Husk mig
▼ Indhold

Nye energiafgifter


Nye energiafgifter22-12-2012 19:48
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Har du overblik over, hvordan ændrede energiafgifter vil påvirke din økonomi for 2013 og evt. længere frem, eller bliver det en spændende overraskelse..?

Jeg tror, at det er de færreste borgere, som i det hele taget ved, hvad der kommer til at ske.

Men måske kender nogen et godt link til en oversigt, eller vi kan hjælpes ad med at stykke noget sammen fra forskellige sporadiske nyheder om det..?
.
26-12-2012 10:02
Jakob
★★★★★
(9319)
.

http://ing.dk/artikel/127876-varmeforbrugerne-betaler-gildet-for-den-ambitioese-groenne-omstilling
Citat:
--------------------------------
Elvarme og varmepumper slipper
I 2020 koster afgiften således 1.512 kroner om året for en husstand med oliefyr, 1.483 kroner for en husstand med naturgasfyr, 1.757 kr. for et hus med fjernvarme og endelig 2.462 kroner for en husstand med træpillefyr. Elvarme og varmepumper er undtaget afgiften med den begrundelse, at de allerede betaler elafgift.
--------------------------------


Mon det er jævnt stigende frem til 2020, så det bliver 350 kr for et træpillefyr år 2013 og 700 kr år 2014 og 1050 kr år 2015 osv..?http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-58549294:ny-afgift-p%C3%A5-br%C3%A6nde-p%C3%A5-vej.html
Citat:
----------------------------------
afgift på brænde og træpiller. Det skriver politiken.dk.

Afgiften betyder, at brænde af løvtræ kommer til at stige med 160-175 kr. pr. rummeter afhængig af kvaliteten. Det betyder, at et typisk brændetårn bliver omkring 350 kr. dyrere, når afgiften er fuldt indfaset i 2020.

Afgiften skal kun lægges på træ, som bliver handlet, mens fældningen af egne træer er fritaget.

Pengene fra afgiften skal dække de huller, der opstår i statskassen i takt med, at samfundet går mere og mere over til grøn energi og dermed mister indtægter fra olie, gas og kul.
----------------------------------Det må siges at være en mærkbar prisstigning for varmebrugere, som fyrer med træ.
Så bliver det spændende, om det skal lykkes politikerne med afgiftsændringer at vælte markedet for træpillefyr, ligesom det lykkedes dem med tilskudsændringer at vælte solcellemarkedet.
Og det bliver spændende at se, hvor meget mere det skader klimaet, når flere fyrer med kulstrøm frem for med træ.
.
26-12-2012 20:17
Kosmos
★★★★★
(5374)
Mon det er jævnt stigende frem til 2020, så det bliver 350 kr for et træpillefyr år 2013 og 700 kr år 2014 og 1050 kr år 2015 osv..?

- da der næppe er tale om nogen 'kopskat', må der være tale om gennemsnitstal, som ikke umiddelbart afspejler, hvad den enkelte husstand skal betale!

Desuden må det huskes, at tallene stammer fra 'forligskredsen', så de kunne tænkes at være en anelse 'pyntede'!
31-12-2012 23:42
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Min brændeleverandør har endnu ikke hørt noget om nye afgifter på træ for 2013.

Så vidt jeg ved stiger olieafgiften med ca. 60 kr pr 1.000 liter.

Kosmos skrev:
Mon det er jævnt stigende frem til 2020, så det bliver 350 kr for et træpillefyr år 2013 og 700 kr år 2014 og 1050 kr år 2015 osv..?

- da der næppe er tale om nogen 'kopskat', må der være tale om gennemsnitstal, som ikke umiddelbart afspejler, hvad den enkelte husstand skal betale!

Desuden må det huskes, at tallene stammer fra 'forligskredsen', så de kunne tænkes at være en anelse 'pyntede'!


Du mener altså ikke, at der er tale om en afgift for at have et fyr installeret ( eje det ), men kun gennemsnitstal for det, som familier skal betale mere, fordi brændslet bliver dyrere..?

Har du evt. nogle mere upyntede tal, som det er til at forstå..?
.
01-01-2013 11:14
Kosmos
★★★★★
(5374)
Du mener altså ikke, at der er tale om en afgift for at have et fyr installeret ( eje det ), men kun gennemsnitstal for det, som familier skal betale mere, fordi brændslet bliver dyrere..?

- ja, sådan opfatter jeg det.

Har du evt. nogle mere upyntede tal, som det er til at forstå..?

- nej, desværre ikke...jeg har faktisk kun min (begrænsede) viden fra 'Ingeniøren'!
01-01-2013 14:15
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos skrev:
Du mener altså ikke, at der er tale om en afgift for at have et fyr installeret ( eje det ), men kun gennemsnitstal for det, som familier skal betale mere, fordi brændslet bliver dyrere..?

- ja, sådan opfatter jeg det.

Har du evt. nogle mere upyntede tal, som det er til at forstå..?

- nej, desværre ikke...jeg har faktisk kun min (begrænsede) viden fra 'Ingeniøren'!


http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L108/index.htm


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
15-01-2013 23:38
Jakob
★★★★★
(9319)
.

Måske lidt forstemmende, at her er så mange skribenter, som er forfærdeligt bange for, at omstillingen til vedvarende energi bliver alt for dyr, men hvad det præcist kommer til at koste den enkelte, det er der lissom ingen, der har helt styr på.
Det gennemgående træk er måske nærmere, at der blot er skabt usikkerhed om familieøkonomien, så de færreste tør at røre sig, før de ved noget mere.


"Forsyningssikkerhedsafgift"... sikke et fup ord...
Hvis man med blandt andet forsyningssikkerdsafgift tvinger boligejerne til at skrotte deres oliefyr og alt muligt andet for at komme over på EL-varme, så kan enhver nok godt regne ud, at forsyningssikkerheden bliver mindre, og hvilken katastrofe det kan blive, hvis EL nettet bryder sammen en kold vinter.
Eller hvad..?


Men nu vil regeringen give økonomisk hjælpe til det private erhvervsliv for at skaffe arbejdspladser, og dansk industri har blandt andet ønsket lavere energiafgifter.
Hvad vil så være mere naturligt end at forsøge at bringe lidt håb tilbage til omstillingen ved at give dem billig vindstrøm, når vinden er stærk..?
Det vil kunne gavne både erhvervslivet, jobskabelsen og omstillingen.
.
18-01-2013 22:41
Jakob
★★★★★
(9319)
.

Nu ser det i hvert fald ud til, at noget af den afgiftspolitik, som jeg frygter allermest, er på vej til at ramme brændeovne ( se tilknyttet billede ).

Se evt. også dette:
http://ing.dk/artikel/135701-organisationer-til-holger-k-flyt-afgiften-over-paa-braendeovnen
Citat:
-------------------------------
To organisationer iler nu skatteminister Holger K. Nielsen til hjælp med enkle forslag til, hvordan man kan opkræve forsyningssikkerheds-afgiften på brænde og andre typer biomasse: Man lægger en afgift på selve brændeovnen eller skorstenen i stedet.
-------------------------------Hvad bliver konsekvenserne af, at man lægger forsyningssikkerhedsafgift på brændeovnen frem for på brændet..?


1: Folk vil være mindre tilbøjelige at købe brændeovne til supplement, og vi, der allerede har installeret brændeovne, vil overveje at smide dem ud igen.

2: Det bliver til skade for forsyningssikkerheden.

3: Der vil blive mere kørsel med brænde, fordi færre brændeovne lokalt vil betyde en længere transportvej, når brænde skal afsættes.

4: I stedet for at installere flere brændeovne og fyre i de rum, hvor behovet er størst, vil der nærmere blive donner fyret i en enkelt, og det vil give et dårligere indeklima og et større forbrug af brænde.

5: Folket bliver demotiveret i forhold til omstillingen, fordi det økonomiske incitament bliver mindre, og fordi politikerne igen viser, at det nærmest er ligegyldigt, hvad man gør, så ender man alligevel med at skulle betale en langt større regning, end man havde beregnet.Helt personligt må jeg sige, at der næsten ikke er nogen ende på, så træt jeg er af den danske tilskuds- og afgiftspolitik på energiområdet, og hvis ikke dette forslag hurtigt bliver skudt ned, så løber bægeret over.

Min strategi i min egen bolig gik i den stik modsatte retning, og den er nu på vej til at få dødsstødet.
Min strategi var som følger:

Tilkøbe og indrette teknologien, så fleksibelt som muligt, så jeg kunne opvarme min bolig fra så mange forskellige kilder som muligt.
I den forbindelse har jeg f.eks. investeret i to brændeovne.
Og jeg har investeret nogle tusinde kroner i rørarbejde på mit oliefyr, så det er forberedt til at kunne slukkes og uden tab køre i spænd med en varmepumpe og et fastbrændselsfyr og evt. et pillefyr eller stokerfyr.
Det var min plan at bygge en eller to skorstene mere til endnu en eller to brændeovne og til pillefyr eller stoker.

Jeg mener, at det kan skabe de optimale muligheder for at minimere forbruget af fossilt brændsel hos mig.
Når det blæser meget, så kan jeg bruge varmepumpen, som kører på vindstrøm.
Men bliver det så koldt, at varmepumpen ikke kan følge med, og den derfor starter EL-patronerne, så vil jeg slukke varmepumpen ( EL-patronerne ) og i stedet starte f.eks. pillefyret indtil varmepumpens kollektor er blevet afiset.
Eller jeg vil holde fremløbstemperaturen nede under 30 grader, som giver en meget fin COP og er nok til at holde mit anlæg frostfrit, og så kan der suppleres med brændeovn i den del af huset, hvor radiatorarealet ikke er tilstrækkeligt og der er brug for mere varme.

Se en masse grøn vækst, der ville være i dét.
Jeg ville købe teknologi og bygge skorsten og trække rør til gavn for beskæftigelsen.

Det eneste, der mangler, er sådan set bare, at jeg kommer igennem med et ønske om, at borgerne efter et godkendt kursus får ret til selv at feje deres egen skorsten, så den udgift ikke kommer til at fylde for meget. Det giver også god mening, at jeg selv fejer, så det bliver gjort midt i fyringssæsonen i stedet for som det er i dag, at det bliver gjort lige før og lige efter. Jeg har et langt røgrør og en stålskorsten, som gerne skal give spildvarme til min bolig, men hvis det er længe siden, der er fejet, så isolerer aske og sod i røret, så varmen i stedet flyver op til fuglene.
Men udsigt til mindre afgift på skorsten og brændeovn er der altså ikke. Der er nu i stedet kommet forslag til at sætte den op.Lad os se, om der ikke også kommer noget til varmepumperne snart. De fleste af dem er jo underlagt et lovpligtigt årligt eftersyn, og det kan jo ligeså godt lægges om, så det kører over skatten ligesom skorstensfejning, og så er det også nemt at beskatte med forsyningsafgift, så staten også der kan få en god fast indtægt til sin kasse og flere indkomstskattelettelser til de mest velstillede.


Det, der burde være en med afgifter vel motiveret og lykkelig hurtig omstilling er nu for mig på vej til at ende i det rene lort takket være den politiske ( slingre ) kurs.
Lige nu er så træt af det, at jeg er mest tilbøjelig til at opgive det hele.
Mit forsøg på at opbygge et skoleeksempel, et nyt lille paradigme til landbolig, om man vil, det ser i hvert fald ud til at være slået fejl, og det kan komme til at koste mig dyrt.
Havde jeg ikke vejret det i forvejen og målt usikkerheden, så kunne jeg allerede have investeret mig fra hus og hjem i grøn teknologi. Ikke fordi teknologien i sig selv er for dyr, men fordi staten vil sutte kroner op af min lomme, hvergang jeg har handlet for klimaets og miljøets skyld.
At fjernvarmeforeningen går ind for det, er forståeligt nok, fordi brændeovne er en konkurrent til dem. Men, at det Økologiske Råd også er gået med på galejen, det skuffer mig dybt.


.
Tilknyttet billede:

02-02-2013 06:35
Jakob
★★★★★
(9319)
.

http://ing.dk/artikel/129750-danske-kraftvaerker-i-historisk-ombygning-fra-kul-til-traepiller
Citat:
------------------------------------
kraftværkerne, der ikke betaler energiafgift af kullene
------------------------------------


Måske nogen her kender en god forklaring på, hvorfor kraftværkerne ikke betaler afgift af kul..?

Og måske også kan fortælle lidt om, hvorvidt der vil ske ændringer på det område, og videre hvordan energiafgifter udvikler sig for fjernvarme kunderne..?
.
02-02-2013 16:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob skrev:
.

http://ing.dk/artikel/129750-danske-kraftvaerker-i-historisk-ombygning-fra-kul-til-traepiller
Citat:
------------------------------------
kraftværkerne, der ikke betaler energiafgift af kullene
------------------------------------

Måske nogen her kender en god forklaring på, hvorfor kraftværkerne ikke betaler afgift af kul..?

Og måske også kan fortælle lidt om, hvorvidt der vil ske ændringer på det område, og videre hvordan energiafgifter udvikler sig for fjernvarme kunderne..?

.


Ja - det er fordi energiafgiften bliver pålagt elproduktionen i forbrugsledet, det vil således medføre dobbelt afgift, hvis kraftværkerne også betale energiafgifter af kulforbruget. De betaler energiafgifter af det kulforbrug, der går til varmeproduktion, fordi energiafgifterne på varme bliver pålagt i produktionsledet.

Er det let at administrere - nej, men det er jo heller ikke formålet med at opkræve afgifter.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-10-2013 22:24
Jakob
★★★★★
(9319)
.@Boe Carslund-Sørensen


Tak for din forklaring.
.
03-10-2013 22:31
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Her Pengemagasinet med en udmærket udsendelse om den nye forsyningssikkerhedsafgift på brænde:

http://www.dr.dk/tv/se/penge/penge-63
Citat:
-------------------------------
Penge: Varmeafgift på vej

Genre: Nyheder og aktualitet
Vist: DR1, 02. okt. 2013
Vises på dr.dk indtil: 02. okt. 2015
-------------------------------


Hvad mener du, er det noget skrammel..?
Det er vel godt for statskassen, at sankerne i fremtiden bestiller træ i udlandet og går på værtshus i stedet for at gå ud i skoven og arbejde..?
Jeg har selv for nyligt købt noget træ fra Ukraine, og det fordrer næsten en geigertæller, og sådan et indkøb er jo også momsbelagt og gavner statskassen...
Men er der mon grund til at frygte, at borgerne mister motivationen til omstilling, når de får uforudsete nye afgifter som tak..?

Solcellefolket fik lov til at beholde nettoordningen, fordi man ikke ville ændre det grundlag, som borgerne havde investeret på.

Men hvad så med dem, som har investeret i et nyt pillefyr eller en ny brændeovn til erstatning for oliefyret..?
Hvad er anderledes i deres situation..?
De havde da nok heller ikke regnet med en forsyningssikkerhedsafgift, da de lagde budgetter.
Men det er åbenbart ligemeget med dem..?

Og så kan man læne sig lidt tilbage og prøve at fornemme ånden i loven.
Det handler om at få penge i statskassen, og de VIL hente pengene fra energiforbruget, og allerede nu helt uanset om kilden er vedvarende eller fossil.
Derfor må man belært af erfaringen i nyere tid forvente, at det nærmest er ligegyldigt, hvad man vælger, så ender det alligevel med at blive knæk dyrt. Og endnu dyrere end nogensinde, fordi de samme eller endnu flere afgifter skal fordeles på færre kiloWatt timer.
Når vi alle efterhånden har isoleret vores huse som igloer, og vi sidder på motionscyklen i kulden og laver strøm til den bærbare computer, så kommer skattefar og lægger afgift på isolering, og der skal monteres timetæller på cyklens dynamo, så afgiften på strømproduktionen kan timeafregnes og statens indtægter sikres.

Er det sådan et samfund vi ønsker..?
.
06-10-2013 22:06
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Men skal man se positivt på det, så vil forsyningssikkerhedsafgiften på brænde nok hæmme forbruget af træ.
Og det er jo godt, nu hvor de har gjort så meget for at fremme det, at det er gået over gevind og blevet meget ubæredygtigt.
Spørgsmålet er måske så bare, hvad der bliver sat i stedet. Mistillid, isoleringsmaterialer, grænsehandel, sort arbejde, fossilt brændsel og lukkede arbejdspladser etc..?
Uanset, om det handler om nye afgifter eller tilskud, så medfører de næsten altid skader i forhold til det bestående.
Vi må håbe, at det er prisen værd.

Det kan også have en vis underholdningsværdi at se på DF, som nu taler imod de høje energiafgifter.
Det er måske klogt nok.
Men de er selv med i energiforliget, og før sidste valg, da der blev givet skattelettelser for 28 milliarder kroner til de velstillede, hørte jeg Peter Skårup forsvare det med, at en del af pengene var hentet ved at lægge lidt mere afgift på strømforbruget, så det betød ikke så meget.
Jeg tror desværre, at det er et gennemgående træk hos de fleste partier, at i svage øjeblikke bliver energi alt for ofte til en malkeko, som tjener helt andre formål.

De Konservative er også med i energiforliget, men overvejer at nedlægge veto imod brændeafgiften, fordi den er for vanskelig at administrere.

Men ønsker man bæredygtig energi, så bliver der måske endnu mere brug for veto, når forsyningssikkerhedsafgiften også rammer solcellestrøm og især vindstrøm..?

Altså, hvis markedet "af sig selv" skal få Danmark til at blomstre med f.eks. husstandsvindmøller.
Men så vidt jeg kan se, er afregningsprisen på strøm fra husstandsvindmøller efterhånden blevet så høj, at en statslig masterplan for opstilling af landvindmøller ville kunne producere strøm til pænt under den halve pris, og så kunne hele projektet budgetteres og regnes ud på kroner og øre.
Dette ville nok være noget mere stabilt, sikkert og styrbart end at regulere markedet primært med tilskud og afgifter..
Deltag aktivt i debatten Nye energiafgifter:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Flere afgifter på antiøkologi, tak.!13110-05-2024 14:04
Klimaaktivister og 70.000% afgift på grøn strøm.?4703-12-2023 23:54
El-afgifter2916-07-2017 12:44
PSO-afgift og zigzag-kurs1617-05-2014 19:07
Elbiler, afgifter og berøringsangst hos politikerne914-06-2009 14:16
Artikler
Hvad mener du om yderligere afgifter for bilister, herunder en betalingsring om København?
NyhederDato
Her er de grønne afgifter i regeringens skattereform24-02-2009 23:05
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik