Husk mig
▼ Indhold

Klimaforskningen 2021Side 2 af 3<123>
20-06-2021 07:38
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
@delphi: læs dine egne kilder ordentligt:

"Answer 1:

Yes, indeed. A combination of low temperatures and high pressures results in the different..."

Also lav temperatur og høj tryk, ikke atmosfærisk tryk.
20-06-2021 09:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Tøris fordamper ved - 78,5 C https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_ice og omgivelserne skal være noget varmere for at drive fordampningen.

Citat: Dry ice sublimates at 194.7 K (−78.5 °C; −109.2 °F) at Earth atmospheric pressure.
Redigeret d. 20-06-2021 09:38
20-06-2021 09:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
@delphi: læs dine egne kilder ordentligt:

"Answer 1:

Yes, indeed. A combination of low temperatures and high pressures results in the different..."

Also lav temperatur og høj tryk, ikke atmosfærisk tryk.


Alt er relativ: om en bar er højt tryk eller er atmosfærisk tryk et højt tryk! Temperaturen omtalt i indlægget -195,75 C er i øvrigt temperaturen i nederste venstre hjørne ved de 77,4 K som er temperaturen i luften når alt kvælstoffet er overgået til væskeEller ved en bar har kvælstof faseovergang ved -195,75 C (77,4 K), som indlægget omtaler se


Redigeret d. 20-06-2021 09:50
20-06-2021 11:12
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
The liquification point of a mixture of gases with different boiling points will typically be between the boiling points of the pure gases. The boiling point of pure oxygen, O2, is 90.6 K and the boiling point of nitrogen, N2, is 77 K

If air is cooled at atmospheric pressure, it remains a gas until the temperature reaches 81.6 K, 9 K below the liquification temperature of pure oxygen. It will be completely liquified at about 79 K, 2K above the liquification point of pure nitrogen.
20-06-2021 11:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/liqair.html

If air is cooled at atmospheric pressure, it remains a gas until the temperature reaches 81.6 K, 9 K below the liquification temperature of pure oxygen. It will be completely liquified at about 79 K, 2K above the liquification point of pure nitrogen.


Sådan noget idioti kan kun fremføres at folk med total mangel på fysisk indsigt, eller det har ingen praktisk relevans overhovedet, til at forstå hvad der sker i gasmasser med forskellige kondenseringstemperaturer, når de køles.

Hvis man ser på den samlede blanding af N og O som har forskellige kondenseringstemperaturer og det forhold at blandingen af O og N skal afgive energi til omgivelserne f.eks. til en varmeveksleroverflade som selvfølgelig er koldere end den laveste kondenseringstemperatur nemlig N, så vil den samlede temperatur for blandingen gradvis falde i takt med at blandingens N og O molekyler overgår fra damp til væske. Men når gennemsnitstemperaturen for blandingen f.eks. er 190 C, så er det vigtig her at fastslå når N-molekylet kondenserer, så har der i området til N-molekylet være koldere end kondenseringstemperaturen for N nemlig de -196 C. Og for at kan drive hele kondenseringsprocessen så både N og O kondenserer så skal der være 2 grader koldere end N' frysepunkt som der omtales i artiklen til et specifikt forsøg.

Og hvis der i området til gasmassen er varmere end de -196 C så vil kun ilten udfældes og kondensere til væske.
Redigeret d. 20-06-2021 11:39
20-06-2021 11:43
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Tøris fordamper ved - 78,5 C https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_ice og omgivelserne skal være noget varmere for at drive fordampningen.

Citat: Dry ice sublimates at 194.7 K (−78.5 °C; −109.2 °F) at Earth atmospheric pressure.


Igen, det omhandler rent CO2. Er omgivelserne ikke rent CO2, men luft, sublimerer CO2 også ved temperaturer under 194.7 K.
20-06-2021 11:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
delphi skrev:
Tøris fordamper ved - 78,5 C https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_ice og omgivelserne skal være noget varmere for at drive fordampningen.

Citat: Dry ice sublimates at 194.7 K (−78.5 °C; −109.2 °F) at Earth atmospheric pressure.


Igen, det omhandler rent CO2. Er omgivelserne ikke rent CO2, men luft, sublimerer CO2 også ved temperaturer under 194.7 K.


Vås eller fuldstændig nonsens!! Uanset hvad der omgiver co2'en så ser fordampningsprocessen kun på tryk og temperatur når fordampningen sker.
20-06-2021 12:01
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Robert Wagner skrev:
delphi skrev:
Tøris fordamper ved - 78,5 C https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_ice og omgivelserne skal være noget varmere for at drive fordampningen.

Citat: Dry ice sublimates at 194.7 K (−78.5 °C; −109.2 °F) at Earth atmospheric pressure.


Igen, det omhandler rent CO2. Er omgivelserne ikke rent CO2, men luft, sublimerer CO2 også ved temperaturer under 194.7 K.


Vås eller fuldstændig nonsens!! Uanset hvad der omgiver co2'en så ser fordampningsprocessen kun på tryk og temperatur når fordampningen sker.


Er du nu også helt sikkert?

Hmm, hvorfor fordamper vand ved stuetemperatur, når vandets kogepunkt ved 1 atmosfære er 100°C.

Efter din logik burde det bære umuligt.
20-06-2021 12:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Når vanddamp kan koge ved lave temperaturer eller fordampe så er det en helt anden årsag end med co2.

Når vanddampmolekyler eller f.eks. brint absorber ind i nitrogen for vand eller ammoniak for brint, så bindes molekylerne i et gitter som holder brinten og vanddampen, og det er den energibinding som kan drive fordampningen af vand ved lave temperaturer. Og det forhold har yderligere den egenskab at det store volumen som vanddampen og brinten havde det forsvinder, i denne absorptionsbinding.

Hvis vanddamp ikke kan komme i kontakt med luften men er i et lukket rum med kun vanddamp opstår denne mulighed ikke, og på samme måde med co2'en, som ikke kan absorberer ind i nitrogenen.

CO2, nitrogen og Ilt har ikke disse egenskaber, men er selvstændige 'individuelle' gasser, som dog for nitrogenens vedkommende kan være vært for vanddamp, når dampen absorberer ind i nitrogenen..
Redigeret d. 20-06-2021 12:27
20-06-2021 12:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men det er jo klart at sætter man co2-is ind i et skab og lukker døren og co2'en fordamper så køles luften. Og hvis luften var 20 C og 1 bar da man lukker døren, så falder trykket i luften når den køles og co2'en vil fordampe ved lavere tryk (end 1 bar) når der bliver koldere i det lukkede rum som følge at fordampningen af co2'en.
20-06-2021 12:47
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Men det er jo klart at sætter man co2-is ind i et skab og lukker døren og co2'en fordamper så køles luften. Og hvis luften var 20 C og 1 bar da man lukker døren, så falder trykket i luften når den køles og co2'en vil fordampe ved lavere tryk (end 1 bar) når der bliver koldere i det lukkede rum som følge at fordampningen af co2'en.


Nu var det en fryser der afkøler luften til -82°C og alligevel fordamper tøris, ligesom vand fordamper ved stuetemperatur, eller almindelig is fordamper ved små frostskader, fordi luften ikke er mættet med vand, så fordamper CO2 ved -82°C, fordi luften ikke er 'mættet' med CO2.


Og nej, frysere eller køleskabe er ikke hermetisk lukket, ellers ville man ikke kunne åbne døren igen, da undertrykket ville forhindre det.
Redigeret d. 20-06-2021 13:03
20-06-2021 14:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja lige præcis lige så idiotisk som en blanding af ilt og nitrogen kan få nitrogenen til at kondensere ved 81,8 K seEller nitrogenen skulle nu kondensere ved en højere temperatur end normalt pga. iltens 'katalysatoriske' evne. Fuldstændig gak i låget.

Hvis man vil forstå hvordan co2 koger/fryser så skal man forstå gasligningen og entalpidiagrammet for co2. Co2-is fordamper ved -78,5 c ved 1 atm.
Redigeret d. 20-06-2021 14:18
20-06-2021 14:17
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
The liquification point of a mixture of gases with different boiling points will typically be between the boiling points of the pure gases. The boiling point of pure oxygen, O2, is 90.6 K and the boiling point of nitrogen, N2, is 77 K

If air is cooled at atmospheric pressure, it remains a gas until the temperature reaches 81.6 K, 9 K below the liquification temperature of pure oxygen. It will be completely liquified at about 79 K, 2K above the liquification point of pure nitrogen.


Og du mangler stadig at forklare, hvorfor vand fordamper ved stuetemperatur og vandet i vintersprinklervæske ikke fryser til is ved -5°C.
Tilknyttet billede:

20-06-2021 14:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vanddamp absorberer ind i luften via en Kemisk reaktion med luftens molekyler https://www.safeopedia.com/definition/5182/chemical-absorption

Hvor denne reaktion for vands vedkommende tillader vandet at fordampe ved lave temperaturer.

Og luftens evne til at indeholde vanddamp seJo varmere luften bliver jo mere vanddamp kan den indeholde og lige meget hvor varm den bliver vil vanddampen forblive bundet i luften. Skal vanddampen derimod frigives og kondensere skal luften køles og vanddampen frigives efter et forløb som grafen indikerer.

CO2 kan ikke absorbere ind i hverken nitrogen eller ilt og derfor er denne absorptionsproces ikke mulig, hvor co2 koger ved - 82 C. Hvis CO2 på samme måde som vanddamp kunne absorbere ind i luftens øvrige 'komponenter' ved - 82 C så ville co2'en ikke kunne frigives ved de - 78,5 c når luftens destilleres, som den kan.

Igen en gennemsnitstemperaturbetragtning for en gasmasse som køles af en kold energiaftager som er 2 K koldere end nitrogens kondenseringstemperatur:

The liquification point of a mixture of gases with different boiling points will typically be between the boiling points of the pure gases. The boiling point of pure oxygen, O2, is 90.6 K and the boiling point of nitrogen, N2, is 77 K

If air is cooled at atmospheric pressure, it remains a gas until the temperature reaches 81.6 K, 9 K below the liquification temperature of pure oxygen. It will be completely liquified at about 79 K, 2K above the liquification point of pure nitrogen.


Som betyder at gennemsnittet for gasmassen er de viste temperaturer men når nitrogen kondenserer så har gassen været koldere end de - 196 C.

Det er IKKE noget med at blandingen med Ilten gør at gennemsnittet for de 2' kondenseringtemperaturer trækker nitrogens kondenseringstemperatur ned.
20-06-2021 15:17
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
[quote]delphi skrev:
Vanddamp absorberer ind i luften via en Kemisk reaktion med luftens molekyler https://www.safeopedia.com/definition/5182/chemical-absorption

Doing a Lomborg, are we?

Fint eksempel på fejlcitering af kilder.

Nej, der forgår ingen kemisk reaktion, når vanddamp bliver løst i luften, det er ren fysik. Vandet er stadig vand og luften er stadig luft. Ingen kemisk reaktion.
20-06-2021 15:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
[quote]delphi skrev:
Vanddamp absorberer ind i luften via en Kemisk reaktion med luftens molekyler https://www.safeopedia.com/definition/5182/chemical-absorption

Doing a Lomborg, are we?

Fint eksempel på fejlcitering af kilder.

Nej, der forgår ingen kemisk reaktion, når vanddamp bliver løst i luften, det er ren fysik. Vandet er stadig vand og luften er stadig luft. Ingen kemisk reaktion.


Det er ikke fejlcitering det er et spørgsmål om at forstå hvad der fremføres i kilden:

Absorptionsprocesser er en meget anvendt teknik i industrielle processer. Jo vand fordamper netop når der absorberes ind i luften som sker ved lave temperaturer og fordampningen optager energi til faseovergangen 540 Kcal/kg og det er vanddamp som absorberes ind i luften. Men 1 Kg vanddamp ville fylde ca. 1,5 m3 ved 100 C som ren damp. Men når dampen absorberer ind i luftens kvælstof så øges volumen ikke på luften, når vanddampmolekylet bindes i kvælstoffets molekylestruktur.

Det er en meget unik metode, som altså bruges meget i mange kemiske processer i industrien.

Men CO2 kan ikke absorberer ind i luft, som vanddamp kan. Co2 kan absorberer ind i vand.

Som sagt flere gange hvis CO2 kunne absorbere ind i luft, så kunne co2'en ikke udskilles ved fractional distillation hvor den udskilles helt ved de - 78,5 C - 1 bar.
Redigeret d. 20-06-2021 15:46
20-06-2021 15:55
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Robert Wagner skrev:
[quote]delphi skrev:
Vanddamp absorberer ind i luften via en Kemisk reaktion med luftens molekyler https://www.safeopedia.com/definition/5182/chemical-absorption

Doing a Lomborg, are we?

Fint eksempel på fejlcitering af kilder.

Nej, der forgår ingen kemisk reaktion, når vanddamp bliver løst i luften, det er ren fysik. Vandet er stadig vand og luften er stadig luft. Ingen kemisk reaktion.


Det er ikke fejlcitering det er et spørgsmål om at forstå hvad der fremføres i kilden:

Absorptionsprocesser er en meget anvendt teknik i industrielle processer. Jo vand fordamper netop når der absorberes ind i luften som sker ved lave temperaturer og fordampningen optager energi til faseovergangen 540 Kcal/kg og det er vanddamp som absorberes ind i luften. Men 1 Kg vanddamp ville fylde ca. 1,5 m3 ved 100 C som ren damp. Men når dampen absorberer ind i luftens kvælstof så øges volumen ikke på luften, når vanddampmolekylet bindes i kvælstoffets molekyler.

Det er en meget unik metode, som altså bruges meget i mange kemiske processer i industrien.

Men CO2 kan ikke absorberer ind i luft, som vanddamp kan. Co2 kan absorberer ind i vand.

Som sagt flere gange hvis CO2 kunne absorberer ind i luft så kunne co2'en ikke udskilles ved fractional distillation hvor den udskilles helt ved de - 78,5 C.


Jo, det er en fejlicitering, godt nok omtaler linket kemisk absorbtion, men det nævner ikke, at fordampningen af vand er en kemisk reaktion.

Og selvfølgelig gør kilden ikke det, da det ikke er en kemisk reaktion.

Om du så lyver stoppe op og stolpe ned om det, gør det ikke bedre.

Og hvad med formlen til din kemiske reaktion ved fordampningen, hvordan ser den ud.
H²0 + ? <=> ?

Jeg er virkelig spændt på, hvad du finder på af fake science nu...
20-06-2021 16:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det omtalte link omtaler:

En absorber kan udvise 'husly' for en gas som kan absorberer ind i væske eller ind i en gas.

Der sker f.eks. en reaktion mellem vanddamp og atmosfærens luft og vanddampen absorberer ind i luften som vanddamp, og der sker en reaktion så vanddampen bindes i luften.

Og det sker under luftens evne til at indeholde vanddamp ved forskellige temperaturer seOg det har f.eks. den betydning, at hvis der er is og der er energi til først at tø isen og også fordampe vandet så vil vanddampen ved negative temperaturer absorberer ind i tør luft som ikke indeholder vanddamp.

Og det eneste det handler om her er at forstå, at co2 kan ikke absorberer ind i luft ved at koge ved en lavere temperatur end de - 78,5 C, 1 Bar. Derfor kan man ikke fordampe tøris ved - 82 C, ved 1 Bar.
20-06-2021 16:46
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Og når vand fordamper, sker der ingen kemisk reaktion. Og når temperaturen er over 100°C og trykket 1 atm. kan du blande vanddamp og CO2 I et hvilken som helst forhold og der sker stadig ingen kemisk reaktion.

Så CO2 kan stadig fordampe eller rettere sublimere ved atmosfæriske betingelser ved -82°C.Og jeg venter stadig på den formel til den påståede kemiske reaktion mellem vand og luft...
Redigeret d. 20-06-2021 16:47
20-06-2021 16:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja ja!

Men Co2 fordamper i luft ved -78,5 C, N gør det ved - 196 C og O gør det ved - 183 C. Og der er ingen blandingsmuligheder, absorption eller tilsvarende som kan gøre disse frysepunkter mindre for disse gasser i atmosfæren.
Redigeret d. 20-06-2021 16:57
20-06-2021 17:19
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Ja ja!

Men Co2 fordamper i luft ved -78,5 C, N gør det ved - 196 C og O gør det ved - 183 C. Og der er ingen blandingsmuligheder, absorption eller tilsvarende som kan gøre disse frysepunkter mindre for disse gasser i atmosfæren.


Dem fra Georgia State University er ikke enig, ifølge dem ændrer kondensationstemperaturen sig, når gasser blandes.

Og CO2 kan fordampe ved - 82°C under atmosfæriske forhold.

Anthony Watts har indset det, Tony Heller røg ud af WUWT, fordi han ikke ville indse det.
Tilknyttet billede:

20-06-2021 18:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Dem fra Georgia State University er ikke enig, ifølge dem ændrer kondensationstemperaturen sig, når gasser blandes.


Nej og det er forklaret indtil flere gange hvorfor!

Og CO2 kan fordampe ved - 82°C under atmosfæriske forhold.


Nej! OG der findes da heller ikke et eneste dokument i den videnskabelige verden der understøtter denne tåbelige påstand.Anthony Watts har indset det, Tony Heller røg ud af WUWT, fordi han ikke ville indse det.


Det blir' da også mere og mere komisk! Hellers påstand er at co2-dampe i luften blir' til is ved -78,5 C, som er rigtig.

Men hvis tesen om at co2'en kan absorbere ind i luften ved - 82 C skal gælde, og reglerne om absorption skal gælde, så skal temperaturen da endnu længere ned på luften før co2'en frigives fra luften som den er absorberet ind i.

Eller på samme måde hvor vanddamp absorbere ind i luft ved 15 C og vanddampen så skal ud af luften igen så skal temperaturen da længere ned end de 15 C.

Altså fuldstændig gak gak!
Redigeret d. 20-06-2021 18:13
20-06-2021 18:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
https://www.omalkohol.dk/krop-sundhed/hvad-er-alkohol/

Sprit koger ved 78 C og vand koger ved 100 C. Hvis man blander vand og sprit og påfører en varm energikilde f.eks. 130 C så koger blandingen ved 90 C i gennemsnit for hele blandingen. Men stadig er vandet kogt ved 100 C og sprittet er kogt ved 78 C. og koge temperaturen for hele blandingen kommer tættere og tættere på 100 C i takt med at alt sprittet er fordampet.
20-06-2021 18:48
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Dem fra Georgia State University er ikke enig, ifølge dem ændrer kondensationstemperaturen sig, når gasser blandes.


Nej og det er forklaret indtil flere gange hvorfor!

Og CO2 kan fordampe ved - 82°C under atmosfæriske forhold.


Nej! OG der findes da heller ikke et eneste dokument i den videnskabelige verden der understøtter denne tåbelige påstand.Anthony Watts har indset det, Tony Heller røg ud af WUWT, fordi han ikke ville indse det.


Det blir' da også mere og mere komisk! Hellers påstand er at co2-dampe i luften blir' til is ved -78,5 C, som er rigtig.

Men hvis tesen om at co2'en kan absorbere ind i luften ved - 82 C skal gælde, og reglerne om absorption skal gælde, så skal temperaturen da endnu længere ned på luften før co2'en frigives fra luften som den er absorberet ind i.

Eller på samme måde hvor vanddamp absorbere ind i luft ved 15 C og vanddampen så skal ud af luften igen så skal temperaturen da længere ned end de 15 C.

Altså fuldstændig gak gak!
Ja, sikkert ligeså gak gak, d
som at påstå at fordampning af vand i luften er en kemisk reaktion, ikke?

Tony Heller påstår, at det var kold nok i Vostok, til at CO2 ville fryse ud af luften, da det blev målt til -82°C.

Det gør det ikke, da koncentrationen af CO2 i luften er for lille.
Hastigheden hvorved CO2 fordamper ved -82° C overstiger, den rate hvorved 400ppm CO2 i luften fryser til is.

Metalblandinger gør det, væsker gør det, hvorfor skulle det være anderledes for gasser. Also skifte smelte/fryse/ fordampnings/kondensationspunkt
20-06-2021 19:00
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
https://www.omalkohol.dk/krop-sundhed/hvad-er-alkohol/

Sprit koger ved 78 C og vand koger ved 100 C. Hvis man blander vand og sprit og påfører en varm energikilde f.eks. 130 C så koger blandingen ved 90 C i gennemsnit for hele blandingen. Men stadig er vandet kogt ved 100 C og sprittet er kogt ved 78 C. og koge temperaturen for hele blandingen kommer tættere og tættere på 100 C i takt med at alt sprittet er fordampet.


Så længe du både har alkohol og vand, så ligger kogepunktet af blandingen mellem alkoholens og vandets kogepunkt, alt efter blandingsforhold.

Så længe du har en blanding af N² og O², så ligger kondensationspunktet for blandingen mellem O² og N²s kondensationspunkt.

Og hvis du har en koncentration af 400ppm CO2, så skal du også beregne sublimationsraten for CO2 og så er det nu engang sådan at den fordamper hurtigere end den fryser, når trykket er 1 atm eller lavere og temp er -82°C.
20-06-2021 19:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Co2 vil fryse ved - 78,5 C i luften hvis betingelserne er til det. Og hvis der har været - 82 C i gennem længere tid i Vostok så er co2'en frossen.

Det gør det ikke, da koncentrationen af CO2 i luften er for lille.
Hastigheden hvorved CO2 fordamper ved -82° C overstiger, den rate hvorved 400ppm CO2 i luften fryser til is.


Hold da kæft noget vås!

Metalblandinger gør det, væsker gør det, hvorfor skulle det være anderledes for gasser. Also skifte smelte/fryse/ fordampnings/kondensationspunkt


JA men der er nogle kemiske og fysiske egenskaber ved gasser og væsker som naturen nu en gang har fastlagt. Og en af dem er at CO2 kan ikke absorberer ind i luft og når man blander 2 væsker så koger væskerne stadig med deres respektive kogetemperaturer. Netop derfor man kan destillere væsker fra hinanden med forskellige kogetemperaturer, som er lige præcis det kan gør når man destillere luft i luftens 3 hovedbestanddele: Argon, Ilt og Nitrogen.
Redigeret d. 20-06-2021 19:10
20-06-2021 19:11
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Og hvorfor skulle vanddamp dog også kondensere ved 15°C lufttemperatur?
Medmindre den relative luftfugtighed overstiger 100% når du nedkøler luften til 15°C og du har kondensationskerner, vil den ikke kondensere.
20-06-2021 19:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Så længe du både har alkohol og vand, så ligger kogepunktet af blandingen mellem alkoholens og vandets kogepunkt, alt efter blandingsforhold.


Ok! Når vand og alkohol så koger ved f.eks. 90 C, så er det altså fint at indstille den kogeplade som driver kogningen i gryden på 95 C. Og alt vandet koger bort??

Ja hold da kæft dumheden vil ingen ende ta'.

Hvert eneste vandmolekyle i den blanding er kogt ved 100 C, selv om termometeret i blandingen viser 90 C. Og hvis energikilden til at drive kogningen står på 95 C så koger der ikke et eneste vandmolekyle. Eller en alm. destillationsproces, af 2 væsker med forskellig kogetemperaturer.
Redigeret d. 20-06-2021 19:54
20-06-2021 19:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Og hvorfor skulle vanddamp dog også kondensere ved 15°C lufttemperatur?
Medmindre den relative luftfugtighed overstiger 100% når du nedkøler luften til 15°C og du har kondensationskerner, vil den ikke kondensere.


Luftens evne til at indeholde vanddamp ved forskellige temperaturer når vanddampen absorberer ind i luften seHvis der er 0 g vanddamp pr. kg luft, i luften ved 15 C og 1 Atm. NU kan et kilo luft indeholde 10,64 g vanddamp, når dampen absorberer ind i luften, som er mulig når luften er 15 C. Hvis nu luften så er fyldt med vanddamp ved 15 C så indeholder den altså 10.64 g pr. kg luft. Hvis man vil ha' disse 10,64 g ud af luften igen, som dampen er absorberet ind i, så kan man køle luften til 10 C og nu kan den indeholde 7,63 G damp pr. kg. og der er altså frigivet 3,01 g.

Hvis man vil ha' alt dampen ud af luften så skal den køles til - 20 til - 25 C.

Og hvis den samme Absorptionsproces skulle gælde for CO2 som skulle kunne absorbere ind i luft på samme måde. Ja hvordan skulle planterne så få holde i Co2'en når de skal gro via fotosyntese ?? Eller hvis co2'en absorberer ind i luften ved - 82 C så skal luften køles langt mere for at få co2'en ud igen som man ved ikke er tilfældet.
Redigeret d. 20-06-2021 19:38
20-06-2021 20:01
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Og hvis den samme Absorptionsproces skulle gælde for CO2 som skulle kunne absorbere ind i luft på samme måde. Ja hvordan skulle planterne så få holde i Co2'en når de skal gro via fotosyntese ?? Eller hvis co2'en absorberer ind i luften ved - 82 C så skal luften køles langt mere for at få co2'en ud igen som man ved ikke er tilfældet
.

Hvorfor skal CO2'en kondensere, før planterne kan optage den ???

Og, ved 400ppm og 1 atm tryk, skal du et stykke under CO2's frysepunkt, før CO2 fryser ud af luften.

Kunne det tænkes, at de ikke skriver andet end CO2's almindelige frysepunkt ved de beskrivelser af produktion af flydende luft el., at det skyldes, at de så ellers får en masse klogeåger på nakken, der ikke fatter, at der kan være andet der styrer frysepunktet end tryk og temperatur.? Ligesom partialtryk? Bare en tanke...


Og, fra kommentarerne til det WUWT link jeg postede:

So as a result of what has transpired here will CO2 ever "snow" out of the atmosphere and if it does what is the approximate temperature at which this will happen?
Many thanks
Sandy
REPLY: about -140C, but it may be such a thin powder that it is unobservable, since there is so little CO2 in the atmosphere.
Anthony
Redigeret d. 20-06-2021 20:10
20-06-2021 20:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ha! Co2'en ved den lille koncentration vil da aldrig nogen siden uanset hvor koldt det så end blev så ville den aldrig falde ud af luften, og lægge sig på jorden. Co2'en vil pga. den lave koncentration være små støvfnug/isfnug i luften som tyngdekraften ikke kan trække ud. Men det ændre ikke ved at co2'en fryser ved de -78,5 C.

Hvis Co2'en kunne absorbere ind i luften, så ville co2'en være låst inde i luftens molekylestruktur og kun lavere temperaturer eller lavere tryk kan trække co2'en ud af denne absorptionsbinding. Og det vil også gælde når fotosyntesen skal bruge co2'en.

Frysepunkter kan under ingen omstændigheder ændre sig det lægger fast efter væsken eller stoffets entalpidiagram/fasediagramMen mht til væskers overgang til damp så kan denne temperatur ændres i forhold fasediagrammet for ren damp, hvis der er tale om en absorptionsproces som når vand fordamper ved lav temperatur og bindes i luft.
Redigeret d. 20-06-2021 20:21
20-06-2021 20:27
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Hvis Co2'en kunne absorbere ind i luften, så ville co2'en være låst inde i luftens molekylestruktur og kun lavere temperaturer eller lavere tryk kan trække co2'en ud af denne absorptionsbinding. Og det vil også gælde når fotosyntesen skal bruge co2'en.


Nu rabler det da fuldstændig for dig...

Det er kendetegn for gasser, at der ikke er forbindelser mellem molekylerne, medmindre det er kemiske forbindelser. Og det er det ikke ved vanddamp eller CO2.

Hvor har du alt det sludder fra, "klimarealister"?
Redigeret d. 20-06-2021 20:56
20-06-2021 21:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
JO i en absorptionsproces er der bindinger mellem molekylerne, og f.eks. enorme mængder damp kan absorbere ind i værtsmediet og fylder nu ingenting.

Absorption af dampe ind i et værtsmedie er en kendt teknik til køleprocesser se http://ref-wiki.com/da/technical-information/158-industrial/31643-absorption-refrigeration-systems-ammonia-water-nh3-h2o-arss.html hvor ammoniakdampe koger ved en kølefunktion. Og ammoniakken absorberer nu ind i vand og vandet indeholdende ammoniakken pumpes nu over i et andet rum og varmes med en energikilde og ved højere temperatur kan vandet binde mindre ammoniakmolekyler og de frigives, af vandets binding. Det er den absorptionsproces man kendte fra de gammeldags gaskøleskabe fra 50- og 60'erne, hvor en lille gasflamme drev køleprocessen.

Altså ammoniakmolekylerne er bundet kemisk inden i vandmolekylerne via absorptionsprocessen.

Her en anden absorptionsproces ved lithiumbromid (lbm) og vand som i dag bruges til køleprocesser og drives af en termisk energikilde f.eks. varmt fjernvarmevand når man ønsker at lave koldt vand til at køle huse med seVand koger i fordamperen ved at køle vand til Aircondition som sker i en varmeveksler. Vanddampen absorberer ind i Lithiumbromiden og når 1 kg vanddamp koger ved 1 C så fylder det 200 M3. Men når det absorberer kemisk inde i Lbn'en så fylder Lbm-væsken ikke mere, og alt vanddampen er indeholdt i Lbm'en. Den nu mættede l Lbm-væske med vanddampen pumpes nu op i en kogereaktor og væsken varmes med en energikilde som sker via Absorbenpumpen. Når absorptionsvæsken varmes så falder absorptionsevnen til at indeholde vanddamp og vanddampen frigives nu ved et højere tryk i kondensatoren, og vanddampen kondenserer nu ved at varme f.eks. luft. Nu har væsken afgivet vanddamp og den køles og sendes på ny ind i fordamperen og kan nu igen optage vanddamp fra kogeprocessen som køler vand via en varmeveksler.

Og det såkaldte Dhuring Diagram som meget nøje beskriver absorptionsprocessen sefor Lithiumbromidden.

Og det er præcis den samme absorptionsproces som virker i naturen når vanddamp absorberer ind i luft, eller co2 absorberer ned i vand eller ned i oceanerne osv. FOr vand er co2 bundet i vandet og temperatur og tryk bestemmer om co2'en frigives, af molekylebindingen i vandet, eller på præcis sammen måde som i køleprocesserne.
Redigeret d. 20-06-2021 21:54
20-06-2021 22:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Absorptionsteknikker som i øvrigt også bruges når man vil rense biogas for Co2. Koldt vand bruses ned over en opadgående biogasstrøm og co2'en fra biogassen absorberer ind i vandet. Vandet indeholdende co2'en som er bundet i vandets molekylestruktur pumpes nu over i et andet kammer hvor vandet varmes og det frigiver nu co2 fra bindingen med vandet og co2 som frigives til luften. Og vandet køles og sendes over til en ny omgang og optager på ny co2 fra biogassen se https://www.ammongas.dk/wp-content/uploads/2018/01/2016.01-Maskinmesteren.pdf
Redigeret d. 20-06-2021 22:49
20-06-2021 22:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vands evne til Absorption 'i naturen' se https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/250888/250888.pdf
21-06-2021 06:20
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Du skrev om et gas, der blev absorberet i'et gas...

Der er ingen forbindelser mellem gas molekyler, medmindre det er kemiske absorbtion.

Når et gas bliver absorberet I en væske, er det heller ikke et gas længere...

Og vanddamp I luften er stadig ikke en kemisk absorbtion.
Redigeret d. 21-06-2021 06:25
21-06-2021 08:47
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
CO2 der løses i vand reagerer kemisk med vandet.

CO2 + H2O <=> 2H+ + CO3--

Også når Ammoniak løses in vand, sker der en kemisk reaktion.

NH3 + H2O <=> NH4+ + OH-


Så igen, hvis vanddamp i luften er kemisk absorbtion, hvad er formlen?

H2O + ? <=> ???
Redigeret d. 21-06-2021 09:04
21-06-2021 09:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Lad os lige rekapitulere!

2 væsker med hvert deres unikke kogepunkt som Ilt og Nitrogen kan koge i sammen kar og kogetemperaturen i blandingen er mellem de 2 væskers kogetemperaturer. Men når Ilten med den højeste kogetemperatur koger så sker det med energi i kogeomgivelserne som har Iltens høje kogetemperatur.

Mht. absorption så har nogle gasser og væsker den egenskab at de kan absorbere gasser og indeholde disse gasser til tryk og temperatur igen tillader at de frigives. Yderligere har det den konsekvens for vanddamp som kan absorbere ind i nitrogen, at vanddampen kan koge ved lave temperaturer (<100 C) og blive til damp og absorbere ind i nitrogen.

CO2 kan ikke koge fra is ved en lavere temperatur end - 78,5 C og absorbere ind i luftens nitrogen. Alt snak om at isen kan koge ved lavere temperatur end de -78,5 C er forkert.
Redigeret d. 21-06-2021 09:48
21-06-2021 09:53
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
delphi skrev:
Lad os lige rekapitulere!

2 væsker med hvert deres unikke kogepunkt som Ilt og Nitrogen kan koge i sammen kar og kogetemperaturen i blandingen er mellem de 2 væskers kogetemperaturer. Men når Ilten med den højeste kogetemperatur koger så sker det med energi i kogeomgivelserne som har Iltens høje kogetemperatur.

Mht. absorption så har noget gasser og væsker den egenskab at de kan absorbere gasser og indeholde disse gasser til tryk og temperatur igen tillader at de frigives. Yderligere har det den konsekvens for vanddamp som kan kondensere ind i nitrogen at vanddampen kan koge ved lave temperaturer (ikke 100 C) og blive til damp og absorbere ind i nitrogen.

CO2 kan ikke koge fra is ved en lavere temperatur end - 78,5 C og absorbere ind i luftens nitrogen. Alt snak om at isen kan koge ved lavere temperatur end de -78,5 C er forkert.Forkert.

Tøris fordamper under atmosfæriske forhold.

Det sker, fordi partialtrykket fra CO2'en i luften er meget lille, grundet den lave koncentration af CO2 i luften.

Hvis luften var et ideal gas, så ville partialtrykket for 400 ppm CO2 ved 1 atm være 0,0004 atm.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Partial_pressure)

Slå op i dine tabeller og finde frostpunktet for CO2 for ved 0,0004 atmosfærer.

Og glem alt den tågesnak om absorption. Du blander kemiske reaktioner med fysikalske forhold.
21-06-2021 10:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nej CO2 kan som sagt flere gange ikke absorberer ind i noget som helst hvorfor det selvsagt ikke kan koge ved en temperatur under -78,5 C.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_ice

Slå op i dine tabeller og finde frostpunktet for CO2 for ved 0,0004 atmosfærer.Okay! Fordi der er 0,0004 andel af co2 i luften så kan co2'en kogen ved 0,0004 atm.

Dvs. når luften indeholder 0,03 andel vanddamp så kan vand koge ved 0,03 atm. Eller ca. 24 C.
Redigeret d. 21-06-2021 10:03
Side 2 af 3<123>

Deltag aktivt i debatten Klimaforskningen 2021:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
10 teser om klimaforskningen af civilingeniør Søren Hansen412-08-2020 18:17
Klimaforskningen har et troværdighedsproblem3517-09-2017 14:50
Connie Hedegaard: Klimaforskningen er entydig622-03-2011 20:36
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik