Husk mig
▼ Indhold

Lastbilers slid på vejnet


Lastbilers slid på vejnet20-03-2010 03:12
Michael
★★☆☆☆
(196)
1)
Jeg mener at have læst en lastbil slider som 15.000 personbiler og kunne tænke mig at vide om det er rigtigt?

2)
Dernæst kan jeg ikke gennemskue i hvor høj grad virksomheder med lastbiler der transporterer gods på danske veje kompenserer for sliddet økonomisk? Min umiddelbare indskydelse er at kompensationen langt fra er dækkende men jeg kan naturligvis tage fejl. Jeg kan ikke gennemskue de eksisterende regler.Jeg synes jeg hørte noget om udenlandske lastvognstog på gennemkørsel i Danmark betaler en krone pr. kørte kilometer.
20-03-2010 10:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Michael

1)
Jeg mener at have læst en lastbil slider som 15.000 personbiler og kunne tænke mig at vide om det er rigtigt?


Det lyder voldsomt med en så stor vejbelastning eller slitage fra lastbiler, mon ikke det er lige i overkanten omend lastbilen slider meget mere på veje end den alm bil.

2)
Dernæst kan jeg ikke gennemskue i hvor høj grad virksomheder med lastbiler der transporterer gods på danske veje kompenserer for sliddet økonomisk? Min umiddelbare indskydelse er at kompensationen langt fra er dækkende men jeg kan naturligvis tage fejl. Jeg kan ikke gennemskue de eksisterende regler.Jeg synes jeg hørte noget om udenlandske lastvognstog på gennemkørsel i Danmark betaler en krone pr. kørte kilometer.


Mon ikke det vil blive betragtet som en handelshindring af EU. Men jeg har da også hørt om de nævnte tiltag hvor udenlandske biler skulle betale for at kører i DK. Men det må vel opvejes af den slitage danske biler forårsager i udlandet!
20-03-2010 12:48
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
(( I forbindelse med "klima" vs. "veje" - kan man vel sige at koldere vejr giver en kæmpe regning, varmere vejr recucerer udgifter lige fra snerydning til frostspærngte veje?))
20-03-2010 12:49
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Mon ikke det vil blive betragtet som en handelshindring af EU. Men jeg har da også hørt om de nævnte tiltag hvor udenlandske biler skulle betale for at kører i DK. Men det må vel opvejes af den slitage danske biler forårsager i udlandet!


Danske lastbiler og kassevogne betaler for at benytte veje i udlandet, og det har de gjort i mange år. Så roadpricing eksisterer for den tunge vejtransport, blot ikke i Danmark, her dækker vægtafgiften for slitagen.
Lastvogn slider meget på vejnettet, det kan bla. ses af de trykspor, som findes på alle motorveje.
20-03-2010 12:51
Michael
★★☆☆☆
(196)
delphi skrev:
@Michael

1)
Jeg mener at have læst en lastbil slider som 15.000 personbiler og kunne tænke mig at vide om det er rigtigt?


Det lyder voldsomt med en så stor vejbelastning eller slitage fra lastbiler, mon ikke det er lige i overkanten omend lastbilen slider meget mere på veje end den alm bil.
Jeg har hørt det fra en Ingeniør der på et tidspunkt sagde der var tale om en slags tommelfingerregel. Men der kan meget vel tænkes at være en tærskelværdi lastbiler overskrider med deres store akseltryk hvor asfalten simpelthen får tæsk.

2)
Mon ikke det vil blive betragtet som en handelshindring af EU. Men jeg har da også hørt om de nævnte tiltag hvor udenlandske biler skulle betale for at kører i DK. Men det må vel opvejes af den slitage danske biler forårsager i udlandet!

Uden tvivl vil det blive betragtet som en "handelshindring" også i EU. Men hvis EU forholder sig sådan vil det naturligvis være konkurrenceforvridende at undlade at taksere slitage med brugerbetaling der i sig selv er en "handelshindring" for den mere konkurrence/bæredygtige lokale produktion & konsumption.

Omkring at regnskabet skulle gå lige op ved at danske lastbiler i udlandet kompenserer for udenlandske lastbilers slid i Danmark er der at sige at des mere udbygget transportinfrastrukturen er i Danmark des flere udenlandske lastbiler i Danmark. Skatteyderne i Danmark har allerede finansieret trafik-knudepunkter såsom adskillige broforbindelser og snart en ny til Tyskland der uden tvivl er attraktivt for udenlandske lastvognsgodstog. Så derfor er der god ræson i brugerbetaling i det Danmark udgør et knudepunkt.

Det eneste rigtige at gøre er at den fulde omkostning for slitage påføres lastbiler lokalt uanset nationalitet og uanset om danske lastbiler får "rabat" på vejnettet i Polen. Hvad danske lastbiler betaler er udelukkende at anliggende mellem de danske gods & transportvirksomheder og de pågældende udenlandske nationalstater.
Redigeret d. 20-03-2010 12:52
20-03-2010 15:19
Michael
★★☆☆☆
(196)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Danske lastbiler og kassevogne betaler for at benytte veje i udlandet, og det har de gjort i mange år. Så roadpricing eksisterer for den tunge vejtransport, blot ikke i Danmark, her dækker vægtafgiften for slitagen.


Hmm mener du dermed dækker reelt?


Jeg spørger fordi jeg ved hurtig opslag på Google finder vægtafgifter i størrelsesorden der er som følger: Satser, vægtafgift, forsk. køretøjer

Af tallene fremgår det at forskellen i vægtafgiften på en lastbil der kører vejene tynde og en personbil ikke modsvarer slitagen forudsat slitagen for lastbil sker med en faktor 15000 (eller bare i nærheden deraf).
Redigeret d. 20-03-2010 15:21
21-03-2010 10:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Er det virkelig udgiften til vægtafgift for en stor lastbil se

21-03-2010 16:52
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Det er jo efter hvad man gerne vil.
Her er et eksempel fra Århus hvor virksomheder sparer ved at sende 'en lastbil ind i stedet for flere mindre, og sender en stor regning videre til kommunen og derved borgerne:

http://www.aarhus.dk/default.asp?Id=435&AjrDcmntId=422
Og en opfølgning på dette:
http://www.aarhus.dk/default.asp?Id=251&AjrDcmntId=18686

På landeveje er der også slid. transport af containere på tog er nok en god løsning?
13-06-2010 17:56
Jakob
★★★★★
(9155)
.
http://ing.dk/artikel/92104-hvordan-beregner-man-lastbilers-vejslid
18. okt 2008
Citat:
---------------
En særdeles let huskeregel siger, at sliddet på en vej fra 1 lastbil svarer til sliddet fra 10.000 personbiler.
---------------http://www.itd.dk/styr/5.4.1.asp
----------------
Et køretøjs slid på vejen vokser med akseltrykket. En fuldt læsset 3-akslet lastbil med en maksimal totalvægt på 24 ton forårsager et vejslid, der er mere end 50.000 gange større end en personbil på 1.200 kg.
----------------
http://ing.dk/artikel/5700-danske-veje-faar-lov-at
Citater:
----------------
Fra 1980 til 1985 voksede nedbrydningen med 20 procent, målt som ækvivalente standardaksler, viser beregninger fra Vejdirektoratet. De årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af vejene forblev
derimod nogenlunde konstante fra 1980 til 1986, når inflationen tages i betragtning. I 86-kroner ca. tre mia.
kroner, hvortil kommer 600 mill. kroner til at holde vejnettet åbent om vinteren.
---
Den store kilde til vejslid er lastbiler. Nedbrydningen vokser med akseltrykket i fjerde potens, svarende til at en stor lastbil er lige så hård ved vejen som op mod 50. 000 personbiler.
Den måske største fare for det danske vejnet er derfor en drastisk ændring i lastbilparkens sammensætning. Kun fem lastbiler med en tilladt totalvægt på over 22 tons trillede rundt herhjemme i 1970. I 1980 var tallet oppe på 3. 099 og i 1986 ikke
mindre end 8. 569.
Oven i købet hæver et EF-direktiv det tilladte akseltryk for visse lastbiler med 1,5 ton til 11,5 tons fra januar 1992.
----------------
http://færdselsregler.dk/page/3/
Citat:
-----------------
I Danmark har vi over 2 millioner indregistrerede personbiler (07) hvoraf lidt over 320.000 af dem er diesel drevne. Det svarer til en stigning på ca. 300.000 personbiler på 10 år. Vejnettet i Danmark er på over 73.000km vej, hvor over 1100km af det er motorvej.
--
Til sammenligning var der i 2007 ca. 134.000 indregistrerede motorcykler og ca. 36.000 lastbiler. Alt dette giver en stor belastning på vejnettet, der hvert år koster ca. 8 milliarder kroner i vedligeholdelse og udbygning. Det er specielt i vintermånederne at vejene bliver belastet, da vand der ryger ned i vejbanen fryser til is, og springer asfalten.

Staten brugte i 2007 44 millioner på at vedligeholde Storebæltsbroen og 6 millioner på øresundsforbindelsen. 19745 biler krydsede Storebæltsbroen i 2007, hvor 14468 krydsede Øresundsbroen, som efterhånden er kommet rigtig godt med i trafik.
-----------------
Og når private virksomheders lastbiler ikke betaler, hvad de reelt koster, så kan det også præge økonomien for transport med tog.

http://ing.dk/artikel/103151-godstog-betaler-haandoerer-for-at-slide-skinnerne-i-bund
Citat:
-------------------
Trods en fordobling af godstrafikken gennem Danmark på ti år, så får vi kun småpenge i kassen til at reparere skinnerne. Selvom godsselskabernes betaler, så får de pengene igen som miljøtilskud.
-------------------Pålidelige EL-tog og bedre skinner må nok være et godt ønske til Jylland.
Men politikerne nedlægger jo nærmere jernbaner og taler om endnu mere asfalt..?
.
13-06-2010 18:11
Michael
★★☆☆☆
(196)
Jakob, jeg fik lige en påmindelse på min mail om dit svar her i tråden, tak for du huskede tråden. Det er bestemt brugbart.
Deltag aktivt i debatten Lastbilers slid på vejnet:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik