Husk mig
▼ Indhold

Klimademonstration 15. marts 2019


Klimademonstration 15. marts 201914-03-2019 20:19
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Indbydelse til klimademonstration i morgen d. 15. marts 2019
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Der afholdes klimademonstration i adskillige hundrede byer i morgen globalt set.

I Danmark kan man deltage i følgende byer:

Aalborg
Aarhus
Aars
Esbjerg
Frederiksberg
Frederikshavn
Hillerød
Kerteminde
Kolding
København
Køge
Lyngby
Middelfart
Nykøbing Falster
Næstved
Odder
Odense
Ribe
Ringkøbing
Roskilde
Rønne
Silkeborg
Svendborg
Sønderborg
Sorø
Vejle
Viborg

Desuden er der information om særskilte arrangementer på:

DTU
Københavns Professionshøjskole
Københavns Universitet
RUC

Se nærmere information på:

https://klimastrejke.org/2019/02/16/international-klimastrejke-15-marts/
14-03-2019 21:26
Kosmos
★★★★★
(5374)
Der afholdes klimademonstration i adskillige hundrede byer i morgen globalt set

- halleluja!
En nylig hilsen fra Nic Lewis:

Politicians who continue to argue for haste suffer from a Messiah complex. "They care more about their own virtue at the expense of the population." Realism about climate change will only return to the public debate once it is clear what the actual costs are, Lewis expects. "So far, governments have tried to hide those costs. But the population is not that crazy and the penny is starting to drop."
15-03-2019 06:36
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Det er stort at verdens befolkninger nu for alvor begynder at rykke sig på det vi har vidst i 50 år.
Der skal meget til, men når først lavinen er startet, så stopper den ikke igen.
15-03-2019 17:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det vil snart gå op for den brede befolkning, at man i årtier har overdrevet problemerne med global opvarmning helt vildt. Så vil der komme en kraftig modreaktion.
16-03-2019 12:10
Jakob
★★★★★
(9319)
­


Jørgen Petersen skrev:
Det vil snart gå op for den brede befolkning, at man i årtier har overdrevet problemerne med global opvarmning helt vildt. Så vil der komme en kraftig modreaktion.


Eller når de unge får stemmeret, så vil det måske gå op for alle, at Danmark og Holland vælger at erklære krig imod GW, og i den forbindelse vil de mest hårdnakkede politiske klimabenægtere i Danmark blive dømt og skudt for landsforræderi.







­
16-03-2019 15:52
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Det du laver er rendyrket skræmmekampagne. At vise et landkort med havniveaustigninger på over 100 meter er ren og skær skræmmekampagne. Det kommer aldrig til at ske.
16-03-2019 17:46
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Nej, 100 meter er ikke lige det vi går mod.
Men 3 meter pr grad vil blive ødelæggende for lande med stor kyststrækning.
Danmark ikke undtaget.
16-03-2019 17:49
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Havniveaustigningstakten på 3½ millimeter pr. år er meget stabil. Den er der ingen grund til at frygte.

I øvrigt ligger store dele af Holland under havets overflade. Det er der ingen problemer i. Som bekendt har de forstået at beskytte sig på en effektiv måde imod stormfloder og højvande med mere.
16-03-2019 18:05
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Igen stor uvidenhed og påstande, der gør dig utroværdig.
Du har intet læst om emnet og udstiller dig selv som en troll.
I sidste århundrede: 1 mm pr år.
I 90'erne fandt man ud af at det var steget til 3 mm pr år.
Videnskaben kender ikke fremtidens stigningstakt.
Så stop nu dit spam af uvidenhed og misinformation.
16-03-2019 20:05
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Igen tager du helt fejl. Du evner overhovedet ikke at se tingene i et større perspektiv. Eksempelvis vil antallet af mennesker, som mister livet p. g. a. ekstremvejrhændelser fortsætte med at falde, nøjagtigt som det har gjort i de sidste 100 år.

Det skyldet, at vi er kommet om på et væsentligt højere udviklingsniveau, som gør, at vi i dag er langt bedre til at beskytte os i mod den slags, end vi var tidligere.

Vi kan har f.eks. meget bedre forudse uvejr og lignede, da vores varslingssystemer i dag er langt bedre end de var tidligere. Vi har også meget bedre viden om hvilke problemer, som kan opstå de enkelte steder, og hvordan man beskytter sig i mod hvad der kan ske på den givne lokalitet. Vi har også langt bedre teknisk udstyr (som f.eks. gravemaskiner og lignende) til at lave de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger. Vi har i dag også en langt stærkere samfundsøkonomi end vi havde tidligere. Det betyder, at vi i dag har råd til at lave de nødvendige beskyttelsesforanstaltning. Se. f.eks. på hvordan de i Holland har beskyttes sig imod stormflod og lignende.

Det store fald som vi har oplevet i antallet af dødsfald p. g. a. ekstremvejrhændelser vi fortsætte. Se nedenstående diagram. Den teknologiske udvikling vi fortsætte med uformindsket styrke.
Tilknyttet billede:

16-03-2019 20:08
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den bagvedliggende artikel kan læses her:

http://www.jpands.org/vol14no4/goklany.pdf
16-03-2019 20:26
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det er meget sørgeligt,at børn nu skal have psykologhjælp og sovemedicin fordi hysteriske og tankeløse voksne bilder dem ind at Jorden kan være på vej mod undergang.
16-03-2019 21:02
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Ja, det er da sørgeligt.
Men 30% reduktioner på 10 år er ganske voldsomt.
Jeg er da meget i tvivl om det overhovedet vil lykkedes?
Det kræver at der tages ansvar overalt som aldrig set før.
16-03-2019 21:15
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kina udleder 25% af verdens CO2 - og begynder først CO2 reduktionen fra deres kulkraftværker efter 2030.
Danmarks udledning udgør 0,12% - en reduktion her kan ikke mærkes globalt.
16-03-2019 21:46
Kosmos
★★★★★
(5374)
Danmarks udledning udgør 0,12% - en reduktion her kan ikke mærkes globalt

- jeg vil citere begyndelsen af at læserbrev fra Bertel Lohmann Andersen, bragt i seneste udgave af Weekendavisen:

Klimaangsten breder sig. Men gør vi nok, eller snakker vi bare? Det var emnet for DR2s Debatten den 7. marts. Her var den overvejende stemning, at situationen er meget alvorlig, hvorfor ethvert politisk tiltag fra nu af skal tage hensyn til det »klimaaftryk«, som det vil medføre. I den kommende valgkamp skal »klima« være den helt dominerende dagsorden. Det blev i udsendelsen sagt, at »det gælder om at redde verden«.
Hvis vi ser på baggrunden, så forholder det sig således, at Danmarks udslip af CO2 udgør 0,093 procent af verdens udslip (Verdensbankens data for 2014). Vi runder op til 0,1 procent. Det er nu blevet en folkesag, at dette tal skal nedbringes til nul, og partierne kappes om, hvor hurtigt denne omstilling skal gå. De 99,9 procent, som udsendes af andre lande kloden rundt, omtales ikke.
Tallet 0,1 procent er et lille tal. Dettes nedbringelse skal nu være den sag, hvorom al dansk politik drejer sig. Hvor flere tiltag er mulige inden for områder som sundhed, uddannelse, kultur, økonomi og alle andre, da skal tiltaget med det laveste »klimaaftryk« vælges, uanset alle andre hensyn. Det kan næppe bestrides, at dette er en enorm påvirkning af det danske samfund. Her kommer det gamle ordsprog fra bondesamfundet til fuld udfoldelse: »Liden tue kan vælte stort læs«. En lille årsag med kolossal virkning...
17-03-2019 00:05
Jakob
★★★★★
(9319)
­



Jeg tror ikke, at videnskab er skræmmende for de unge. Uvidenhed og råddent spin må være skræmmende og skabe generel utryghed. Som f.eks., hvis der løgnagtigt argumenters for danskernes klima uskyld.


03. jan 2017
https://www.tvmidtvest.dk/artikel/her-er-danskernes-helt-store-klima-misforstaaelse
Her er danskernes helt store klima-misforståelse
Danmark betragter sig selv som en nation, der er bannerførere på det grønne område. Men faktisk er vi et af de folkeslag i verden, der udleder mest CO2 per indbygger.





­
17-03-2019 01:24
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Kosmos >

Ja. Det er fantastisk, så megen skade lille Danmark kan forvolde. Når man tænker på, at vi kun fylder 1 promille.





.


17-03-2019 08:06
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er ganske enkelt utilgiveligt at bruge børn og unge mennesker som gidsler i et koldt og kynisk politisk magtspil. Dette kan ikke på nogen måde accepteres. Dette er bare lige præcist hvad der sker på CO2- og klimaområdet.

Som tidligere nævnt, så er det åbenlyst, at vi mennesker står med mange alvorlige problemer, som er langt alvorligere end CO2- og klimaproblemet. Det er problemer som koster rigtig mange menneskelig hvert, år eller som truer med at gøre det.
17-03-2019 08:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg tillader mig at sende dette diagram igen, for det er helt essentielt, at antallet af mennesker, som har mistet livet p.g.a. ekstremt vejr har været kraftigt faldende igennem de sidste 100 år, og at antallet af sådanne dødsfald vil fortsætte med at falde.
Tilknyttet billede:

17-03-2019 13:02
Jakob
★★★★★
(9319)
­



Menneskeheden skylder de unge på gaden en stor tak for deres indsats.

Måske undtaget visse VE virksomheder kan man nok i klimasammenhæng groft og klart sige jo mere strejke jo bedre.

Derfor må det også være rimeligt at spørge, hvor f... de gamle egentlig blev af på dagen..?!

Hvor var der sympatisrejke..?

Det kunne være blevet en smuk generalsrejke for klimaet og hele familien, men de voksne havde åbenbart andet at tage sig til...
Hvis de unge nu vil videre, så må de nok tage konsekvensen næste gang og skrue bissen lidt mere på evt. med blokader eller blot præcis timing.
Hvis skolebørn f.eks. strejker lige i det øjeblik, hvor de i døråbningen skal stige af og på den offentlige transport, så går trafikken og samfundet i stå til gavn for klimaet.
Jo flere gange om året jo bedre. Øvelse gør mester.





­­
17-03-2019 13:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvad er problemet? Færre og færre mister livet p.g.a. ekstremvejrshændelser, og det er en udvikling som vil fortsætte takket være den teknologiske udvikling.
Tilknyttet billede:





Deltag aktivt i debatten Klimademonstration 15. marts 2019:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Klimademonstration i USA 17/2-20131517-02-2015 15:12
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik