Husk mig
▼ Indhold

Maldiverne og Laccadiverne – en overset nuance i klimadebatten


Maldiverne og Laccadiverne – en overset nuance i klimadebatten03-06-2014 13:12
kfl
★★★★★
(2167)
Maldiverne og Laccadiverne – en overset nuance i klimadebatten
Jeg har tidligere skrevet følgende om årsagen til, at Maldiverne er et af klimadebattens hotspot:

Den heftige debat om Maldiverne skyldes, at det er et ikon for den globale opvarmning/vandstandsstigningerne. Det er umiddelbart at forstå og formidle selv om det måske ikke er korrekt, at Maldiverne står over for en umiddelbar oversvømmelse.

Maldiverne er også blevet anvendt af Prof. Nils Axel Mörner som et angrebspunkt med grove, ondskabsfulde og nedgørende angreb på den etablerede videnskab.

Derfor er det et hedt emne.


Imidlertid er der nogle nuancer, der er glippet i debatten, og som bør fremdrages. Udgangspunktet er de data der er stillet til rådighed af Colorado University via Interactive Wizard. Jeg har ikke kunnet finde dokumentation for hvilke korrektioner, der er fortaget i forhold til data hentet fra "Regional Sea Level" på CU's hjemmeside og jeg har heller ikke haft tid til at hente data fra andre databaser og foretage en afstemning. Derfor må denne graf og analyse indtil videre tages med et forbehold, men den er så spændende, at jeg har valgt at skrive om emnet på klimadebat allerede nu.

I et forsøg på at forklare den voksende vandstand omkring Maldiverne, har jeg læst data fra Interactive Wizard for et net af punkter omkring Maldiverne og Laccadiverne. Mere præcist har jeg gennemlæst alle punkter mellem (15N,5S) og (69E,78E) og beregnet den årlige rate ud fra en model med et lineært led plus 6 harmoniske konstanter. Dette betyder i praksis, at jeg har renset data for periodiske udsving. Følgende graf viser den årlige rate i mm/år.Maldiverne ligger i den indtegnede blå kasse. Laccadiverne ligger i den indtegnede sorte kasse. Bemærk at Minicoy Island er talt med under Laccadiverne.

For omkring Maldiverne og omkring Laccadiverne er der i denne analyse med de udvalgte datapunkter fundet en årlig stigning på 0.46 mm/år og -1.04 mm/år henholdsvis. Disse tal er af mindre betydning, idet det er helhedsbilledet fra grafen, der i denne sammenhæng har betydning. Ved at anvende data fra "Regional Sea Level" for Maldiverne fås en årlig rate på 3.09 mm/år. Der er altså et afstemningsproblem mellem data fra "Interactive Wizard" og data fra "Regional Sea Level". Dette har jeg set andre steder.

Hvad læser man så af denne graf?
1) Maldiverne ligger i et område af Det Indiske Ocean, hvor vandstanden generelt er voksende
2) Laccadiverne ligger i et område af Det Indiske Ocean, hvor vandstanden generelt er aftagende

Hvis man nu ser på en større del af Det Arabiske Hav og Det Indiske Ocean ser man et lignende billede:Det fremgår af denne graf, at der er flere områder, hvor vandstanden er voksende eller faldende. Der er to områder, hvor der er markante fald, nemlig

(2N,62E): Dette punkt er et velkendt amphidrome for M2 Principal Lunar.

(12S,50E): Dette punkt ligger nordøst for Madagaskar.

I publicationen Nils Axel Mörner: The Maldives: A Measure of Sea Level Change...., skriver Nils Axel Mörner:

The island of Minicoy (Maliku) is the southern most island in the Laccadives, located some 120 km to the north of the Maldives. It is an atoll island very similar to the islands in the Maldives. The local people testify (1) that sea level is not at all rising (on the contrary they have gained land)


Nedenstående graf viser samme type graf som ovenfor, men kun for havet omkring Minicoy Islands dvs. området mellem (9N,72E) og (7N,74E).Det bemærkes at alle niveaukurverne I den nordvestlige del af området er negative svarende til en faldende vandstand omkring Minicoy Islands.

I det sydøstlige del af området er niveaukurverne positive svarende til en voksende vandstand.

Minicoy Island har koordinaterne (8.3N,73E).

Der er beregnet en rate på -0.77 +/- 0.0871 mm/år.

Det er efter ovenstående analyse muligt, at Nils Axel Mörner og de lokale beboere har ret i deres påstand, idet vandstanden formodentlig er faldende omkring Minicoy Island,India.

Nils Axel Mörners gentagne påstande om en faldende vandstand ved Maldivernes er ikke holdbar.

Hvad kan man så lære af alt dette?
At valget af Maldiverne som et hotspot for klimadebatten, ikke er velvalgt, idet der er andre områder i Det Indiske Ocean, hvor vandstanden er faldende eller voksende, som man lige så godt kunne have valgt.

Det er ikke umiddelbart, at koble den voksende vandstand ved Maldiverne eller faldende vandstand ved Laccadiverne sammen med den globale opvarmning. En forklaring skal formodentlig hentes i ændringer vindstyrke og vindretning og en generel voksende vandstand i verdenshavene som følge af den globale opvarmning

Det vil være muligt at udvælge flere områder af Det Arabiske Hav / Det Indiske Ocean, der passer til den agenda man har i klimadebatten.

Jeg vil være glad, hvis der er nogen, der kan bidrage til denne analyse med andre data eller grafer. Uanset dette, forsætter jeg med at undersøge emnet med data fra andre kilder og andre metoder til analyse heraf.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 03-06-2014 13:28
04-08-2014 21:13
kfl
★★★★★
(2167)
CU's Interactice Wizard har været nede et stykke tid pga. af en eller flere fejl, som jeg har indrapporteret. Når det er oppe igen, vil jeg opdatere analyserne.
30-11-2014 12:59
kfl
★★★★★
(2167)
Der kommer en opdatering af ovenstående indlæg på tidspunkt pga. af fejl i CU's Interactive Wizard.
Redigeret d. 30-11-2014 13:00
Deltag aktivt i debatten Maldiverne og Laccadiverne – en overset nuance i klimadebatten:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Vandstanden ved Maldiverne igen igen...1804-06-2012 19:00
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik