Husk mig
▼ Indhold

Nej! Nu må det fandme holde op


Nej! Nu må det fandme holde op02-12-2008 17:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja oven på den co2 fremmende fiasko med sparepærer som omlægger varmeforbrug minimum med en faktor 3 set i co2 perspektiv når netop den overvejende vindmøllestrøm fravælges og co2 belastende kedel produceret varme vælges.

Rækken af andre mindst lige så tåbelige tiltag er næsten uendelig.

Men nu: Nu har kvotesystemet for erhvervsdrivene gjort sit indtog. Hvis en mellemstor gartner skal udvide sin produktion skal han ud og købe kvoter eller det skal den energileverandør han bruger som kunne være et kulfyret kraftværk, skal vi sige en leverandør til Energi Fyn som igen kunne være Fynsværket.

Hvis nu denne aktive gartner der som sagt vil udvide sin produktion: hvad kan han nu gøre. Ja! Han kan jo spare på den energi han bruger, så det samlede energiforbrug over året er det samme efter han har udvidet sin produktion. Og hvordan gør man så det. Jo! Man installerer da nogle solfangere og ikke nok med det man laver da så denne energi kan afsættes i fjernvarmenettet. Og ikke nok med det man installere da også nogle strømforbrugende varmepumper til at løfte energien fra solfangerne når temperaturen ikke er tilstrækkelig til at afsætte energi i fjernvarme nettet.

Nu kan gartneren forsyne sine drivhuse med energi i sommer halvåret og han kan afsætte energi til fjernvarmenettet og opvarme net, for at maksimere afsætningen fra de meget store solfangerarealer bruger han nu også strøm til aften og nattetimerne til at afsætte energi. Herunder forsommer og sensommer bruges el-energi.

Ved alle de foranstaltninger til mange millioner for et større gartneri har gartneren nu måske reduceret sit co2 belastende forbrug med 25 % og kan altså udbygge sin produktion med 25 %.

Det er da det mest tåbelige resurseforbrugende tiltag man kan tænke sig. Det eneste man opnår i den periode på året hvor vindmøllerne stor set ikke producere strøm og herunder har de decentrale kraftværker ikke noget særligt produktionsbehov fordi varmeforbruget i fjernvarmenettet er vigende. Derfor skal kraftværket som fynsværket producere massivt i sommerhalvåret og altså afsætte massive spildenergi ved at opvarme havvand eller evt opvarme fjernvarmevand.

Men konklusionen er nu at Fynsværket producere strøm som er en mangelvare. Gartner køber nu strøm for at producere fjernvarme som forekommer til overflod ved det kraftværk som producerer den strøm som er en mangelvare som altså gartneren køber for at lave varme i den anden ende af fjernvarmenettet. Det er et co2 belastende svineri som ikke har nogen gavnlig virkning overhovedet.
Redigeret d. 02-12-2008 19:46
03-12-2008 09:50
manse42
★★★☆☆
(633)
Netop CO2 tænkning!!!!!

På en måde jeg ikke havde forventet, men ganske CO2-logisk hvis jeg forfølger tankegangen om at lade CO2 forsvinde - regnskabsmæssigt.

Derudover ville det da være mere smart for gartneren at forbrænde metan til opvarmning og strømproduktion (han skal vel bruge højtryksnatrium lamper om vinteren), og bruge den dannede "gift" til at forsyne sine planter med det for planterne livsvigtige carbondioxid og dihydrogenoxid
03-12-2008 10:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Manse42

Jo! Det gør han også. Gartnerne omkring Odense har nedlagt deres naturgasmotorer og er overgået til fjernvarme som er meget fornuftig. Man har så bevaret en mindre motor til at lave co2 mm. til planterne. Til højtryksnatrium lamper om natten hvor han ikke skal bruge så meget co2 eller koncentrationen fra dagtiden i huset, er stadig betydelig, her er det fornuftig hvis altså væksthuse stadig ikke har brug for co2, at så overvejende købestrøm som produceres ved møller eller produktioner som ikke kan lukkes ned, at det bruges.
Redigeret d. 03-12-2008 10:23
03-12-2008 10:30
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
- lige en kommentar til manse32 ´s DHMO.

DHMO er et stof man bestemt ikke skal spøge med.
http://www.dhmo.org

Det er da muligt at planter i ørkenen eller tørre marker trives voldsomt meget bedre med lidt ekstra DHMO, men et sådant tilskud er jo at ændre naturens sarte balance
03-12-2008 10:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Frank

Når man øger co2 fra 300 ppm til 1000 ppm i et væksthus så kan man kalde det vækst. Man har nogle daglige tilvækster som er markant bedre ved den øgede co2. Hvordan mon moder natur håndter denne mulige massive tilvækst ved altså at binde mere co2 via fotosyntese, i plantemateriale.
03-12-2008 11:14
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
- ja, biosfæren er vokset markant i takt med mere CO2. Specielt i sahel, og andre ørkenområder har vi så set højere DHMO fra skyerne hvilket nærmest gør disse forfærdelige naturstidige muligvis menneskeskabte grønne områder er blevet stabile


Spændende at se hvordan en større og mere CO2-sulten biosfære nogle år efter faldende globale temperaturer påvirker CO2-indholdet i atmosfæren. -Efter atmosfæren således får et mere CO2-optagende ocean og en stor biosfære.
Vil dette overrule menneskets CO2-tilførlsel? Vil vi se CO2 dykke indenfor måske 5 år?

Delphi, du skriver:
Ved alle de foranstaltninger til mange millioner for et større gartneri har gartneren nu måske reduceret sit co2 belastende forbrug med 25 % og kan altså udbygge sin produktion med 25 %.


Holdkæft hvor belastende.

Det er tit man spørges "Jamen hvad er da problemet hvis vi tager fejl omkring CO2?"
Dit eksempel, Delphi, er så bare et ud af XXXXX. Grotesk at sætte hele verden til at tælle grannåle, dette er om noget spild af ressoucer !og bestemt ikke specielt gunstig for folks lyst til at drive virksomhed eller på anden vis sikre fremtidens velfærd og muligheder for at ændre på noget.

Jeg synes det er super - og iøvrigt tvingende nødvendigt - at finde frem til bedre energiløsninger for fremtiden. Men skulle det være en hjælp at sabotere folks arbejde i den forbindelse? Vil det give nationerne mere slagkraft til at finde de rigtige løsninger?
Redigeret d. 03-12-2008 11:15
03-12-2008 11:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Frank

Dit eksempel, Delphi, er så bare et ud af XXXXX. Grotesk at sætte hele verden til at tælle grannåle, dette er om noget spild af ressoucer !og bestemt ikke specielt gunstig for folks lyst til at drive virksomhed eller på anden vis sikre fremtidens velfærd og muligheder for at ændre på noget.


Der er en direkte forbindelse mellem co2problematikken og øgede bevillinger til forskning og projekter (læs nytteløse brint-projekter) som stort set ikke har nogen virkning og i mange tilfælde virker direkte i mod de store overordnede (optimale) energiproduktionsmønstre som virkelig er vedvarende og optimale.

Co2 problematikken har fostret nogle "kærlighedsobjekter" som vindmøller, solfanger og ikke mindst besparelser.

En hver Co2 fanatiker er da bedøvende lige glad med hvad co2- og miljøreduktionen er ved at investere 2 milliarder i en møllepark set i forhold til at investere 1.8 milliard i mølleparken og 200 mill i at omlægge 25 % af fjernvarmeforsyningen for århus så overskudsstrømmen fra disse møller sammen med overskudsvarmen fra studstrup kan forsyne 25000 husstande co2 fri og med en miljøbelastning under eller nær nul. Og når det er sådan så sker det ikke.

Den optimale og bæredygtige mulighed forekommer ikke i virkelighedens verden.

Det overvejende indtryk er lidt roden rundt på stedet, lidt flis fra langbortistan gerne omsat i store briketfabrikker til millioner (betalt af de danske varmekunder) og massive transport omkostninger inden disse håbløse tiltag gør og giver det de skal: godt bogføringsresultat VOLA. Problemet er bare at alle de co2 udledende aktiviteter omkring et specifikt projekt de kommer jo altså ikke med i kraftværkets co2 bogføring. Hvis var det givet negativ.
Redigeret d. 03-12-2008 12:04
03-12-2008 15:54
manse42
★★★☆☆
(633)
DHMO.org

LOL

@ delphi

Den optimale og bæredygtige mulighed forekommer ikke i virkelighedens verden.


??????

Det kommer helt af sig selv. Hvis du er under 30 kommer du til at opleve oliens endeligt inden du er 80. Så er der bare ikke mere olie, der kan betale sig at bore frem (det er en forudsigelse fra min egen personlige velunderrettede side. Google forsøgsvis "Peak Oil" )
Så med mindre der er nogen der forbyder folk at tænke, er problemet løst indenfor 50 år. Ser jeg på det politiske "klima" er der al god grund til at tro at nogen prøver at forbyde andre at tænke.
Redigeret d. 03-12-2008 19:44
03-12-2008 20:03
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Manse42

Så med mindre der er nogen der forbyder folk at tænke, er problemet løst indenfor 50 år. Ser jeg på det politiske "klima" er der al god grund til at tro at nogen prøver at forbyde andre at tænke.


JO men hvorfor: når man nu er af den opfattelse af jordens endelige er nært forestående hvorfor bruger man så feks 2 milliarder på en møllepark hvor denne mølleparks produktion er meget tvivlsom omkring reduktion af brændselsforbrug i det øvrige el-produktionssystem.

Hvorfor er nogle oplagte og til "himlen skrigende" bogføringstiltag så udmærket nok for det politiske establishment. Netop efter Milliarder og atter milliarder til det danske produktionssystem må man nu igen åbne op for mere kul til el-produktion simpelhed fordi mere og mere energiproduktion spildes i tåbelige produktionssystemer hvor man ikke økonomisere med de resurser man har til rådighed. Og det eneste man (politisk) har af løsninger er mere af det tåbelige og kun det.

Hvorfor er det så oplagt et mål i sig selv at sige: gennemsnits produktionen af el i danmark produceret på konventionel kraftværker er feks 300 g co2 pr kwh. Ergo er co2 besparelsen 270 g pr kwh når nu vindstrøm betinger 30 g/kwh. Hvorfor skal man så åbenlys bedrage sig selv fordi:

At langt over halvdelen af denne vindstrøm er dissideret ubrugelig og må eksporteres på tidspunkter hvor den i udlandet vil flytte opvarmning mod kedelproduktion, altså: den strøm vi sælger er mere co2belastende fordi den forrygger produktionsmønstret i modtagerlandet mod mere Co2belastende produktion, modsat den strøm vi importerer.

Hertil at kraftværker i Danmark for at møllestrømmen simpelhed kan forbruges må Kraftværkerne overgå til ren kedelproduktion fordi deres el-produktion er ubrugelig.

De reelle co2 reduktioner er meget lave og herunder når mølleudbygningen den kombineres med alle de tiltag som virkelig maksimere flaskehalsproblemet i vort produktionssystem mod spidslastproduktion som er drivende mod co2.

Hvordan kan man fuldt og helt se bort fra disse forhold, hvad man gør.
Redigeret d. 03-12-2008 20:06
04-12-2008 10:30
manse42
★★★☆☆
(633)
Hvordan kan man fuldt og helt se bort fra disse forhold, hvad man gør.


Drop CO2 tænkning. Rent faktisk har vi svært ved at nå en fordobling af CO2 i atmosfæren (vi mangler 200 ppm ) hvis vi på 50 år kun har nået 60ppm og 40 % af den aktuelle udlening kommer fra olie der er på vej ud og ikke sådan lige med det samme kan erstattes.

Se problemet som det virkelig er.
04-12-2008 15:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Manse42

Jeg forholder mig ikke til co2-problematikken jeg forholder mig til: at til og med 2005 (over en tiårig periode) var den direkte støtte til vindmøller omkring 10 milliarder pr år. 4 – 5 Milliard via pso for en garanteret pris for møllestrøm, langt over markedsprisen, 3 – 4milliard til balanceregulering og herunder net udbygning, mistet skatteindtægt fra lukrative afskrivningsregler for mølleprojekter til 3 milliarder pr. år.

De 10 Milliarder pr år har ikke givet nogen miljøreduktion. Den reduktions som fremføres i pressen er udelukkende en fantasifuld frembragt størrelse som er frembragt ved en kreativ form for talgymnastik.

I forlængelse af franks betragtninger om co2 problematikkens afledte effekt: folkestemningen er styret af et eller andet paranoia lignende reaktionsmønster som er totalt irrationel set i forhold til at optimere energisektoren. Optimering og effektivisering skal være målsætningen, og netop i den store sammenhæng.
Redigeret d. 04-12-2008 21:24
05-12-2008 11:02
manse42
★★★☆☆
(633)
Støtte foranstaltningerne er i høj grad afhængige af CO2 problematikken.
Det er jo CO2 tænkning, der har ført til de mærkelige regler vi trækkes med... og hvis det er meget irrationel tankegang der ligger bag så bliver resultatet det også.

Bruger man halvdelen af den energi man får ud af at forbrænde kul til at lade det resulterende CO2 forsvinde ned i huller i jorden, er det et meget irrationel resultat af CO2 tænkning hvis målet var optimering og effektivisering. Ikke desto mindre er det fakta.
05-12-2008 11:33
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det ville være rart, hvis bogholderkneb blev luget ud af både CO2 og energi hysteriet. Men jf. EU's klimaudvalgs redegørelse bliver det nok værrer endnu, f.eks. skal 2-generations biobrændsel tælle dobbelt - hvordan man så vil få CO2-regnestykket til at gå op, må svæve i den tynde blå luft.
05-12-2008 15:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Det ville være rart, hvis bogholderkneb blev luget ud af både CO2 og energi hysteriet. Men jf. EU's klimaudvalgs redegørelse bliver det nok værrer endnu, f.eks. skal 2-generations biobrændsel tælle dobbelt - hvordan man så vil få CO2-regnestykket til at gå op, må svæve i den tynde blå luft.

Der er en stadig stigende tendens til at de som er fuld og fast i troen på at danmark og den øvrige del af den vestlige verden uden videre kan omlægge sin energiproduktion til VE, at de forlanger mere og mere urealistiske og ugennemførlige projekter. Derfor er energiprojekter i højere og højere grad blevet et politisk instrument til at vinde en politisk tvist altså vinde et politisk sværdslag uanset virkemidler og jo altså hertil, om de projekter man politisk ønsker gennemført om de i det hele taget har noget realistisk gang på jorden rent økonomisk og teknisk når altså den samlede og reelle virkning bedømmes og vurderes, det syntes uden betydning.

BioBrændsler methanol mm det er det mest miljøbelastende produktionsmåder der overhovedet kan vælges. Hvorfor i himlens navn skal træ og halm som kan omsættes i stirling motorer se www.sd.econtent.dk hvor man på så simpelt et brændsel kan opnå en virkningsgrad på hele 35 % el. Produktion af methanol hvor energiforbruget hertil er massivt og herunder betinger produktionen et konstant energiforbrug som processvarme, som igen virker til at øge spidslastsituationerne som er et problem for et energisystem med mange møller.

Miljøreduktionen ved methanol sammenlignet med at afbrænde flis mm i kraftværker er meget minimal og: for ikke at sige den udebliver.
Redigeret d. 05-12-2008 15:03
Deltag aktivt i debatten Nej! Nu må det fandme holde op:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Lille istid på vej - nej!615-08-2020 22:53
Klimadebat.dk som handelsplads: Ja eller Nej?201-12-2008 18:01
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik