Husk mig
▼ Indhold

Lad os glæde os over CO2 i stedet for at dæmonisere denSide 2 af 2<12
28-11-2014 17:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ John Niclasen

Nu skal du virkelig passe på, for du gør dig skyldig i både blasfemi og kætteri ved sådan at udbrede falsk lære. Oven i købet forherliger du CO2-djævlen. Være kan det næsten ikke blive.
28-11-2014 17:40
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Nu skal du virkelig passe på, for du gør dig skyldig i både blasfemi og kætteri ved sådan at udbrede falsk lære. Oven i købet forherliger du CO2-djævlen. Være kan det næsten ikke blive.

Jeg tager chancen.
De kan knække vores faner, men de kan fan'me' ikke knække os!
28-11-2014 17:42
kfl
★★★★★
(2167)
Vås
RE: Patrick Moore om CO228-11-2014 17:46
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Det kræver vist en gentagelse, med al den støj der pludselig kom på linien.

Patrick Moore: We Need More Carbon Dioxide, Not Less
29-11-2014 08:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ John Niclasen

Det er godt, at der er nogle som tør at sige fra, og som ikke lader sig kue bare fordi, at der er nogle, som hæmningsløst fører skræmmekampagne.
29-11-2014 08:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ kfl

Hvis der er nogen som kommer med vås, så må det da være dig. At benægte, at CO2 er et plantenæringsstof, og at et øget CO2-niveau i atmosfæren vil være en stor fordel for plantevæksten og dermed også for planteavlen og fødevareproduktionen, er da det rene galimatias.
30-11-2014 15:06
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Hvis CO2 spejler solens varmestråling, og derved afkøler jorden, så er det en katastrofe som kan være med til at udløse en ny istid. Det bliver den sidste istid, for der kommer ikke flere mellemistider.
01-12-2014 10:20
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Jørgen Pedersen

Det er korrekt, at en øget CO2 concentration vil give bedre betingelser for planter, men der er en lang række negative effecter, der på den lange bane har meget negative konsekvenser for livet på Jorden.

Forudsætningen for at CO2 vil give en forøget planteproduktion er, at der er overskud af de andre næringsstoffer. Enhver landmand ved f.eks. at NPK-gødninger doseres i et bestemt blandingsforhold for at få en optimalt planteproduktion. Blot ved at forøge et plantenæringsstof får man ikke en forøget planteproduktion.

IPCC har beskrevet en række negative effekter ved en forøget CO2 concentration. Den kan du starte med at læse.
01-12-2014 11:42
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@kfl

Det du kommer med her, er da der rene uden om snak.

For det første spiller de øvrige næringsstoffer i planteavlen ingen betydning, da de bliver tilført efter behov. Her ser vi lige bort fra lovreglerne om brug af kvælstof. Kun vand er så besværligt/bekosteligt at tilføre, at man ikke bare kan tilføre det, hvis det er meget tørt.

For det andet er IPCC meget lidt troværdige (for nu at sige det pænt). Temperaturen er f.eks. ikke steget som den ellers skulle ifølge deres beregninger. Den manglende temperatur stigning er ikke havnet i dybhavet som de som bekendt også påstår. Ulemperne ved et varmere klima er stærkt overvurderet. Tilsvarende er fordelene ved et varmere klima stærkt undervurderet. Og som det værste, så tager de ikke hensyn til de ufattelige omkostninger, som det har at reducere CO2-udledningen. Derfor bliver deres anvisninger både vanvittige og urealistisk.

Jo mere man hører om IPCC, jo mere fremstår de som en snævertsynet interesseorganisation, som kun har et formål, og det er at få CO2- og klimaspørgsmålet placeret så højt på den politiske dagsorden som
muligt. Dem kan man da ikke tage seriøst længere.
01-12-2014 11:56
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Jørgen Petersen skrev:
For det første spiller de øvrige næringsstoffer i planteavlen ingen betydning, da de bliver tilført efter behov. Her ser vi lige bort fra lovreglerne om brug af kvælstof. Kun vand er så besværligt/bekosteligt at tilføre, at man ikke bare kan tilføre det, hvis det er meget tørt.


Begrænsningen i landbruges produktion er ikke CO2 men tilgængeligheden af nitrat og fosfor. Der er lovmæssige regler om hvor meget udvaskning man have af nitrat fra markerne, (normalt 37.5 mg/l) såfremt man er i et område med særlig drikkevandskvalitet. Man kan ved at gødske mere opnå en større produktion, men på bekostning af drikkevand, vandmiljø i recipienter og indre farvande. Derfor har man en grænse her. CO2 koncentrationen er ikke særlig sensitiv herpå.


For det andet er IPCC meget lidt troværdige (for nu at sige det pænt).
[...]


Dette er en meget demagogisk argumentationsform du benytter. Det er svært at tage seriøst uden for en lille kreds i dette forum samt i nogle politiske interessemiljøer. Den bredside du giver er helt off-topic!


~thomas wernberg
01-12-2014 12:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ sg17a

Det er muligt at du kalder mit indlæg for off-topic! Vi kan bare konstatere, at IPCC og andre fortsat fører skræmmekampagne på trods af at den påståede klimakatastrofen bliver mere og mere urealistisk dag for dag.

Her kan man kun sige, at det, at man fortsat kører vilde skræmmekampagner, bliver mere og mere forargeligt. På den baggrund forbeholder jeg mig ret til at kritisere IPCC og andre som fører vilde skræmmekampagner.

Igen så forholder IPCC sig ikke til omkostningerne ved at udfase de fossile brændstoffer. Dette er også stærkt medvirkende til at deres anvisninger og anbefalinger mere og mere vanvittige.

I øvrigt kan vi konstatere, at jorden er blevet betydeligt grønnere og dermed mere frodig inden for de sidste 30 - 40 år. En betydelig del af denne ekstra plantevækst skyldes et forhøjet CO2-indhold i atmosfæren. Det er der ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved. I øvrigt viser forsøg i væksthuse, at man kan øge udbyttet ganske betydeligt ved at tilsætte ekstra CO2.

Selvfølgelig er det ikke i Danmark at vi få mest gavn af den forøgede CO2-indhold i atmosfæren, som uundgåeligt vil komme i fremtiden. Det er nok nærmere i de tørre områder af verden, som de får den størst gavn af dette.
01-12-2014 12:54
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Jørgen Petersen skrev:

I øvrigt kan vi konstatere, at jorden er blevet betydeligt grønnere og dermed mere frodig inden for de sidste 30 - 40 år. En betydelig del af denne ekstra plantevækst skyldes et forhøjet CO2-indhold i atmosfæren. Det er der ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved. I øvrigt viser forsøg i væksthuse, at man kan øge udbyttet ganske betydeligt ved at tilsætte ekstra CO2.Der er områder, hvor der er blevet grønnere (eks. sub-sahara) og der er områder, hvor der er blevet mindre grønt (eks. landområder nord for middelhavet), vest australien. Den primære driver her er ikke CO2, men ændringer i nedbørsmængderne.

Og når du snakker drivhuse med for forøget CO2, så snakker du om koncentrationer, som er markant større end den naturlige baggrund!

Men du skriver 'Betydelig'.... jeg har ikke kunne finde nogen dokumentation for dette. Måske du kan hjælpe? Jeg kikkede lidt på skov, som er den arealform, der akkumulerer mest CO2.
(kilde: http://www.ourworldindata.org/data/environmental-change/forest-cover og http://data.worldbank.org/)

Men skov er måske heller ikke helt repræsentativt. Hvordan defineres "betydeligt grønnere"?

Edit: Som kommentar så har jeg som så ikke noget imod mere CO2 i fht. plantevækst, Jeg har bare den opfattelse af at de fordele, der kommer med en forøget CO2 langt fra kan dække de negative konsekvenser der muligvis vil forekomme!


~thomas wernberg
Redigeret d. 01-12-2014 13:02
01-12-2014 20:42
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ sg17a

Her skal der bemærkes 2 ting.

Det første er, at der er intet, som tyder på, at AGW er ved at blive til CAGW, altså lige ud over klimaprognoserne. Da prognoser (og her under specielt langtidsprognoser) altid er meget usikre, skal man altid tage prognoser med et meget stort forbehold. Det ved enhver som arbejder med prognoser. Det gælder for økonomiske prognoser såvel som for alle andre prognoser. Da klimaprognosernes temperatur forudsigelser i dette år tusind alle samtidigt afviger meget betydeligt fra den faktiske udvikling, så taler dette for sig selv. Sagt på en anden måde, så er er der intet som tyder på, at klimaprognoserne kan bruges til noget som helst. Altså ud over til at føre skræmmekampagne med. Derfor behøver vi ikke at frygte, at det eventuelt i fremtiden skulle blive lidt varmere.

Det næste er, at der primært er tre ting, som gør at jorden i de seneste mange år er blevet grønnere. Det er en længere vækstsæson i de køligere egne, mere nedbør (hvilket primært har betydning i de tørre egne) også CO2-befrugtningen. At vi rigtigt mange steder har oplevet en stigende nedbør i den tid hvor der er lavet systematiske nedbørsmålinger (dvs. i seneste 130 - 140 år) skyldes, at der i denne tid er blevet varmere. Som det er anført mange steder, så er det netop denne temperatur stigning, som har bevirket stigningen i nedbøren. Det er jo netop den varme luft, som bringe vanddampene fra havet ind over land.

Skulle vi fremover opleve en mindre temperaturstigning p.g.a. AGW, så vil det kun gøre jorden grønnere og mere frugtbar. Det er der ingen grund til at frygte. Her er der tre ting som trækker i samme retning. Det er en længere vækstsæson, mere nedbør og CO2-befrungtning. Hvilken at disse forhold, som har den største effekt, er sådan set ligegyldig, sålænge de trækker i samme retning.

Riskoen for at AGW bliver til CAGW er ekstremt ringe. Risikoen for at vi løber ind i problemer på grund at en alt for stort befolkningstilvækst er da helt anderledes stor og bekymrende.

Hvis du vil vide mere om hvorfor jorden er blevet grønnere, kan du google: "Jorden bliver grønnere" eller "Earth getting greener". Litteratur er der nok af om dette emne.
01-12-2014 21:31
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/grl.50563/abstract;jsessionid=DACBD1BD9E71E340FE6A63DE7F7F47F1.d03t04


Satellite observations reveal a greening of the globe over recent decades. The role in this greening of the "CO2 fertilization" effect—the enhancement of photosynthesis due to rising CO2 levels—is yet to be established. The direct CO2 effect on vegetation should be most clearly expressed in warm, arid environments where water is the dominant limit to vegetation growth. Using gas exchange theory, we predict that the 14% increase in atmospheric CO2 (1982–2010) led to a 5 to 10% increase in green foliage cover in warm, arid environments. Satellite observations, analyzed to remove the effect of variations in precipitation, show that cover across these environments has increased by 11%. Our results confirm that the anticipated CO2 fertilization effect is occurring alongside ongoing anthropogenic perturbations to the carbon cycle and that the fertilization effect is now a significant land surface process.
04-12-2014 11:06
helios
★★☆☆☆
(314)
kfl skrev:
....
Forudsætningen for at CO2 vil give en forøget planteproduktion er, at der er overskud af de andre næringsstoffer. Enhver landmand ved f.eks. at NPK-gødninger doseres i et bestemt blandingsforhold for at få en optimalt planteproduktion. Blot ved at forøge et plantenæringsstof får man ikke en forøget planteproduktion.

Det er ikke korrekt. Man doserer NPK efter en forudgående næringsbalance, hvor man også tager hensyn til andet end C, N, P og K.
Man får skal en stor effekt af at tildele mangan og kobber, hvor der er mangelsymptomer - eller hvor der er lave reserver i jorden.
-
De rigtige klimabenægtere er de, der benægter at der er fejl og mangler i de klimamodeller, som IPCC benytter - og som benægter at IPCCs scenarier for fremtiden er forkerte - se diverse indlæg med den grafiske fremstilling af disse fra 1997 -->. Den største effekt af CO2 skyldes estimater over dens effekt på indholdet af vanddamp i luften!

CO2 er en klimagas, hvis effekt er overvurderet - sikkert pga. manglende videnskabelighed i den politiske prægede organisation, hvor forskernes indlæg er ved at blive rettet til inden AR5 bliver udgivet.
-
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Lad os glæde os over CO2 i stedet for at dæmonisere den:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Værdiskabelse, en stakket glæde.108-10-2015 08:29
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik