Husk mig
▼ Indhold

Metanol er den hurtigste vej frem


Metanol er den hurtigste vej frem10-12-2009 22:08
CH4andCH3OHfuture
☆☆☆☆☆
(6)
Metanol kan produceres fra stort set alt organisk affald, og er dermed let tilgængelig at producere overalt, først og fremmest fra (undskyld udtrykket) pis og lort fra den animalske pproduktion, såsom gylle, ko- og hønsemøg. Ydermere opnår man en betydelig begrænsning i den metan der ellers udsiver til atmosfæren fra disse kilder.

Derudover er metanol enkel at transportere, idet den ligesom benzin og dieselolie er i væskeform, hvorved vi allerede har hele infrastrukturen på plads. Der skal udgå en enkelt brændstofkvalitet fra tankstationerne, og fyldes metanol på den tank istedet.

For ikke at få olieindustrien på nakken, som fjende af denne suveræne energikilde, skal olie industrien naturligvis inviteres til at etablere produktionsanlæg af metanol, på samme måde, som den i forvejen er vant til at investere enorme summer i olieudvinding.

Pis og lort (eller rettere gylle osv.) har vi i det mindste i Danmark opbevaret i rigelig mængde i store tanke rundt omkring, og de har en ret kedelig tendens til at lugte forfærdeligt under visse vejrforhold (endnu et bevis på afgasningen til naturen). Man ville formodentlig også kunne udvinde metangassen herfra (noget jeg engang foreslog en desvære meget lidet ambitiøs borgmester på Nordfyn, da endnu nogle kæmpetanke skulle opføres, desværre uden resultat).

Mange vil mene at det rene brint samfund (brint udvundet fra specielt vand (H2O)) er klodens redning, men det er desværre nok en skrøne, eller i det mindste så langt ud i fremtiden, at det er for sent, blot at sætte sig til at vente på. Selvfølgelig kan vi allerede i dag spalte vand, ved elektrolyse fra f.eks. vindkraft, ved at tilsætte en katalysator, men så står vi altså med endnu et ubehageligt restprodukt. Helt bortset fra de problemer der er forbundet med at kunne opbevare brint i tilstrækkelige mængder (tryk, temperatur, brandfare m.v.) forsøg med forkullede fjer, eller kulnanotubes har endnu kun opnået op til 8% optagelse målt i vægten af brint i forhold til vægten af "emballagen" og dermed alt for tungt f.eks at køre rundt med.

Men metanol (CH3OH) er et super godt alternativ, der med sine 4 brintatomer er en aldeles glimrende bærer af brint, og samtidig lige så enkelt at håndtere som f.eks. benzin. Der forbruges også langt mindre energi til at spalte brinten fra igen, hvorved den resulterende virkningsgrad er langt større.

Metanol rummer også den fordel at det ved anvendelsen udleder betydeligt færre biprodukter, specielt i forhold til benzin!!

Metanol kan også nemt anvendes i HøjTemperatur brændselsceller (der desværre endnu er alt for dyre, men det skal nok komme), hvorfra restprodukterne kun vil være vand og lidt CO2. Anvendt på denne måde er udledningen af CO2 kun 1/3 af den tilsvarende mængde udnyttede energi på et benzindrevet køretøj f.eks.

Er der nogen bagdele? øhh ja, folk kan blive blinde af at drikke 10ml af stadset, eller dø hvis de drikker mere end 100ml (ref: gammel italiensk vin-skandale). Nu ved jeg ikke hvor skadeligt benzin er, men det er nok heller ikke specielt sundt at drikke, og det er jo ikke noget problem i dag.

Lad mig høre fra jer derude


med venlig hilsen
Metan og Metanol nørden
10-12-2009 22:59
Jakob
★★★★★
(9343)
.@CH4andCH3OHfuture


Ja, det er glimrende, at vi efterhånden kan producere biobrændstof af næsten alt organisk materiale.
Det giver nye gode muligheder for at udnytte forskellige former for affald, og det giver et supplement til anden energilagring.

Men distributionen kan nok ikke konkurrere med et EL-kabel i det lange løb.

Og misbruges teknologien, så får vi endnu flere af denne slags problemer, som jeg finder aldeles uacceptable:
http://www.klimadebat.dk/forum/groen-benzin-d20-e1255.php#post_16975
Derfor mener jeg, at vi i Danmark primært skal søge andre former for VE, som er langt mere økologisk bæredygtige i stort format.
.
10-12-2009 23:04
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvad er det i det eksisterende forbrændingssystem, der er så unikt, at det skal bevares for enhver pris?

Når nu opvarmning, landtransport, industriproduktion mv. kan klares uden forbrænding, hvorfor skal vi så ikke den vej?

El er nok den pt. bedste form for energibærer, vi kender - og el kan produceres uden forbrænding.

De eneste former for transport jeg kan finde, hvor brændstoffet ikke kan erstattes af el, er luft og skibsfart. Dog kan skibsfart via kernekraft konverteres til el.

Jo længere tid og jo flere ressourcer vi pumper i forbrændingsindustrien, jo længere tid tager det at få det globale energibehov dækket at 100 % CO2-frie energi.
11-12-2009 00:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@CH4andCH3OHfuture

Det har jo den helt og tydelige bagdel at det koster meget energi at fremstille metanolen som jo går tabt. I forhold til metan ved jeg ikke hvor meget der tabes men det er en betydelig energi som tabes ved at konvertere.

Metan som biogas har de stor succes med at bruge til bus transport i Sverige,uden at gassen er renset for bla svovl. Det må være vejen frem i forhold til biomasser som kan "forgasses"
11-12-2009 01:08
CH4andCH3OHfuture
☆☆☆☆☆
(6)
Jeg er fuldstændig enig i at vi skal fremad med flere vedvarende energikilder, men samfundet skal jo køre videre igennem hele denne omstillingsprocess.

Det er nok upraktisk at køre rundt med et elkabel slæbende efter sig, nej spøg til side
Men energitætheden i selv de mest moderne batterier er endnu slet ikke på højde med energitætheden i de væsentligste flydende brændstoffer, såsom olie og benzin, og bestemt heller ikke på højde med metanol.

enhver form for vægtforøgelse i forbindelse med transport, vil automatisk føre til mere forurening og dårligere økonomi, medmindre det kan kompenseres af højere virkningsgrad.

Elbilen med udelukkende batterier, er glimrende til transport på de korte ture, specielt hvis den kan oplades fra vindenergi eller tilsvarende vedvarende energiformer. Men for at klare de lange ture, med hele familien, er det altså nødvendigt med et energisupplement, der ikke vejer for meget, og det er jo ikke realistisk at vi skal hægte en trailer fuld af batterier efter os, og alle køre rundt med 70-80km/t på langture. Der er metanol suveræn som brændstof til at generere den manglende strøm, hvad enten dette så gøres med konventionel generator drevet af en eller anden form for miljøvenlig motor, eller med en brændselscelle (direkte kemisk energiomsætning) når de engang bliver billige nok.

Som anført i mit oprindelige indlæg, mindsker vi både forurening med alle biprodukterne fra benzin og diesel forbrændingen ved anvendelse af metanol istedet, samt reducerer de skadelige virkninger fra de gasser der alligevel ville sive ud i atmosfæren, hvis vi ikke udnytter gyllen m.v.

Desuden går denne energiform ikke ud over fødevareproduktionen, og dermed ikke ud over fødevarepriserne.

Endelig kan man ved anvendelse af metanol også i landbrugsproduktionen jo tilsvarende nedsætte CO2 belastningen af blandt andet vore "store" engelske bøffer, hehe
. De fleste af os, spiser vel iøvrigt heller ikke oksekød hver dag.

Jeg mener derfor fortsat at vi skal forfølge implementeringen af denne teknologi aggresivt her og nu, så vi hurtigt får miljøbelastningerne ned, på en realistisk og bæredygtig måde.


mvh
metan og metanol nørden
11-12-2009 09:48
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Detg jeg ser som det største problem med ethanol og methanol er at der skal benyttes relativt meget landbrugsjord for at få en god produktion. At udtage den landbrugsjord til energiproduktion vil betyde at fødevarepriserne vil stige.
Stigende fødevarepriser giver ustabilitet
11-12-2009 13:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@sg17a

Kommer det ikke an på, hvad der er grundlaget for ethanol / methanol produktionen?
Hvis det er restprodukterne fra fødevareproduktionen, giver det vel en dobbelt udnyttelse af de samme landbrugsarealer.
Desværre bliver der så ikke meget biomasse retur til at vedligeholde jordstrukturen.
12-12-2009 11:26
CH4andCH3OHfuture
☆☆☆☆☆
(6)
sg17a:

Man kan ikke sammenligne etanol og metanol !
Etanol er ganske enkelt alkohol, og produceres ved gæring af forskellige afgrøder, det være sig vindruer (til vin), kartofler (hvilket bekendt gav store problemer i rusland, da der var flere penge i at sælge kartoflerne til wodka produktion istedet for til fødevarer), sukkerrør, majs m.fl. og det er helt korrekt at anvendelsen af afgrøder til energiproduktion totalt vil forrykke ballancen på fødevarerpriserne, med katastrofale følger på enhver tænkelig måde.
Metanol og Metan derimod udvindes af affaldsprodukter fra specielt den animalske produktion, populært sagt: pis og lort. Det kan kun være et gode at forøge produktionen af energi herfra, da det samtidig reducerer den forurening man ellers ville have haft herfra, og dermed reelt har en dobbeltvirkende effekt.

Bo Carlslund- Sørensen:
Desværre bliver der så ikke meget biomasse retur til at vedligeholde jordstrukturen.


At det skulle forringe gødningsværdien af restprodukterne er ganske enkelt ikke rigtigt, faktisk er det sådan at efter udvinding af biogasen (metan) er gyllen både blevet fri for ukrudtskim, som ellers overlever turen gennem koen's mave, og ligeledes med en højere og mere koncentreret gødningsværdi. Sådan har jeg ihvertfald forstået det (korriger mig venligst hvis jeg tager fejl).
Bortset fra det er det imidlertid ganske rigtigt et stort problem visse steder, at jordens struktur, og det nødvendige liv i selve jorden, er ødelagt af ensformig afgrødedyrkelse og ekstremudnyttelse med kunstgødning. Et eklatant eksempel herpå er blandt andet Frankrigs "kornkammer". Frankrig importerer idag korn fra andre lande til at bage brød af, da det korn de selv producerer er af så dårlig kvalitet at det ikke længere egner sig til bagning.

mvh
Metan og metanol nørden
12-12-2009 13:04
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
At det skulle forringe gødningsværdien af restprodukterne er ganske enkelt ikke rigtigt


Tja, det er rigtigt, at gødningsværdien stiger, men humuslaget mindskes og humuslaget er alfa og omega for jordens evne til at holde på bla. vand.

Læs mere om humus her: http://da.wikipedia.org/wiki/Humus
Redigeret d. 12-12-2009 13:05
13-12-2009 11:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@boe

Tja, det er rigtigt, at gødningsværdien stiger, men humuslaget mindskes og humuslaget er alfa og omega for jordens evne til at holde på bla. vand.


Det mener jeg nu ikke er rigtigt! Netop biogasanlæg evne til at omsætte halm og træstof arbejdes der meget med at øge så biogasprocessen ud over at omdanne gyllen til gas også "medtager" en del af bla halm.

Som anlæg virker i dag omdannes halm ikke og den afgassede gylle er langt bedre både som gødningsmedie og for homusopbygning i jorden.

@CH4andCH3OHfuture

Har du nogle værdier for hvor meget metanol en given gylle mængde vil kunne producere.

Et optimeret biogasanlæg producere som her fra en ko se.
Her koens mulig produktion af biogas seFra link

Hvis man omsætter denne biogasmængde i isningsanlæg for fjernvarmeproduktion seStore kølehuskompressorer proproducere slosh ice og kondensatenergien afsættes til fjernvarme ved at indføje energien på gasmotors vandkreds. En absorptionsvarmepumpe som drives af den varme røggas øger afgangsvand i temperatur. Energien hertil optages i røggassen ved at køle denne yderligere end det sker i dag.

Ved høj temperatur fjernvarme feks 85 c' tredobles energiindholdet i gassen til fjernvarme.

Ved det optimale hvor en mindre del af el-produktionen afsættes til el-nettet som små varmepumper forbruger i boligen til at øge den fjernvarme som nu kun er 40 c'. Hoveddelen af forbruget i boligen sker nu ved at bruge det 40 c' varme fremløbsvand og varmepumpen forbruger nu kun strøm til brugsvand og boliger som behøver høj fjernvarmetemperatur.

Nu kan varmeproduktionen 6 -7 dobles fra opstillingen.
Redigeret d. 13-12-2009 11:39
13-12-2009 13:56
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det mener jeg nu ikke er rigtigt! Netop biogasanlæg evne til at omsætte halm og træstof arbejdes der meget med at øge så biogasprocessen ud over at omdanne gyllen til gas også "medtager" en del af bla halm.

Som anlæg virker i dag omdannes halm ikke og den afgassede gylle er langt bedre både som gødningsmedie og for homusopbygning i jorden.


@Delphi

Det gælder netop kun for biogasanlæg, hvad med alle biomasseanlæggene. De fjerne jo netop halm mv. for de dyrkede arealer.

Måske det var en ide, at ombygge biomasseanlæggende til biochar-anlæg, således at forbrændingen sker ved pyrolyse (iltfattig forbrænding) og så kører biochar ud på markerne.

Biochar læs her: http://en.wikipedia.org/wiki/Biochar
13-12-2009 14:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@boe

Jeg er nu ikke helt enig!

Jeg er opvokset på et landbrug med kvæg.

De gårde som nedlagde dyrehold på deres bedrifter og kun havde korndrift. De jorder som nu kun fik tilført den halm som blev snittet efter mejetærsker de faldt eget hurtigt i udbytte sammenholdt med de brug som havde kvæg hvor gylle eller andet blev tilført marken.

Det tolker jeg derhen, at jorden simpelthen ikke omdanner halm eller plantedele, fordi der er ikke den næring i jorden hertil, eller at der forekommer simpelthen langt mere halm end jorden kan optage.

Med andre ord. Organisk materiale forekommer til overflod på marken, det er derimod de gødningsstoffer, som mangler som findes i den afgassede gylle.

Jeg mener at man kan uden problem tage en stor del af det organiske materiale bort fra marken, og stadig bevarer en god muld fuld af humus.

Det må vel også forholde sig sådant: Ved vækstsæsons begyndelse, er der en vis mængde humus. Nu omsættes jordens gødningsstoffer, solens energi og co2 til plantetilvækst og producere det organisk materiale som i sidste ende kunne tilføres jorden eller fjernes og virke som brændsel i et kraftværk. Alt dette sker jo netop uden at påvirke det humus som forekom ved vækstsæsons begyndelse og tilvæksten er langt langt større end humusmængdens organiske del i jorden.

Det vil være sådan: det humus som forekommer ved vækstsæsons begyndelse, det kræver kun en meget lille del af den plantetilvækst der har været i løbet af vækstsæsonen. Hertil kræves de næringsstofter som husdyrhold producere, som bervirker en god landbrugsjord og her er den afgassede gylle det bedste.
Redigeret d. 13-12-2009 14:59
Deltag aktivt i debatten Metanol er den hurtigste vej frem:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik