Husk mig
▼ Indhold

Ned med vindmøllestøj.Side 3 af 3<123
23-02-2014 16:23
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Kunne du ikke prøve, at sætte dig ind i, hvilke typer af støj, der er tale om. Støj kommer i mange former og gennem mange materialer. Nogle støjformer transporteres kun over korte afstande, men andre støjformer tranproteres meget langt. Noget støj kan høres, mens anden støj kan føles.
23-02-2014 18:41
Jakob
★★★★★
(9328)
.@Boe Carslund-Sørensen

Hvis du ikke mener, at det er umagen værd at fortælle mig, hvad jeg mere præcist har overset, og du ikke engang finder det relevant at kommentere mine forslag, så tror jeg næsten, at jeg i stedet hellere vil lade det ligge og regne med, at så er naboproblemerne nok efterhånden til at overskue, så vi godt kan sætte afstanden ned til det halve.
.
23-02-2014 19:55
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob

Mig bekendt er der igangsat en undersøgelse af vindmøllestøjs indvirkning på naboernes helbred - men det tager nok nogle år, før undersøgelsen er færdig. Det kan dog undre, at stress ikke indgår i undersøgelsen.

Vindmøllestøj har været op at vende i flere samråd sidst i 2013.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-08-2016 20:16
Jakob
★★★★★
(9328)
­

Jeg havde for nylig en ubehagelig oplevelse med infralyd på et lille badeværelse midt i huset.
Der var ikke særlig meget at høre, men meget at mærke. Og nej, jeg var ikke engang på tønden.
Min tanke var, at det næsten kun kunne være en helikopter få meter over taget, så jeg løb ud for at se den, men der var selvfølgelig ingenting.
Og da jeg gik ind igen opdagede jeg også, at lyden kun var i det lille badeværelse. Så snart jeg gik ind i et andet rum, så kunne jeg ikke fornemme den.
Jeg tror, det var en maskine af en slags. Jeg nåede desværre ikke at opklare det, for 2 minutter senere var lyden væk, og jeg har ikke mærket den siden.

Men historien fik mig til at tænke på vindmøller igen og klager over infralyd og støj i det hele taget.

Der bør da være et udrykningshold evt. under Falck, som kan rykke hurtigt ud til vindmøllenaboer og verificere eventuelle problemer og forsøge at standse ulykken..?

Det kan være omkring en helt bestemt vindstyrke, når vinden kommer fra en helt bestemt retning, at det måske kan forstærke noget turbulens, eller hvad ved jeg.

Måske kunne vi få opstillet langt flere landvindmøller, endog under lempeligere regler, hvis der lokalt kunne blive vist mere hensyn til den enkelte.

Hvorfor ikke bare gøre det sådan, at naboerne får en vis magt til at standse vindmøllen..?

Som gode naboer på landet vil de selvfølgelig finde sig i meget støj. Men bliver det en dag for meget, så har de mulighed for at sende en sms til vindmøllen, og så skal den indenfor de næste ti minutter foretage en standsning, som står på i mindst et par timer.
Så kan man spare udrykningsholdet og i stedet evaluere på hændelsen nogle dage senere og se, om man kan finde et system i problemet, så det kan forebygges til en anden gang.Eksempler:


En nabo er egentlig meget tolerant, men en dag holder de sølvbryllup i haven, og det passer lige med vindretning og styrke, så den nærliggende vindmølle irriterer rigtig meget.
Han standser så møllen et par timer, og det løser hans problem, og når der evalueres, så kan man straks se, at det var en enestående hændelse, som der ikke er grund til at sætte i system.


En anden nabo bliver generet af støj, når det blæser 8 m/s fra SØ og han skal sove, og derfor standser han møllen.
Han lægger sig normalt til at sove kl 22.00
Når man evaluerer på den hændelse, så kan man overveje at lade en computer holde øje med ur, vindretning og vindstyrke, og hvis betingelserne er opfyldt, så bremser møllen automatisk, så naboen slet ikke behøver at reagere næste gang.
Det kan også være, at han arbejder på en boreplatform og er væk halvdelen af tide, og så vil han sige, at de få gange, det bliver aktuelt, kan han godt overkomme at sms'e.


En tredje nabo har en planteskole i nærheden af vindmøller, og nogle af markerne ligger så tæt på møllerne, at de ansatte dårligt kan holde ud at arbejde der en hel dag i blæst.
Det må jo nok være en sag for arbejdstilsynet, men ønsker man at gøre folk mere tilfredse, så kan det igen blot være et spørgsmål om at standse møllen i nogle timer engang imellem.


Der er behov for mere fleksibilitet i reglerne, og det får vi næppe så længe landvindmøllerne ejes af private selskaber, som primært kun tænker på at optimere møllens indtjening helt ud til kanten af lovens bogstav, som for længst er skrevet.
Men mange af de mennesker, som er blevet generet synes jo nok bedre om private vindmøller end statsejede møller, som demokratiet bestemmer over.
Så de ligger vel på en måde, som de selv har redt, og mange steder kan det nok blive meget dyrt for staten at ændre på noget med tilbagevirkende kraft..?­
05-08-2016 21:03
Jakob
★★★★★
(9328)
­
Flimmer er også en form for støj, som man af gode grunde tager meget alvorligt i loven.
Jeg kan ikke huske det præcise tal, men jeg mener, at hvis der er mere end ca. 10 timers vindmølle flimmer om året over en beboelse, så skal vindmøllen ganske enkelt standse.

I dag har man computerprogrammer, som kan udregne præcist, hvor meget flimmer en vindmølle vil skabe.
Når man kender solens bane, bygningernes og møllens placering, så kan det simuleres meget præcist, og så må alle være glade..?

Måske ikke helt, for her er det igen, at der kan mangle noget fleksibilitet og tilpasning til lokale omgivelser.

F.eks. vil 10 timers flimmer ikke betyde noget, hvis det er mens man er på ferie i Italien.
Men 10 timers flimmer fordelt 10 minutter om dagen i 60 dage om aftenen i stuen, hvor man sidder og slapper af, det kan nok være temmelig irriterende.
Men så vidt jeg ved, ser loven ikke forskel på disse to situationer. Loven er for firkantet til konduite. Og nemmere bliver det sikkert ikke, hvis flimmer opstår ved refleksion fra tredje part.

Nogle vil måske tænke, at det bliver alt for dyrt at vise mere hensyn til naboer.
Men lader man det virke begge veje, så går det måske lige op, eller med gode naboer kan det måske ligefrem blive en stor gevinst.

Det kan f.eks. være, at loven tilskriver, at vindmøllen i nærheden af dig skal standse 100 timer om året, fordi den ikke må flimre skygger over din ejendom. Men flimmeret kommer imellem kl 6 og 7 om morgenen, og du er B-menneske, og du har soveværelse til en anden side, og du opdager aldrig, at det flimrer, og derfor giver du (som den gode vindmøllenabo du er) selvfølgelig vindmøllen tilladelse til at køre uafbrudt, selvom loven tilskriver standsning.
Økonomisk er de fleste tilbøjelige til at ville optimere vindmøllernes produktion.
Det er der for så vidt ikke noget mærkeligt i.
Men før man fortsat tillader denne fanatiske driftsoptimering at være en hellig grådig ko, som betyder, at ingen danskere mere tør at få opstillet vindmøller i nærheden, så prøv lige at tænke lidt over dette:


Alternativet til vindmøller kan være solceller, og der er allerede investeret milliarder i solceller.
Men strøm fra solceller er fem gange så dyr som strøm fra en vindmølle..!


Derfor kan man økonomisk set tillade sig at standse vindmøllerne og give naboerne fred helt op til 80% af tiden, uden de bliver mere bekostelige for samfundet/energiforbrugerne end solceller.


Der er med andre ord et kæmpe potentiale for drifts modificering til glæde for naboerne, før vindmøllens økonomi bliver ligeså ringe som for solceller. Dette potentiale udnytter man slet ikke i dag.
Udnyt dog bare en lille smule af det og opstil mange flere landvindmøller til gavn for økonomisk VE..!


­
21-11-2016 22:24
Jakob
★★★★★
(9328)
­I en diskussion om skovvindmøller kom dette til videre inspiration:


http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-daarlige-for-miljoeet-d20-e1504-s240.php#post_56248
davidsvarrer skrev:
Standse vindmøllerne efter behov - ja, hvorfor ikke. Man kunne jo prøve noget ganske andet, rent faktisk: Nemlig at lave en knap på restauranten i skoven - eller på udsigts-pladsen, hvor man kan trykke på den, og så standser vindmøllerne (krøjer af som det hedder i fagsproget) i f.eks. 15 minutter eller et andet tidsrum.

Det jeg synes kunne være det RIGTIGT interessante er, om knappen overhovedet ville blive brugt.

Man kunne jo skrive en kort instruktion til knappen:

1) Hvis du vil have stilhed, så indstil uret her (f.eks. et 60 minutters ægge-ur!), og tryk på knappen.

2) Vær opmærksom på, at for hvert minut du standser vindmøllerne, tilfører du miljøet en mængde CO2 svarende til over 40 kilogram X vindhastigheden i meter per sekund - per minut.

Så hvis det blæser 8 meter per sekund, og du standser vindmøllerne i 20 minutter, så tilfører du miljøet 8 x 40 x 20 = 3,600 kilo CO2, svarende til 3.6 Tons CO2. Miljø-effekten heraf er at du på 20 minutter tilfører miljøet lige så meget CO2, svarende til 1.29 millioner gange dit eget normalforbrug af energi på et år.

Jeg tror at efter ganske få uger / år, vil knappen ruste fast af mangel på brug. Folk vil sgu da skamme sig over at bruge den.

Man skal placere knappen RIGTIG synligt. Så alle og enhver kan se at man trykker..

­­
07-12-2016 20:20
Jakob
★★★★★
(9328)
­

Vi tager et billede og hænger det op i "the hall of shame".
­
07-12-2016 20:22
Jakob
★★★★★
(9328)
­


Men nu, hvor støjproblemet er løst, skal staten da så ikke bare se at få købt og opstillet nogle skovvindmøller..?

F.eks. i et vulgært og storkøbsrabatiat antal..!?
­
27-12-2016 14:48
Jakob
★★★★★
(9328)
­
Vi må nok også bede om, at enhver stor landvindmølle og især skovvindmølle i fremtiden udstyres med nødtelefon.

Det vil selvfølgelig ikke dæmpe støjen fra vindmøllerne, når samtlige skovvindmølle telefoner kimer, fordi et barn er blevet væk i skoven. Men den dag, det redder liv, vil det måske dæmpe støjen fra dem, der støjer om støj, og det er næsten ligeså godt.
Nødtelefonen kan evt. også benyttes i stedet for "knappen".


Eksempel på en tænkt dialog:
Man løfter røret og trykker på knappen og hokus pokus:---"Hallo, det er vindmøllekaptajnen, hvad kan jeg hjælpe Dem med..?"


-"Ja, hallo, det er Lærer Jørgensen, jeg er i skoven med to skoleklasser de næste tre timer, og vi synes, at denne vindmølle larmer helt ubærligt meget med den dumme vind, der er i dag. Vi kan vel ikke bede dig om at standse den de næste tre timer..?"


---"Jo, lad mig lige tjekke, hvad EL-systemet siger til det...... hmm... ja, det kan jeg godt, men helst kun 2½ time, for derefter starter primetime, og så bliver det noget dyrt, hvis vi skal købe ekstra strøm hjem fra et kulkraftværk eller en gasmotor.... Kan I leve med det..?


- "Ja selvfølgelig, det hele skal jo gerne fungere, så vi planlægger bare efter det. Mange tak for hjælpen."


--- "Velbekomme."­
19-02-2017 13:21
Jakob
★★★★★
(9328)
­
Måske de største landvindmøller fra Siemens støjer mindre end tilsvarende fra Vestas..?
­
Side 3 af 3<123

Deltag aktivt i debatten Ned med vindmøllestøj.:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik