Husk mig
▼ Indhold

Naturen røber at verden varmer opSide 4 af 5<<<2345>
19-05-2012 23:05
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
SRJ skrev:

Planter kan som nævnt ikke optage kvælstof fra luften, det der er relevant for planter er hvor meget kvælstof der er til rådighed i jorden.


planter kan godt optage lidt kvælstof fra luften. Det er derfor at der kan vokse alger og mos på sten og træstammer uden jord.


19-05-2012 23:30
Fafner
★☆☆☆☆
(53)
Planter kan optage rigtig meget kvælstof fra luften. Mekanismen hedder kvælstoffiksering, som viser sig ved at f.eks. at kløver og lucerne lever i symbiose med N-fikserende bakterier. Den danske fremdrift på landbrugsområdet skyldes bl.a., at man hurtigt blev i stand til at at udnytte de kvælstoffikserende planter, hvor man tideligere måtte nøjes med "lortet" fra storbyerne: "Brakkeren af Hans Kirk."
Kulstofkredsløbet kan ikke beskrives uden kendskab til kvælstofkredsløbet, derfor er alle klimamodeller med sikkerhed forkerte, da ikke giver en retvisende beskrivelse af de biologiske kredsløb.
21-05-2012 14:37
SRJ
★★★☆☆
(462)
John Niclasen skrev:
3) I de seneste årtier er mennesket betyndt at udlede CO2 i atmosfæren i stadig stigende mængder. I perioder i eksponentielt stigende mængder. Det påstås, at temperaturudviklingen siden 50'erne skyldes menneskets udledning af CO2. Og det påstås, at der er overvejende positiv feedback ved udledning af CO2, så temperaturen også vil stige eksponentielt. Lad os se på to kurver, en fra GISS/NASA fra 1880 og frem og en fra Spencer og Christy alene baseret på satellit-målinger fra 1979 til i dag:

[img]http://www.globalwarmingart.com/images

(For Spencer/Christy graf, se tilknyttede fil.)

Der er ingen eksponentiel stigning at spore. Derimod ser det ud til, at vi er på vej ind i et ca. 30 års let fald i temperaturen, som tidligere er målt frem til ca. 1910 og i perioden midten af 40'erne og frem til midten af 70'erne.

Hvad skal eller kan vi konkludere?


Sammenhængen mellem CO2 koncentration og klimaforceringen fra CO2 er logaritmisk, så ja den aftager når CO2 koncentrationen bliver højere.
Et eksponentielt stigende CO2-indhold vil give en lineært stigende forcing. Og da temperaturstigningen er lineært afhængig af forcingen, vil man kunne forvente en lineær stigning i temperaturen, set over et tidsrum langt nok til at effekter fra eks. El Nino midles ud. Over perioden 1979 til i dag kan stigningen i både de landbaserede og de satellitbaserede målinger tilnærmes en ret linie.
Husk desuden at den globale temperatur afhænger af alle forcings, så når man ser på hvordan CO2 har påvirket den globale temperatur skal man medtage eks. antallet af vulkanske aerosoler, solens stråling (TSI) og fænomener som ENSO.
21-05-2012 15:46
John Niclasen
★★★★★
(6548)
SRJ skrev:
Et eksponentielt stigende CO2-indhold vil give en lineært stigende forcing.

Det er ikke det, teorien du argumenterer for, siger, som jeg forstår det. Er det ikke rigtigt, at modellerne opererer med positiv feedback fra forøget mængde af CO2 i atmosfæren? Denne positive feedback vil forårsage en eksponentiel stigende temperatur under nutidige forhold. Teorien bygger på beregninger fra de modeller.

Det er også det, diskussionen mellem bl.a. Lindzen og Dessler går på, som du har refereret til.

Og når der ikke er denne positive feedback fra forøget mængde af CO2, så falder hele teorien fra hinanden. Og dermed er der ikke behov for alarm i forb. m. udledning af CO2.
Redigeret d. 21-05-2012 15:57
21-05-2012 17:51
SRJ
★★★☆☆
(462)
Jeg hentyder her kun til den direkte forcing fra CO2, den kan beregnes vha. radiative transfer models og herfra kan et simpelt 1. ordens udtryk opstilles, se enten IPCC's rapport eller Myhre et. al:
http://folk.uio.no/gunnarmy/paper/myhre_grl98.pdf

Herfra kan man beregne hvor stor forcing en fordobling af CO2 vil give, det gjorde jeg i mit indlæg her:
http://www.klimadebat.dk/forum/naturen-roeber-at-verden-varmer-op-d13-e1444-s80.php#post_30315

Det giver 3.7 W/m^2 og den direkte opvarmning af denne forcing er ca 1 K.
Medregnes feedbacks estimeres opvarmningen fra en fordobling af CO2 ofte til 3 K. På det sidste har der været et par grundige analyser der har indikeret lavere klimasensivitet, bl. a. Schmittner et. al der har 2.3 K som bedste estimat.
Lindzen argumenterer for at der er processer som vil mindske opvarmingen fra CO2 så en fordobling af CO2 giver en opvarmning på ca. 0.5 K.
Så i en helt simpel betragtning ændrer feedbacks ikke andet end at de skalerer opvarmningen fra CO2.

Jeg kan ikke findet noget om at en positiv feedback fra vanddamp vil medføre en eksponentiel temperaturstigning. Jeg har forsøgt at google mig frem til noget, kan du uddybe det?
21-05-2012 20:32
John Niclasen
★★★★★
(6548)
SRJ skrev:
Så i en helt simpel betragtning ændrer feedbacks ikke andet end at de skalerer opvarmningen fra CO2.

Jep, og ved exponentiel udledning af CO2 og positiv feedback, får man vel exponentiel udvikling i temperatur ... eller!?
Ok, hvis den eksponentielle udledning er mindre end den logaritmiske aftagning af CO2s virkning, kan man måske nok få lineær udvikling eller noget andet.

(Og vi bevæger os nu ud af et sidespor væk fra min argumentation. Jeg kan ikke finde ud af, om du gør dette bevidst, og i givet fald så af hvilken grund. Eller om du bare ikke vil se realiteterne i øjnene. Prøv at gå min argumentation igennem for dig selv. Det burde ikke være så indviklet at se, at den er helt gal med klima-alarmismen.)

Alarmen går på, at der forudsiges voldsom udvikling i temperaturen. Hvis det ikke var det, der blev spået om, ville der jo ikke være grund til alarm!

Jeg kan ikke findet noget om at en positiv feedback fra vanddamp vil medføre en eksponentiel temperaturstigning. Jeg har forsøgt at google mig frem til noget, kan du uddybe det?

En hurtig søgning gav flg., som jeg egentlig ikke gider læse igennem. Men det ser ud til at være "high growth (A2)" på grafen, og der refereres til IPCC.

http://www.epa.gov/climatechange/science/futuretc.html

(Beklager jeg ikke gør mere ud af det nu, men jeg føler, jeg spilder min tid, som jeg har gjort før i diskussion med tilhængere af global opvarmning.)

Edit: Og hvis du vil finde mere information, så anstreng dig lidt mere i stedet for at bede mig om at gøre arbejdet for dig.
Redigeret d. 21-05-2012 20:35
21-05-2012 21:02
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Mht. fotosyntesen, så tog jeg på opfordring ilt og kvælstor med i faktorerne for, at planter vokser og har det godt. Jeg mener, det komplicerer billedet unødigt, dels fordi ilt og kvælstof ikke er en mangel.

Når man læser om Photosynthesis, så er den overordnede ligning givet som:

6 CO2 + 6 H2O -> (light) -> C6H12O6 + 6 O2

, hvilket er: kuldioxid + vand giver (v.hj.a. sollys) sukker og ilt. (Det er godt nok fra Wikipedia, men jeg fornemmer, den side er ok up-to-date.)

I teksten står der:

"Actual plants' photosynthetic efficiency varies with the frequency of the light being converted, light intensity, temperature and proportion of carbon dioxide in the atmosphere"

Og selvfølgelig hvis der ikke er vand, er der heller ikke meget fotosyntese. Men hvorfor er der egentlig ørkener, når der tidligere i Jordens historie har været skov fra pol til pol?
Redigeret d. 21-05-2012 21:03
21-05-2012 21:09
SRJ
★★★☆☆
(462)
John Niclasen skrev:
Mht. fotosyntesen, så tog jeg på opfordring ilt og kvælstor med i faktorerne for, at planter vokser og har det godt. Jeg mener, det komplicerer billedet unødigt, dels fordi ilt og kvælstof ikke er en mangel.

Når man læser om Photosynthesis, så er den overordnede ligning givet som:

6 CO2 + 6 H2O -> (light) -> C6H12O6 + 6 O2

, hvilket er: carbon dioxide + vand giver (v.hj.a. sollys) sukker og ilt. (Det er godt nok fra Wikipedia, men jeg fornemmer, den side er ok up-to-date.)

I teksten står der:

"Actual plants' photosynthetic efficiency varies with the frequency of the light being converted, light intensity, temperature and proportion of carbon dioxide in the atmosphere"

Og selvfølgelig hvis der ikke er vand, er der heller ikke meget fotosyntese. Men hvorfor er der egentlig ørkener, når der tidligere i Jordens historie har været skov fra pol til pol?


Kvælstof er relevant fordi det indgår i klorofyl som er blandt de molekyler der er med til at opfange energien fra lyset. Kvælstof indgår ikke direkte i fotosyntesen, men er en nødvendig forudsætning.
21-05-2012 23:00
SRJ
★★★☆☆
(462)
John Niclasen skrev:
(Og vi bevæger os nu ud af et sidespor væk fra min argumentation. Jeg kan ikke finde ud af, om du gør dette bevidst, og i givet fald så af hvilken grund. Eller om du bare ikke vil se realiteterne i øjnene. Prøv at gå min argumentation igennem for dig selv. Det burde ikke være så indviklet at se, at den er helt gal med klima-alarmismen.)

Alarmen går på, at der forudsiges voldsom udvikling i temperaturen. Hvis det ikke var det, der blev spået om, ville der jo ikke være grund til alarm!

Jeg kan ikke findet noget om at en positiv feedback fra vanddamp vil medføre en eksponentiel temperaturstigning. Jeg har forsøgt at google mig frem til noget, kan du uddybe det?

En hurtig søgning gav flg., som jeg egentlig ikke gider læse igennem. Men det ser ud til at være "high growth (A2)" på grafen, og der refereres til IPCC.

http://www.epa.gov/climatechange/science/futuretc.html

(Beklager jeg ikke gør mere ud af det nu, men jeg føler, jeg spilder min tid, som jeg har gjort før i diskussion med tilhængere af global opvarmning.)

Edit: Og hvis du vil finde mere information, så anstreng dig lidt mere i stedet for at bede mig om at gøre arbejdet for dig.


Det er dig der definerer mig som alarmist fordi jeg har argumenteret mod nogen af de påstande du og andre er kommet med. Jeg har argumenterer mod disse påstande fordi de efter min opfattelse strider i mod den bedste viden på området, konsensus om man vil.
Vores pingpong startede med at jeg skrev at din påstand om hvordan computermodeller anvendes i klimavidenskaben ikke repræsenterer anvendelsen i en specifik artikel. her:
http://www.klimadebat.dk/forum/naturen-roeber-at-verden-varmer-op-d13-e1444-s80.php#post_30296

Derefter referede du til Lindzen, og jeg mener (baseret på andre forskeres arbejde med samme data) at Lindzens analyse er forkert.

Derefter startede du din træ-reference føljeton.
Jeg er ikke enig i at mere CO2 nødvendigvis vil være godt for plantelivet, fordi der mangler mere forskning på området. Desuden er det ikke altid at CO2 er en begrænsende faktor ifht. plantevækst. Så for at planterne kan få fuldt udbytte af den ekstra CO2 kræver det at plantens øvrige krav (lys, varme, næringstoffer) er opfyldt.
Der er også andre økosystemer at tage med i betragtningen, bl. a. vil det være dårligt for koralrevene i havet hvis CO2 øges meget.
Jeg håber i øvrigt at du har ret, for hvis træer og planter kommer i omdrejninger med at optage CO2 vil det formodentlig medvirke til at begrænse temperatur-stigningen.


Som nævnt er min interesse i videnskaben, og den præsenteres korrekt og fyldestgørende. Jeg synes bestemt ikke jeg er alarmist, og mener heller ikke mine indlæg her skulle tyde på det. Men i det store og hele er jeg af den mening at "konsensus" i klimavidenskaben giver et retvisende billede af klimaets tilstand og sammenhænge mellem de forskellige elementer. Når det kommer til klima sensitiviteten, så er jeg dog blandt dem der tror på et estimat i den lave ende, bl. a. baseret på Schmittner et. al 2011, som angiver 2.3 K pr fordobling. Mit eget estimat er 2.6, men det er baseret på nogen forsimplinger og er derfor formodentlig for højt.
Ud fra dette estimatet på 2.3 K for opvarmningen for en fordobling i CO2 finder jeg at temperaturen i 2090 vil være ca. 1.8 K højere end i dag. Det er i den lave ende ifht. IPCC's estimat for A2 scenariet.

Tak for henvisningen til model-grafen, umiddelbart så synes jeg at temperatur-udviklingen for A2 ligner det man forventer fra en lineær stigning i forcingen. I en simpel energi-balancemodel med lineært stigende forcing vil temperaturen følge en funtion af af form
Temp(t) = C*(t/tau -1 + exp(-t/tau)) for t>0

tau er en relaxation time, og er ca. 30 årfor jordens klima.
For t<= tau er Temp ca. kvadratisk som funktion af tiden, mens for t>= tau er Temp lineær som funktion af tiden, hvilket kan indses ved en rækkeudvikling omkring t/tau=0 og t/tau gående mod uendelig.
Ovenstående ligning kan findes i David Andrews "An introduction to atmospheric physics".
Det er en simpel model men mere raffineret end den helt simple jeg beskrev ovenfor (hvor temperaturstigningen for exponentiel udvikling i CO2 bliver lineær).
Det er dog baseret på øjemål når jeg siger at A2 grafen ligner responsen fra en lineær stigning i forcingen, så jeg kan ikke udelukke at temperaturstigningen er exponentiel, men det nævnes ikke i teksten på siden.

Tilføjelse:
Skeptical Science diskuterer exponentiel stigning i CO2 og den resulterende stigning i temperaturen her:
http://www.skepticalscience.com/exponential-increase-CO2-warming.htm
Redigeret d. 21-05-2012 23:21
22-05-2012 07:32
John Niclasen
★★★★★
(6548)
SRJ skrev:
Jeg er ikke enig i at mere CO2 nødvendigvis vil være godt for plantelivet, fordi der mangler mere forskning på området.

Jeg foreslår så, man gør brug af den praktiske viden på området fra landbruget. Der findes anlæg til at forøge mængden af CO2 i drivhuse, så udbyttet forøges. Se: Carbon Dioxide In Greenhouses

Citater fra siden:

"The benefits of carbon dioxide supplementation on plant growth and production within the greenhouse environment have been well understood for many years."

"For the majority of greenhouse crops, net photosynthesis increases as CO2 levels increase from 340–1,000 ppm (parts per million)."

I nogle drivhuse benytter man vist den billige løsning med en simpel gasbrænder. Effekten er, at temperaturen i drivhuset holdes oppe og mængden af CO2 i luften forøges, begge til fordel for planterne.

Som nævnt er min interesse i videnskaben, og den præsenteres korrekt og fyldestgørende. Jeg synes bestemt ikke jeg er alarmist, og mener heller ikke mine indlæg her skulle tyde på det.

Det er positivt, hvis du ikke er en alarmist. Jeg fornemmer, at hele klimadebatten ikke kun er to sider, men mange.
22-05-2012 10:05
John Niclasen
★★★★★
(6548)
En måde at be- eller afkræfte min hypotese om, at den ringe mængde CO2 i atmosfæren er årsag til ørkener, er ved at se på mængden af kulstof totalt i planter og i atmosfæren i alt.

Mængden af kulstof i vegetationen anslås her til 560 mia. ton: Biomass (ecology)

Jeg har i illustrationer af "carbon cycle" set 550 og 610 mia. ton nævnt, så det er i det område.

Mængden af kulstof i atmosfæren anslås her til 800 mia. ton: Carbon cycle

Og jeg har set lidt lavere nævnt andre steder. Jeg har beregnet det til omtrent det samme ved at se på massen af hele atmosfæren, koncentrationen af CO2 og tage højde for massefylde og atommassen af C.

Dvs. der er lidt mere kulstof i atmosfæren end i al vegetationen på Jorden tilsammen, men det er i samme størrelsesorden. Når planter vokser, tager de kulstof ind fra atmosfæren, og når planter rådner, frigives kulstof til atmosfæren.

Og op mod 1/3 af Jorden er dækket af ørken, nok lidt afhængig af, hvordan man definerer en ørken. Prøv at Google: earth desert area percentage

Der må være en form for balance. Hvis der dannes mere plantemateriale, bliver der mindre CO2 i atmosfæren, hvilket så medfører at der ikke fortsat kan dannes mere plantemateriale. Hvis der omvendt er flere planter, der rådner, dannes der mere CO2 i atmosfæren, som der så kan dannes flere planter af.

Som jeg ser det, er det en god idé at udlede en masse CO2 i atmosfæren, hvis vi skal ørkenerne til livs. Der har været tider i Jordens historie, hvor der var meget færre ørkener end i nutiden. Og dengang var der meget mere CO2 i atmosfæren. Al det kulstof blev aflejret gennem tiden og ligger nu i Jorden som kul, olie og gas.
22-05-2012 10:06
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
SJR,

Altså :-) nu havde jeg lige tænkt har holde lidt "klima-fri"!!!

Men det kan jeg jo ikke når du skriver som du gør om CO2 og plantevækst.

http://www.co2science.org/data/plant_growth/dry/dry_subject.php

Dette er planters respons på tilførsel af CO2 til atmosfærem målt i tør vægt. Listen findes også hvor man måler fotosyntese.

Antal af plantearter der klarer sig bedre med 300 ppm CO2 i atmosfæren er så vidt jeg kan se over 95%.

Hvis du kan finde opgørelser andetsteds hvor det er 95% af plante arter der klarer sig dårligere med mere CO2, så kan du sige at der er tvivl. Kan du det? Nej, fordi nærmest enhver relevant planteart er allerede med i den liste jeg her viser dig. Jeg har bare vist hvor det starter under "A"...


"Alarmister" vs "Deniers": Begge udtryk er forkerte fordi de antydder forkerte bevæggrunde. Jeg kommer nogen gange selv til at bruge udtrykket "Alarmister" måske i mangel på bedre betegnelse.

Det er et ekstremt mindretal i begge lejre der ikke 100% har gode hensigter, det skal vi huske.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

22-05-2012 10:42
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Jeg skrev tidligere, at op mod 1/3 af Jordens landareal er dækket af ørken. En stor del af Jordens landareal og også dækket af græs. Græsser er af nyere dato i Jordens historie, måske udviklet inden for de seneste ca. 100 mio. år: Poaceae Evolution

Dvs. i en periode, hvor koncentrationen af CO2 i atmosfæren er faldet til under 1.000 ppm. En græsslette indeholder meget mindre kulstof pr. hektar end en skov.
22-05-2012 10:59
SRJ
★★★☆☆
(462)
Frank og John
En stor del af de studier i henviser til handler om planter i drivhuse hvor man øger CO2 samtidig med at planternes øvrige forhold kan holdes optimale. Hvis man klikker på de enkelte studier på CO2-science siden så står under "Experimental conditions" nemlig " growth cabinet" eller "pots" ved mange af dem.
Der er også en liste over naturlige økosystemer men den er noget kortere. Og en del af disse studier er også i kontrollerede omgivelser, f. eks "Pristine Tallgrass Prairie" hvor der er 3 studier som alle er "open top chambers".

For en mere realistisk vurdering af effekten på planter i naturen af øget CO2 benytter man "Free-Air CO2 Enrichment" (FACE) studier, som giver et mere realistisk billede end "open top chamber" og andre kontrollerede miljøer:
http://www.bnl.gov/face/faceProgram.asp

Sådanne studier viser at "CO2 gødningseffekten" er mindre end forventet fra forsøg i mere kontrollerede miljøer for landbrugsafgrøder:
http://jxb.oxfordjournals.org/content/60/10/2859.full#sec-15

Op til 50% mindre en forventet:
http://www.sciencemag.org/content/312/5782/1918.abstract

For træer er det mere kompliceret og det er svært at vurdere effekten af mere CO2 alene for klima-ændringer vil også ændre tilgængeligheden af kvælstof og fosfor:
http://treephys.oxfordjournals.org/content/30/9/1209.full
Effekten af øget CO2 er dog muligvis begrænset:
http://www.agu.org/pubs/crossref/2010/2009GB003699.shtml
Redigeret d. 22-05-2012 11:32
22-05-2012 11:19
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Bare lige hvis du kan svare hurtigt:
Hvordan tester man planters reaktion på f.eks 300 ppm mere CO2 hvis man ikke må lukke et volumen inde?

Hvad er den logiske årsag til at planter reagerer fint på CO2 kun når de er lukket inde?

Hvorfor er hele Sahal blevet markant grønnere i de senere dekader i takt med mere CO2 hvis ikke det skyldes CO2?
På bare 18 år er plante væskten øget så markant som det ses herunder 1982-1999:Og man lukkede ikke Sahel inde i en kasse.... Og alle typer vegetation er medreget..

http://wattsupwiththat.com/2008/12/17/the-co2-temperature-link/


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 22-05-2012 11:19
22-05-2012 11:27
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Kulstof i den globale vegetation er estimeret til at være steget fra ca. 740 mia. ton i 1910 til 780 mia. ton i 1990.

Kilde: Historical Variations in Terrestrial Biospheric Carbon Storage

Godt nok en model, så det skal bakkes op af målinger, som f.eks. ses af figuren over Sahal ovenfor i denne tråd.
22-05-2012 11:37
SRJ
★★★☆☆
(462)
Frank Lansner skrev:
Bare lige hvis du kan svare hurtigt:
Hvordan tester man planters reaktion på f.eks 300 ppm mere CO2 hvis man ikke må lukke et volumen inde?

Det gør man således:
"A typical FACE plot is approximately circular and surrounded by a ring of pipes that release CO2, or air enriched with CO2, at vertical intervals from just above the ground to just above the top of the plant canopy. Wind direction, wind velocity, and [CO2] are measured at the center of each plot and this information is used by a computer-controlled system to adjust CO2 flow rate to maintain the target elevated [CO2]"

fra:
http://www.bnl.gov/face/faceProgram.asp


Hvad er den logiske årsag til at planter reagerer fint på CO2 kun når de er lukket inde?


Det skrev jeg lige før. Fordi man i et kontrolleret miljø kan give planterne optimale forhold på alle fronter (lys, temperatur, næring). Det kan man ikke i FACE.
22-05-2012 11:58
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
SRJ, du skriver: "Fordi man i et kontrolleret miljø kan give planterne optimale forhold på alle fronter (lys, temperatur, næring). Det kan man ikke i FACE. "

I forsøg ændres blot CO2 koncentrationen. Således kan man bedst sammenligne, og det er altså uanset forholdene.

Og rent faktisk er det du skriver lidt på hovedet, fordi det er normalt netop ved de aller dårligste forhold (som i ørkner eller højt oppe i bjerge) at mere CO2 har aller mest effekt (!)

Dvs. sådanne forsøg der i laboratoriet ikke ligner de værste forhold underdriver gerne hvor effektivt mere CO2 egentligt er.

I realiteten har Vesten aldrig nogen sinde givet så meget mad til Afrikas befolkning som de har nu ved at øge CO2 indholdet i luften - det er der i hvert fald noget der tyder på.

Men man kæmper indædt i "det godes navn" for at tage dette ekstra mad ud af munden på Afrikanerne. Sådan ser det ud.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 22-05-2012 12:11
22-05-2012 12:03
John Niclasen
★★★★★
(6548)
SRJ, forventer du, at i takt med man udleder mere CO2 i atmosfæren, så vil koncentrationen af CO2 bare stige og stige uden at der kommer nævneværdig flere planter?

Hvis ja, hvad bygger denne antagelse så på?

Hvis svaret er eksperimenter som FACE, så er mit modsvar at kigge på Jordens historie. Når der har været høje koncentrationer af CO2 i atmosfæren, har der været mere vegetation. Når der har været lave koncentrationer af CO2 i atmosfæren har der været mindre vegetation, bl.a. ørkener og græssletter.
22-05-2012 12:44
SRJ
★★★☆☆
(462)
John Niclasen skrev:
SRJ, forventer du, at i takt med man udleder mere CO2 i atmosfæren, så vil koncentrationen af CO2 bare stige og stige uden at der kommer nævneværdig flere planter?

Hvis ja, hvad bygger denne antagelse så på?

Hvis svaret er eksperimenter som FACE, så er mit modsvar at kigge på Jordens historie. Når der har været høje koncentrationer af CO2 i atmosfæren, har der været mere vegetation. Når der har været lave koncentrationer af CO2 i atmosfæren har der været mindre vegetation, bl.a. ørkener og græssletter.


Nej. Jeg mener bare ikke at denne gødningseffekt er så stor som I mener for træer. En af de artikler jeg henviste til har titlen:
"Tree ring evidence for limited direct CO2 fertilization of forests over the 20th century "
Så ja, mere CO2 give en gødningseffekt på træer, men der er andre begrænsende faktorer end blot CO2, så det er ikke bare et spørsmål om at hælde CO2 ud så bliver jorden grøn.

Jeg er heller ikke overbevist om at mere CO2 vil give mere mad til afrikanerne, det er især landbrugsafgrøder hvor man ikke kan se den store gødningseffekt af mere CO2- som jeg skrev lidt oppe.
Hvis der samtidig er effekter der modvirker en bedre høst (højere temperatur --> flere skadedyr for eksempel) i større grad, ja så vil mere CO2 ikke føre til mere mad i afrika.
Jeg må hellere stoppe her og overlade diskussionen videre til agronomer og biologer.
22-05-2012 13:26
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Nogle mennesker er tilhængere af teorien om katastrofal menneskeskabt global opvarmning.

Jeg tror, det er meget svært at ændre disse menneskers mening, uanset hvor gode argumenter man har. Selv mennekser, som måske ikke er alarmister og derfor ser det som noget katastrofalt, men i det mindste en betydelig opvarmning, kan være svære at få til at skifte mening.

Det er resultatet af årtiers misinformation om, at CO2 skulle være noget slemt at udlede i naturen.

Der findes ingen videnskabelige beviser for, at mennesket har været årsag til hele eller en større del af den ganske svage opvarmning, vi har målt fra midten af 70'erne til slutningen af 90'erne.
22-05-2012 13:43
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Jeg vil godt sige det samme som John...

Så det gør jeg så:

"
Nogle mennesker er tilhængere af teorien om katastrofal menneskeskabt global opvarmning.

Jeg tror, det er meget svært at ændre disse menneskers mening, uanset hvor gode argumenter man har. Selv mennekser, som måske ikke er alarmister og derfor ser det som noget katastrofalt, men i det mindste en betydelig opvarmning, kan være svære at få til at skifte mening.

Det er resultatet af årtiers misinformation ...
"

Well said.
23-05-2012 09:23
rick_uk
★★★★☆
(1140)
ENVIRONMENT & ENERGY DAILY:

The ice goes, fire comes and new species redefine the North Woods (21/5-12)


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
23-05-2012 22:03
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Jeg så 3. afsnit af den engelske videnskabsserie "Hvordan Jorden blev grøn" på DR2 her til aften. Den originale engelske version kan ses her: How To Grow A Planet 3/3 The Challenger (BBC 2012)

Jeg nævner det, fordi der kommer nogle ting frem i afsnittet, der understøtter mine udlægninger omkring CO2 og atmosfærens forandring gennem tiden. Det er helt forfriskende at opdage, det er en serie fra BBC!

Hele afsnittet er værd at se, men 10:24 henne i udsendelsen begynder det, jeg omtaler. Jeg har nævnt, tidligere tiders kulstof nu findes som kul, olie og gas i undergrunden. I udsendelsen fortælles det, at en hel del CO2 (og dermed kul) også findes i kalksten (engelsk: limestone), der hovedsaglig består af Calciumkarbonat (CaCO3).
27-05-2012 22:59
John Niclasen
★★★★★
(6548)
SRJ skrev:
Der er også andre økosystemer at tage med i betragtningen, bl. a. vil det være dårligt for koralrevene i havet hvis CO2 øges meget.

Hvor har du fra, at CO2 skulle være dårligt for koralrevene? Dr. i marinebiologi, Gary D. Sharp, har et andet og i mine øjne mere plausibelt syn på sagen: Coral Bleaching: What (or Who) Dunnit?

Han skriver om CO2s indflydelse i sidste 3. del af teksten.
25-04-2013 10:13
Jakob
★★★★★
(9347)
.Jeg så to svaler i Vesthimmerland i går.
Det er en dag tidligere end sidste år og en dag senere end forrige år.
Jeg synes, at de burde have ventet en uge eller to på grund af det kolde forårsvejr i år, men de er åbenbart af en anden mening.
Og her hos mig plejer svalerne at få deres vilje, så nu er det altså forår for alvor, og sommeren er lige på trapperne.
.
05-09-2016 00:59
Jakob
★★★★★
(9347)
­http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/fuglesensation-gaasegribbe-i-flok-spottet-i-nordjylland
24. juni 2016


34 gåsegribbe i flok har skrevet sig ind i fugleverdenens historiebøger ved fredag at flyve over den nordjyske by Volsted syd for Aalborg.

- Det er en kæmpe sensation, lyder det fra ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation i Skagen.

Der er ifølge ornitologen kun set i alt seks af de store ådselædere i Danmark siden 1858.


­
23-11-2016 19:38
Kosmos
★★★★★
(5392)
Så tror i ikke at det er os menneske, som skal til at lære at naturen er dynamisk og afhænger af klimaet. Og først når vi har lært at naturen er dynamisk kan vi begynde at arbejde med vores egen påvirkning og måske skelne mellem naturlige fluktuationer og en mulig antropogenisk opvarmning?

- "Spørg Aarhus"...husk at få kommentarerne med!
06-05-2018 21:58
Jakob
★★★★★
(9347)
­
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-05-04-doedelig-larve-skaber-frygt-i-london-spoergsmaal-om-tid-inden-den-naar-danmark

Dødelig larve skaber frygt i London - spørgsmål om tid, inden den når Danmark

Varme somre lokker larven til Danmark

Symptomerne på forgiftning er gode at være opmærksom på, for det er kun et spørgsmål om tid, inden larven også er i Danmark. Det fortæller Hans Peter Ravn til TV 2.

- Den kommer herop på grund af klimaforandringerne, og vi holder godt øje med den. Vi har den ikke endnu, men den vil nok komme inden for fem til ti år, vurderer han.
--
På Lolland har man allerede spottet flere hundrede af de sommerfugle, som larverne udvikler sig til.

De yngler i Nordtyskland og bliver båret med vinden nordpå.
--
I Belgien har man måtte aflyse cykelløb gennem områder, hvor larven findes, fortæller Hans Peter Ravn.

Her måtte man indsætte soldater fra det belgiske militær for at bekæmpe dem med ild og iført beskyttelsesdragter.


­
22-08-2018 22:24
Jakob
★★★★★
(9347)
­
Duehaler udbredt i Nordjylland 2018De sidste uger har jeg set dem næsten dagligt, men jeg havde da nær tabt både næse og mund, da jeg så den første.https://naturguide.dk/kolibri-lignende-duehale-baeres-nord-sommervarmen/
Sommervarmen bringer den sydlige natsværmer Duehale til Danmark, hvor den af og til forveksles med en lille kolibri.
Det er en natsværmer, der trods navnet er aktiv om dagen. Duehalen (Macroglossum stellatarum) suger nektar fra blomster og evner at stå stille i luften med svirrende vinger, mens den stikker sin lange sugesnabel ned i blomsten efter nektar.Duehale på vingerne
https://www.youtube.com/watch?v=FYqsYvlp3iE

­
30-05-2019 17:11
Jakob
★★★★★
(9347)
­Jakob skrev:
­

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-05-04-doedelig-larve-skaber-frygt-i-london-spoergsmaal-om-tid-inden-den-naar-danmark

Dødelig larve skaber frygt i London - spørgsmål om tid, inden den når Danmark

Varme somre lokker larven til Danmark

Symptomerne på forgiftning er gode at være opmærksom på, for det er kun et spørgsmål om tid, inden larven også er i Danmark. Det fortæller Hans Peter Ravn til TV 2.

- Den kommer herop på grund af klimaforandringerne, og vi holder godt øje med den. Vi har den ikke endnu, men den vil nok komme inden for fem til ti år, vurderer han.
--
På Lolland har man allerede spottet flere hundrede af de sommerfugle, som larverne udvikler sig til.

De yngler i Nordtyskland og bliver båret med vinden nordpå.
--
I Belgien har man måtte aflyse cykelløb gennem områder, hvor larven findes, fortæller Hans Peter Ravn.

Her måtte man indsætte soldater fra det belgiske militær for at bekæmpe dem med ild og iført beskyttelsesdragter.


­Vinden har været sydvestlig i dag, så det er måske især Fyn og Sjælland, der har en chance for at være blevet beriget med en ny art til deres hårdt trængte biodiversitet. Men det ser ud til, at glæden er afmålt.


24. maj. 2019
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/giftig-larve-lukker-veje-i-tyskland-nu-naermer-den-sig-graensen/7646818

Man skal ringe til myndighederne omgående, hvis man ser larven, lyder det fra en professor
--
Larven laver sin rede på egetræer. De bliver ofte fældet for at undgå spredning af den giftige larve.
--
Den lille behårede larve med navnet egeprocessionsspinder lyder i første omgang ikke farlig, men det er den i allerhøjeste grad.

Kommer man i kontakt med larvens sølvgrå hår, kan man ikke kun få allergiske reaktioner, men også alvorlige sygdomme og i værste fald kan det koste livet.

Førhen har den ikke levet i Danmark, men klimaforandringer betyder, at den yngler mere og spreder sig hurtigere. Ifølge en professor kan larven krydse den danske grænse når som helst.

Lukkede veje
Det er ikke mere end et par dage siden, at 'larven fra helvede', som den også kaldes, skabte så store problemer i Tyskland, at man i millionbyen Hamborg måtte lukke dele af vejnettet for at udrydde skadedyret med sprøjtemidler.
--
Professoren opfordrer alle, der ser larven til ikke at røre den og i stedet tilkalde politiet med det samme.

­
31-05-2019 23:04
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den opvarmning, som vi har haft indtil nu, har været til stor gavn for planteavlen. Som følge af den opvarmning, der er sket i de seneste årtier, er arealet med vinterhvede, vinterbyg, vinterraps og majs her i landet steget ganske kraftigt. Se nedenstående diagram.

Da vintersæd giver er markant højere udbytte end vårsæd gør, har dette været en meget gunstig udvikling. Her i landet giver vinterhvede et merudbytte på ca. 40% i forhold til vårbyg og vårhvede. Vinterraps giver et merudbytte på ca. 50 % i forhold til vårraps. Vinterbyg giver et merudbytte på ca. 30% i forhold til vårbyg.

Global opvarmning gør at vintrene er blevet kortere og mildere. Det gør at vintersæden langt bedre kan overleve vinteren. Denne udvikling har således været til meget stor gavn for planteavlen her i landet. Tilsvarende er det nu blevet varmt nok her i landet til dyrkning af majs. Det var det ikke for 50 år siden.
Tilknyttet billede:

31-05-2019 23:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Af nedenstående diagram ses det hvor der dyrkes vinterhvede og vårhvede i Europa. I takt med at der sker global opvarmning, så bliver vinterhveden forskudt imod nord og imod øst. Det skyldes af vintrene så bliver mildere, hvilket gør, at vinterhvede kan overleve vinteren steder hvor den i dag ikke kan klare vinteren.

Dette er til meget stor gavn for hvededyrkning, da vinterhvede som nævnt giver et væsentligt større udbytte end vårhvede gør. Samtidigt vil global opvarmning også bevirke, at vårhvededyrkningen bliver forskud imod nord.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 31-05-2019 23:15
31-05-2019 23:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her er der vist, hvor der kan dyrkes hvede i dag i Nordamerika og hvor man regner med at kunne dyrke hvede i år 2050. Udviklingen taler sit tydelige sprog.

I USA vil hveden langt hen ad vejen blive fortrængt af majs. Det er er allerede sket i et betydeligt omfang i dag. Men det er en gunstig udvikling, for majs giver et højere udbytte end hvede gør.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 31-05-2019 23:23
01-06-2019 09:51
Jakob
★★★★★
(9347)
­


Siden hvornår er det blevet korrekt dansk, at f.eks. genmodificeret og stærkt forædlet majs, som kun hører til i landbruget, og som sprøjtes heftigt, betegnes som natur..?­
01-06-2019 14:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Majs er en fantastisk afgrøde. Den giver et højt udbytte, den er let at dyrke og den kræver kun meget lidt plantebeskyttelse (sprøjtning) sammenlignet med andre afgrøder som f.eks. roer, kartofler og korn. Den eneste ulempe ved majs er, at den kræver lidt højere temperaturer end f.eks. korn og kartofler, for at vokse.

Som følge af den temperaturstigning, der er sket i de sidste 50 - 60 år er der sket en kraftig stigning i majsarealet her i det kolde nord. Her er et diagram over udviklingen i majsarealet i Tyskland.
Tilknyttet billede:

01-06-2019 14:39
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her er der et diagram over udviklingen i produktionen af majs og sojabønner siden 1961. Tidligere blev der ikke dyrket majs og sojabønner i Canada da det dengang var for koldt.
Tilknyttet billede:

02-06-2019 19:26
Jakob
★★★★★
(9347)
Jakob skrev:
­

­

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-05-04-doedelig-larve-skaber-frygt-i-london-spoergsmaal-om-tid-inden-den-naar-danmark

Dødelig larve skaber frygt i London - spørgsmål om tid, inden den når Danmark

Varme somre lokker larven til Danmark

Symptomerne på forgiftning er gode at være opmærksom på, for det er kun et spørgsmål om tid, inden larven også er i Danmark. Det fortæller Hans Peter Ravn til TV 2.

- Den kommer herop på grund af klimaforandringerne, og vi holder godt øje med den. Vi har den ikke endnu, men den vil nok komme inden for fem til ti år, vurderer han.
--
På Lolland har man allerede spottet flere hundrede af de sommerfugle, som larverne udvikler sig til.

De yngler i Nordtyskland og bliver båret med vinden nordpå.
--
I Belgien har man måtte aflyse cykelløb gennem områder, hvor larven findes, fortæller Hans Peter Ravn.

Her måtte man indsætte soldater fra det belgiske militær for at bekæmpe dem med ild og iført beskyttelsesdragter.


­Vinden har været sydvestlig i dag, så det er måske især Fyn og Sjælland, der har en chance for at være blevet beriget med en ny art til deres hårdt trængte biodiversitet. Men det ser ud til, at glæden er afmålt.


24. maj. 2019
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/giftig-larve-lukker-veje-i-tyskland-nu-naermer-den-sig-graensen/7646818

Man skal ringe til myndighederne omgående, hvis man ser larven, lyder det fra en professor
--
Larven laver sin rede på egetræer. De bliver ofte fældet for at undgå spredning af den giftige larve.
--
Den lille behårede larve med navnet egeprocessionsspinder lyder i første omgang ikke farlig, men det er den i allerhøjeste grad.

Kommer man i kontakt med larvens sølvgrå hår, kan man ikke kun få allergiske reaktioner, men også alvorlige sygdomme og i værste fald kan det koste livet.

Førhen har den ikke levet i Danmark, men klimaforandringer betyder, at den yngler mere og spreder sig hurtigere. Ifølge en professor kan larven krydse den danske grænse når som helst.

Lukkede veje
Det er ikke mere end et par dage siden, at 'larven fra helvede', som den også kaldes, skabte så store problemer i Tyskland, at man i millionbyen Hamborg måtte lukke dele af vejnettet for at udrydde skadedyret med sprøjtemidler.
--
Professoren opfordrer alle, der ser larven til ikke at røre den og i stedet tilkalde politiet med det samme.­Hvis man ikke er alt for skarp til at genkende larver, så er det nok værd at huske, at det især er på egetræer.

Og måske bør man generelt helst undgå at røre larver.

Men politiet får nok for travlt, hvis man ringer til dem, hvergang man har set en kållarve.

Tilknyttet billede:

08-06-2019 19:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg tror nu hurtigt, at vi kunne vænne os til et klima, son det de har idag i f.eks. Frankrig, Italien eller Spanien.
10-06-2019 00:49
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Jørgen Petersen skrev:
Jeg tror nu hurtigt, at vi kunne vænne os til et klima, son det de har idag i f.eks. Frankrig, Italien eller Spanien.


Vi har overlevet i de tidligere varme perioder.
Side 4 af 5<<<2345>

Deltag aktivt i debatten Naturen røber at verden varmer op:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik