Husk mig
▼ Indhold

List of most intense tropical cyclones fra Wikipedia


List of most intense tropical cyclones fra Wikipedia31-05-2016 15:45
kfl
★★★★★
(2167)
List of most intense tropical cyclones
Ud fra List of most intense tropical cyclone har jeg undersøgt, hvad man kan sige om udviklingstrend mht. de kraftigst tropiske cykloner. Disse data er fremkommet ved, at man for hvert af de 8 oceaner har pillet de kraftigste cykloner ud og dannet en liste. Dette betyder, at der er forskel fra ocean til ocean, hvor intense en cyklon skal være for at den er med.

Når der foreligger nyere og bedre data, som jeg kan få fat, kommer der nye analyser.

Resume
Det er 3 forskellige observationsperioder med hver sin teknik til indsamling af information om de tropiske cykloner:

Perioden 1899-2014: Skibs rekognoscering af oceanerne
Perioden 1944-1996: Fly rekognoscering med skibe af oceanerne
Perioden 1945-2015: Satellit rekognoscering

Der er konstateret et signifikant voksende antal intense tropisk cykloner i perioden 1996-2015.

Dette bekræfter på ingen måde teorien om, at den globale opvarmning føre til "færre og værre" tropiske cykloner, idet der kan være tale om naturlige langsigtet udsving lige såvel som det kan være tale om dårlige data.

Der er analyser, der påpeger på teorien " færre og værre", men der er også uenighed om teoriens gyldighed, idet klimamodellerne i dag ikke har en tilstrækkelig høj opløsningsevne til at kan verificere teorien.

Hvis man på den ene sides har troværdige klimamodeller, der peger på "færre og værre", og på den anden side har data til at verificere dette, er vi hjemme mht. "færre og værre", men vi er der ikke endnu.

Oversigt
Her er on oversigt med forskellige nøgletal for de kendte intense tropiske cykloner i perioden 1899-2015:Det er Western North Pacific Ocean der har det største antal intense tropiske cykloner med ca. 35.7 % efterfulgt af North Atlantic Ocean og South West Indian Ocean hver med 12.5 %.

Den største middel vindhastighed er observeret i North Atlantic Ocean.

Det mindste middel lufttryk er observeret i Western North Pacific Ocean.

Her er bottom 10 efter mindst lufttryk. Det mindste lufttryk på 870 hPa er fundet i forbindelse med cyklonen TIP i 1979 West North Pacific Ocean. Der er kun 2 ud af 10 hurricanes på denne liste efter 1990.Her er top 10 efter størst vindhastighed. Den største vindhastighed er på 345 km/time er fundet i forbindelse med cyklonen Patricia i 2015 i Western Pacific Ocean. Der er 6 ud af 10 hurricanes på denne liste efter 1990.Her er et plot af lufttrykket i hPa for de 8 Oceaner. Det er Western North Pacific Ocean, de skiller sig ud med de laveste lufttryk.Den tykkeste vandrette linje for hvert Ocean svarer til 50%-fraktilen. Den øvre og ned bund af kassen er henholdsvis 25% og 75% fraktilerne. De tynde vandrette streger svarer til en afvigelse, der ca. er på 2. gang standart afvigelsen. De små cirkler er outliers.

Her er et plot af den maksimale vindhastighed i km/time. Det er North Atlantics Ocean, der skiller sig ud med de højeste vindhastigheder.Den tykkeste vandrette linje for hver Ocean svarer til 50%-fraktilen. Den øvre og ned bund af kassen er henholdsvis 25% og 75% fraktilerne. De tynde vandrette streger svarer til en afvigelse, der ca. er på 2. gang standart afvigelsen. De små cirkler er outliers.

Optegning af antal hurricanes i perioden 1895-2015 fremgår af følgende graf.Der er optegnet 2 lodrette linjer svare til at luft rekognosceringen startede i1994 og satellitte rekognoscering startede i 1966. Det fremgår med al tydelighed, at der mangler observationer fra 1944 og tidlegere og at der også mangler observationer i perioden 1944-1996.

Optælling af antal cykloner i perioderne 1899-1943, 1944-1965 og 1966-2015 fremgår ag følgende tabel:Denne tabel viser, at der i forhold til perioden 1966-2015 mangler 122 og 38 cykloner i perioderne 1899-1943 og 1944-1965 henholdsvis. Der er tale om signifikante afvigelser.

Hvorledes tolkes dette?
I perioden 1966-2015 har der være en fuldstændig overvågning af oceanerne. Derfor at observationerne for denne periode det bedst man kan tænkes sig. Forskelle mellem antal tropiske cykloner i perioden 1966-2015 i forhold til tidligere tilskrives en kombination af den globale opvarmning og bedre data. observationsteknik.

Analyse 1899-2015
I betragtning af, at der er 3 perioder med forskellige observationsmetoder, er det åbenbart at anvende en stykkevis lineær model. Heri ligger der en antagelse om, at observationerne fra de 3 perioder hver for sig siger noget om udviklingen i antal intense tropisk cykloner.

Man forventer derfor, at antal intense tropiske cykloner i de to første observationsperioder er konstante på nær en tilfældigvariation. For den sidste periode forventes, at antallet tropiske cykloner er voksende.

Det viser sig, at den bedste model til beskrivelse af data, består af:

I perioden 1899-1965 er antallet af intense tropiske cykloner konstant
I perioden 1966-2015 er der en positiv trend i antallet af intense tropiske cykloner konstant


Dette fremgår af følgende figur:Denne graf viser, at antallet af intense tropiske cykloner er signifikant voksende i perioden 1996-2015. Hvorvidt dette skyldes den globale opvarmning eller om det er et naturlig udsving vides ikke. Man får det måske først at vide om 100 år.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 31-05-2016 15:59
Deltag aktivt i debatten List of most intense tropical cyclones fra Wikipedia:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
EPA Tropical Cyclone Activity028-05-2016 15:26
NyhederDato
Ny rapport bekræfter teori om fremtidens intense regn11-08-2008 06:16
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik