Husk mig
▼ Indhold

Klimarealisterne slår til igen med ubalanceret omtale af greening


Klimarealisterne slår til igen med ubalanceret omtale af greening28-08-2020 22:22
kfl
★★★★★
(2167)
Klimarealisterne slår til igen med ubalanceret omtale af greening

Søren Hansen, Klimarealisterne har omtalt en artikel af Vanessa Haverd:Higher than expected CO2 fertilization inferred from leaf to global observations fra 4.februar 2020.

Det er en langt artikel, som for mig ser OK ud, men som nævner "greening" 9 gange og slet ikke nævner "browning". Desuden nævnes heller ikke , at andre planternæringsstoffer vil være en begrænsning for den fremtidige vækst.

Artiklen nævner heller ikke, at træplantning og landbrug er en væsentlig bidragyder til greening.

Af artiklen Human Activity in China and India Dominates the Greening of Earth, NASA Study Shows fremgår følgende graf:


The world is a greener place than it was 20 years ago, as shown on this map, where areas with the greatest increase in foliage are indicated in dark green. Data from a NASA instrument orbiting Earth aboard two satellites show that human activity in China and India dominate this greening of the planet.

Desuden er følgende graf vist:Overall, Nemani sees a positive message in the new findings. "Once people realize there's a problem, they tend to fix it," he said. "In the 70s and 80s in India and China, the situation around vegetation loss wasn't good; in the 90s, people realized it; and today things have improved. Humans are incredibly resilient. That's what we see in the satellite data.
"

Følgende artikel er også interessant NASA: Global Green Up Slows Warming

Scientists say that global greening since the early 1980s may have reduced global warming by as much as 0.2° to 0.25° Celsius (0.36° to 0.45° Fahrenheit). In other words, the world would be even warmer than it is if not for the surge in plant growth.


Se også The increased growth rate of plants seen worldwide in response to rising CO2 levels – a phenomenon known as "global greening" – could be stalled by growing water stress, a study finds.

Greening og Cooling vil have en marginal betydning for klimaet, men et er sikkert, det vil blive misbrugt af klimabenægterne i stor stil. Vent og se.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 28-08-2020 22:34
29-08-2020 06:55
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Det er vældigt interessant og viser, at greening indtil nu har været en negativ feedback mekanisme for opvarmning.
En anden konsekvens for plantevæksten, der også forskes i er, at planter gror fint indtil en vis temperatur. Stiger temperaturen mere, skades planten og udbyttet falder.
29-08-2020 08:42
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Climate change-led increases in local and global temperatures pose a significant threat to plant growth and crop production (Priya et al., 2019). The Intergovernmental Panel on Climate Change reported that if current rates of global warming continue, global temperatures will continue to increase by a further 1.5 °C between 2030 and 2052 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2018). Heat stress can impair all stages of plant growth from germination to reproduction, limiting the productivity of major staple food crops (Hussain et al., 2019). For example, heat stress has a negative impact on wheat yields. A 4–6% reduction in average global yields of wheat is predicted for each 1 °C increase in global mean temperature (Asseng et al., 2015). Current concepts concerning heat stress effects on source–sink relationships and metabolome dynamics in wheat is competently reviewed by Abdelrahman et al. (2020), who place emphasis on the temperature susceptibility of the reproductive and grain-filling stages, and discuss the selection and development of germplasm that can maintain high yields under heat stress. The plant reproductive organs and processes leading to seed set are extremely vulnerable to increasing temperatures. Our current knowledge and understanding of the molecular mechanisms that contribute to this temperature sensitivity are ably discussed by Lohani et al. (2020), who summarize the regulation of male and female reproductive organ development and fertilization, together with heat-induced abnormalities at flowering. This review highlights the high-temperatur


https://academic.oup.com/jxb/article/71/2/451/5697955
29-08-2020 10:34
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Teoretisk ævl om at GW er skidt for planteavlen kan ikke tilsidesætte den faktiske udvikling og alt det vi faktuelt kan dokumentere. Det vi faktuelt ved og kan dokumentere er bl. a. følgende:

* Den globale produktion af ris, korn, majs og sojabønner er blevet mangedoblet siden 1961 sideløbende med, at der i denne periode er sket en hvis global opvarmning.

* GW betyder at det samlede areal, som er egnet til planteavl på denne klode bliver forøget. Specielt bliver arealet der er egnet til dyrkning af afgrøder med højt udbytte (som f.eks. ris, majs og vinterhvede) kraftigt forøget. Sådan har det været indtil nu, og sådan vil det også være i fremtiden såfremt at GW fortsætter.

* Landmændende er gode til at tilpasse deres afgrøde valg efter ændrede klimatisk forhold. I Danmark er arealet med vintersæd (som giver et væsentligt højere udbytte end vårsæd) blevet meget kraftigt forøget igennem de sidste 40 - 50 år. Tilsvarende er vi begyndt at dyrke majs her i landet. Det kunne vi ikke for 50 eller 100 år siden.

* At de frodigste egne på denne klode er i troperne. Det vil sige der hvor det kraftigste lysindfald og de højeste gennemsnitstemperaturer er. Nogle steder i troperne kan man eksempelvis høste ris 3 gange pr. år.

* At de kraftigste temperaturstigninger sker ved polerne. Sådan har det i hvert tilfælde været indtil nu, og sådan vi det efter alt at dømme også være fremover.

* At denne klode igennem de sidste 40 år er blevet markant grønnere og tilsvarende mere frodig p.g.a. AGW. Dette kan dokumenteres vis satellitbilleder og -målinger.

* At et højere atmosfærisk CO2-indhold styrker plantevæksten. Dette gælder både for vilde planter og for kulturplanter.
29-08-2020 14:54
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Mere om heat stress for afgrøder (bemærk dokumentation)!

China is the largest wheat-producing country in the world. Wheat is one of the two major staple cereals consumed in the country and about 60% of Chinese population eats the grain daily. To safeguard the production of this important crop, about 85% of wheat areas in the country are under irrigation or high rainfall conditions. However, wheat production in the future will be challenged by the increasing occurrence and magnitude of adverse and extreme weather events. In this paper, we present an analysis that combines outputs from a wide range of General Circulation Models (GCMs) with observational data to produce more detailed projections of local climate suitable for assessing the impact of increasing heat stress events on wheat yield. We run the assessment at 36 representative sites in China using the crop growth model CSM-CropSim Wheat of DSSAT 4.5. The simulations based on historical data show that this model is suitable for quantifying yield damages caused by heat stress. In comparison with the observations of baseline 1996–2005, our simulations for the future indicate that by 2100 the projected increases in heat stress would lead to an ensemble-mean yield reduction of −7.1% (with a probability of 80%) and −17.5% (with a probability of 96%) for winter wheat and spring wheat, respectively, under the irrigated condition. Although such losses can be fully compensated by CO2 fertilization effect as parameterized in DSSAT 4.5, a great caution is needed in interpreting this fertilization effect because existing crop dynamic models are unable to incorporate the effect of CO2 acclimation (the growth-enhancing effect decreases over time) and other offsetting forces.


https://www.researchgate.net/publication/312336905_The_impacts_of_increased_heat_stress_events_on_wheat_yield_under_climate_change_in_China
29-08-2020 15:00
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Endnu mere om heat stress for afgrøder (bemærk dokumentationen)

Extreme heat stress during the crop reproductive period can be critical for crop productivity. Projected changes in the frequency and severity of extreme climatic events are expected to negatively impact crop yields and global food production. This study applies the global crop model PEGASUS to quantify, for the first time at the global scale, impacts of extreme heat stress on maize, spring wheat and soybean yields resulting from 72 climate change scenarios for the 21st century. Our results project maize to face progressively worse impacts under a range of RCPs but spring wheat and soybean to improve globally through to the 2080s due to CO2 fertilization effects, even though parts of the tropic and sub-tropic regions could face substantial yield declines. We find extreme heat stress at anthesis (HSA) by the 2080s (relative to the 1980s) under RCP 8.5, taking into account CO2 fertilization effects, could double global losses of maize yield (ΔY = −12.8 ± 6.7% versus − 7.0 ± 5.3% without HSA), reduce projected gains in spring wheat yield by half (ΔY = 34.3 ± 13.5% versus 72.0 ± 10.9% without HSA) and in soybean yield by a quarter (ΔY = 15.3 ± 26.5% versus 20.4 ± 22.1% without HSA). The range reflects uncertainty due to differences between climate model scenarios; soybean exhibits both positive and negative impacts, maize is generally negative and spring wheat generally positive. Furthermore, when assuming CO2 fertilization effects to be negligible, we observe drastic climate mitigation policy as in RCP 2.6 could avoid more than 80% of the global average yield losses otherwise expected by the 2080s under RCP 8.5. We show large disparities in climate impacts across regions and find extreme heat stress adversely affects major producing regions and lower income countries.


https://www.researchgate.net/publication/260945731_Global_crop_yield_response_to_extreme_heat_stress_under_multiple_climate_change_futures
29-08-2020 15:05
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Heat stress, hvor er det mon et problem.
Se nedenfor.

The effects of heat stress are spatially heterogeneous owing to local variations in climate response, population density, and social conditions. Using global climate and impact models from the Inter-Sectoral Impact Model Intercomparison Project, our analysis shows that the frequency and intensity of heat events increase, especially in tropical regions (geographic perspective) and developing countries (national perspective), even with global warming held to the 1.5 °C target. An additional 0.5 °C increase to the 2 °C warming target leads to >15% of global land area becoming exposed to levels of heat stress that affect human health; almost all countries in Europe will be subject to increased fire danger, with the duration of the fire season lasting 3.3 days longer; 106 countries are projected to experience an increase in the wheat production-damage index. Globally, about 38%, 50%, 46%, 36%, and 48% of the increases in exposure to health threats, wildfire, crop heat stress for soybeans, wheat, and maize could be avoided by constraining global warming to 1.5 °C rather than 2 °C. With high emissions, these impacts will continue to intensify over time, extending to almost all countries by the end of the 21st century: >95% of countries will face exposure to health-related heat stress, with India and Brazil ranked highest for integrated heat-stress exposure. The magnitude of the changes in fire season length and wildfire frequency are projected to increase substantially over 74% global land, with particularly strong effects in the United States, Canada, Brazil, China, Australia, and Russia. Our study should help facilitate climate policies that account for international variations in the heat-related threats posed by climate change.https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412018328654
29-08-2020 16:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Alle de her teoretiske beregninger om hvad der vil ske i fremtiden står bare i skærende kontrast til det vi faktuelt har oplevet indtil nu. Glem ikke, at vi har haft GW i over 200 år nu.

Den globale kornproduktion er som det ses banket i vejret siden 1961. Specielt er majsproduktionen steget rigtig meget, for majs-dyrkningen har haft stor gavn af den opvarmning, som der er sket siden 1961.
Tilknyttet billede:

29-08-2020 16:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I relation til Kina, så ser vi her det samme mønster som i USA. Det vil sige at majs har fortrængt hvede i de mest frugtbare landbrugsområder, da majs giver et højere udbytte. På grund af den opvarmning, som der er sket siden 1961, er der nu varmt nok til dyrkning af majs i langt størstedelen af Kina. Tilsvarende er arealet med ris blevet kraftigt udvidet, da det nu er varmt nok til dyrkning af ris i et væsentligt større område end tidligere.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 29-08-2020 16:30
29-08-2020 16:31
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her ses det hvor man primært dyrker majs i Kina i dag. I de sydlige egne af Kina dyrkes der som bekendt primært ris.
Tilknyttet billede:

29-08-2020 16:34
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her ses udviklingen i USA. Her er det meget tydeligt at se, majs i stor stil har fortrængt hvede. Da majs giver et højere udbytte end hvede er dette en god udvikling.
Tilknyttet billede:

29-08-2020 16:38
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her ses udviklingen i hvedeproduktionen i Indien, Tyrkiet og Australien. Da Indien som bekendt har et varmere klima end alle andre af de store hvede producerende lande, er det svært at se, at varme skulle være et problem for hvede dyrkningen.
Tilknyttet billede:

29-08-2020 16:43
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Samtidigt må vi ikke glemme, at GW betyder, at det samlede areal til korn- og planteavl bliver kraftigt forøget. Her ses det hvor man forventer at kunne dyrke korn i Nordamerika i 2050.

Bemærkes bør det også, at ingen forventer at sydstaterne i USA (hvor man har det varmeste klima) vil få en tilbagegang i deres landbrugsproduktion.
Tilknyttet billede:

29-08-2020 16:57
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Måske betyder 'Heat Stress' faktisk 'Hedeslag' med den indikation, at de ramte benægter virkelighedens rå data til fordel for de hellige PC horoskopers trygge dystopier med voldsom død og ulykke i horisonten.

c",)
29-08-2020 18:25
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Nogen snakker om udvikling af landbrug, ændrede dyrkningsmetoder, mere viden om gødning, bedre uddannelse af landmænd...

Andre taler om konsekvenser af klimaændringerne, herunder hvordan øget opvarmning i troperne, vil reducere udbyttet for hver ekstra grad jorden opvarmes.
29-08-2020 20:16
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
GW foregår nu primært ved polerne og i nærheden af polerne. GW påvirker derimod kun troperne meget lidt. Troperne er tilsvarende det sted på denne klode, hvor temperaturen er mest stabil og det både i løbet af døgnet, samt i løbet af året og i gennem kulde- og varmeperioder.
30-08-2020 11:38
kfl
★★★★★
(2167)
Peter Villadsen:

Det er nogle relevant link vedr. heat stress du har fundet. Ganske Interessant.

Global heat stress on health, wildfires, and agricultural crops under different levels of climate warming

Highlights

We assessed the influences of 1.5 °C and 2.0 °C warmings on the multiple sectors.

0.5 °C less warming would help avoid ~38% of the health-related heat exposure.

Forudsætningen for at kunne begrænse klimaskader er, at man tilstrækkelig tidligt får en vurdering de forventede klimaskader. Når skaderne er der er det forsent.

0.5 °C less warming would help avoid ~50% of the exposure to wildfire.


0.5 °C less warming would help avoid ~48% of the maize-related heat exposure.

Developing countries are likely to experience greater exposure to heat extremes.


Nyt for mig.
Redigeret d. 30-08-2020 11:39
30-08-2020 11:49
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ovenstående er ren skræmmekampagne. Den faktuelle udvikling siger det stik modsatte. Da vi har haft GW i over 200 år, er der således ikke tvivl om, at det er den faktuelle udvikling som viser vejen.

Se blot på nedenstående diagram. En ny rekord vil der fortsat blive sat hvert andet eller tredje år.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 30-08-2020 11:50
30-08-2020 18:18
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Der mangler stadig ved en enkelt en erkendelse af, at vi taler om fremtiden og om temperaturer, der fortsat stiger mod 3-4 grader i dette århundrede samt hvilke konsekvenser det får for de næste generationer.

Så nytter det jo ikke at blive ved med at tale om det sidste århundredes forrygende udvikling, når det ikke er det, der diskuteres. Det ved de fleste allerede i forvejen.
30-08-2020 19:06
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
En temperaturstigning på 3 - 4 grader i dette århundrede er fuldstændig urealistisk. Det kolde havvand vil uden tvivl holde temperaturen nede. Der skal således 3.000 gange så megen energi til at opvarme en liter vand som der skal til at opvarme en liter luft. Her ud over skal vi huske at ca. 70% at overfladen på denne klode dækket af vand.
30-08-2020 19:08
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og skulle det blive lidt varmere end nu, så går vi bare tilbage til forholdene under holocæn klimatisk optima og de andre varmeperioder.
30-08-2020 19:21
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Jørgen Petersen skrev:
En temperaturstigning på 3 - 4 grader i dette århundrede er fuldstændig urealistisk. Det kolde havvand vil uden tvivl holde temperaturen nede. Der skal således 3.000 gange så megen energi til at opvarme en liter vand som der skal til at opvarme en liter luft. Her ud over skal vi huske at ca. 70% at overfladen på denne klode dækket af vand.


Er det mon derfor koralrevene dør og vil stort set blive elimineret ved blot 2 graders opvarmning?
Oceanerne er uhyre energikrævende, hvis de skal opvarmes.
Ikke desto mindre er det lykkedes mennesket at starte opvarmningen.
90% af den øgede indstråling afsættes i oceanerne.
Det er gigantiske mængder og årsagen til, at der idag ses afsmeltning af
1) arktis havis
2) grønland
3) Antarktis
4) verdens øvrige gletchere

Så isen skrumper overalt, enhver der vil se det : besøg en gletcher og hør historien for de sidste 40 år.
Redigeret d. 30-08-2020 20:03
30-08-2020 21:36
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vi har haft det væsentligt varmere tidligere. Her fra ved vi, at varme ikke vil give alvorlige problemer.
30-08-2020 21:44
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Dengang det var varmere tidligere, der rendte urmennesker rundt med stenøkser - ingen storbyer, ingen opvarmning, hytterne kunne let flyttes, hvis vandet steg...

Vældigt interessant, at der er en, der ved, hvordan det var at leve med det klima der nu var alle steder på jorden.

Han er iøvrigt den eneste på kloden, der ved det.
Eller også er det bare junk news, who knows
09-09-2020 08:18
kfl
★★★★★
(2167)
Her er en artikel fra Scientific American Ask the Experts: Does Rising CO2 Benefit Plants?

Climate change's negative effects on plants will likely outweigh any gains from elevated atmospheric carbon dioxide levels


There is a kernel of truth in this argument, experts say, based on what scientists call the CO2 fertilization effect. "CO2 is essential for photosynthesis," says Richard Norby, a corporate research fellow in the Environmental Sciences Division and Climate Change Science Institute of Oak Ridge National Laboratory. "If you isolate a leaf [in a laboratory] and you increase the level of CO2, photosynthesis will increase. That's well established." But Norby notes the results scientists produce in labs are generally not what happens in the vastly more complex world outside; many other factors are involved in plant growth in untended forests, fields and other ecosystems. For example, "nitrogen is often in short enough supply that it's the primary controller of how much biomass is produced" in an ecosystem, he says. "If nitrogen is limited, the benefit of the CO2 increase is limited.... You can't just look at CO2, because the overall context really matters."


Det er en erfaring alle landmænd har gjort, nemlig at man ikke kan øge produktionen ved blot at tilføre et næringsstof. Der skal være en balance mellem næringstofferne jf NPK-gødning.
09-09-2020 10:10
Kosmos
★★★★★
(5374)
Det er en erfaring alle landmænd har gjort, nemlig at man ikke kan øge produktionen ved blot at tilføre et næringsstof

- dén viden må du hellere skynde dig at viderebringe til "Aroma tomater":

Planter lever af CO2. Vi får vores CO2 fra vores elproduktion, hvor det er et overskud, der i stedet for at skulle have været lukket ud af en skorsten, blæses ud i vores væksthuse

, så de snarest kan bringes ud af deres vildfarelse!
09-09-2020 14:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kosmos skrev:
Det er en erfaring alle landmænd har gjort, nemlig at man ikke kan øge produktionen ved blot at tilføre et næringsstof

- dén viden må du hellere skynde dig at viderebringe til "Aroma tomater":

Planter lever af CO2. Vi får vores CO2 fra vores elproduktion, hvor det er et overskud, der i stedet for at skulle have været lukket ud af en skorsten, blæses ud i vores væksthuse

, så de snarest kan bringes ud af deres vildfarelse!


Når der i væksthuse er 1000 PPM Co2
09-09-2020 17:08
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Bemærk i øvrigt at landbrugsjord så godt som altid bliver gødet. Selv økologiske landmænd bruger gødning. Det vil sige staldgødning eller bælgplanter som via bakterier kan omdanne luftens kvælstof til en form for kvælstof, som planterne kan optage.

I relation til dyrkning af afgrøder som korn, kartofler, majs, raps og ris med mere er det således totalt irrelevant, at henvise til, at CO2-befrugtning ingen betydning har, når planterne mangler gødning. Disse afgrøder mangler netop ikke gødning, for her sørger landmanden selvfølgelig for, at de har den næring, som de skal bruge. I relation til planteavl er CO2-befrugtning således særdeles relevant.
Deltag aktivt i debatten Klimarealisterne slår til igen med ubalanceret omtale af greening:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
The greening of the earth129-04-2022 18:55
Luk klimarealisterne ned - de udøver landsskadelig virksomhed5702-02-2021 22:21
Klimarealisterne slår til igen mod GISS/GHCN45008-12-2020 12:05
Ny hvidbog fra Klimarealisterne6019-11-2020 15:51
Klimarealisterne slår til mod norske skolebøger1118-11-2020 23:10
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik