Husk mig
▼ Indhold

Klimadækning af TV2, DR og aviserneSide 4 af 6<<<23456>
02-10-2014 13:00
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
KFL

Statestik er mange ting og kan bruges på mange måder. Jeg kunne diske op med en række genererede matematiske bud på hvad trenden er.
(så snart du indfører en n´te grads ligning type trend og ikke en variant af flattrend som du bruger vil billedet ændre sig).

POINTEN ..

Pointen er selvfølgeligt at UANSET hvordan du vender og drejer det, så er temperaturer idag ca som i starten af måleserien.
Og ja, hvis du sværger til lineær trend (det gør alarmister nogle gange, andre gange ikke..) så kan du PRESSE få tiendedele af ÉN kelvin ud af grafen som varme trend.

Men det ændrer jo ikke på det INDLYSENDE: At temperaturer idag er ca det samme som i 1980.

Samtidigt med dette er nedbøren stigende over perioden og Sahel er blivet grønnere og har en længere vækstperiode.

Lad os nu høre: Vurderer du at DR fremlægger disse essentielle ting korrekt og fyldestgørende?

Ja eller nej?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 02-10-2014 14:00
02-10-2014 15:27
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Frank og KLF

Essentielt set er det vel et problem at der ikke beregnes på usikkerheden på de fundne regressionsparametre. Helt simpelt, hvis man laver en liniær regression, Y= aX+b så kan man beregne usikkerheden på hhv. a og b.Hvis man herefter ønsker at dokumentere at a er stigende (voksende temperatur) så bør man udføre en test (ala student T-test) for at se på sansynligheden for at a>0.

Der er så meget støj på data at regressionsanalysen viser at a > 0, men usikkerheden på a viser sikekrt også at det er ligegyldigt.

En anden ting er at ekstremværdierne får en enorm stor vægt, så foretager man en regressionsanalyse af data, så vil disse ekstremværdier betyde meget for a, mens det man reelt set ønsker er en værdi for a uden at ekstremværdierne får denne vægt. Her må man filtrere på data eller benytte andre numeriske analyseværktøjer. Her kan jeg godt følge KLF tilgang, men giver FL ret i at der ikke sker meget !


~thomas wernberg
02-10-2014 15:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@KFL

Her for lige at illustrere min pointe med at statestik kan mange ting...

Hvis du vælger en banal flat trend, så får du helt korrekt en bette varmetrend, men hvis du vælger en trend type der tilpasser sig henad vejen, så kan varmetrend fordufte meget hurtigt.

Og hvilken type trend er så the holy grail der bedst beskriver virkeligheden??
Det kan der være mange meninger om, men tilbage står jo, at temperaturer fra 1980 til idag reelt har ændret sig umådeligt lidt.

Og har DR´s program været ærligt og fortalt seerne noget der bare minder en smule om hele sandheden?

Eller har de givet Hr og Fru jensen det indtryk at Sahel bare galoperer derudaf og er blevet meget varmere?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

02-10-2014 15:38
Morten Riber
★★★★★
(2298)
"(Undskyld at jeg ikke kan skjule min forargelse)." skriver du, Frank. Men det behøver du ikke altså ikke undskylde. Det er ikke dig, men DR som burde undskylde, samt at de ansvarlige skulle fyres!

Vi ser her hvordan udsendelsernes troværdighed kan pilles fra hinanden bid for bid. Men den almindelige seer oplever dem samlet. De har ikke som Frank og andre her på sitet et dybere kendskab til klima og videnskabelige metoder. Det de oplever, er derfor en grundig, redelig, of forsvarlig videnskabelig dokumentation som udelukker behovet for enhver diskussion.

"Hvor selektiv kan man være i sine informationer uden at vi taler om løgn og propaganda?" Spørger du. Frank. Svaret er, Frank, at disse udsendelser, i deres helhed, i den grad misinformerer sit publikum, så det er grotesk. Hvad vi ser, er reelt hjernevask af sagesløse!
03-10-2014 11:34
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Frank

Svar på http://www.klimadebat.dk/forum/klimadaekning-af-tv2-dr-og-aviserne-d12-e2570-s120.php#post_42889

Du benytter i høj graf statistik i dine mange indlæg. Primært i form af spagettigrafer uden nogen form forsøg på at tolke eller rettere sagt, du knytter ikke mange bemærkninger til dine grafer og lader tolkningen hænge i luften.

Det er korrekt, at grafer mange gange siger mere end ord og rigtigt anvendt, er det et nyttigt formidlignsværktøj.

Spørgsmålet om, hvor mange parameter man skal indarbejde i en statistik analyse, er et helt klasssik spørgsmål. Generelt skal man anvende så få som muligt, jf. Occam's razor. I denne forbindele kan man også anvende Popper's falsificationsprincip.

I forbindelse med en trend temperaturanalyse kan man forstille sig følgende modeller

1. En konstant temperature
2. En voksende/aftagende temperature
3. En accelerende temperature

Man vil ofte starte med modellen (2) og teste om trenden er forskellig fra nul. Hvis trenden ikke er signifikant forskellig fra nul, havner man i model (1). Man vil normalt ikke starte med model (3) selv om man udemærket kan gøre det.

Kun i det tilfælde, der er begrundet formodninger, kan man anvende mere komplicerede modeller. Det kan tænkes , at man har periodiske udsving på f.eks. 6 og 12 måneder svarende til årstidsvariationen, at der er afhængigheder mellem målingerne eller at der er formodninger om 18.6 års periodiske udsving. eller....

Uanset hvilke model man anvender, er det vigtig, at man fortager en model kontrol ved for eksempel at plotte residualer etc.

Jeg vil ikke give et kursus i statiske analysemetoder , men henviser til
, at du kan læse en bog om statistiske analyser. Du kunne f.eks. anvender en lærerbog som de medicinstuderende anvender. Jeg har ikke lige her en henvisningen.

Med henvisning til Sahel-diskusionen har jeg ved både litteratursøgning og statistike analyser fundet ud af:

1. Der har været en voksende temperatur i perioden 1900-2014
2. Der har været en aftagende nedbør frem til ca 1984 og derefter voksende frem til idag
3. Der har været en voksende vegatationsindex i perioden 1979-2009
4. Der kan evt. være et problem med definition af Sahel, dvs hvad er de officielle geografiske koordinater for Sahel ? Du har måske lidt for meget med i din definition.

Mht. temperaturudviklingen har den på nær en tilfældig variation været konstant voksende i hele perioden med kun en temperaturstigning på 0.1 Celcius på ca 115 år. Dette kan tolkes som om, at den globale opvarmning så godt som ingen indflydelese har på Sahel og at det kun er naturlige udsving man ser i temperaturen, nedbøren og vegationsindexet. Svarer dette ikke meget godt til hvad IPCC siger, nemlig at den største påvirkning ses ved Artis/Antarktis og mindst ved Ækavtor ?

Sahel er et meget smalt område og de variationer man ser kan formodentlig forklares ved nord/syd forskydninger af Sahel. Nogen må vide noget om dette !
Redigeret d. 03-10-2014 11:59
15-10-2014 10:11
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
DR2´s serie "Vendepunkter for klimaet" i 6 dele
-generel kommentar: Jeg kan sagtens overse noget idet jeg gennemser disse programmer, så mit review er blot mit bedste bud på at forholde mig til hvad jeg observerer.*** DEL 5/6 *** *** DEL 5/6 *** *** DEL 5/6 *** *** DEL 5/6 ***I del 5 er vi først I havene omkring Antarktis og dernæst rykker vi til Koralrev ved Australien og slutteligt til Tuvalu.

HAVENE UD FOR ANTARKTIS – "DEL 5 A"

Vi bliver præsenteret for ARGO bøjerne og ser hvordan de kastes i havet og hører om hvordan de er rigtigt gode til at måle forskellige typer af data ned til 2 km´s dybde.

Dog er systemet først igangsat i stor skala ned til 2000 m dybde fra ca 2005.

DR´s dokumentar viser ikke seerne hvilke muligheder der reelt var for at måle dybhavs data før Argo, og altså uden kildeangivelse fortæller udsendelsen om mange dybhavs forhold fra lang tid før 2005.
Udsendelsen gør ikke klart at forhold fra dybhavet før ca 2003-5 kendes med langt dårligere præcision.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:12
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
En meget vigtig information fra udsendelsen er mekanismen hvormed overflade havforhold hurtigt transporteres dybt ned i havet når vi nærmer os Antarktis.

Det gælder altså for havområdet omkring Antarktis at:
 Forhold som temperatur og saltindhold fra overfladevandet hurtigt trækkes ned mod dybhavet. Ændringer ved overfladen skal altså hurtigt kunne genfindes længere nede i vandsøjlen.
 Derfor ændrer forhold som temperatur og saltindhold sig ikke så hurtigt idet ændringerne hele tiden fjernes ned i dybet. Altså, når man blot ser en mindre ændring i f.eks temperatur i overfladevandet, så vil denne ændring afspejle en ændring af et større volumen vand. Ændringer i overfladevandet "underdrives" simpelthen af naturen.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:13
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Men så knækker filmen lidt, so to speak:

Realiteterne er, at overfladevandet her slet ikke opvarmes i disse år, det afkøles.
Her vist SST data fra 2 kilder 50S-65S . SST repræsenterer ca 20-30 meters overfladevand. Disse data er målt enten med spand eller maskinelt indtag ved 2 m dybde.
Og "spandene" har indeholdt stadig koldere vand i de senere år.

Så ifølge programmets logik, så bør den afkøling vi har set i overfladevandet faktisk være underdrevet eftersom vandet hele tiden trækkes ned i vandsøjlen.

Budskaber som herunder "Opvarmningen hæmmer planktonvækst..."
giver selvsagt ikke meget mening når ikke SST kan bekræfte nogen opvarmning.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:14
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
DR´s program: "Mindre saltindhold betyder at der kan lagres mindre CO2" .

Men umiddelbart så kan vand med mindre salt indeholde MERE CO2 som vist på grafen herunder.
Dertil kommer, at eftersom overflade vandet er blevet koldere de øverste 20-30 meter, så kan dette lag indeholde MERE CO2 også på den konto. CO2 opløses bedst i koldere vand

Det der tænkes på i DR´s program er nok at salt gør vand tungere og får det til at synke hurtigere. Men der er altså 3 konkurrerende mekanismer når det gælder salt/CO2 og hvilken vinder?

http://www.kgs.ku.edu/PRS/publication/2003/ofr2003-33/P1-05.html


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:15
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og vandet nær Antarktis beskrives som "det mest salte vand". Men stemmer dette egentligt?
Det gælder i hvert fald ikke for overflade vandet.
(se grafik, "SSS" = Sea Surface Salinity).

http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/chlorophyll_prt.htm


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-10-2014 10:16
15-10-2014 10:18
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Koraller og "Ocean Acidification" – DEL 5 B
Dernæst rejser TV-holdet til the Great Barrier Reef på Australiens Østkyst.

Ocean Acidification – "Climate Change´s evil twin"

((Og så tænker jeg at nu skal vi høre om hvor meget CO2 har gjort verdenshavene sure, mon ikke?
Sætter man i klimadebaten spørgsmålstegn ved hvor meget opvarmende effekt CO2 reelt har i den virkelige verden, så er det gerne havenes surhedsgrad som følge af CO2 der fokuseres på. Og i den forbindelse gerne netop koralrevene.
Derfor er "Ocean Acidification" fra CO2 en helt central hjørnesten i argumentationen mod CO2, den kaldes gerne "climate change's evil twin"))

Vi skal se på koraler. Der fokuseres i udsendelsen på 2 faktorer, primært pH, det meget syreholdige vand og dernæst opvarmningen af havvandet ved Great Barrier Reef.

Havtemperaturerne for Great Barrier Reef området fra KNMI´s site, HADSST1.
Der ER sket et løft i temperaturer fra de 20 år før ca 1995 til de 20 år efter 1995, et løft på ca 0,4 K?
- Dog skal det bestemt siges at de aller seneste år´s temperaturer 2011-14 ikke er højere end hvad vi har set både i 1960´erne og 1970' erne. Således kan vi godt ane en temperatur stigning i data, men den forekommer ret moderat når vi nu skal være ærlige.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:20
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Her lige et kig på hvordan den generelle temperatur kan ses at påvirke korallers vækst "calcification".

om Lough & Barnes 2000, incl Grigg 1981, 1997.

".. Lough and Barnes (2000), who assembled and analyzed the calcification characteristics of 245 similar-sized massive colonies of Porites corals obtained from 29 reef sites located along the length, and across the breadth, of Australia's Great Barrier Reef (GBR), which data spanned a latitudinal range of approximately 9° and an annual average sea surface temperature (SST) range of 25-27°C. To these data they added other published data from the Hawaiian Archipelago (Grigg, 1981, 1997) and Phuket, Thailand (Scoffin et al., 1992), thereby extending the latitudinal range of the expanded data set to 20° and the annual average SST range to 23-29°C.
This analysis revealed that the GBR calcification data were linearly related to the average annual SST data, such that "a 1°C rise in average annual SST increased average annual calcification by 0.39 g cm-2 year-1."


http://www.co2science.org/subject/o/summaries/acidcoralsfield.php

Der findes altså en klar trend, nemlig at varmere vande øger koral vækst, calcification (se herunder tv).

Dernæst (herunder th) har vi et skriv, De'ath 2009, ofte refereret til at pro-IPCC siden, og det ses af deres tal at perioden med globalt faldende temperaturer ca 1940-70 var ledsaget af fald i korallers vækst, mens perioden med opvarmning ca 1970-1990 var ledsaget af fremgang for koralerne.

Omkring 1990, trods varmen falder calcifikaitonen igen. Dog er det kun de 2 sidste år af undersøgelsen, 2004-5, at vi når under det typiske niveau set 1900-2003.

Men hvad sker der i 2004-5? Jo der sker 2 ting:
1) De´ath har for disse år kun hhv 2 og 3 måleområder – væsentligt mindre end de op mod 70 måleområder der blev brugt for data før 1990.
2) Vi havde en konkret episode 2005 med at meget varm periode af nogle uger på kysten medvirkende "coral bleaching"


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-10-2014 10:26
15-10-2014 10:28
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Netop episoden/året 2005 bliver refereret til I udsendelsen som det rigtigt dårlige år.
Vi står altså nu ved Gladstone og får at vide at korallerne i dag stortrives, men at vi havde et rigtigt slemt år 2005 med tilbageslag for koraler.

Jeg har ikke kunnet finde grafer for calcification på Great Barrier Reef der går længere frem end De'aths 2009 der jo slutter med et brag i 2005... nogle inputs her? Help?

Vi ved, at episoder som selv de aller voldsomste bratte tilbagegange for koraler grundet storme eller andet forbigående er noget som hvis ellers de mere permanente forhold er i orden normalt blot giver midlertidige tilbage gange.

Det så vi f.eks efter Tsunamien i det Indiske ocean hvor mange havde frygtet koral revenes endeligt:

"..Wildlife Conservation Society (WCS) has reported a rapid recovery of coral reefs in areas of Indonesia, following the tsunami that devastated coastal regions throughout the Indian Ocean four years ago"

http://phys.org/news149768973.html


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:29
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hvor vigtige er de permanente forhold såsom havets generelle surhedsgrad og temperatur i forhold til kortvarige episoder som storme, tsunamier eller en intens bleaching som i 2005?

Programmet fokuserer helt overvejende på havets generelle surhedsgrad ("Climate change´s evil twin") samt den generelle temperatur. Men lige da de ankommer til Gladstone og skal vise os et af de steder hvor koral revet stortrives falder pludseligt kommentaren om Gladstone: "Et sted, der ikke har været ramt af storme. Så der er mange koraller. Hvis resten af Great Barrier Reef så sådan ud ville det være fantastisk".

Altså uanset de mere gennerelle forhold som surhedsgrad og temperatur de ellers fokuserer så meget på, så stortrives revet her hvor det ikke har været udsat for storm. Ifølge programmet.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:29
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og så lad os da lige se på hvilke storme Australiens meteorologisk institut - helt up to date - anser for de værste i dette område:
http://www.bom.gov.au/cyclone/about/eastern.shtml

Umiddelbart ikke så megen aktivitet siden 1970? Og ret voldsomt i 1890´erne?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:30
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Herunder lidt eksempler forskellige steder i programmet hvor det er surhedsgraden der er i fokus.
CO2 = "Climate Changs´s evil twin".


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-10-2014 10:32
15-10-2014 10:39
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Men hvordan har pH egentligt udviklet sig i Stillehavet?

I 2006 lå pH ved Great Barrier Reef på ca 8.12 . Altså let basisk.
(Der skal vaskes mange gange i badeværelset med den "surhedsgrad" i vandet for at få kalken væk fra kaklerne..)
http://www.seafriends.org.nz/issues/global/acid2.htm

Af de faktiske pH malinger jeg har kunnet finde fra Stillehavet (Hawai og Monterey) ses, at pH faldt med ca 0,03-0,04 over perioden 1993-2010. Dog ser perioden 1996-2010 ud til at have intet eller næsten intet pH fald.

Er faldet på 0,03-0,04 over hele perioden "meget"? Man kan se at undervejs har vi 2005-2008 et fald fra ca 8.13 til 8,02 der så retter sig igen. Når vi på 3 år undervejs kan have en ændring på 0,11, så ved jeg ikke om ændringen på 0,03-4 over hele perioden kan siges at være "meget"? Der er der nok mange meninger om (!)

I hvert fald er der ikke meget pH fald efter 1996. Og perioden med konkrete data er desværre kort.

DR2´s udsendelse kommer ikke ind på hvor stort det observerede pH fald reelt er.

MBARI 2011
http://www.ph.ucla.edu/ehs/ehs100/special%20topics%20course%20website/Indicators%20of%20Climate%20Change%20in%20California,%202013.pdf

Update: Den røde stiplede linie er undertegnedes! I den oprindelige version er lavet en FLAT-trendgraf der ganske skjuler at der ikke har været megen ændring i pH siden ca 1996.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-10-2014 11:15
15-10-2014 10:40
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Lad os lige opsummere:

DR´s program fokuserer på de mere permanente ændringer i pH og også temperatur som det primære problem for Great Barrier Reefs koraler.
Disse parametre har muligvis ikke ændret sig så meget? I hvert fald kan vi konkludere, at det rev ved Gladstone der ikke var storm ramt trivedes i fin stil med de temperaturer og den pH der hersker i dag.

Man taler om generalt pH niveau og generelt stigende temperaturer endskønt andre faktorer måske nok synes at afgøre situationen (som det ses i Gladstone).

Denne vurdering fra min side bakkes op af 2 opgørelser.
Den ene er fra " the Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN), the International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the United Nations Environment Programme (UNEP)."

I denne rapport handler statements om Koraler I det Caribiske hav, men se:

"With only about one-sixth of the original coral cover left, most Caribbean coral reefs may disappear in the next 20 years, primarily due to the loss of grazers in the region.."


Ikke et ord om pH.

Og disse "Grazers" er FISK! Og det alt overskyggende problem er over-fiskning.

http://www.youtube.com/watch?v=k9aWMIexrcs&feature=player_embedded
Den fiskeart der primært tænkes på er the Parrotfish.
Willis Eschenbach :
"First, parrotfish are herbivores. They graze on the algae that is constantly trying to take over the reef. This keeps the reef clear of algae so that the coral polyps can get the sunlight that they need to survive."


http://wattsupwiththat.com/2014/07/06/the-reef-abides-or-not/
Der er altså en ekstremt vigtig symbiose mellem fisk og koraler der er alfa omega for koraler, og overfiskning er det primære problem.
Der fremhæves også andre problemer, nemlig forurening og så overbefolkning der jo igen har betydning for overfiskeriet.

Og her statements fra IUCN / International Union for Conservation of Nature:
"the loss of parrotfish and sea urchin – the area's two main grazers – has, in fact, been the key driver of coral decline"
"Even if we could somehow make climate change disappear tomorrow, these reefs would continue their decline"


http://www.iucn.org/?16056/From-despair-to-repair-Dramatic-decline-of-Caribbean-corals-can-be-reversed=

Så altså helt uden climate change issues ville problemet stadig være til stede. Og omvendt for Gladstone har vi ikke problemet selv med den påståede "forsuring" og varme.

PhD´s Thomas Goreau, Judith Lang:

"climate change hadn't been as severe as we feared so far, that's new. The fact and the thing about climate change is that it is an excuse for doing nothing."


Og nogle finder endda at det konstante fokus på climate change når der snakkes koraler for et problem i sig selv.

Men altså blandt "Main causes for the decline of caribbean coral reefs" nævnes slet ikke "ocean acidification" som DR´s udsendelse fokuserer på.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:43
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
TUVALU og havstigninger – DEL 5 C

Vores TV dame, tager nu til en af Tuvalu´s øer, jeg ved ikke præcist hvilken.

Først lidt om udviklingen i for Stillehavs atoller. Her et skriv fra New Zealand 2010 der omhandler Tuvalu og de andre vigtigste atoller fra det centrale Stillehav:
https://researchspace.auckland.ac.nz/handle/2292/17029
- altså udgivet I fin tid før DR´s udsendelse og resultater herfra kunne helt oplagt indgå.

I abstrakt kan vi læse om undersøgelsen at den er
"the first quantitative analysis of physical changes in 27 atoll islands in the central Pacific over a 19 to 61 yr period."


De finder at:
"Results show that 86% of islands remained stable (43%) or increased in area (43%) over the timeframe of analysis. Only 14% of study islands exhibited a net reduction in island area."


Altså, overvejende er der en tendens til at disse øer vokser lidt I størrelse snarere end reduceres I størrelse.

"Despite small net changes in area, islands exhibited larger gross changes"


Altså, der sker løbende forandringer af disse øer og omfordeling af materiale. Men stadig, resultaterne indikerer ikke at øerne er på vej væk fra Jordens overflade – som DR´s program mere end antyder, se herunder.

" erosion of island shorelines must be reconsidered in the context of physical adjustments of the entire island shoreline as erosion may be balanced by progradation on other sectors of shorelines"

" islands are geomorphologically persistent features on atoll reef platforms and can increase in island area despite sea-level change."


Ganske fikst!Nå, Hvad siger DR´s udsendelse så?
"Klimaændringerne og det stigende hav vil med tiden udslette Tuvalu helt."

Der argumenteres på ingen måde for at Tuvalu skulle være noget specielt i forhold til de andre Atoller øer i det centrale Stillehav, og derfor må an sige at DR´s information strider mod undersøgelsen herover, offentliggjort 2010.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:44
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Vi fortsætter med lidt udtalelser i forbindelse med samme undersøgelse:

Dr Kench says the growth of the islands can keep pace with rising sea levels.

"The reason for this is these islands are so low lying that in extreme events waves crash straight over the top of them," he said.

"In doing that they transport sediment from the beach or adjacent reef platform and they throw it onto the top of the island."

But Dr Kench says this does not mean climate change does not pose dangers.


http://www.abc.net.au/news/2010-06-03/pacific-islands-growing-not-sinking/851738

Altså netop ved de mest ekstreme højvande afsættes materiale helt inde på øen. Der er sådan øen vokser.
Højden af øen afhænger af hvor langt ind vandet kan komme. Bliver øen blot få meter høj, så kan havet ikke længere nå ind og få øen til at vokse i højden. Hvis havstanden stiger, så kan øen vokse igen. Materialet øen er bygget af (sand og koral fragmenter) kan også fjernes med vinde, og derfor er tilførsel af materiale rundt på øen nok ikke nødvendigvis et unde.

DR´s program nævner ikke at springflod eller andre ekstreme højvande indgår som led i øens naturlige vækst, ligesom den vækst som mange atoller har haft i disse år ikke nævnes.
Til sidst nævnes i programmet at på den helt korte bane 2000-2012 er der blevet flere springfloder – og det kan undre hvad vi skal bruge en så utroligt kort historik til. ("Springflod" er det højvande der kan opstå ved nymåne og fuldmåne).


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:45
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Ser vi på faktisk målte havstande ses nærmest ingen ændring 1977 – 2010 (data fra BOM).

http://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/sea-levels/ollier-sea-levels-tuvalu-2010.php


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:45
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og her lige et stitch så vi kan se 1978-2010. 32 år men umådelig små ændringer både i havstand og variation.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-10-2014 11:20
15-10-2014 10:46
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Efter en del korrektioner i retning af mere havstigning kommer Hunter 2002 frem til at de ellers ganske flade sea level data der faktisk er målt på Tuvalu i virkeligheden viser ca 1,2 cm/dekade i sea level rise.
http://staff.acecrc.org.au/~johunter/tuvalu.pdf

Men... der er vist stadig et stykke vej fra 1,2 cm/ dekade til DR´s information at der har været 10 cm´s havstigning på 20 år?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-10-2014 11:16
15-10-2014 10:46
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Og denne havstigning (der måske er lidt svær at få bekræftet i faktisk målte data) skal ifølge DR´s info forklare problemerne med øens vandforsyning der igen generer lokal fødevareproduktion.

Lad os lige ridse op:

Tuvalu har alt inklusive et areal på ca 5% af Bornholms areal (26 km2).
Dette areal er overvejende i form af tynde langstrakte banker af sand og koralfragmenter.
På den midterste strimmel af land findes et område med en smal "linse" af fersk vand der lægger sig over det salte vand.
Tuvalus fersk vands forsyning er ekstremt sparsom og sårbar.

På disse strimler af land boede i 1970 5800 mennesker, i dag bor der 10.500 mennesker der alle skal have vand hver dag, og hvem ved, måske de også har fået mere moderne forbrugsvaner som det ses mange andre steder på kloden. Alene på denne konto bliver der mindre og mindre fersk vand til landbruget.
Men DR tillægger tab af landbrug samt tab af fersk vand ene og alene det stigende havvand som umiddelbart ikke rigtigt fremgår særligt tydeligt af faktiske havvandsmålinger.
Det kan umuligt have noget at gøre med massiv befolkningstilvækst og nye forbrugsvaner?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-10-2014 10:47
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Så runder vi af med et "wow-statement".

CO2 har nu ad uransaglige veje også vist sig at være en trussel med den ilt vi går og indånder..!

Vi bliver kvalt nu?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

RE: Tuvalu 3.7 mm/år15-10-2014 12:20
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Frank

Svar på

Vandstanden ved Tuvalu vokser med ca 3.7 mm/år ifølge en opgørelse pr ultimo 2010. Se Tuvalu sea level Increase side 13.

Jeg kan ikke lige finde opgørelsen pr ultimo 2013.

Det er OK at lave læsefejl, beregningsfejl, citatfejl når man blot er villig til at fortage korrektioner siden hen når fejlene opdages. Derfor forventer jeg, at du kommer med et demmenti af hvad du skrev vedr. Tuvalu
Redigeret d. 15-10-2014 12:23
15-10-2014 13:10
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej KFL,

Jeg har vist grafen for de på Tuvalu faktisk målte vandstande.
Mener du at der er fejl i dem? Har jeg gengivet dem forkert?
Nej vel?

Dertil kommer at jeg har linket til Hunter et al 2002 som tager hensyn til forskellige ting såsom El Ninos mv og derfor korrigerer til at der skulle være havstigninger på 1,2 cm/dekade.

Har jeg citeret dette forkert? Nej, heller ikke.

Man kan tage hensyn til mange ting, en hvis vi skal snakker RENT LOKALT PÅ TUVALU, så er de vigtigste data naturligvis dem der direkte kan måles på Tuvalu, og det er disse data jeg har bragt. De data der på selve øen viser hvor højt vandet står i forhold til landet (!!)

Det er netop disse data jeg korrekt har gengivet der har betydning i denne sammenhægn, f.eks. om Tuvalus ferskvand forsvinder grundet sea level rise osvosv.


Det ER ok at tage fejl KFL, helt sikkert, ellers vil ingen turde debatere og hvem vinder ved det??

Men, der hvor DU tager fejl min gode ven er, at du bruger "NET relative sea level".
Denne størrelse inkluderer forbehold for at landet hæver sig osvosv. og er altså IKKE et udtryk for om vandet rent faktisk står højere på stranden eller ej!
SLET IKKE


Hvis "DR påstår" den højere vandstand ved tuvalu er skyld i alt muligt, så HAR de et problem, når man faktisk ikke kan måle dette på Tuvalu.

De data du er kommet til at foretrække har KUN relevans når man snakker om global warming i det hele taget. Har oceaner som helhed hævet sig eller ej?
Hvis du ikke kan måle højere havstand på selve Tuvalu, så kan man ikke påstå alle mulige effekter af højere havstand.


Og så er det rigtigt at man i global warming sammenhæng forklarer disse ubelejlige nærmest konstante sea level målinger på Tuvalu med at Tuvalu har hævet sig i forhold til Jordens midte..

Men hvad så med alle de andre konstante sea level målinger rundt om i Stillehavet??
Jo, her er forklaringen skam også at ALLE disse sites har hævet sig fra jordens midte.
Her en håndfuld inkl TUVALU fra dit eget skriv, de KONKRETE målinger ikke justeret for noget som helst.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-10-2014 13:21
15-10-2014 13:30
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Frank

Tallet for vandstanden ved Tuvlua på 3.7 mm/år har man korrigere for land hævninger, ændringer i barometer tryk og sæsonudsving.

Vedrørende den viste graf står der:

Sea level "anomalies" have had tides, seasonal cycles and trend removed from the sea level observations.


Denne graf siger noget om variationen omkring trendlinjen - ikke noget om vandstande.
Redigeret d. 15-10-2014 13:34
15-10-2014 13:42
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@KFL, du skriver:
"Tallet for vandstanden ved Tuvlua på 3.7 mm/år har man korrigere for land hævninger.."

Ja, lige præcist.

Det vi snakker om her er rent lokalt, hvor højt er Tuvalus land placeret i forhold til havvandet. Og det er netop kun disse 100% relevante data jeg bruger.

Når denne mand i DR´s program på Tuvalu står og siger at sea levels er steget 10 cm på 20 år, må han simpelthen være klar over at dette jo ikke er vandets stigning i forhold til landet. Så hvorfor INGEN information om at man faktisk ikke GENERELT kan måle havstigninger på disse atoller, herunder Tuvalu?

Man vil altid kunne finde et område der bliver eroderet - som DR´s program gør - en strand der er blevet mindre på disse øer. Men hvis man viser dette skal man også bevæge sig lidt hen ad kysten til de mange områder med den omvendte trend. Disse strande/områder er der 3 gange så mange af, normalt på atollerne.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 15-10-2014 14:19
15-10-2014 14:08
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
PS:

Opdaterede Tuvalu sea level data incl Aug 2014 herunder.

Den store 1998 hændelse er Super El Ninoen. Hunter 2002 jeg har citeret lidt tidligere korrigerede for disse. Det giver bestemt mening, derfor valgte jeg hans skriv.

http://www.bom.gov.au/pacific/tuvalu/index.shtml


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-10-2014 14:13
15-10-2014 14:40
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Frank

Vi har tidligere haft en discussion om Tuvalu.

Prøv at læse den igen.
15-10-2014 15:03
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Fremragende serie fra Danmarks Radio

...altså for dem som er enig med Danmarks Radio i at løgn og bedrag fremmer forståelsen.
Redigeret d. 15-10-2014 15:06
15-10-2014 22:42
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Vi har tidligere haft en discussion om Tuvalu.

Prøv at læse den igen.


Der kan man blandt andet læse følgende fra kfl, der i vanlig pinagtigt kategorisk stil skriver:

Konklusion:
(1) Der er ingen tvivl om at Tuvalu vil være ubeboligt på et tidspunkt.

(2) Atollerne omkring Tuvalu vil være ubeboelige tidligst i år 2070 og senest år 2140.

På andre øgrupper gælder lignede forhold og det tidligste og seneste tidspunkt på for hvornår deadline passeres for disse øgrupper er henholdsvis år 2050 og år 2160.


Jeg ved ikke, hvorfor du er så glad for de ord. I lyset af den nyeste viden om atollernes dynamiske dannelse og geologiske historie, er din statiske analyse komplet værdiløs. Geologen Paul S. Kench beskriver her sin og kollegernes forskning:

We have closely examined how reef islands formed over the past 5,000 years in response to past changes in sea level, in a bid to find out how islands might behave in the future. In our most recent study, we show that Jabat Island in the Marshall Islands, central Pacific, was created 5,000 years ago as sea level rose to 1.5m above its present level.

Since that time, sea levels have fallen once more, leaving the island much higher relative to the current sea level. Over the coming century, future sea-level rise will simply reoccupy the levels under which the island formed. This finding is consistent with our case studies in the Great Barrier Reef and the Maldives, which show that islands can form under a range of sea-level conditions including rising, falling, and stable.

Together, these studies show that sea level alone is not the main factor that controls the formation and subsequent change of reef islands. These processes also depend on the surrounding coral reef generating sufficient sand and shingle to build islands.

We also looked at how islands have physically changed over the past 60 to 100 years. Our study sites are in regions of the Pacific Ocean where sea level has been rising at more than 2mm per year for the past five decades.

Using comparisons of historical maps, aerial photographs and satellite images, we have been able to test the hypothesis that central Pacific Islands have begun to erode away in response to this sea-level rise.

One example is the reef islands in Funafuti Atoll, Tuvalu, in the central Pacific. Our study found that most of these islands either remained stable in size or grew larger over the past few decades, in spite of rising sea levels.
16-10-2014 09:29
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har skrevet, som jeg har ud fra en artikel fra 2010:Arthur P. Webb, Paul S. Kench: The dynamic response of reef islands to sea-level rise: Evidence from multi-decadal analysis of island change in the Central Pacific .

Jeg har ikke været opmærksom på en nyere artikel af bla. samme forfatter, men når jeg får fat i den skal jeg selvfølgelig nok læse den.

Idet min interesse primært var Maldiverne , har jeg spurgt prof. Kench om der forlå noget tilsvarende for Maldiverne. Der forelå historiske foto, men dem ville det amrikanske forsvar ikke slippe på daværende tidspunkt. Derfor kunne samme øvelse ikke foretages for Maldiverne. Om dette har ændret sig ved jeg ikke..
Redigeret d. 16-10-2014 09:42
16-10-2014 14:16
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl siger, at han baserer sin bastante konklusion om atollernes forsvinden om 56-126 år på en artikel med titlen:

The dynamic response of reef islands to sea-level rise: Evidence from multi-decadal analysis of island change in the Central Pacific

Allerede titlen fik mig til at rynke brynene. Man kan næsten fornemme resultatet af studiet i titlen. Atollerne reagerer dynamisk på en havstigning.

Men kfl's "analyse" forudsætter at øerne er i en fuldstændig statisk tilstand?????

Så læser man et par linier længere nede i abstract for eksempel:

Results show that 86% of islands remained stable (43%) or increased in area (43%) over the timeframe of analysis. Largest decadal rates of increase in island area range between 0.1 to 5.6 ha. Only 14% of study islands exhibited a net reduction in island area.


Og man bliver klar over, at kfl's "analyse" bestemt ikke har støtte i den pågældende artikel. Tværtimod modsiger artiklen direkte kfl's konklusion. Atollernes areal er forøget i de sidste 20-60 år på trods af havstigninger:

Of significance, the results of this study on atoll islands are applicable to islands in other reef settings, as the boundary controls on island formation and change are comparable. Results of this study contradict widespread perceptions that all reef islands are eroding in response to recent sea level rise. Importantly, the results suggest that reef islands are geomorphically resilient landforms that thus far have predominantly remained stable or grown in area over the last 20–60yr. Given this positive trend, reef islands may not disappear from atoll rims and other coral reefs in the near-future as speculated.kfl (baseret på ovenstående artikel, siger han):

(1) Der er ingen tvivl om at Tuvalu vil være ubeboligt på et tidspunkt.

(2) Atollerne omkring Tuvalu vil være ubeboelige tidligst i år 2070 og senest år 2140.


Mage til gammelmandssludder skal man lede længe efter.

Og så skulle vi læse det igen, synes du kfl? Pinagtigt vås.
Redigeret d. 16-10-2014 14:20
19-10-2014 23:48
Kosmos
★★★★★
(5375)
DR bragte i aftenens '21søndag' et indslag om nogle (potentielt) farlige myg, der i de senere år er fundet i Greve-området. Indslaget var åbenbart ment som et forskræp til EUs klimamøde i næste uge, så naturligvis skyldtes insekternes invasion, at vi i de senere år har fået et varmere klima!:(fnis!)

I indslaget indgik en sekvens af 'voldsomt vejr'-optagelser, hvori sågar forekom et nydeligt klip med sort sol - hvordan så end stæretrækket kædes sammen med klimaændringer??
20-10-2014 03:48
Morten Riber
★★★★★
(2298)
hvordan så end stæretrækket kædes sammen med klimaændringer??


Mit gæt er at ordet "frygtindgydende" spiller hovedrollen der
20-10-2014 09:15
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja som en opfølgning på "1864" er DMI sandelig ved at køre klimakanonerne i stilling.
Jeg hørte Theilgaard med bævende stemme i DR sige,refererende til de fem nedbrændte huse ved Ribe under tordenvejret forleden,at vi i fremtiden ville få mange flere kraftige tordenvejr året rundt,ved spørgsmålet om antallet af lynnedslag måtte han dog melde pas.
25-10-2014 10:05
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej.Kfl,
Nu hører vi i TV at vandstanden i Kbh og Esbjerg i år 2100 vil stige med 75 cm.
Nu ved vi,at Danmark nord for en akse Kbh ,Korsør,Esbjerg hæver sig og syd derfor sænker sig.
Hvordan kan man så nå frem til en stigning på 75 cm i Kbh og Esbjerg?
Hvad vil stignigen være i Ålborg?
Hvordan vil vandstanden i det hele taget fordele sig i Danmark fra syd til nord,efter dine beregninger?
En sådan beregning ville for MIG være mere relevant end vandstanden ved Tuvalu.
Redigeret d. 25-10-2014 10:09
25-10-2014 11:28
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kjeld

Jeg bryder mig ikke om dine gentagene hån af f.eks Jesper Theilgård, som er en kapacitet på dette felt. Det er OK at være uenig med Jesper Theilgård og andre forskeren, men vis dog lidt respekt.

For mig lyder det lidt overraskende med 75 cm vandstandstigning over hele Danmark , måske i overkanten
Side 4 af 6<<<23456>

Deltag aktivt i debatten Klimadækning af TV2, DR og aviserne:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Ny DR serie7104-05-2024 13:48
DR's sidste chance..022-06-2022 10:04
DR kritiktid igen3701-12-2020 12:03
Prof emiritus dr. Scient. Johannes Krügers grundlovstale 20194804-07-2020 08:14
TV2 vejrets gamle debatforum stopper.1113-01-2018 07:00
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik