Husk mig
▼ Indhold

Konkurrencen mellem honning bier og vilde bier


Konkurrencen mellem honning bier og vilde bier27-05-2019 12:10
kfl
★★★★★
(2167)
Der er en løbende diskussion mellem, hvad jeg vil kalde biavlere og bi-fundamentalister.

Bi-fundamentalister mener, at årsagen til tilbagegangen af de vilde bier hidrører fra konkurrencen med honningbien. Derfor skal honningbien nægtes adgang til naturområder.

Diskussionen er taget op i Gylle.dk med en artikel af Professor Hans Jørn Kolmos, Syddansk Universitet, Odense, Industrilandbruget er biernes virkelige fjende. Han er selv biavler.

I denne forbindelse vil jeg gøre opmærksom på følgende Power Point præsentation af en diskussion af Yoko L. Dupont Dept. of Bioscience Aarhus University, Denmark Competition between honeybees and wild bees

Her en af konklusionerne


Does competition occur?
Yes! Locally and certain times of the year

But highly context dependent
Density of honeybees (number of hives, distance, season)
Availability of floral resources

Most documented competition effects are at high honeybee densities and low ressource levels

Det kan god være, at der er en konkurrence fra honning bien til de vilde bier, men hvor stor er den i sammenlignet med andre effekter ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 27-05-2019 12:11
29-05-2019 09:17
Jakob
★★★★★
(9343)
­Når krybben er tom, så bides hestene.

Hvorfor er krybben tom..?

Det er den, fordi det konventionelle landbrug næsten har tømt den, da de alligevel var ved at rydde op i noget andet.

Hvem har så førsteret til de sørgelige rester, de vilde bier, eller biavlerne..?

Det kan der nok ikke være tvivl om, at biavlerne har.

Når det konventionelle landbrug må fjerne 90% af livsgrundlaget for de vilde bier, så ville det da være grov diskrimination, hvis ikke biavlerne måtte fjerne sølle 10%


Måske er tiden inde til, at vi bygger et bihjem i zoologisk have sammen med Pandaen i et forsøg på at bevare arten nogle år endnu.
Eller måske kan vi ligeså godt erkende, at bier ligesom agerhøns og lærker osv. ikke er smukke nok til at blive bevaret i det kommercielle Danmark. Politikerne i Danmark har ganske enkelt ikke råd til andet end at fortsætte og optrappe artsudryddelsen, hvis den danske såkaldte velfærdsstat skal bevares.


Der har netop været valg til EP, og der var ikke meget snak om biodiversitet eller økologisk bæredygtighed, og det kan være et uhyggeligt varsel om, at når EU skal levere mere klimapolitik, så bliver det fortsat på miljøets og biodiversitetens bekostning.­
30-05-2019 09:27
Jakob
★★★★★
(9343)
­Hvis der er behov for flere bidende heste, så vil jeg overveje at springe ud som Duehalenatsværmerfundamentalist.

Hvis vi fortsætter den nuværende kurs og udrydder alle bier og alt andet grimt småkravl, så vil der blive bedre plads til Duehalen, og den kan vi nok hurtigt blive enige om er meget flottere. Og vi skal ikke engang ofre Tibet for at få det til at lykkes. Det kan gøres med kemikalier og samtidigt gavne den økonomiske vækst i en periode.

Jeg tror, at det vil kunne lykkes fint. Når jeg f.eks. ser, hvordan folket ikke savner agerhøns i naturen, når der blot udsættes fasaner, så kan jeg nærmest ikke være i tvivl. Det må blive det næste grøn vækst initiativ fra regeringen, hvis den fortsætter, og få årtier senere vil alle have glemt alt om danske bier og biavlere.

Den danske honning vil ingen savne. Problemer er til for at blive løst, så den har vi i forvejen længe kunnet få produceret i Brasilien. Med regeringens godkendelse hældes den blot på bøtter med danske etiketter.

Biavlerne, som hele tiden klager sig og spreder dårligt nyt, vil slet ikke blive savnet af de fleste. Det må også være bedre for bruttonationalproduktet, at de får sig et rigtigt arbejde. Virksomhederne mangler jo arbejdskraft, og jeg har f.eks. hørt, at landbruget mangler dygtige folk til at hjælpe med at sprøjte gift på deres marker.

Kyniske økonomer har gennem årtier trynet biologer og økologer, så hvorfor skulle biavlerne dog gå fri..??
Det må bestemt være deres tur, og hvem er de egentlig, og hvor er deres sans for proportioner, når de vil stille sig til herre over, at deres grimme bier er vigtige sammenlignet med den smukke duehale..??
Biologerne er altid utilfredse og kun en udgift. Det ved enhver nu om dage, så dem behøver vi heldigvis ikke lytte til.

Danmarks fremtid tegner sig smukt, hvis vi blot forstår de økonomiske mekanismer og udnytter den økologiske uenighed og forvirring til at optimere profit og naturens skønhed:

https://www.klimadebat.dk/forum/naturen-roeber-at-verden-varmer-op-d13-e1444-s120.php#post_69687
Og jeg ser efter dette frem til at blive tilbudt en af de højt betalte spindoktor stillinger, som snart må blive ledige på højrefløjen.


­
31-05-2019 16:23
Jakob
★★★★★
(9343)
­
Med 287 forskellige bi arter i Danmark, så må der også være meget for biologerne at holde styr på.
Mit lokale økosystem er omkranset af konventionelt landbrug, og jeg har næsten glemt, hvordan en honningbi ser ud.
Til gengæld kan jeg glæde mig over en bestand af forskellige arter af humlebier, og de trives tilsyneladende meget godt.
Jeg har i nogle år gået og puslet med tanken om at spørge en lokal bi-avler, om han havde lyst til at stille et stade op hos mig. Men jeg havde ikke skænket konkurrenceproblemet en tanke, og efter dette, så tror jeg hellere, at det må vente, indtil landets ledelse ophører med som "bivirkning" at føre kemisk krigsførelse imod fredelige arter i det danske økosystem.
Måske også biavlerne kan hjælpe sig selv ved at blive bedre til at beskrive, hvad et stade præcist skal bruge af plads og blomster for ikke at tage maden fra de vilde insekter.
@kfl

Svarer jeg udenom, så er det ikke med vilje.
Men 287 bi arter... jeg må vist have været fraværende i biologiundervisningen i folkeskolen.
Kan bi-avlerne benytte vilde bi arter direkte, eller benytter de særligt fremavlede racer..?
287 bi arter... Jeg tror ikke, at jeg er mand for at bide skeer med dygtige biologer, som har fingeren på pulsen.
Jeg kan ofte knapt kende forskel på en flue og en bi.
Kan du.?


­
Tilknyttet billede:

31-05-2019 21:10
Jakob
★★★★★
(9343)
­Angående fødegrundlaget, så tror jeg næsten, at jeg holder en jordhumle population i live alene med få planter af en sort af kulsukker.
Man skal passe på med kulsukker, fordi det er en hybrid, som breder sig, og blomsterne er måske lidt små og utilgængelige for bier. Jeg ville egentlig udrydde den, men min sort er nok ikke den værste og under arbejdet måtte jeg altså bøje mig for jordhumlens pres.
Nu er jeg i stedet begyndt at dyrke den nogle flere steder, hvor jeg bilder mig ind, at jeg kan kontrollere den.


Det er mest de små humlebier, der sværmer i kulsukkerplanten og er eksperter i de små klokker, men de større kan også godt, hvis de vil.


­
Tilknyttet billede:

31-05-2019 21:18
Jakob
★★★★★
(9343)
For humlebier må de nok hedde "dykkerklokker"

Tilknyttet billede:

01-06-2019 06:08
Jakob
★★★★★
(9343)
­Man kan fristes til at tro, at kulsukker er svaret på humlebiernes trængsler.
Men så simpelt er det netop ikke.
Mange steder kan man se, at det, der ligner en bragende succes for den ene art, er kamuflage for andre arters udryddelse og naturens forarmelse.
I de kulsukker planter, som jeg kiggede på i går, var der mere end 100 stk jordhumle, men kun en enkelt stenhumle og intet andet.
Til gengæld er især agerhumlen ( tror jeg nok det er ) vild med mine grønkål og lupiner.


­
Tilknyttet billede:

01-06-2019 11:36
Jakob
★★★★★
(9343)
­Når jeg nu er så godt igang med at beskrive lokale observationer, så vil jeg også gerne benytte lejligheden til at fortælle lidt om sommerfuglebusken.

Jeg er selv så begejstret for den, at jeg har opdyrket cirka 50 stk.
Det var egentlig min mening, at jeg ville starte en produktion til salg, men så opdagede jeg, at nogen har sat den på listen over invasive arter, og så besluttede jeg at se tiden an.
Men så vidt, jeg kan se, er planten stort set kun invasiv i dårligt vedligeholdt byggeri, og man kan bestemt godt diskutere, om det er tilstrækkeligt til at betegne arten som invasiv.
Derfor glæder det mig også at se, at DN tager det over tværs og anbefaler planten:

Guide: Sådan planter og vedligeholder du sommerfuglebusk
https://www.dn.dk/nyheder/guide-sadan-planter-og-vedligeholder-du-sommerfuglebusk/

Nogle vil mene, sommerfuglebuske slet ikke kan benyttes af bier, fordi de ikke kan komme ned i blomsten.
Men selvom der er lidt om snakken, så tro dem ikke. Især sidst på sommeren ser jeg mange humlebier i sommerfuglebuskene.


­
Tilknyttet billede:

01-06-2019 11:42
Jakob
★★★★★
(9343)
­

Og er dette så en agerhumle som heller ikke har lært, at sommerfuglebuske ikke er noget for bier, eller er det nærmere en af de 284 andre danske bi arter, som jeg ikke kan genkende..?


­
Tilknyttet billede:

01-06-2019 18:55
Jakob
★★★★★
(9343)
­


Hvis man overvejer at gøre noget godt for de vilde bier, så vil jeg nok grundlæggende gerne anbefale trofaste planter, som holder i mange år.
Det kan være meget godt med modefænomener og en masse sommerblomster, men bierne har jo også behov for føde, når moden vender igen året efter.

En ny delvis undtagelse hos mig er Gyldenlak ( den hedder Wall-flower på engelsk, fordi den ofte vokser godt langs en mur ). Den er kun toårig, men burde kunne så sig selv.
Den sætter ikke blomster det første år, men til gengæld er den tidligt på færde.

Og med både duft og farver melder den om sommer.


­
Tilknyttet billede:

01-06-2019 19:08
Jakob
★★★★★
(9343)
­


Her noget mere om bivenlige planter:
https://www.biavl.dk/bivenlig/planter/
Kalender:
https://www.biavl.dk/medlemmer/wp-content/uploads/2016/05/Biplantekalenderen-2013.pdf

Det er udmærket, men måske for overvældende, og der står ikke, hvor stor en mængde, der skal dyrkes, for at kunne forsyne et bistade.
Hvis der findes noget mere konkret og konceptorienteret, så vil det måske kunne gavne biavlerne og kompensere en smule for reduceret adgang til naturarealer.


­
08-06-2019 12:37
Jakob
★★★★★
(9343)
­https://gylle.dk/%ef%bb%bfindustrilandbruget-er-bierne-virkelige-fjende/
Det er paradoksalt, at biavlere og miljøforkæmpere skal hidses op mod hinanden, fordi honningbier og vilde bier presses til at konkurrere om de få tilbageværende arealer med vilde blomster. I landbrugets interesseorganisationer vil mange gnide sig i hænderne, fordi det for en stund afleder opmærksomheden fra industrilandbrugets rolle i sagen. Ikke desto mindre er det her man skal fokusere, hvis man vil vende udviklingen.
Det er på tide, at industrilandbruget begynder at betale af på den enorme miljøgæld, som man har oparbejdet med de stadigt mere intensive dyrkningsmetoderJa.­
08-06-2019 19:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg interesserer mig nu mere for menneskers velbefindende end for insekternes velbefindende.
08-06-2019 20:46
Jakob
★★★★★
(9343)
­


Jørgen Petersen skrev:
Jeg interesserer mig nu mere for menneskers velbefindende end for insekternes velbefindende.


Det er en ny oplysning. Jeg var ellers så sikker på, at du var den type, som hver søndag kørte på besøg i en svinestald, hvor du kunne sidde og dele din madpakke og dine kropssekreter med fluer.
Men jeg kan ikke se, at det har noget med emnet at gøre. Hvis bierne ikke har det godt, så bliver der mindre honning og mindre bestøvning, og det er også skidt for mennesker.
Det er ikke et spørgsmål om at vælge side, men om at skabe trivsel i begge lejre.­
08-06-2019 21:07
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Når det vi gør her i den vestlige verden er så uhensigtsmæssigt og uklogt, som vi hele tiden hører, hvorfor bliver den gennemsnitlige levealder så ved med at stige?

Og hvorfor efterligne alle andre så os?
22-06-2019 10:27
Jakob
★★★★★
(9343)
­


Jørgen Petersen skrev:
Når det vi gør her i den vestlige verden er så uhensigtsmæssigt og uklogt, som vi hele tiden hører, hvorfor bliver den gennemsnitlige levealder så ved med at stige?

Og hvorfor efterligne alle andre så os?Det må passende kunne betegnes som "Lemmingeeffekt":
http://opslagsvaerker.gyldendal.dk/en/OpslagsvaerkerVirtuelle/Samfundslex/L/Lemminge-effekt.aspx­
22-06-2019 10:36
Jakob
★★★★★
(9343)
­


De vilde bier ødelægger det også for hinanden.
Man når næppe at glæde sig længe over en voksende bestand af jordhumle, før en snyltehumle dukker op.
Det må være endnu et tydeligt lægmands bevis på, at man ikke kan måle bi-økosystemets kvalitet på kun en enkelt arts størrelse.

Grafik: https://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/humlebi-i-kulsukker-snylte.jpg

­

­
13-12-2019 10:11
karen73
☆☆☆☆☆
(1)
Jeg faldt lige over denne gamle tråd og som hobbybiavler gennem mange år, er det en spændende debat.

De bedste hilsner,
Karen
Redigeret af branner d. 15-12-2019 13:34
Deltag aktivt i debatten Konkurrencen mellem honning bier og vilde bier:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Den vilde have2727-07-2021 12:42
Bier er til blomsterne og biavlerne er til rotterne1723-10-2019 18:18
Udviklingen i antal bistader i New Zealand/Manuka- og raps- honning.505-08-2019 14:01
Landbrug & Fødevare om bier021-03-2019 12:13
Udvikligen i antal bier World Wide, USA og Canada.Mandelproduktion103-03-2019 14:42
NyhederDato
Danskere vilde med klimadebat28-08-2008 09:57
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik