Husk mig
▼ Indhold

Oliefesten er forbi


Oliefesten er forbi11-03-2011 15:41
Henrik Ryan
☆☆☆☆☆
(14)
Peak Oil begrebet betyder, at toppunktet i olieproduktionen er nået, og at produktionsflowet ikke længere kan øges. Peak Oil medfører at udvindingen efterfølgende vil falde indtil det punkt, hvor der ikke længere produceres; - enten fordi det ikke er økonomisk rentabelt pga. stigende udgifter ved udvinding af den sværere tilgængelige olie, - eller fordi det energimæssigt er en tilsætningsforretning at udvinde derfra, da produktionen kræver større energimængde end feltet giver adgang til i form af udvundet olie. Peak Oil handler således ikke om at løbe tør for olie og ikke om hvor meget olie der findes i undergrunden, men om hvor meget der samlet set kan udvindes, produceres og bringes på markedet i et givet år. Tidspunktet for Peak Oil indikerer, at muligheden for at producere olie efterfølgende falder år for år.

Når en lang række eksperter advarer om muligheden af at Peak Oil er en aktuel eller nært forestående udfordring, skyldes det en stigende bekymring for om fund af nye felter samt produktionsforøgelse i felter, hvor det endnu er muligt, kan erstatte tilbagegangen i produktionen fra verdens øvrige felter.

Hvorfor er Peak Oil et problem?

Vi er, som vi lever i dag, komplet afhængige af olie og gas. Et aktuelt Peak i verdens samlede olieproduktion får almindeligvis ikke megen opmærksomhed, endskønt konsekvenserne bliver omfattende. Det vil hverken blive nemt eller uden enorme konsekvenser at sænke forbruget af fossile brændsler. Med Peak Oil kan vi ikke undgå et fald i forbrug af olie, da der vil være mindre til rådighed i et kontinuerligt eskalerende omfang.

Så kunne man måske håbe på at dette kunne udgøre en løsning på klimaudfordringen, men i stedet kan det muligvis føre til forværring af mulighederne for at håndtere den udfordring. Afhængighed af olien skyldes at samfundets organisering og funktionalitet i gennemgribende grad bygger på netop oliens unikke karakteristika som flydende brændstof, dens exceptionelle energi-tæthed, dens relative lettilgængelighed og dens kemiske muligheder til fremstilling af en lang række stoffer og materialer.

Kan andre energikilder da ikke erstatte olien?

Det korte svar er nej. Vi kender for nuværende ingen energialternativer, som umiddelbart kan overtage oliens plads i forhold til anvendelighed, producerbar mængde og energiøkonomisk tilgængelighed. Derfor udgør et fald i olieproduktion ikke bare en trussel for åbenlyse sektorer som transport og petrokemi; men en systemisk risiko for hele samfundets trivsel og vækst.
12-03-2011 18:18
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Ja de fleste mennesker forstår slet ikk hvor meget olie betyder. Hele vores samfund er olie; og når oliefesten slutter slutter det moderne overforbrugs samfund også. plastic er fx også olie så det kan ikke bare erstattes hos atomkraft!

men måske betyder det så at vi finder andre idealler at leve efter end overforbrug. Det håber jeg
14-03-2011 00:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
men måske betyder det så at vi finder andre idealler at leve efter end overforbrug. Det håber jeg

@Miljøgris

Betyder det så også at den lange levetid olie og det du kalder overforbrug har bevirket at den ønsker du også at sige farvel til.

Sygehuse, uddannelse, miljøforbedringer osv Det er du altså indstillet på fremadrettet at afskrive, fordi det nødvendigvis kræver energi!
14-03-2011 19:19
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
@delphi

Giver osende BMWer i gaderne, kæmpe kødforbrug farlig plastiklegetøj og folk der sidder dagen lang foran store fladskærme lang levetid??? Nej vi ville være meget mere sunde uden olie-overforbruger-samfundet!


The time for doubt is over!
14-03-2011 19:41
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Giver osende BMWer i gaderne, kæmpe kødforbrug farlig plastiklegetøj og folk der sidder dagen lang foran store fladskærme lang levetid??? Nej vi ville være meget mere sunde uden olie-overforbruger-samfundet!


Nej det gør det ikke!

Men fri mig for en planøkonomisk styringsmekanismer som skal minimere dette forbrug.
14-03-2011 21:30
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Her er Peak Oil beskrevet meget dramatisk... men måske ikke helt urealistisk.

http://www.glar.gl/milk.jpg
15-03-2011 12:41
Henrik Ryan
☆☆☆☆☆
(14)
GLAR skrev:
Her er Peak Oil beskrevet meget dramatisk... men måske ikke helt urealistisk.

http://www.glar.gl/milk.jpg


Det er i hvertfald interessant, at figuren angiver flere begivenheder og data, som muligvis udgør samspillende faktorer i en udvikling.

Opstillingen af bud på følgerne af en faldende olieproduktion finder jeg også interessant, omend det, i og med at der er tale om en figur, ikke forklares og underbygges, hvorfor disse begivenheder kan blive konsekvensen af faldende olieproduktion.

Men nogle af de mulige sammenhænge mellem allerede forløbne begivenheder kan vi så forsøge os med at udrede her. Vi kan også forsøge at give mere begrundede bud på de mulige konsekvenser af, at tiden med billig olie er forbi.

Hvad tror du/i at konsekvenserne vil være?
24-03-2011 11:21
Jakob
★★★★★
(9142)
.
miljoegrisen skrev:
Ja de fleste mennesker forstår slet ikk hvor meget olie betyder. Hele vores samfund er olie; og når oliefesten slutter slutter det moderne overforbrugs samfund også. plastic er fx også olie så det kan ikke bare erstattes hos atomkraft!

men måske betyder det så at vi finder andre idealler at leve efter end overforbrug. Det håber jeg


Ja, men skal vi ikke gøre det hurtigt, så der stadig er en sjat olie tilbage, hvis der f.eks. kommer en ny istid..?
Eller er det bare vores menneskeret at støvsuge jorden for de langtidsholdbare lagre og omdanne dem til farligt affald til de næste generationer..?


Efter min mening er der næsten ingen planøkonomiske initiativer, der er for skrappe at anvende for at gennemsætte en hurtig omstilling til vedvarende bæredygtig produktion.

Men her i den "frie" liberale verden, ser det ud til, at nærmest intet ud over at starte nye krige og dele flere penge ud til velfærd kan styres fra politisk side.

Hvis energiforbruget hurtigt skal lægges om til vedvarende kilder og overforbruget standses, så er det op til den enkelte at betale prisen og leve i en "subkultur".

Skulle nogen have lyst og vilje til at bo i sådan en "subkultur" med de reducerede muligheder, det vil medføre, så hører jeg gerne om det.
Desværre tror jeg ikke, at det er mange. De fleste ser ud til at være mest optaget af at optimere deres velfærd med materielle goder og eksotiske rejser, og mange er bundet af jobs, hvor den primære funktion går ud på at øge overforbruget endnu mere for at skabe vækst ( misvækst ).
.
RE: Smørbjerge24-03-2011 11:41
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2592)
miljoegrisen skrev:
Ja de fleste mennesker forstår slet ikk hvor meget olie betyder. Hele vores samfund er olie; og når oliefesten slutter slutter det moderne overforbrugs samfund også. plastic er fx også olie så det kan ikke bare erstattes hos atomkraft!


Plastik laves ofte af smør, for at formindske EU's smørbjerge.


24-03-2011 23:24
Kosmos
★★★★★
(5366)
Kan andre energikilder da ikke erstatte olien?

Det korte svar er nej. Vi kender for nuværende ingen energialternativer, som umiddelbart kan overtage oliens plads i forhold til anvendelighed, producerbar mængde og energiøkonomisk tilgængelighed...

- næh, umiddelbart næppe 100%; men det betyder jo ikke, at andre energiformer ikke kan/kunne mindske olieafhængigheden ganske betydeligt - det gælder i første omgang "de tre k'er" ( Kul + kernekraft), suppleret med (natur)gas, som p.t. er på hastig fremmarch i USA.

Og så skal vi jo ikke glemme, at oliekildernes snarlige udtørren har været på tapetet utallige gange - fra helt tilbage i tresserne, hvor vurderingerne lød på '20 år endnu'!
25-03-2011 07:58
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Henrik og tak for gode indspark i debatten.

Min kommentar, du skriver: "Peak Oil begrebet betyder, at toppunktet i olieproduktionen er nået"

Det ligger lidt op ad et af de mange videnskabelige emner i klimadebaten:
Langt det største forbrug af olie mm har jo fundet sted ca 1960-2011, og i denne periode er CO2 indholdet i atmosfæren steget ca 40 ppm.

Sagen er blot, at når vi snakker om CO2 effekt er det oftest ved at se på effekten af én fordobling af CO2 concentrationen (da effekten er logaritmisk).

Effekten af én fordobling skønnes af nogle til at være 0,4-6 K mens IPCC mener den er 3 K global temperatur stigning.

Men hvis vi har nået "Peak oil" allerede efter blot 40 ppm i CO2 stigning, så sætter det vel ad naturlig vej en begrænsning på hvor meget vi mennesker overhovedet kan sende CO2 i vejret alene fra denne synsvinkel?

Vi skal huske på, at én fordobling fra idag vil være fra 390 ppm til 780 ppm... og hvis "peak oil" nås på blot 40 ppm .... .. . ? Altså en tiendedel af vejen til én fordobling.

Idet biler vel næppe bliver kulfyrede lige med det første, så er det vel so so med risikoen for nogen sinde at udlede 10 gange så meget CO2 som vi har gjort i perioden 1960-2011? Eller?

(Og hertil kommer at jorden bliver grønnere i takt med mere CO2 og derved optager stadigt mere Co2).

Så, personligt mener jeg der er gode grunde til spare på vores olie mm.
- Men frygt for CO2 varme spiller ikke ind.
Redigeret d. 25-03-2011 07:59
25-03-2011 11:32
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Så, personligt mener jeg der er gode grunde til spare på vores olie mm.
- Men frygt for CO2 varme spiller ikke ind.


Helt enig og det med at spare går helt af sig selv efterhånden som prisen stiger og stiger og stiger
25-03-2011 23:43
Kosmos
★★★★★
(5366)
Helt enig og det med at spare går helt af sig selv efterhånden som prisen stiger og stiger og stiger

- ja, men alligevel kan det måske knibe en anelse at holde den akutte pessimisme i kog, 'tihvertifald' hvis man er amerikaner, jf.:

America's combined energy resources are, according to a new report from the Congressional Research Service (CSR), the largest on earth. They eclipse Saudi Arabia (3rd), China (4th) and Canada (6th) combined – and that's without including America's shale oil deposits and, in the future, the potentially astronomic impact of methane hydrates.

The energy facts in the CRS report should be making front page news all over America. Mostly it isn't. Given the devastating news from Japan and New Zealand, it may be right to postpone dancing in the streets. But something else is going on. Even though they are going to dominate global energy supply for decades to come the insidious war on vital fossil fuels continues apace...


26-03-2011 10:28
Morten Riber
★★★★★
(2298)
-ja, men alligevel kan det måske knibe en anelse at holde den akutte pessimisme i kog,


Jo, sandt nok. De amerikanere er..., men det skal vel ikke til at være et problem at alle mennesker på jorden ikke er pessimister?

At nogen er rige og andre fattige er uundgåeligt uanset om der er halvt så meget eller dobbelt så meget olie tilbage.
03-12-2011 23:56
simonjeppesen
☆☆☆☆☆
(13)
Men fri mig for en planøkonomisk styringsmekanismer som skal minimere dette forbrug.


Det sker helt af sig selv når prisen for en tønde olie bliver 200-300 $... så skal der cykles og dyrkes grøntsager i villahaverne
04-12-2011 00:42
Kosmos
★★★★★
(5366)
.. så skal der cykles og dyrkes grøntsager i villahaverne

- oh yes, we're doomed:

The conclusion is, to quote a character from a famous British sitcom, "We're doomed, I tell you. We're doomed!" Unless, that is, we mend our ways according to the author's prescription. This almost invariably involves restrictions on personal liberty.

These prophets of doom rely on one thing—that their audience will not check the record of such predictions. In fact, the history of prophecy is one of failure and oversight. Many predictions (usually of doom) have not come to pass, while other things have happened that nobody foresaw...
04-12-2011 03:28
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Kosmos skrev:
.. så skal der cykles og dyrkes grøntsager i villahaverne

- oh yes, we're doomed:

The conclusion is, to quote a character from a famous British sitcom, "We're doomed, I tell you. We're doomed!" Unless, that is, we mend our ways according to the author's prescription. This almost invariably involves restrictions on personal liberty.

These prophets of doom rely on one thing—that their audience will not check the record of such predictions. In fact, the history of prophecy is one of failure and oversight. Many predictions (usually of doom) have not come to pass, while other things have happened that nobody foresaw...


og mens vi tålmodigt venter på bedre tider kunne vi måske gavne samfundet ved at bakke det lidt opTiden går - mens vi stadig fejlinformeres
04-12-2011 03:32
simonjeppesen
☆☆☆☆☆
(13)
These prophets of doom rely on one thing—that their audience will not check the record of such predictions. In fact, the history of prophecy is one of failure and oversight. Many predictions (usually of doom) have not come to pass, while other things have happened that nobody foresaw...


Så fordi nogen tog fejl i fortiden er det meningsløst at forsøge at sige noget om fremtiden?

Hvis vi endelig skal forsøge at lære noget af historien, så er der talrige civilisationer/kulturer der er gået til grunde eller blevet fundamentalt omstruktureret - ofte på grund af overudnyttelse af ressourcer og forringelse af livsgrundlaget. Vestlig kulturkreds kunne meget vel gennemgå den samme cyklus som en lang række kulturer allerede har været igennem.

Og så er det vil ikke bare doom og gloom - med mindre man er bange for forandring, men livet er jo fyldt med forandring. Milliarder af mennesker lever i dag med et minimalt energiforbrug - så kan vi vel også. Og hvad er der galt med at cykle og dyrke grøntsager. Jeg tror at mange mennesker vil få en bedre helse/livskvalitet når de ikke længere skal være slaver foran en skærm, men kan arbejde fysisk i fri luft og få et nært forhold til hvor deres mad kommer fra.

Man kan godt håbe på at vi bliver endnu rigere og der ikke er nogen grænser for vækst, men virkeligheden kan vist være hård ved dem med urealistisk høje forventninger til fremtiden. Herunder er en meget rammende artikel om den umådeligt store mængde magisk tænkning der er i omløb for tiden:

http://www.peakoilblues.org/blog/?p=132
Deltag aktivt i debatten Oliefesten er forbi:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik