Husk mig
▼ Indhold

Klima KampenSide 1 af 49123>>>
Klima Kampen08-12-2014 06:38
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Det kan vel ikke være meningen at indfødte stammer skal udryddes eller deporteres for at der kan plantes CO2 reducerende skov på deres jord?


08-12-2014 08:33
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jo CO2-kampen er hellig. Den går forud for alt andet.
08-12-2014 10:21
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Har det da på seriøs form været på tale?

Hvis man vil se på presset på regnskoven så følger det i store træk prisen på kød.

1 kg svinekød kræver 10 kg foder, hvoraf 1/3 er Soja, som primært dyrkes i troperne. Så herved kan man nemt se at 1 kg svinekød kræver godt 3 kg. Soja.
Jo mere kød der produceres, jo højere er prisen på Soya på verdensmarkedet, og afbrændning af regnskov til etablering af sojamarker for den enkelte bonde afhænger af den værdi det kan sælges til. De frie markedskræfter gælder jo også for bonden ved troperne som for det vestlige marked.

Så hvis man vil redde lidt regnskov så er det nok her man bør gribe ind (finde arealer som ikke er regnskov til soja produktion, nedsætte behovet for kød.. you name it).

Men er vi så villige til at spise mindre kød?


~thomas wernberg
09-12-2014 17:00
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
sg17a skrev:
Har det da på seriøs form været på tale?

Ja, for et eksempel i Tanzania, så fjernes nomader, og jorden sælges til Norge, som så planter skov på jorden. Jeg mener at det er en fyre art som de planter.

1 kg svinekød kræver 10 kg foder, hvoraf 1/3 er Soja, som primært dyrkes i troperne.


Soja, dyrkes i USA. Det er oliepalmer som man planter i troperne.


09-12-2014 19:53
sg17a
★★☆☆☆
(378)
kulden-varmen skrev:

Soja, dyrkes i USA. Det er oliepalmer som man planter i troperne.


Tallene 2009 til 2013 svinger lidt, men her er 5 års middel for Soja produktion:
USA: 36 %
Brazilien:27 %
Argentina: 19 %

hertil bør man bemærke at Brazilien regner med en fordobling af arealet for Soyaproduktion 2000 - 2030. Dette på bekostning af tropisk regnskov.

Kilde: https://www.cdp.net/en-US/Programmes/Pages/forests-soy.aspx

Danmark har en meget stor import af soyaprotein fra Sydamerika, og vi har derfor en helt særlig udfordring i at imødekomme den emission af drivhusgasser som denne import medfører, uagtet at denne ikke er en del af den formelle opgørelse af Danmarks emission af drivhusgasser.

Kilde: Concito


~thomas wernberg
21-04-2015 20:32
Larj
☆☆☆☆☆
(6)
Det ser jo godt med de co2 plantede skove ikke?
Hvis ingen opdager det går ud over andre får politikerne credit for at plante..
21-04-2015 23:14
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/biogeokemikere-mangel-paa-naeringsstoffer-saetter-fart-paa-den-globale-opvarmning-175578

Biogeokemikere: Mangel på næringsstoffer sætter fart på den globale opvarmning

Begrænsning i planternes vækstmuligheder vil påvirke den globale opvarmning på samme måde som 14 års udledning af CO2 på det nuværende niveau.


Og så er der nogen, der vil afbrænde mere biomasse til energiformål !


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
22-04-2015 17:07
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,det er hovedrystende,fossilt brændsel,giver CO2 emission,nej tak - frisk biomasse,giver også CO2 udledning med stor påvirkning af den globale opvarmning,men ja tak - grøn dobbel moral af værste skuffe.
22-04-2015 23:30
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Kjeld Jul skrev:
Ja,det er hovedrystende,fossilt brændsel,giver CO2 emission,nej tak - frisk biomasse,giver også CO2 udledning med stor påvirkning af den globale opvarmning,men ja tak - grøn dobbel moral af værste skuffe.


Forskellen er at CO2 frigivet ved fossilt brændsel er kulstaf bundet i dybet og derfor ikke aktivt indgår i kulstofkredsløbet med noget man tilfører-

Ved biobrændsel så frigiver man samme mængde kulstof som er gået til at producere briobrændslen ved C optag, og herved kan man opnå en ligevægt: optaget C = frigivet C. På dette punkt er biobrændsel bæredygtigt og - så lang tid solen skinner - vedvarende.


~thomas wernberg
Redigeret d. 22-04-2015 23:34
23-04-2015 01:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
sg17a skrev:
Kjeld Jul skrev:
Ja,det er hovedrystende,fossilt brændsel,giver CO2 emission,nej tak - frisk biomasse,giver også CO2 udledning med stor påvirkning af den globale opvarmning,men ja tak - grøn dobbel moral af værste skuffe.


Forskellen er at CO2 frigivet ved fossilt brændsel er kulstaf bundet i dybet og derfor ikke aktivt indgår i kulstofkredsløbet med noget man tilfører-

Ved biobrændsel så frigiver man samme mængde kulstof som er gået til at producere briobrændslen ved C optag, og herved kan man opnå en ligevægt: optaget C = frigivet C. På dette punkt er biobrændsel bæredygtigt og - så lang tid solen skinner - vedvarende.


sg17a

Hvad vil du helst have - mad eller energi fra planter / biomasse ? Problemet er blevet aktuelt iht. artiklen fra ing.dk, da begrænsningen i planternes vækst også påvirker fødevareproduktionen. Og i den sammenhæng kan det være totalt ligegyldigt og biomasse er vedvarende eller ej, hvilket det jo så heller ikke er, hvis næringsstoffer til planter bliver en begrænsende faktor.

Er du sikker på, at kulstoffet i fossile brændsler ikke også kommer fra planter ?

Er du sikker på, at kulstoffet i fossile brændsler ikke indgår i kulstofkredsløbet - blot over en længere tidsperiode ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
23-04-2015 10:01
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
sg17a

Hvad vil du helst have - mad eller energi fra planter / biomasse ? Problemet er blevet aktuelt iht. artiklen fra ing.dk, da begrænsningen i planternes vækst også påvirker fødevareproduktionen. Og i den sammenhæng kan det være totalt ligegyldigt og biomasse er vedvarende eller ej, hvilket det jo så heller ikke er, hvis næringsstoffer til planter bliver en begrænsende faktor.

Er du sikker på, at kulstoffet i fossile brændsler ikke også kommer fra planter ?

Er du sikker på, at kulstoffet i fossile brændsler ikke indgår i kulstofkredsløbet - blot over en længere tidsperiode ?


Jeg er godt klar over at der er en konflikt mellem planter til fødevare og planter til energi. Derfor skrev jeg 'På dette punkt' - idet jeg holdte mig tiil at svare på Kjelds påstand om at net-udledning af CO2 fra fossilt brændstof og biomasse er den samme.

Jo, kulstoffet fra fossilt brændstof kommer fra dødt organisk materiale, planeter og dyr, og jorden har en god evne til at deponere kulstof over tid. Om det er bituminøse skifre, terrestisk kul, organisk materiale omsat til olie, tørv etc.
Hvis man ikke indvindinger/bryder/minerer organisk materiale, så vil der over lang tid (millioner af år) være en netto deponering af kulstof. Det har jordens historien vist.

Der er kulstof som bliver frigivet til det aktive kulstofkredsløb, hvilket vil ske i områder med erosion. Den naturlige frigivelse af kulstof er på stor tidsskala antageligt mindre end den naturlige deposition af kulstof (alt med måde, da en ligevægtstilstand på et tidspunkt vil opnås).

Problemet med kulstof er at frigivelsen af geologisk bundet kulstof overstiger den naturlige deposition af kulstof i aflejringer, og herved stiger kulstofpuljen i den aktive del af kredsløbet.


~thomas wernberg
23-04-2015 11:40
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Noget tyder på at biosfæren har hårdt brug for mere kulstof i atmosfæren eftersom den nedre grænse for fotosyntese er 150 ppm:
16-05-2015 19:49
ib lynæs hansen
☆☆☆☆☆
(28)
Ja,det er hovedrystende,fossilt brændsel,giver CO2 emission,nej tak - frisk biomasse,giver også CO2 udledning med stor påvirkning af den globale opvarmning,men ja tak - grøn dobbel moral af værste skuffe.
Tusind tak, Kjeld Jul, nu er man da fri for at tage dine indlæg alvorligt. Du er bare endnu en troll.
16-05-2015 20:27
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hvor skal strømmen komme fra når det ikke blæser?
Svaret er fra vandkraft i Norge og Sverige og kernekraft i Sverige og fra kraftværker baseret på biomasse.
Det er et politisk spørgsmål,om Danmarks forsyningssikkerhed skal være deponeret i vores nabolande,samtidig med,at Europas økonomiske lokomotiv,Tyskland,ligeledes satser på udveksling af store mængder elektricitet med Norge og Sverige.Men det er et økonomisk og politisk spørgsmål,om biomasse kan levere nok til at fylde hullerne i vindkraftens stærkt varierende produktion i Danmark,Tyskland og andre europæiske lande.Danmarks årlige import af træpiller er på 15 år vokset fra 0 til 15 mio. ton,træpiller er 3 gange dyrere end kul,og udleder den samme mængde CO2 som kul.
Men hvis biomasse skal fortrænge kul og naturgas på vej mod et fossilt frit samfund i Danmark så skal der importeres mere end 60 mio. ton.

Hvis Tyskland og andre lande i Europa følger Danmarks spor,så vil verdenshandelen med biomasse nå astronomiske højder med ukendte økonomiske-og miljømæssige konsekvenser,både for de eksporterende og forbrugende lande.
16-05-2015 21:36
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
Kjeld Jul, du er jo ingeniør, så hvor skal energien mon komme fra? Det arbejder masser af ingeniører i Nordeuropa på at sikre til gavn for os forbrugere. Er du i tvivl om dine kolleger er i stand til at overskue problemstillingerne? Du lyder som om, du ikke rigtigt tror på dem, der arbejder med problemerne i dagligdagen?
16-05-2015 21:50
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Neander.Taleren.
Hvor mener.du,strømmen skal komme.fra,som ingeniør må du da også komme med nogle løsninger/forslag?
Kortene på bordet,så vi har et grundlag,at diskutere på
17-05-2015 13:07
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Neander-Thaleren-
jeg er skuffet over dig,det lader ikke til,du kommer med et substantielt input til mit indlæg omhandlende den,efter min mening,forfejlede danske fremtidige energipolitik,men kun kan give en polemisk kommentar.

Jeg vil derfor uddybe mine synspunkter.

Det er tankevækkende,at hvis Anker Jørgensens energiplan fra 1976 var blevet gennemført,så kunne Danmark have haft fire reaktorer af den slags,som kunne dække ca. 70% af et højere el-forbrug end det nuværende.Det højere elforbrug ville være begrundet i en udstrakt anvendelse af el til varme,via varmepumper,hvorved oliefyr allerede nu ville være erstattet med lav CO2 energi.

I dag anvender man stort set kun reaktorer af anden og tredje generation,generation fire reaktorer kører flere steder som forsøgsreaktorer,men flere af disse er planlagt til at komme i drift både i Rusland og Kina indenfor de næste 10 år.

Det opsigtsvækkende pespektiv er,at disse IV genertaions reaktorer vil kunne udnytte det brugte brændsel fra de nuværende reaktorer.Dette brændsel indeholder 95% uran.Herved vil tidshorisonten for den endelige affaldsdeponering ændres fra tusindvis af år til nogle hundrede år.

En anden tendens,er den hastige udvikling af små reaktorer,SMR,som dækker flere teknologier med det fælles træk,at selve reaktoren fremstilles på en fabrik,hvorfra den transporteres til det fremtidige kraftværk,her sluttes den til turbine og generator.
En sådan reaktor med en ydelse på 150-300 MW ville være af interesse for Danmark.

Det forekommer helt absurd,at Niels Bohrs fædreland har vendt blikket væk fra kernekraft og i stedet satser på ustabile og dyre energiformer,som vind og biomasse.
Der er behov for,at der igen må tales om kerneenergi,og at der på universitetsniveau igen må forskes og undervises i kerneteknologi.
Det er også på tide,at vi igen får en forsøgsreaktor,som man allerede har i Norge,Sverige,Finland og Holland.Disse lande forsker i kernekraft.

Mens Vesteuropa investerer store summer i vindkraft og andre ustabile energikilder,så satser Rusland og Kina på kernekraft,Rusland er i dag teknologisk førende indenfor kerneenergi.

For mig er der ingen tvivl om,at kerneenergi om små hundrede år vil have erstattet fossil energi,som den mest stabile og energitætte energiform.
De næste mange år vil det være på basis af fission,først om flere år vil man se de første fusion-reaktorer i drift.
Redigeret d. 17-05-2015 13:45
17-05-2015 17:29
neanderTaleren
★☆☆☆☆
(108)
Kjeld Jul, at jeg ikke svarer prompte skyldes, at jeg ikke sidder bag tastaturet 24/7 :-). Tak for dit indlæg, jeg vidste godt, at det var i den retning, du tænkte, men atomkraft blev jo for mange år siden forkastet som en mulighed i dansk energipolitik, og der er nu valgt en helt anden retning.
Ingeniørernes organisation, IDA, har udarbejdet en omstillingsplan, som du sikkert er bekendt med:
https://ida.dk/publikationer/rapport/idas-klimaplan-2050
Det er vel blandt andet disse indstillinger, der ligger til grund for den nuværende energipolitik.
Hvis Danmark havde Ruslands, USAs eller Kinas størrelse, så havde vi også atomkraft, men med 5 mio indbyggere, er det så ikke spredehagl, at satse for bredt?
Det 2050 planerne giver os, er arbejdspladser, eksport, skattekroner i statskassen, innovation mod nye horisonter, som kun langsomt åbenbarer sig. Jeg tænker her bla på faldende elpriser som følge af handel over grænserne, en meget stor eksport af vindmøller og energiteknologi, begyndende biogasudnyttelse i gasnettet osv. Ingen ved, hvordan det ser ud i 2050, men innovation er som jeg ser det, vejen til fortsat velstand i Danmark.
17-05-2015 23:22
Kosmos
★★★★★
(5375)
Jo CO2-kampen er hellig. Den går forud for alt andet

- et eklatant eksempel herpå kunne til aften ses på DR1: "Vores vejr"

Magen til skævvridning af kendsgerninger skal man vist lede længe efter - iøvrigt i klar modstrid med Public Service loven, som i § 10 kræver:

"Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed"!
.

Meget tyder på, at DR - vanen tro - kritiksløst trasker i hælene på 'storebror', BBC!
Redigeret d. 17-05-2015 23:48
18-05-2015 08:53
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg så " Vores vejr" ,utroligt at Mikael Jarnvig vil stå i front for sådan en gang dilettant,er det igen et Theilgaard stunt?
18-05-2015 09:42
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Jo CO2-kampen er hellig. Den går forud for alt andet

- et eklatant eksempel herpå kunne til aften ses på DR1: "Vores vejr"

I udsendelsen udtaler Mikael Jarnvig bl.a.:

05:18
"den (temperaturen) fortsætter med at stige, siger alle beregninger."

Den fejlbehæftede klima "videnskab"/religion har forudsagt/beregnet betydelig større temperaturstigningen, end dem vi er vidne til. Den såkaldte "globale temperatur" kan meget vel falde de næste årtier frem, ligesom den har været stagneret de sidste 15-20 år. Vi befinder os trods alt i en istid (i geologisk forstand), hvor klimaet generelt er blevet koldere de sidste 6.000 år.

Mikael Jarnvig fortsætter:

"og ikke bare det med at det bliver lidt varmere, 1 grad, det destabiliserer også klimaet som sådan."

Hvad vil dette sige, destabiliserer? I den virkelige verden vil flere såkaldte "drivhusgasser" (hovedsaglig vanddamp) i atmosfæren udjævne temperaturforskelle.

Det er ren propaganda, Mikael Jarnvig her leverer gennem politikernes propagandaapparat, Danmarks Radio, med et årligt budget på 3,6 mia. kr., 6 tv-kanaler og 8-9 radio-kanaler. Jeg bemærker også, at Jarnvig virker lidt nervøs og stammende i disse passager. Han er givet klar over, at han leverer den ene tykke løgn efter den anden.
Redigeret d. 18-05-2015 09:42
18-05-2015 10:10
sg17a
★★☆☆☆
(378)
John Niclasen skrev:
Vi befinder os trods alt i en istid (i geologisk forstand), hvor klimaet generelt er blevet koldere de sidste 6.000 år.


Det er godt nok en omgang vås!
Vi befinder os i en interglacial tid, dvs vi er mellem to istider!


~thomas wernberg
Redigeret d. 18-05-2015 10:12
18-05-2015 10:19
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
sg17a skrev:
John Niclasen skrev:
Vi befinder os trods alt i en istid (i geologisk forstand), hvor klimaet generelt er blevet koldere de sidste 6.000 år.


Det er godt nok en omgang vås!
Vi befinder os i en interglacial tid, dvs vi er mellem to istider!


"Glaciologically, ice age implies the presence of extensive ice sheets in the northern and southern hemispheres. By this definition, we are in an interglacial period—the Holocene—of the ice age that began 2.6 million years ago at the start of the Pleistocene epoch, because the Greenland, Arctic, and Antarctic ice sheets still exist." Wiki
19-05-2015 17:36
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det er ren propaganda, Mikael Jarnvig her leverer gennem politikernes propagandaapparat, Danmarks Radio, med et årligt budget på 3,6 mia. kr., 6 tv-kanaler og 8-9 radio-kanaler...

- hvis DR/BBC virkeligt har til hensigt, at 'gå klima-planken helt ud', bør de måske overveje en vis 'tilpasning' af deres logo(er)??

Tilknyttet billede:


Redigeret d. 19-05-2015 17:39
19-05-2015 17:39
Kosmos
★★★★★
(5375)
Eller måske noget à là Agitprop:

19-05-2015 20:06
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Kosmos skrev:

- hvis DR/BBC virkeligt har til hensigt, at 'gå klima-planken helt ud', bør de måske overveje en vis 'tilpasning' af deres logo(er)??Så derfor må man ty sig til Godwins lov!


~thomas wernberg
20-05-2015 06:35
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kristofferszilas skrev:
sg17a skrev:
John Niclasen skrev:
Vi befinder os trods alt i en istid (i geologisk forstand), hvor klimaet generelt er blevet koldere de sidste 6.000 år.


Det er godt nok en omgang vås!
Vi befinder os i en interglacial tid, dvs vi er mellem to istider!


"Glaciologically, ice age implies the presence of extensive ice sheets in the northern and southern hemispheres. By this definition, we are in an interglacial period—the Holocene—of the ice age that began 2.6 million years ago at the start of the Pleistocene epoch, because the Greenland, Arctic, and Antarctic ice sheets still exist." Wiki


Man skelner imellem istid(-er) og Istiden. ligesom "De" og "de".


20-05-2015 09:45
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Jo CO2-kampen er hellig. Den går forud for alt andet

- et eklatant eksempel herpå kunne til aften ses på DR1: "Vores vejr"

5:10 henne viser Mikael Jarnvig en graf over den såkaldte globale temperatur (se vedhæftet billede).

Der er god grund til at sætte spørgsmålstegn ved dette billede, som ofte bliver tegnet: at disse grafer skulle vise den fulde og sande viden om temperaturudviklingen på Jorden siden 1850. DMI viser grafen således:Man får den opfattelse, at dette er sandheden. Et af problemerne er, at det var sparsomt med målinger global for 100 år siden. I en rapport fra 1975 fra National Academy of Sciences , som jeg har linket til tidligere, er der på side 148 en graf over temperatuudviklingen på den nordlige halvkugle (hvor man nok havde de fleste målestationer). Denne graf viser samme temperatur omkring 1910 som omkring 1970. Efterflg. databehandling har altså ændret dette billede til det, Jarnvig viser, hvor 70'erne er 0,4 grader varmere end 10'erne. Hvor kom den varme fra? Der er så vidt jeg ved ingen, der har været tilbage i en tidskapsel og foretaget nye målinger.

Der er videnskabelige argumenter imod at snakke om en global temperatur for et system som Jorden, der ikke er i termodynamisk ligevægt. Derfor er det klogt at kigge på andre målbare størrelser, hvis man vil sige noget om klimaets udvikling. Eller man kan se på temperaturudviklingen enkelte steder på Jorden, f.eks. det centrale England:Den globale temperatur er en statistik, og et eksempel på en sådan er fra satellitmålinger:


Tilknyttet billede:


Redigeret d. 20-05-2015 09:47
20-05-2015 10:12
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Denne graf viser samme temperatur omkring 1910 som omkring 1970.


Jeps, "Hide the decline" er den god gammel historie. Hyggeligt lige at gense:

https://www.google.dk/#q=hide+the+decline+youtube
21-05-2015 00:20
Kosmos
★★★★★
(5375)
Så derfor må man ty sig til Godwins lov!

- eller Moncktons lov:

Those who cite Godwin's Law confirm ipso facto that they are active supporters of today's Fascists


Læs den meget tankevækkende artikel, der linkes til - og sammenlign selv med 'budskabet' bag vedhæftede billede!

Tilknyttet billede:

21-05-2015 12:49
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Kosmos skrev:
Those who cite Godwin's Law confirm ipso facto that they are active supporters of today's Fascists
Det er da klart at en neo-konservativ creationist og neo-tea party politiker vil gøre hvad som helt for at komme med reele argumenter såvel som tomme. Og at kalde dem man er uenige med for fascister er jo et retorisk træk for de uintelligente.


~thomas wernberg
21-05-2015 16:02
John Niclasen
★★★★★
(6538)
Thomas Wernberg, Katherine Richardson sagde ret præcist, hvad denne klimakamp bl.a. handler om før COP 15 i København i 2009:

"Det handler ikke om CO2-reduktioner, men om at dele verdens ressourcer"

FNs Christiana Figueres sagde for nylig, hvad det også handler om:

"This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution."

Måden at opnå dette på er bl.a. ved massiv propaganda. Her i Danmark sker det bl.a. gennem politikernes propagandaapparat, DR, med et årligt budget på 3,6 mia. kr., 6 tv-kanaler og 8-9 radio-kanaler.

I USA foregår det bl.a. ved at præsidenten og hans stab opfordrer befolkningen til at angive hinanden ved at udpege de såkaldte klimabenægtere:

Fra barackobama.com: Call out climate change deniers

Der foregår chikane af klimaforskere, der vover at stille spørgsmålstegn ved dommedagsprofetierne, så nogle vælger at opgive at beskæftige sig med det af hensyn til familie og venner. F.eks. Roger Pielke Jr.:

The incessant attacks and smears are effective, no doubt, I have already shifted all of my academic work away from climate issues.

Roger Pielke Jr.: I am Under "Investigation"
Running Updates on the "Witch Hunt"

Det skal nævnes, at Roger Pielke Jr. ikke engang opfattes som hørende til den såkaldte skeptiker fløj i debatten, men opfattes som en Lukewarmer.

Thomas Wernberg, hvordan opfatter du situationen?
Redigeret d. 21-05-2015 16:33
22-05-2015 10:06
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Tjaaa.

Om DR er jeg rimelig neutral, da jeg ikke har et TV, ser lidt en gang i mellem på computer og hører lidt radio. DR har påtaget sig en svær opgave at formidle og nogen er blevet stødt. Omvendt så synes jeg det er under lavmålet at hive nazi-symbolikken frem og herefter forsvare dette med at referere til en ultrakonservativ person.

Det hele er så komplekst, og selv om jeg sidder med en PHD grad i numeriske modellen (vand og transport) så tør jeg ikke sige noget, da jeg ikke kan selv kan gennemskue det.

Historisk set var jeg for 10 år siden kritisk til data, i dag er jeg mere neutral. Det kommer nok af at retorikken her er lidt bitter en gang imellem og er domineret af nogle få som har forstået sammenhænget. Jeg har besluttet at jeg ikke vil følge op på dette had / konspiration og ender derfor tilsyneladende ofte over i den anden grøft.

Der var for nyeligt en interessant analyse af modstandere af menneskeskabte klimaændringer og deres holdninger. Det er interessant at de tilhører en politisk meget konservativ retning, hvor man vil modarbejde ændringer af eksisterende system og baserer argumenter herpå.


~thomas wernberg
22-05-2015 11:03
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Det er interessant at de tilhører en politisk meget konservativ retning, hvor man vil modarbejde ændringer af eksisterende system og baserer argumenter herpå.


Thomas, har det ikke faldet dig ind, at det let, meget let endda, kan hænge sammen med den omvendte sandhed, nemlig at CGAW er som skræddersyet til at fremme de venstreorienterede ideer? Således at man som dedikeret venstreorienteret ser en mulighed for at lukrerer på skræmmebilledet til at få ram på de "grådige" kapitalister? Hvilket medføre at det for en stor gruppe mennesker er bedøvende ligegyldigt om vi reelt står overfor en truende opvarmning eller ej.

På den baggrund er det jo ikke så mærkeligt at dem som står tilbage som skeptikere står for en slags konservatisme, altså er borgerlige, højreorienterede eller hvad det nu behages at kalde dem.
22-05-2015 12:14
Kosmos
★★★★★
(5375)
Der var for nyeligt en interessant analyse af modstandere af menneskeskabte klimaændringer og deres holdninger. Det er interessant at de tilhører en politisk meget konservativ retning, hvor man vil modarbejde ændringer af eksisterende system og baserer argumenter herpå

- eller m.a.o. generelt set nogle skidte karle!?


Jeg mener at huske, at Judith Curry for nyligt citerede nogle betragtninger vedr. bias fra en psykolog - Noske(?).
Dem vil jeg prøve at få gravet frem.
22-05-2015 12:43
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos-
Det.er på høje tid nogle af OS begynder at skrifte
22-05-2015 12:45
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Morten Riber skrev:
Det er interessant at de tilhører en politisk meget konservativ retning, hvor man vil modarbejde ændringer af eksisterende system og baserer argumenter herpå.


Thomas, har det ikke faldet dig ind, at det let, meget let endda, kan hænge sammen med den omvendte sandhed, nemlig at CGAW er som skræddersyet til at fremme de venstreorienterede ideer? Således at man som dedikeret venstreorienteret ser en mulighed for at lukrerer på skræmmebilledet til at få ram på de "grådige" kapitalister? Hvilket medføre at det for en stor gruppe mennesker er bedøvende ligegyldigt om vi reelt står overfor en truende opvarmning eller ej.

På den baggrund er det jo ikke så mærkeligt at dem som står tilbage som skeptikere står for en slags konservatisme, altså er borgerlige, højreorienterede eller hvad det nu behages at kalde dem.


Netop denne argumentation viser jo at man er mere politisk styret fremfor at forholde sig til det videnskabelige og tager et standpunkt på forhånd. Begge fløje serverer jo skræmmebilleder og usmagelig / usaglig argumentation.

Kosmos nævner ovenfor denne analyse. Det var også den jeg havde i baghovedet, men kunne ikke lige finde den i farten!


~thomas wernberg
22-05-2015 13:02
Kosmos
★★★★★
(5375)
Kosmos nævner ovenfor denne analyse. Det var også den jeg havde i baghovedet, men kunne ikke lige finde den i farten!

- jeg ser nu, at han hedder Nosek!
22-05-2015 19:40
John Niclasen
★★★★★
(6538)
sg17a skrev:
Om DR er jeg rimelig neutral, da jeg ikke har et TV, ser lidt en gang i mellem på computer og hører lidt radio.

Jeg har også frameldt tv-pakker, her hvor jeg bor, men skal stadig betale medie-licens, da jeg har netadgang.

Jeg ser idag meget lidt TV, og kun via nettet. Dog skimmer jeg ofte nyhederne og ser "Vores Vejr" på DR1, mest for at følge med i, hvad der bliver sagt til befolkningen. Og der er virkelig meget klima-relateret propaganda, og det bekymrer mig, at befolkningen får leveret et så én-sidet billede fra det nationale tv.

Edit: Det er måske ikke præcist nok at kalde det et "én-sidet billede". Måske mere korrekt at sige "forvrænget billede".
Redigeret d. 22-05-2015 20:29
22-05-2015 23:07
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Thomas skrev:
Netop denne argumentation viser jo at man er mere politisk styret fremfor at forholde sig til det videnskabelige og tager et standpunkt på forhånd. Begge fløje serverer jo skræmmebilleder og usmagelig / usaglig argumentation.


Den betragtning synes jeg ikke er helt fair. Du giver udtryk for at skeptikerne serverer skræmmebilleder og det er ikke rigtigt. Vi siger godt nok at den overdrevne bekæmpelse af CO2 udledning gør det svært at komme at med fattigdommen rundt om i verden, men ingen af os drømmer om at det trods alt vil komme så vidt at det hele kommer ud af kontrol. Ikke jeg i hvert fald. Vi ser jo at de mange ord om at gøre noget ved det, ikke udmøntes i nær så konsekvent handling som alarmisterne ønsker. Hvorfor ikke? Jo, fordi, mange politikere og direktører inderst inde er skeptikere. De kan bare ikke sige det.

Hvori er egentlig det usmagelige i at påpege at det koster hver gang vi forsøger at drive udviklingen i en anden retning en markedsmekanismen automatisk tager os? Det er jo blot en konsekvens som vi kan aflæse af diverse samfund op gennem de sidste hundrede år. Nu kunne det lyde som om at jeg/vi har forblændet os på markedsmekanisme, som verdens nye hellige ko, men heller ikke dette er sandt. Jeg så gerne, hellere i dag end i morgen, at vores politikere greb ind overfor nogle af de uheldige tendenser denne mekanisme fører med sig, men på helt andre felter end vi har fat i her. Jeg tænker på det omsiggribende magtmisbrug som markerer sig alle vegne hvor magten er. Det er enormt destruktivt, men ingen er optaget af det. I stedet for har mange travlt med at opfatte fx rigdom og magt som et problem i sig selv, hvilket det da ikke er, så længe det forvaltes godt. Magtmisbrug er i en klasse for sig selv, og det trives super godt sammen med markedsmekanismen. Men forsøger vi på nogen måde systematisk at bekæmpe det? Er det politisk ukorrekt at udøve magtmisbrug? Tnø, nærmest ikke, vel? Og hvis vi skynder os at sige det hellige ord, miljø, såh er den sag hurtig gemt.

Vi bruger vores mentale kræfter helt forkert, men det er da ikke at skræmme nogen at sige noget sådant. Og for lige at runde af, har jeg svært ved at se hvor skeptikerne er usaglige i deres/vores argumentation? Dybest set siger vi jo bare at vi bør tage den begrundede tvivl alvorligt, hvilket tydeligvis ikke sker.
Redigeret d. 22-05-2015 23:17
Side 1 af 49123>>>

Deltag aktivt i debatten Klima Kampen:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kampen mod støj kan ikke følge med fremtidens togtrafik026-09-2022 16:46
Danmark står alene i CO2-kampen228-11-2011 16:22
"Kampen om klimaet" på TV 2 News1707-01-2010 23:54
Artikler
Milepæle i kampen mod klimatruslen
Er Danmark et foregangsland i kampen mod klimatruslen?
NyhederDato
It-forbruget sinker kampen mod global opvarmning18-05-2009 10:52
Kina satser på elbiler i kampen mod CO204-05-2009 10:39
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik