Husk mig
▼ Indhold

Omstilling af KraftvarmeværkerSide 8 af 8<<<678
05-11-2009 23:43
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Carsten

Jeg er lidt bekymret over dit fokus på biogas i energiproduktionen. I et lidt større perspektiv er den jord vi dyrker en resource .. at lægge an til en endnu større belastning af den (uanset det drejer sig om organisk masse til biogas, eller bio-feul til transport) er en tvivlsom idé. Økologiske jordbrug har øje for jorden som den ultimative resource, og de må leve med et lavere udbytte-volumen. En del af jord-vedligeholdelsen er, at se til at jorden beholder en høj % af organisk materiale ... et forhold som er svært at opnå, hvis 'alt brændbart' forsvinder væk fra markerne. Et højt organisk indhold i især de vestjydske jorde han få en særdeles positiv indflydelse på forurenings-belastningen af vores vand-resourcer, så der er rigtig god grund til at trække mod økologisk dyrkning og værdsætte kvalitet i stedet for kvantitet. At det danske landbrug kan slippe afsted med et intensivt brug som stille og ubemærket eroderer vores grundlæggende resourcer er et beklageligt faktum som ikke skal opmuntres yderligere.


Jeg mener nu at biogas er den produktionsform hvor man netop tilbagefører plantemateriale som består efter afgasningen. Halmdele træstoffer som stadig er i den afgasse gylle, hertil gør afgasningen at svært nedbrydelige gødningsstoffer som ellers siver ned i grundvandet og omsættes til nitrat at disse gødningsstoffer nu optages af planter hvad de eller ikke ville blive hvis ikke gyllen afgasses.

Jeg mener hertil at biogasbehandlingen netop udtager de gasser som ellers i klimasammenhænge ofte fremhæves som skadelige nemlig Metan.

Der hvor din kritik er berettiget er hvor man vil afbrænde tørstoffet i gyllen i kraftværker som netop fratager jorden de stoffer og plantedele som bør tilbageføres til jorden.

Men grundlæggende bør vil vel bort fra at spise så meget kød som er meget miljøbelastende at producere (dieselolie til traktor) og herunder ikke særlig sundt i den store sammenhæng!
06-11-2009 09:42
Carsten
★☆☆☆☆
(65)
Det slog mig, at biogasanlæg ofte fører den uomsættelige del tilbage til marken og at min kritik var hul på det punkt.

Vi kan nok håndtere CO2 fra de køer vi spiser men, hvis vi vil leve det gode liv fra exporten af kød kan vi måske godt krumme tæer.

Jeg plejer at skumle lidt når metan bliver nævnt som drivhusgas, og en stærk én af slagsen - fordi den ikke er direkte sammenlignelig med CO2. Jeg tror ikke at de fleste ved, at der er stor forskel i residenstiden i atmosfæren for de to gasser (hvis CO2 residerer i år er metan i størrelsesordenen uger). Jeg prøver ikke på at tale problemet ned, men vil heller ikke rive bøffen ud af munden på mine børnebørn.

Carsten
13-12-2009 12:54
Jakob
★★★★★
(9343)
.http://www.klimadebat.dk/forum/omstilling-af-kraftvarmevaerker-d20-e435-s240.php#post_15548
delphi skrev:
Hvor mange nødstrømsanlæg med en såkaldt UPS-backup mon der findes?

Feks på et sygehus her kobles UPS'en ind i 60 sec indtil dieselmotoren på sygehuset kan levere strøm, altså ved netudfald.

Da gasmotorer på navnlig barmarksværker som kunne overgå til balancekraft, når værkerne overgår til varmepumpedrift ved isning. Gasmotoren har den svaghed at den er minimum 15 min om at være driftsklare og betingelsen for at de kan bruges til balanceregulering er 30 sec.

Kunne ups'en på sygehuse Falckstationer mm bruges indtil gasmotor var driftsklar. Kunne dette setup mon bruges til balanceregulering.Her skal du se, hvad der nu er blevet til virkelighed:
http://ing.dk/artikel/104747-hospital-leverer-stroem-naar-vindmoellerne-staar-stille
Citat:
---------------------------
Hospital leverer strøm når vindmøllerne står stille

Som det første sted i Danmark har Odense Universitetshospital kombineret nødstrøm med regulerkraftanlæg til elforsyningen.
---------------------------Citat:
-------------------
I en bygning ved Odense Universitetshospital står otte stk. 2 MW Caterpillar 16 cylindrede dieselgeneratorer, der både kan producere nødstrøm til hospitalet og sættes ind, hvis der opstår en pludselig mangel på el i det fynske elnet.
-------------------Men det undrer mig lidt, at en gasmotor til balanceregulering skal bruge 15 minutter til at blive driftsklar. Er det fordi den er meget stor og derfor længe om at blive varm..?

Vi har jo i årtier kunnet ombygge benzinbiler til gas, og de starter og kører med det samme.
Det er selvfølgelig altid hårdt for en motor at koldstarte og arbejde med det samme. Men man kan evt. holde olien varm med en dypkoger. Eller starter de ikke så ofte, er der måske et forvarsel, så man kan starte forvarmningen et par timer før, f.eks. når vindstrømsproduktionen er aftagende og falder til under et bestemt niveau..?


PS: Se så flot der er i maskinrummet. Jeg tror da næsten, at hospitalets maskinmester skal møde på arbejde i smoking.
13-12-2009 13:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men det undrer mig lidt, at en gasmotor til balanceregulering skal bruge 15 minutter til at blive driftsklar. Er det fordi den er meget stor og derfor længe om at blive varm..?


@Jakob

Efter hvad jeg har fået fortalt - er det af sikkerhedsmæssige årsager. Gasmotorerne skal luft ud 2 eller 3 gange, før de må startes op.
13-12-2009 15:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Hospital leverer strøm når vindmøllerne står stille

Som det første sted i Danmark har Odense Universitetshospital kombineret nødstrøm med regulerkraftanlæg til elforsyningen.


Ja! Et rigtigt tiltag hvor ledig kapacitet udnyttes fornuftigt. Kunne man finde ud af noget tilsvarende med møller, varmepumper og kraftværker så var meget nået.Men det undrer mig lidt, at en gasmotor til balanceregulering skal bruge 15 minutter til at blive driftsklar. Er det fordi den er meget stor og derfor længe om at blive varm..?


"naturgas" er der ikke meget natur over. Det indholder så mange gasarter som dels er massivt forurenende og herunder forstyrer forbrændingen på en gasmotor. Alt skal være i balance omkring temperatur inden en så ringe gas kan afbrændes ordentlig på et kraftværks gasmotor. Det kan overhovedet ikke sammenlignes med propan til biler som er en meget ren gas.
Redigeret d. 13-12-2009 15:37
02-02-2013 00:33
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Den overordnede politiske beslutning er truffet og kulbaserede kraftvarmeværker ombygges nu i stor stil til at fyre med træflis:http://ing.dk/artikel/129750-danske-kraftvaerker-i-historisk-ombygning-fra-kul-til-traepiller
Citater:
-----------------------------------
Danske kraftværker i historisk ombygning fra kul til træpiller
Fire ud af syv danske kulværker plus et gasfyret skal efter planerne bygges om til at anvende biomasse i løbet af de næste få år.
--
De 4,5 mio. ton træpiller kalder biomasse-ekspert og projektleder Anders Evald fra Force Technology for en rigtig stor tilvækst i træpilleforbruget på kort tid - ikke mindst fordi hele verdensmarkedet for træpiller i dag ligger på bare 15 mio. ton.
-----------------------------------http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/Nyheder/DanskFjernvarme/Haldor%20Tops%C3%B8e%20bes%C3%B8ger%20Skive%20Fjernvarme.aspx
Citat:
----------------------------------
Kraftvarmeværket, der får sin energi fra forgasning af træpiller, er opført som et demonstrationsanlæg og er foreløbigt det største af sin art i Europa. Men flere tilsvarende og langt større anlæg er under planlægning, bl.a. i Sverige og Finland.

Forgasningsanlægget kan producere 6 MW el og 11 MW varme og har i år produceret mere end 20.000 MWh elektricitet og 40.000 MWh varme.

Haldor Topsøe A/S har leveret de katalysatorer, der fjerner tjæreindholdet fra forgasningsgassen før den kan anvendes i Skive-anlæggets tre gasmotorer til produktion af el og varme.
----------------------------------


Måske nogen har et tal for virkningsgraden, når man producerer EL af træflis..?

Ca. 30% ..?
.
02-02-2013 19:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Måske nogen har et tal for virkningsgraden, når man producerer EL af træflis..?

Ca. 30% ..?


Det er uhyggelig lavt!

I store anlæg som avedøre kan gas og træ yde 50 % el hvor træ udgør en bydelige del af brændslet!

HVis store kul-anlæg bygges om til at bruge træ, så kan el-ydelsen komme næsten lige så højt op som for kul, eller NOrdjyllandsværket kan yde minimum 43 % el af træ. Ved kul yder værket 47 %!
Side 8 af 8<<<678

Deltag aktivt i debatten Omstilling af Kraftvarmeværker:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Grøn omstilling.?1612-05-2024 19:07
Grøn omstilling i fremgang.?123-03-2024 20:29
Den såkaldte "grønne" omstilling er helt og andeles urealistisk508-11-2022 08:58
Konkurrence om at finde god synergi i den bæredygtige omstilling7418-06-2021 13:25
Har Danmark fart nok på den klimaøkologiske omstilling..?2924-09-2018 22:10
Artikler
Kraft- og kraftvarmeværker
Thomas Meinert Larsen: Divestment som redskab til at fremme grøn omstilling
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik