Husk mig
▼ Indhold

Ole Humlum, Global Temperature, Quality Classes og hykleriSide 2 af 3<123>
10-01-2021 23:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Som debatteret mange gange her på siden, så er 'strålevinduet' for co2'en meget begrænset seNår der tages højde for de frie bølgelængder som Co2'en kan lægge beslag på og effekt-absorptionen eller den såkaldte spektral intensitet også vægtes, så er der næsten ingen skærmningseffekt for øgede Co2. For man skal jo tænke på der var co2 i atmosfæren før industrialiseringen.

Hvis ikke der var naturens klimagasser i atmosfæren, så ville kloden være ca. 30 grader koldere, og den gennemsnitlige temperatur ville være omkring - 14 C.

Den naturlige CO2 før industrialiseringen (290 PPM) må have haft en eller anden andel af den fulde drivhuseffekt for CO2'ens 'afgrænsede vindue'. Det må igen betyde: hvis den fulde drivhuseffekt for co2'en opstår når koncentrationen øges maksimalt (> 1000 PPM) så er det forholdsmæssigt meget begrænset hvor meget mere øget drivhuseffekt mere co2 kan forårsage måske 0,5 grad og maks. 1 grad og det må gælde i forlængelse af strålespektraet for de forskellige drivhusgasser hvor co2 næsten ikke tæller noget...

Og det netop fordi vi ved at de nuværende drivhusgasser med vanddamp som den alt dominerende sammen med en lille smule co2 giver en drivhuseffekt som afføder 30 grader øget temperatur.
Redigeret d. 10-01-2021 23:14
10-01-2021 23:28
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Vi har multipliceret os eksponentielt og dermed vores aktivitet, forbrug og omsætning i kulstofkredsløbet med tilskud fra lagret brændsel. Det ender altsammen op i den varmestråling og opvarmning, vi registrerer. Dertil kommer klimasystemets samlede drivhuseffekt.

Det er ikke de ekstra 0.0.0135 procentpoint ekstra CO2, der driver opvarmningen. Det er kun en indikator for klodens samlede resultat af biosfærens stærkt forøgede aktivitet, forbrug og omsætning gennem kulstofkredsløbet, UHI for gråspurvene om du vil. Alene varmen fra vores forbrænding af fossile brændsler og fra tonsvis af fitness udøvere driver temperaturen op.

Når næste istid rammer vil vi decimeres, indtil klodens produktion kan brødføde os, og CO2 indholdet I atmosfæren vil reduceres som resultat af klodens mindre omsætning (flow) i kulstofkredsløbet og fordi det er koldere.
10-01-2021 23:30
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Stor biologisk aktivitet og omsætning, konduktion, konvektion på en roterende kugleflade, fordampning og fortætning af vand, kaotisk vind og tryk og vejr udgør tilsammen atmosfærens evne til at holde på varmen, også kaldet drivhuseffekten. 0.0135 procentpoint ekstra CO2 i atmosfæren har hævet temperaturen godt en grad, hedder det, men virkningspotentialet for CO2 er mikroskopisk i forhold til vanddamps mange tryllerier omkring faseovergange og mængden er langt mindre end vands. Sporgassernes tilskud til drivhuseffekten i form af atomernes vibrationer, svingninger og vrid i resonans med specifikke fraktioner af den samlede varmestråling drukner fuldstændig i støjen under atmosfærens kaotiske respons på solens indfald.
11-01-2021 00:06
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Og det netop fordi vi ved at de nuværende drivhusgasser med vanddamp som den alt dominerende sammen med en lille smule co2 giver en drivhuseffekt som afføder 30 grader øget temperatur.


Det er enkelt:
Klimasensitiviteten er 3 grader, så fordoblet CO2 indhold giver hele 3 graders opvarmning.
5 graders sænkning af temperaturen : vi har istid.

Det er derfor der overalt i verden arbejdes for at slippe af med de klimaskadelige drivhusgasser.
11-01-2021 00:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Klimasensitiviteten er 3 grader, så fordoblet CO2 indhold giver hele 3 graders opvarmning.


Det var noget af en melding. Kan der frembringes et link som underbygger denne bombastiske påstand.

Det her lille Java-program giver en fin illustrering af hvad der sker i atmosfæren ved flere klimagasser..Download her http://xqw.dk/a2020/greenhouse_da%20(4).jar
Redigeret d. 11-01-2021 00:26
11-01-2021 04:53
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Det var noget af en melding. Kan der frembringes et link som underbygger denne bombastiske påstand.


Nej, det har været en kendt sag i 40 år og været diskuteret utallige gange her på klimadebat og i alle andre fora, hvor klimaet diskuteres.
Iøvrigt den vigtigste faktor i enhver debat.
Så undersøg det selv.
11-01-2021 10:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Det var noget af en melding. Kan der frembringes et link som underbygger denne bombastiske påstand.


Nej, det har været en kendt sag i 40 år og været diskuteret utallige gange her på klimadebat og i alle andre fora, hvor klimaet diskuteres.
Iøvrigt den vigtigste faktor i enhver debat.
Så undersøg det selv.


Og den er blevet skudt ned hver gang. Og der har ikke kunnet frembringes den nødvendige videnskabelige underbygning for disse fejlagtige påstande.
11-01-2021 16:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Temperaturen stiger bare ikke som den skal i følge gennemsnittet af klimamodellerne, da de er alt for følsomme over for ændringer i atmosfærens CO2-indhold. Se selv.
Tilknyttet billede:

11-01-2021 16:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Tilsvarende er temperaturen i 8 - 12 km over ækvator ikke steget som den skulle. Dette er ellers et af hovedargumenterne i hypotesen om, at CO2 opvarmer denne klode. Se selv.
Tilknyttet billede:

11-01-2021 17:46
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Tror ikke på prædikanterne.

Lyt til forskningen og find de gode svar.
11-01-2021 17:46
kfl
★★★★★
(2167)
Jørgen Petersen skrev:
Temperaturen stiger bare ikke som den skal i følge gennemsnittet af klimamodellerne, da de er alt for følsomme over for ændringer i atmosfærens CO2-indhold. Se selv.


Den vist graf fra John Christy/Ray Spenser er snyd og bedrag. Carbonbrief har undersøgt, hvor godt klimamodeller passer med modelleren: Dette fremgår af

Analysis: How well have climate models projected global warming?

Forskere har foretaget fremskrivninger af fremtidig global opvarmning ved hjælp af klimamodeller med stigende kompleksitet i de sidste fire årtier.

Disse modeller, drevet af atmosfærisk fysik og biogeokemi, spiller en vigtig rolle i vores forståelse af jordens klima og hvordan det sandsynligvis vil ændre sig i fremtiden.

Carbon Brief har samlet fremtrædende klimamodel fremskrivninger siden 1973 for at se, hvor godt de projicerer både tidligere og fremtidige globale temperaturer, som vist i animationen.

Mens nogle modeller projicerede mindre opvarmning, end vi har oplevet, og nogle projicerede mere, viste alle overfladetemperaturstigninger mellem 1970 og 2016, der ikke var alt for langt væk fra det, der faktisk skete, især når der tages hensyn til forskelle i forventede fremtidige emissioner.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
11-01-2021 18:04
kfl
★★★★★
(2167)
Jørgen Petersen skrev:
Tilsvarende er temperaturen i 8 - 12 km over ækvator ikke steget som den skulle. Dette er ellers et af hovedargumenterne i hypotesen om, at CO2 opvarmer denne klode. Se selv.


Eksistensen af et hotspot har intet med med global opvarmning at gøre. Hotspots findes uanset om, der finder en global opvarmning sted eller ej.


Hotspot Found Again: Warming of the Tropical Troposphere Confirms Climate Model Prediction


I øvrigt har RSS og UAH være systematik fejlbehæftede og derfor kan man ikke umiddelbart stole på UAH og RSS.

Kan du ikke give en kilde til grafen ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 11-01-2021 18:05
11-01-2021 18:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Nu har man så gjort et meget stort arbejde for at få temperaturkurverne til at ligne forudsigelserne. Keine hexerei nur behendigkeit.
11-01-2021 18:37
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Kfl, giv op, man kan ikke diskutere med et par benægtere.
De er ligeglade med hvad der er seriøst eller useriøst, sandt eller falskt.
Sandheden har mistet betydningen for dem, der er kun hadet til institutioner tilbage.
Det er mig, mig og mig kulturen, som er rykket ind.
Ligemeget hvor meget du viser, at de tager fejl, lige lidt hjælper det.
Evnen til erkendelse er væk.
Du er for god til dette forum, desværre.
11-01-2021 19:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Tror ikke på prædikanterne.

Lyt til forskningen og find de gode svar.


Og f.eks. få oplyst at en fordobling af co2-koncentrationen fra de 290 PPM vil gi' 3 graders øget varme.
Redigeret d. 11-01-2021 19:36
11-01-2021 20:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og tilsvarende med løgnene på disse områder:

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At GW medfører flere skovbrande.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
18-01-2021 12:20
Robert Wagner
★★★★★
(3687)
Jørgen Petersen skrev:
Og tilsvarende med løgnene på disse områder:

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At GW medfører flere skovbrande.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.


Hver gang du poster denne eller den om mere varme historisk set altid er godt, så ved vi, at du har tabt argumentationen.
18-01-2021 14:06
Kosmos
★★★★★
(5375)
...så ved vi, at du har tabt argumentationen

- hvem er 'vi'?
18-01-2021 14:43
Robert Wagner
★★★★★
(3687)
Kosmos skrev:
...så ved vi, at du har tabt argumentationen

- hvem er 'vi'?

Alle os, der har set disse poster nogle dusin gange og kan lægge 2 og 2 sammen
18-01-2021 17:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ingen er bare i stand til at forsvare usandhederne på disse områder.

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At GW medfører flere skovbrande.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
18-01-2021 17:39
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Jørgen Petersen skrev:
Ingen er bare i stand til at forsvare usandhederne på disse områder.

At indlandsisen på Grønland ikke er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen ikke er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen ikke er ved at ophøre.
At GW ikke medfører mere tørke.
At GW ikke medfører flere skovbrande.
At AGW ikke er ved at blive til CAGW.
At GW ikke er til skade for korn- og planteavlen.
At det ikke er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.


Kom med forsvaret, Jørgen Petersen
18-01-2021 18:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Alle løgnene taler for sig selv. Ikke et af punkterne er der nogen som kan forsvare.
18-01-2021 19:43
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Peter Villadsen skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Ingen er bare i stand til at forsvare usandhederne på disse områder.

At indlandsisen på Grønland ikke er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen ikke er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen ikke er ved at ophøre.
At GW ikke medfører mere tørke.
At GW ikke medfører flere skovbrande.
At AGW ikke er ved at blive til CAGW.
At GW ikke er til skade for korn- og planteavlen.
At det ikke er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.


Kom med forsvaret, Jørgen Petersen


Her er Jørgen Petersens svar på ovenstående:
Alle løgnene taler for sig selv. Ikke et af punkterne er der nogen som kan forsvare.


Det er humor :-)
18-01-2021 20:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jørgen Petersen skrev:
Alle løgnene taler for sig selv. Ikke et af punkterne er der nogen som kan forsvare.


Jørgen! De befinder sig et en tilstand at religiøs trance og totalt uden for pædagogisk rækkevidde.

At man ikke er i stand til at sætte de bagateller vi ser udfolde sig i naturen i en større sammenhæng og forstå det er harmløst, det er utroligt. Og reelt mere end det - det er et væsentlig gode det vi ser, simpelthen fordi der bliver varmere.
Redigeret d. 18-01-2021 20:03
18-01-2021 21:16
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Netop. Varme er en fordel. Sådan har det altid været.
18-01-2021 21:46
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
For dem med jordforbindelse: for meget varme er skidt, for meget kulde er skidt.
I folkeskolen erkendes denne sammenhæng.

Lykkeligvis har vi i 10.000 år haft en fin balance mellem kulde og varme.
Nu går vi mod for meget varme i mange områder af kloden.
18-01-2021 21:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
For dem med jordforbindelse: for meget varme er skidt, for meget kulde er skidt.
I folkeskolen erkendes denne sammenhæng.

Lykkeligvis har vi i 10.000 år haft en fin balance mellem kulde og varme.
Nu går vi mod for meget varme i mange områder af kloden.


Bortset fra der var væsentlig varmere for 5- 7000 år siden, i forhold til i dag!
18-01-2021 21:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
For megen varme kommer vi ikke til at opleve. Det vil de kolde oceaner og den megen is ved polerne sørge for.
18-01-2021 21:59
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
delphi skrev:
Peter Villadsen skrev:
For dem med jordforbindelse: for meget varme er skidt, for meget kulde er skidt.
I folkeskolen erkendes denne sammenhæng.

Lykkeligvis har vi i 10.000 år haft en fin balance mellem kulde og varme.
Nu går vi mod for meget varme i mange områder af kloden.


Bortset fra der var væsentlig varmere for 5- 7000 år siden, i forhold til i dag!

Hvor mange milliarder mennesker levede der?
Hvor mange millionbyer lå ved havet?
18-01-2021 22:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
delphi skrev:
Peter Villadsen skrev:
For dem med jordforbindelse: for meget varme er skidt, for meget kulde er skidt.
I folkeskolen erkendes denne sammenhæng.

Lykkeligvis har vi i 10.000 år haft en fin balance mellem kulde og varme.
Nu går vi mod for meget varme i mange områder af kloden.


Bortset fra der var væsentlig varmere for 5- 7000 år siden, i forhold til i dag!

Hvor mange milliarder mennesker levede der?
Hvor mange millionbyer lå ved havet?


Godt Spørgsmål men egentlig ligegyldig. Sådan så Nordjylland ud da vandstanden var 3 m højere end i dag som var situationen for 5000 år siden.


Redigeret d. 18-01-2021 22:13
18-01-2021 22:08
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Jørgen Petersen skrev:
For megen varme kommer vi ikke til at opleve. Det vil de kolde oceaner og den megen is ved polerne sørge for.


Der er allerede i Sydeuropa igennem de sidste årtier blevet flere og længerevarende hedebølger om sommeren.
I f eks Rom er der hver sommer perioder, hvor børn og ældre ikke kommer ud før efter solnedgang.

Luk øjnene op, Danmark er i den sammenhæng helt ubetydelig.
18-01-2021 22:10
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
delphi skrev:
Peter Villadsen skrev:
delphi skrev:
Peter Villadsen skrev:
For dem med jordforbindelse: for meget varme er skidt, for meget kulde er skidt.
I folkeskolen erkendes denne sammenhæng.

Lykkeligvis har vi i 10.000 år haft en fin balance mellem kulde og varme.
Nu går vi mod for meget varme i mange områder af kloden.


Bortset fra der var væsentlig varmere for 5- 7000 år siden, i forhold til i dag!

Hvor mange milliarder mennesker levede der?
Hvor mange millionbyer lå ved havet?


Godt Spørgsmål men egentlig ligegyldig. Sådan så Nordjylland da vandstanden var 3 m højere end i dag som var situationen for 5000 år siden.Kortet viser netop, at det er et rigtigt godt spørgsmål.
18-01-2021 22:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Danmark og specielt Nordjylland har hævet sig flere meter siden bronzealderen.

I øvrigt så havde de gamle romere ingen problemer med varmen under den romerske varmeperiode, selvom det dengang var ca. 2 grader varmere end nu ved Middelhavet.
18-01-2021 22:52
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Jørgen Petersen skrev:
Danmark og specielt Nordjylland har hævet sig flere meter siden bronzealderen.

I øvrigt så havde de gamle romere ingen problemer med varmen under den romerske varmeperiode, selvom det dengang var ca. 2 grader varmere end nu ved Middelhavet.


Sikke en påstand som ingen er i stand til at af- eller be-kræfte.

Forklar så hvorfor det er et problem nu for børn og ældre ved blot 1 grad mere?
18-01-2021 23:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Forklar så hvorfor det er et problem nu for børn og ældre ved blot 1 grad mere?


Der dør mindst 10 gange så mange af kulde som af varme. Og 1 grad ekstra vil få dødstallet som kan relateres til kulde, til at falde dramatisk, og vil langt overgå den mikroskopiske stigning der vil være vedr. ekstra varme.
Redigeret d. 18-01-2021 23:11
18-01-2021 23:33
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
delphi skrev:
Forklar så hvorfor det er et problem nu for børn og ældre ved blot 1 grad mere?


Der dør mindst 10 gange så mange af kulde som af varme. Og 1 grad ekstra vil få dødstallet som kan relateres til kulde, til at falde dramatisk, og vil langt overgå den mikroskopiske stigning der vil være vedr. ekstra varme.


Vi har idag hævet temperaturen med 1 grad. Allerede det får sydeuropæere til at overveje at flytte nordpå.
Hvad sker der ved 2, 3 grader?
Det eneste vi ved er, at hedebølger bliver kraftigere og længerevarende.
Der har tidligere været tusindvis af dødsfald ved hedebølger i Europa.


On the southern outskirts of Paris, a cemetery holds the bodies of the city's unclaimed dead. Until recently, there lay a hundred whom some consider to be the first victims of global climate change. They were mostly elderly and poor, the forgotten people of the worst weather disaster in contemporary European history: the heat wave of August 2003, which killed nearly 15,000 in France alone and thousands more across the continent.
Experts have predicted that a changing climate will bring more frequent, longer-lasting and more intense heat waves to Europe — a prediction that appears to be coming true rapidly. Less than a month after western Europe suffered a brutal heat wave, France, Britain, Belgium and the Netherlands again face suffocating temperatures, all in countries where few homes are air-conditioned. Highs of almost 109 in Paris and 98 in London on Thursday broke records in those cities. This is also the fifth successive summer of extreme heat in France.
A significant risk of extreme heat becoming a regular part of summer is that it will make high numbers of heat-related deaths seem normal, too, rather than something that requires redoubled attention. Most of these deaths are preventable, even if the climate change contributing to them has no ready remedy. Since 2015, France has recorded between 500 and 3,500 excess deaths from extreme heat each summer; complacency about thousands of deaths ignores the warnings they send about climate. Even the obsolete methods used to calculate death rates pose a risk of minimizing the threat, and consequently the response to it.


problemet med hedebølger vil kun vokse i de næste årti.
18-01-2021 23:42
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
Kulde/varme dødsfald? Hmm.
Tilknyttet billede:

18-01-2021 23:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200818142149.htm

Citat:

With the number of extreme weather days rising around the globe in recent years due to global warming, it is no surprise that there has been an upward trend in hospital visits and admissions for injuries caused by high heat over the last several years. But cold temperatures are responsible for almost all temperature-related deaths, according to a new study published in the journal Environmental Research.
18-01-2021 23:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vi har idag hævet temperaturen med 1 grad. Allerede det får sydeuropæere til at overveje at flytte nordpå.
Hvad sker der ved 2, 3 grader?
Det eneste vi ved er, at hedebølger bliver kraftigere og længerevarende.
Der har tidligere været tusindvis af dødsfald ved hedebølger i Europa.


Lalleglade luksusproblemer.

Centralafrika er i gennemsnit 5 grader varmere end Europa. Alene Nigeria har et befolkningstal på det halve af hele EU, dvs. de må flytte, eller skulle for længst have gjort det.
19-01-2021 07:55
Peter Villadsen
★★★★★
(2705)
delphi skrev:
Vi har idag hævet temperaturen med 1 grad. Allerede det får sydeuropæere til at overveje at flytte nordpå.
Hvad sker der ved 2, 3 grader?
Det eneste vi ved er, at hedebølger bliver kraftigere og længerevarende.
Der har tidligere været tusindvis af dødsfald ved hedebølger i Europa.


Lalleglade luksusproblemer.

Centralafrika er i gennemsnit 5 grader varmere end Europa. Alene Nigeria har et befolkningstal på det halve af hele EU, dvs. de må flytte, eller skulle for længst have gjort det.


Der er forskel på ekstremt fattige i Centralafrika og veluddannede europæere.

Nu har jeg flere samarbejds partnere i Italien.
De virker en del mere seriøse end Delphi, der bare er nedladende, når han ikke forstår, at der er mange virkeligheder i denne verden.
Og mange forskellige måder at takle problemer på.
Side 2 af 3<123>

Deltag aktivt i debatten Ole Humlum, Global Temperature, Quality Classes og hykleri:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Prof Ole Humlum – en superforsker eller en bedrager...7528-08-2021 09:37
Snow cover and Ole Humlum4925-08-2021 20:46
The state of the climate 2020 by Ole Humlum1624-06-2021 09:02
Breaking news - prof Ole Humlum1216-11-2020 16:45
Ole Humlum og Christoffer Harder i et brag af en debat822-09-2020 22:31
Artikler
Ole Humlum: Frygten er IPCC's våben
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik