Husk mig
▼ Indhold

Klimarealisterne slår til igen mod GISS/GHCNSide 7 af 12<<<56789>>>
23-10-2020 18:05
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
delphi skrev:
Problemet, Delphi skitserer er løst for årtier siden.https://ing.dk/artikel/paradokset-vokser-2020-bliver-rekordaar-standsede-vindmoeller-danmark-239892

https://miljoogklima.dk/nyheder/art7951860/Prisen-for-at-balancere-elnettet-vil-stige-for-danskere-og-virksomheder

Vi har et kapactesbehov på op til 6,5 GW og Norgeskablet er på 1,6 GW.

Og vi kan slet ikke selv producere strøm, når det ikke blæser?
Prøv nu at forstå, at vi går væk fra gigantiske enheder, der forurener, ødelægger livsbetingelserne, mod mindre enheder, der supplerer hinanden.
Så når det ikke blæser: import fra norge, import fra sverige, import fra tyskland, start bio-kraftvarme. Når det blæser: få billig vindenergi, når solen skinner: billig sol energi.
Derudover biogas til elproduktion, batterier til kortvarig opbevaring af strøm, varmelagre til opbevaring af energi til vindstille perioder. Kompressed air til opbevaring af energi...

Kort sagt: slip fantasien løs og drop det fossile skrammel, der er ved at opvarme vores klode til temperaturer, hvor vi ikke kender den endelige konsekvens.

Sandheden er ildehørt, benægtere, men i ved ikke selv bedre - det er helt tydeligt for enhver.
23-10-2020 18:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Omstillingen går bare meget langsomt set i forhold til hvad flertallet i Folketinget ønsker. Det er ganske enkelt fordi dette er en meget bekostelig omstilling. Havde det ikke været det, så var denne omstilling lavet for længst.
23-10-2020 19:23
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Jørgen Petersen skrev:
Omstillingen går bare meget langsomt set i forhold til hvad flertallet i Folketinget ønsker. Det er ganske enkelt fordi dette er en meget bekostelig omstilling. Havde det ikke været det, så var denne omstilling lavet for længst.


Ammestuesnak , intet konkret
23-10-2020 19:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som nævnt mange gange går omstillingen bare meget langsomt set i forhold til hvad flertallet i Folketinget ønsker. Det er ganske enkelt fordi dette er en meget bekostelig omstilling. Havde det ikke været det, så var denne omstilling lavet for længst.
23-10-2020 23:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Med udgangspunkt i https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/energistatistik_2018.pdf

Hvis man skal gøre den Danske Fiasko op i de konkrete forbrug af brændsler efter møller og udlandet i 2018 afsatte broderparten af el-forbruget. Så var forbruget 112 Pj strøm ude ved danskerne i 2018. Udlandet og møllerne leverede hele 69 Pj.Kraftværkernes brændselsforbrug seOg fjernvarmes andel af kraftværkernes forbrug seNår mølle- og solcellestrømmen retfærdigvis ikke skal tælles med som et brændsel så er der forbrugt 226 Pj brændsel til at producere 51 Pj el fra de danske kraftværker.

Men der stopper vanviddet ikke!

Odense's tiltag til 1 mia. https://www.fjernvarmefyn.dk/slut-med-kul-i-2022

I dag bruger Fynsværket årligt 5 TWh kul, træ, flis og affald og yder 1,3 TWh el, og 2,7 TWh fjernvarme.

Nu bygges der en naturgasbrænder på kulkraftværket og kraftværket kører når der er meget koldt, ellers ligger værket stille.

Så etableres der en stor fliskedel som skal omsættes 200.000 ton træ årligt.

Der etableres varmepumper på facebook og en på rensningsanlægget og samlet udbygges varmepumperne inden 2026 så der samlet er 100 MW varmeeffekt.

I 2026 når varmepumpekapaciteten er fuld udbygget så omsætter Fynsværket 3 TWh brændsler årligt og heraf 0,6 TWh naturgas, og 2,4 TWh halm, affald og træ. OG kraftværket producerer nu 0,3 - 0,4 TWh strøm. Og den strøm bliver kun produceret når Odense har stort fjernvarmebehov ellers ligger naturgasværket stille. Dog producerer de nuværende affald- og halmkraftværker en minimal strømproduktion som overvejende bruges af de varmepumper som kommer til at virke på Fynsværket.

Af det samlede behov på 2,7 TWh fjernvarme Odense har årligt kommer 0,5 TWh i 2026 fra varmepumper, og de varmepumper som kommer til at virke på Fynsværket de vil løbende aftage den strømproduktion affalds- og halmkraftværket producerer.

Altså på inden måde et produktionsapparat som interaktiverer med mølleproduktionen.

Det her vil kunne være mølleproduktionen og forbrug for 2 mdr. i 2030 seOg så er spørgsmålet hvor skal den strøm komme fra når møllerne ikke yder produktion i februar og marts måned når alle nordiske vandmagasiner er gabende tomme.

Så er løsningen jo at bygge kraftværker, som så bruger brændsler samtidig med at der bruges brændsler i Odense til at lave varmt vand til Fjernvarmerør.

Det bliver ekstremt dyrt og ekstremt miljøbelastende når der brændes alt det træ som bliver resultatet.

Og det er præcis det samme svineri man laver ved de øvrige storbyer når kulkraftværkerne lukkes.
Redigeret d. 23-10-2020 23:47
24-10-2020 08:21
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Delphi er god til påstande, så lad os fortsætte det spor.
Visioner, fremtid er heller ikke noget, Delphi beskæftiger sig med. Men lidt skræmmekampagner kan Delphi godt.

Men fremtiden er mere og mere ustabil vind og sol, der gennem forskellige tiltag integreres bedre og bedre i vores energiforbrug.

Vandkraftlagrene er blot et af mange i det eventyr, vi begiver os ud i.
Lige nu arbejdes der med lagring af strøm i batterier, varmelagre, komprimeret luft.
El kan omformes til brint, naturgas og brændstoffer.
El kan anvendes til fjernvarme.

Med hensyn til batterier, så vil det store antal elbiler kunne bruges til mere effektiv styring og regulering af hele vores elsystem.

Faststofbatterier vil i nær fremtid yderligere øge energitætheden i batterierne til det dobbelte og yderligere sænke batteriprisen.

Power 2 X ligger lidt længere ude i fremtiden, men indenfor de næste 10 år kan vi effektivt producere flybrændstof og diesel udfra el.
Ingen tvivl om, at fremtiden er elektrisk.
Og at den kommer til at indeholde gigantiske mængder af ustabil sol og vind energi, der udnyttes intelligent gennem anvendelse af allerede kendt teknologi.
Redigeret d. 24-10-2020 08:22
24-10-2020 09:16
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Man må bare ikke glemme omkostningerne ved denne omstilling, for de vi være enorme. Også må vi heller ikke glemme, at det går lang tid før at det rigtig betyder noget i den globale sammenhæng.
24-10-2020 10:00
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Jørgen Petersen skrev:
Man må bare ikke glemme omkostningerne ved denne omstilling, for de vi være enorme. Også må vi heller ikke glemme, at det går lang tid før at det rigtig betyder noget i den globale sammenhæng.


For os ingeniører, der arbejder med udvikling og innovation, så koster det ressourcer hver gang, der skiftes teknologi.
Så det er ikke noget nogen glemmer.
Denne omstilling er nødvendig, og derfor skal der investeres i produkter, der begrænser skaderne ved øget opvarmning.
Betalingen kommer mangefold igen, når udviklingen er tilendebragt.
Derfor vælger mange investeringsselskaber at investere i grøn energi.
24-10-2020 13:08
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Pengene ved denne omstilling kommer aldrig tilbage igen. Denne udgift er alene en udgift, som man afholder af frygt for eventuelle negative konsekvenser af GW. Og disse konsekvenser er vildt overdrevet.

Eksempelvis beløber skatteindtægterne fra benzin og- dieselbiler sig til omkring 50 mia. kr. pr. år. Den kommer man til at mangle, hvis man udfaser benzin- of dieselbiler, for el-biler giver ikke nævneværdige skatteindtægter. Og prisen på el-biler kommer ikke ned foreløbig, for så længe såvel bilfabrikkerne som batteriproducenterne kan sælge alt hvad de laver, så har de ingen incitament til at sænke priser.

Tilsvarende blev så godt som alle vore boliger tidligere opvarmet med naturgas eller fyringsolie, som var et rigtig gode beskatningsobjekt. Skatteintægterne herved forsvinder i takt med at fyringsolie og naturgas udfases som opvarmningskilde. Så vidt jeg husker, var det 10 - 15 mia. kr. som statskassen hvert år tidligere fik i afgifter fra naturgas og fyringsolie.

Sådan kunne man nævne mange eksempler. Alt i alt er det derfor en meget dyr omstilling vi har gang i. Årsagen til at denne omstilling ikke kan ses på statsfinanserne er, at vi i de 5 - 6 år har haft en meget lav arbejdsløshed. En lav arbejdsløshed og et der til hørende højt aktivitetsniveau gør, at statsfinanserne er gode. Men hvis de gode tider lige pludselig bliver til dårlige tider, så kommer det til at gøre ond.
24-10-2020 17:44
Robert Wagner
★★★★★
(3171)
@Jørgen Petersen

Øhh, man lægger ikke afgift på el???
Mere el til opvarmning, mere elafgift.

Men jeg havde jo alligevel ikke forventet andet end cherrypicking fra din side...
24-10-2020 18:44
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Man har da for ikke så længe siden (i 2019 tror jeg det var) nedsat el-afgiften yderligere for dem der bruger el-varme (herunder dem som bruger varmepumpe) som opvarmning. Alle med elvarme/varmepumpe betaler således næsten ingen afgift på deres energi til opvarmning. Har man samtidigt en el-bil, så betaler man tilsvarende så godt som ingen afgift af energien til bilen.
24-10-2020 19:27
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Jørgen Petersen skrev:
Man har da for ikke så længe siden (i 2019 tror jeg det var) nedsat el-afgiften yderligere for dem der bruger el-varme (herunder dem som bruger varmepumpe) som opvarmning. Alle med elvarme/varmepumpe betaler således næsten ingen afgift på deres energi til opvarmning. Har man samtidigt en el-bil, så betaler man tilsvarende så godt som ingen afgift af energien til bilen.


Det er himmelråbende vrøvl, spam og junk.

Timme Tønder buldre mest
Redigeret d. 24-10-2020 19:31
24-10-2020 21:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Man har da for ikke så længe siden (i 2019 tror jeg det var) nedsat el-afgiften yderligere for dem der bruger el-varme (herunder dem som bruger varmepumpe) som opvarmning. Alle med elvarme/varmepumpe betaler således næsten ingen afgift på deres energi til opvarmning. Har man samtidigt en el-bil, så betaler man tilsvarende så godt som ingen afgift af energien til bilen.


Det er himmelråbende vrøvl, spam og junk.

Timme Tønder buldre mest


Igen fuldstændig rigtig af den ærede debattør..

Hvis ens hus i BBR er registreret som el-opvarmet skal man betale 0,8 øre/KWh fra næste år (eller næsten ingenting) i el-afgift af alt forbrug over 4000 KWh/år og altså også det som bruges i el-bilen.

https://www.pwc.dk/da/artikler/2020/06/klimaaftale-afgiftsaendringer.html

Dvs. hvis man har en simpel og ringe varmepumpe som erstatter 2000 l olie ved at yde strømmen 2,5 gang til varme så skal der bruges 7.200 KWh el for at lave 18.000 KWh varme som 2000 l typisk vil yde.

De 7200 Kwh el vil nu give 72 kr i afgift til statskassen med moms.

Hvorimod olie ville betale 9000 kr med moms til statskassen.
Redigeret d. 24-10-2020 21:44
24-10-2020 21:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Netop. Det er kun et spørgsmål om at kende reglerne.
25-10-2020 00:20
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Hvorimod olie ville betale 9000 kr med moms til statskassen.


Fint, så kan vi vel få stoppet det svineri.
25-10-2020 00:28
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Hvis ens hus i BBR er registreret som el-opvarmet skal man betale 0,8 øre/KWh fra næste år (eller næsten ingenting) i el-afgift af alt forbrug over 4000 KWh/år og altså også det som bruges i el-bilen.


Hverken forskning eller egne opslag kan en benægter læse og forstå.
Virkeligt morsomt, læs selv

Modsat sænkes afgiftssatserne på el anvendt til opvarmning fra 1. januar 2021. Det betyder, at både erhverv og husholdninger kan se frem til en lavere afgift på elektricitet til opvarmning.

Husholdningerne kan se den lavere afgift på 0,8 øre pr. kWh direkte på elregningen, mens momsregistrerede virksomheder med adgang til godtgørelse af elafgift vil få mulighed for at godtgøre hele afgiften på elektricitet til rumvarme - med undtagelse af 0,4 øre per kWh - over momsangivelsen.


Så elopvarmede boliger sparer 0,8 øre pr kWh i afgift.
Delphi : der er en grund til, at du ikke kan forstå klimaforskningen.
25-10-2020 00:42
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Hvis ens hus i BBR er registreret som el-opvarmet skal man betale 0,8 øre/KWh fra næste år (eller næsten ingenting) i el-afgift af alt forbrug over 4000 KWh/år og altså også det som bruges i el-bilen.


Hverken forskning eller egne opslag kan en benægter læse og forstå.
Virkeligt morsomt, læs selv

Modsat sænkes afgiftssatserne på el anvendt til opvarmning fra 1. januar 2021. Det betyder, at både erhverv og husholdninger kan se frem til en lavere afgift på elektricitet til opvarmning.

Husholdningerne kan se den lavere afgift på 0,8 øre pr. kWh direkte på elregningen, mens momsregistrerede virksomheder med adgang til godtgørelse af elafgift vil få mulighed for at godtgøre hele afgiften på elektricitet til rumvarme - med undtagelse af 0,4 øre per kWh - over momsangivelsen.


Så elopvarmede boliger sparer 0,8 øre pr kWh i afgift.
Delphi : der er en grund til, at du ikke kan forstå klimaforskningen.


Den lavere afgift på 0,8 øre pr. kWh. Betyder selvsagt af den er 0,8 øre/KWh hvis man ellers kan forstå dansk.

Men se https://www.ok.dk/privat/produkter/varmepumper/guide/nedsaettelse-af-elvarmeafgift

Citat: Den 1. januar 2021 bliver det ca. 1.000 kr. billigere om året at have en varmepumpe for en gennemsnitlig husstand. Elvarmeafgiften er hermed stort set afskaffet. Det giver besparelser på elregningen for boligejere med elvarme - enten i form af varmepumper eller elradiatorer.

Og BDO https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/elafgift-okonomisk-og-administrativ-lettelse-til-virksomhederne

Citat: Sidstnævnte afgift nedsættes fra nytår til 0,01 kr. – altså 1 øre – pr. kWh inkl. moms. I et hus med elvarme, hvor det samlede årlige strømforbrug udgør fx 18.000 kWh, vil det give en besparelse på lige over 3.500 kr. årligt.
Redigeret d. 25-10-2020 00:50
25-10-2020 06:50
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
...og hvis du eksempelvis har solceller, kan du reducere de 4000 kWh med den produktion fra solcellerne, du ikke selv bruger. Hvis du leverer 4000 kWh ud på nettet i løbet af året, betaler du den lave afgift på hele dit forbrug fra nettet.
25-10-2020 08:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Med andre ord, så er udfasningen af naturgas og fyringsolie er dyr omgang for statskassen.
25-10-2020 09:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Alt afgift på varme er eller bliver fjernet når fjernvarmeselslaberne udskifter olie, gas og kul med træ eller strøm. Og hvis boligerne udskifter gas og olie med strøm.
25-10-2020 09:59
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vi skal derfor være glade for, at det går så godt som det gør rent samfundsøkonomisk med både en lav arbejdsløshed og en lav strukturel arbejdsløshed. Havde det ikke gjort det, så havde vi ikke haft råd til denne omstilling.
25-10-2020 11:26
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
Jørgen Petersen skrev:
Vi skal derfor være glade for, at det går så godt som det gør rent samfundsøkonomisk med både en lav arbejdsløshed og en lav strukturel arbejdsløshed. Havde det ikke gjort det, så havde vi ikke haft råd til denne omstilling.


Hallo Jørgen > Den omstilling har jo været en katastrofe. Det var bedre, hvis vi ikke havde haft råd.


.


25-10-2020 16:47
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Omstilling har jo været en katastrofe. Det kan vi hurtigt blive enige om. Men det værste er faktisk, at man sælger denne omstilling som en succes.
25-10-2020 17:35
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Det er en succes, brugte vi stadigt kul ville udledningerne være omkring 5-600g/KWh.
Men den er nu omkring 200 g/KWh.
Så godt gået
25-10-2020 17:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Det er en succes, brugte vi stadigt kul ville udledningerne være omkring 5-600g/KWh.
Men den er nu omkring 200 g/KWh.
Så godt gået


Vi har samlet øget Co2udledningen med minimum 25 % ved at skifte kul og gas ud med træ og som tilgift smadre verdens økosystemer i skovene.
25-10-2020 18:20
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
delphi skrev:
Peter Villadsen skrev:
Det er en succes, brugte vi stadigt kul ville udledningerne være omkring 5-600g/KWh.
Men den er nu omkring 200 g/KWh.
Så godt gået


Vi har samlet øget Co2udledningen med minimum 25 % ved at skifte kul og gas ud med træ og som tilgift smadre verdens økosystemer i skovene.


Nej , det er helt udokumenterede oplysninger hvor du ser bort fra effekten af genplantning.
Vindmøller og solceller yder et betragteligt bidrag til nedsættelse af emissionerne.
Så ingen gang på jord.
25-10-2020 18:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Træet hentes desværre primært fra lande, hvor der ikke er garanti for genplantning.
25-10-2020 19:59
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
Peter Villadsen skrev:
delphi skrev:
Peter Villadsen skrev:
Det er en succes, brugte vi stadigt kul ville udledningerne være omkring 5-600g/KWh.
Men den er nu omkring 200 g/KWh.
Så godt gået


Vi har samlet øget Co2udledningen med minimum 25 % ved at skifte kul og gas ud med træ og som tilgift smadre verdens økosystemer i skovene.


Nej , det er helt udokumenterede oplysninger hvor du ser bort fra effekten af genplantning.
Vindmøller og solceller yder et betragteligt bidrag til nedsættelse af emissionerne.
Så ingen gang på jord.


Nu giver du dig jo i kast med at forsvare biobrændsel værkerne. Er du spindoktor for en politiker?


.


25-10-2020 20:02
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Jeg er ikke blandt konspirations teoretikerne.
Der er mange undersøgelser omkring afbrænding af skove samt de krav, der skal være til genplantning.
Jeg ser denne afbrænding som en del af overgangsfasen mod en mere bæredygtig fremtid.
25-10-2020 20:14
crankProfilbillede★★★★★
(2451)
Peter Villadsen skrev:
Jeg er ikke blandt konspirations teoretikerne.
Der er mange undersøgelser omkring afbrænding af skove samt de krav, der skal være til genplantning.
Jeg ser denne afbrænding som en del af overgangsfasen mod en mere bæredygtig fremtid.


Men det var så et flop. Og vi skal videre med noget andet.


.


25-10-2020 20:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Jeg er ikke blandt konspirations teoretikerne.
Der er mange undersøgelser omkring afbrænding af skove samt de krav, der skal være til genplantning.
Jeg ser denne afbrænding som en del af overgangsfasen mod en mere bæredygtig fremtid.


Ja lalleglade idioter der har sin tankekraft funderet i klimahysteriet og har derfor ingen realitetssans overhovedet.

Nej , det er helt udokumenterede oplysninger hvor du ser bort fra effekten af genplantning.


Den russiske mafia der forfalsker de certifikater danske kraftvarmeværker køber flis efter, genplanter selvfølgelig ikke skovarealer der lægges ned. Det tror naive og blåøjede danske klimaaktive, men i den virkelige verden sker det ikke.
Redigeret d. 25-10-2020 20:37
25-10-2020 20:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
crank skrev:
Peter Villadsen skrev:
Jeg er ikke blandt konspirations teoretikerne.
Der er mange undersøgelser omkring afbrænding af skove samt de krav, der skal være til genplantning.
Jeg ser denne afbrænding som en del af overgangsfasen mod en mere bæredygtig fremtid.


Men det var så et flop. Og vi skal videre med noget andet.


.


Men et afgørende flop som har kørt toget i den gale retning, da det påvirker og umuliggør de rigtige tiltag mange år ud i fremtiden, til de tåbelige anlæg er afskreven. Og til den tid er 'toget kørt' og det hele er for sent.
Redigeret d. 25-10-2020 20:41
25-10-2020 21:25
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Ja lalleglade idioter der har sin tankekraft funderet i klimahysteriet og har derfor ingen realitetssans overhovedet.


Det man siger, er man selv
25-10-2020 21:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Peter Villadsen er overbevist om, at GW er både menneskehedens og klodens undergang.
25-10-2020 21:47
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Jørgen Petersen skrev:
Peter Villadsen er overbevist om, at GW er både menneskehedens og klodens undergang.
Kan ikke klare en diskussion uden personlige angreb.
Redigeret d. 25-10-2020 21:53
25-10-2020 22:13
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er måske mere korrekt at sige, at Peter Villadsen lider af en meget alvorlig CO2-fobi.
25-10-2020 22:31
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Jørgen Petersen skrev:
Det er måske mere korrekt at sige, at Peter Villadsen lider af en meget alvorlig CO2-fobi.


Du er syg i hovedet.
26-10-2020 06:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Du mangler en objektiv opfattelse af hvad der er store og hvad der er små problemer.
26-10-2020 07:14
Peter Villadsen
★★★★★
(2628)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Du mangler en objektiv opfattelse af hvad der er store og hvad der er små problemer.


Jørgen Petersen, dine mangler er så store, at du ikke kan indgå i en diskussion.
26-10-2020 07:26
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Du kan jo ikke andet end at henvise til IPCC og de såkaldte klimaforskere. Du ignorerer fuldstændigt, at de har en stor interesse i at overdrive problemerne, hvilket de også har gjort mange gange i tidens løb.
Side 7 af 12<<<56789>>>

Deltag aktivt i debatten Klimarealisterne slår til igen mod GISS/GHCN:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Luk klimarealisterne ned - de udøver landsskadelig virksomhed5702-02-2021 22:21
GISS – Stations Data – Reykjavik – afstemning IMO2219-01-2021 12:36
Ny hvidbog fra Klimarealisterne6019-11-2020 15:51
Klimarealisterne slår til mod norske skolebøger1118-11-2020 23:10
GISS/GCHN temperatur-homogenisering og AMO025-10-2020 17:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik