Husk mig
▼ Indhold

Konsekvenser af nedsmeltningen


Konsekvenser af nedsmeltningen03-03-2011 22:35
Sejer10
☆☆☆☆☆
(4)
Hej.

Jeg søger viden om hvor store konsekvenserne vil/kan blive, hvis vi ikke gør noget ved det? Hvor meget varmere bliver gennemsnitstemperaturen? Hvor stor indflydelse vil det have på Danmark?Og hvorfor gøres der ikke mere ved det, end der egentlig bliver gjort?
03-03-2011 23:18
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Det kræver et svar fra en 'klog kone' har du prøvet Egtvedpigen ?


Nu kommer det lidt an på hvad du mener med nedsmeltning.... hvis isen forsvinder helt i Arktis vil den globale vandstand stige 6-7 meter i gennemsnit... hvis Antarktis er medregnet ca. 70 meter i gennemsnit.

Danmark er placeret et geografisk fornuftigt sted tyngdekraftmæssigt, så den gennemsnitlige stigning i DK vil være forholdsmæssigt mindre end andre steder.

Nu er sandsynligheden for en nedsmeltning, som du kalder det, meget usandsynligt de næste mange tusinde år... det er muligt at der afsmelter en del i Grønland og Arktis, det gjorde der også i Middelalderen og i 1930-40'erne.

Der kan ikke gøres noget ved klimaet... det styrer sig selv, selv vejret er vi ikke Herre over. Jeg er faktisk mere bekymret for DIN fremtid... hvis det danske skolevæsen har bibragt dig viden om at den såkaldte globale opvarmning er menneskeskabt... Hvilket ikke er rigtigt. Hvad har de ellers lært dig som er forkert?
03-03-2011 23:26
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Sejer10

Det kunne være lige så interessant at vide, hvor store konsekvenserne vil/kan blive, hvis vi gør noget ved, det vi tror er problemet, og så fremtiden viser, at vi tog fejl. Og vi i vores forsøg på at rette op på en fejltagelser, totalt har overset klodens økosystems evne til selv at bringe balancen tilbage.

F.eks. planlægger Danmark at gå fra fossile brændsler til bio brændsler, samt udbygge den installerede vindmølleeffekt med en faktor 4 eller mere. Anvendelse af bio brændsler anses for at være CO2-neutral og skulle således reducere CO2-udslippet. Men hvad sker der, hvis klodens eget økosytem allerede er gået i gang med en proces, der også reducerer CO2-indholdet?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
04-03-2011 14:22
Sejer10
☆☆☆☆☆
(4)
Tak for jeres svar.
GLAR: Jeg ved godt at den Globale Opvarmning ikke er menneskeskabt, men har da læst mig til, at vi mennesker har forværret det med al vores CO2 udledning, eller er det noget jeg har misforstået?
04-03-2011 23:11
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Sejer10

Både Ja og Nej... CO2 er en drivhusgas, ingen tvivl om det.

CO2 vs TEMP i 650 mio år:

http://www.glar.gl/650.jpg

Forholdet mellem CO2 og temperatur hænger ikke sammen.

http://www.glar.gl/relativt.jpg

Her ses det tydeligt at stigningen fra 280-380 PPMv kun har betydet en stigning på 0,1 C p.g.a. CO2.

Det er under 1/1000 grad om året siden industrialiseringen startede... det er ikke målbart med meteorologiske instrumenter, men er ren matematik.

Iøvrigt er der ingen der ved noget som helst om den naturlige opvarmning. Hvis man ikke kender den naturlige påvirkning 100% er det helt umuligt at sige noget om den menneskelige påvirkning. Bortset fra at man ved nogenlunde hvor meget CO2 der slippes ud i atmosfæren af menneskehånd.

IPCC har kun mandat fra FN til at undersøge den menneskelige påvirkning.... ikke den naturlige påvirkning.

Den eneste direkte menneskelige årsag til den såkaldte globale opvarmning er, at vi for mange tusinde år siden døbte vores planet "Jorden", det er faktisk et "Ocean". Hvis vores hjerne havde været programmeret til at tro, at vores planet var et Ocean med nogle landklatter som små/store øer, så havde vi aldrig opdaget at temperaturen var steget nogle få 1/10 grader på 150 år

Solen er energikilden, havene er akkumulatoren og vanddamp (+ de andre drivhusgasser) og skydækket er regulatoren.

Et enkelt eksempel der viser CO2'end virkning vs vanddamp og skydækker er ørken-dilemmaet.

I de golde ørkener i Afrika (og andre steder) er der varmt som en stegeovn om dagen og hundekoldt om natten. På grund af manglende vanddamp i atmosfæren er CO2'en alene ikke i stand til at forhindre udstrålingen til verdensrummet. Det samme ville ske i Danmark på en almindelig sommeraften, hvis du fjernede vanddampen og skyerne.... alle planter der kunne fryse (incl. de nyindkøbte sommerblomster) ville blive frostskadede.

I områder hvor der er kunstvandede landbrugsarealer i ørkenområder er nat temperaturen normal... det er den også på kunstvandede golfbaner anlagt i ørkenområder, men få km derfra er det hundekoldt.

Kulde er hvor absurt det end lyder i daglig tale er faktisk varme, der vel at mærke er på vej væk fra os ud i verdensrummet, og rimfrosten på bilruden og træerne om morgenen er gradiensen (hastigheden hvormed det sker) det der får os til at føle det er koldt.

CO2 er primært plantemad og gør mest gavn der hvor der er mest brug for den, nemlig under trætoppehøjde, sekundær funktionen er 'Nødstop' for varmeudstråling til verdensrummet.

Undskyld jeg har pinpointed mit indspark i PIXI-bogs format, somme tider er det nødvendigt at tale i billeder, der jo som bekendt siger mere end ord.
Redigeret d. 04-03-2011 23:12
04-03-2011 23:26
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Boe Carslund-Sørensen

Faktisk har du nok ret... Moder natur er gået i gang med reperationsprocessen... den seneste stomata forskning viser at planterne får færre og færre stomata i takt med at CO2 indholdet stiger.

Planter og træer optager CO2'en gennem stomataerne, men samtidigt slipper der vanddamp ud når planterne åbner munden for at spise.

Forskningen viser samtidigt at et forhøjet CO2 indhold betyder at stomataerne kun åbnes halv så meget for at indtage den rette mængde næring i form af CO2.... Begge forhold leder til mindre vanddamp i atmosfæren (og vi taler om rigtigt meget).
04-03-2011 23:35
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Men Glar, dette med at øget CO2 gør at porer skal stå kortere tid åben er selvsagt ikke nyt, se evt "Biosfæren og CO2", http://www.klimadebat.dk/frank-lansner-klimadebat-a-z-del-1-r141.php

Det er netop derfor at planter overlever specielt meget bedre i ørkner med højere CO2 - hvilket gør CO2 til Ørken landes ven numero uno.

IPCC har bare glemt at fortælle ørken landende at deres indsats mod CO2 vil tage maden fra dem - bedst som deres befolkninger er eksploderet...

Man kan sige, det nye er at denne mekanisme vurderes at have indflydelse på atmosfærens indhold af H2O i et omfang der batter når vi snakker drivhus effekt?
Redigeret d. 04-03-2011 23:38
04-03-2011 23:59
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Frank Lansner

Jeg ser et stort problem i, at vi vil til at omlægge fra fossile brændsler til bio brændsler. Den omlægning kan efter min overbevisning starte en ny klimamæssig og økologisk katestrofe.

Hvis jeg går ud fra et ca. 100 år gammelt bøgetræ, og jeg yderligere forudsætter, at dette træ har ca. 1 million blade til indfangning af CO2.

Jeg får, at vi for kunne kalde afbrændingen af dette bøgetræ CO2-neutral, skal vi så 1 million frø fra bøgetræer, hvis de alle spirer, vil vi så igen have ca. 1 million blade, der kan indfange CO2. Det er desværre stadig ikke nok til, at vi kan betegne afbrændingen af bøgetræet for CO2-neutral. Det gamle bøgetræ har jo indfanget CO2 over hele levetiden, men vi afbrænder træet på ca. 3 minutter. De nye træer skal således være i stand til at optage den udledet CO2 på 3 minutter.

Det store spørgsmål er så - hvor mange nye bøgetræer skal der plantes?

1/3 af klodens skovareal findes i Rusland, hvad sker der, når vi f.eks. har fældet og afbrændt blot 20 % den opsamlede CO2 i disse træer?

Der er 2 problemer i forhold til CO2 i at omstille kraftvarmeproduktionen fra fossile brændsler til bio brændsler / træflis, træpiller mv. Det første problem er, at det ikke reducere CO2-udslippet. Det andet problem er at vi fjerne nogle CO2-opfangere, så indholdet af CO2 stiger. Der er således tale om 2 problemer, der indbyrdes forstærker hinanden.

Det er så yderligere det problem, at vi nok en gang griber ind i klodens økosystem uden at tænke over konsekvenserne.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
05-03-2011 00:12
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Frank Lansner

http://www.c3headlines.com/2011/03/peer-reviewed-study-finds-that-co2-induced-warming-causes-atmosphere-to-hold-less-water-vapor.html

>>Man kan sige, det nye er at denne mekanisme vurderes at have indflydelse på atmosfærens indhold af H2O i et omfang der batter når vi snakker drivhus effekt? <<

Ja..det vil jeg mene, der er allerede en faldende tendens med den globale vanddamp (se ovenstående link)... i værste fald kan de betyde at regnskovene ikke længere er i stand til at opretholde 'deres eget fugtige klima' som det sker nu (selvom regnbygerne hjælper godt til).

Ørkenlandene er et problem som du skriver, men klimaet kan ikke undværre ørkenerne... Regnskoven i Sydamerika får mineraler via støvstormene (selvom meget af det falder i havene undervejs, det er phytoplankton'en ikke ked af, regnskovene får tilført 75 mio tons mineraler (kunstgødning) om året.

Jeg har desværre glemt at følge op på DMI's Afrika mission.... vanddampe i de højere luftlag (25-30 km) der ifølge projektbeskrivelsen kunne være grundlaget for 15-25 % af den opvarmning på 0,7-0,8 C vi har haft de seneste 150 år.
05-03-2011 09:18
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Det er korrekt, den stadig mere udbredte bevoksning af ørknerne i de senere dekader med mere CO2 i luften har gjort at tilførslen af sand partikler til Amazonas er blevet mindre.

De flotte H2O grafer fra Climate4you er relative humidity. Dvs, de viser ikke helt hvor meget vand der er i atmosfæren men blot hvor meget der er i forhold til atmosfærens mætningspunkt. Men mætningspunktet ændrer sig fra år til år i takt med temperaturer og derfor ville jeg ønske at Humlum havde lavet Specific humidity grafer i stedet.

Jeg lavede får år tilbage trends i specific humidity, de ser ud som følger:


Altså dog en bekræftelse af overordnede trends i relative humidity graferne i det store hele.

Således har idéen om positive feedback i kraft af MERE vand i atmosfæren trange kår (!!!) hvilket jeg har prøvet at påpege mange steder.

Hvad der dog er specielt slående er, at det er de øvre atmosfærelag hvor fald i vandindhold er størst. Umiddelbart vel ikke en bekræftelse af at det er planternes faldende vand udledning der står bag?

Bedste hilsner, Frank
Redigeret d. 05-03-2011 09:20
05-03-2011 13:39
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
@Frank Lansner

Hmmm... 1000hpa (near surface) eller 104 meter over havoverfladen er over 100 %... er det muligt ?
05-03-2011 14:25
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej GLAR!

Jeg er ikke helt sikker på om jeg forstår, men "%" er angivet som % i forhold til 1958 niveau, det er bare lavet for at se trends i specific vand indhold.

Og det er jo rystende så lidt vi normalt hører om VAND, langt den stærkeste drivhus gas. Denne er alt andet end steget i de sidste 60 år, men ikke desto mindre forkuserer man på den svagere CO2´s effekt nærmest udelukkende. Det er måske her man skal opfatte IPCC and co som videnskabeligt?

Bedste hilsner, Frank
Redigeret d. 05-03-2011 14:27
Deltag aktivt i debatten Konsekvenser af nedsmeltningen:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik