Husk mig
▼ Indhold

MRSA og epidemi-modeller


MRSA og epidemi-modeller24-09-2016 18:12
kfl
★★★★★
(2167)
MRSA og epidemi-modeller
Der har altid været sygdomsepidemier i verden og der vil også være det i fremtiden. De er kommet for at blive herunder også MRSA-epidemien.

Der findes en række modeller til at beskrive en epidemi. Den klassiske model som blev udviklet og studeret af Kermack & Mckendrick først i del af 20. århundrede er vidt og bredt accepteret. Denne model beskriver en sygdomsepidemi med 3 tilstande, nemlig Raske, Inficerede og Fjernede individer. Modellen kan bruges til at beskrive en influenza-epidemi eller en koppe-epidemi, medens modellen vanskeligt kan bruges til at beskrive en tuberkulose-epidemi, en HIV/AIDS eller MRSA.

En kort beskrivelse af en influenza epidemi
I en rask population introduceres en smitte. Når et individ er smittet, vil dette individ være i stand til at smitte raske individer. Efterfølgende bliver individet immun og kan ikke længere smitte andre. Når de smittede individer bliver immune vil epidemien dø ud. Der er derfor tale om en model med 3 tilstande:

Raske, Inficerede og Fjernede,

hvor fjernede dækker om isolation, immunitet eller død.

Man taler om en SIR-model

For en klassisk epidemi, som en influenza-epidemi, har man både i praksis set og teoretisk bevist, at der findes en tærskelværdi for en introduktion af smitte. Hvis der kun introduceres få syge individer, vil epidemien i nogle tilfælde død ud inden den er kommet rigtig i gang. Det er ikke sikkert at alle individer i populationen vil blive smittet. Dette afhænger bl.a. af infektions-raten og immunitets-raten. I begyndelse af en epidemi vil man se en eksponentiel vækst i antal syge individer.

En kort beskrivelse af en MRSA-epidemi
I en rask population introduceres en smitte. Nogle personer vil ikke blive klinisk syge, men derimod optræde som bærere af MRSA og kan smitte andre. En bærer af MRSA kan på en tidspunk få en manifest infektion, som også kan smitte andre. Denne infektion kan undertiden udvikle sig til en blodforgiftning. En blodforgiftning kan i sjældne tilfælde resultere i et dødsfald. Der er derfor tale om en epidemi med 5 eller 6 tilstande:

Raske, Bærere, Inficerede, Blodforgiftede, Fjernede,

hvor fjernede dækker om isolation, immunitet eller død.

Man taler om en SEIR-model

Hvad er der gået galt i Statens Serums Instituts MRSA-statistik(SSI)?
SSI registrerer MRSA/CC398 infektionerne i et system, der kan håndtere 3 tilstande, hvorimod MRSA/CC398 er en epidemi med mindst 5 tilstande. Derfor er SSI's statistik misvisende og vildledende. Man kunne have benyttet den metode man anvender ved HIV eller Tuberkulose, hvor der er flere tilstande. Dette kræver dog, at man ændre indberetningsskemaerne og vejledningerne.

Så vidt jeg kan læse af SSI's hjemmeside startede man MRSA-statistikken tilbage i 1996, som en klassisk epidemi, jf. EPI-Nyt uge 47 2005

Det er altså ikke en fejl man begik i perioden efter introduktion af CC398, men det var en fejl, der stammer helt tilbage fra begyndelse. Man burde have ændret registreringen af MRSA/CC398 i forbindelse med screening for MRSA/CC398.

Bemærkning
Der er internationalt en del litteratur om MRSA-modeller, men jeg har kun fundet et par danske bachelor projekter om MRSA fra Roskilde Universitet. Der må antageligt være nogle eksperter på området i Danmark. De må så se at komme på banen, men pengekassen er formodentlig lukket pga. af styrelsernes chikane af MRSA-forskningen pga. af landbrugets økonomiske interesser.

Det man kan bruge modeller til, er at undersøge effekten af forskellige strategier mht. at bekæmpe udbredelsen af MRSA/CC398.

Ud fra nogle få simple antagelser, kan man opstille en række lineære 1.orden differentialligninger, som man i praksis kun kan løse numerisk. Den vanskelige del er at estimere de parametre, der indgår i differential ligningerne. For at kunne opstille disse differential ligninger, skal man vide en hel del om smitteveje og immunitet mht. MRSA/CC398

Når man læser om MRSA, er det rart at vide, at

HA MRSA = Hospital Acquired MRSA
CA MRSA = Community Acquired MRSA

Se desuden Epidemimodeller,som dog er vanskeligt tilgængelig for ikke matematikere. For at finde andre kilder, kan man søge på MRSA Epidemi Modeller SIR eller SEIR.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
24-09-2016 20:32
Jakob
★★★★★
(9243)
­kfl skrev:
MRSA og epidemi-modeller
Der har altid været sygdomsepidemier i verden og der vil også være det i fremtiden. De er kommet for at blive herunder også MRSA-epidemien.


Det mener jeg ikke behøver at være korrekt.
Der er meget stor forskel på, hvor vanskeligt det er at standse udbredelsen af en sygdom.
Den sorte død var ganske vanskelig, men det lykkedes alligevel.

Og MRSA er måske slet ikke så vanskelig endda, hvis der ellers er politisk vilje til det.

I Norge tømmer og renser de stalden, og i 90% af tilfældene vil det nye hold grise ikke bære MRSA.
Jeg mener, at det er nemmere at bekæmpe MRSA i produktionen end f.eks. salmonella har været.

Hvad vi så gør med de smittede mennesker, som nu er begyndt at smitte hinanden, det er en lidt vanskeligere historie, men gennem forskning kan man måske udvikle en behandling og forebyggelse, som virker.

At se på MRSA som f.eks. en influenzaepidemi, mener jeg er helt forkert.

­
24-09-2016 21:11
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Jacob

Helt korrekte , der er eksempler på, at man næsten har uryddet epidemier,som f.eks. koppe og polio ved en kombination af vaccine og isolering af smittede. Den sorte død blev udryddet ved at den slog sig selv ihjel? Har du andre eksmepler ?

Mht. MRSA er det landbrugtes økonomisk interesser, der står i vejen.

Man burde have anvendt en top-down bekæmpelse startende med avls-besætningerne, som anbefalet af DTU, men man har blokeret dette fra Fødevarestyrelsen, Fødevareministeriet og måske Sundhedsministeriet
Jeg vil søge at finde dokumentation herfor og indtil videre er den en arbejdshypotese.
24-09-2016 22:50
Jakob
★★★★★
(9243)
­­


@kfl


Det kan godt være, at den sorte død ikke er det bedste eksempel, men jeg kan se, at du forstår meningen, og det er jeg godt tilfreds med.
Jeg er mest optaget af det aktuelle.

Og herunder er influenza, som også er en stor dræber, måske mere interessant, hvis man vil mere end se på MRSA.
Hvis vi kan lære at standse eller blot bremse influenza, så vil det også styrke forsvaret imod meget andet skidt, som helt sikkert er på vej.


kfl skrev:
Man burde have anvendt en top-down bekæmpelse startende med avls-besætningerne, som anbefalet af DTU


Ja, det er da også bare så indlysende og logisk, at ethvert barn i 7. klasses biologiundervisning vil kunne lære det og forstå det på under 10 minutter.

Jeg finder det dybt skræmmende, at f.eks. Sundhedsstyrelsen ikke også har skåret igennem og råbt vagt i gevær.

­
RE: Eksempeler25-09-2016 18:06
kfl
★★★★★
(2167)
Eksempel på forløbet af en epidemi, der følger en SIR-model:


Eksempel på forløbet af en epidemi, der følger en SEIR-model:
26-09-2016 08:23
Jakob
★★★★★
(9243)
­@kfl


Men så vidt jeg kan se, har de kurver ikke noget at gøre med MRSA.

Så længe, der ikke er fundet en behandling, vil kurven for antal smittede kun gå opad.

Og det ser ud til, at det kun vil gå hurtigere og hurtigere ( eksponentiel vækst.? ).

Kun en meget drastisk forebyggende indsats vil kunne få den til at flade ud, og det bliver vanskeligere og vanskeligere for hver dag, der tøves.

Det eneste, der vil kunne få kurven til at falde, vil være nedgang i antal mennesker, fordi de er døde.


Derimod kan der være risiko for, at det bliver betydeligt værre, hvis bakterien muterer igen og bliver endnu stærkere og dygtigere til at brede sig.
­

Det er ganske dystert at tænke på.Jeg er nu begyndt at nedtrappe kattenes adgang til boligarealerne, og jeg er også så småt begyndt at overveje, om det er for dumdristigt ikke at lukke festen med en aflivning af alle seks. Dette er for mange sikkert ikke noget at snakke om, men for mig er det allerede en humørkiller af de store.


­
26-09-2016 10:11
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Jacob

MRSA/CC398 er ikke det store problem for befolkningen i bred betydning, men kun for for for tidligt fødte, ældre mennesker med svagt imunforsvar, personer i kræftbehandling og personer, der skal igennem en stor operation. Alle andre behøver ikke at være bange.

Jeg har selv haft problemet med resistens inde på livet med mange operationer og spandevis af antibiotika. Jeg var meget bekymret for, at der var tale om resistens, men glædeligt nok overlevede jeg. Derfor kan jeg forestille mig, at MRSA/CC398 kan vække bekymring hos den omtalte risikogruppe.

Udfordringen ligger i, at hvis der opstår nye varianter af MRSA/CC398, kan det blive en alvorlig sag. Derfor er det hasardspil ikke at gøre noget effektivt mod MRSA/CC398.

Tanken om, at det er Landbrugets økonomiske interesser, der har standset en effektiv indsats mod MRSA/CC398, er ugod. Ligeledes tanken om, at Fødevarestyrelsen har hold informationer væk for Folketinget, er ugod.
RE: MRSA og epidemi-modeller version II06-10-2016 10:20
kfl
★★★★★
(2167)
MRSA og epidemi-modeller version III
Der har altid været sygdomsepidemier i verden og der vil også være det i fremtiden. De er kommet for at blive, herunder influenza epidemier og senest og MRSA. influenza er em virus infektion og MRSA er en bakterie infektion.

Der findes en række modeller til at beskrive en epidemi. Den klassiske model, som blev udviklet og studeret af Kermack & Mckendrick først i del af 20. århundrede, er vidt og bredt accepteret. Denne model beskriver en sygdomsepidemi med 3 tilstande, nemlig Raske, Inficerede og Fjernede individer. Modellen kan bruges til at beskrive en influenza-epidemi, en koppe-epidemi eller en Ebola-epidemi, medens modellen vanskeligt kan bruges til at beskrive en tuberkulose-epidemi, en HIV/AIDS eller MRSA.

En kort beskrivelse af en influenza epidemi
I en rask population introduceres en smitte. Når et individ er smittet, vil dette individ være i stand til at smitte raske individer. Efterfølgende bliver individet immun og kan ikke længere smitte andre. Når de smittede individer bliver immune vil epidemien dø ud. Der er derfor tale om en model med 3 tilstande:

Raske ⇒Inficerede⇒Fjernede

Fjernede dækker over isolation, immunitet eller død. Man taler om en SIR-model.

Følgende graf viser et tænkt forløb af en SIR-infektion. Den grønne kurve viser antal inficerede. I dette tilfælde klinger epidemien langsomt af.For en klassisk epidemi, som en influenza-epidemi, har man både i praksis set og teoretisk bevist, at der findes en tærskelværdi. Hvis der kun er få raske individer, vil epidemien i nogle tilfælde død ud inden den er kommet rigtig i gang. Det er ikke sikkert, at alle individer i populationen vil blive smittet. Dette afhænger bl.a. af infektions-raten og immunitets-raten. I begyndelsen af en epidemi vil man se en eksponentiel vækst i antal smittede individer.

En kort beskrivelse af en MRSA-epidemi
I en rask population introduceres en smitte. Nogle personer vil ikke blive klinisk syge, men derimod optræde som bærere af MRSA og kan smitte andre. En bærer af MRSA kan på et tidspunkt få en manifest infektion, som også kan smitte andre. Denne infektion kan undertiden udvikle sig til en blodforgiftning. En blodforgiftning kan i sjældne tilfælde resultere i et dødsfald. Der er derfor tale om en epidemi med 5 eller 6 tilstande. Dette kan vises ved følgende grafik:

Raske⇔Bærere⇒Inficerede ⇒Blodforgiftede ⇒Fjernede.

Fjernede dækker over isolation, immunitet eller død. Man taler om en SEIR-model.

Følgende graf viser et tænkt forløb af em SEIR-infektion.Den blå kurve viser antal bærere og den vokser hurtigt. Derefter følger antal inficerede, der vokser langsommere og klinger langsomt af.

Karantæne
Det klassiske middel mod epidemier er at sætte bærerne i karantæne, dvs. isolere dem fra omgivelserne. I forbindelse med MRSA/CC398 epidemien forsøger man at opnå samme effekt ved hjælp af hygiejneforskrifter. Indtil videre uden den store succes.

Ordet karantæne kommer fra italiensk quarantina, der betyder fyrre dage. I middelalderen blev karantænen i Venedig indført som en beskyttelse mod pesten. I dag benytter man karantæne i forbindelse med bekæmpelse af Corona-virus.

Hvad er der gået galt i Statens Serums Instituts MRSA-statistik(SSI)?
SSI registrerer MRSA/CC398 infektionerne i et system, der kan håndtere 3 tilstande, hvorimod MRSA/CC398 er en epidemi med mindst 5 tilstande. Derfor er SSI's statistik misvisende og vildledende. Man kunne have benyttet den metode, som man anvender ved HIV eller Tuberkulose, hvor der er flere tilstande. Dette kræver dog, at man ændrer indberetningsskemaerne og vejledningerne.

Så vidt jeg kan læse af SSI's hjemmeside startede man MRSA-statistikken tilbage i 1996, som en klassisk epidemi, jf. EPI-Nyt uge 47 2005

Det er altså ikke en fejl man begik i perioden efter introduktion af CC398, men det var en fejl, der stammer helt tilbage fra begyndelse. Man burde have ændret registreringen af MRSA/CC398 i forbindelse med screening for MRSA/CC398.

Når man sammenblander bærertilstanden med en manifest infektion og kun registrerer første forekomst, vil man opleve, at antal MRSA/CC398 tilfælde falder i SSI's statistik samtidig med at epidemien vokser betydeligt.

Når man hertil tilføjer, at man har lavet et par statistikbrud, er konklusionen, at SSI statistik ubrugelig.

SSI indrømmer intet og de mener åbenbart, at "Den eneste statistik du kan tro på er den, som du selv har manipuleret", Jf. Winston Churchill.

Bemærkning
Der er internationalt en del litteratur om MRSA-modeller, men jeg har kun fundet et par danske bachelor projekter om MRSA fra Roskilde Universitet, hvor lektor Viggo Andreasen har været vejleder. Viggo Andreasen har en omfattede publikationsliste vedr. epidemi-modeller[1]. Der må antageligt være andre eksperter på området i Danmark. Viggo Andreasen og andre eksperter må se at komme på banen, men pengekassen er formodentlig lukket pga. af styrelsernes chikane af MRSA-forskningen pga. af landbrugets økonomiske interesser.

Det man kan bruge modeller til, er at undersøge effekten af forskellige strategier mht. at bekæmpe udbredelsen af MRSA/CC398 samt til at lave konsekvensberegninger.

Ud fra nogle få simple antagelser, kan man opstille en række lineære 1.orden differentialligninger, som man i praksis kun kan løse numerisk. Den vanskelige del er at estimere de parametre, der indgår i differential-ligningerne. For at kunne opstille disse differentialligninger, skal man vide en hel del om smitteveje og immunitet mht. MRSA/CC398

Når man læser om MRSA, er det rart at vide, at

HA MRSA = Hospital Acquired MRSA
CA MRSA = Community Acquired MRSA
LA MRSA = Livestock Acquired MRSA

Se desuden Epidemimodeller, som dog er vanskeligt tilgængelig for ikke matematikere. For at finde andre kilder, kan man søge på HA MRSA, LA MRSA ,CA MRSA, Epidemi Modeller, SIR eller SEIR.

NB: Der er blot sket en opdatering af version II af denne post mht. link til grafer og rettet nogle få ting. Tidligere benyttede jeg Tinypic, men den er nu lukket. Nu benytter jeg Imgbb.


Link:

[1]Viggo Andreasen, lektor Roskilde Universitet

[2]Viggo Andreasen: Introduktion til Matematisk Epidemilogi.

[3] M. Braun: Differential Equation and Their Application, Springer Verlag 1975.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret af branner d. 20-03-2020 10:55
19-10-2016 22:50
Jakob
★★★★★
(9243)
­@kfl

Det lyder utroligt, at MRSA i årevis har været beskrevet efter en forkert model, som i stedet passer til influenza.

MRSA og epidemi-modeller version II
Der har altid været sygdomsepidemier i verden og der vil også være det i fremtiden. De er kommet for at blive, herunder også MRSA-epidemien.


Jeg vil nok mene, at den er noget helt særligt, fordi den er menneskeskabt ved misbrug af medicin. Den burde have været undgået og tilsvarende må aldrig kunne opstå igen i fremtiden.

Man kan dog heldigvis heller ikke udelukke, at der bliver fundet ny medicin, som kan udrydde MRSA..?

Hvor meget mere skal der efter din opfattelse til, før MRSA "pandemi" bliver den korrekte betegnelse frem for "epidemi"..?

Begge begreber skurer lidt i min logik, fordi jeg forestiller mig noget, som vil gå over igen.
Men sådan tegner det ikke med MRSA. Der ser nærmere ud til kun at blive flere og flere smittebærere og flere og flere ofre.http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
People with MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus aureus) are estimated to be 64% more likely to die than people with a non-resistant form of the infection.

­
20-10-2016 17:50
kfl
★★★★★
(2167)
Jacob skriver:
Hvor meget mere skal der efter din opfattelse til, før MRSA "pandemi" bliver den korrekte betegnelse frem for "epidemi"..?


Definition: En pandemi (fra græsk pan – alle, demos – folk) eller global epidemi er en infektionssygdom, der påvirker mennesker og dyr i et stort geografisk område. Teoretisk set er det kun, hvis sygdommen dækker hele verden og påvirker alle mennesker, at der er tale om en pandemi.

Jeg har ikke rigtigt kunne finde link til en kilder der sige, at MRSA er en pandemi.

MRSA er spredt i det meste af Europa og USA. Man kan måske begynde at kalde MRSA for en pandemi.
RE: Epidemi begreber07-03-2020 18:07
kfl
★★★★★
(2167)
Epidemi-begreber
I forbindelse med epidemier, er der fire størrelser, der er væsentlige, nemlig infektionsratens, removalraten, reproduktionsraten, vaccinationsandelen og tærskelværdier.

Infektionsraten = antal ny inficerede pr tidsenhed = I

Removalraten = antal ny immune pr tidsenhed = R

Reproduktionsraten =Infektionsrate/removalraten =I/R

Vaccinationsandelen = andelen af vaccinerede af hele populations

Reproduktionsraten er afledt som det forventede antal nye infektioner en enkelt infektion i en population, hvor alle forsøgspersoner er modtagelige.

Hvis reproduktionsraten er mindre end 1 dør epidemien ud. Hvis der er større end 1 vil epidemien vokse.

Ved en epidemibekæmpelse kan man ved karantæne eller ved vaccinationer sikre sig, at reproduktionstallet er mindre end 1 og epidemien vil død ud.

Når vaccinationsandelen nærmer sig 100%, vil epidemier ikke kunne starte.

Der er skrevet en masse om epidemier og der findes flere epidemimodeller. Du kan f.eks. se følgende fra SSI.

Sygdomsforekomst før og efter indførelse af vaccination

Epidemi grafik fra SSI

Jeg vil anbefale Compartmental models in epidemiology. Der er til mange timer studier og analyser af de forskellige modeller.

Det var først i 1927, at Kermack–McKendrick theory udviklede teorier for epidemier således, at man fra da kunne forstå epidemiers udvikling og kunne analytisk til værks. Belært af dette og konsekvenserne af Den Spanske Syge fra omkring den første verdenskrig , har man grebet til dramatiske forholdsregler i Danmark vedr. Corona-infektionen i marts 2020 i form karantæner, rejseregler og begrænsning af forsamlingsstørrelser.

Billede af gravsted for 6 døde børn pga. difteritis. Foto Læge Ulrik Gerdes:Konsekvenser af manglende vaccine eller karantæne kan være dødelig.
21-03-2020 20:08
Jakob
★★★★★
(9243)
­


@kfl

Har du et bud på, hvor meget større risikoen er for at dø, når man er smittet med MRSA fra den danske kødproduktion og samtidigt bliver syg af Covid-19 (ny corona virus)..?­
22-03-2020 22:38
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Jakob

Har set din bemærkning

Er gået i tænkeboks
Deltag aktivt i debatten MRSA og epidemi-modeller:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Rotter og MRSA2319-03-2021 21:57
Fremtrædende klimavidenskabsmand: Vores modeller er Mickey Mouse-hån mod den virkelige verden013-10-2019 14:21
Statens Serums Institut - MRSA status for 2015. En mørkelygte.2126-02-2017 19:40
MRSA CC398 - en risikovurdering025-12-2014 11:12
Lave skyer: Målinger? Solpletter. Modeller319-12-2009 19:00
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik