Husk mig
▼ Indhold

Klimaneutral


Klimaneutral09-10-2019 02:09
no100
★☆☆☆☆
(102)
Hvor er det dejligt at bo i en verdensdel / land hvor det er forholdsvis nemt at være co2 neutral, dette er selvfølgelig uden at lide afsavn.


Alene de store træer vi har på grunden æder den co2 vores El. forbrug tilfører atmosfæren, 4 T. pr. år.

Nu er der ikke nogle det køre langt i bil
, familien forbrug i co2 er 4,38 T. pr. år og det vil de 100 træer i læbælterne helt sikkert neutralisere


Så mangler der bare daglig forbrug, tøj mad og affald. Det vil omregnet til co2 pr. år blive 8 T.

Alt det våde affald bliver komposteret dette er co2 neutralt 1T.

det tørre affald, plastik tøj og papir. Tøj vi kassere er altid slidt op og kommer sammen med plastik i skrallespanden. Dette køres til varmeværket og er co2 neutralt.
Papiret køres til genbrug dette er også co2 neutralt. Der røg 3 T. co2


så mangler der 4 T. co2 af belastningen daglig forbrug, det bliver klaret af
100 stk. nåletræer + 200 M Taks hæk + 50 stedsegrønne buske + 100 m. tjørnehæk.

no100.
10-10-2019 21:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
No100

Hvis du har børn evt. forældre som er på plejehjem og herunder at du gør brug af velfærdssamfundets ydelse som er meget co2-belastende så er din endelige co2udledning langt større som også skal 'pålægges' dit co2-aftryk.

Det samlede Dansk Co2-aftryk er noget med 80 mio. ton når udledning via importerede varer og biomasse regnes med , hvor du og din familie har jeres andel.
Redigeret d. 10-10-2019 21:43
10-10-2019 23:40
no100
★☆☆☆☆
(102)
Hej Delphi

Det samlede Dansk Co2-aftryk er noget med 80 mio. ton når udledning via importerede varer og biomasse regnes med , hvor du og din familie har jeres andel.


De 8o mio. ton skal industrien have sin andel af og selv udrede, hvis vi deler lige over 40 mio. til industrien og 40 mio. til private er vi usædvanlig flinke ved industrien / landbruget.

I runde tal er vi 5 mio. dansker, hvis du deler de 40 mio. ligeligt får vi 8 T. pr. indbygger.

Jeg har redegjort for husstanden, at bringe familie i min husstand kunne være aktuelt hvis de var en del af den, det er de ikke.

Velfærdssamfundets ydelse.
De koster og der må man så regne ud hvem der er ansvarlig for disse og skal de deles ud eller skal staten stå for disse.

no100.
11-10-2019 16:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
No100

En alm. byggegrund på 800 M2 med hus og et par træer optager meget lidt co2 og måske 100 kg co2/år. 1 ha (10000 m2) produktionsskov optager 6,5 ton co2 årligt, når træerne optager mest. Så måske du har en meget stor grund, men for den menige dansker er det ikke en mulighed.

Mht. til træer i læbælter mm. så fældes de til fjernvarmeværker eller netop disse bælter og småbevoksninger er stærkt på retur netop fordi varmeværkerne efterspørger mere og mere træ til fjernvarmeproduktion og fliskedlerne kan aftage alt, bare det kan brænde..

Mht. kompostering så udleder det meget metan, og metan som er en kraftig drivhusgas. Men der en kulstofopbbygning i jorden, men hvor meget det samlede effekt er, er uvis.

Mht. dit affald indeholdende plast, gammelt tøj så sendes det på varmeværket som netto virker til øget co2-udledning. Eller lidt på samme måde som når man lige har brugt 250 mio. på at dække 18 % af Silkeborgs fjernvarme fra sol seOg det passer lige med den varme som tabes i jorden som nettab i fjernvarmerør i Silkeborg. Eller et dyrt fjernvarmenet som har et stort tab som lige passer med den produktion som solfangere til 250 mio. kan producere årligt. Så man producerer altså en masse energi for at smide denne energi bort via et tab i jorden under Silkeborg.

Eller på samme måde med dit affald, fordi man skal gøre brug af affaldet, så skal man have et fjernvarmenet og de samlede tab ved fjernvarmesystemet og på affaldsforbrændingen øger det samlede forbrug af energi og dermed netto øger co2-udledningen i forhold til den individuelle løsning. Så dit affald via affaldsforbrændingen virker netto til at øge co2-udledningen i forhold til ikke at have gjort noget.


Mht. at plante flere træer for at øge co2-optaget så går der 20 - 30 år før træerne virkelig optager noget co2 af betydning.

Så det samlede tiltag virker efter alt sandsynlighed til at øge co2-udledningen.
Redigeret d. 11-10-2019 17:05
13-10-2019 02:04
no100
★☆☆☆☆
(102)
"1 ha (10000 m2) produktionsskov optager 6,5 ton co2 årligt, når træerne optager mest."

en årlig binding på 15,0 og 9,9 tons CO2/ha/år for hhv. rødgran og bøg


Træarten, jordbunden og driften er med til at bestemme, hvor meget CO2 skoven binder. I Vestskoven, der er plantet for godt 30 år siden, har forskerne for eksempel konstateret, at egen allerede efter 20 år har dannet et stabilt lager af CO2 på ca. 2 ton pr. hektar i det organiske lag oven på mineraljorden.Rødgran har oplagret ca. 8-9 ton pr. hektar i det organiske lag over 30 år.


Forskellen hænger sammen med, at eg og rødgran ikke vokser og nedbrydes lige hurtigt.


Hertil kommer den oplagring der sker i selve træerne gennem deres vækst.
Hvor meget der bindes afhænger af træart, jordbund og skovdriftsform. Jo bedre jordbundsforhold, jo større mængde kulstof kan der lagres i træerne. Som gennemsnit kan antages, at rødgran i opbygningsperioden (ca. 50 år) kan binde 13,6 tons CO2 pr. ha pr. år, mens eg i opbygningsperioden (90 år) kan binde 8,4 tons CO2 pr. ha pr. år.

no100.
13-10-2019 08:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Så er det jo godt at denne klode bliver grønnere og frodigere, således at det samlede skovareal kan vokse.
13-10-2019 10:01
no100
★☆☆☆☆
(102)
Hej jøden

Hvad kan den enkelte selv gøre i sin hverdag? Gode tips og råd til at mindske dit CO2-udslip.

OBS: Emnerne her hører under hovedkategorien "Handling", og det er derfor ikke tilladt at sætte spørgsmålstegn ved menneskeskabt global opvarmning. Se evt. debatopdelingen


Vær venlig at slæde det religiøse indlæg

no100.
13-10-2019 16:55
no100
★☆☆☆☆
(102)
Hej delhi
Det meste af dit indlæg til tråden er sagen uvedkommen.


Mht. til træer i læbælter mm. så fældes de til fjernvarmeværker eller netop disse bælter og småbevoksninger er stærkt på retur netop fordi varmeværkerne efterspørger mere og mere træ til fjernvarmeproduktion og fliskedlerne kan aftage alt, bare det kan brænde..

Har du bestilt fældning, er det dine læbælter?

Mht. dit affald indeholdende plast, gammelt tøj så sendes det på varmeværket som netto virker til øget co2-udledning.

Dette er udokumenteret påstand. Men da det i Danmark er vedtaget at det er den bedste måde at bortskaffe affaldet og at det er co2 neutralt så høre diskussion ikke til i tråden


Eller lidt på samme måde som når man lige har brugt 250 mio. på at dække 18 % af Silkeborgs fjernvarme fra sol se Og det passer lige med den varme som tabes i jorden som nettab i fjernvarmerør i Silkeborg. Eller et dyrt fjernvarmenet som har et stort tab som lige passer med den produktion som solfangere til 250 mio. kan producere årligt. Så man producerer altså en masse energi for at smide denne energi bort via et tab i jorden under Silkeborg.

Eller på samme måde med dit affald, fordi man skal gøre brug af affaldet, så skal man have et fjernvarmenet og de samlede tab ved fjernvarmesystemet og på affaldsforbrændingen øger det samlede forbrug af energi og dermed netto øger co2-udledningen i forhold til den individuelle løsning. Så dit affald via affaldsforbrændingen virker netto til at øge co2-udledningen i forhold til ikke at have gjort noget.


Høre ikke til diskussion i tråden.

Mht. at plante flere træer for at øge co2-optaget så går der 20 - 30 år før træerne virkelig optager noget co2 af betydning.

Her tale om eksistere beplantning. Hvis du på din grund vil plante har det selv følgelig en betydning.


Så det samlede tiltag virker efter alt sandsynlighed til at øge co2-udledningen.


Høre ikke til diskussion i tråden.


Som det fremgård er jeg ikke til politisk papegøjesvar, så venligst hold jer til emnet.


no100.
20-10-2019 22:07
no100
★☆☆☆☆
(102)
"Mht. kompostering så udleder det meget metan, og metan som er en kraftig drivhusgas.#
Kompostering er en metode der forbedre materialets egenskaber, dette gøres ved en proces der er ilt baseret og der kan ikke opstå metan, dem proces du tænker på er forrådnelse og vil ødelægge komposten.

Og så en henvisning til hvad kompost også kan bruges til


https://www.dtu.dk/om-dtu/nyheder-og-presse/dynamo1/2015/05/ny-teknologi-laegger-laag-paa-farlig-metan?id=faa83e1e-9b57-417b-8a3e-216de6ccb31e

"Men der en kulstofopbbygning i jorden, men hvor meget det samlede effekt er, er uvis."

Denne uvished er ikke koret, det afhænger af flere faktorer jordbund, mængde og komposten type.

"Så det samlede tiltag virker efter alt sandsynlighed til at øge co2-udledningen."


Denne holdning kan kun være rigtig hvis man benægter videnskaben.


no100.
26-06-2020 01:40
no100
★☆☆☆☆
(102)
I min skovhave har jeg et par kæmpe træer der har 90 år +, for at få en fornemmelse af størrelsen, kan jeg fortælle at der knækkede en sidegren af på det ene, den var 21m. og havde fået en svaghed 1/3 ude og de 2/3 der kom ned blev til 8 rummeter brænde og 2 m3 flis.


Er det nu co2 neutralt brænde. Ja det er det i høj grad, for i alle de år grenen har groet, har det smit så meget tørstof i bladmasse at der er lageret mere kulstof i jorden, end selve brændet indeholder


no100
29-06-2020 00:08
no100
★☆☆☆☆
(102)
I min køkkenhave er muldlaget efter 32 år endeligt kommet op på 4 % humus,


I markerne der ligger her omkring er humus ikke eksisterende. industrilandbrug


For 32år siden var markerne og min jord ens ca. 1 % humus.

Hvorfor er der denne forskel, fordi jeg fodre min jord med alt det biomasse der er til overs i haven, komposteret køkken affald, grøntgødning, enkelte gange ålegræs eller dypstrålse?

Muldrig jord er ikke noget man kommer ledt til, til gengæld frigiver jorden nu så meget kuldioxid at planterne ikke kommer til at mangle co2


no100
29-06-2020 20:29
thorkil
★☆☆☆☆
(87)
Hvis man vil formindske udledningen af Drivhusgasser så er der stort set kun en farbar vej.
Alle ved det - få tør sige det: Atomkraft.
29-06-2020 23:12
no100
★☆☆☆☆
(102)
Hej Thorkil
I denne kategori diskutere vi,

Hvad kan den enkelte selv gøre i sin hverdag? Gode tips og råd til at mindske dit CO2-udslip.


Hvis du vil snakke energikilder og hvad der sviner mest, så find venligst en kategori hvor det passer.


Alternativt prøv ingeniøren de kan oplyse dig om hvor meget co2 et sådan anlæg vil koste at anlægge – drive - bortskaffe


no100

Redigeret d. 29-06-2020 23:14
Deltag aktivt i debatten Klimaneutral:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Bangladesh skal gøre COP15 klimaneutral13-10-2009 09:28
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik