Husk mig
▼ Indhold

Klodens opvarmning


Klodens opvarmning11-03-2013 09:18
Viggo_Jarulf
☆☆☆☆☆
(1)
- forklaret ved læren om energi (termodynamik)-

Set herfra findes latent energi i depoterne:

A: solenergi
B: jordklodens indre varme
C: klodens depoter af latent energi i form af kul og kulbrinter samt radioaktive stoffer.
D: den totale varmeenergi i og om jordkloden.

Kvanta af A, B, og C nyttiggøres ved at udføre arbejde i forskellige energiformer,
bl. a. stråling, elektricitet, potentiel energi, varme m.v. De skifter derved fra en form til en anden (transduceres); men ender altid som varme i D.

Nogle af de måder, hvorpå latent energi omdannes til aktiv energi, er:

a) Varme (lavfrekvente) solstråler opvarmer jordens overflade og dens sfærer samt partikler i dem, især sod og vulkansk aske. Forskellig opvarmning, og dermed temperaturforskelle mellem områder, resulterer i vind- og bølge-energi .

b) Kemiske (højfrekvente) solstråler foranstalter i grøn vegetation med chlorofyl som katalysator processer, hvorved kuldioxid fra atmosfæren spaltes i oxygen ogkulstof, som in status nascendi indgår kemiske forbindelser, der enten bliver til næringsstoffer eller til vækststoffer i træer, planter og andre grønne vækster.


c) Klodens indre varmeenergi frembringer vulkanske udbrud, jordskælv eller varme kilder.

d) kul og kulbrinter omsættes i husholdninger til varme og madlavning, i industrien til produktion og i transportmidler til trafik.

e) radioaktiv energi = kernekraft omsættes til elektricitet.

f) den energi, som bliver til næringsstoffer under b, forbrændes ved metabolisme i levende væsner. Den bliver således til livsudfoldelse, og carbondioxid udåndes.

Den anden del akkumuleres til animal vækst, som efter død, forrådnelse eller kremering af væsner ligeledes resulterer i varme og carbondioxid.

Det samlede resultat af processerne er, at energi fra depoterne A, B, og C flytter som varmeenergi til D.

Imidlertid udstråler kloden varme til det kolde himmelhvælv. Denne udstråling er proportional med klodens temperatur i grader Kelvin i fjerde potens. Det betyder, at hvis temperaturen stiger en grad, så øges varmetabet til omgivelserne med 1-2 %, hvilket fjerner en del af den varme, som tilføres fra energiomsætningen.

Af de nævnte processer kan vi mennesker kun regulere få , nemlig hvor megen energi vi henter fra jordens dyb = d) og e), samt hvor mange vindmøller, solfangere og lignende, vi sætter i gang.

Imidlertid vil man måske kunne regne sig til, at f), liv og død, også må tages i betragtning. – I h. t. Wikipedia omsætter et menneske 10 Megajoule energi pr. døgn!

I sammenfatning må man konstatere, at al den energi, der bruges til at udføre arbejde, vil ende som tilskud til klodens varmeindhold og således forhøje dens temperatur, og det er ligegyldigt, hvorfra den hentes eller transduceres. – fra et fyr, en forbrændingsmotor, en reaktor eller en vindmølle.


10. marts 2013 Viggo Jarulf


VJ
Deltag aktivt i debatten Klodens opvarmning:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik