima end en smule co2.
Redigeret d. 26-02-2021 20:01
26-02-2021 21:07
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
...og klodens samlede drivhuseffekt (evnen til at bevare energien tæt på jordoverfladen i modsætning til den direkte udstråling) begrænser sig ikke til de atomare bevægelser internt i drivhusgasserne. Konvektionen mellem samtlige molekyler i atmosfæren står for en konstant udveksling mellem varmestråling, bevægelse og kollisioner og repræsenterer en masse og dermed energi i en helt anden størrelsesorden i sammenligning med sporgasserne. Hvis vi dertil lægger energien og bevægelsen i vejrsystemerne som et resultat af konvektionen i samspil med jordens roterende kugleoverflade og dertil lægger varmeudvekslingen gennem fordampning og fortætning af vanddamp, ender vi op med et gigantisk energibevarende system, som overordnet forsinker den endelige udstråling til verdensrummet og som tilsammen skaber jordens samlede drivhuseffekt og dermed temperatur. Selv kulstofkredsløbet gemmer optaget af solenergi fra vækstsæsonen til den endelige forrådnelse, fortæring eller forbrænding langt senere.

Det ændrer 0.0135% ekstra sporgas i atmosfæren ikke en picograd på. Den effekt forsvinder langt ned i støjen under det samlede klimasystem. Vi ved det godt, efter vi fik data for forholdet mellem temperatur og CO2 indhold i atmosfæren på tværs af istider og mellemistider. Temperaturens effekt på CO2 indholdet overstiger indiskutabelt CO2s teoretiske effekt på temperaturen, og tak for det. Hvis der var positiv feedback i begge retninger mellem temperatur og CO2 var systemet en ustabil perpetuum mobile, og vi ville slet ikke være her.
27-02-2021 00:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Konvektionen mellem samtlige molekyler i atmosfæren står for en konstant udveksling mellem varmestråling, bevægelse og kollisioner og repræsenterer en masse og dermed energi i en helt anden størrelsesorden i sammenligning med sporgasserne.


Her er jo en central opfattelse hos store dele af klimavidenskaben, at når en varm luftmasse stiger op i lufthavet så træder idealgasligningen i funktionVolumen vil stige og trykket falde og massen er konstant.

Men den termiske energi luftmassen (varme) indeholdte, da den begyndte sin opstigen (konvektion), den energi vil via Adiabatisk processer kun omsættes til hastighed, og dermed under idealgasligningen ikke køles, så der afgives infrarød stråling som udstråler til rummet. Eller når varm luft stiger op i lufthavet, så vil kølingen af luften ifølge klimavidenskaben ikke afgive IR og udstråle til rummet. Men luften vil kun omsættes til øget hastighed i luftmasserne = blæsevejr.
Redigeret d. 27-02-2021 00:14
27-02-2021 07:40
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Alt i alt en stærkt intensiv udnyttelse af energien tæt på jordoverfladen (troposfæren), hvor vi godt kan li' at være.
27-02-2021 08:25
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Peder Kruse skrev:
Forestil jer vi havde kritiske journalister med naturvidenskabelig forståelse. De kunne med lethed afmontere størstedelen af den dystopiske klimapropaganda, som i dag breder sig ganske uimodsagt og uhæmmet.

Efter FN erklærede konsensus om teorien bag den menneskeskabte globale opvarmning, har klimaforskningen begrænset sig til at underbygge fejlslutningen omkring 0.0135 procentpoint af atmosfæren som den mest betydende parameter bag temperaturstigningen efter den lille istids ophør. Denne status quo bevares og kontrolleres politisk gennem forskningsbevillinger, journalismens manglende videnskabelige forståelse og modelgenererede horoskobers dystre spådomme.

Science is settled er oxymoronet over alle oxymoroner.Den konspirationsteori kræver mere forklaring, som ikke rigtigt findes i de seriøst arbejdende kredse.

Samtlige mulige klimaændrende mekanismer er undersøgt igen og igen igennem de sidste årtier.
Den store opvarmning vi ser kan ikke forklares af meget andet end det faktum, at en øgning af drivhusgasser øger temperaturen.
Den sammenhæng er bevist - se dog sammenhængen mellem CO2 i atmosfæren og de globale temperaturer igennem 40 år.

Der er en usikkerhed i fremtidige prognoser, som anvendes af påståelige til at lade som om, at der nk er noget "andet" der giver opvarmningen.

Men hvor er den seriøse og accepterede forklaring af der "andet".
Den findes ikke udover søforklaringer i metermål.

Forstå det : den findes ikke udover konspirationsteorier eller eksentriske forskere, der er optaget af egen forskning.

I mangel af seriøse andre forklaringer er drivhusgasteorien den eneste logiske forklaring for opvarmningen.
Redigeret d. 27-02-2021 08:27
27-02-2021 08:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der mangler ikke andre forklaringer. Som nævnt er der ikke tale om en Konspiration. Konspiration betyder således sammensværgelse.

På Wikipedia står der således om konspiration:

"En konspiration er en sammensværgelse mellem flere parter om at begå noget ulovligt eller umoralsk."

Som nævnt er der tale om, at folk og organisationer der har en interesse at skræmme folk i relation til AGW. Her tænkes der primært på IPCC og de såkaldte universitetsansatte klimaforskere. Fremlæggelse af alarmistiske forskningsresultatter er som bekendt en sikker måde at sikre sig selv nye bevillinger på. Uden løbende nye bevillinger kan disse folk som bekendt ikke fortsætte deres virke. Her er hovedårsagen til, at der igennem tiden er blevet fremsat så ufatteligt mange alarmistiske forskningsresultater på dette område.

Medierne viderebringer som bekendt disse alarmistiske budskaber, da krig, katastoffer og konflikter som bekendt sælger rigtig godt. Rødgrønne politikkere hopper så med på vognen i deres evige kamp for flere stemmer.

Dette har ikke nogen med en konspiration/sammensværgelse at gøre. Det er derimod tale om at nogle folk, som gør nogle forkastelige ting, i egen interesse. Der er så yderligere sket det, at der er gået selvsving i sagen.

Samtidigt er der sket det, at den kritiske presse, som vi normalt er stolte af her i den vestlige verden, er ophørt med at være kritiske på dette punkt.

Alle de vilde overdrivelser og fordrejninger, som der er lavet på dette område, taler for sig selv. Jeg tror ikke jeg behøver at nævne dem igen. De konstaterede overdrivelser, fordrejninger og ukorrekte postulater på dette område burde få enhver selvstændigt tænkende menneske til at miste tilliden IPCC og de såkaldte klimaforskere.

Jeg kan kun sige, at imod irrationel frygt er det svært at argumentere med fornuft og rationelle argumenter.

Her til skal vi yderligere huske at varme historisk set altid har været en fordel og kulde altid været en ulempe. Det kan man ikke modbevise.
27-02-2021 14:53
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
@ Jørgen Petersen,
Det er helt banalt: hvad betyder ordet konspirationsteori.
Konspirationsteori eller sammensværgelses-teori er en ekstrem form for skepticisme og bygger på en eller flere af følgende påstande:

At nogen har en hemmelighed, som man er ene om at have opdaget, eller som kun kendes blandt nogle få indviede.
At der eksisterer en gruppe magtfulde og/eller indflydelsesrige mennesker, der har en skjult hensigt om at samarbejde med det formål at opnå økonomisk eller politisk magt eller andre fordele, normalt organiseret således, at det sker på bekostning af en anden gruppe mennesker eller endog hele menneskeheden. Konspirationen ville imidlertid ikke kunne gennemføres, hvis deres hensigt og/eller samarbejde skete åbent.
At politikere eller andre magthavere i almindelighed har skjulte hensigter med deres udtalelser eller handlinger.


Det er det, du og dine ligestillede lider af.
27-02-2021 18:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
En konspiration er en sammensværgelse mellem flere parter om at begå noget ulovligt eller umoralsk.

I relation til CO2- og klimaproblemet er der ikke tale om nogen sammensværgelser eller lignende. Der er derimod en række personer og organisationer, som gør nogle ting i egen interesse, som desværre er skadeligt for samfundet.

Et godt eksempel er at skrive, at stigende temperaturer er en bombe under planteavlen som f.eks. her. : https://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/stigende-temperaturer-er-bombe-under-hvedeproduktionen/

Dette er som tidligere nævnt åbenlyst forkert, for GW vil helt klart udvide det samlede areal på denne klode, som er egnet til korn- og planteavl. Hertil kommer, at CO2-befrugtningen også vil have en meget væsentligt og positiv effekt på planteavlen. Hvis man skriver, at GW er en bombe under planteavlen, så kan det kun være for at sikre sig nye bevillinger, for påstanden er så fejlagtig som noget kan være.
27-02-2021 19:18
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
relation til CO2- og klimaproblemet er der ikke tale om nogen sammensværgelser eller lignende. Der er derimod en række personer og organisationer, som gør nogle ting i egen interesse, som desværre er skadeligt for samfundet.


Det er jo netop konspirationsteorien.
Men du forstår det ikke. Det er en del af din fanatisme.
27-02-2021 20:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Nej for en sammensværgelse er en aftale om at lave noget specifikt. Det vil sige at man aftaler at A gør x og B gør y og C gør z. Så opnår man hvad man ønsker, hvis hver part følger aftalen.

I relation til CO2- og klimaproblemet er der ikke tale om nogen sammensværgelser (det vil sige aftale eller lignende). Her er der derimod en række personer og organisationer, som hver i sær gør nogle ting i egen interesse (som de hver i sær har gavn af), men som desværre er skadeligt for samfundet
28-02-2021 04:23
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Jørgen Petersen skrev:
Nej for en sammensværgelse er en aftale om at lave noget specifikt. Det vil sige at man aftaler at A gør x og B gør y og C gør z. Så opnår man hvad man ønsker, hvis hver part følger aftalen.

I relation til CO2- og klimaproblemet er der ikke tale om nogen sammensværgelser (det vil sige aftale eller lignende). Her er der derimod en række personer og organisationer, som hver i sær gør nogle ting i egen interesse (som de hver i sær har gavn af), men som desværre er skadeligt for samfundet


Det er dine underlige konspirationsteorier, der er skadelige.
Det ødelægger enhver debat, når du ikke kan holde dig til konkret viden, men konstant hyler om klimaforskere, at de gør det for egen vindings skyld, hvis du ikke bryder dig om deres resultater.
Og så den kendsgerning, at selvom du får viden serveret, så nægter du at forstå den, når den ikke passer med konspirationsteorien.

Det er enfoldighed, når det er værst.
28-02-2021 08:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Konspiration betyder som nævnt en sammensværgelse.

På Wikipedia står der således om konspiration:

"En konspiration er en sammensværgelse mellem flere parter om at begå noget ulovligt eller umoralsk."

En sammensværgelse er med andre ord en aftale om at lave noget specifikt. Det vil sige at man aftaler at A gør x og B gør y og C gør z. Så opnår man hvad man ønsker, hvis hver part følger aftalen.

I relation til CO2- og klimaproblemet er der ikke tale om nogen sammensværgelser (det vil sige aftale eller lignende). Her er der derimod en række personer og organisationer, som hver i sær gør nogle ting i egen interesse (som de hver i sær har gavn af), men som desværre er skadeligt for samfundet.
28-02-2021 08:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her er der et eksempel, som viser problemets kerne rigtig godt.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-02-2021 08:29
28-02-2021 08:51
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Margaret Thatcher fortæller at hun støttede CO2-teorien fordi så kunne hun lukke kulminer og støtte atomkraft industrien. Kulminerne var en base for hendes modstandere og hun kunne bryde alliancen af arbejdere og universiteter. Hun troede ikke selv på CO2-teorien og fortrød at hun havde støtte den da den blev grundlag for beskatning.
28-02-2021 10:36
Kosmos
★★★★★
(5375)
Hun troede ikke selv på CO2-teorien og fortrød at hun havde støtte den da den blev grundlag for beskatning

- javist, tingende ændrer sig (løbende):
I 2012 (og senere?) betegnede Donald Trump AGW som 'A Chinese Hoax'. I 2016, da han var valgt som USAs præsident, bedyrede Kina, at man skam tog sagen yderst alvorligt:

China's lecturing the United States on the need to fight climate change is a reversal from the usual roles and a sign that, with the United States governed by Mr. Trump, China may have to take the leadership position in the global campaign


, men iflg. taler på dette års (virtuelle) 'Davosmøde' distancerer Kina (og Rusland) sig atter fra CO2-myten:

Vestens lukkede uni-polære model kræver, at de nationale regeringer underkaster sig et globalt totalitært system styret af en elite, der anses for kvalificeret til at kontrollere og distribuere afkast fra de formodede begrænsede ressourcer. Et eksempel herpå er Paris-aftalen vedrørende klimaet.

Den multi-polære model respekterer suveræne stater og fokuserer på at frigøre nye ressourcer via videnskabelige og teknologiske fremskridt[...]For at kunne forsvare deres Malthusianske syn, har globalisterne hængt sig op på kuldioxid-udslippet. Der findes ingen tegn på, at højere kuldioxid-niveauer til dags dato har skadet økosystemet – tværtimod...

Redigeret d. 28-02-2021 10:44
RE: Kold Arktis og Antarktis 1-Mar-202101-03-2021 10:45
John Niclasen
★★★★★
(6535)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Antarktis og hele den sydlige halvkugle har været koldere end 'normalt' siden sidste opdatering d. 21-Feb-2021.
(Jeg forventer, at idioter råber "cherry-picking" alligevel.)

Arktis er pt. også koldere end 'normalt' (1979-2000 gennemsnit).

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

01-03-2021 18:18
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Kosmos skrev:
[quote], men iflg. taler på dette års (virtuelle) 'Davosmøde' distancerer Kina (og Rusland) sig atter fra CO2-myten:


Ja, men vi lader bare som om vi ikke har bemærket det, lige som så meget vi ikke ser og hører.
Nej, kommunister og muslimer kan ikke indordne sig under hinandens systemer. Vi ser det ikke!


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
01-03-2021 19:27
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
lige som så meget vi ikke ser og hører.


Ik' nødvendigt! Vi har den sande tro!
RE: Kold Arktis og Antarktis 2-Mar-202102-03-2021 08:41
John Niclasen
★★★★★
(6535)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Arktis er pt. også koldere end 'normalt' (1979-2000 gennemsnit).

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

RE: Kold Arktis og Antarktis 18-Mar-202118-03-2021 11:20
John Niclasen
★★★★★
(6535)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Arktis er pt. også koldere end 'normalt' (1979-2000 gennemsnit).

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

RE: Kold Arktis og Antarktis 19-Mar-202119-03-2021 11:40
John Niclasen
★★★★★
(6535)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Arktis er pt. også koldere end 'normalt' (1979-2000 gennemsnit).

Sammenlignes med gårdagens værdier, ser det ud til, den bipolare vippe igen er igang på den korteste tidsskala indenfor få dage. Vi får se de kommende dage.

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

19-03-2021 12:00
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
Klima er mere en kun 2m temp anomaly.

Setzen. Sechs.
Tilknyttet billede:

19-03-2021 21:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Klima er den lang sigtede udvikling i vejret.
RE: Kold Arktis og Antarktis 20-Mar-202120-03-2021 10:20
John Niclasen
★★★★★
(6535)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Arktis er pt. også koldere end 'normalt' (1979-2000 gennemsnit).

Sammenlignes med de seneste to dages værdier, ser det ud til, den bipolare vippe igen er igang på den korteste tidsskala indenfor få dage. Vi får se de kommende dage.

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

20-03-2021 10:36
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
Nej, Antarktik har slet ikke varmet op.

Setzen. Sechs.
Tilknyttet billede:

RE: Kold Arktis og Antarktis 21-Mar-202121-03-2021 09:27
John Niclasen
★★★★★
(6535)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Arktis er pt. også koldere end 'normalt' (1979-2000 gennemsnit).

Sammenlignes med igår, ses det, at gennemsnitstemperaturen for Antarktis er steget lidt, så den nu er højere end normalen for årene 1979-2000, og det selvom hele den sydlige halvkugle fortsat har en gennemsnitstemperatur under normalen. Da Arktis fortsat er meget kold (koldere end 'normalt') er dette et eksempel på den bipolare vippe med virkning på den helt korte tidsskala indenfor få dage. Indholdet af varme (energi) i atmosfæren er selvf. ikke ændret synderligt på så få dage, selvom målte temperaturer ændrer sig.

Skulle læseren være i tvivl, så: nej, der er ikke katastrofal menneskeskabt global opvarmning. Der er ikke engang nævneværdig global opvarmning, da begge poler ellers samtidig ville ændre temperatur og klima samtidig i samme retning.

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

22-03-2021 07:51
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
[url]I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?[/url]

???
Tilknyttet billede:

RE: Kold Arktis og Antarktis 22-Mar-202122-03-2021 08:29
John Niclasen
★★★★★
(6535)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Arktis er pt. også koldere end 'normalt' (1979-2000 gennemsnit).

Sammenlignes med igår, ser man, det var kort tid i denne omgang, Antarktis oplevede en varmere middeltemperatur, inden det svingede tilbage til at være koldere end 'normalt' igen.

Skulle læseren være i tvivl, så: nej, der er ikke katastrofal menneskeskabt global opvarmning. Der er ikke engang nævneværdig global opvarmning, da begge poler ellers samtidig ville ændre temperatur og klima samtidig i samme retning.

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

22-03-2021 08:49
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
John Niclasen skrev:
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?


Bliver løgnen sandt, når du gentagernok gange? Nej.
Setzen. Sechs.
Tilknyttet billede:

RE: Kold Arktis og Antarktis 23-Mar-202123-03-2021 08:23
John Niclasen
★★★★★
(6535)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Arktis er pt. også koldere end 'normalt' (1979-2000 gennemsnit).

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

23-03-2021 08:46
Robert Wagner
★★★★★
(3678)
...
Tilknyttet billede:

RE: Kold Arktis og Antarktis 24-Mar-202124-03-2021 08:29
John Niclasen
★★★★★
(6535)
I hvor lang tid skal polerne undlade at varme op, før hypotesen om katastrofal menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 er falsificeret?

Antarktis, hele området omkring Sydpolen, har ikke varmet op i 40 år.

Hele den sydlige halvkugle har en 'gennemsnitstemperatur' under 'normalen' (1979-2000 gennemsnit).

Arktis er pt. også koldere end 'normalt' (1979-2000 gennemsnit).

Kort via.: climatereanalyzer.org
Tilknyttet billede:

Side 27 af 49<<<2526272829>>>

Deltag aktivt i debatten Klima Kampen:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kampen mod støj kan ikke følge med fremtidens togtrafik026-09-2022 16:46
Danmark står alene i CO2-kampen228-11-2011 16:22
"Kampen om klimaet" på TV 2 News1707-01-2010 23:54
Artikler
Milepæle i kampen mod klimatruslen
Er Danmark et foregangsland i kampen mod klimatruslen?
NyhederDato
It-forbruget sinker kampen mod global opvarmning18-05-2009 10:52
Kina satser på elbiler i kampen mod CO204-05-2009 10:39
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik