Husk mig
▼ Indhold

Ole Humlum, Global Temperature, Quality Classes og hykleriSide 1 af 3123>
Ole Humlum, Global Temperature, Quality Classes og hykleri05-01-2021 11:39
kfl
★★★★★
(2167)
Ole Humlum, Global Temperature, Quality Classes og hykleri
For eventuelle nye på Klimadebat, vil jeg kort beskrive prof Ole Humlums bidrag til klimadebatten.

Prof Ole Humlum er et højtstående medlem af det klimaskeptiske og anti-videnskabelige samfund. Han er medlem af Global Warming Policy Foundation (GWPF) 's "Academic Advisory Council", af det danske Klimarealisternes.dk's "Advisory Board" og af det norske Klimarealiterne.no's "Klimarealistenes Vitenskapelige Råd". Desuden står han som ejer af hjemmesiden Climate4you.

Ole Humlum har en stor produktion af artikler og har høstet stor anerkendelse i de klimaskeptisk og anti-videnskabelige kredse.

Prof Ole Humlum er en fremragende forelæser, der med ro og værdighed fremlægger sine synspunkter med tilsyneladende stor troværdighed.

Han har artikuleret en stærk kritisk af GISS V4/GHCN -temperatur rekonstruktioner, hvor han både i skrift og tale kritiserer dem for ikke at dokumentere justeringerne af temperaturmålinger for de enkelte meteorologiske stationer. Temperaturmålingerne fra Reykjavik anvendes som et centralt eksempel i hans argumentation. Han har betegnet disse ændringer som "administrative ændringer" selv om der er tale om nødvendige justeringer baseret sig på en videnskabelige metode(homogeniseringer). Problemet er at han tilsyneladende ikke har sat sig ind i tingene før han i flere tilfælde udtaler sig om et emne.

Med de mange og systematiske angreb på IPCC og på klimaforskningen fra Ole Humlum side , mener jeg, at han må kunne tåle, at få noget igen. Derfor dette indlæg.

Prof Ole Humlum har på Climate4you defineret 3 kvalitetsklasser for måling af den globale temperatur, nemlig følgende

Quality Class 1
UAH - University of Alabama Huntsville(John Chrisy)
RSS - Remote Sensing Systems(tidl. Ray Spencer)

Quality Class 2.
HADCRUT - Hadley Centre/Climatic Research Unit Temperature.

Quality Class 3
GISS – Goddard Institute Space Studies
NCDC – National Climate Data Center

Quality Class 1 består af måling ved hjælp af satellitter. De to andre klasser er bearbejdelser af meteorologiske målinger ved hjælp af en homogeniserings algoritme.

For mig giver det ikke mening at definere disse klasser til en rangordning. Der anvendes forskellige metoder til at nå frem til de forskellige temperaturserier. Forskelligheden i metodevalg og involvering af flere forskergrupper er et gode for klimaforskningen og vil sikre, at fejl bliver fundet og at man med tiden når frem til konsensus.

Man kan mistænke Ole Humlum for foretrække satellitmålinger, idet de oprindelig viste en faldende trend. Dette passede til hans politisk agende, nemlig at CO2 ikke påvirker den globale temperatur og ændringerne skyldes naturlige udsving.

Jan-Erik Solheim og Ole Humlum har i 2013 i Geoforskning.no draget klimamodellerne i tvivl, idet de skrev en artikel med overskriften "Kan vi stole på klimamodellerne?"

Den observerte temperaturen avviker systematisk fra klimamodellene, noe som gjør modellene verdiløse for prognoser, skriver Jan-Erik Solheim og Ole Humlum.


På de norske klimarealisters hjemmeside har Ove Huus skrevet et indlæg

Paris-avtalen handler om at stater er blitt enige om å redusere sine utslipp av CO2. Avtalen bygger på svar fra klimamodeller konstruert under FN–IPCC. Modellene sier at klimaavtrykket nå øker og at kloden dermed vil bli varmere enn normalt fremover. Problemet med dette utsagnet er at teori og praksis nå i økende grad skiller lag. Samtidig øker negative konsekvenser av pågående og planlagte klimatiltak.


Det er klar og tydelig tale, som mange klimaskeptikere er enige i.

Temperaturmålinger ved hjælp af satellitter er de bedste og mest pålidelige metode og klimamodeller noget juks - ifølge klimaskeptikerne.

Det er klimaskeptikernes hjerteblod og DNA.

Der har imideltid været store indkøringsproblemer med brug af satellitter, idet der siden 1992 har være 11 betydelige ændringer UAH satellitter temperature dataset, hvor en global afkøling er ændret til en global opvarmning. Uanset dette fortsætter Ole Humlum videre.

Her er en graf fra CarbonBrief Major correction to satellite data shows 140% faster warming since 1998, der illustrerer dette:Mikrobølgelydningsenheden (MSU) er det instrument, der anvendes til at måle temperaturen med. Der måles lys i visse bølgelængdebånd, der udsendes af iltmolekyler. For at omsatte signaler fra en satellit til en temperatur benyttes en algoritme. Denne algoritme er en model baseret med samme fysik som i de modeller, der forudsiger, at højere koncentrationer af CO2 resulterer i højere overfladetemperaturer.

På den en side stoler man på temperaturmålinger ved hjælp af satellitter og på den anden side nedgør man klimamodeller, der fremskriver konsekvenserne af en forøget CO2 belastning vel at mærker på basis af samme fysiske lovmæssigheder.

Det ganske enkelt hykleri fra Ole Humlum og andre klimaskeptikeres side.

Hvorfor hykleri ?
En forklaring kan være, som det er tilfældet med mange klimaskeptikere, nemlig, at de har liden viden om vejr og klima og de fysiske love, der styrer klimaet.

Link
Temperature from satellites are also model results

Hvilken målemetode er mest pålidelige: termometer eller satellitter?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 05-01-2021 11:42
05-01-2021 14:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Klimafolket gør her igen igen sig selv en bjørnetjeneste ved at fortrænge fakta og danne sig en luftig illusion om de faktiske forhold.

Frank Lansner gennemgang af forholdet på Island https://klimarealisme.dk/2019/05/22/the-original-temperature-project-iceland/

Den klokkeklare konstatering af 8 temperaturmålere indland og ved kysten seSom er de faktuelle målinger før de kommer til GISS.

Her GISS' temp. for Reykjavik sammen med de faktiske temp. for byen og gennemsnit for kystbyerEller overhovedet ikke nogen legitimitet for at Homogenisere så lavet vedr. perioden omkring krigen, da alle omliggende stationer er 'varmere'.
Redigeret d. 05-01-2021 15:39
05-01-2021 17:22
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Delphi,

Min påstand i denne post vedr. prof Ole Humlum og Klimarealisteren er at de er nogle uvidende personer, der i kraft af dette fremstår som nogle klimahyklere. Det forholder du dig ikke til.

Med hensyn til henvisningen til Frank Lanser, ja så kan jeg kun siger, at det han skriver for det meste er noget usammenhængende sludder plastret til med hans spagettigrafer samt at han er en konspirations teoretiker.

Jeg har flere gange spurgt om ham vil udlevere data fra sine analyser. Senest vedr. hans OAA/OAS analyse, hvor jeg blot kunne sende mig data fra 10 OAS og 10 OAA meteorologiske stationer eller med en liste af danske stationer. Min anmodning er blevet afvist.

Det er for mig ok, at undersøge temperaturudviklingen for OAA/OAS stationer, men det er ikke OK, at sende resultater ud, der åbenlyst er fejlbehæftede og så kalder det videnskab. Det er fusk. Se Temperature trends with reduced impact of ocean air temperature

Jeg forstå ikke umiddelbart hvorfor du involverer Frank Lanser i denne debat, idet han ikke på nogen måde godkender begrebet "homogenisering" og bruger ordet "pasteurisering". Han har ikke forstået noget.

Er det OK, at en højrangs person som prof Ole Humlum, den en gang efter den anden misinformere offentligheden med noget sludder ?
05-01-2021 17:41
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ kfl

Hvis der er en som er en som er en uvidende hykler, så må det siges at være dig.
I følge det du skriver så kan du ikke kende forskel på historiske data og prognoser. Du afslører i den grad dig selv når du skriver således:

"På den en side stoler man på temperaturmålinger ved hjælp af satellitter og på den anden side nedgør man klimamodeller, der fremskriver konsekvenserne af en forøget CO2 belastning....."

Som bekendt er der afgrundsdyb forskel på historiske data og på prognoser. Historiske data har man normalt god og sikker viden omkring. Det er så lidt anderledes når vi snakker om udviklingen i den globale temperatur med mere.

Prognoser er derimod altid meget usikre, og her er det lige meget om vi snakker om kortsigtede vejrprognoser (vejrudsigter), samfundsøkonomiske prognoser eller langsigtede klimaprognoser. Den usikkerhed der altid er i disse prognoser (af både den ene og den anden slag) glemmer man bare at oplyse om.

På grund af den store usikkerhed, som der altid er i langsigtede prognoser, er det altid relevant at kritisere og være skeptisk overfor disse prognoser. Tilsvarende med de konklusioner, som man drager ud fra langsigtede prognoser.
05-01-2021 18:28
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
kfl skrev:
Hej Delphi,

Min påstand i denne post vedr. prof Ole Humlum og Klimarealisteren er at de er nogle uvidende personer, der i kraft af dette fremstår som nogle klimahyklere. Det forholder du dig ikke til.

Med hensyn til henvisningen til Frank Lanser, ja så kan jeg kun siger, at det han skriver for det meste er noget usammenhængende sludder plastret til med hans spagettigrafer samt at han er en konspirations teoretiker.

Jeg har flere gange spurgt om ham vil udlevere data fra sine analyser. Senest vedr. hans OAA/OAS analyse, hvor jeg blot kunne sende mig data fra 10 OAS og 10 OAA meteorologiske stationer eller med en liste af danske stationer. Min anmodning er blevet afvist.

Det er for mig ok, at undersøge temperaturudviklingen for OAA/OAS stationer, men det er ikke OK, at sende resultater ud, der åbenlyst er fejlbehæftede og så kalder det videnskab. Det er fusk. Se Temperature trends with reduced impact of ocean air temperature

Jeg forstå ikke umiddelbart hvorfor du involverer Frank Lanser i denne debat, idet han ikke på nogen måde godkender begrebet "homogenisering" og bruger ordet "pasteurisering". Han har ikke forstået noget.

Er det OK, at en højrangs person som prof Ole Humlum, den en gang efter den anden misinformere offentligheden med noget sludder ?


Det hele tjener jo ikke noget formål i forhold til GISS når vi dels ikke kan få oplyst deres metadata der ligger til grund for deres justeringer og herunder faktuelle grundtemperaturdata de bruger. Så længe det ikke er tilfældet så giver alt deres argumentation ingen mening.
Redigeret d. 05-01-2021 18:29
05-01-2021 22:12
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Delphi du må indrømme det lokale temperaturmaksimun omkring 1940 kommer lidt på tværs af modellerne, hvis ikke man pasteuriserer data.
05-01-2021 22:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Klart klart - og der må handles. Men kunne vi ikke bare få de upasteuriserede data og metadata mht. logningstidspunkt, stevenson mm. så kunne de jo få fred for os.
De her Mickey Mouse forklaringer med gummital som input som derfor afføder gummital som output. Se https://www.klimadebat.dk/forum/giss-stations-data-reykjavik-afstemning-imo-d12-e3858.php#post_78373 er jo total ubrugelig.
Redigeret d. 05-01-2021 22:30
05-01-2021 22:58
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Myterne tager ingen ende, og dette forum er et ekkokammer af mytedannere.
Industrialiseringen startede for alvor efter 2 . verdenskrig, hvilket førte til blandt andet en stadigt stigende udledning af blandt andet svovl partikler.
Disse partikler medvirkede til, at de globale temperaturer faldt, men i 70'erne og 80'erne blev der monteret svovlfiltre på kraftværkerne, og temperaturerne begyndte da derfor også at stige igen.

Så er den ged barberet.
06-01-2021 00:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Myterne tager ingen ende, og dette forum er et ekkokammer af mytedannere.
Industrialiseringen startede for alvor efter 2 . verdenskrig, hvilket førte til blandt andet en stadigt stigende udledning af blandt andet svovl partikler.
Disse partikler medvirkede til, at de globale temperaturer faldt, men i 70'erne og 80'erne blev der monteret svovlfiltre på kraftværkerne, og temperaturerne begyndte da derfor også at stige igen.

Så er den ged barberet.


Drivhusteoretikernes drømmeverden står altid til fald hvis realiteterne skal på Bordet.

Og i forhold til industrialiseringen efter krigen så øges svovludledningen og udledningen af partikler af industrier i udviklingslande som Kina, Indien, Brasilien mf. og den er altså større end den nogensinde har været.

Så er den ged altså stadig langhåret.
Redigeret d. 06-01-2021 01:02
06-01-2021 06:36
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Som sædvanligt løse påstande.

https://www.newscientist.com/article/dn11639-climate-myths-the-cooling-after-1940-shows-co2-does-not-cause-warming/

http://ossfoundation.us/projects/environment/global-warming/myths/40s-to-70s-cooling-co2-rising
Redigeret d. 06-01-2021 07:11
06-01-2021 08:31
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Peder

Tak for link.

Jeg glæder mig til at læse dem.
06-01-2021 17:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som delphi skrev, så står drivhusteoretikernes drømmeverden altid til fald når realiteterne kommer på bordet.

Det er med andre ord binde galt hvad der foregår på dette område. Man lyver, fordrejer og manipulerer med sandheden så det skriger til himlen, og der er kun få der protesterer. Mange af løgnene er afsløret, men ingen af dem der fremsætter disse løgne og manipulationer tager sig af de er afsløret. Har man de politisk korrekte holdninger i ryggen, så kan man åbenbart tillade sig næsten hvad som helst.

På følgende områder er det således let at se hvor meget der bliver løget og fordrejet med sandheden:

At indlandsisen på Grønland er ved smelte bort.
At havisen ved Nordpolen er ved at smelte bort.
At Golfstrømmen er ved at ophøre.
At GW medfører mere tørke.
At GW medfører flere skovbrande.
At AGW er ved at blive til CAGW.
At GW er til skade for korn- og planteavlen.
At det er uden omkostninger at udskifte de fossilebrændstoffer med VE.
06-01-2021 21:59
kfl
★★★★★
(2167)
Opret trådemed dine 8 påstande, men lad være at spamme andres tråde med dem.
06-01-2021 23:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
delphi skrev:
Peter Villadsen skrev:
Myterne tager ingen ende, og dette forum er et ekkokammer af mytedannere.
Industrialiseringen startede for alvor efter 2 . verdenskrig, hvilket førte til blandt andet en stadigt stigende udledning af blandt andet svovl partikler.
Disse partikler medvirkede til, at de globale temperaturer faldt, men i 70'erne og 80'erne blev der monteret svovlfiltre på kraftværkerne, og temperaturerne begyndte da derfor også at stige igen.

Så er den ged barberet.


Drivhusteoretikernes drømmeverden står altid til fald hvis realiteterne skal på Bordet.

Og i forhold til industrialiseringen efter krigen så øges svovludledningen og udledningen af partikler af industrier i udviklingslande som Kina, Indien, Brasilien mf. og den er altså større end den nogensinde har været.

Så er den ged altså stadig langhåret.


Sommeren 2019 var jeg i Libanon og fik en rundvisning på Zouk Power Station og det er situationen når det kolde anlæg startes.Der er ingen filter, svovlrensning eller noget som helst. Og det er den billigste og mest svovlholdige fueloil der brændes af.

Jeg fik fortalt at på de cementfabrikker der virker i Libanon fyres kemisk affald, gamle bildæk mm. ind i ovne og der er ingen filer eller røgrensning overhoved.
Redigeret d. 06-01-2021 23:22
06-01-2021 23:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
UDviklingen i den globale SO2 udledning


Redigeret d. 06-01-2021 23:54
09-01-2021 23:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Myterne tager ingen ende, og dette forum er et ekkokammer af mytedannere.
Industrialiseringen startede for alvor efter 2 . verdenskrig, hvilket førte til blandt andet en stadigt stigende udledning af blandt andet svovl partikler.
Disse partikler medvirkede til, at de globale temperaturer faldt, men i 70'erne og 80'erne blev der monteret svovlfiltre på kraftværkerne, og temperaturerne begyndte da derfor også at stige igen.

Så er den ged barberet.


Smog og svær partikelforurening over en kinesisk storby som er langt værre end forureningen i vestens storbyer i 70'erne.Svær partikelforurening som påvirker klimaet, på linje med NOx og Svovl.

Eller geden er ikke barberet overhovedet, eller den står mere langhåret end nogensinde.
Redigeret d. 09-01-2021 23:50
10-01-2021 12:53
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Fakta: Udledningen af svovl fra kraftværker i vesten resulterede i syreregn og skovdød.
Det blev stoppet og temperaturerne steg.

Idag har kineserne problemer med smog. Det er ikke et argument mod ovenstående fakta.
Læs forskningen, aerosols kan opvarme, aerosols kan køle. Smog er mange forskellige ting.
10-01-2021 13:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Fakta: Udledningen af svovl fra kraftværker i vesten resulterede i syreregn og skovdød.
Det blev stoppet og temperaturerne steg.

Idag har kineserne problemer med smog. Det er ikke et argument mod ovenstående fakta.
Læs forskningen, aerosols kan opvarme, aerosols kan køle. Smog er mange forskellige ting.


Den samlede udledning af svovl har været uforandret siden industrialiseringen tager fart efter krigenAreasoler er kilden til at starte skydannelser og virker derfor kølende.
10-01-2021 13:43
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Det er desværre heller ikke rigtigt.
Nogle aerosoler virker opvarmende, andre afkølende.
Det er for kompliceret for dette forum at afklare.
10-01-2021 14:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Du kan lige så godt set det i øjnene. CO2 har ikke den indflydelse på klimaet som man går og tror.
10-01-2021 14:28
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Aresoler er små støvpartiker som virker kølende fordi de virker som katalysator til at starte skydannelse og skyer er kølende på jordens klima. Men mørke partikler vil selvsagt omsætte solens kortbølgede stråling og afsætte varme i atmosfæren. Rene sulfater og nitrater fra en ren forbrænding afspejler lys til rummet og varmer ikke atmosfæren, som mørkt kulstøv gør.
Redigeret d. 10-01-2021 14:29
10-01-2021 15:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kulforbruget i Kinesiske byer til opvarmning i små ovne i husstanden er ligesom i london i syttenhundrede tallet meget belastende med støvpartikler som ender som Smog.
10-01-2021 16:52
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Du kan lige så godt set det i øjnene. CO2 har ikke den indflydelse på klimaet som man går og tror.


Jeg er den eneste, der ser i øjnene hvilken virkning CO2 reelt har.
Du kan ligeså godt se det i øjnene, at du er hægtet af pga videnskabsbenægtelse.
Redigeret d. 10-01-2021 16:53
10-01-2021 17:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Du er blevet fuldstændig blæst omkuld af skræmmeindustrien, og det er så slemt at det gør ondt.

Du har ikke forstået, at både IPCC og de såkaldte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive problemerne i relation til GW, og at man derfor skal være meget kritisk overfor deres udsagn.

Du har fortsat ikke forstået, at man igennem tiden har lavet mange og grove overdrivelser på dette område. Det er f.eks. om temperaturstigningstakten, om afsmeltningen af indlandsisen på Grønland, om afsmeltningen af havisen ved Nordpolen, om ophøret af Golfstrømmen og om den påståede negative effekt på planteavlen ved GW, og om mere tørke og flere skovbrande som følge af GW.

Du har fortsat ikke forstået, at der er mange problemer, som er langt alvorligere end CO2- og klimaproblemet. Eksempelvis er der 500 - 600 gange så mange mennesker, som mister livet p. g. a. fattigdomsrelaterede sygdomme, som det er af naturkatastrofer med mere.

Du har fortsat ikke forstået, at skal vi gøre noget godt for menneskeheden, så er det fattigdom og dertil hørende problemer, som vi skal bekæmpe. Fattigdom og dertil hørende problemer koster som bekendt livet for rigtig mange mennesker hvert år.

Du har fortsat ikke forstået, at den økonomisk-teknologiske udvikling gør, at vi bliver bedre og bedre til at beskytte os i mod naturkatastrofer af både den ene og den anden slags. Alene dette punkt er i sig selv nok til at vi ikke behøver at frygte GW og de deraf følgende konsekvenser.

Du har fortsat ikke forstået, at varme historisk set altid har været en fordel og kulde historisk set altid har været en ulempe og problemfyldt.
10-01-2021 17:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Du har fortsat ikke forstået, at man igennem tiden har lavet mange og grove overdrivelser på dette område.
Men det er jo lige meget når man har den hellige (klima)tro.
Redigeret d. 10-01-2021 17:21
10-01-2021 17:24
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I mod overtro og religion gavner det som bekendt ikke at argumentere fornuftigt.
10-01-2021 17:42
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
97% af klimaforskerne er rimelig godt tilfredse med deres daglige dont og udkomme.
10-01-2021 18:17
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Villadsen

Du er blevet fuldstændig blæst omkuld af skræmmeindustrien, og det er så slemt at det gør ondt.

Du har ikke forstået, at både IPCC og de såkaldte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive problemerne i relation til GW, og at man derfor skal være meget kritisk overfor deres udsagn.

Du har fortsat ikke forstået, at man igennem tiden har lavet mange og grove overdrivelser på dette område. Det er f.eks. om temperaturstigningstakten, om afsmeltningen af indlandsisen på Grønland, om afsmeltningen af havisen ved Nordpolen, om ophøret af Golfstrømmen og om den påståede negative effekt på planteavlen ved GW, og om mere tørke og flere skovbrande som følge af GW.

Du har fortsat ikke forstået, at der er mange problemer, som er langt alvorligere end CO2- og klimaproblemet. Eksempelvis er der 500 - 600 gange så mange mennesker, som mister livet p. g. a. fattigdomsrelaterede sygdomme, som det er af naturkatastrofer med mere.

Du har fortsat ikke forstået, at skal vi gøre noget godt for menneskeheden, så er det fattigdom og dertil hørende problemer, som vi skal bekæmpe. Fattigdom og dertil hørende problemer koster som bekendt livet for rigtig mange mennesker hvert år.

Du har fortsat ikke forstået, at den økonomisk-teknologiske udvikling gør, at vi bliver bedre og bedre til at beskytte os i mod naturkatastrofer af både den ene og den anden slags. Alene dette punkt er i sig selv nok til at vi ikke behøver at frygte GW og de deraf følgende konsekvenser.

Du har fortsat ikke forstået, at varme historisk set altid har været en fordel og kulde historisk set altid har været en ulempe og problemfyldt.


Manifestet og fake grafer rulles ud - ingen kommentarer til benægterne.
Redigeret d. 10-01-2021 18:18
10-01-2021 18:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peder Kruse skrev:
97% af klimaforskerne er rimelig godt tilfredse med deres daglige dont og udkomme.

Ahee. Det øvrige samfund bør vel til at komme til lommerne og øge udkommet til disse vigtige personer som varetager en så vigtig opgave som at afdække den globale opvarmnings mysterier. Eller en klækkelig lønforhøjelse er vel på sin plads.
10-01-2021 18:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nå så har vi årets (eller sidste) massebalance for Grønlands iskappe http://nsidc.org/greenland-today/og sammen med de senere års afsmeltning seSå kan det reelt fastslås at afsmeltningen mere eller mindre er gået i stå.
10-01-2021 19:31
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Det er eb kendt sag blandt professionelle klimaforskere, at en trend først kan ses når den betragtes over flere årtier.
Blot til information.
10-01-2021 19:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Peter Villadsen skrev:
Det er eb kendt sag blandt professionelle klimaforskere, at en trend først kan ses når den betragtes over flere årtier.
Blot til information.


Ja med mindre det er lufttemperaturer. For så tæller en varm måned voldsomt meget i klimafolkets bevidsthed.
10-01-2021 20:35
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Alt det der klimaflip nærmer sig sin udløbsdato. Det er imbecilt og uvidenskabeligt at ville kontrollere klodens temperatur, så længe man tror 0.0135 procentpoint ekstra sporgas i atmosfæren har hævet temperaturen halvanden grad, samtidig med man ved T+ driver CO2 fra depoterne ud i atmosfæren og T- bringer dem tilbage igen. En vogn kan ikke trække hesten.
10-01-2021 21:05
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
CO2 indholdet i atmosfæren er indikator for biosfærens udbredelse og aktivitet gennem omsætning altså flow i kulstofkredsløbet. Hvor stor en fraktion af de ekstra 0.0135 procentpoint stammer specifikt fra fossile brændsler frem for primær tilførsel ved større biosfærisk aktivitet og omsætning ? Vi bringer måske mere CO2 i spil ved at omsætte og prutte og udånde og til sidst rådne, end vi udleder gennem vores maskinbøvser.

Who cares. CO2 styrer ikke temperaturen. Det er omvendt.
10-01-2021 21:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Der tager de fejl Hr. Kruse mere co2 vil trække temperaturen op! Se selv https://skepticalscience.com/argument.php?a=7&p=12 Sikkert en lille skovbrænds co2-udledning der trickede det hele og satte spiralen igang.
Redigeret d. 10-01-2021 21:35
10-01-2021 21:36
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Peder Kruse skrev:
Alt det der klimaflip nærmer sig sin udløbsdato. Det er imbecilt og uvidenskabeligt at ville kontrollere klodens temperatur, så længe man tror 0.0135 procentpoint ekstra sporgas i atmosfæren har hævet temperaturen halvanden grad, samtidig med man ved T+ driver CO2 fra depoterne ud i atmosfæren og T- bringer dem tilbage igen. En vogn kan ikke trække hesten.


så hvis man har et lille bitte mængde, så har det ingen betydning er påstanden.

Æd en lille bitte smule plutonium eller kviksølv, og find derved ud af, at det ikke er noget argument.

Læs Forskningen istedet.
Redigeret d. 10-01-2021 21:37
10-01-2021 21:55
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Skift fra mellemistid til istid data punkterer bortforklaringen omkring vognen for hesten. Hvis du knapper en Cola op, bliver den hurtigt doven. Hvis du sænker temperaturen, kommer brusen tibage i flasken, men det tager laaang tid. Temperaturen forøger og reducerer luftbåren mængde af CO2, som ikke er i stand til at vende udviklingen.

Golden oldie
Redigeret d. 10-01-2021 21:57
10-01-2021 22:08
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Hvorfor driver mere CO2 temperaturen op i nutiden?
Hvorfor var det i fortiden temperaturen, der styrede CO2 mængden.
Fordi det er 2 forskellige mekanismer, der styrer.

Lyt til forskningen og bliv oplyst.
https://svs.gsfc.nasa.gov/11362

PS: Peder Kruse: det er langt enklere end Frank Lansners forsøg på at skrive noget om emnet.
Redigeret d. 10-01-2021 22:23
10-01-2021 22:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Lyt til forskningen og bliv oplyst.
https://svs.gsfc.nasa.gov/11362


Ja Forsker Peter Hildebrand i Videoen er jo særdeles fornuftig. Men det kræver jo at når man lytter til forskningen så skal der jo en smule på øverste etage som kan slås til. Det kniber det med i klimakredse.
10-01-2021 22:47
Peter Villadsen
★★★★★
(2696)
Det er nok mere de mange myter og hjemmebryggede strø-tanker, der konstant popper op her, der sukker efter lidt mere omløb på øverste etage.
Side 1 af 3123>

Deltag aktivt i debatten Ole Humlum, Global Temperature, Quality Classes og hykleri:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Prof Ole Humlum – en superforsker eller en bedrager...7528-08-2021 09:37
Snow cover and Ole Humlum4925-08-2021 20:46
The state of the climate 2020 by Ole Humlum1624-06-2021 09:02
Breaking news - prof Ole Humlum1216-11-2020 16:45
Ole Humlum og Christoffer Harder i et brag af en debat822-09-2020 22:31
Artikler
Ole Humlum: Frygten er IPCC's våben
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik