Husk mig
▼ Indhold

Klimaangst og klimaundervisningSide 2 af 3<123>
27-02-2009 18:37
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Hej Christoffer:

Tak for endnu et grundigt svar !

Som formidler af klimastoffet er det vigtigt at vi har styr på helt basale klimateorier og klimafakta så vi er i stand til at levere en lødig kritik (kildekritik) når vi støder på urigtigheder og overdrivelser der fører til klimaangst genereret af misforståelser. Angsten kan sagtens være en rigtig følelse, det er fornuftigt at handle på, men hvis den er panikagtig og et resultat af mytedannelse, kan den være destruktiv og handlingslammende.

Helt overordnet begår du tre fejl i dine "bastante tilbagevisninger "af de 5 klimafacts.

1. Du overvurderer kvaliteten af de empiriske data der ligger bag det materiale vi diskuterer og konkluderer derfor for vidtgående. Eller sagt på en anden måde:"Du undervurderer betydningen af fejl og usikkerhed på de data du lægger til grund for dine konklusioner."

2. Du undervurderer omfanget af de varme/ kuldelagre der konstant ommøbleres af havstrømme og derfor nødvendigvis må spille en afgørende rolle for klimaudviklingen også på længere sigt. Din fornemmelse for tidsfaktoren og dens betydning i forhold til økonomiske dispositioner fortjener også et par ord med på vejen.

3. Du miskrediterer konsekvent højt estimerede forskere der har mod til at forholde sig kritisk til co2 hypotesen og du har en overdreven tillid til "modelbureauerne"

Jeg skal i det følgende uddybe mine synspunkter.


Klimafakta 1: De temperaturstigninger der har fundet sted gennem de sidste 30 år er ikke signifikant større end dem der fandt sted for hundrede år siden. .

Du bringer i dit svar en stribe grafer der skal forsøge at dementere dette
De empiriske data der ligger til grund for temperaturudviklingen gennem de sidste hundrede år er belastet med så mange fejl og usikkerheder, at der ikke er plads til den form for detailanalyse du praktiserer i tolkningen af dine grafer.
Husk usikkerhed og fejl på dit talmateriale når du går ind i en detaljeret diskussion om signifikans på hældninger af temperaturgraferne for den globale opvarmning.. Du er nødt til at være kritisk i forhold til hvad de empiriske data kan bære.
Der er masser af videnskabelige udredninger om usikkerheden på meteorologiske målinger: Nedlæggelse af målestationer i Rusland , urban heat island effekt også kaldet UHI effekten, (Det forhold at temperaturstigning i mange byer skyldes direkte varmeudslip fra bygninger , asfaltering og andre ændringer i arealanvendelse.), uheldig placering af klimastationer m.m..
Det er unødvendigt at nævne at usikkerheden selvfølgelig stiger jo længere vi går tilbage i tiden. Det er da også derfor at IPCC maler med en rimelig tyk pensel på deres seneste graf over den globale gennemsnitstemperaturs udvikling i dette århundrede.
Det ser meget videnskabeligt ud med alle dine forskellige hældninger og gennemsnit men det ændrer ikke på mit første statement, at temperaturen er steget med samme hastighed først som sidst i den periode hvor vi har instrumentelle målinger. 5, 10 og 15års gennemsnit er uinteressante i en klimadiskussion da de gennemsnit overdøves af el nino mm

Jeg har forsøgt at lægge IPCCs sidste graf over annual growt in global temperature ind her men kan desværre ikke få det til at virke . Den bliver ristet grundigt på Humlums hjemmeside climate4you og kan også let findes på googles billedsøgning.

Min kommentar til figuren: Sammenlign temperaturudviklingen i perioden 1911-1940 med temperaturudviklingen fra 1980 – 2009, altså to trediveårsperioder og drag dine konklusioner.

Bemærk den helt urimelige sammenligning der er af korte perioder med lange perioder og deraf følgende fejlkonklusion du finder i underteksten til billedet.
Bemærk også at temperaturlinien bliver federe jo længere vi går tilbage i tiden som udtryk for stigende fejl og usikkerheder i målingerne.

Hvis du ikke er enig så må du sætte din egen troværdig i spil og konkludere noget i retning af at: Det fremgår med al tydelighed at temperaturen i perioden 1910-1940 er steget signifikant mere end i perioden 1980-2010 Vil du det?
.Klimafakta 2:
Havet omkring Danmark er ikke steget de sidste 100år
Dette faktum har du ikke gendrevet så den lader vi stå.


Klimafakta 3:
Grønlands nettoafsmeltning ligger på et niveau på ca.150km3 om året Hvis denne afsmeltning fortsætter vil dette "alarmerende niveau" vil det tage ca 20.000år før isen er smeltet da Grønlands indlandsis er på ca. 3mio km3.
Om 20.000 år har vi ifølge Milankovichteorien bevæget os langt ind i næste istid. Det skal i den sammenhæng bemærkes at Milankovich teorien, er den klimateori der er bedst dokumenteret og har bredest tilslutning


Også dette faktum vil jeg lade stå i sin oprindeklige form, da jeg på klimamødet med forskerne på DMI fik klimaforsker og glaciolog Gudfinna Adalgeirsdottir accept af tallene.

. Bemærk jeg er endnu ikke gået ind i spekulationer om hvordan klimaændringer måtte udvikle sig .Klimafakta 4.

IPCCs klimamodeller lider under mangel på empiriske rådata og modeller for oceanisk cirkulation i et omfang der gør dem stort set ubrugelige.

Jeg ved godt at det kan virke provokerende at komme med så bastant en udmelding. Der bruges immervæk milliarder af kroner på arbejdet med at udvikle og fodre modellerne og der kræves ekstremt kraftige computere.
Fysiker og klimaforsker Martin Drews fortalte ikke desto mindre på omtalte mødeat modellerne skal tages med "et gran salt". Han uddybede det med at oceanerne var helt blanke områder for få år siden og at det først er for nylig at de er blevet inddraget i klimamodellerne.


Professor Lynne Talley, Scripps Institute of Oceanography og hovedforfatter til af IPCCs rapporter 2007 udtaler på youtube: 80-90% af den solstråling der rammer kloden opfanges af oceanerne.
Atmosfæren hvor vi måler de lufttemperaturer der ligger til grund for den globale gennemsnitstemperatur indeholder så lidt energi og har så lav en varmekapacitet at :
"Hvis man opvarmer atmosfæren med en energimængde ,der frigøres ved at sænke havtemperaturen i de øverste 700m af oceanet med en tiendedel grad, så vil temperaturen i atmosfæren stige med 100 grader."

Det giver en fornemmelse af hvor potente oceanerne er også i et længere klimahistorisk perspektiv. Omfordelingen af vandmasserne tager globalt min. 1000 år og nogle steder flere 1000år. Mangel på målinger af temperaturer, saltholdighed og bevægelser i disse enorme vandmasser er helt evident. Det er imidlertid indlysende at der ligger megen fortidig og fremtidig klimahistorie gemt her og den er helt uden for klimamodellernes rækkevide.
Havstrømmenes massive indflydelse på klimaet afspejler sig kontant ved at El Nino og La Nina
bokser temperaturkurven op og ned i korte intervaller. Gad vist om den øgede El Nino frekvens er en konsekvens af eller årsag til den nuværende opvarmning

"Modelbureauernes " matematiske øvelser er gode til at ramme klimaet som det har udviklet sig bagud . at At de har held med at ramme bare lidt rigtigt få år frem skyldes nok mere klimaets inerti (havet).
At modellerne kan udvikles på sigt og efterhånden som vi får flere data blive anvendelige ved jeg ikke, men jeg har tidligere begrundet min skepsis.


Klimafakta 5.

[b]CO2 s evne til at optage infrarød modstråling aftager logaritmisk.

Bob Carter (youtube) har en del kommentarer hertil og Christoffer kan fortælle lidt [/b]om hvad han er for en fyr.

The facts are settled!!!!


Gore og oldebørn
Det er fint at perspektivere stoffet og benytte overdrivelser der fremmer forståelsen. Overdrivelser er Gores varemærke. Hver gang jeg har vist hans film spørger jeg eleverne hvornår de tror oversvømmelsesscenarierne kan forventes så svarer mange at de ligger lige om hjørnet. De har jo set gletchere der kælver på kommando, et Grønland der er ved at forbløde, sommerafsmeltningsarealer er tegnet som store blod røde plamager, smeltevand der får hele indlandsisen til at surfe ud i havet o.s.v.
Du argumenterer med, at hvis vi ikke gør noget nu ,så vil vi da være frygtelig kyniske hvis ikke tænker flere generationer frem er efter min mening lettere patetisk. Du nævner dine oldebørn selvom vi er blevet enige om at tiden for afsmeltning skal regnes i årtusinder og ikke århundreder. På samme måde som vi ikke kunne forvente at de gamle grækere tilrettelagde deres økonomiske politik efter hvordan den evt. kunne påvirke vores generation. På samme sæt er det vel også en misforstået prioritering at bruge milliarder af kroner på at imødegå en teoretisk effekt der ligger tusinder af år frem i tiden. Måske var pengene bedre brugt på at løse nogle af de opgaver der har alarmerende konsekvenser for ulandsbefolkninger her og nu. Lomborg har så udmærket belyst netop den problemstilling.
Som fagfolk er det jo netop her vi har en forpligtelse til at perspektivere Gores film og det kræver overblik over såvel geografiske (rumlige) som tidsmæssige proportioner.


Med venlig hilsen

Birger
28-02-2009 23:30
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
rettelse klimafakta 4: der er selvfølgelig tale om at oceanerne står for 80-90% af den stråling der opfanges ialt.
Undskyld

Birger
28-02-2009 23:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Birger.

Super Indlæg!
01-03-2009 06:52
manse42
★★★☆☆
(633)
Supper gennemgang Birger!

Og jeg ville mene at pkt. 4 alene er nok til at stoppe enhver form for prognoseudmelding.

Set med ENSO briller på er det jo lidt tankevækkende, at den globale temperatur følger El Niño 3.4 med en forsinkelse på 3 månender...


RE: Grønlands nettoafsmeltning01-03-2009 11:18
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Birger Wedendahl skrev:
Klimafakta 3:
Grønlands nettoafsmeltning ligger på et niveau på ca.150km3 om året Hvis denne afsmeltning fortsætter vil dette "alarmerende niveau" vil det tage ca 20.000år før isen er smeltet da Grønlands indlandsis er på ca. 3mio km3.
Om 20.000 år har vi ifølge Milankovichteorien bevæget os langt ind i næste istid. Det skal i den sammenhæng bemærkes at Milankovich teorien, er den klimateori der er bedst dokumenteret og har bredest tilslutningEt af børnenes problemer er de ikke kan fatte hvor stort isdække 1,755,637 km² er. Og hvor svært det er at smelte sne i 4km's højde.
01-03-2009 14:54
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Tråden nærmer sig hastigt 1000 besøg,det vil jeg markere med nedenstående indlæg

For at forebygge eventuelle spekulationer omkring min personlige dagsorden i denne ofte følelsesladede debat, vil jeg gerne bidrage med en række citater, manifestationer og subjektive refleksioner

Indledningsvis bringer jeg her et par uddrag fra en spændende nyudgivelse:"Geofaglighed som kompetencer" under redaktion af Pernille Ehlers og Glen Volkers udgivet på forlaget TUNET
Kapitel 4. Iagttagelse og geofaglig viden s49.:
"Da videnskabelig udvikling baseres på argumentationer og meningsudveksling, og med faglig uenighed og debat, kan der indenfor de geofaglige miljøer eksistere forskellige positioner, når det kommer til optik og fortolkning af observationerne. Det vidner de aktuelle diskussioner af istidsteorierne f.eks.om. Tilsvarende kan der være faglige debatter mellem forskellige fagligvidenskabelige miljøers metoder ,hvor de videnskabelige miljøers metoder og tilgange ikke fører til helt samme resultater."

Ikke klimaskeptiker
Jeg er hverken klimaskeptiker eller alarmist.
Jeg er tilhænger af en åben kritisk naturvidenskabeligt rationel og logisk tilgang til naturvidenskabelige problemstillinger, der vedrører jordsystemet.
Jeg er kritisk over en sammenblanding af naturvidenskab og politisk korrekt "mainstream."
Det er overgreb på ytringsfriheden når forsigtighedsprincippet blokerer for kritik af hypoteser der fremsættes som uangribelige naturvidenskabelige lovmæssigheder
Udtryk som:"The: Science is Settled" er en tilsidesættelse af grundlæggende filosofiske og videnskabsteoretiske principper der er grundlaget for en demokratisk, åben og fri forskning
og derfor uvidenskabelig.

Miljø.
Jeg er absolut tilhænger af vedvarende energiformer og ser et stort potentiale i f.eks. havvindmølleparker.
Jeg ser med skepsis på den panikagtige orientering der er mod kernekraft specielt i lande der har svage økonomier.
Jeg ser med bekymring på den skræmmende udvikling der er i inddragelse af landbrugsjord og afskovning af tropisk regnskov i forbindelse med raps, byg, majs, palmeolie og sukkerproduktion til biobrændsler.
Jeg ser den voldsomme vækst i kulforbruget i Kina, Indien og Sydamerika som måske vor tids største energipolitiske udfordring.
Geoenginering hvor man f.eks. fylder oceaner med gødningsstoffer for at indfange CO2 eller enormt energispild ved carbonstoring i undergrunden virker panikagtig og kan få utilsigtede miljø og ressourcemæssige konsekvenser.
Det er en nærliggende tanke at netop den slags tiltag kan blive en konsekvens af klimaangst der går over i klimapanik.

Drivhusteorien
Jeg tror på teorien om den udvidede drivhuseffekt og et antropogent (menneskabt) aftryk i klimaet. (Det lyder næsten som en trosbekendelse
)
Men,
Det globale klimas udvikling som konsekvens af strålingsvariationer, og global omfordeling af varme kombineret med meget komplekse feedbackmekanismer er ikke tilstrækkeligt belyst, hverken geografisk eller klimahistorisk.

Klimaets kompleksitet og den globale gennemsnitstemperaturs historik skal forklares med en række ofte indbyrdes både afhængige og uafhængige variable

Naturlige korttidigtsvariationer forklares med bl.a.
Udsving i solar indstråling som følge af variation i solpletaktivitet
Årlige og tiårige variationer i oceanisk cirkulation og atmosfærekobling
Udsving i skydække som følge af udsving i kosmisk stråling .
Variationer i skydækkets fordeling over ocean/kontinent
Vulkanudbrud
Skovbrande

Naturlige langtidsvirkninger:
Variationer i galaktisk kosmisk stråling
Ændring i jordens magnetfelt
Pladetektonik og supervulkanisme.
Milankovich svingninger også kaldet astronomisk istidsteori.
Ændringer i drivhusgaskoncentrationer især metan og kuldioxid.
Det store transportbånd (Conveyerbelt) Sammenhængende globale havstrømme drevet af vinde og dybvandsdannelse (oceanets kolde hjerte).


Menneskeskabte korttidsvariationer:
Emission af drivhusgasser og aerosoler på grund af afbrænding af fossile brændstoffer og husdyrproduktion.
Afbrænding af biomasse (aerosoller).Rismarker (methan)
Sortfarvning af sne.(Partikulær forurening)
Ændring i arealanvendelse: Urban Heat Island. Øget refleksion ved afskovning.
Ændring i absorbtion og refleksion ved ændring af afgrøde valg
Desertifikation (ørkendannelse som følge af overgræsning m.m.)

Menneskeskabte langtidsvariationer.
Demografisk og økonomisk udvikling
Civilisationers kommen og gåen og deres forskellige håndtering af økologiske stof og energikredsløb (Overgang fra naturlige til manipulerede og kunstige økosystemer.)

Som Hjermild så udmærket har belyst i sin kronik i Jyllandsposten:" Der er ikke en klimateori."
Der er flere kompletterende og ikke nødvendigvis konkurrerende teorier om klimaet med
Astronomisk istidsteori (Milankovich) drivhusteorien og solpletteorien som de mest omtalte.


Idet jeg opfordrer til nogle ophedede og til tider ophidsede og næsten injurierende "blog battles"
Vil jeg afslutte med endnu et uddrag fra ovennævnte geofaglige udgivelse.

Geofaglighed som kompetencer, kapitel 6. Geologi -historien om de levende tegn i døde ting. Af Jens morten Hansen s.85-86
"Om nødvendigheden af videnskabelig forsigtighed.
Med videnskabens historie in mente kan man måske opfatte den fremherskende klimateori som vor tids "antropocentriske "verdensbillede.Det vil sige et verdensbillede, hvor vi "almægtige" mennesker- som før Kopernikus opdagede at Jorden ikke er universets centrum- opfattede os selv som centrum for alt af betydning.
Kun historien kan vise hvad der er rigtigst. Vi må derfor udvise en betydelig grad af forsigtighed i vore beslutninger. Det afgørende er, at ingen storladen og gennemarbejdet geovidenskabelig teori har vist sig at være helt forkert. Stort set alle de gennemarbejdede geovidenskabelige teorier har vist sig at indeholde større eller mindre elementer af holdbarhed, og at en virkelighedsnær beskrivelse af jorden og dens processer praktisk taget aldrig kan baseres på `en teori eller `en "videnskabelig ideologi". Tværtimod viser geovidenskabens historie, at de fleste videnskabsfolk kun vil anerkende `en af samtidens videnskabelige ideologier, og at de fordømmer konkurrerende "ideologier"
Det skyldes sandsynligvis, at geofagene modsat de matematisk funderede videnskaber stort set ikke bygger på principielle-og derfor overskuelige- overvejelser som f.eks. Newtons klassiske mekanik, men på et utal konkrete undersøgelser og fortolkninger. Anderledes kan det ikke være. Vi derfor hverken vil eller bør give en udtømmende beskrivelse af Jordens historie og dens processer. God videnskab er pragmatisk fordi den beskæftiger sig med den virkelige verdenshistorie. Men det indebærer også, at resultater kun sjældent er helt sikre. For meget er er stadig(for) ukendt, til at fænomenerne kan modelleres betryggende med fysikkens love. De geovidenskabelige konflikter bygger oftest på denne usikkerhed, og det skaber behov for sociale fællesskaber med folk, der tænker som en selv.
Geovidenskaberne må derfor fortsat forventes at frembring stærkt overraskende resultater, der som hidtil-vil ryste menneskehedens selvopfattelse, religiøse og ideologiske forestillinger.!

Læs selv videre i bogen det kan anbefales.

Mvh Birger

P.S. Jeg blander mig mest i debatten fordi jeg ikke kan lade være
RE: Hej Birger Wedendahl03-03-2009 21:52
kfl
★★★★★
(2167)
Du har skrevet følgende:

Klimafakta 2:
Havet omkring Danmark er ikke steget de sidste 100 år
Dette faktum har du ikke gendrevet så den lader vi stå.


DMI har målt vandstadene forskellige steder i Danmark over de sidste 115 år.

Resultatet kan se på følgende link:

http://www.dmi.dk/dmi/stiger_havet_omkring_danmark

Det er korrekt, at man næppe kan mærke ændringerne i vandstanden fra år til år og at den er mærkbart over 100 år.

Dermed skulle din påstand være gendrevet.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
03-03-2009 23:13
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Hej KFL.

Tak for dit link. Det er faktisk præcis den kilde jeg havde i tankerne da jeg skrev mit klimafakta 2.
Jeg forstår dog ikke din konklusion, kan du ikke uddybe den lidt mere.

Med venlig hilsen

Birger
04-03-2009 00:21
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
DMI´s graf:Og tekst:

Grafen viser DMI's beregning af middelvandstanden omkring Danmark gennem de seneste 115 år. Det ses af dataserien, at middelvandstanden svinger op og ned i forhold til 115 årsgennemsnittet, og at vi i øjeblikket (den blå kurve) er i en højvandsperiode, hvor middelvandstanden for 2004 er 5,6 centimeter over 115 års gennemsnittet. Middelvandstanden var næsten otte centimeter over 115 årsgennemsnittet i 1989, 1983 og i 1967 mens den var otte cm under i 1996 og 1941. Den røde kurve er en glidende 10 års middelværdi....

Det ser ikke drastisk ud.


Altså så godt som ingen stigning i vandstand omkring DK i 115 år.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
04-03-2009 19:51
kfl
★★★★★
(2167)
Birger Wedendahl skrev:
Tak for dit link. Det er faktisk præcis den kilde jeg havde i tankerne da jeg skrev mit klimafakta 2.
Jeg forstår dog ikke din konklusion, kan du ikke uddybe den lidt mere.


Hvis du ser i sidste del af dokumentet, er der en diskusion.

Ud fra følgende link kan du se vandstandmålinger i havet ved hjælp af en sattelit:

Der fremgår, at der er en vandstandsstigning på ca 0 - 3 mm pr. år for dele af de danske farvande. Det er muligt, at man via sattelitmålinger finder andre og mere detaljerede resultater end for de fast stationer.

Vandstanden i et havområder afhænger af vandets temperatur, havstrømme og vejrsystemer. etc. Derfor kan man godt opleve perioder med højre / lave vandstand i forhold til en stigende tendens.

http://sealevel.colorado.edu/maps.php


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 04-03-2009 20:25
04-03-2009 20:32
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Birger

Du skriver:

Klimafakta 1: De temperaturstigninger der har fundet sted gennem de sidste 30 år er ikke signifikant større end dem der fandt sted for hundrede år siden. .


Vurdering af om en temperaturstignng er signifikante eller ej afhænger af, hvad du definerer som signifikant og hvilken tidsskala du anvender. Er det en bestemt virkning på fugle ,fauna, landsbrug, opvarmningsudgifter i Danmark, etc. ?

Derfor er det et tomt udsagn du kommer med. Det siger intet som helst.

Hvad siger dine elever til et sådan udsagn ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
04-03-2009 21:26
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Kære KFL!


Jeg er en meget tålmodig mand og jeg prøver at være forstående, imødekommende o.s.v men jeg forstår simpelthen ikke ikke hvad det du prøver at sige, måske er der nogen derude der kan hjælpe dig.


Mvh Birger
04-03-2009 23:39
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Hej Birger,

undskyld det manglende svar (jeg har meget travlt lige nu både med gymnasieundervisning, forskning og ungdomsklimakonference).

Jeg skal nok skrive et længere svar til dig. Jeg har tilfældigvis haft kontakt til Martin Drews, som kan fortælle, at du har fordrejet, misforstået og/eller overfortolket hans udmeldinger omkring klimamodeller (han mener bestemt ikke, at klimamodeller generelt er stort set ubrugelige, eller at oceanerne er blanke områder, som modellerne ikke får fat i) - ganske som jeg havde forventet. Ligesom du også over- eller fejlfortolkede Willy Dansgaard.

De fleste af dine andre punkter finder jeg også meget nemme at pille fra hinanden (klassiske misforståelser, gentagelser af allerede tilbageviste påstande, citering af forskere, der bevisligt er løgnagtige, samt deciderede faktuelle fejl) - jeg skal nok vende tilbage senere på ugen.


Mvh

Christoffer
Redigeret d. 05-03-2009 00:14
RE: Tomt udsagn05-03-2009 10:59
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Klimafakta 1: De temperaturstigninger der har fundet sted gennem de sidste 30 år er ikke signifikant større end dem der fandt sted for hundrede år siden. .


Vurdering af om en temperaturstignng er signifikante eller ej afhænger af, hvad du definerer som signifikant og hvilken tidsskala du anvender. Er det en bestemt virkning på fugle ,fauna, landsbrug, opvarmningsudgifter i Danmark, etc. ?

Derfor er det et tomt udsagn du kommer med. Det siger intet som helst.


Alle taler så glade om den globale opvarmning. Vi kan ligge i skyggen af palmerne eller fiske hajer i Køgebugt. Men alt taler for at de 30 år's opvarmning er naturlig og snart afløses af kulde dels er den eneste påviste effekt af CO2 afkøling. Og den mulige positive effekt ved CO2 ligger på en tiendedel af en grad, ikke noget nogen kan mærke.

Alle arter er milioner af år gamle og har overlevet temperature, som ligger både 4'C og 6'C over nutiden.
05-03-2009 16:13
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Alle taler så glade om den globale opvarmning. Vi kan ligge i skyggen af palmerne eller fiske hajer i Køgebugt. Men alt taler for at de 30 år's opvarmning er naturlig og snart afløses af kulde dels er den eneste påviste effekt af CO2 afkøling. Og den mulige positive effekt ved CO2 ligger på en tiendedel af en grad, ikke noget nogen kan mærke.


Lad mig se, om jeg forstår: Afkøling er den eneste påviste effekt af CO2? Og alt taler for 30 års naturlig opvarmning som snart afløses af kulde? Og alle taler så glade om den globale opvarmning, fordi de bla. kan fiske hajer i Køge Bugt?Tja, hvad skal man sige - du lever vist ikke på samme planet som nogen anden i debatten, uanset om de er benægtere eller alarmister! :-/ Men du er da meget sjov........
05-03-2009 23:27
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Hej Christoffer,
Tag dig god tid og lad nu være med at forsøge at intrigere.
Det klæder dig ikke.
Jeg er ikke perfekt og ser frem til dine kritiske kommentarer. Jeg er her også for at lære, og jeg synes faktisk at jeg lærer rimeligt meget af at deltage i debatten.
Du dømmer andre meget hårdt,jeg håber ikke du er lige så hård ved dig selv. Man kan jo godt selv tage fejl engang imellem. Jeg gider ikke at mundhugges med dig.

Mvh Birger
06-03-2009 00:11
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Christoffer Bugge Harder skrev:
Lad mig se, om jeg forstår: Afkøling er den eneste påviste effekt af CO2?

Ja, ved jordoverfladen er der så meget vand at der ikke kan skabes nogen effekt af CO2. Men i atmosfærens ydere lag er der ikke ret meget vand og ikke ret meget CO2 og når CO2 for øget i atmosfæren så stiger mængden af CO2 kraftigt i de ydere lag. Da strålingen fra solen er meget kraftig i den højde så spreder CO2 forholdsvis meget af solens stråling tilbage til rummet.

Og alt taler for 30 års naturlig opvarmning som snart afløses af kulde?

Nu kender man kun få særtilfælde hvor en naturlig opvarmning ikke er blevet efterfuldt af en afkøling.
08-03-2009 09:12
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Nogle få strøtanker om klimaangst og undervisning:

Andet steds i debatten under klimafilosofi spørger Jarl ind til hvor gamle børn skal være før man kan undervise dem i klimaspørgsmålet og hvordan man kan gribe det an så man ikke skaber ukontrolleret angst.Jeg har redigeret lidt i mit svar men synes også at hans spørgsmål passer fint ind i den her tråd.

Undersøgelser i Norge og Australien peger på at ca. halvdelen af de adspurgte børn har klimaangst meget højt på deres dagsorden og ca 50% nævner at de er bange for global opvarmning.Den australske undersøgelse er baseret på 600 besvarelser .Jeg ved ikke hvor mange der deltog i den norske og hvor videnskabelige de er. Jeg har også engang læst en undersøgelse fra England og der mente man at kunne fremsætte en diagnose: Climate Anxiety Syndrome.

Viden, indsigt og kompetancer man kan handle på er det bedste værn mod angst og myter.
Hvis man først lukker op for posen og lukker global, opvarmning ud i klasseværelset så er det vigtigste redskab man kan give eleverne viden, viden og atter viden. Eleverne selv skal bringes i form til at håndtere den "uskyld" man tager fra dem. Så må man vurdere om de er gamle nok.
Et er helt sikkert og det er at de lynhurtigt fornemmer hvad din holdning er også selv om du ikke udtrykker den eksplicit.
Det er ikke iorden hvis det er angsten der tager over og bliver bestemmende for vores holdninger så bliver det alt for følelsesladet og religiøst.
Jeg tror at nogle , såvel "skeptikere som alarmister" har svært ved at håndtere deres egen angst og jeg diskuterer også mig selv i hvilket omfang en evtentuel angst påvirker mine holdninger
Som jeg har nævnt før er det vigtigt at tage afstand til de der forsøger at monopolisere debatten. I geovidenskaberne er der sjældent en teori der kan forklare så store og komplekse spørgsmål.
Det er forkert bare at smide en film på og så lade den stå ukommenteret.
Eleverne skal rustes til kritisk stillingtagen. Hvad er filmens faktuelle indhold og hvilke virkemidler bruger filmen . Der er brug for både samfundsfaglig, naturvidenskabelige og humanistiske kompetancer,så emnet egner sig rigtigt godt til tværfagligt samarbejde.
Jeg har selv en naturvidenskabelig baggrund og gør et stort nummer ud af at få mange faktuelle målinger ind over. Der er mange teorier om hvor vi er på vej hen.
Find ud af hvordan tingene har udviklet sig gennem historien og hvad status er idag og tag derefter fat på teorierne og modellerne for udvikling.
Ingen har endnu løst klimamysteriet og måske er det så kaotisk at ingen nogensinde kan lave en sikke prognose. Man skal tro på sig selv og sin intuition.
Men viden, nysgerrighed, kreativitet og evnen til at tænke ud af boksen kommer man rigtig langt. Glem alt om konspirationsteorier og fri os fra "Katastrofikere" som professor Dansgård sagde under sine forelæsninger i geofysik. Gå på youtube og hør foredrag, download udsendelser som viden om og videnskabens verden google løs og kast dig ud i forum så er det faktisk enormt spændende og til tider særdeles underholdende. Man kan sagtens grine og have det sjovt når man underviser i global opvarmning.
Børn idag ser krig, jordskælv og alverdens ulykker fra de er helt små og det er ikke det at de ser det der er problemet det er måden vi håndterer det på.
Man skal diskutere emnet med andre og det er i det fællesskab at vi finder løsningerne. Viden udvikler sig måske først og fremmest gennem diskussion og dialog .

Glem bedemandsansigtet og tag ansva


Med venlig hilsen Birger
08-03-2009 21:03
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Klimafakta 3. Afsmeltningen af grønlands indlandsis ligger på ca.150km3 om året

UC television februar07 2008.
James Hansen: Frit refereret: Med de nyeste satellitmålinger (gravimetrisk måling af tyngdeforskelle ved måling af forskydning i afstand mellem to forskudte satelliter) viser det sig at der er en afsmeltning på Grønland på 150km3
08-03-2009 22:37
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Birger

Birger Wedendahl skrev:
Nogle få strøtanker om klimaangst og undervisning:

Andet steds i debatten under klimafilosofi spørger Jarl ind til hvor gamle børn skal være før man kan undervise dem i klimaspørgsmålet og hvordan man kan gribe det an så man ikke skaber ukontrolleret angst.Jeg har redigeret lidt i mit svar men synes også at hans spørgsmål passer fint ind i den her tråd...


Første forudsætning for at kunne formidle diskussionen om den globale opvarmning er , at man selv har sat sig ind i både teorierne for og imod en global opvarning.

Hvis du aldrig har sat dig ind i teorier bag den glaboale opvarmning, er det fuldt ud forståligt hvad du skrive og hvad du mener. Du har mange timers arbejde for ude før du er up to date med den nødvendige viden.

Det er et vanskeligt spørgsmål at besvare, hvorledes man skal undervise børn om klimaændringerne. Hvis det gælder børn i Folkeskole dvs til og med 7. klasse, mener jeg, at man skal være meget forsigtige med hvad man fortæller dem. På grund af omtalen i medierne, er man dog nødt til at sige noget således, at små børn ikke går i panik. På den anden side kunne undervsiningen i den global opvarmning være en mulighed for at skabe interesse for geologi og meteorolog.

Jeg vil ikke benytte Al Gores film eller nogle af skeptikerne film, idet disse film henvender sig til voksne og ikke til børn.

Du kunne f.eks. udarbejde et forslag til, hvorledes man underviser en 5 . klasse f.eks. temperaturændringerne og om årsager hertil. Lad os herefter diskuterer udfra dette. Der er sandsynligvis allerede udarbejde flere forslag til undervisningsmateriale for de forskellige klassetrin. Dem kunne du tage udgangspunkt i.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
08-03-2009 22:46
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Birger

Du har skrev følgende i to omgange


Klimafakta 1: De temperaturstigninger der har fundet sted gennem de sidste 30 år er ikke signifikant større end dem der fandt sted for hundrede år siden.

Jeg er en meget tålmodig mand og jeg prøver at være forstående, imødekommende o.s.v men jeg forstår simpelthen ikke ikke hvad det du prøver at sige, måske er der nogen derude der kan hjælpe dig.


Når du bruger ordet ikke-signifikant om temperaturændringerne må du definere, hvad du mener hermed. I modsat fald, er det kun en floskel, som du ikke selv forstår.

Når jeg stiller dette sprøgsmål, vil der helt sikkert være nogle frække og oppositionelle elever, der vil kunne stille lignende spørgsmål. Takket være mit spørgsmål har du en change for at forbedrede dig.

Derfor burde du takke mig og ikke blive mopset.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 08-03-2009 22:56
09-03-2009 14:02
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Klimafakta 2:
Havet omkring Danmark er ikke steget de sidste 100 år
Dette faktum har du ikke gendrevet så den lader vi stå.


DMI har målt vandstadene forskellige steder i Danmark over de sidste 115 år.

Resultatet kan se på følgende link:

http://www.dmi.dk/dmi/stiger_havet_omkring_danmark.

kfl skriver
Det er korrekt, at man næppe kan mærke ændringerne i vandstanden fra år til år og at den er mærkbart over 100 år.


Dermed skulle din påstand være gendrevet.

Inden du kaster mig ud i en diskussion af mine øvrige indlæg skylder du fortsat at forklare hvad du får ud af ovennævnte kurve. Endvidere forstår jeg ikke hvad du mener med at du har gendrevet mit udsagn. Det ser heller ikke ud til at andre kommer dig til hjælp.

Hvad angår signifikant mener jeg på godt dansk at der ikke er :"en markant uoverensstemmelse" i hældningen på de to kurver. Da det er dig og ikke mig der er statistiker synes jeg da det kunne være sjovt om du kunne påvise en evtuelt manglende statistisk signifikans. Husk i den forbindelse at vi har med miljødata at gøre og at der er stor usikkerhed på måling og beregning af talmatrialet. God fornøjelse. Jeg bringer kurven nedenstående.

Det er sødt af dig at foreslå mig en karriere som børnebogsforfatter, men jeg har ikke lige tiden.
09-03-2009 14:09
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
til klf Hermed ovennævnte graf.God fornøjelse med beregningerne, jeg kan helt sikkert lære noget.
Med venlig hilsen Birger
20-03-2009 13:26
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Hvad bliver det næste!
Anders Samuelsen reddede regeringen. Lovforslaget om at strafbeskatte gulpladebiler med op til 16.000kr er efter min mening et af de mest eklatante eksempler på lovsjaskeri begrundet i klimapanik. Har politikerne da helt og aldeles mistet sund dømmekraft og fuldstændig tabt jordforbindelsen og kontakten til den almindelige borger. Forslaget vækker mindelser om Kina og OL. Facaden skal pudses før COP 15 koste hvad det vil.
24-03-2009 18:44
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Birger Wedensdahl

Du har tidliger skrevet følgende:

Klimafakta 4.

IPCCs klimamodeller lider under mangel på empiriske rådata og modeller for oceanisk cirkulation i et omfang der gør dem stort set ubrugelige.


Jeg vil foreslå, at du læser kapitel 3 af følgende bog:

Klimaændringerne menneskehedens hidtil største udfordring

og lad os derefter diskuterer herfra.

Kapitlet er skrevet af Jens Hesselbjerg Chrsitensen, Forskningsleder, Danmarks Meterologisk Institut.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 24-03-2009 18:51
27-03-2009 16:04
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)

Klimafakta 1: De temperaturstigninger der har fundet sted gennem de sidste 30 år er ikke signifikant større end dem der fandt sted for hundrede år siden.

Jeg er en meget tålmodig mand og jeg prøver at være forstående, imødekommende o.s.v men jeg forstår simpelthen ikke ikke hvad det du prøver at sige, måske er der nogen derude der kan hjælpe dig.


Når du bruger ordet ikke-signifikant om temperaturændringerne må du definere, hvad du mener hermed. I modsat fald, er det kun en floskel, som du ikke selv forstår.


I forhold til statistik betyder "signifikant": "Sandsynligvis sandt" (altså ikke påvirket af tilfældigheder). Det må betyde at "ikke-signifikant" betyder: Påvirket af tilfældigheder, det vil sige at begge temperaturstigninger er tilfældige og ikke påvirket af en stigende mænge CO2 i luften.
03-04-2009 17:09
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Til Kfl

" Det er nu min opfattelse, at uanset hvor rædsomt
det 20. århundrede var – og det århundrede bragte os
Holocaust og atomvåbenspredning – så vil det 21. blive
langt værre. Den globale opvarmning og den uafvendelige
vækst i den menneskelige befolkning vil i dette
århundrede indgå i et dødbringende samspil. Midt i
århundredet vil der være 50 procent fl ere mennesker på
planeten, og de ressourcer, der skal opretholde deres liv,
vil være alvorligt forringet.
Den engelske avis, Independents miljøredaktør, Steven Connor

Sådan indledes den ellers udmærkede bog du henviser til. Var der nogen der sagde klimaangst


Jeg synes ikke kapitlet om klimamodeller flytter på noget af det jeg har skrevet.
Gå i stedet ind på climate4you.com og læs afsnittet om klimamodeller
Ejgil Kaas gennemgang af klimaændringer er fint i en undervisningssammenhæng og jeg bemærker mig at det indeholder tilpas mange forbehold og giver plads til meget mere naturlig temperaturvariation end vi er vant til, så jeg fornemmer at tingene bevæger sig. Blot ærgerligt at redaktøren forsøger at sælge varen med journalisters overbud når indholdet ellers er seriøst.

Men ellers tak for linket jeg kan godt bruge noget af det til mine elever.
03-04-2009 17:40
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Akasofu har givet sit bud på en klimamodel. Jeg bringer den snarest
Redigeret d. 03-04-2009 17:49
03-04-2009 18:40
Kosmos
★★★★★
(5374)
Akasofu har givet sit bud på en klimamodel

- hvis den ikke stemmer med IPCCs, er han med statsgaranti (små)senil, neokonservativ samt bestukket af oliemafiaen; så lær det dog!
RE: Ond og blasfemisk03-04-2009 21:03
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Kosmos skrev:
Akasofu har givet sit bud på en klimamodel

- hvis den ikke stemmer med IPCCs, er han med statsgaranti (små)senil, neokonservativ samt bestukket af oliemafiaen; så lær det dog!


Han er ligefrem ond og blasfemisk. Djævlens håndlanger eller et af Djævlens mange ansigter. Ikke nogen, som man kan tro på eller tilbede.
06-04-2009 13:21
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Her er den så:

07-04-2009 10:20
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Det bliver helt spændende at følge temperaturudviklingen de kommende 10 år.
Er det IPCC eller Akasofu der har fat i den lange ende. Er det Akasofus reflektioner over samspillet mellem havstømme og langsigtet opvarmning (recovery) siden den lille istid eller er det de IPCCs computermodeller der trækker det længste strå.

Måske ikke helt uforudsigeligt så vil vil jeg være tilbøjelig til at holde på Akasofu.
Fordi: De såkaldte ARGO bøjer der blev smidt i havet for 5 år siden,( 3000 stk ligger
derude )har vist afkøling uafbrudt lige siden de blev dumpet. De måler kontinuerligt havtemperatur, salinitet, tryk m.m. i vandsøjlen ned til 2000m og sender målinger
til satellit.
Da man fik de første målinger hjem i perioden 2003-2005 troede de at der var tale om fejl i målingerne da man jo havde forventet en effektiv bekræftelse af co2 hypotesen og man gik ud med en række korrektioner til de første målinger. Nu er de kolde nyheder imidlertid fortsat med at strømme ind og Willis erkender at der har fundet en omend ikke betydelig afkøling sted så er der tale om en konstant afkøling i perioden 2003-2008 altså hele måleperioden.
Havet er klimaets kanariefugl. Med det mener jeg at havet er det sted klimaændringer sætter sit mest tydelige og præcise aftryk. De øverste vandlag indeholder mere end 1000 gange så meget energi som atmosfæren. Oceanerne vil derfor i de kommende år holde" den lille røde bold ved den grønne pil" i et sikkert og fast greb så den ikke pludselig springer op i det truende røde felt ovenover (IPCC prediction). Målingerne viser afkøling langt ned i vandsøjlen så der må forventes en hel del inerti i systemet.
Det her betyder også at den nuværende afkøling ikke blot kan ses som et udtryk for en kortvarig La Nina tilstand som den sædvanligvis affejes med.
Hvad denne massive afkøling skyldes, om det er TSI, solpletaktivitet, kosmisk stråling, skyalbedo, kan man kun gisne om. Et er i hvert fald sikkert," den lille røde prik ved den grønne pil" løber om hjørner med IPCC.
Google selv på ARGO og ocean cooling.
"Oceanerne styrer klimaet"
07-04-2009 17:49
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Birger

Du er meget hurtigt til at drage konklusioner selv om, der ikke er noget grundlag herfor. Det er sådan set OK, blot du så er villig til at erkende, når du tager fejl.

Selv om den global temperatur er vokset over en længere periode, har vi tidligere set en afkøling i en periode jfr, vedlagte graf hentet fra:Ocena Is Cooling

Derfor vil man ikke forvente en linear vækst i Oceanernes middeltemperatur. Det mønster, der vist på nedenstående graf, vil gentage sig fremover uden, at det vil anfægte teorien om den global opvarmning. Noget andet er det tilfælde, hvor man over mange ser en systematisk afkøling af oceanerne.


Så vidt jeg er orienteret, er der en analyse på vej, hvor man har korrigeret for den fejl i argo-målinger, som man har konstateret. Er der nogen der kender link til disse ?

Jeg læst følgende artikel herom Correcting Ocean Cooling, men den viser ikke nogen om langtidstrends.

Belært af tidligere tiders erfaringer, vil jeg helst vente med at drage konklusioner indtil, der foreligger flere Peer reviewede artikler om emnet.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 07-04-2009 18:44
07-04-2009 23:42
manse42
★★★☆☆
(633)
Atmosfærens varmekapacitet er angivet til 1 kJ /kg·°C for tør luft
for den samlede atmosfæren er det så ca. 5*10^21 kJ/kg·°C

det vil sige at ændringen i oceanernes "Heat content" fra 1970 til 1980 ville modsvare en 20°C opvarmning af atmosfæren set med energiøjne. Men siden der varmekapacitetsmæssigt er ca 1000 mere ocean end atmosfære, hvor meget er oceanerne egentlig blevet varmere ?
lettere hovedregning siger mig 0,02°C

er der et sted jeg har regnet forkert?
Redigeret d. 08-04-2009 09:07
08-04-2009 10:01
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
manse42 skrev:
Atmosfærens varmekapacitet er angivet til 1 kJ /kg·°C for tør luft
for den samlede atmosfæren er det så ca. 5*10^21 kJ/kg·°C

det vil sige at ændringen i oceanernes "Heat content" fra 1970 til 1980 ville modsvare en 20°C opvarmning af atmosfæren set med energiøjne. Men siden der varmekapacitetsmæssigt er ca 1000 mere ocean end atmosfære, hvor meget er oceanerne egentlig blevet varmere ?
lettere hovedregning siger mig 0,02°C

er der et sted jeg har regnet forkert?


For det første er luften ikke tør luft, dels tager det ca. 1000 år at vende havet, så at det bliver jævnt opvarmet. Det er altså kun 1% af havet som du har opvarmet på 10år.
28-11-2009 14:01
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Emnet klimaangst har på det seneste været genstand for en seriøs behandling i bl.a. Information. Særlig fornuftigt indspark til debatten kommer fra Hjernemadsen der tager afstand fra udtalelser som at hvis du glemmer at slukke lyset så slår du isbjørnene ihjel. (Al Gore trikset- min kommentar). Ifølge Hjernemadsen har børn brug for at tro på løsninger som ikke kræver total og urealistisk omlægning af livsstil. Hvis man vil løse problemet skal man udvikle sig ud af det via ny teknologi og derfor uddanne sig til ingeniør, kemiker eller fysiker.
Som jeg ser det er der også i den grad brug for at få kortlagt klimafølsomheden på Co2 og det har også en hel masse med forskning og udvikling at gøre.
Kort sagt flyt fokus fra overdreven tillid til mere eller mindre nytteløs reduktion og søg mod R og D. (Lomborg diskursen)
28-11-2009 16:05
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Scientific assessment of future impacts of climate change as clearly brought out by the IPCC Fourth Assessment Report (AR4) provides a substantial amount of information on the impacts of climate change, but then the definition of dangerous is not a scientific issue. It is something that involves a value judgement involving considerations of equity and basic ethics. In my view, there is now overwhelming evidence on the serious impacts of climate change on some of the most vulnerable and poorest communities on earth. And if human considerations were to be regarded as a dominant factor in defining what is dangerous then clearly the fear that grips several regions of the world should be treated as a defining criterion for what is dangerous.

Several poor communities totally dependent on rainfed agriculture, as well as those deprived of water essential for their basic biological needs are truly vulnerable. So also are residents of small island states, some prominent mega-deltas and low lying coastal areas which are already in a state of fear and pessimism about their future. Surely, what is dangerous should be defined on the basis of these very real human apprehensions.

Ovenstående betragtning kommer fra Pauchari himself.
Han definerer fare ud fra den angst og frygt der hersker i befolkningen. En besynderlig betragtning ikke mindst i lyset af de myter og den angst der følger i kølvandet på f.eks. An Inconvenient truth.
Hvis mytomani skaber angst gør det så global opvarmning farligere.

Vores handling skal ikke styres af angst men af risikovurdering og muligheder for effektivt at imødegå trusler.
30-11-2009 17:29
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Jyllandspostens forside idag er pligtlæsning for alle skoleelever og kan forhåbentlig fjerne den del af klimaangsten der vedrører de værste myter om oversvømmelser, terrortruede isbjørne, smeltet polaris o.s.v

JP:" Hysteri og løgne ødelægger debatten"

Nu vælter læsset, vi har kun set toppen af isbjerget.
Se JP.dk og læs Lars froms artikel.
Danmarks fremmeste forskere er ude med helt nye toner.

Læs her hvad Dorthe Dahl og Jens Hesselbjerg citeres for :

»Lad være med at tale om dommedag. Jorden går absolut ikke under. Ikke engang isbjørnene går under - for Jorden har været meget varmere tidligere. Det eneste, der er truet, er vores levevis,« lyder det fra professor Dorthe Dahl-Jensen, isforsker fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet.

»Næsten uanset, hvad der sker, et det lige nu klimaets skyld. Uanset om det handler om dyr, der uddør, eller mennesker, der bliver syge. Det er dybt frustrerende. Debatten har nærmest fået religiøs karakter.«

Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, og en af hovedforfatterne på den seneste rapport fra FN's Klimapanel, IPCC, er af samme opfattelse.
"Langt ude"»Det er langt ude, når FN udsender en rapport, der taler om, at havet vil stige to meter inden år 2100. Det svarer til, at andre påstår, at vi ikke har menneskeskabt opvarmning,« lyder det fra Jens Hesselbjerg med henvisning til, at FN's miljøprogram, UNEP, i september udsendte en klimarapport, hvori man bl.a. påpegede, at »nogle forskere nu advarer om, at vandet i verdenshavene kan stige med op til to meter inden 2100«.
17-12-2009 14:15
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
http://www.youtube.com/watch?v=jzSuP_TMFtk&feature=related


Hvem sagde klimaangst.
Er det her et godt udgangspunkt for gruppearbejde i 3.klasse.
13-02-2010 22:54
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Der har i tråden været en heftig debat om temperaturstigninger og fald.
Her følger selveste Phil Jones beregninger.

A - Do you agree that according to the global temperature record used by the IPCC, the rates of global warming from 1860-1880, 1910-1940 and 1975-1998 were identical?

An initial point to make is that in the responses to these questions I've assumed that when you talk about the global temperature record, you mean the record that combines the estimates from land regions with those from the marine regions of the world. CRU produces the land component, with the Met Office Hadley Centre producing the marine component.

Temperature data for the period 1860-1880 are more uncertain, because of sparser coverage, than for later periods in the 20th Century. The 1860-1880 period is also only 21 years in length. As for the two periods 1910-40 and 1975-1998 the warming rates are not statistically significantly different (see numbers below). I have also included the trend over the period 1975 to 2009, which has a very similar trend to the period 1975-1998. So, in answer to the question, the warming rates for all 4 periods are similar and not statistically significantly different from each other. Here are the trends and significances for each period:

Period Length Trend
(Degrees C per decade) Significance
1860-1880 21 0.163 Yes
1910-1940 31 0.15 Yes
1975-1998 24 0.166 Yes
1975-2009 35 0.161 Yes

B - Do you agree that from 1995 to the present there has been no statistically-significant global warming
Yes, but only just. I also calculated the trend for the period 1995 to 2009. This trend (0.12C per decade) is positive, but not significant at the 95% significance level. The positive trend is quite close to the significance level. Achieving statistical significance in scientific terms is much more likely for longer periods, and much less likely for shorter periods.

C - Do you agree that from January 2002 to the present there has been statistically significant global cooling?
No. This period is even shorter than 1995-2009. The trend this time is negative (-0.12C per decade), but this trend is not statistically significant.


Kilde BBC 13 feb 2010

Som Phil konkluderer "ikke nogen signifikant forskel på perioderne 1910-1940
og 1975-1978"

Endnu engang kan det altså dokumenteres at de temperaturstigninger der beskrives som ekstraordinære og et resultat af menneskets udledning af fossile brændstoffer på ingen måde signifikant adskiller sig fra dem vi oplevede tidligere i dette århundrede. Ifølge IPCCs modeller er stigningen 1910-1940 naturlig og 1975-1998 menneskeskabt
hmmm!
Side 2 af 3<123>

Deltag aktivt i debatten Klimaangst og klimaundervisning:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Klimaangst er manipulation med verdenspolitisk motiv1524-06-2013 17:38
NyhederDato
Klimaundervisning skaber interesse for naturfag20-11-2009 05:20
Klimaundervisning ind på erhvervsuddannelserne02-10-2009 08:24
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik