Husk mig
▼ Indhold

Klima-løgne


Klima-løgne03-09-2020 05:39
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Er der slet ikke nogen som kan se problemet?
Tilknyttet billede:

03-09-2020 06:11
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Problemet er jo slet ikke forskerne.
Hvis argumentationen holder, så vil skolelærere dumpe børn, for at få flere elever, læger, vil erklære folk syge, selvom de er raske, og tandlæger vil hive raske tænder ud.
Altsammen blot for at sikre sig selv.

Problemet er menneskets ensidige udnyttelse af jordens ressourcer, der nu fører til øgede temperaturer overalt på kloden, herunder også ødelæggelse af koralrev, forsuring og iltsvind i oceanerne, mere ekstremnedbør, flere og længere hedebølger, højere vandstand, flere oversvømmelser.
Alt er målbart, det sker, og det bliver kun mere og mere i fremtiden. Ikke pga forskere, men pga utallige stivstikkere, der i årevis har bildt sig selv ind, at et ændret klima ikke får konsekvenser for menneskeheden.
03-09-2020 11:23
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Peter Villadsen skrev:
Problemet er jo slet ikke forskerne.
Hvis argumentationen holder, så vil skolelærere dumpe børn, for at få flere elever, læger, vil erklære folk syge, selvom de er raske, og tandlæger vil hive raske tænder ud.
Altsammen blot for at sikre sig selv.


Det er almindeligt i USA at over-behandle folk på hospitalerne.

Tandlæger vil ikke hive raske tænder ud, da de giver mere arbejde end bare at hive dem ud.

Universiteterne i USA spekulere i at sænke niveauet for at tiltrække flere elever.

Problemet er menneskets ensidige udnyttelse af jordens ressourcer, der nu fører til øgede temperaturer overalt på kloden, herunder også ødelæggelse af koralrev, forsuring og iltsvind i oceanerne, mere ekstremnedbør, flere og længere hedebølger, højere vandstand, flere oversvømmelser.
Alt er målbart, det sker, og det bliver kun mere og mere i fremtiden. Ikke pga forskere, men pga utallige stivstikkere, der i årevis har bildt sig selv ind, at et ændret klima ikke får konsekvenser for menneskeheden.


Problemet her at ekstremnedbør, flere og længere hedebølger, højere vandstand, flere oversvømmelser vil også forekomme ved den naturlige opvarmning efter den lille istid.

Ingen af de foreslåede metoder kan formindske CO2 indholdet i atmosfæren. Selv om de blev udført samtidigt.

Kinesernes omfattende tilplantning af ørknerne vil øge vandindholdet i atmosfæren i de tørreste mest solbeskinnede områder hvilket skulle øge drivhuseffekten.
03-09-2020 13:45
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Du snakker om USA.
Jeg taler om virkeligheden, her i EU.

Selvfølgeligt vil en kraftig nedsættelse af CO2 udledningerne føre til, at atmosfærens indhold af CO2 stiger langsommere.
Derfor kan havstigninger, værre hedebølger mv afværges.
Det er indlysende.
03-09-2020 17:16
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Varme har alle dage været en fordel og kulde har alle dage været en ulempe. Skal vi starte med at snakke om problemerne under den lille istid?
05-09-2020 12:43
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Peter Villadsen skrev:
Du snakker om USA.
Jeg taler om virkeligheden, her i EU.

Selvfølgeligt vil en kraftig nedsættelse af CO2 udledningerne føre til, at atmosfærens indhold af CO2 stiger langsommere.
Derfor kan havstigninger, værre hedebølger mv afværges.
Det er indlysende.


Hvis Havstigninger og værre hedebølger styrers af CO2, så vil de komme med højest et års forsinkelse om 100 år.

Er dette en rimelig måde at bruge vores penge?
05-09-2020 12:51
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Kulden Varmen:
Jeg har opgivet at diskutere med benægtere.
Der er langt mellem interessante og oplysende indlæg.
05-09-2020 22:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Det er ufatteligt, at du i tide og utide bruger stærkt nedsættende ord som f. eks. benægtere, om dine modstandere. Kan du ikke klare dig uden sådanne nedsættende bemærkninger?
06-09-2020 06:21
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Jeg diskuterer ikke med benægtere.

Definition af benægter:
En benægter er en person, der ignorerer store dele af diskussionen og kun kommer med stærk begrænsede, udokumenterede indlæg og hårdnakket tror, at han formidler en sandhed, selvom det er indlysende, at han enten driver propaganda eller fuldstændigt mangler evnen, der skal til for at forstå hele problemstillingen.
Derudover er en benægter karakteriseret ved, at han gentager sig selv igen og igen.
En benægter kan dårligt dokumentere sine påstande, og hvis han endeligt kommer med et link, så er det oftest fra politisk højre ekstreme tænketanke.

En benægter er kort sagt en person, der med yderst primitive virkemidler forsøger at få enhver seriøs debat afsporet.
Redigeret d. 06-09-2020 07:04
06-09-2020 08:49
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I relation til GW og planteavl har jeg fremlagt rigtig god dokumentation for hvad der sker på dette område, og hvorfor GW er til gavn for planteavlen.
06-09-2020 09:09
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Ensidighed er benægterens problem.
Der er en positiv effekt og 20 negative.

Benægteren omtaler kun den positive effekt og nedgør enhver forskningsrapport, der omhandler samtlige andre negative effekter.

Der er god grund til at holde sig langt væk fra benægtere.
06-09-2020 09:15
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Definition af en ortodoks troende:
En troende er en person, der ignorerer store dele af diskussionen og kun kommer med uvidenskabelige trosbekendelser og hårdnakket tror, at han formidler en sandhed, selvom det er indlysende, at han enten driver propaganda eller fuldstændigt mangler evnen, der skal til for at forstå hele problemstillingen.
Derudover er en sand troende karakteriseret ved, at han gentager sig selv igen og igen.
En frelst discipel kan udelukkende dokumentere sine påstande i de hellige skrifter, og hvis han endeligt kommer med et link, så er det oftest fra religiøst ekstreme trosfæller.

En overbevist troende er kort sagt en person, der med yderst primitive religiøse argumenter forsøger at få enhver seriøs debat afsporet. Sandheden er jo fundet og står skrevet.
06-09-2020 10:39
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
En meget præcis beskrivelse af en benægter af videnskab ses ovenfor.
06-09-2020 11:34
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den hellige videnskab og deres hellige skrifter tager bare fejl gange på gang. I relation til GW og planteavl er det således helt åbenlyst, at der er et kæmpe modsætningsforhold imellem hvad den hellige videnskab siger og hvad der sker i den faktiske verden.
06-09-2020 19:47
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Sidste gang CO2 niveauet var som nu, var vandstanden 15-20 meter højere.
06-09-2020 20:11
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Koralrevene dør pga overfladetemperaturen stiger i oceanerne.
Millioner og atter millioner er afhængige af indtægter skabt af sunde og utroligt facinerende koralrev.
De døde koraller er intet værd.
Redigeret d. 06-09-2020 20:11
06-09-2020 20:18
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Europa 2003, den værste hedebølge i århundreder rammer.
Flere end 70.000 dør som følge af for høje temperaturer.

Fremtiden med højere temperaturer byder på flere og længerevarende hedebølger.
Redigeret d. 06-09-2020 20:19
06-09-2020 20:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I relation til CO2-problemet bliver der fortalt rigtig mange løgne og vilde overdrivelser. Specielt er alarmister slime til at fremsætte alverdens skræmmescenarier. Se blot her:https://www.youtube.com/watch?v=ICGal_8qI8c
06-09-2020 20:23
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Jeg er glad for at jeg er klimarealist og kun bringer oplysninger, som en skoleelev selv via internettet kan verificere er korrekte.
06-09-2020 20:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Alle de klimaløgne, som Rod Martin omtaler, vil du ikke forholde dig til. Men det overrasker ikke, for du kan ikke afvise dem.
06-09-2020 20:33
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Antallet af døde som følge af kulde/varme i USA fra 1995 til 2019.
Som det ses er dødsfald som følge af varme langt flere end dødsfald som følge af kulde.
Ergo - det er ikke godt, at kloden varmes yderligere op så vi får flere og længerevarende hedebølger - men lev med det, for vi går mod 3-4 graders opvarmning.
https://www.statista.com/statistics/203755/fatalities-caused-by-extreme-weather-in-the-us/
06-09-2020 20:34
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Jeg er glad for at jeg er klimarealist og kun bringer oplysninger, som en skoleelev selv via internettet kan verificere er korrekte.
06-09-2020 20:36
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Antallet af mennesker som mister livet p.g.a. naturkatastrofer og ekstrem vejrs hændelser er nu meget lavt set i forhold til antallet af mennesker som mister livet p.g.a. fattigdomsrelaterede sygdomme.
06-09-2020 20:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Millioner og atter millioner er afhængige af indtægter skabt af sunde og utroligt facinerende koralrev.


Så må vi jo be' til et meget varmere klima så oceanerne kan udånde mere co2, som vil ske når partialtrykket sænkes på vand, grundet varmere omgivelser, og vandet kan indeholde mindre co2. Co2'en er det som skader koralerne..
06-09-2020 20:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Europa 2003, den værste hedebølge i århundreder rammer.
Flere end 70.000 dør som følge af for høje temperaturer.

Fremtiden med højere temperaturer byder på flere og længerevarende hedebølger.


Som vil afføde langt færre vejrafhængige dødsfald. Dødsfald som relateres til kulde er i dag en faktor 10 til 1 i forhold til 'varme-dødsfald'.

Igen en af de helt store fordele ved et varmere klima.
06-09-2020 21:28
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Varmen er det, der skader koralrev.
Coral bleaching, forårsaget af øgede temperaturer.
Øgede temperaturer pga alt for høje udledninger af drivhusgasser.

Så simpelt, så enkelt.

For dem, der endnu er uoplyste: Google det eller spørg dem, der ved hvad de taler om.
06-09-2020 21:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Varmen er det, der skader koralrev.


https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_with_coral_reefs
06-09-2020 21:59
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Warmer water temperatures can result in coral bleaching. When water is too warm, corals will expel the algae (zooxanthellae) living in their tissues causing the coral to turn completely white. This is called coral bleaching. When a coral bleaches, it is not dead. Corals can survive a bleaching event, but they are under more stress and are subject to mortality.

In 2005, the U.S. lost half of its coral reefs in the Caribbean in one year due to a massive bleaching event. The warm waters centered around the northern Antilles near the Virgin Islands and Puerto Rico expanded southward. Comparison of satellite data from the previous 20 years confirmed that thermal stress from the 2005 event was greater than the previous 20 years combined.

Not all bleaching events are due to warm water.

In January 2010, cold water temperatures in the Florida Keys caused a coral bleaching event that resulted in some coral death. Water temperatures dropped 12.06 degrees Fahrenheit lower than the typical temperatures observed at this time of year. Researchers will evaluate if this cold-stress event will make corals more susceptible to disease in the same way that warmer waters impact corals.


I og med SST stiger, er koralrev truede mere og mere.
06-09-2020 22:00
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/08/great-barrier-reef-faces-dire-threat-with-2c-global-warming-un-report-says
06-09-2020 22:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Warmer water temperatures can result in coral bleaching. When water is too warm, corals will expel the algae (zooxanthellae) living in their tissues causing the coral to turn completely white. This is called coral bleaching. When a coral bleaches, it is not dead. Corals can survive a bleaching event, but they are under more stress and are subject to mortality.
På 70 år er temperaturen steget 1,5 grad i Australien vært for mange koralrev. Kan sådan organisme ikke tåle 1,5 grad gennemsnitlig varmere omgivelser: Det lyder ganske simpelthen forkert.
Redigeret d. 06-09-2020 22:10
07-09-2020 06:58
Peter Villadsen
★★★★★
(2697)
Analyses of coral bleaching on Caribbean reefs over the past two decades suggests that small increases in regional sea surface temperature (0.1 °C) result in large increases in the geographic extent and intensity of coral bleaching events. Given that climate change models suggest an increase in sea surface temperatures of 1–3 °C over the next 50–100 years, coral bleaching events may become an intense, annual stress on coral reefs throughout the Caribbean and even the world. Although corals may adapt and their bleaching thresholds may increase over time as sea surface temperatures rise, the threat of repeated, intense bleaching events over the next several decades is a significant concern. If even the conservative predictions of global climate models are realized, these climate changes could result in the fundamental reorganization of the ecology of coral reefs.
07-09-2020 10:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Et koralrev er typisk 10.000 år gammelt og har oplevet temperatursvingninger i niveauet 3 -4 grader i sin levetid som det har kunnet håndtere.
07-09-2020 11:13
Kosmos
★★★★★
(5374)
Et koralrev er typisk 10.000 år gammelt og har oplevet temperatursvingninger i niveauet 3 -4 grader i sin levetid som det har kunnet håndtere

- men sandheden er (som desværre så ofte) ilde hørt:

The IPA team interview Peter Ridd. He explains that what's happening on the Great Barrier Reef with coral bleaching is a normal cycle. He tells his story of being censured at James Cook university, but admits the state of free speech at universities in Australia is non-existent — even after his win. They discuss how we might reform science with audits (universities are almost a lost cause). We'll probably never know how many scientists think similar thoughts to Peter Ridd. We know that they'll need a $250,000 legal fund if they say so...
07-09-2020 11:55
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
..og man kunne nævne de forsvundne isbjørne og pingviner samt den påstået øgede forekomst af alskens vejrhændelser som klimakatastrofer.

Klimavidenskab og anden afledt forskning må i dag siges at være blottet for enhver troværdighed.
07-09-2020 16:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
jeg er helt enig i, at klimavidenskab og den afledte forskning må siges at være blottet for enhver troværdighed. Problemet er bare, at der er rigtig mange, som helt ukritisk køber alle deres dommedagsprofetier.
Deltag aktivt i debatten Klima-løgne:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik