Husk mig
▼ Indhold

Klimakommisionens grønne utopia


Klimakommisionens grønne utopia05-11-2010 15:20
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Klimakommisionens grønne utopia
Klimakommissionens anbefalinger og analyser af den klima og energipolitiske situation baserer sig på en række antagelser, der på sigt kan vise sig ikke at holde vand, og dermed få uforudsete
konsekvenser for Danmark som en integreret del den globale økonomi.

Klimakommisionen og såmænd også Lykke Friis udtaler at de fossile brændstoffer har en kort levetid.
Det er direkte forkert, kulreserverne har et omfang, der rækker
til flere hundrede års forbrug. Kul vil sikre fremstormende
økonomier (læs konkurrenter) som Kina, Indien, Sydamerika, Polen og Rusland billige gigawatt mange år frem.

Oliereserverne afhænger i nogen grad af hvorvidt bl.a. Arktis bliver genstand for øget olieeftersøgning/udvinding.
NASAs chef og klimaaktivist James Hansen har realitetssans nok til at konkludere, at olie under alle omstændigheder vil blive fundet og brugt til sidste dråbe. Oliestater vil derfor, om vi kan lide det eller ej have masser af kunder i butikken mange år frem.


Inter Academy Councel (IAC) gennemgang af FN Klimapanel IPCCs seneste rapport AR4 peger på en række fejl, svagheder og unøjagtigheder i det videnskabelige arbejde.
Den seneste forskning i solens, skyernes, havstrømmes og vulkanernes indflydelse på klimaet dokumenterer, at naturlig variation kan forklare 0,7 graders temperaturstigning de seneste hundrede år.. Alene havstrømme kan ifølge WMOs(WorldMeteorological Organisation) formand Mojib Latif føre til en global afkøling de næste 20-30 år. Så til trods for konsensus og påstande om "settled science" er vores forståelse af klimaet, ikke mindst skydannelse og havstrømme, på et meget provisorisk niveau. Klimavidenskab er "wicked science" og vores forståelse fragmentarisk.
Det vil være et muligt scenarie at videnskabelige institutioner som f.eks. NASA på sigt nedtoner effekten af CO2 til et niveau hvor f.eks clean coal evt. i kombination med co2 lagring bliver et miljømæssigt forsvarligt alternativ til vindenergi. Det vil helt klart svække vindkraftens konkurrenceevne og føre til fjernelse af " fossile afgifter"

Formanden for Klimakommissionen Katherine Richardson taler om en
revolution og et nyt paradigme for industriel
udvikling. Det vil være revolutionerende i mere end en
forstand at basere fremtidig energiforsyning på umodne teknologier som f.eks. miljøbelastende batteriteknologi, dyre solcelleanlæg , opgravede græsplæner , en energiforsyning der blæser med vinden , manglende energilagrings teknologi i øvrigt og en konkurrenceevne der tager udgangspunkt i brandbeskatning af markedsduelige energiteknologier. Biobrændsler har vist sig at være mindre grønne end forventet og politisk ukorrekte som konkurrenter til fødevareproduktion.

Ensidig satsning på vindmølleindustri som den industri, der skal redde beskæftigelsen og betalingsbalancen fremover vil være en
højrisikosatsning. Andre bl.a. Bjørn Lomborg har påpeget at denne arbejdsintensive og forholdsvis lavteknologiske produktion går en usikker fremtid i møde. Vi skal satse på intelligente og vidensbaserede erhverv.

Rapporten overgår sig selv i sin forestilling om muligheden for
udfasning af fossil energi allerede i 2030. Hvor er lastbil, container og flytrafikken i det scenarie.
Klima og energidebatten lider under mangel på kritiske journalistik der konfronterer de jubeloptimistiske forventninger, der er til grøn teknologi og klimabudskabet lider fortsat under Al Gores oversolgte dommedagsprofetier
05-11-2010 17:29
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Super gode betragtninger

- helt enig.
06-11-2010 13:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Måske nådestødet til klimakommissionens anbefalinger kom her:

Danmark taber vindkapløbet
http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2237798.ece

Fremover vil selv ikke tilskud til vindmøller og vindmøllebranchen, kunne forhindre vindmøllefabrikanterne i at flytte produktion og udvikling til andre lande.
Deltag aktivt i debatten Klimakommisionens grønne utopia:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik