Husk mig
▼ Indhold

Kritik af VE-loven


Kritik af VE-loven14-11-2008 19:28
Jakob
★★★★★
(9324)
.Ja, værsgo' at skyde med skarpt på enhver lov om vedvarende energi, og lad os få luft..!
Den nye VE-lov fylder over 100 sider.
Jeg har ikke læst den, men jeg tør næsten alligevel godt sige, at jeg er utilfreds med den fra A til Z.


Jeg er uenig i dens fundament, fordi de store danske vindmøller ikke kommer til at tilhøre os alle (=staten/demokratiet), men diverse investorer.

Det bliver en rodebutik uden sidestykke, og det er hverken rationelt eller økonomisk.
Loven indfører heller ikke det renoverings- og genbrugssystem, som er så altafgørende for langsigtet god økonomi, forsyningssikkerhed og økologisk ansvarlighed.
Selvforsikring kan heller ikke gennemføres i små enklaver. Det kræver stordrift og en statslig kapital som rygdækning.

Så fundamentet dur ganske enkelt ikke.

Jeg vil faktisk sige det så skarpt, at vi er nødsaget til at begynde helt forfra, når vi skal etablere de sidste 180% vindkraft.
Altså hvis det skal gøres ordentligt, og vi skal sikre et dansk energimæssigt 10.000 års rige, som jeg ønsker det.


Jeg så lidt på DR2 fra folketingssalen i dag.
Politikerne fedter rundt med småting og taler om marginaler, som om det er noget, der afgør det hele.
De koger en kop vand og er meget stolte, mens der i virkeligheden er brug for 10 kander stærk kaffe.

De tror, at det pludselig vil gå som smurt med at få mange flere vindmøller op, når bare folk indenfor radius 4,5 km kan få lov til at købe op til 20% af vindmølleprojektets værdi...

Tror du på den..??

Det må jo da nok i hvert fald forudsætte, at de så kun opsætter vindmøller, hvor folk har råd til at købe.
Jeg forstår heller ikke, hvorfor de lokale ikke skal kunne købe 100% ..?


Og så er der indført en ny ekstra mulighed for at få erstatning, hvis man bor i nærheden af vindmøller. Taber boligen i værdi, så skal man kompenseres økonomisk efter særligt lukrative regler.

Den troldhat står DF for.

Jeg har ellers en del respekt for Morten Messer, men da han forklarede, at der selvfølgelig skulle være en særlig statslig erstatning, fordi staten giver penge til vindmøller og derfor har et særligt ansvar, så sprang kæden alligevel af med et smæk..!

Han ville dermed forklare, hvorfor man skal have erstatning for en vindmølle, men ikke for en gylletank...
Har han da fuldstændig glemt landbrugsstøtten, som også er skattekroner, og som giver landmanden penge til at bygge gylletanke for..??

Ja, det må lige være smuttet for ham i svinget.

Og hvad med en ny hovedvej..??
Den er også for offentlige penge, og den reducerer også boligers værdi, og de får ikke en særlig erstatning.

Her hos mig blev der under den forrige ejer anlagt en hovedvej ca. 50 meter fra stuehuset.
Vejen delte hans marker over et stykke på ca. 2-300 meter og det ødelagde en pæn sø, som var gårdens eneste.

Han fik kun 60.000 kr i erstatning, da staten eksproprierede jorden...

Det tog han pænt, fordi man jo som samfundsborger må bidrage til en positiv samfundsudvikling.

Vi er ganske enkelt blevet alt for forkælede nu om dage.
Og jeg mener endda tværtimod, at vi kun har krav på mindre erstatning, når projektet er delvist offentligt betalt.


Afstandskravene kan jeg heller ikke se det smarte i.
Så vidt jeg har forstået er det vedtaget ved lov, at der ikke må opstilles vindmøller, hvor der er beboelser indenfor en afstand af 6 gange tårnhøjden. Eller er det 4 gange totalhøjden..?
Det er også underordnet, det er for firkantet.
Hvis Lars Tyndskid (han bor pr. definition meget øde) ønsker at bygge eller købe sig en stor vindmølle, som skal stå midt på hans gårdsplads, hvorfor skal politikerne så blande sig i dét..??

Det er vel heller ikke lige slemt at bo tæt på en vindmølle, uanset hvilken kompasretning, den står i..?


Jeg hørte også Ny Alliance læse noget op om afregningsreglerne for vindstrøm.
Så forstår man pludselig, hvorfor vindmøller kun er noget for store selskaber.
Det er så vanvittig kompliceret, at almindelige mennesker ikke har en chance for selv at finde ud af det.
Jeg anser det i det hele taget også for et meget uheldigt skråplan, at staten garanterer en mindstepris på vindstrøm.


Minivindmøllerne hørte jeg dem ikke omtale med et eneste ord. Men de er jo også allerede så godt som forbudt, så der er vel ikke mere at snakke om, eller hvad...?...

.
15-11-2008 12:14
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Afstandskravene kan jeg heller ikke se det smarte i.
Så vidt jeg har forstået er det vedtaget ved lov, at der ikke må opstilles vindmøller, hvor der er beboelser indenfor en afstand af 6 gange tårnhøjden. Eller er det 4 gange totalhøjden..?
Det er også underordnet, det er for firkantet.
Hvis Lars Tyndskid (han bor pr. definition meget øde) ønsker at bygge eller købe sig en stor vindmølle, som skal stå midt på hans gårdsplads, hvorfor skal politikerne så blande sig i dét..??


Afstandskravet er kun gældende overfor andre end ejeren af en vindmølle. Så Lars Tyndskid må godt opstille en vindmølle på egen gårdsplads.
15-11-2008 13:12
Jakob
★★★★★
(9324)
.@Boe Carslund-Sørensen

Afstandskravet er kun gældende overfor andre end ejeren af en vindmølle. Så Lars Tyndskid må godt opstille en vindmølle på egen gårdsplads.


Tak, fordi du rydder den misforståelse af vejen.
Det stemmer ikke overens med, hvad vindmølleindustrien skriver, men jeg håber, at du har ret.

Det ændrer dog nok ikke så meget, hvis Lars har en nabo indenfor 6 gange højden, og denne nabo ikke er medejer, men alligevel gerne vil give ham lov til at opstille møllen.

Min pointe er, at loven bremser opstilling af vindmøller, hvor der nærmere er brug for at sætte turbo på.

Hvis en mand vil opstille en vindmølle, og han kan blive enig med sine naboer indenfor en vis afstand, så forstår jeg ikke, at det derudover er nødvendigt med firkantede love, som stiller alverdens ekstra krav..
15-11-2008 14:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Så fundamentet dur ganske enkelt ikke.

Jeg vil faktisk sige det så skarpt, at vi er nødsaget til at begynde helt forfra, når vi skal etablere de sidste 180% vindkraft.
Altså hvis det skal gøres ordentligt, og vi skal sikre et dansk energimæssigt 10.000 års rige, som jeg ønsker det.


Ka' du ikke indvi os i hvordan økonomien i et sådant mølleværft og herunder opstillingen af disse enorme vindmøllekapaciteter hvordan det skal hænge sammen.

Du er meget vedholdende omkring at hvis det bare forgår i statslig regi, så åbner alle muligheder sig og vi vil til overflod boltre os i billig eller måske næsten gratis møllestrøm.

Du har gentagende gange forslået en 10 dobling af den nuværende møllekapacitet altså for Jylland en kapacitet på 20 Gw.

Fakta: Hvis der tages udgangspunkt i Horns Rev møllepark, producere mølleparken 600.000 Mwh/år og den opstillede effekt er 160 Mw. "Dagsprisen" for 1 Mw møllekapacitet er 12 Mill. Prisen inkl kapacitetsomkostninger (vedligehold mm) er i dag 600 kr/mwh. Hvor stor en del af denne produktionspris som er anskaffelsesprisen og herunder renter og afskrivninger ved jeg ikke umiddelbart, men det er en betydelig del.

Hvis man tager udgangspunkt i de priser som er "gældende" i møllemarkedet i dag så vil en 10 dobling af den nuværende årsproduktion på 7 Twh altså 70 Twh a 600 kr/mwh koste i alt: 42.000.000.000.- kr. Hertil: kraftværker skal stå standby for at kunne overtage produktion når møllerne ikke producere.
Hvis man antager den samlede danske produktion ved kulkraftværker eller KK kunne produceres til 5 – 10 milliarder.

Hvad er det der får dig til at tro at du via et offentligt værft kan opnå så massive besparelser så du kan producere møllestrøm markant billigere end det vindmølleindustrien kan i dag? De ting du nævner omkring selvforsikring, storindkøb og genanvendelse af metaller osv det giver ikke så markante besparelser så produktionsprisen kan reduceres markant!

Nuvel du har været inde på at møllerne ikke skal kører hele tiden og vedligehold kan udskydes og gøre produktionen billigere hvilket er rigtigt og hertil stordrift vil give besparelser. Men igen ikke i det omfang som massive prisnedsættelser vil kræve på den producerede strøm som du stiller i udsigt.

Derfor:

Det der forvrider debatten om alternativ energi er når særlig venstrefløjen kommer med fuldt og helt luftkastelagtige forslag, som i den brede befolkning og i drivhuseffektens hellige navn sælger godt. Det er meget irriterende igen og igen at skulle hører på bla. Anne Grete Holmsgaards energipolitiskordfører for SF bringe fuldt og helt forherligende men fuldt og helt urealistiske energiprojekter til torvs. Når netop disse projekter ikke har en Kinamands chance for bare nogenlunde at kunne hænge sammen økonomisk. Hertil kan disse Utopia projekter jo som altid ikke forsyne når netop forbruget forekommer, hvorfor konventionel energiproduktion skal stå standby og overtage når produktionen forsvinder fra disse fuld og helt utopiske projekter. Disse projekter som fuldt og helt tjener et ærinde, nemlig at promover en energipolitik som sælger godt i den brede befolkning men er i øvrigt fuldt og helt ugennemførlig, og som er meget skadelig for en energipolitik som tjener det rigtige formålet, nemlig at omlægge vor energiproduktion til VE.
Redigeret d. 15-11-2008 19:27
15-11-2008 21:01
Jakob
★★★★★
(9324)
 
@delphiHvis du har ret i, at vindmølleindustrien i dag kan forøge vores vindstrømsproduktion med en faktor 10 for 42 milliarder kroner mod 5-10 milliarder for KK eller fossile værker, så synes jeg, at det er billigt.

Men det skal indbefatte et renovering- og genbrugsprogram, og dette vil forbedre økonomien betydeligt på sigt.
Et sæt nye vinger og en ny gearkasse er stort set nok til at fordoble de fleste vindmøllers levetid, men hvor mange steder ser vi det ske i dag..??

Jeg kender ingen, derimod kender jeg utallige eksempler på, at møller nedtages før de er slidt op og sælges billigt til Polen eller Cuba.
Renoverings- og genbrugstanken har slet ikke vundet indpas endnu, og det er netop den, der skal gøre den store forskel på sigt.

Jernet skal være en eengangsinvestering, som vi passer på som en kulturarv.

Det kan godt være, at vi skal grave dybt i lommen nu for at finde alle pengene i en fart, og vi vil måske gispe lidt efter større rentabilitet.

Men når vi er kommet over den smålige fase, så kan vi begynde at se på vindmøllernes jern, som på Runestenen. En arv, som vi giver videre og passer godt på, og som vi ikke betragter som en investering, der skal forrentes, men derimod som et stykke Danmark.

Cirka 10% af den producerede vindstrøm og arbejdsløn bliver derved de eneste udgift for at holde Danmarks energiforsyning ved lige i fremtiden.


Men det kræver ganske enkelt statens engagement. Jeg ser ingen anden vej.
Hvor vil du finde en virksomhed, der kan påtage sig et ansvar flere 1000 år ud i fremtiden, eller bare 100..??

At vi så sagtens kan og også skal bruge vindmølleindustrien som underleverandør, det er en anden sag, for selvfølgelig skal vi dét. Alt andet ville være tåbeligt.

Men det overordnede langsigtede økologiske- og økonomiske ansvar tilfalder politikerne, som skal tage langsigtet ansvar for Danmark. Mit forslag er at trådene for dette og den øvrige VE-udvikling fysisk samles i Vindmøllehavn.

Jeg ser da heller ikke et umiddelbart problem i, at der oprettes et nyt selskab, hvor private kan eje 49%, hvis det bare er bukket i neon og skåret ud i pap, at det er politikerne, der styrer selskabet og ved lov har fastlagt målsætningen (f.eks. 200% dansk vindkraft til EL-forsyning).

Altså hvorved det vil stå klart, at rentabiliteten må forventes begrænset eller negativ i de første år.


Du får mig helst ikke til at regne konkret.
Det har jeg prøvet og lært min lektion.
Jeg er også mere eller mindre holdt op med at kontrollere andres udregninger, fordi det ofte kun fører til ørkesløse diskussioner, som ikke bærer frugt.

Men ser vi på de nuværende vindmøller, så er de slet ikke langt fra at være rentable, og med indførelse af varmepumper og flere EL-biler, så bliver det faktisk OK.

Derfor er udgangspunktet slet ikke så dårligt, og med de forbedringer, som jeg har foreslået, så må man være temmelig forkølet, hvis man ikke kan lugte både guldet og de grønne skove, som venter forude.

Og så har jeg endda ikke medtaget den nye eksportmulighed, som givet vil opstå, når vi har opbygget et effektivt vindmølleværft med en flåde, som kan bedække alle Europas kyster med vindmøller.


Jeg ved ikke, hvad det koster at forsikre en vindmølle.
Men jeg tror, at det er dyrt, og jeg er meget sikker på, at forsikringsselskaber tjener penge på det.

I hvert fald indtil vi bliver ramt af en altødelæggende orkan, så de går fallit, og Staten alligevel selv kommer til at agere rygdækning.
Eller også dækker forsikringen slet ikke, når der er tale om en naturkatastrofe.

Altså uproduktive penge, som vi kan spare ved selvforsikring, når vi har statslig stordrift som i Forsvaret.


Ser vi på den firkantede lov vedrørende opstilling af vindmøller, så vil staten også kunne gøre det langt billigere.

Miljøministeriet og Energiministeriet kan i samarbejde finde forsvarlige måder til anvendelse af naturreservater og statsskove til formålet, og Forsvaret kan om nødvendigt bruges til at kontrollere opstillingen.
Dyr i naturen er i modsætning til visse mennesker heldigvis ikke så bange for vindmøller.

Jeg forestiller mig også, at Forsvaret med held kan bruges til at skabe flere tilladelser til opstilling af møller på land.

Hvis der f.eks. ruller en Jeep ind på min gårdsplads og en 4-stjernet frivillig Hjemmeværnsgeneral stiger ud, så vil det da gøre indtryk på mig.

Hvis han så venligt forklarer mig, at han har fået ordre på at finde plads til 200 vindmøller i området, så vil det også gøre indryk.

Hvis han så tilmed kan pege over på en lille varmluftballon, som hans gruppe har sat op, hvor de synes, der skal være en plads, så får jeg straks noget konkret at forholde mig til og kan måske tage stilling på stående fod.

Det kan være, at jeg synes, at den skal flyttes lidt mod øst eller nord, hvis jeg skal kunne tåle den. Eller måske vil jeg foreslå, at de i stedet opstiller tre vindmøller, som er knapt så høje.

Jeg kan ikke vide konkret, hvad det fører til, men jeg ser det som en god mulighed for at få tingene gjort i et langt højere tempo og langt billigere end i dag.

Bliver der samtidig gjort noget mere for at nedbringe vindmøllernes mekaniske støj og flimmer, så vil det også hjælpe med at gøre folk mere positive.

Vi skal meget gerne have flere vindmøller på land, og det kan gøres langt mere effektivt end ved at opstille endnu flere forhindringer, som det desværre er tilfældet med den nye VE-lov.


Jeg mener heller ikke, at du skal undervurdere de rationaliseringsfordele, som vi kan opnå ved at samle produktionen i Vindmøllehavn, hvor vi kan indsejle råstoffer og videre sejle de fleste møller direkte ud på plads.

Jeg står også gerne fast på, at vi må kunne bruge billig udenlandsk arbejdskraft til hjælp f.eks. gennem et forsvarsmæssigt samarbejde med Kina. Men laver vi et industrikompleks på et skib, så kan det såmænd nok gå helt af sig selv, uden nogen kan gø af det.

Du har tidligere skrevet om store mølledele, der bliver kørt på store lastbiler i pendulfart mellem forskellige fabrikker, eller dele der ligefrem bliver sendt med fly.

Den slags vil høre op, når det hele er samlet i Vindmøllehavn, hvor vi har offentligt tilsyn.
For tilsyn skal der selvfølgelig være, og regnskabet skal opstilles i en enkel men udspecificeret form, så enhver borger har en chance for at følge med.

Jeg vil også gerne støtte, at et par private firmaer ligefrem ansættes til kontinuerligt at kritisere økonomien med henblik på at forbedre den.

Den nuværende VE-lov sikrer slet ikke almindelige borgere en chance for at følge med i økonomien i nutidens vindmøller, selvom de er med til at betale.


Jeg må hellere også sige et par ord om den skønne overskudsstrøm, som vi vil få en masse af.

Den bør ikke være til ærgrelse men til glæde.

Den vil gør lagring rentabel, og den vil sikre borgere billig varme, og derforuden vil den skabe grobund for helt nye industrier, som i dag ikke er rentable i Danmark.

Her tænker jeg især på elektrolysevirksomhed, der ikke kræver den helt store investering eller meget arbejdskraft, men som sagtens kan køre om natten efter ur og standse produktionen i stille vejr.

Men jeg tænker også på vindmølleværftet, der smelter jern og sagtens kan lægge det meste EL-forbrug om natten i blæst.
Vindmølleværftet alene bør på denne måde kunne aftage mindst 5% af den samlede EL-produktion.


Så vidt jeg ved tager den nye VE-lov heller ikke højde for denne implementering af vindstrømmen.
Det er heller ikke så nødvendigt endnu, fordi vi kun har så latterligt lidt vindstrøm. Men beslutter vi os for en seriøs udbygning, så bliver det hurtigt aktuelt.


Jeg håber, at dette svar er fyldestgørende og overbevisende.
Egentlig er jeg ikke glad for at gå så meget i detaljer, fordi jeg fortsat mener, at den første opgave for Vindmøllehavn bliver at vurdere samtlige bæredygtige VE-teknikker og sortere får fra bukke.
Men vindmøllerne skulle gerne overfor almindelig sund fornuft nu have dokumenteret, at vi på forhånd med stor sikkerhed ved, at vi hurtigt kan køre det helt til ende med et godt langsigtet resultat.


Så det er egentlig bare med at få kridtet skoene og komme igang.  
 
16-11-2008 23:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Jakob.

Ja! Det er jo egentlig fair nok. Du ved hvad du vil og du er villig til at betale for de omkostninger der er på din vej til dit mål. Det er i hvert fald en meget vigtig begyndelse!

Ja! En national samling om at lægge DK om til VE vil givet trække i den rigtige retning. Men jeg hælder nu mere til den opfattelse at når de aktive har fået det par møller og en engageret Klimaminister så må det række.

Men det er en smuk tanke du har med en national samling om udbygning med ve.

Hvad med en folkelig samling om et nyt samtalekøkken ikke hver 3 år men hvert 10 år.

Hvad med en folkelig samling om at købe noget kvalitet som holder i stedet for det bras fra Kina.

Hvad med en flyrejse hvert 3 år i stedet for hver md til Costa del dum!
18-11-2008 03:04
Jakob
★★★★★
(9324)
 
@delphi
Ja, Vindmøllehavn har potentialet til på kort tid at bringe Danmark over på bæredygtig vedvarende energi.

Vi har kastet vore perler, men det nytter ikke uden en politisk vilje til at samle dem op.Med hensyn til boykot, så kunne vi gøre det med mange lande af mange forskellige grunde, hvis det var den vej, vi ønskede at gå.

Skal vi ikke også boykotte Japan, fordi de dræber hvaler, og fordi de hamstrer det jern, som vi desperat kommer til at mangle til vindmøller..?
Du kan finde dårlige varer på ethvert marked.

Jeg mener ikke, at man skal boykotte Kina for dårlig kvalitet, men man skal tænke sig godt om og være selektiv i sit produktvalg.

Det skal man altid, når man handler, uanset hvor man er.

Man skal også analysere sit behov.

Måske behøver jeg f.eks. ikke at købe en dyr fin kabelfri boremaskine, hvis jeg kun borer 10 huller om året.

Især ikke, når batteripakken er det første, der dør, og elementerne kun kan udskiftes i den billige model.
Angående hyppigt nyt køkken, nyt tøj, mange flyrejser osv., så fremgår det nok tydeligt hvilke kvinder, der står først i køen til at blive behandlet med elektrochok tykke kanyler imod købemani.  "Købemani" er tæt på at blive en diagnose ligesom "ludomani" osv.
 
Deltag aktivt i debatten Kritik af VE-loven:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
MIT siger at lys potentielt bryder thermodynamik loven514-06-2024 15:49
Kritik af biler1229-03-2024 10:45
Kritik af DMI's hjemmeside529-03-2022 21:36
Norske Klimarealister - kritik af "4. Tellus 10"1612-12-2020 02:14
En kritik af klimamodellerne114-02-2019 22:40
Artikler
Oprettelse af VE-Rådet 1991
Prøvestationer for VE og information om VE
VE-Initiativudvalg i Teknologirådet 1980
NyhederDato
VE-loven vedtaget med bredt flertal18-12-2008 12:53
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik