Husk mig
▼ Indhold

Ned med vindmøllestøj.Side 1 af 3123>
Ned med vindmøllestøj.25-01-2009 05:56
Jakob
★★★★★
(9319)
 
Hvordan får vi nedbragt støjen fra de store vindmøller..?


Kan det være en idé at fylde tårnet 90% op med sand eller måske korn..?  

 
25-01-2009 16:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Møller skal ud på havet

Men sand var nok en god ide!
Da det er gearkasse som støjer, så kan Siemens mølle uden gear være et valg hvor generator kører med samme omdrejninger som mølleaksel
25-01-2009 19:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Da det er gearkasse som støjer, så kan Siemens mølle uden gear være et valg hvor generator kører med samme omdrejninger som mølleaksel


@ Delphi

Bare det var så let, men en roterende propel støjer også. Så der bliver brug for et helt andet design.
25-01-2009 20:44
Kosmos
★★★★★
(5374)
Men sand var nok en god ide!

- ja, hvis det puttes i gearkassen (i passende kornstørrelse) vil det givetvis medføre en skelsættende reduktion i støjniveauet!
25-01-2009 21:13
Jakob
★★★★★
(9319)
 @Boe Carslund-Sørensen


Bare det var så let, men en roterende propel støjer også. Så der bliver brug for et helt andet design.


Ja ok, hvis du vil have støj helt ned på nul, så bliver det en ganske svær opgave.

Så vidt jeg har forstået er det støj fra gearkasse, krøjesystem og bremse, der er langt det værste. Men det er måske forkert opfattet..?
 
25-01-2009 22:03
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Prøv at se og lyt her:

Se Filmen
http://www.lammefjorden.eu/
"Møller og mennesker"
Beboerne fra Kyndby har lavet en video om hvordan det er at bo tæt på de store vindmøller.
Klik her for at se videoen!
25-01-2009 22:34
Jakob
★★★★★
(9319)
 


@Boe Carslund-Sørensen


Ja, den video har jeg jo før set, og det er netop ud fra den, at jeg vurderer, at vindstøjen er den mindste gene, hvormod især krøjning er et problem.

Jeg mener også, at det meste af støjen (hvis man da ellers kan få sig til at kalde den sagte arbejdslyd for "støj"
) i begyndelsen af videoen stammer fra gearet.


Er du uenig i den vurdering..? 
29-09-2009 22:38
guldgåsProfilbillede☆☆☆☆☆
(23)
Hvad mon støjen fra vindmøllerne er i blikstille vejr ?
29-09-2009 23:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvad mon støjen fra vindmøllerne er i blikstille vejr ?

blikstille! Mon ikke!
30-09-2009 09:44
Jakob
★★★★★
(9319)
.Måske kan det være en idé at lægge et lag beton udenpå tårnet, så det bliver mere lyddødt.

Samtidigt kan det måske rustbeskytte jernet, så det nærmest ikke behøver vedligehold i 100 år.

Og når tårnet skal genbruges om ca. 500 år, så lægges det ind i en robot, som hakker cementen af.

Kan det være en metode..?.
30-09-2009 12:53
guldgåsProfilbillede☆☆☆☆☆
(23)
og male det lyserødt så det bliver PÆNT
man kan da også se på om montering af lyddæmpende træstykker ? kan være en ide
30-09-2009 14:03
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Vindmøller har flere former for "støj" og ikke alle kan løses lige let.

Støj fra gear kan løses ved at anvende gearløse vindmøller.
Støj fra vinger kan minimeres ved at neddrosle omdrejningshastigehden, det går desværre ud over produktiviteten.
Støj fra køleanlæg mv. kan løses med støjisolering.

Men hvordan fjernes støj fra rystelser, som forplantes via jordlagene?
Skal vindmøllerne i DK forsynes med stødabsorberende foranstaltninger som i USA?

Lysglimt er også en form for støj, den er synlig og kan i nogle tilfælde paralysere beskueren. Lysglimt opstår når propellen "klipper" lysstrålerne i stykker. Vindmøllebranchen kalder det for skyggevirkninger, hvilket jeg finder er en forkert betegnelse.
Redigeret d. 30-09-2009 14:04
02-10-2009 09:55
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@Boe Carslund-SørensenStøj fra vinger kan minimeres ved at neddrosle omdrejningshastigehden, det går desværre ud over produktiviteten.


Måske ikke så meget, hvis møllen får flere vingeblade. Men så kommer der nok mere støj fra gearet.
Vingens udformning og overflade må også have stor betydning.


Men hvordan fjernes støj fra rystelser, som forplantes via jordlagene?
Skal vindmøllerne i DK forsynes med stødabsorberende foranstaltninger som i USA?


Ja, det er tænkeligt. Har du mere info om, hvordan de gør..?

Angående lysglimt/lysstøj, er det så ikke forbudt at opstille vindmøller, der giver lysshow/kaster skygger i folks stuer i flere timer om året..?.
02-10-2009 10:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men hvordan fjernes støj fra rystelser, som forplantes via jordlagene?
Skal vindmøllerne i DK forsynes med stødabsorberende foranstaltninger som i USA?Ja, det er tænkeligt. Har du mere info om, hvordan de gør..?


På samme måde som de sikre mod jordskælv.
02-10-2009 11:02
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Angående lysglimt/lysstøj, er det så ikke forbudt at opstille vindmøller, der giver lysshow/kaster skygger i folks stuer i flere timer om året..?


Nej, men der er for skyggekast. Skyggekast og lysglimt er ikke helt det samme, skyggekast forekommer kun indenfor et begrænset område, mens kan opfanges/generer meget længere væk. Der findes mennesker, der bliver "hypnotiseret" blot ved at se på et blinkende lys.
02-10-2009 22:44
Jakob
★★★★★
(9319)
.


@Boe Carslund-Sørensen


Jeg vil nok mene, at de fleste vibrationer må reduceres ved afbalancering og i transmissionens ophæng.
Men jeg har svært ved at forstå, at det er så stort et problem. Det er jo ikke som i en bilmotor, at stempler og krumtap kan forstyrre lydbilledet..?

Lyd fra vinden, som en susen i trætoppe, vil vi nok aldrig helt kunne undgå.
Måske er det værre på ældre vindmøller, fordi vingeoverfladen bliver mere ru med tiden, så vi bør opfinde en "vingebladsvaskemaskine"..?

Det må nok siges at være meget vigtigt, at vindindustrien tager klager alvorligt og undersøger sagerne grundigt, så vi kan afhjælpe problemer og lære af dem.

Det gælder i det hele taget energisektoren, at det er god og fornuftig pleje af den offentlige velvilje at reducere støjgener.

Eks.:

.
02-10-2009 23:36
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Først skal miljøministeriet tage problemet alvorligt, de har faktisk lovet en redegørelse i år, men samarbejdet med Ålborg Universitet er blevet stoppe pga. at en professor stillede krav om at få ufiltrerede lydoptagelser.

Vibrationerne kommer også fra svingninger i selve tårnet, når propellen drejer rundt, og der er vibrationsmåleudstyr i tårnet, der stopper vindmøllen når/hvis vibrationerne bliver for kraftige - ikke pga. støj men pga. risiko for metaltræthed i selve tårnet.
03-10-2009 19:22
Jakob
★★★★★
(9319)
.@Boe Carslund-SørensenDet ser ud til, at der allerede er krav fra miljøministeriet angående støj. Hvad er det mere præcist, du ønsker skærpet..?http://www.windpower.org/planlaegning/nabo_til_en_vindmoelle/stoej.html
Citater fra siden:
-----------------
De nye, moderne vindmøller er designet, så de støjer mindst muligt for at være så lidt til gene som muligt. Den lyd man hører i dag, er reduceret til den aerodynamiske støj, hvilket er den lyd der fremkommer fra vingernes vingesus.
-
Støjgrænser
Miljøministeriets støjbekendtgørelse kræver, at lyden fra en vindmølle ikke må overstige 44 dB i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land.
Det vil sige, at når man eksempelvis opholder sig i sin have, så må lyden fra en vindmølle ikke må overstige 44 dB. Det er under lydniveauet ved almindelig tale.
Desuden kræver bekendtgørelsen, at der skal fremføres en støjmåling, før en vindmølle kan opstilles. Overholdes støjkravet ikke vil møllen ikke blive installeret.
Derudover skal man også medregne, at en vindmølle, i modsætning til en motorvej eller jernbane, ikke må bygges lige ved siden af et hus, da minimumsafstanden er fire gange møllens totalhøjde.
-----------------.
04-10-2009 00:26
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det ser ud til, at der allerede er krav fra miljøministeriet angående støj. Hvad er det mere præcist, du ønsker skærpet..?


Det er nu ikke mig der har ønsker omkring støj fra vindmøller men naboerne. De støjgrænser du nævner er for almindelig støj og ikke for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.

Støj er ikke bare støj, hvad det er for en type støje afhænger af svingningerne.

Desuden kan jeg ikke forstå, at et industrianlæg kun må "støje" med 30 DB i tidsrummet 16:00 til 8:00 mens en vindmølle må støje med 44 DB, har du en logisk forklaring, så vil jeg da gerne informeres.

NB: Så kan støj fra en vindmølle ikke måles før end vindmøllen er opstillet, de "støjmålinger", der bl.a. udføres i forbindelse med en VVM-redegørelse, er beregnede værdier - og når vindmøllen først står der, er det op til den enkelte kommune hvad og hvor meget, de vil gøre ud af naboklager over støjgener. Desuden er der 2 grænseværdier en ved 6 s/m og en ved 8 s/m.

Hvis du laver den samme opstilling, men for lavfrekvent støj er grænseværdien for gener 20 DB. Hvor den reelle grænseværdi er, hvis man vil undgå skadelige påvirkninger ved jeg ikke.

Der skal også tages hensyn til, at en forøgelse af støjbelastningen på 3 DB opfattes som en fordobling af støjniveauet. Og ude på landet hvor der normalt kun er fuglesang og lidt raslen i løvet, er 44 DB fra en vindmølle en mangedobling af støjniveauet. Og "byboerne" er netop flyttet på landet for at få fred og ro, derfor bliver de gale, når der kommer et "trussefirma" og vil opstille vindmøller, og ødelægge idyllen.
04-10-2009 10:02
Jakob
★★★★★
(9319)
.@Boe Carslund-Sørensen


Vibrationerne kommer også fra svingninger i selve tårnet, når propellen drejer rundt, og der er vibrationsmåleudstyr i tårnet, der stopper vindmøllen når/hvis vibrationerne bliver for kraftige - ikke pga. støj men pga. risiko for metaltræthed i selve tårnet.


Det problem kan med stor sikkerhed gøres mindre ved at bygge et kraftigere tårn.
Men når en vindmølle slår fra i hård vind, så er det normalt ikke af hensyn til tårnet, men til vingen og evt. generatoren..?


Det er nu ikke mig der har ønsker omkring støj fra vindmøller men naboerne.


Ok, men hvad er SDE's officielle holdning..?


Desuden kan jeg ikke forstå, at et industrianlæg kun må "støje" med 30 DB i tidsrummet 16:00 til 8:00 mens en vindmølle må støje med 44 DB, har du en logisk forklaring, så vil jeg da gerne informeres.


Det gælder vist ikke alle industrianlæg. Jeg har i hvert fald oplevet maskiner, der har støjet betydeligt mere.
Men jeg gætter på, at man altid kan finde mystiske eksempler, når man sammenligner.
Det mest absurde, jeg har oplevet, er nok et støjniveau så højt i børnehaven, at pædagogen øjeblikkeligt skulle montere høreværn, hvis det havde været i industrien.
Sådanne forhold synes jeg ganske enkelt ikke, at vi kan være bekendt, hverken overfor børn eller pædagoger.


Og ude på landet hvor der normalt kun er fuglesang og lidt raslen i løvet, er 44 DB fra en vindmølle en mangedobling af støjniveauet. Og "byboerne" er netop flyttet på landet for at få fred og ro, derfor bliver de gale, når der kommer et "trussefirma" og vil opstille vindmøller, og ødelægge idyllen.


Ja, og ud fra den betragtning bliver de desværre nok aldrig tilfredse.
Det gode er, at det kun behøver at være et overgangsfænomen.
Når deres landsted engang får nye ejere, så vil de være indstillet på, at der er en vindmølle i nærheden.


.
04-10-2009 14:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Vibrationerne kommer også fra svingninger i selve tårnet, når propellen drejer rundt, og der er vibrationsmåleudstyr i tårnet, der stopper vindmøllen når/hvis vibrationerne bliver for kraftige - ikke pga. støj men pga. risiko for metaltræthed i selve tårnet.


Det problem kan med stor sikkerhed gøres mindre ved at bygge et kraftigere tårn.


Jeg har en mistanke om, at der blot opnås en dybere tone = mere støj.
05-10-2009 10:29
Jakob
★★★★★
(9319)
.@Boe Carslund-Sørensen


En dybere tone er ikke det samme som mere støj.

Uden at være helt sikker, så vil jeg tro, at vi kan sammenligne det lidt med et pendul.

Hvis vi har et let lod hængende i snor og giver det et dask, så svinger det meget.
Men vælger vi et tungere lod, så vil det samme dask give en mindre svingning.
Det er ikke kun frekvensen, der bliver lavere, det er også bølgelængden, der bliver længere, og ampituden, der bliver mindre, når massen øges.
Så en større masse bør både give støj ved lavere lydtryk (ampitude) og lavere frekvens. Den lavere frekvens kan tilmed sende noget af støjen udenfor hørbart område.

Men det afgørende er måske at finde en masse på tårnet, så dets egensvingning/resonans (den frekvens, som det helst svinger med) ligger så langt som muligt fra de svingninger, som vinden og øvrige forhold på stedet forårsager.


.
05-10-2009 13:44
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
En dybere tone er ikke det samme som mere støj.


En dybere tone øger udbredelsen af støj, derfor er det en god ide i etageejendomme at have bashøjtaleren øverst. Bastoner forplanter sig længere væk end diskanttoner.

Det er ikke kun frekvensen, der bliver lavere, det er også bølgelængden, der bliver længere, og ampituden, der bliver mindre, når massen øges.
Så en større masse bør både give støj ved lavere lydtryk (ampitude) og lavere frekvens. Den lavere frekvens kan tilmed sende noget af støjen udenfor hørbart område.


Ja, måske udenfor det normale hørbare område, men så øges mængden af lavfrekventstøj og infralyde, som er mere skadelige end hørbarstøj og derfor har en lavere grænseværdi.
05-10-2009 15:29
Jakob
★★★★★
(9319)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
En dybere tone øger udbredelsen af støj, derfor er det en god ide i etageejendomme at have bashøjtaleren øverst. Bastoner forplanter sig længere væk end diskanttoner.


Det er med jord og ikke luft som medie, og i øvrigt er amplituden normalt større på bassen i et lydanlæg.Boe Carslund-Sørensen skrev:
så øges mængden af lavfrekventstøj og infralyde, som er mere skadelige end hørbarstøj og derfor har en lavere grænseværdi.


Det er noget værre sludder, at infralyd er mere skadelig end hørbar støj.

http://www.windpower.org/planlaegning/nabo_til_en_vindmoelle/stoej.html
Citat:
------------------
Infralyd
Det er dokumenteret, at denne støjform ikke udgør et problem for mennesker.
------------------


.
05-10-2009 16:02
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det er noget værre sludder, at infralyd er mere skadelig end hørbar støj.

http://www.windpower.org/planlaegning/nabo_til_en_vindmoelle/stoej.html
Citat:
------------------
Infralyd
Det er dokumenteret, at denne støjform ikke udgør et problem for mennesker.
------------------


Jakob

Jeg tror, at du skal vælge dine kilder med lidt større omhu.

http://www.at.dk/sw12844.asp

http://www.at.dk/sw7699.asp

Partindlæg fra vindmøllebranchen regner jeg ikke for et sandhedsvidne.
05-10-2009 18:24
Jakob
★★★★★
(9319)
.@Boe Carslund-Sørensen


Ja, efter din pålidelige kilde kan infralyden være skadelig ved et højt lydtryk. Men det fremgår ikke, om det er tilfældet i forbindelse med vindmøller.
Jeg tror stadig heller ikke, at infralyd (uhørbar) er så skadelig, som hørbar støj.

Hvis man gør tårnet tungere, og det medfører, at en del lavfrekvent lyd bliver omdannet til infralyd, så kan det meget vel være en god handel.
Men det kan også være sandsynligt, at nogle lyde helt vil forsvinde, fordi tårnets resonansfrekvens er blevet en anden, som ikke passer til støjsenderen..
05-10-2009 20:41
Jakob
★★★★★
(9319)
.


@Boe Carslund-Sørensen


Tror du, at man retningsbestemt kan dæmpe den støj, som forplanter sig gennem jordoverfladen, hvis man ca. 10 meter fra møllefundamentet i retning mod naboen graver en kort dyb grøft på tværs..?


.
05-10-2009 23:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Tror du, at man retningsbestemt kan dæmpe den støj, som forplanter sig gennem jordoverfladen, hvis man ca. 10 meter fra møllefundamentet i retning mod naboen graver en kort dyb grøft på tværs..?


Det kommer helt an på hvordan jordlagen ligger, de følger desværre ikke jordoverfladen, men hvis man kan afbryde forbindelsen mellem de lydtransporterende jordlag, vil jeg da gå ud fra at støjen stoppes.


Infralyd og skadevirkninger:

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/bogkapitler/tekn-arb-hyg-II-kap-VII.pdf
06-10-2009 12:07
Ole O
☆☆☆☆☆
(4)
Så vidt jeg kan se (og har hørt) er der ingen grund til at tro at infra-lyd skulle være mere farlig end "almindelig" lyd.

Arbejdstilsynet arbejder da også med anbefalede lydniveaugrænser på 95 - 105dB(G). Det er pænt høje lydtryk. Men øret hører extremet dårligt nede ved disse lave frekvenser så meget af det vil (næsten) ikke kunne høres.

Læg forresten mærke til at Arbejdstilsynet selv siger OK for en højere grænse på ca. 100 dB(G) i busser - fordi det er svært at undgå (det er givetvis de store vinduer som kan give nogen enorme lydtryk når de bliver sat i svingninger).

Det kunne nok også give dig, Jakob, en fornemmelse af hvor generet du vil blive af infralyd. Bliver du dårlig af at køre i bus ?

En anden undersøgelse jeg har set er måling i en almindelig personbil med nedrullet siderude ved 110 km - det gav også noget i retning af 100 dB infralyd.

@Jakob: Mit gæt ville være, at det ikke er vindmølletårnet som giver mest infralyd fra sig - jeg ville tro at det var vingerne når de suser rundt. Og jeg ville tro at det var luftbåret støj mere end jord-transmitteret (men det er selvfølgelig bare mit gæt).

Læg forresten mærke til at vindmølleindustrien bruger ordet "infralyd" på en anden måde end Arbejdstilsynet (nemlig om de MEGET lavfrekvente lyde helt nede under 2 Hz). Området mellem 2 og 20 Hz kalder vindmølleindustrien for "lavfrekvent støj".
06-10-2009 14:08
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Så vidt jeg kan se (og har hørt) er der ingen grund til at tro at infra-lyd skulle være mere farlig end "almindelig" lyd.

Men øret hører extremet dårligt nede ved disse lave frekvenser så meget af det vil (næsten) ikke kunne høres.


@Ole O

Prøv lige at sætte disse 2 fakta sammen. Jeg får det til, at vi kan blive ramt af lyde, vi ikke opfanger med øret, dvs. høreværn hjælper ikke, og påvirkninger registres kun hvis vi bliver utilpas. Et faktum som hos mig vækker bekymring.

Der er faktisk lavet undersøgelse over de helbredsmæssige virkninger (med tidsgrænser) er for lavfrekventstøj og infralyd.

http://www.ami.dk/upload/dok13.pdf
06-10-2009 20:22
Jakob
★★★★★
(9319)
.@Ole O


Læg forresten mærke til at Arbejdstilsynet selv siger OK for en højere grænse på ca. 100 dB(G) i busser - fordi det er svært at undgå (det er givetvis de store vinduer som kan give nogen enorme lydtryk når de bliver sat i svingninger).

Det kunne nok også give dig, Jakob, en fornemmelse af hvor generet du vil blive af infralyd. Bliver du dårlig af at køre i bus ?


Nej, jeg bliver nærmere køresyg i personbiler, og det hjælper ligefrem at åbne vinduet, selvom vinden buldrer i hele kabinen.Mit gæt ville være, at det ikke er vindmølletårnet som giver mest infralyd fra sig - jeg ville tro at det var vingerne når de suser rundt. Og jeg ville tro at det var luftbåret støj mere end jord-transmitteret


Det vil jeg nok også gætte på. Måske kommer der et "puf", hvergang et vingeblad passerer tårnet..?

Ud fra Arbejdstilsynets skrivelse fremgår det, at en blæser kan være årsag til infralyd.
Men i modsætning til en blæser, så fjerner en vindmølle energi fra luftens bevægelse, og derfor tror jeg nok ikke at problemet er så stort eller langtrækkende.


Læg forresten mærke til at vindmølleindustrien bruger ordet "infralyd" på en anden måde end Arbejdstilsynet (nemlig om de MEGET lavfrekvente lyde helt nede under 2 Hz). Området mellem 2 og 20 Hz kalder vindmølleindustrien for "lavfrekvent støj".


Ja, der er uneighed om definitionen på infralyd, og jeg ved ikke, hvem der har ret.

@Boe Carslund-Sørensen


Jeg får det til, at vi kan blive ramt af lyde, vi ikke opfanger med øret, dvs. høreværn hjælper ikke, og påvirkninger registres kun hvis vi bliver utilpas. Et faktum som hos mig vækker bekymring.


Jeg tror, at du ser spøgelser.
Hvad skulle give lydtryk af betydning fra en vindmølle ved så lav frekvens..?


hvis man kan afbryde forbindelsen mellem de lydtransporterende jordlag, vil jeg da gå ud fra at støjen stoppes.


Så lykkedes det os da at blive enige om noget..
06-10-2009 21:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Ole O + Jakob

Måske I bliver klogere af at læse denne rapport fra AAU 2005:

http://vbn.aau.dk/fbspretrieve/2556735/Vurdering_af_lfs.pdf

Eller denne artikel fra ing.dk:

http://ing.dk/artikel/437-infralyd-skal-tages-alvorligt

Eller denne fra AUU:

http://www.es.aau.dk/sections/acoustics/research/projects/gener_fra_lavfrekvent_stoej/pressemeddelse_juni_2007/
06-10-2009 22:36
Ole O
☆☆☆☆☆
(4)
Hej Boe,

Jeg kan godt følge hvad du mener.

Men jeg synes ikke at "Helbredseffekter af støj i arbejdsmiljøet" (dit link) er særlig overbevisende. Der er forrygende mange "tror", "antages", "tyder på", "indikerer" og lignende ukonkrete formuleringer - og selv de nævnte undersøgelser kritiseres ofte af rapportens forfattere for at være mangelfulde.

Det ser dog ud som om at det kan konkluderes at kraftig støj påvirker blodtryk etc. Men i samme åndedrag nævnes det at den psykiske belastning påvirkes af karakteren af støjen (er det irriterende støj eller ej) samt om man kan (eller tror man kan) skrue ned for lyden hvis man har lyst. Det sidste kunne jo i hvert fald tyde på, at u-hørbar infralyd måske ikke er så skadelig eftersom man jo ved den slags støj ikke er klar over at man bliver påvirket - så man måske ikke bliver "irriteret".

Rapportens eneste rigtig konkrete (så vidt jeg har opdaget) reference til undersøgelse af lavfrekvent lyd (som de forresten definerer som lyde under 500 Hz - dvs. meget af den lyd vil være klart hørbar for almindelige mennesker) drejer sig om lydtryk på 150 dB eller derover - hvilket et afsindigt højt lydtryk hvadenten man kan høre det eller ej. Det er mig bekendt ikke representativt for hverken vindmøller eller andre almindeligt forekommende støjkilder.

Så jeg kan ikke se at den rapport fortæller at infralyd (eller uhørbar lavfrekvent lyd) skulle være mere farlig end almindelig hørbar lyd. Måske endda tvært imod.

Men du er bekymret for om der skulle være sådan en effekt af u-hørbar lyd - og det er du jo i din gode ret til at være. For mit vedkommende bekymrer det mig ikke. Jeg har stadig ikke set nogen rapport eller undersøgelse der bekymrer mig og så vidt jeg kan forstå er vi alligevel omgivet af uhørbar infralyd alle vegne (store vinduespartier som sættes i svingninger af vinden - busser og tog med store vinduespartier - ventilation eller aircondition) så det ville virkelig være mærkeligt om ikke noget af alt dette skulle have vist sig at gøre folk syge (hvis der var noget om det) - og som der så ville være nogen der satte sig for at undersøge.

Jeg tror også at du kommer til at vente længe før der fremkommer undersøgelser som vil kunne be- eller afkræfte din bekymring. Men måske ville det kunne berolige dig at købe en lydmåler - helst med G-kurve (som er specielt velegnet til måling af lave frekvenser). Sådan en kan velnok ikke koste en formue. Så kunne du jo måle dig frem til de steder med den laveste infralyd. Så havde du da gjort hvad du kunne.


@Jakob: Ja jeg tror det er ret kompliceret hvad der sker når sådan et vindmølleblad kommer susende - men man kunne da gætte på at den energi som bladet fjerner fra vinden kunne give et lille "sug" i stedet for ventilationsanlæggets lille "pust" og sådan nogen rytmiske "pust" eller "sug" må vel egentligt ligne lyd temmelig meget.
06-10-2009 23:03
Ole O
☆☆☆☆☆
(4)
Hej Boe,

Det ser ud til at være nogen ganske interessante links du har givet. Jeg har desværre ikke tid til at gå i dybden med dem nu, men jeg er da lige faldet over et par ting:

1) Artiklen i ingeniøren: Der er da utvivlsomt rigtigt at nogen er bedre til at høre infralyd end andre. Og jeg forstår godt at de mennesker må synes det er irriterende. Men du startede med at sige at du var bekymret for om du kunne blive syg af lavfrekvent ikke-hørbar lyd - og det er da noget andet. Jeg kan heller ikke se nogen referencer til at nogen påviseligt er blevet syge.

2) "Vurdering af lavfrekvent støj" Aalborg Universitet. Blot lige et eksempel: prøv at kigge på side 17 figur 5. Den kurve viser at der er infralyd på op til 65 dB mellem 1 og 2 Hz når alle møller kører. Det er langt under "almindelige menneskers" hørelse.
Prøv så at sammenligne med side 19 figur 11. Lyd optaget samme sted som ovenstående - men nu med alle møller standsede. Nu er der infralyd på op til 55 dB mellem 1 og 2 Hz. Møllerne giver altså 10 dB "ekstra" irritation. Men det vigtige her er at der altså er infralyd til stede SELVOM møllerne ikke kører. Infralyden er der altså helt naturligt. Det er rigtigt at vindmøllerne giver ekstra lavfrekvent støj. Men man skal ikke tro at al infrastøj kommer fra maskiner - det findes naturligt.
08-10-2009 17:50
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Ole O

Der er bare lige det mærkelige, at Ålborg Universitet stoppede samarbejdet med lydmålingsfirmaet fordi lydoptagelserne blev lavet med et filter, som fjernede infralyd og lavfrekvent lyd. Miljøministeriet har lovet en uvildig rapport i foråret 2009, men den er ikke kommet endnu. Om grunden er at rapporten påviser både infralyd eller lavfrekvent lyd eller den slet ikke er færdig ved jeg ikke. Men naboer til vindmøller i England er blevet drevet fra hus og hjem pga. støjgener.
Undersøgelser i England har vist, at afstanden mellem beboelse og de store vindmøller skal op på over 1500 m i stedet for 4 gange møllehøjden for at undgå støjgener, er ret tankevækkende.
09-10-2009 19:19
Ole O
☆☆☆☆☆
(4)
Hej Boe,

Ja jeg har godt hørt rygter om at Aalborg Universitet og Delta er blevet gevaldigt uenige om nogle af disse målinger - men det er ikke lykkes mig at få en kort forklaring på hvad det i realiteten drejer sig om. De rygter jeg har hørt drejer sig dog ikke kun om filtre eller ikke-filtre - de drejer sig eksemplevis også om det er relevant at måle støj på møller tættere på møllen end den afstand der mindst skal være mellem bolig og mølle (altså: skal man måle støj et sted hvor der alligevel ikke er nogen der må bo ?). Men det er som sagt kun rygter.

Din kommentar om filtre er derimod meget rigtig og vigtig. Så vidt jeg kan se er rigtig meget lovgivning udformet udfra målinger af A-kurve vejet støj (måles i dB(A)) og hvis man koncentrerer sig om infralyd er det meget vigtigtere at måle G-kurve vejet støj (målet i dB(G)). Begge disse kurver er i et vist omfang lavet for at efterligne det menneskelige øre (mere eller mindre). A-kurve vejning efterligner at øret er meget følsomt omkring et par tusinde Hz (1 - 3 kHz) men følsomheden bliver mindre og mindre jo længere du går mod dybe toner (altså lav frekvens). Når vi kommer helt ned til infralyd (som jeg vælger at opfatte som lyde under 20 Hz) så kan man groft sagt ikke høre noget mere. Jeg skriver "groft sagt" fordi der faktisk findes nogle få mennesker som godt kan høre infralyd og almindelige mennesker kan også godt hvis lydtrykket er meget højt (for de fleste mennesker skal en lyd på 3 Hz være 110 dB højere end en lyd på 2 kHz før vi kan høre den). Og det er rigtig rigtig meget kraftigere.

Et eksempel: Lad os sige at vi har en lyd på 105 dB med en frekvens på 3 Hz. Hvis denne lyd måles uden filter (hvilket ofte giver en masse "irrelevant støj" - eksempelvis fra vindstød eller en dør der bliver lukket op eller i eller alle mærkelige ting som man ikke er interesserede i skal forstyrre ens måling) så får man altså de 105 dB. Hvis den måles med et G-kurve filter så vil den blive målt til at være ca. 85 dB(G) - og hvis den bliver målt med et A-kurve filter så vil den være ca. 5dB(A). Så hvis man ikke er enige om hvordan man måler lavfrekevent lyd, så kan man få hvilketsomhelst resultat.

Men sådan rent historisk er det meste lovgivning omkring støj vistnok lavet udfra A-kurve vejet støj - og det er i de fleste tilfælde også meget fornuftigt, fordi de fleste mennesker reagerer på støj de kan høre og næsten ikke (eller slet ikke) reagerer på støj de ikke kan høre. A-kurve passer nogenlunde rimeligt godt med den gennemsnitlige menneskelige hørelse.

Men jeg skal da skynde mig at sige, at jeg sagtens kan forestille mig larmende vindmøller som jeg ville være meget ked af at have som naboer (ligesom en motorvej) - men jeg tror faktisk at mange af de problemer der er med vindmølle-støj-gener skyldes ganske almindelig hørbar larm - der som nævnt kan være frygtelig irriterende. DEN larm vil man finde med en A-kurve vejning af lyden - og det er så vidt jeg forstår også den som miljøstyrelsen sætter grænser for.

Det kunne være spændende at grave lidt mere i hvad problemet egentligt var i England. Sommetider er rygter helt enormt misvisende.

Og for de få mennesker som kan høre infralyd er det selvfølgelig rigtig skidt - men problemet er komplext. Faktisk synes jeg at dit sidste link http://www.es.aau.dk/sections/acoustics/research/projects/gener_fra_lavfrekvent_stoej/pressemeddelse_juni_2007/ giver en meget sober beskrivelse af nogle af problemerne. Det ER svært.
09-10-2009 21:31
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Ole O

Jeg ved ikke om hverken du eller jeg bliver klogere af at læse denne hjemmeside:

http://www.windturbinesyndrome.com/
12-10-2009 09:50
Jakob
★★★★★
(9319)
.@Ole O


Tak for din deltagelse, som højner debattens niveau. Boe er jo næstformand i SDE, og som du kan se på videolinket til højre "Møller og mennesker", så kører de kampagne mod opstilling af vindmøller:
http://www.energiforbrugeren.dk/

Derfor er det selvsagt vigtigt for Danmarks VE-udbygning at reducere støjgenerne og mane de værste spøgelser i jorden.Hvad tror du, der vil ske med støjgener overfor naboer, hvis vindmøllen fundamenteres på bjerg/klippe (f.eks. i Norge eller på Grønland) i stedet for i jord ..?.
12-10-2009 15:51
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Boe er jo næstformand i SDE, og som du kan se på videolinket til højre "Møller og mennesker", så kører de kampagne mod opstilling af vindmøller:


Forkert kære Jakob - hverken SDE eller jeg kører en kampagne mod vindmøller, vi kører en kampagne mod løgne og fortielser omkring vindmøller.

Selvfølgelig støtter vi vores medlemmer, når de kommer i klemme mellem vindmølleprojektmagernes og kommunernes økonomiske interesser i opstilling af vindmøller tæt på medlemmernes boliger.
Redigeret d. 12-10-2009 15:51
12-10-2009 18:27
Jakob
★★★★★
(9319)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Forkert kære Jakob - hverken SDE eller jeg kører en kampagne mod vindmøller, vi kører en kampagne mod løgne og fortielser omkring vindmøller.


Det vil jeg lade læserne om at vurdere. Jeg synes, at det er en skrækkampagne.
Men skal I så ikke også fortælle om de mennesker, som undgik at dø af partikelforurening, fordi vi fik flere vindmøller op..?

Det hører man ikke så meget om, så det må jo også være en fortielse, som SDE skal oplyse sine forbrugere om på forsiden af hjemmesiden..!!
.
Side 1 af 3123>

Deltag aktivt i debatten Ned med vindmøllestøj.:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Vindenergi
Vindmøller
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik