Husk mig
▼ Indhold

Klima – kan man tro på klimamodeller?Side 1 af 212>
Klima – kan man tro på klimamodeller?01-02-2021 09:40
Pela
☆☆☆☆☆
(3)
Selvom man kunne ønske sig at forstå hvorfor klimaforandringer skulle være menneskeskabte, er det svært at finde andre forklaringer på påstanden end at "det siger klimamodellerne". Hvis der de seneste 10 – 15 år i offentligheden har været omtalt mere konkrete og troværdige "argumenter", må jeg tilstå at jeg ikke har været vågen nok til at opfange dem.

Heller ikke i min omgangskreds eller i andre sammenhænge har jeg mødt tilhængere af teorien, der har følt sig klædt på til at forstå og forklare menneskets skyld med andet end en simpel henvisning til klimamodeller, og selv politikere, der ellers er uenige om alt andet, forklarer deres nyvundne fælles holdning med et indforstået: "som klimamodellerne siger".

Kan man ikke forstå og forklare sin holdning, må den bygge på en tro på at de meget komplicerede mekanismer, der styrer Jordens temperatur og klima, kan "koges ned" til at omfatte nogle af mange nødvendige, men i praksis selektivt udvalgte, variable data, og at computere på grundlag heraf kan beregne klimaforandringer mange år frem i tiden. Og en tro på at den beskedne menneskelige udledning af co2 er den afgørende faktor i modellernes ligninger.

De mange forhold, der har indflydelse på Jordens temperatur og klima, omfatter et utal af data, der konstant er under forandring, og som vedrører alle naturvidenskabelige discipliner. Det er velkendt at der på grund af mængden af data må foretages en udvælgelse af de data, der kan medtages i beregningerne, og da de forskellige videnskabelige discipliner ikke nødvendigvis har samme validitet, forekommer det tvivlsomt om der kan drages en sikker konklusion af den samlede maskinelle behandling, og hvor lang tid ud i fremtiden, den i givet fald vil dække. Og da næppe heller nogen forsker vil kunne forstå og indestå for rigtigheden af alle de forskelligartede forhold i beregningen, er vi tilbage til en tro på modellernes forudsigelser.

Troen næres ikke mindst af jævnlige "opråb" i pressen med dommedagsprofetier, der ukritisk bliver videreformidlet af DR og store dagblade under parolen: "Forskerne advarer". Kun en brøkdel af de hidtil oplyste forskere har haft en relevant baggrund som klimaforsker, og ingen med klimaforandringers årsager som forskningsområde. Et tilsvarende internationalt opråb havde endda en forsker som initiativtager, der tidligere var blevet afsløret som uvederhæftig, idet han for "sagens" skyld i sin egen forskning havde konstrueret en kurve som en hockeystav, der skulle vise en sammenhæng mellem co2 og temperaturer. For nogle år siden blev der
tilmed under overskriften "Climategate" afsløret grov manipulation og undertrykkelse af kritiske forskere på et britisk universitet, der er hovedleverandør til Klimapanelets rapporter.

I stedet for at tro på klimamodellers ufejlbarlighed kunne man overveje at stole på solide videnskabelige discipliner som fysik, geologi, arkæologi, historie mv., der på hver deres område beretter om millioner af års klimaforandringer, forklaret som resultatet af naturlige fænomener som solindstråling, varmetab til rummet, jordaksens hældning, variationer i Jordens omløbsbane, kontinentaldrift, havnærhed og havstrømme. Fænomener og begivenheder som mennesker ikke har den fjerneste indflydelse på, og som altså også har fundet sted længe før mennesket havde kapacitet til at udnytte fossile brændstoffer. At "alt i naturen er i konstant og evig bevægelse" har man vidst de sidste 2500 år, men det anfægter ikke nutidens klimaforskere.

At tvivle på klimamodeller er ikke det samme som at tvivle på klimaforandringer. Klimaforandringer er naturlige og bør naturligvis afbødes i det omfang, det er hensigtsmæssigt, med den tekniske og økonomiske formåen, vi kan præstere.

I den privilegerede del af verden fokuserer vi især på hvordan vi kan udlede mindre co2, i troen på at vi dermed kan standse fremtidige klimaforandringer, medens klimatilpasning er en akut nødvendighed i de fattige lande, hvor det handler om at overleve her og nu, med behov for flere midler til bl.a. varslingssystemer, diger og bæredygtigt landbrug. Unep, FN's Miljøprogram, anbefaler især såkaldt naturbaserede løsninger, hvor naturbeskyttelse også beskytter mennesker mod klimaets udsving. Det kan være beskyttelse af koralrev eller mangroveskove, der modvirker erosion af kyststrækninger og dermed oversvømmelse, men også agro-økologisk landbrug og skovbrug, der gør jorden bedre egnet til at optage vand under store regnskyl. Uneps rapport anslår at en investering på 11.000 milliarder kroner i tilpasning kan spare fire gange så meget i skader og omkostninger der følger af klimaforandringer.

Måske skulle vi også I vores del af verden lade "klimakamp" gå hånd i hånd med tiltag, der dæmmer op for naturens "hærgen", tiltag, der allerede er i gang mange steder. Først og fremmest ved at opføre os fornuftigt og indrette os på større udsving i temperaturer, nedbør og havdybder, nu og i fremtiden. Tiltag, der kan udføres løbende over tid, prioriteret efter behov, ofte i kombination med at der alligevel skal foretages anlægsarbejder. Den "grønne omstilling" kan faktisk tjene et godt formål.

Udfasning af fossile brændstoffer er allerede i gang, og tjener bl.a. det formål at blive uafhængig af enkelte staters monopol på energi og at sikre en renere teknologi uden usunde partikler, en udvikling, der ikke behøver at blive begrundet med klimamodellers mulige forudsigelser. At finde på argumenter for at standse uhæmmet træfældning, ikke mindst i regnskove, er også muligt uden en maskinel begrundelse.

Samtidig kan vi styrke indsatsen mod forurening, herunder plastforurening i have og floder, samt overforbrug af emballage. Det er et miljøproblem, vi kan se uden at bruge computermodeller.

Der er meget at tage fat på, men at fokusere specifikt på nedbringelse af menneskeskabt co2 er temmelig uproduktivt og ikke særlig videnskabeligt funderet. Og er modellernes forudsigelser usikre, er konsekvensberegninger på grundlag heraf naturligvis også usikre.
01-02-2021 11:37
Robert Wagner
★★★★★
(3520)
Du kan starte her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Eunice_Newton_Foote
01-02-2021 17:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Pela

Du har fuldstændig ret, for alle klimamodellerne er meget usikre. Klimamodellerne laver som bekendt langsigtede prognoser, og alle langsigtede prognoser er meget usikre. Dette gælde både for langsigtede vejudsigter og langsigtede samfundsøkonomiske prognoser og i sagens natur også for langsigtede klimamodeller.

At de langsigtede klimamodeller er meget usikre undlader man systematisk at gøre opmærksom på. Gjorde man det, så havde man ikke noget grundlag at råbe alarm på.
01-02-2021 17:28
kfl
★★★★★
(2167)
Kære Pela

Du skriver

Der er meget at tage fat på, men at fokusere specifikt på nedbringelse af menneskeskabt co2 er temmelig uproduktivt og ikke særlig videnskabeligt funderet. Og er modellernes forudsigelser usikre, er konsekvensberegninger på grundlag heraf naturligvis også usikre.


Hvilken baggrund har du for at skrive det du skriver ? Er du klimaforsker ? Medlem af et politisk religiøs gruppe ? Eller koblet til Klimarealisteren ?

Det overordnede billede er, at klimamodellerne passer særdels godt på stigningerne i CO2 og i temperatur.

Hvis dit udgangspunkt er det vås, som det klimaskeptisk og antividenskabelig same kører frem med, ja så er du ilde faren.
01-02-2021 17:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kære Pela

Jeg kan se at du har sat dig godt ind i CO2- og klimaproblemet. Det er prisværdigt. Jeg kan også se, at du er kommet over det punkt, hvor du lader dig skræmme af diverse alarmister og deres dommedagsprofetier.
01-02-2021 19:06
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Der er meget at tage fat på, men at fokusere specifikt på nedbringelse af menneskeskabt co2 er temmelig uproduktivt og ikke særlig videnskabeligt funderet. Og er modellernes forudsigelser usikre, er konsekvensberegninger på grundlag heraf naturligvis også usikre.


Kæden hopper af i slutningen af indlægget og selvmodsigelsen skriger mod himlen.

At modeller og beregninger er usikre gør blot, at der skal gøres meget mere udfra den betragtning at modeller og beregninger ligeså vel kan være underestimerende som overestimerede.
01-02-2021 19:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Varme har alle dage været en fordel og kulde har alle dage været en ulempe. Sådan vil det også være i fremtiden. Og når vi nu ved, at det kolde havvand vil holde temperaturstigningerne nede på et meget lavt niveau, så er der absolut ingen grund til at frygte GW.
01-02-2021 19:45
Peter Villadsen
★★★★★
(2683)
Jørgen Petersen skrev:
Varme har alle dage været en fordel og kulde har alle dage været en ulempe. Sådan vil det også være i fremtiden. Og når vi nu ved, at det kolde havvand vil holde temperaturstigningerne nede på et meget lavt niveau, så er der absolut ingen grund til at frygte GW.


Din kæde er helt fraværende.
Gentagelser af egne påstande, ingen seriøs dokumentation.
Lidt ligesom børn, der plager.
Helt uudholdeligt tyndt.
RE: Global CO2 Emissions01-02-2021 20:22
John Niclasen
★★★★★
(6400)
Pela skrev:
...
Udfasning af fossile brændstoffer er allerede i gang,
...

Er den?

Kilde: Global emissions have not yet peaked
Tilknyttet billede:

01-02-2021 22:16
Robert Wagner
★★★★★
(3520)
@John Niclasen

Hvis man ikke kan se at de fossile er på vej ud, så har man hovedet så langt ned i sandet, at den nærmest stikker ud på den anden side af kloden...

Op mod 90% af global ny el kapacitet i 2020 kommer fra VE.

"November 10 (Renewables Now) - The International Energy Agency (IEA) expects renewable power capacity additions this year to be near 200 GW, accounting for almost 90% of all new installations globally."

Og på forbrugssiden ser det heller ikke godt ud for de fossile...
Tilknyttet billede:

02-02-2021 06:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vindmøller producerer masse af værdiløs strøm. Strøm som man i mange tilfælde skal betale for at komme af med.

Denne værdiløse strøm burde man tage ud af statistikkerne, for den er intet værd. Gør man det, så kommer statistikkerne til at se helt anderledes ud.
02-02-2021 08:10
Robert Wagner
★★★★★
(3520)
Jørgen Petersen skrev:
Vindmøller producerer masse af værdiløs strøm. Strøm som man i mange tilfælde skal betale for at komme af med.

Denne værdiløse strøm burde man tage ud af statistikkerne, for den er intet værd. Gør man det, så kommer statistikkerne til at se helt anderledes ud.


Den er allerede taget ud.

Supplied electricity -> leveret el.
RE: CO2 Emissions by Fuel Type02-02-2021 10:11
John Niclasen
★★★★★
(6400)
I fortsættelse af Global CO2 Emissions 01-02-2021 20:22.

Jeg viste flg. graf over CO2 udledninger:Går man videre og ser på, hvad der forårsager udledningerne, ses vedhæftede graf.

Kilde: Fossil fuels are the largest source of CO2 emissions
Tilknyttet billede:

RE: Klima - kan man tro på klimamodeller02-02-2021 13:55
Pela
☆☆☆☆☆
(3)
Som opfølgning på mit første indlæg kan jeg oplyse, at jeg ikke på nogen måde er tilknyttet Klimarealister eller andre "mistænkelige" foreninger. Og da jeg heller ikke har aktier i eller nogen kontakt med den fæle olie- eller kulindustri, vil en udfasning af fossile brændstoffer ikke påvirke mig personligt.

Klimamodellers udfordringer kan enhver på "nettet" forvisse sig om, herunder at en lange række vigtige processer ikke kan beskrives med generelle formler, fordi de foregår inden for små områder, f.eks. stråling, sky - og nedbørs-dannelse. Processer, der er afgørende for modellernes fremskrivning af klimaet, og som derfor må beskrives ud fra erfaringsbestemte sammenhænge, også kaldt empiriske parametre.

Når man drager generelle konklusioner ("inducerer") ud fra "viden efter sansning" ("empiri"), er man på gyngende grund. Induktionsproblemet er et velkendt erkendelsesproblem i videnskabsteorien, men det ser man stort på i klimaforskningen. David Hume og Immanuel Kant indgår nok ikke i klimaforskeres pensum.

Målinger fra fortiden indgår ligeledes i modellerne. Fortidens klima kan aflæses bl.a. gennem iskerneboringer. Det kaldes proxydata eller stedfortræderdata. Fra sådanne data har man et billede af temperatur- og dermed klimavariationer over millioner af år, men man kan ikke herudfra sige noget konkret om hvordan eller hvorfor disse klimaændringer fandt sted.

Hertil kommer mange variable data om forholdene på Jorden, de øverste jordlag og i oseanerne: temperaturforhold, fugtighed, is og snedække, vegetationstyper, jordbundsforhold og sammensætningen af atmosfæren og oceanerne. Dem kan man heller ikke sætte på generelle formler, men forskerne oplyser at man forsøger at medtage oplysningerne så nøjagtigt som muligt. Er det godt nok til at placere ansvaret for klimaforandringer på de få promille af 0,037 %, der udgør den menneskelige udledning?

Udover kompleksiteten af de mange nødvendige data, er det en udfordring for modellerne at Klimapanelet (og dermed modelbyggerne) er uvillig til at acceptere Solpletteorien, som mange forskere ellers anerkender som en væsentlig faktor, og mange forskere mener, modsat Klimapanelet, at den begrænsede menneskeskabte co2-udledning er ubetydelig og næppe målbar.

Enhver matematiker vil utvivlsomt medgive, at en computer let kan løse ligningen: x = a1+a2+a3+a4 +b1+b2+b3+b4 +c1+c2+c3+c4, hvis man kender alle a+b+c. Men kender man kun alle b "nogenlunde" og c er nogle størrelser, som man ikke ved påvirker temperaturen, ikke vil medtage, fordi man politisk ikke vil anerkende påvirkningen eller tillægger en faktor en værdi, der ikke passer med virkeligheden, kan man ikke finde x! Og selv en nok så kraftig computer er naturligvis afhængig af korrekte data og algoritmer, ikke mindst når det er en meget lille størrelse, man tillægger den afgørende værdi.

Hvis forskning er baseret på klimamodellers forudsigelser, og disse forudsigelser er forkerte, vil forskningens samlede resultat naturligvis også være forkert, selvom selve forskningens kvalitet er fejlfri. En sådan forskning kan vel derfor bedst kaldes konsekvensforskning.

Der er naturligvis intet galt i at være konsekvensforsker. Der er brug for forskning i konsekvenserne af bl.a. højere temperaturer, mere nedbør og højere vandstand. Konsekvenser som blandt andet giver anledning til udvikling af nye eller ændrede afgrøder, der kan klare temperaturstigninger, og udbygning af værn mod større vandmængder.

Men at forsøge at beskrive alle faktorer af betydning for Jordens klima i klimamodeller synes at svare til tidligere tiders forsøg på at løse cirklens kvadratur.
02-02-2021 16:44
Robert Wagner
★★★★★
(3520)
Op til 1960-80, ser det ud til at temperaturen følger solaktiviteten, men derefter...
Tilknyttet billede:

02-02-2021 16:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Pela har fuldstændig ret, for klimamodellerne er meget usikre og resultaterne herfra er således ubrugelige. Eller sagt på en anden måde, så er de heraf følgende prognoser kun egnet til en ting, og det er til at skræmme befolkningen med.
02-02-2021 23:29
kfl
★★★★★
(2167)
Kære Pela

Det er er forvirret sammenkog du kommer med. Der er hverken hoved eller hale i det. Det tyder på, at du er ramt af en eller anden filosofisk grille.

Jeg har læst noget lignende et sted, men kan ikke huske hvor og af hvem. Optræder du andet pseudonym på andre blogs ?

Hvilken erfaring har du med fysik/vejr/klima og modeller?
03-02-2021 08:10
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Robert Wagner skrev:
Op til 1960-80, ser det ud til at temperaturen følger solaktiviteten, men derefter...Problemet her er fordelingen af varmen.
https://www.climate.gov/news-features/featured-images/warm-pool-indo-pacific-ocean-has-almost-doubled-size-changing-global
Opvarmningen er sket i ved ækvator, på grund af manglende skydække. Fordi jordens magnetfelt er blevet stærkere. Og beskytter imod kosmisk stråling.

I følge alle klimamodeller så skal CO2 give en opvarmning af Antarktis. Denne opvarmning er udeblevet. Dette taler man så bare ikke om.

Der er flere problemer. Således er skal der mindre varme til at opvarme den nordlige halvkugle. Så hvis varmen flytter sig fra syd til nord så sker der en gennemsnitlig opvarmning med den samme varme.

Derfor uden er der sket en omfattende forfalskning af data. Og forsvindinger af data. Således er data som ikke passer ind forsvundet fra Rundetårn fordi Danmark blev ramt af en varme periode i 1860erne.

Jeg er bare en amatør, som kan se når nogen snyder mig. Og jeg er anonym fordi dumme mennesker har truet mig. Og jeg er sikker på at hvis kloge folk vil finde mig så kan de det.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 03-02-2021 08:11
03-02-2021 09:47
Robert Wagner
★★★★★
(3520)

Opvarmningen er sket i ved ækvator, på grund af manglende skydække. Fordi jordens magnetfelt er blevet stærkere. Og beskytter imod kosmisk stråling.


Et hurtigt opslag på nettet og man finder følgende.

"Over the last 200 years, the magnetic field has lost around 9% of its strength on a global average. A large region of reduced magnetic intensity has developed between Africa and South America and is known as the South Atlantic Anomaly."

"In an area stretching from Africa to South America, Earth's magnetic field is gradually weakening. This strange behaviour has geophysicists puzzled and is causing technical disturbances in satellites orbiting Earth. Scientists are using data from ESA's Swarm constellation to improve our understanding of this area known as the 'South Atlantic Anomaly.' "

"At most places there has been a general decrease in the strength over the past century, typically ten percent or so. No one can say with any certainty whether this represents a fluctuation or whether it is a decrease which will eventually lead to a reversal."

Så er der vist tale om aftagende styrke i jordens magnetfelt...
03-02-2021 14:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Man har altså skudt helt ved siden af vedr. havvandsstigningerne fra IPCC' side. IPCC har været alt for konservative. Det bliver langt værre inden 2100 vedr. havvandsstigninger https://ing.dk/artikel/niels-bohr-institut-advarer-vandstanden-stiger-mere-end-hidtil-antaget-243511
Redigeret d. 03-02-2021 14:24
RE: Det bliver endnu værre03-02-2021 14:34
John Niclasen
★★★★★
(6400)
delphi skrev:
Man har altså skudt helt ved siden af vedr. havvandsstigningerne fra IPCC' side. IPCC har været alt for konservative. Det bliver langt værre inden 2100 vedr. havvandsstigninger https://ing.dk/artikel/niels-bohr-institut-advarer-vandstanden-stiger-mere-end-hidtil-antaget-243511

Fra artiklen:

I forbindelse med forskernes sammenligning af historiske data og de modeller, som klimapanelet har benyttet i deres udregninger, fandt forskerne en uoverensstemmelse på omkring 25 centimeter.

Uoverensstemmelsen skyldes ifølge forskerne, at de modeller, der tidligere er blevet brugt til at forudse vandstandsstigningen, ikke har været følsomme nok, og at man i dag blandt andet ved langt mere om, hvor hurtigt Indlandsisen smelter, end det var tilfældet, da modellerne for klimapanelets beregninger blev udformet.

A'hva'? Siger de, at IPCC har taget fejl!?

Nårh, det bliver endnu værre!
Sea level will rise faster than previously thought

Hvem er disse 'forskere'?
Jens Hesselbjerg Christensen og Aslak Grinsted.
Ok, det er noteret.
03-02-2021 14:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
A'hva'? Siger de, at IPCC har taget fejl!?


Jamen det må forstås at IPCC-folkene er beskedne folk, der underdriver situationen.
03-02-2021 15:39
Kosmos
★★★★★
(5371)
Selvom man kunne ønske sig at forstå hvorfor klimaforandringer skulle være menneskeskabte, er det svært at finde andre forklaringer på påstanden end at "det siger klimamodellerne"

- og de 'siger' en del, der har meget svag forbindelse til virkeligheden!:


Redigeret d. 03-02-2021 15:39
03-02-2021 16:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kosmos skrev:
Selvom man kunne ønske sig at forstå hvorfor klimaforandringer skulle være menneskeskabte, er det svært at finde andre forklaringer på påstanden end at "det siger klimamodellerne"

- og de 'siger' en del, der har meget svag forbindelse til virkeligheden!:Jamen dettttttttttttttttt har klimaindustrien skam undersøgt og de rammers stort set plet hver gang de laver klimaforudsigelser. Eller deres klimamodeller er særdeles pålidelige og til at stole på!

F.eks https://www.carbonbrief.org/analysis-how-well-have-climate-models-projected-global-warming
Redigeret d. 03-02-2021 16:57
03-02-2021 22:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
delphi skrev:
Man har altså skudt helt ved siden af vedr. havvandsstigningerne fra IPCC' side. IPCC har været alt for konservative. Det bliver langt værre inden 2100 vedr. havvandsstigninger https://ing.dk/artikel/niels-bohr-institut-advarer-vandstanden-stiger-mere-end-hidtil-antaget-243511


Citat: Ny forskning forudser en stigning i verdenshavene på op imod 1,35 meter frem mod 2100. Det er en væsentlig større stigning end tidligere beregnet.

De sidste 30 år har vandstandsstigningen ligget omkring 3 mm/år. Nu skal den noget op i gear for at nå yderligere 1,35 m inden 2100, og i gennemsnit 17 mm. årligt eller 6 gange så meget som i dag. Vi har som sagt en stigning på 3 mm årligt som over de senere år har været konstant, så hvis vi regner med en svag begyndende eksponentiel stigning så slutter vi af meget noget af en vandstandsstigning i år 2100. .

Men hvordan mon disse forskere forestiller sig energien til at varme oceanerne og tø alt det is skal opstå, for altså at oceanerne kan udvide sig via termisk ekspansion og isen kan smelte som kræver energi. Og jo altså noget som den globale opvarmning først skal afsætte før isen kan tø og oceanerne kan varmes..

Udviklingen af energi i jordens klimadepoter som at varme oceanerne og tø is har over de sidste 55 år har været konstant selv om co2-opbygningen i atmosfæren er eksploderetDrivhuseffekten skal altså over de næste 80 år afsætte i gennemsnit 6 gange så meget energi i jordens klimasystemer for at oceanernes vandstand kan stige 1,35 m. Og hvor sandsynlig er det lige set i lyset af at energiopbygningen de sidste 55 år har været konstant.
Redigeret d. 03-02-2021 22:59
RE: Klima - kan man tro på klimamodeller?04-02-2021 09:59
Pela
☆☆☆☆☆
(3)
Kære kfl.

Jeg er da ked af at erfare, at du ikke mener at der er hverken hoved eller hale i det, jeg skriver.

Jeg har ellers bestræbt mig på at "opbygge" min argumentation så systematisk som muligt.

Mit ærinde har ikke været at argumentere for enkelte videnskabelige synspunkter, men for at der grundlæggende er så mange faktorer, der påvirker klimaet, at det er en umulig opgave at opstille modeller, der kan rumme dem alle. Og da mange faktorer er konstant omskiftelige, som klimaet (og naturen) jo altid har været, og umulig at generalisere til brug for modellernes algoritmer, synes opgaven håbløs.

Hertil kommer at de forskellige naturvidenskabelige discipliner har forskellig validitet, idet der grundlæggende er forskel på videnskabelige metoder. Nogle discipliner er f.eks. helt afhængige af at relevante forhold kan observeres i et begrænset område, med de hjælpemidler, der eksisterer, hvorefter forskerne slutter sig til hvordan hele verden må se ud. Det kaldes at inducere, og den metode rummer naturligvis risiko for at noget overses, som ikke svarer til det observerede. Svagheden består bl.a. i at man ikke ved hvad man skal lede efter, når man ikke ved hvad man mangler, og samme svaghed gælder generelt for valg af data til computermodeller.

Selv i fysikkens verden må man af og til korrigere "gammel" viden, om end fysik o.l. sammen med matematik hører til de mere sikre kort i modellerne.

Apropos din bemærkning om filosofisk grille, så har filosofien faktisk beskæftiget sig med videnskabelig erkendelsesteori. Jeg synes ikke at alle klimaforskere forholder sig lige sobert til videnskabelig usikkerhed.

Hvis du stadig synes, det er noget vås, jeg kører frem med, bør du præcisere hvad du synes, der er forkert. Som nævnt har jeg i mine indlæg koncentreret mig om modellernes sikkerhed, men afslutningsvis bemærker jeg at jeg ikke er klimaskeptisk, blot "modelskeptisk", og at jeg naturligvis anerkender at co2
er en drivhusgas, men jeg er ikke overbevist om at menneskets skyld på få promille af den "naturlige" co2 er noget der vælter læsset. Den holdning tror jeg der er mange, der har, og så risikerer man jo at blive beskyldt for at være klimaskeptiker eller klimaignorant.
Redigeret d. 04-02-2021 10:07
04-02-2021 14:37
Kosmos
★★★★★
(5371)
Citat: Ny forskning forudser en stigning i verdenshavene på op imod 1,35 meter frem mod 2100. Det er en væsentlig større stigning end tidligere beregnet.

De sidste 30 år har vandstandsstigningen ligget omkring 3 mm/år. Nu skal den noget op i gear for at nå yderligere 1,35 m inden 2100, og i gennemsnit 17 mm. årligt eller 6 gange så meget som i dag. Vi har som sagt en stigning på 3 mm årligt som over de senere år har været konstant, så hvis vi regner med en svag begyndende eksponentiel stigning så slutter vi af meget noget af en vandstandsstigning i år 2100

god kommentar til diverse (ad)spredt klimapanik!
:

"Almost everywhere you look, climate change is having only small, and often benign, impacts. The impact of extreme weather events ― hurricanes, tornadoes, floods and droughts ― are, if anything, declining. Economic damages have declined as a fraction of global GDP. Death rates from such events have declined by 99% since the 1920s. Climate-related disease has collapsed. And more people die from cold than warm temperatures"

And even sea-level rise - predicted to be the most damaging impact of global warming - seems to be much less of a problem than thought. According to Dr Goklany, reviews of historic maps and satellite imagery have shown that the places predicted to disappear are in fact still with us...
26-12-2023 23:26
Kosmos
★★★★★
(5371)
Klimamodellers udfordringer kan enhver på "nettet" forvisse sig om, herunder at en lange række vigtige processer ikke kan beskrives med generelle formler, fordi de foregår inden for små områder, f.eks. stråling, sky - og nedbørs-dannelse...

- nogle ganske interessante betragtninger ang. klimamodellers grundlæggende mangler!
27-12-2023 11:18
Robert Wagner
★★★★★
(3520)
Kosmos skrev:
Klimamodellers udfordringer kan enhver på "nettet" forvisse sig om, herunder at en lange række vigtige processer ikke kan beskrives med generelle formler, fordi de foregår inden for små områder, f.eks. stråling, sky - og nedbørs-dannelse...

- nogle ganske interessante betragtninger ang. klimamodellers grundlæggende mangler!


Lol, klimarealister igen. Sorry, men det er en flok senildemente ingeniører og geologer der ikke en gang har styr på de mest grundlæggende fysiskalske prinzipper.

https://www.google.com/amp/s/climate.nasa.gov/news/2943/study-confirms-climate-models-are-getting-future-warming-projections-right.amp


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
27-12-2023 12:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Robert Wagner

Kan du andet end at nedgøre dem der siger dig i mod?
27-12-2023 13:03
Robert Wagner
★★★★★
(3520)
Jørgen Petersen skrev:
@ Robert Wagner

Kan du andet end at nedgøre dem der siger dig i mod?


Ja da. Jeg kan også latterliggøre dem og afsløre dem som løgnere, når det drejers sig om klimarealister, flat earthers eller andre tosser, der mener de ved mere om videnskab eller fysik end videnskabsfolk og fysikere.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Redigeret d. 27-12-2023 13:05
27-12-2023 14:05
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Forhold dig til substansen og blot til hvem der er budbringeren.
27-12-2023 14:32
Robert Wagner
★★★★★
(3520)
Jørgen Petersen skrev:
Forhold dig til substansen og blot til hvem der er budbringeren.


Substansen som klimarealister frembringer er rådden.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
27-12-2023 14:34
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ikke så rådden som din
27-12-2023 15:09
Robert Wagner
★★★★★
(3520)
Jørgen Petersen skrev:
Ikke så rådden som din


Lol.

Jeg referer til peer revied forskning, klimarealister har hjemmestrikkede fantasi teorier

https://www.nature.com/articles/s41597-020-0530-7


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
27-12-2023 15:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Du stoler kun på dem, som lever at at skræmme folk.
Tak for mad siger jeg bare.
27-12-2023 15:45
Robert Wagner
★★★★★
(3520)
Jørgen Petersen skrev:
Du stoler kun på dem, som lever at at skræmme folk.
Tak for mad siger jeg bare.


Sikke noget vrøvl

Du nægter, at forholde dig til fakta, fordi de skræmmer dig.

Så lad være med at projicere.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Redigeret d. 27-12-2023 15:46
27-12-2023 16:01
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Fakta er at denne klode bliver grønnere og grønnere som følge af GW og AGW.
Tilknyttet billede:

27-12-2023 18:55
Robert Wagner
★★★★★
(3520)
Jørgen Petersen skrev:
Fakta er at denne klode bliver grønnere og grønnere som følge af GW og AGW.


Cherrypicking...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
27-12-2023 21:13
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Du kan ikke acceptere fakta. Og det er grundlæggende dit problem.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Klima – kan man tro på klimamodeller?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Amplifikation af CO2-signalet grundlæggende fejlberegnet i standard klimamodeller?617-08-2018 18:59
John Christy: Klimamodeller overvurderer effekten af drivhusgasser1209-03-2018 01:41
Stagnation i globale temperaturer inkonsistent med klimamodeller8430-06-2014 14:56
Evaluering af klimamodeller2316-08-2013 16:36
Internationale klimamodeller109-12-2011 20:59
Artikler
Klimaforskning og klimamodeller
Klimamodeller (Bionyt: 500 svar om klima)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik