Husk mig
▼ Indhold

Klimaprognoser


Klimaprognoser23-04-2023 15:46
Klimatis
★★☆☆☆
(192)
Roman Balmakov gennemgår her 32 af de mange hundreder af forudsigelser om klimaet der aldrig blev til noget:

Falsk alarm igen og igen

Man skulle næsten tro at alle disse klima"videnskabsMK" jounalister, aktivister og politikere ikke aner hvad de snakker om.

Komiske Ali var en statsmand i sammenligning med Biden, Scholtz, Frederiksen, Lille-Lars, Obama, Gore etc.
Redigeret d. 23-04-2023 15:46
23-04-2023 19:28
Robert Wagner
★★★★★
(3684)
Klimatis skrev:
Roman Balmakov gennemgår her 32 af de mange hundreder af forudsigelser om klimaet der aldrig blev til noget:

Man skulle næsten tro at alle disse klima"videnskabsMK" jounalister, aktivister og politikere ikke aner hvad de snakker om.

Komiske Ali var en statsmand i sammenligning med Biden, Scholtz, Frederiksen, Lille-Lars, Obama, Gore etc.


Hvilke modeller er det? Hvis det er RCP8.5 modeller, så er det da klart, de ikke er indtruffet. RCP8.5 forudsætter fortsætte dtore dtivningrr i CO2 udledninger, men CO2 udledninger er stagneret de sidste 10 år.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Redigeret d. 23-04-2023 19:29
24-04-2023 20:44
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Klimatis skrev:Roman Balmakov gennemgår her 32 af de mange hundreder af forudsigelser om klimaet der aldrig blev til noget:

Jeg hader at sprøjte koldt vand på nogen, men vær klar:

Der var aldrig nogen "klima" forudsigelser. Der har aldrig været nogen "klimamodeller" (det er derfor, du aldrig har set en). Intet menneske har nogensinde entydigt defineret "globalt klima" på nogen måde, der ikke trodser fysikken.

I hate to splash cold water on anyone, but be ready:

There were never any "climate" predictions. There have never been any "climate models" (that's why you've never seen one). No human has ever unambiguously defined "global climate" in any way that does not defy physics.

Robert Wagner skrev:Hvilke modeller er det? Hvis det er RCP8.5 modeller, så er det da klart, de ikke er indtruffet. RCP8.5 forudsætter fortsætte dtore dtivningrr i CO2 udledninger, men CO2 udledninger er stagneret de sidste 10 år.

Der er ingen "klima"-modeller. Du pludrer noget sludder. Lad os fastslå dette punkt lige nu.

Post en "klima" model på denne side. Hvis du ønsker det, kan du poste den RCP8.5-ting, du taler om. For at fremskynde processen og for at minimere den tid, du spilder, så lad os antage, at du allerede har vist alle, at du er for dum til at kende forskel på en model og et computerprogram. Lad os antage, at jeg allerede har forklaret dig, at computerprogrammer ikke skrives ved blot at indtaste nøgler tilfældigt og håbe på, at slutresultatet kompileres. Lad os antage, at jeg lærte dig, at programmer af denne art skal være oversættelser af en model til en eller anden computerkode/sprog. Lad os starte på det tidspunkt. Nu hvor du ved, at modeller altid går forud for de computerprogrammer, der implementerer dem, så post din foretrukne klimamodel her i denne tråd.

Hvad? Du har heller aldrig set en klimamodel? Det er der ingen, der har, for sådan noget er der ikke. Før nogen kan skabe en klimamodel, skal det globale klima først defineres entydigt, og det har ingen nogensinde gjort. Derfor er der endnu ingen klimamodeller.

There are no "climate" models. You are babbling nonsense. Let's establish this point right now.

Post a "climate" model on this page. If you wish you can post the RCP8.5 thing you are talking about. To speed up the process and to minimize the time you waste, let's assume that you have already shown everyone that you are too stupid to know the difference between a model and a computer program. Let's assume that I have already explained to you that computer programs are not written by simply entering keys at random and hoping that the end result compiles. Let's suppose I taught you that programs of this nature must be translations of a model into some computer code/language. Let's start at that point. Now that you know that models always precede the computer programs that implement them, post your favorite climate model here in this thread.

What? You've never seen a climate model either? No one has, because there is no such thing. Before anyone can create a climate model, the global climate must first be defined unambiguously, and no one has ever done that. Therefore, there are no climate models yet.
Redigeret d. 24-04-2023 20:46
24-04-2023 21:43
Robert Wagner
★★★★★
(3684)
Stakkels trold, fuld af vrangforestillinger.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
31-05-2023 20:45
Robert Wagner
★★★★★
(3684)
IBDaMann skrev:


Oh boy...

"The long-term distribution of heat and precipitation on Earth's surface is called global climate."

There you have it.

Now crawl back to your cave, troglodyte.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
25-07-2023 16:55
anitaaa
☆☆☆☆☆
(1)
Du har ret, de effekter af klimaforandringer, vi ser rundt om i verden, er meget bekymrende. De intense naturbrande i områder som Grækenland forværres af højere temperaturer og længerevarende tørkeforhold relateret til klimaforandringerne. Nogle nøglefaktorer bag hvorfor områder som Grækenland bliver påvirket:

Højere temperaturer - Som gennemsnitstemperaturen stiger på grund af den globale opvarmning, bliver hedebølger hyppigere og mere intense. Dette skaber brandfarlige forhold.
Tørre landskaber - Klimaforandringer har forstyrret nedbørsmønstre i mange regioner som Middelhavsområdet, og udtørrer vegetation og jordbund, hvilket gør dem mere brændbare.
Ekstremt vejr - Klimaforandringer øger ekstreme hændelser som hedebølger og lynnedslag, som kan antænde brande.
Menneskelig aktivitet - Menneskelige handlinger som dårlig arealdrift, manglende kontrollerede afbrændinger, og antændelse af brande gennem uagtsomhed eller ildspåsættelse spiller også en rolle.
Feedback loops - Brande frigiver CO2 i atmosfæren, hvilket varmer planeten yderligere op og øger brandrisikoen. Dette skaber en feedback loop.
Så for at opsummere, gør de varmere og tørrere forhold som klimaforandringerne medfører, områder som Grækenland meget mere sårbare overfor store, ukontrollable brande. At tackle klimaforandringer på et globalt plan er afgørende for at reducere påvirkninger som de ødelæggende skovbrande, vi ser. Men vi har også brug for bedre forebyggelse og arealdrift lokalt for at hjælpe med at afbøde risici. Det er en kompleks udfordring uden en enkelt løsning.
25-07-2023 21:54
Kosmos
★★★★★
(5375)
Feedback loops - Brande frigiver CO2 i atmosfæren, hvilket varmer planeten yderligere op og øger brandrisikoen. Dette skaber en feedback loop

- i virkelighedens verden er CO2-udslippet fra skovbrande dog aftagende, se vedhæftning.

Som Pielke skriver:

The figure above shows that wildfire emissions have declined globally since 2003, based on data from the EU. That doesn't mean that wildfires have decreased everywhere. For instance, wildfires have increased over recent decades in the Western United States, France and Russia. It does mean that claims that wildfire has increased globally in recent decades do not have empirical support, at least by this important and widely accepted metric

Tilknyttet billede:

26-07-2023 10:50
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
- i virkelighedens verden er CO2-udslippet fra skovbrande dog aftagende, se vedhæftning.

Gad vide om man kan 'korrigere' grafen med udledningen fra brande hvor el-biler futter af for at give den en 'bedre' tendens?

https://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/braender-stadig-besaetningsmedlem-draebt/9876527
26-07-2023 14:46
Robert Wagner
★★★★★
(3684)
pifpafpuf skrev:
- i virkelighedens verden er CO2-udslippet fra skovbrande dog aftagende, se vedhæftning.

Gad vide om man kan 'korrigere' grafen med udledningen fra brande hvor el-biler futter af for at give den en 'bedre' tendens?

https://ekstrabladet.dk/nyheder/krigogkatastrofer/braender-stadig-besaetningsmedlem-draebt/9876527


Tror mere du skal inkludere fossilbiler, de futter langt oftere af end elbiler. Så skift fra fossil til elbil reducere også CO2 udledningen pga. færre bilbrande.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
26-07-2023 16:21
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev:Tror mere du skal inkludere fossilbiler, de futter langt oftere af end elbiler.

Elbiler går sjældnere i stykker ... men reparationer er langt dyrere og kræver længere reparationstider.

Det er meget bedre at gå med hurtig, relativt billig forbrændingsmotorvedligeholdelse.


Electric cars break down less often ... but repairs are far more expensive and require longer repair times.

It is much better to go with quick, relatively inexpensive internal combustion engine maintenance.

Trold Robert Wagner skrev:Så skift fra fossil til elbil reducere også CO2 udledningen pga. færre bilbrande.

Hvilke fossiler brændes i forbrændingsmotorer, efter din bedste videnskabelige viden?

Elbiler har et drastisk højere CO2-aftryk, da de skal hente deres elektricitet et sted fra, og det betyder generatorer med forbrændingsmotorer, der forbrænder kulbrinter. Termodynamikkens 2. lov garanterer lavere kulbrintebrændstofeffektivitet, hvis energien først skal omdannes fra kemisk energi til elektrisk energi, før den overføres til bilen for at blive omdannet til kinetisk energi. Det er mere effektivt blot at omdanne den kemiske energi til kinetisk energi via en forbrændingsmotor.

Elbiler har et højere kulstofaftryk og forsyner dermed atmosfæren med mere planteføde end kulbrinteforbrændingsmotorer.


To the best of your scientific knowledge, which fossils are burned in internal combustion engines?

Electric cars have a drastically higher carbon footprint as they have to get their electricity from somewhere, and that means generators with internal combustion engines that burn hydrocarbons. The 2nd law of thermodynamics guarantees lower hydrocarbon fuel efficiency if the energy must first be converted from chemical energy to electrical energy before being transferred to the car to be converted to kinetic energy. It is more efficient to simply convert the chemical energy into kinetic energy via an internal combustion engine.

Electric cars have a higher carbon footprint and thus supply the atmosphere with more plant food than hydrocarbon combustion engines.
26-07-2023 16:28
Robert Wagner
★★★★★
(3684)
IBDaMann skrev:
Trold Robert Wagner skrev:Tror mere du skal inkludere fossilbiler, de futter langt oftere af end elbiler.

Elbiler går sjældnere i stykker ... men reparationer er langt dyrere og kræver længere reparationstider.

Det er meget bedre at gå med hurtig, relativt billig forbrændingsmotorvedligeholdelse.


Bullshit. Elbiler er billig og hurtigt at reparere.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
26-07-2023 16:40
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Trold Robert Wagner skrev: Bullshit. Elbiler er billig og hurtigt at reparere.

Selvfølgelig vil du poste enhver løgn, uanset hvor dum, bare for at besejre kapitalismen. Du er dog for sent. Alle elbilejere, der har skullet betale for vedligeholdelse, ved allerede, hvor dyrt det er. Deres biler kræver dyre dele. Reparationer af elbilulykker koster omkring en tredjedel mere end traditionelle biler på grund af de høje omkostninger til elbildele.

Far vild, din løgnagtige trold.

Of course you will post any lie, no matter how stupid, just to defeat capitalism. However, you are too late. All electric car owners who have had to pay for maintenance already know how expensive it is. Their cars require expensive parts. Electric car accident repairs cost about a third more than traditional cars due to the high cost of electric car parts.

Get lost, you lying troll.


Kun tåber fortsætter med at tro på menneskeskabte klimaændringer/global opvarmning.

Only fools continue to believe in man-made climate change/global warming.
26-07-2023 17:15
Robert Wagner
★★★★★
(3684)
IBDaMann skrev:
Trold Robert Wagner skrev: Bullshit. Elbiler er billig og hurtigt at reparere.

Selvfølgelig vil du poste enhver løgn, uanset hvor dum, bare for at besejre kapitalismen. Du er dog for sent. Alle elbilejere, der har skullet betale for vedligeholdelse, ved allerede, hvor dyrt det er. Deres biler kræver dyre dele. Reparationer af elbilulykker koster omkring en tredjedel mere end traditionelle biler på grund af de høje omkostninger til elbildele.

Far vild, din løgnagtige trold.

Of course you will post any lie, no matter how stupid, just to defeat capitalism. However, you are too late. All electric car owners who have had to pay for maintenance already know how expensive it is. Their cars require expensive parts. Electric car accident repairs cost about a third more than traditional cars due to the high cost of electric car parts.

Get lost, you lying troll.


Bullshit is all you got, stupip.

"En ny undersøgelse kommer dog med den overraskende konklusion, at elbilerne kan være helt op til 40 procent billigere at vedligeholde. Det skyldes at elbilerne har færre dele der skal serviceres, så de er generelt billigere at reparere og vedligeholde end konventionelle biler."


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Deltag aktivt i debatten Klimaprognoser:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik