Husk mig
▼ Indhold

Marshall Øerne - skeletter frem fra 2. verdenskrig


Marshall Øerne - skeletter frem fra 2. verdenskrig08-06-2014 12:35
kfl
★★★★★
(2167)
Marshall Øerne – skeletter frem fra 2.verdenskrig

I både JyllandsPosten og Berlingske Tidende omtales, at der er på Marshall Øerne, Stillehavet er frilagt en række skeletter og grave fra 2.verdenskrig som følge af den markant voksende vandstand omkring Marshall Øerne. Denne stigning skulle skyldes delvist den globale opvarmning.

I Berlingske Tidende gør opmærksom på, at den store stigning omkring Marshall Øerne skyldes ændringer af vind og strømforhold:

Klimaforskere siger, at global opvarmning har fået verdens havniveau til at stige med cirka 19 centimeter i sidste århundrede. Yderligere har en ny undersøgelse fra FN vist, at en ændring i vinden og strømmen i Stillehavet har betydet en endnu større stigning end normalen i netop det område, Marshalløerne befinder sig.
.

Kan man nu stole på dette?

Mit svar er, at det formodentlig forholder således. Ud fra de datakilder, der er offentlig til rådighed, nemlig tidevandsdata fra PSMSL:Permanet Service For Sea Level og ud fra Colerado University Sea Level Resarch Group's Interactive Wizzard, har jeg analyseret vandstandsstigningerne omkring Marshall Øerne.

Data fra begge kilder peger på en vandstandsstigning, der er større end den globale vandstand, men med nogle nuancer.

Data fra Colerado University
Colerado University har stillet data til rådighed for offentligheden via Interactive Wizard, hvor man kan gå ind og downloade vandstandsmålinger via Satellitter for et given længde og breddegrad. Jeg har gjort dette for området mellem 0N-20N og 160E-180E. Resultatet kan ses neden for, hvor jeg har forsøgt at elimineret de cykliske variationer som følge månens bevægelser og andre periodiske bevægelser i Stillehavet og beregnet den årlige vandstandsstigning for alle punkterne i det anførte område. Resultat kan ses her, hvor der er tegnet niveaukurve for den årlige stigning i mm. I de hvide områder vokser vandstanden mest. I de røde områder aftager vandstande mest.Som ved alle statistiske analyser skal man tage dem med reservation, men denne graf viser efter min mening, at der er et område omkring Marshall Øerne, hvor vandstanden vokse markant mere end den globale vandstand på 3.2 +/-0.4 mm/år. Desuden findes der et område, hvor vandstanden falder.

(5S-10N, 162E-165E)
Dette områder er kendt som et Amphidrome, dvs. et område, hvor der næsten ikke er udsving i det daglige tidevand.

I dette områder er der beregnet en årlig stigning i vandstanden på 5.44 +/-0.44 mm/år.

PSMSL
Ud fra tidevandsstationen KWAJALEIN, er de beregnet en vandstandsstigning på 5.3 +/- 1.14 mm/år. Vandstanden har været accelerende i perioden 1946-2013.

Ud fra tidevandsstationen Majuro C 1993-2013, er der beregnet en vandstandsstigning på 6.36+/-1.61 mm/år.

(14S-20N, 175E-180E)
Jeg har ingen ide om hvorfor der konstateret en faldende vandstand i dette område, men vandstanden falder med ca. -2.7 +/- 0.16 mm/år.

Dokumentationen for disse beregninger findes, men er ikke offentliggjort.

Resume
Der er altså ingen tvivl om, at vandstanden omkring Marshall Øerne vokser markant mere end den globale vandstand på ca. 3.2 +/-0.4 mm/år. Samtidigt skal det siges, at der også er områder omkring Marshall Øerne, hvor vandstaden er faldende. Altså et noget broget billede.

Selv om den global vandstand er voksende, er der samtidig områder, hvor vandstanden falder. Det er lige præcis det vi har set omkring Marshall Øerne.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 08-06-2014 12:48
08-06-2014 14:24
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
KFL:
Colerado University har stillet data til rådighed for offentligheden via Interactive Wizard, hvor man kan gå ind og downloade vandstandsmålinger via Satellitter for et given længde og breddegrad. Jeg har gjort dette for området mellem 0N-20N og 160E-180E. Resultatet kan ses neden for, hvor jeg har forsøgt at elimineret de cykliske variationer som følge månens bevægelser og andre periodiske bevægelser i Stillehavet og beregnet den årlige vandstandsstigning for alle punkterne i det anførte område.


CU har allerede korrigeret for månecykler, også i de regionale data. Det har Dallas Masters, CU været så venlig at oplyse mig om:
As part of the processing of altimeter data, known effects on the sea surface height, such as ocean tides, atmospheric pressure, etc., are corrected for each sample. The ocean tide corrections include all known tidal components, including the lunar tides

Jeg er sikker på, at det også gælder for data fra den pågældende "Interactive Wizard".

I øvrigt giver det ingen mening at fjerne de lange månecykler (hvis de altså ikke allerede var fjernet i de data fra CU), hvis man vil sige noget om, at vandstanden på Marshall-øerne er steget særligt meget. Hvis månecykler har bidraget positivt til vandstanden i den region, er det jo en del af forklaringen på den højere vandstand.

KFL gør det igen, analyserer med hovedet under armen og uden at vide, hvad det er for data han arbejder med.

Jeg tvivler på, at prins Knud ikke havde fattet det på nuværende tidspunkt: Data fra CU ER korrigeret for månecykler.
RE: Colerado University: Korrektioner for tidevand10-06-2014 15:26
kfl
★★★★★
(2167)
Colerado University: Korrektioner for tidevand
I forbindelse med de korrektioner Colorado University foretager i satellitmålingerne af vandstanden i verdenshavene skal følgende begreber kendes:

Ocean Tide:
Denne type tidevand ser man i de åbne oceaner uden for kontinentalsoklerne. Der arbejdes med 9 harmonisk konstanter, dvs. M2,S2,N2,K2,S1,K1,O1,P1,Q1 se f.eks. DTU's Tide Model.

Se listen over de mest almindelige Wikipedia:Theory of tides.

Shallow Water Tide:
Denne type tidevand ses omkring kontinentalsoklen, halvøer, øer fjorde. Der kræves i nogle tilfælde op til 100 harmoniske konstanter for at beskrive denne type tidevand. I nogle Ocean Tide Modeller indgår en korrektion for M4.

Pole Tide:
Denne type tide vand optræder som følge af små variationer i hældningen af Jordens akse.

Modulation af de harmoniske konstanter:
Som følge af månecykler 18.61 år og 8.85 år sker der en påvirkning af de harmoniske konstanter. For eksempel påvirkes M2 maksimalt med +/-3.7 %. Hvis amplituden for M2 er på ca 1.7 meter, hvad der er ved Newlyn tidevandsstation, vil modulationen være på ca. 5 cm. Man ved, at der er mindst 11 harmoniske konstanter, hvor der ske en tilsvarende modulation.

Mit gæt er, at man vil henregne den direkte påvirkning af månecyklerne under Ocean Tide, medens den indirekte påvirkning vil blive henregnet til Shallow Water Tide.

Polar Gap:
Satellitmålingerne dækker kun breddegraderne 66S-66N. Derfor er satelitte-målinger ikke et fuldstændigt billede af den globale vandstand.

Non-tide variation in Sea Level
Variationen i vandstanden i verdenshavne svinger på en eller anden i takt med PDO, ENSO og andre meteorologisk indeks.

Disse begreber plus mange flere er standard begreber, der bruges af tidevandsnørder verden over, kan findes i følgende standardværk: Se f.eks. David Pugh: Tides, Surges and Mean Sea-Level

På CU's hjemmeside anføres, at man korrigere for Ocean Tide. Hvis man benytter terminologien, som overfor, betyder det, at man ikke korrigerer for Shallow Water Tide og heller ikke for modulationen af de harmoniske konstanter. Jeg kan ikke se nogen steder, at man har korrigeret for Pol Tide. Fra e-mail udveksling med CU ved jeg, at man har korrigeret for den direkte påvirkning fra månecyklerne.

Dette betyder, at der vil være en påvirkning fra månecyklerne i satellitmålingerne af både den globale og regionale vandstand i en eller anden størrelsesorden.

Udfordringen ligger i, at der også vil være en påvirkning fra en "non-tidal variation" i vandstanden og at det er vanskeligt at adskille denne påvirkning fra månecyklernes påvirkning i den globale vandstand.

Den globale vandstand og månecykler
Der er udført flere undersøgelser for at identificere de cykliske variationer i den globale vandstand. Ifølge Josef Y. Cherniawsky: 18.6-year lunar nodal tides from altimeter data, der har undersøgt dele af Vestatlanten og Stillehavet for forekomsten af modulation af de harmonisk konstanter fra 18.61 cyklen.

The observed amplitudes of the 18.6-year nodal constituent Mn are relatively small, 1.5–3.5 cm. These values significantly exceed its theoretical amplitudes, which are less than 1 cm almost everywhere. The analysed signals at Mn frequency are therefore of mostly non-tidal origin, part of the broad-band decadal ocean variability.


Der står altså, at man har fundet en amplitude af 18.61 års cyklen på mellem 15 og 35 mm, men at den teoretiske værdi er på højst 10 mm og at der derfor er en indflydelse af "the broad band decadal ocean variability".

Nedenfor har jeg vist mine beregning af amplituder for 6 harmoniske konstanter ud fra den globale vandstand fra CU's hjemmeside:Den opstillede model kan forklare 97.82% af den samlede variation. Den årlige stigning i den globale vandstand er på 3.22 +/- 0.04 mm/år.

Amplituden for 18.61 års cyklen er på ca. 2 mm og for 8.85 cyklen på ca. 1 mm. Den er formodentlig dannet ved en kombination af "nodal og perigee modulation", "Shallow Water Tide" ,"Polar Gap","Pole Tide" og "the broad band decadal ocean variability".

Med hensyn til eksempler på effekten af måne cyklerne på et mindre havområde, vil jeg undersøge Newlyn og Den Engelske Kanal samt selvfølgelig Østersøen.

Konklusion:
CU's globale vandstand korrigeres for Ocean tide.

CU's globale vandstand korrigeres ikke for Shallow Water Tide - måske med undtagelse af M4.

CU's globale vandstand korrigeres ikke for modulationen fra 18.61 og 8.85 års cyklerne.

Det er videnskabeligt set relevant at undersøge effekten af 18.61 års og 8.85 års cyklerne i forbindelse med beregning af den årlige vandstandsstigning og accelerationen.

Der er usikkerhed om hvad kilden er til de konstaterede amplituder for 18.61 års og 8.85 års cyklerne i vandstandsdata for CU .

Jeg forbeholder mig ret til at opdatere dette indlæg når ny viden indfinder sig og at rette evt. misforståelse.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 10-06-2014 15:52
10-06-2014 22:20
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
CU har allerede korrigeret for alle kendte tidevandskomponenter. Som Dallas Masters skriver:

The ocean tide corrections include all known tidal components, including the lunar tides


Og de fjernes ikke ved hjælp af multivariat dataanalyse som kfl's men ved at deres teoretiske bidrag fjernes. kfl's "korrektioner" giver ingen mening - overhovedet.

Det fremgår ironisk nok tydeligt af det abstract kfl citerer fra ovenfor, at disse forfattere, modsat kfl, har forstået, at det bidrag de finder, ikke kan bruges til at korrigere data med!!! Hallooo, kfl, hold ørene stive nu. Læs langsomt: "The analysed signals at MnMn frequency are therefore of mostly non-tidal origin, part of the broad-band decadal ocean variability." De tager selvfølgelig (modsat kfl) de teoretisk beregnede bidrag for givne og forklarer diskrepansen med aliasing.

Og som sagt giver det ikke engang mening at fjerne de lange månecykler hvis de ikke allerede var fjernet i data fra CU.

Hvis man vil konstatere, at vandstanden på Marshall-øerne er steget særligt meget og månecykler har bidraget positivt til vandstanden i den region, kan det jo netop være en del af forklaringen på den højere vandstand.

Læs her , hvordan kfl uden videre korrigerede for månecykler i data for globalt havniveau (over 5mm amplitude), hvor der end ikke er et teoretisk bidrag fra månecykler.


kfl's halsstarrighed er til at slå sig på lårerne af grin over. Og jeg er sikker på, at underholdningen vil fortsætte.
Redigeret d. 10-06-2014 22:22
Deltag aktivt i debatten Marshall Øerne - skeletter frem fra 2. verdenskrig:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik