Husk mig
▼ Indhold

Naturbrande/størrelse /hvor/returperioderSide 2 af 2<12
20-09-2020 10:19
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
At omfanget af skovbrande i 1930'erne var langt end nu er da et rigtigt godt bevis.
20-09-2020 17:45
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Jørgen Petersen skrev:
At omfanget af skovbrande i 1930'erne var langt end nu er da et rigtigt godt bevis.

bevis for en benægter, men indenfor videnskaben opereres der, på et højere niveau, hvor en graf af en forhistorisk begivenhed intet beviser.
Godt forsøgt, men desværre ikke troværdigt.
Redigeret d. 20-09-2020 17:51
20-09-2020 19:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I 1930'erne var det brændte areal i Californien ca. 5 gange så stort som nu. I den mellemliggende periode er det som bekendt blevet lidt varmere. Hvis det var varmen, som var årsagen til disse brande, så skulle det brændte areal være større nu end det var i 1930'erne.

Faldet i det brændte areal siden 1930'erne skal således forklares med andre årsager end temperaturen.
Redigeret d. 20-09-2020 19:27
21-09-2020 06:51
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Det er ganske enkelt så forsimplede antagelser, at det er ubrugeligt.
Det antages at et land som Californien er fuldstændigt det samme i 30'erne som nu, og kun global opvarmning er den eneste ændrede parameter.

Så Californien har fra 1930 til nu ikke ændret på landbrugsareal, skovene er fuldstændigt de samme, brandvæsenet var ligeså effektivt i 1930 som nu...

Enhver kan se, at det er amatøragtigt som Trump også gør, at påstå, at opvarmning ikke påvirker omfanget af skovbrande.
21-09-2020 19:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De meget stor svingninger som der har været i det brændte areal i Californien taler for sig selv. I 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne var det brændte areal kun på ca. 1/10 af det brændte areal. Hvorfor var det brændte areal i 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne så lavt som det var. Svaret er meget , og det er at meget af det brændbare materiale (dvs. træ) var blevet fjernet.

At der nu igen er sket en stigning i det brændte areal skyldes at tæerne igen har fået lov at vokse op, og at man har forsømt at tage de nødvendig forholdsregler. Det vil sige lave brandbælter og med mere. Forholdene er godt beskrevet her:

https://www.fresnobee.com/opinion/readers-opinion/article221683150.html
26-09-2020 12:00
kfl
★★★★★
(2167)
Det er tørken, der er grundlaget for at starte skovbrande.

Har man se en forøget tørke i forhold til tidligere ? Hvad er årsagen ?

Hvis man f.eks. havde 1000 års historie med tørke/skovbrande, kunne man besvare spørgsmålet.

Er der nogen, der kender artikler om skovbrander aflejret i de grønlandske iskerne ?
26-09-2020 12:42
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der skal altså være noget brandbart materiale for at der kan være en brand. Årsagen til det store fald i omfanget af skovbrande fra 1920'erne og 1930'erne til 1960'erne og 1970'erne i Californien er, at meget af skoven var blevet savet ned. Nu har man så ladet meget af skoven vokse op igen. Resultatet taler for sig selv.
Tilknyttet billede:

26-09-2020 16:30
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Spørgsmål:
Hvordan mon øgede temperaturer og tørke påvirke antallet af skovbrande?
De fleste vil intuitivt forstå, hvordan sammenhængen er, men ikke alle har den fysiske forståelse.
Men der er mange parametre, der påvirker antallet og det brændte areal, så det er komplekst og kræver tid, hvis emnet skal forståes mere i detaljer.(A) Annual frequency of large (>400 ha) western U.S. forest wildfires (bars) and mean March through August temperature for the western United States (line) (26, 30). Spearman's rank correlation between the two series is 0.76 (P < 0.001). Wilcoxon test for change in mean large–forest fire frequency after 1987 was significant (W = 42; P < 0.001). (
First principle component of center timing of stream-flow in snowmelt dominated streams (line). Low (pink shading), middle (no shading), and high (light blue shading) tercile values indicate early, mid-, and late timing of spring snowmelt, respectively. (C) Annual time between first and last large-fire ignition, and last large-fire control.

Redigeret d. 26-09-2020 16:41
26-09-2020 17:11
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hvis det var varmen og tørken, som forårsagende skov- og naturbrandene, så skulle de fleste brande være i det sydlige Californien og i nabostarterne Arizona og Nevada, hvor det er væsentligt mere tørt og varmt end i det nordlige Californien.
Brandene hærger derimod i det nordlige og i det centrale Californien samt i starterne i mod nord dvs. Oregon og Washington.

Som tidliger nævnt, så forårsager GW ikke at det bliver mere tørt og brandfarligt alt i alt. GW forårsager derimod, at klimazonerne forskydes en smugle ud i mod polerne. Derfor vil GW (i den udstrækning at den opstår) betyde, at de tørre og brandfarlige områder flytter langsomt ud imod polerne.
26-09-2020 17:13
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som det ses, så er det brændte areal på verdens plan faldet betydeligt sideløbende med, at der er sket en vis GW.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 26-09-2020 17:13
26-09-2020 18:35
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Hvis man vil påvise nogetsomhelst om skovbrande, så skal der medtages alle forhold.
Det indebærer utroligt meget data og informations indsamling, og det er derfor, der ikke eksisterer et klart billede af f.eks. udviklingen i skovbrande i Californien.
Benægterne prøver at simplificere alting til et lavt niveau, men det er helt i hegnet og ikke den rigtige forklaring.
Gudskelov har vi forskning, der er i stand til at redegøre for fremtidens komplicerede klima.
26-09-2020 19:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis man vil påvise nogetsomhelst om skovbrande, så skal der medtages alle forhold


Hvis man vil påvise noget om skovbrænde så skal man vægte at de mere eller mindre er ved at 'uddø' og problemet er stærkt på retur

26-09-2020 19:22
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er rent faktisk lige omvendt. Det er som bekendt alarmisterne, som giver GW skylden for skovbrandene i Californien. De store udsving, som der har været i det brændte areal igennem de sidste 100 gør, at det ikke kan være GW som er årsagen til disse brande.

Årsagen er her ret simpel, og det er, at disse skove har fået lov til at vokse alt for meget op, og hermed er de blevet brandfarlige.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 26-09-2020 19:23
26-09-2020 21:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Årsagen er her ret simpel,


Når der årligt slår lyn ned i Californien 1000-vis af gange, så vil der antændes skovbrande. Og er der noget som kan brænde, så vil det brænde og er der store tætbevoksede skovarealer, så vil de brænde og store arealer brænder. Og jo temperaturen og storme i varme sommermåneder har indflydelse på hvor meget Skovbrande breder sig. Men igen det kræver ligesom, at der er noget som kan brænde for at store skovbrande kan blive virkelighed.
Redigeret d. 26-09-2020 21:18
27-09-2020 06:09
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Those sceptical about the role of climate change in the recent increase in fires have pointed to the full dataset, trying to argue that the fire area has decreased by around 80% over the past century.

This is not an accurate comparison, according to Randy Eardley, a spokesman at the NIFC. As he tells Carbon Brief:

I wouldn't put any stock in those numbers. To try and compare any of the more modern data to that earlier data is not accurate or appropriate, because we didn't have a good way to measure [earlier data]. Back then we didn't have a reliable reporting system; for all I know those came from a variety of different sources that often double-counted figures. When you look at some of those years that add up to 60 or 70 million acres burned a lot of those acres have to be double counted two or three times. We didn't have a system to estimate area burned until 1960, but it was really refined in 1983.

If 50m acres had actually burned in the early 20th century, it would amount to an area of land equal to the entire state of Nebraska going up in flames every year.

Eardley suggests that earlier records were inflated by including areas where fires were purposefully set to clear forests for agriculture, or where rangelands were torched to get rid of sagebrush to improve grazing conditions. Other federal reports suggest that most of the area burned between 1930 and 1950 was in southeastern US and were primarily intentionally set fires for clearing land.

While the early 20th century data is not reliable and likely double or even triple-counted actual fires, Eardley says that it is possible that fire extents were higher back then for a simple reason: there was no large-scale firefighting organisation in the first half of the 20th century. Therefore, fires would burn through larger areas before being extinguished or burning themselves out, particularly when they were not close to towns or settlements.


Benægterne har ingen sag, det hele er konstruerede fordummende og uigennemtænkte fejlanalyser af tilgængelige data.
Tilknyttet billede:

27-09-2020 09:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det her er jo bare ren udenom snak. Man påstå blot, at man ikke kan stole på tallene fra begyndelsen af det 20. århundrede.

Som tidligere nævn, så er store og katastrofale skovbrande nemme at udgå. Det handler om forebyggelse. Det vil sige, at noget af skoven skal fældes, der skal laves brandbælter så skoven opdeles i mange mindre stykker, græs og anden vegetation skal fjernes (f.eks. ved afgræsning), der skal etableres veje så brandmændene kan komme frem med deres udstyr og så videre. Dette har man fuldstændig glemt/forsømt i Californien i de sidste 30 - 40 år.
27-09-2020 10:28
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Jeg har ikke haft tid til at sætte mig ind baggrunden for de omfattede naturbrande i Californien, Australien og det sydlige Europa.

Udbredelse historisk ? returperioder etc ? Hvor ?


Historisk brændte indianerne 1/7 eller 1/10 af skoven i Californien om foråret.
For at undgå de helt store brande sidst på sommeren. Og Australien havde de indfødte et tilsvarende system. Også i det nordlige Thailand brænder den fugtige skov om foråret, den dag i dag. I en grad at flytrafikken forstyrres.

Problemet i Californien er også politisk, at folk antænder brande som en politisk protest. Dette problem kender man også i det sydlige Europa.
27-09-2020 12:01
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jørgen Petersen skrev:
Hvis det var varmen og tørken, som forårsagende skov- og naturbrandene, så skulle de fleste brande være i det sydlige Californien og i nabostarterne Arizona og Nevada, hvor det er væsentligt mere tørt og varmt end i det nordlige Californien.
Brandene hærger derimod i det nordlige og i det centrale Californien samt i starterne i mod nord dvs. Oregon og Washington.

Som tidliger nævnt, så forårsager GW ikke at det bliver mere tørt og brandfarligt alt i alt. GW forårsager derimod, at klimazonerne forskydes en smugle ud i mod polerne. Derfor vil GW (i den udstrækning at den opstår) betyde, at de tørre og brandfarlige områder flytter langsomt ud imod polerne.


Her er flere en misforståelser.

For det første så følger klimaet i Californien ikke det globale klima. Da sol og varme ikke er nogen begrænsende faktor.

Klimaet i Californien styres af nedbøren, som falder om vinteren. Og hvis der falder mere regn så gror græsset bedre og brænder nemmere om sommeren.

Mange græsarter er bygget til at brænde og derved skaber de mere plads til mere græs. Og halvgamle skove har mange døde små træer, fordi træerne kvæler hinanden, under opvæksten. Så areal-anvendelsen har stor betydning.

Hvis vi skal se på klima-forandringerne så er der en voksende blå klat i stillehavet ud for Sibirien og denne klat plejer at vokse i en 30 års periode. Det vil sige at det globale klima bliver koldere i de næste ca. 30 år. Inden at den underliggende globale opvarmning (fra år 1700 til måske år 2500) slår igennem.
Tilsvarende så er havet koldt omkring Island (på grund af månens bane). Og en kold Nordatlant vil påvirke Europa. frem til omkring 2034.
Tilknyttet billede:

30-09-2020 06:37
Peter Villadsen
★★★★★
(2707)
Jørgen Petersen debunked.

Der er nu helt klart, at øgede temperaturer giver grobund for flere skovbrande - præcist som det ses over dele af kloden de senere år.


Summary. New scientific publications reviewed since January 2020 strengthen the evidence that climate change increases the frequency and/or severity of fire weather – periods with a high fire risk due to a combination of high temperatures, low humidity, low rainfall and often high winds – in many regions around the world. The western United States is among the regions where the trends in fire weather have been most pronounced in the past at least 40 years. Fire activity is influenced by a range of other factors including land management practices. However, land management alone cannot explain recent increases in wildfire extent and intensity in the western US or southeast Australia because increased fire weather amplifies fire risk where fuels remain available.

The new analysis shows that:
Well over 100 studies published since 2013* show strong consensus that climate change promotes the weather conditions on which wildfires depend, enhancing their likelihood.
Natural variability is superimposed on the increasingly warm and dry background conditions resulting from climate change, leading to more extreme fires and more extreme fire seasons.
Land management can ameliorate or compound climate-driven changes in wildfire risk, either through fuel reductions or fuel accumulation as unintended byproduct of fire suppression. Fire suppression efforts are made more difficult by climate change.
There is an unequivocal and pervasive role of climate change in increasing the intensity and length in which fire weather occurs; land management is likely to have contributed too, but does not alone account for recent increases in wildfire extent and severity in the western US and in southeast Australia.


Læs det hele her:
https://news.sciencebrief.org/wildfires-sep2020-update/?fbclid=IwAR1GgYfqBO3Lab88zc18TIMeEIQl3WozCxvae0s0-5qrg__kL_zrk74Rn70
30-09-2020 07:37
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Så burde der være flere skovbrande i Arizona og Nevada end i Californien. Det er der bare ikke. I Arizona og Nevada er det således langt mere tørt og mere varmt end i Californien.
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Naturbrande/størrelse /hvor/returperioder:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kystdirektoratet 2012, Hornbæk, Gedser, Bodil og returperioder2019-10-2023 17:29
Skov- og naturbrande4119-08-2022 17:50
Beregning af returperioder for stormfloder ved Hornbæk125-01-2014 10:23
Skovbrand, 8 gange Danmarks størrelse..2603-09-2013 11:38
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik