Husk mig
▼ Indhold

MCPA anvendelse og udbredelse


MCPA anvendelse og udbredelse11-10-2016 14:36
kfl
★★★★★
(2167)
MCPA anvendelse og udbredelse
MCPA eller 2-methyl-4-chlorophenoxy eddikesyre er et kraftigt virkede og selektivt herbicid, der er anvendes på ca 10% af det samlede landbrugsareal. Det må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vintersæd, vårsæd, frøgræs og græs. MCPA indgår bl.a. i produktet Herbatox, som bruges til at rense en græsplæne for to-bladet ukrudt.

MCPA optages primært gennem bladene og transporteres rundt i hele planten herunder også ud i udløberne på flerårige ukrudtsarter som agertidsel og Agerpadderokke. MCPA forårsager ukontrolleret vækst i følsomme planter. Der kan ske rodoptagelse af MCPA og midlet har en vis persistens i jord. Det betyder, at der i en periode efter behandling af et areal ikke kan sås følsomme afgrøder som eksempelvis roer og raps.

Halveringstiden for MCPA er på ca. 24 dage. Dette betyder, at der efter 24 dage, 48 dage og 72 dage er 50% 25% og 12.5 % tilbage af den oprindelige mængde af MCPA. Det er derfor man kan beskrive MCPA som persistent.

MCPA og 2,4-D indgik forholdet 1:1 Agent Orange, der blev brugt i Vietnamkrigen.

Der er indikationer på nettet, at MCPA kan indeholder Dioxin, som et spildprodukt ved produktions-processen, men jeg har ikke fundet testresultater, der viser dette, men det fremgår af University of Quensland, Australia:Urgent action needed on dioxins, says toxicologist .

Det årlig salg er på 4.6 millioner pounds, se Toxipedia:MCPA

Følgende graf viser salget af MCPA i tons virkstof i Danmark i perioden 1998-2014:Brug zoom for at se detaljer

Der er ifølge SEGES Middelbase 129 produkter på det danske marked, der indeholder virkstoffet MCPA. En del af disse produkter er trukket tilbage eller forbudt af Miljøstyrelsen. Total set er 16 produkter, der i praksis er anvendt i 2014.

Top 10 MCPA-produkter efter sprøjtet areal fremgår af følgende tabel:Af denne tabel fremgår, at der total set er sprøjtet med ca. 130,000 litter MCPA-holdige sprøjtemidler på et samlet areal på ca. 250,000 ha. Idet det samlede omdriftsareal er på ca. 2,208,000 ha udgør det MCPA-sprøjtede areal 11.3%% heraf.

Metaxon er det hyppigst anvendte MCPA-holdige middel med sprøjtet areal på ca 100,000 ha.

I forbindelse med godkendelse af et sprøjtemiddel, har man mulighed for at give en off-label godkendelse dvs. mindre anvendelser af midlet. I denne forbindelse fraskriver Miljøstyrelsen sig alt ansvar og pålægger ansvaret på Godkendelsesindehaveren. Alt denne sker i henhold til EU-lovgivningens artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1107/2009. Her i anføres, at godkendelsesindehaveren skal være "en offentlige eller videnskabelige organer, der har med landbrug at gøre, faglige landbrugsorganisationer eller professionelle brugere...."

Der er 13 Godkendelsesindehaver til Metaxon. Som eksempel på en off-label godkendelse kan nævnes, at midlet Metaxon er godkendte til at bekæmpe agerpadderokke på sporarealer og godkendelsesindehaveren er: Sydfynske Veteranjernbaner,Godkendelse 347-5-12.Man må nok spørge om det ikke er lemfældigt, at Sydfynske Veteranjernbaner er en Godkendelsesindehaver til Metaxon?

MCPA er anvendt på i alt 93 afgrøder herunder pærer, ribs, jordbær og silomajs, men den primære anvendelse er på kornarealer. Top 10 afgrøder fremgår af følgende tabel:Det bemærkes, at der ikke ifølge SEGES Middelbase er tilladelse til, at behandle silomajs. Dette er sket i et tilfælde, se CVR=12891091 med 25 ha Silomajs. Dette kan være en fejlindlæsning eller en efter høst behandling med MCAP.

Af følgende tabel over brugen af MCPA i ha i forhold til en kommunes samlede arealMan kan se, at det er fynske kommuner og kommuner på Lolland-Falster, der har de største anvendelser af MCPA målt i forhold til kommunernes samlede areal.

MCPA er sat til revurdering i 1.1.2017.

link
[1] SEGES Middelbase

[2] Bekæmpelsesmiddeldatabasen (BMD)

NB
Denne post vil der blive linket til fra en endnu ikke færdig post. Vent derfor med at kommentere denne post.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 11-10-2016 14:42
Deltag aktivt i debatten MCPA anvendelse og udbredelse:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2,4-D udbredelse og anvendelse1027-04-2017 20:24
Glyphosat - anvendelse og udbredelse i Danmark408-02-2017 12:08
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik