Husk mig
▼ Indhold

Klimapolitisk ManifestSide 3 af 3<123
21-10-2012 13:40
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
Hele energisystemet og samtlige vedvarende energikilder skal undersøges for modstandsdygtighed overfor EMP stråling og solstorme, og de rette bæredygtige produktvalg skal træffes i forhold til dette.


Solen er langt væk, anlæg som er mindre end 300km er ikke i risiko.


27-02-2013 13:03
Jakob
★★★★★
(9267)
.
En lille istid forårsaget af en supervulkan kan slå igennem i løbet af uger og måneder og vare i nogle år.

Det behøver ikke nødvendigvis være en dødsdom over den danske befolkning.

Men overlevelse uden massedød på grund af kulde og sult vil fordre et langt større beredskab, end vi har i dag.
Mig bekendt har Danmark i dag intet beredskab imod istid overhovedet.

Forslaget om kuldeponering skal derfor tages ganske seriøst, og så snart en god deponeringsform er udviklet, så må meget store kuldepoter skulle oprettes i forbindelse med ethvert kraftværk, enhver by og enhver gård og måske ethvert hus på landet.

Skifergasudvindingen forberedes, så den hurtigt kan sættes i værk og fungere i stærk kulde. Men ingen gas må udvindes, før der er helt alvorlig grund til det i forbindelse med meget koldt klima.

Flere saltminer må graves til lagring af enorme mængder gas, olie, natrium, føde, medicin osv.

I forbindelse med det danske samfunds omstilling til klimaøkologisk drift må særligt kuldemodstandsdygtige drivhuse udvikles og bygges i passende omfang, så de fungerer på vedvarende energi og bliver økonomisk rentable for ejeren. Dette, så de kan hjælpe med at sikre biodiversitet og fødegrundlag i en kold periode.

Vindmøller på land skal testes, så vi ved, at de kan tåle ekstrem kulde. Evt. må særligt syre- og kuldebestandige vinger og dele bygges, konserveres og lagres på egnede mobiliseringsstationer.
Havvindmøller må vi ophøre med at opstille, da vi ikke kan regne med, at de vil kunne tåle havets ismasser.

Befolkningens antal skal reduceres betydeligt, så lagerne kan forslå i længere tid, og der bliver plads til det fornødne antal landvindmøller osv. ( mange fordele ).


En fordel ved at forberede sig på en lille istid er også, at det samtidigt må stå klart, at fossilt brændsel ikke er noget, som vi i dag må forbruge, men noget vi skal gemme og passe på, og det vil derfor reducere CO2 udslippet og modvirke den nuværende globale opvarmning.
.
27-02-2013 13:59
Kosmos
★★★★★
(5371)
Befolkningens antal skal reduceres betydeligt, så lagerne kan forslå i længere tid, og der...

- aha!


I filmens sidste minutter fortæller dr. Strangelove med et strejf af nostalgi fra sin tid hos nazisterne om, hvordan amerikanerne kan overleve den radioaktive ødemark ved at bo i mineskakter og kun medbringe de stærkeste eksemplarer af racen, og have ti kvinder for hver mand. Tanken ophidser ham faktisk så meget at han har problemer med at styre sin mekaniske arm-protese, som af sig selv udfører den nazistiske "heil" hilsen, og til sidst rejser han sig fra sin kørestol og skriger "Mein Führer, jeg kan gå!", hvorefter en montage af atomeksplosioner afslutter filmen.
27-02-2013 14:04
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Jacob

Lige på falderebet,er på vej ud.

Hvad med fødevarer ? - dyrkningen af afgrøder,korn etc. på hele den nordlige halvkugle,er udelukket i årevis?

Hvad med folkevandringen fra de ramte områder,mon afrikanerne vil/kan tage imod de mange mennesker,der både fryser og sulter?

Se varslingstiden for en en supervulkan i min "vulkan tråd",
27-02-2013 15:40
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ KosmosOrdnung muss sein.
27-02-2013 16:15
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Denne her tråd bliver gradvist mere og mere bizar...
27-02-2013 16:16
Jakob
★★★★★
(9267)
.
@Kosmos

Jeg synes, at det er plat ud over alle grænser, at nazisme nærmest altid er et begreb, der skal bringes på banen, når nødvendigheden af planlagt befolkningsreduktion bliver sat på dagsorden i forbindelse med klima.
Det kan da godt være, at det er træls at skulle bruge prævention, men de fleste vil nok alligevel mene, at det er mere humant end at sulte hele familien ihjel.
Det må nok være noget med, at danskerne er blevet så forkælede og underuddannede, at de tager føde for givet og ikke har lært teksten fra gamle dage, hvor den børnerige bondefamilies eneste gris blev syg og døde, hvilket fik moderen til at sige: "Havde det så endda bare været et af børnene......."
Jeg tror dog nok, at du kender historien og forstår sammenhængen, men det gør i mine øjne kun dit sidste svar her så meget desto mere plat.

@Kjeld Jul


Ja, din fortælling om vulkaner begynder vist her:
http://www.klimadebat.dk/forum/liste-over-klimaforandringers-mulige-drivmidler-d14-e2249.php#post_34930
Max.3 ugers varslingstid for en supervulkan er ikke meget.

Ja, Danmark har brug for Afrika:
http://www.climate-debate.com/forum/denmark-needs-africa-d7-e18.php#post_41


Der er i det hele taget ganske mange flere ting, som skal tænkes igennem og forberedes.

Så har du nogle forslag, så bare fyr løs.

.
27-02-2013 17:45
Kosmos
★★★★★
(5371)
Det kan da godt være, at det er træls at skulle bruge prævention, men de fleste vil nok alligevel mene, at det er mere humant end at sulte hele familien ihjel

- tjoeh...men det bli'r nu nok en del op ad bakke at få mobiliseret politisk gehør for dit initiativ, specielt hvis det skulle realiseres via demokratiske tiltag!
27-02-2013 19:40
Jakob
★★★★★
(9267)
.
@Kosmos


Vi har en hel tråd, der har kørt om det emne siden 2008, og den vil jeg foreslå, at du læser og svarer i, hvis det er et emne, du er seriøst interesseret i:
http://www.klimadebat.dk/forum/overbefolkning-er-det-stoerste-problem-d7-e443.php
.
10-08-2013 11:35
Jakob
★★★★★
(9267)
.

Jeg har ofte undret mig over, at nogle mener, at klimapolitik har et religiøst islæt.
Klimapolitikken bygger, så vidt jeg ved, på videnskab og almindelig medmenneskelig ansvarsfølese, så jeg ser egentlig ingen forbindelse overhovedet.
Men det er efterhånden begyndt at gå op for mig, at problemet nok er der, men det er den omvendte vej, og det ligner noget, som vi har prøvet før.
Engang kunne man f.eks. blive brændt på bålet som kætter, hvis man mente, at solen var centrum i vores solsystem.
Den tid er heldigvis forbi, men i dag står vi måske overfor endnu et slag, hvor religionerne må vige pladsen for videnskaben, og det i langt større omfang, fordi det videnskabelige belæg vil give pondus til at diktere nye rammer for en bestemt levevis, som det aldrig tidligere er set i historien.

De fleste religioner har det f.eks. indbygget, at det er en velsignelse, når menigheden bliver større, og derfor opfordrer de gerne til, at der avles mange børn.
Men når det sekulære samfund skal løse overbefolkningsproblemet, så må de fleste religioner vige pladsen, og det vil næppe foregå uden kamp, fordi de religiøse vil føle, at de sekulære er blevet religiøse, fordi de vil bestemme over et område, hvor religionerne har bestemt i så mange år, at de føler, at den har vundet hævd på det.
Men som sagt er sagen blot den, at vi er blevet klogere og må følge konsekvenserne af det.

Klimavidenskaben har på den lange bane også været med til at gøre tanker om dommedagsprofetier mere aktuelle.
Videnskaben kan næsten sætte årstal på, hvornår jordkloden brænder op, hvis vi ikke griber ind.
Og et videnskabeligt udmålt endeligt for menneskehedens mulighed for at eksistere er selvfølgelig noget, som man må forholde sig til med større seriøsitet end de forudsigelser, som der går 13 på dusinet af fra diverse hellige skrifter analyseret af alverdens præster.

Ligeledes må man forvente, at religioner ofte vil være at finde i samarbejde med og i støtte til frihedselskende kapitalistiske kyrofæer ( rigmænd ), og det vil gøre omstillingen vanskeligere, men bestemt ikke mindre vigtig.På den lange bane vil menneskeheden møde klimatrusler så alvorlige, at de i dag kan synes helt uovervindelige.
Vi mangler både viden og stærkere værktøjer til at løse de kommende klimaproblemer.
Men med alt, hvad vi ved i dag, så er det 100% sikkert, at hvis menneskeheden skal have en chance for at overleve godt i flere millioner år, end det for nuværende ser ud til at være muligt, så skal der bruges helt ufatteligt store mængder energi.
Det kan f.eks. være til det formål at holde jordens rotationshastighed og afstanden til månen konstante. Eller det kan f.eks. være til at redde jordkloden fra at blive opslugt af solen.
Jamen det er da først om så mange år, at det behøver vi da ikke bekymre os om nu, vil mange sige. Men det er i mine øjne helt forkert. Jeg mener godt, at man i dag kan sætte verden i alarmberedskab for at ændre kurs af hensyn til menneskehedens overlevelse om 200 millioner år.
Og så meget energi, som der skal bruges for blot at flytte jorden 1 meter længere væk fra solen , så kan det måske være den eneste mulighed at begynde på det allerede i nær fremtid.


I dette større perspektiv, hvor man som menneskehed ser langt frem for at vælge den rette politik, så bliver den nuværende diskussion om reduktion af CO2 udslip egentlig forbløffende lille og langt mindre interessant. Den afklares så let som at klø sig selv i nakken.
Man må blot sige, at alle de langtidsholdbare energikilder skal bevares, og vi må indse, at alle hidtidige vedvarende energiplaner forslår som en skrædder i helvede.
Det må derfor ikke bare være latterligt dumt, men også en principiel fatal forbrydelse imod menneskeheden, når man tøver med at omstille borgernes energiforbrug til vedvarende energikilder, som i øvrigt heller ikke varer ved, og derfor må vi skrabe alt den energi sammen på kloden, som vi overhovedet kan, og bruge den fornuftigt til menneskehedens overlevelse.


Angående miljøspørgsmål, sundhed og bæredygtig produktion, så mener jeg også, at det hører med i et klimapolitisk manifest. Det giver dårligt mening at redde klimaet, hvis menneskeheden i mellemtiden uddør på grund af sygdom, eller hvis jorden i mellemtiden af andre årsager er blevet så giftig, at den ikke er værd at bo på.
Så selvom de nuværende udkast til manifestet er aktuelle og stadigt gældende, så må de efter min mening betragtes som meget mangelfulde.

Måske bør der ( blandt andet for Kosmos' skyld ) også sættes nærmere rammer for, hvilke politiske virkemidler, der må anvendes for at få gennemført den klimaøkologiske omstilling. Eller måske rettere vurderes nærmere, hvor kraftige værktøjer, der skal i anvendelse for at sikre gennemførelsen af de nødvendige ( ultimative ) tiltag.
Det gælder ikke kun i spørgsmålet om at finde en løsning på overbefolkningsproblemet, men også i forbindelse med evakueringsplaner for hele nationer, evt. beslaglæggelse af arealer til udnyttelse af vedvarende energi, tvangslukning af fossile kilder og stop for brydning af uran og skifergas osv. osv.
Det vil sandsynligt betyde mindre rigdom til nogle af de nulevende mennesker. Men hvis man derved kan forlænge hele menneskehedens overlevelse og trivsel nogle millioner år, så må det være en pris, som skal betales, også selvom det på nuværende tidspunkt i yderste konsekvens kan koste liv.
Om man ønsker at folde hænder for, at det ikke går værre end med udvindingen af fossilt brændsel, det skal klimapolitikken ikke blande sig i. Men foldede hænder må ikke forhindre, at det sekulære samfund skal gennemføre de nødvendige tiltag for så vidt muligt at kunne dæmme op for alle alvorlige trusler imod menneskeheden.
Man kan måske endda vove at spå, at hvis religionen og kapitalismen ikke læser dette og går frem i forreste række og sætter turbo på den klimaøkologiske omstilling, så vil ingen af delene have nogensomhelst eksistensberettigelse på sigt, og fremtidsmennesket vil i historiebøgerne under enhver form pege på dem som de største og værste forbryderorganisationer, der nogensinde har eksisteret.

.
10-08-2013 11:48
Kosmos
★★★★★
(5371)
Måske bør der ( blandt andet for Kosmos' skyld ) også sættes nærmere rammer for, hvilke politiske virkemidler, der må anvendes for at få gennemført den klimaøkologiske omstilling

- meget betænksomt: Tak for dét!


Måske kunne du ved samme lejlighed konkretisere din sprogbrug fsva. 'klimaøkologi(sk)':
Hvor slutter 'klimaet' og hvor tager 'økologien' over??
10-08-2013 15:06
Jakob
★★★★★
(9267)
.
Kosmos skrev:
Måske kunne du ved samme lejlighed konkretisere din sprogbrug fsva. 'klimaøkologi(sk)':
Hvor slutter 'klimaet' og hvor tager 'økologien' over??


Ja, det må kun være rimeligt.
"Klimaøkologi" er, så vidt jeg ved, et hjemmelavet ord. Det betyder for mig det samme som "økologi", så ordet "klima" er egentlig kun hægtet på for at minde om og understrege, at man ikke kan tale om bæredygtig økologisk drift uden at have taget tilstrækkelig højde for trusler om klimaforandringer.


Kilde ang. definition på "økologi":
http://www.klimadebat.dk/forum/oekologi-er-noegleordet--d12-e702.php#post_12137.
10-08-2013 23:11
Kosmos
★★★★★
(5371)
"Klimaøkologi" er, så vidt jeg ved, et hjemmelavet ord. Det betyder for mig det samme som "økologi", så...

- fint, så ved vi dét.
10-08-2013 23:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
fint, så ved vi dét.


Det er det jeg sir' vi er et oplyst folk!

11-08-2013 10:43
Jakob
★★★★★
(9267)
.
@Kosmos


Mener du ikke også, at det er rigtigt vurderet, at de fleste danskere ikke er opmæksomme på, at økologi også har noget med klima at gøre..?
Hvis du f.eks. siger til en tilfældig dansker, at regeringens energiplan er uøkologisk, så vil han sandsynligt tænke på sprøjtemidler til biomasse og andre gifte og måske medicinforbrug og dyrevelfærd. Men det vil næppe falde ham ind, at planen er uøkologisk, fordi den er utilstrækkelig med hensyn til at dæmme op for klimatrusler..?

Generelt kommer vi ikke udenom, at definitionen flyder lidt, og det kan være vanskeligt med et folkeligt ord at præcisere et økologisk optimum.
Man skulle måske tro, at når korn anvendes til et statskontrolleret økologisk rugbrød, så er kornet og hele brødet absolut økologisk bæredygtigt produceret.
Men helt så simpelt er det desværre ikke, og jeg mener faktisk, at der både af økonomiske hensyn og af hensyn til forbrugerbevidstheden og omstillingens motivation og kvalitet kan være hårdt brug for, at de økologiske produkter bliver klassificeret i flere forskellige nuancer.
Måske kunne man endda med fordel også begynde at betegne det kemiske landbrug som økologisk og så blot placere det i en møg beskidt klasse.
Det kan måske gøre omstillingen af landbruget nemmere og hurtigere, hvis den kan foretages i små ryk af gangen op i højere klasser.
Og man kan tænke sig et kontrolsystem og en tilsvarende klassificering for de fleste andre produkter alt efter deres råstofforbrug, og om de er produceret efter vugge til vugge paradigmet osv.
.
11-08-2013 12:41
Kosmos
★★★★★
(5371)
Mener du ikke også, at det er rigtigt vurderet, at de fleste danskere ikke er opmæksomme på, at økologi også har noget med klima at gøre..?

- så afgjort - og indtil for ganske få minutter siden var jeg blandt dem!
08-09-2013 21:15
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jakob skrev:
Jeg har ofte undret mig over, at nogle mener, at klimapolitik har et religiøst islæt.
Klimapolitikken bygger, så vidt jeg ved, på videnskab og almindelig medmenneskelig ansvarsfølese, så jeg ser egentlig ingen forbindelse overhovedet.


Religion er medfødt. Der for findes der religion i alle samfund. Og selv om man forsøger at fjerne den, så vil den blive ved med at komme op ligesom ukrudt. Videnskaben vendte længe ryggen til forurening, fordi det var moralsk forkert at kritiserer det stolte fremskridt.
Hvor efter at videnskabe skiftede spor og gik efter alt forurening. Og måske de igen en dag skifter spor og følger en gylden middelvej.

Der er ikke noget videnskabeligt belæg for at en global opvarmning er generelt dårlig for mennesker. En oversvømmelse af Bangladesh og andre deltaer vil modsvares at store ørkner grønnes.

Det er ikke noget videnskabeligt belæg for at vi mennesker kan regulere på vores udslip af CO2, en en grad så det kan måle i atmosfæren.

Jakob skrev:
Den tid er heldigvis forbi, men i dag står vi måske overfor endnu et slag, hvor religionerne må vige pladsen for videnskaben, og det i langt større omfang, fordi det videnskabelige belæg vil give pondus til at diktere nye rammer for en bestemt levevis, som det aldrig tidligere er set i historien.


Du ønsker at videnskaben skal blive en religion som afløser alle andre religioner.


Jakob skrev:
Klimavidenskaben har på den lange bane også været med til at gøre tanker om dommedagsprofetier mere aktuelle.
Videnskaben kan næsten sætte årstal på, hvornår jordkloden brænder op, hvis vi ikke griber ind.
Og et videnskabeligt udmålt endeligt for menneskehedens mulighed for at eksistere er selvfølgelig noget, som man må forholde sig til med større seriøsitet end de forudsigelser, som der går 13 på dusinet af fra diverse hellige skrifter analyseret af alverdens præster.


Jeg tror at din klimaprofet hedder James Hansen.

https://www.google.dk/search?q=klima-profet

ØV jeg troede at jeg havde fundet et nyt klima ord, men dette er ikke tilfældet.

http://haddom.wordpress.com/2013/08/07/kirkelig-klimaprofet-med-hab/

Der er endda en kirkelig klimaprofet.


17-09-2013 22:08
Jakob
★★★★★
(9267)
.
@kulden-varmen


Jeg har taget udgangspunkt i videnskabelig dokumentation. Og de politiske konsekvenser, som jeg forsøger at udmynte, de handler primært om at sikre menneskehedens overlevelse og trivsel så mange år ud i fremtiden som muligt.
Det er faktisk så enkelt, at vi ved, at hvis menneskeheden ikke forinden er udryddet af andre faremomenter, som den heller ikke har forholdt sig til i tide, så vil klimaforandringerne til sidst udrydde alt liv på jorden.
Hvilken overlevelsesstrategi, der skal lægges i dag for at udskyde dette tidspunkt og imødegå alle andre klimatrusler, som f.eks. meteornedfald, det er et politisk valg.
Du ser vel også godt, når du tænker dig om, at det ikke er særlig smart, at vi i dag under en global opvarmning udrydder alle de nemmest tilgængelige fossile kilder, så der intet er tilbage, hvis den pludselige istid, som du frygter, skulle komme på besøg..?

Jeg må tage afstand fra anklager om et religiøst islæt. Alt er sekulært, men det vil som nævnt nok træde nogle religioner over tæerne, indtil de tilpasser sig.
Det nærmeste jeg kan komme det religiøse er, at det er sekulært ad helvede til.

Derimod kan man hævde, at det burde være dybt kriminelt, hvis nulevende generationer unødigt trækker tæppet væk under kommende generationer f.eks. ved at lade dem i stikken i en istid uden brændsel.
"Generationstyveri" er heller ikke et ord, som vi har opfundet, men er det ikke, hvad du implicit forsøger at forsvare til fordel for det nuværende overforbrug..?
Generationstyveri bliver vel ikke bedre, blot fordi tyveriet og det fatale savn først bliver erkendt om ni generationer i stedet for om fire eller om to..?
.
21-09-2013 21:20
Jakob
★★★★★
(9267)
.
Jeg vil i øvrigt godt igen bemærke, at klimapolitik, som hænger sammen med miljøpolitik og råstofbevarelse generelt, også må være et sikkerhedspolitisk anliggende.
Derfor må Danmark så vidt muligt selvfølgelig forhindre, at der udvindes Uran og sjældne råstoffer på Grønland, før der klimapolitisk er tilstrækkeligt stærke argumenter for det.
Og disse argumenter findes ikke med hensyn til Uran, når VE kan bruges som alternativ. Og det kan VE godt, hvis man indretter sig efter det.
Og som det mindste må vi også forlange absolut vished for, at de andre knappe og sjældne råstoffer ikke vil blive omdannet til affald eller råvarer af ringere værdi, men værdibevares med pant og kan genbruges, omsmeltes og genudvindes i topkvalitet efter vugge til vugge paradigmets højeste standarder.
Ser vi f.eks. på mobiltelefonien, så er den sikkert gavnlig i et bæredygtigt og trygt samfund.
Men der anvendes sjældne stoffer i elektronikken, og disse stoffer bliver kun i ringe grad genudvundet.
Sådan noget må klimapolitikken, miljøpolitikken og sikkerhedspolitikken i fællesskab naturligt forlange, at der bliver helt styr på, før vi giver grønt lys til udvinding af flere sjældne råstoffer.
.
09-11-2015 23:16
Jakob
★★★★★
(9267)
­
De nuværende udkast til Klimapolitisk Manifest rykker efter min mening alt for lidt.

Er der evt. nogen, som har lyst til at diskutere, hvad vi mere konkret kan opnå af klimafordele, hvis vi vælger at sætte Danmark i undtagelsestilstand..?

Man kunne forsøge at planlægge det til f.eks. år 2017 , men nøjes med at gøre det til en øvelse af få ugers varighed. Øvelsen evalueres, og der prøves igen med en ny og større øvelse år 2018
Fra år 2019 kunne det så måske køre et eller flere år og for alvor sætte turbo på den økologiske bæredygtighedsrevolution i Danmark..?


­
13-03-2016 15:02
Jakob
★★★★★
(9267)
­Man kan også vælge at formulere det således:


Hvis man ønsker mere handling for bæredygtighed og klima, end der er i dag, så må man nok indse, at det i nogle år vil gå ud over økonomi og velfærd.
Man kan kalde det for uønskede, men uundgåelige bivirkninger eller abstinenser, om man vil.
Reaktionen vil være som at gå en tur på folks ligtorne, og alle vil pege på andre steder, hvor man hellere skulle træde.
Det kan være en spændende og sikkert også en vigtig dans for demokratiet.

Men det kan også være opslidende til ingen nytte, og på et tidspunkt vil der måske være flertal for at bede de mange med ligtorne om at trække fødderne til sig, så der kan blive plads til de raske fødders dans, som lige straks begynder.

Er man med på holdet, som håber på det sidste, så vil jeg selvfølgelig gerne henvise til denne tråd, hvor sirenerne på det nærmeste synger i kor i en national klimamusical for omstilling til større bæredygtighed:

Danmark i undtagelsestilstand 2017
http://www.klimadebat.dk/forum/danmark-i-undtagelsestilstand-2017-d7-e2874.php

­­
Side 3 af 3<123

Deltag aktivt i debatten Klimapolitisk Manifest:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Klimarealisternes Manifest1729-02-2024 00:26
Miljø- og klimapolitisk grafitti320-12-2019 21:16
Klimapolitisk udspil fra The Yes Men108-12-2009 00:27
Connie Hedegaard og klimapolitisk handling4012-06-2008 13:11
X klima.nu - et klimapolitisk parti906-03-2008 21:25
Artikler
COP15 - klimapolitisk Titanic (Mernilds Klumme, januar 2010)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik