Husk mig
▼ Indhold

Månen er skyld i at havet stiger...


Månen er skyld i at havet stiger...03-11-2019 22:17
kfl
★★★★★
(2167)
Månen – ikke global opvarmning – er skyld i, at havet stiger. Det budskab har en dansk geolog udbredt i aviser, foredrag og radio. Der gives ikke nogen forklaring på, hvorledes dette kan ske, men nu tager andre klimaforskere til genmæle og påpeger, at geologens beregninger slet ikke holder vand.

Dette er undersøgt og diskuteret i Videnskab.dk, at Medier lader pensionerede geologer sprede unødig tvivl om klimakrisen

»Det er som at råbe ind i en mur« at diskutere med dem, siger trætte klimaforskere.

Sebastian Mernild er professor i klimaforandringer og administrerende direktør på et af verdens førende klimaforskningscentre Nansen Center i Norge, samt hovedforfatter på den kommende klimarapport fra IPCC skriver:

Til sammenligning har Jens Morten Hansen og Johannes Krüger studeret afledte effekter af forhistoriske klimaforandringer. De har for eksempel beskæftiget sig med kridt- og tertiærtidens opbygning med særlig henblik på fund og indvinding af olie og naturgas, historiske vandstandsstigninger samt glacialmorfologi (landskabsopbygning).

Fagområder, der intet har at gøre med opbygningen og forståelsen af nutidens klimamodeller eller undersøgelser af fysiske processer i atmosfæren, påpeger Sebastian Mernild:


De to geologer bliver ved med at argumentere imod CO2-teorien med argumenter, som for længst er videnskabeligt tilbagevist. Det er bekymrende, at medierne videreformidler deres holdninger, når videnskaben er så klar og entydig, som den er,« siger Sebastian Mernild.


Ifølge statsgeolog Jens Morten Hansensen gælder:

Men den globale opvarmning har ingen påviselig effekt på havniveaet - havstigningerne skyldes derimod, at Månens tyngdefelt på helt naturlig vis påvirker havniveauet på Jorden.


Sea-Level Forcing by Synchronization of 56- and 74-Year Oscillations with the Moon's Nodal Tide on the Northwest European Shelf (Eastern North Sea to Central Baltic Sea)

Det budskab har statsgeolog Jens Morten Hansen siden januar i år (2015) videregivet i aviser, debatindlæg, radio, offentlige foredrag og specialmagasiner.

Forskere fra Københavns Universitet har nu fået nok, og i et kommende indlæg i Aktuel Naturvidenskab kritiserer de Jens Morten Hansens beregninger, som de slet ikke mener holder stik.

Forskere har nu fået nok

Ifølge Jens Morten Hansen er vandstanden i Nordsøen og Østersøen koblet samme via nodal-cyklen på 18.6 år og multiple heraf, dvs. cykler på 18.6*2, 18.6*3 og 18.6 *4.

Nodal-cyklen på 18.6 år er både teoretisk og empirisk verificeret, medens 60 års-cyklen ikke er afklares. Den omtales som en quasi-periodisk udsving.

Jeg har jeg ikke fundet litteratur, der fastslår, at de øvrige cykler kan findes i vandstanden og helle ikke en fysik forklaring herpå. Er der noget der har et link hertil?

Jeg har set på vandstanden ved Stokholm. Der er der tvivl om både 18.6 års og 60 års cyklerne findes samtidig, men jeg vil undersøge det nærmere på et tidspunkt.

Læse selv artiklen. Der er flere interessante link.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 03-11-2019 22:18
04-11-2019 12:23
kfl
★★★★★
(2167)
Her er en diskussion af måne artiklen:

Måneartikel uden overbevisende databehandling


Udviklingen i havniveauet de seneste 160 år kan forklares ved en sum af harmoniske svingninger styret af Månen, postulerer Jens Morten Hansen i sidste nummer. Men den statistiske analyse understøtter ikke konklusionerne, lyder kritikken i denne kommentar til artiklen.
04-11-2019 13:25
kfl
★★★★★
(2167)
Udvikling i vandstanden ved Stokholm og Jens Martin Hansens hypoteser
Argumentet for at se på multipler af Nodal-cykle bygger på, at svingninger i samme medium synkroniseres. Det drejer om ure eller penduler og nu her også tidevanssvingninger. Jens Martin Hansen hypotese er en valid videnskabelig hypotese, men om det kan verificeres, tvivler jeg på.

Jeg har undersøgt Jens Martins Hansens hypotese om at udviklingen i vandstanden i Nordsøen og Østersøen kan forklares ved 18.61 Nodal-cyklen og multipler af denne.

Der er ikke adgang til de rå data Jens Martin Hansen har benyttet. Derfor nøjes med at se på tidevandsdata fra Stokholm.

Her er en graf, der viser udviklingen i vandstande ved Stokholm


Der er en signifikant vækst i vandstanden på 0.338 mm/år og der er også en svag signifikant acceleration i vandstanden.

Jeg har analyser disse data ved to modeller:

1.Resultat af model 1:
Denne model bygge 12 harmoniske cykler, hvor de 10 er multipler af 18.61-nodal cyklen.


Denne tabel viser, at der kun er 5 signifikante cykler. De øvrige cykler er overflødige

2.Resultat af model 2 :
Denne model bygge 5 harmoniske cykler, hvor den ene er 18.6 Nodal cyklen.Der er 5 signifikante cykler.

Kritikken fra Aslak Grinsted bygger i det væsentlige på fejl i analysemetoden med over fitning.

Så vidt jeg kan læse, er der ikke nogen kritik af påstanden vedr. en synkronisering af tidevandsbevægelserne.

Hvor vidt en sådan synkronisering finder sted ved jeg ikke.

Meget diskussion kunne være undgået, hvis Jens Martin Hansen havde kontaktet en statistiker til at foretage sine analyser.

Ret til ændringer forbeholdes.
04-11-2019 16:10
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
...du har sikkert korrigeret for det på den ene eller anden måde i din analyse.
Men falder vandstanden ikke i Stockholm som følge af landhævning.
Og er det ikke også det graf 1 viser?
04-11-2019 17:28
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har ikke korrigeret for GAI. Det kan man selvgøre dvs. GIA=4.1 mm/år
04-11-2019 18:21
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
...så i en analyse af hvordan havstanden udvikler sig hen over 100 år -
Så tager du som udgangspunkt at landhævningerne er præcis 4,1 mm om året for at udregne en vandstigning på ca. 1/12 del - altså 0,331 mm/år
Og i den analyse mener du så du kan detektere en accelleration?...
Deltag aktivt i debatten Månen er skyld i at havet stiger...:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik