Husk mig
▼ Indhold

Opdaterede sol/is/hav/temp.-grafer osv.Side 10 af 11<<<891011>
23-07-2009 21:09
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
For mange bekendt, så er den manglende Solar cycle 24 aktivitet noget der får en del forskere til at frygte/tro at vi går mod meget koldere tider alla den koldeste periode "maunder minimum" under den lille istid.

Men i dag er der efter 12 dages solplet pause ved at danne en lille soplet.

Men men... det er en plet tilhørende den foregående, afsluttede solar cycle 23 !!Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 23-07-2009 21:11
25-07-2009 09:57
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Den igangværende El Nino er for et par uger siden af NOAA blevet forudsagt at toppe omkring 1 januar 2010, slutte sommer 2010, og iøvrigt blive den kraftigste El Nino siden 1998. Dvs kraftigere end 2002, 2004 og 2006 El Ninoerne:


Jeg har jo undret mig lidt idet SOI index - der normalt giver et godt praj om udviklingen 3 mdr i forvejen - ikke rigtigt så El Nino agtigt ud:Alt kan ske i disse komplicerede sammenhænge, men prøv at se udviklingen for El Nino den sidste månedstid. Hvis denne udvikling fortsætter, ja, så toppede El nino i starten af Juli, netop som prognoserne om den kraftige 2009-10 El Nino blev fremlagt. OK, men det bliver sjovt at følge de næste måneder.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

28-07-2009 11:40
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Arktis is 2009 er som sikkert bekendt på retur. Isarealet ligger i underkanten af 2008 niveau, men dog stadig pænt over 2007.

Noget lyspunkt?
Måske et lille. Hvis man ser på det centrale arktis isudbredelse, så ligger vi - lige nu ihvert fald - ret pænt, faktisk på normalen for isudbredelse.

For det første er dette område det største, og hvis man ser på enhederne nedenfor, så tæller vi halve mio kvm2.

For det andet har vi hørt om undersøgelser fra dette område ang tykkere is end normalt, og vi har fra DMI set at temperaturer har været lave.
Pointen er: Dette centrale område er det område der til september hvert år er mest afgørende for årets is minimum.

I 2008 havde vi et stort dyk omkring 1/8. Vil dykket i år blive lige så stort?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-07-2009 14:02
28-07-2009 23:43
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
30 års udvikling i havis areal.
GLB: Global
SH: Southern hemisphere
NH: Northern hemisphere


Redigeret d. 28-07-2009 23:44
29-07-2009 20:47
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Frank Lansner skrev:
Atlanterhavet + Stillehavet er nærmest gået i stå mht stigning, mens det Indiske Ocean stadig viser nogen stigning.


Er der nogen, der har en god forklaring? De tre oceaner hænger jo sammen, men de to største stiger stort set ikke pt, mens Det Indiske Ocean stiger "normalt".

Venligst brinch
Redigeret d. 29-07-2009 20:49
30-07-2009 09:12
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Hvis man nærlæser ovenstående graf, vil man se, at mens Stillehavet over de seneste 15 år er steget med ca 36mm og Atlanterhavet med ca 46, så er det Indiske Hav steget med omkring 70mm!!!

Jeg har måske selv en mulig forklaring, men den er lidt hjemmelavet. - Så jeg ville egentlig gerne høre de vidende mennesker her på sitet, om nogen kender en officiel forklaring på dette.

Venligst brinch
30-07-2009 10:18
Kosmos
★★★★★
(5391)
Så jeg ville egentlig gerne høre de vidende mennesker her på sitet, om nogen kender en officiel forklaring på dette

- for mit vedkommende må jeg desværre 'melde blank'; jeg ved ikke engang, hvad man i grunden måler i forhold til!?
Det kunne tænkes at være i forhold til 'klodens geometri' {'geoiden'} som den var på dét tidspunkt, da (satellit)målingerne blev startet(?).
Hvad kunne så få 'geometrien' til at ændre sig (og hvor meget 'styr' har vi i det hele taget på oceanernes bundforhold?) - mulige faktorer kunne være 'tektoniske omrokeringer', men for mig lyder det usandsynligt, at disse skulle kunne have stor betydning!

Redigeret d. 30-07-2009 10:20
30-07-2009 10:25
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Mit bedste bud er at isostasi. (http://en.wikipedia.org/wiki/Isostasy) samt tyndeanomalier

Isostasi er noget i har mærket meget i danmark, og i dag ser vi sen-glaciale / holocene aflejringer i kote + 7 meter i nordjylland, mens stenalderbopladerne er undervand i det sydlige danmark.

Tyndeanomalier er en langsom proces, og er sikkert ikke så vigtig, men tager nævner den alligevel. Jorden er ikke kugle rund, ej heller en perfekt ellipsoide, da der er adskillige anomalier, som skyldes forskelle i tyndekraften grundet bjergkædedannelser og subduktionszoner. Et af de største anomaliser er netop i det indiske ocean, hvor der er et 'hul', og vandspejlet befinder sig en del lavere. -. På trods af at tyndekraften er ens.

Disse to effekter betyder at et regionalt område kan hæve/sænke sig og herved ændres vandstanden relativt.

En tredje mulighed er vind! Hvis vinden blæser en anden retning kan stuvning af vand betyde noget.


~thomas wernberg
30-07-2009 13:13
Kosmos
★★★★★
(5391)
Så jeg ville egentlig gerne høre de vidende mennesker her på sitet, om nogen kender en officiel forklaring på dette

- 'Ingeniøren' har et forum, der hedder 'Spørg Scientariet'; de plejer at være ret gode til at formidle 'ekspertsvar' - så stil evt. spørgsmålet dér!
30-07-2009 18:58
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
@Kosmos og
@sg17a

Tak for svarene. Jeg synes, det er værd at bemærke, at der er tale om en langtidstendens. - I hvert fald så længe satellitmålingerne af havniveauet er pågået. Hvis man ser bort fra de små fluktuationer, der formentlig skyldes lokale begivenheder af forskellig art (tektonikbevægelser, undersøiske vulkanudbrud osv), er det en forbavsende konstant tendens under hensyn til, at de tre verdenshave jo hænger sammen. Isostatiske bevægelser burde vel være kendte (vandstandsændringer som følge af landhævning eller -sænkning), og tyngdeanomalier forstås normalt som undergrundsvariationer i massefylde. Disse fænomener burde vel udlignes over tid, når vandene hænger sammen og ikke kun er skilt af snævre passager. Og vi har at gøre med målinger over 15 år!

Jeg vil vende tilbage med mit eget bud snart men lige afvente, om der skulle komme flere kvalificerede fra Klimadebat.dk's brugere. Jeg vil også følge Kosmos' råd om at spørge et videnskabeligt forum, men der vil der jo nok gå nogen tid, inden der kommer svar.

Venligst brinch
30-07-2009 22:58
Kosmos
★★★★★
(5391)
Jeg faldt lige over dette 'abstract', hvor der bla. står:

Our confidence in the regional distribution of sea level change from AOGCMs is low because there is little similarity between models. However, models agree on the qualitative conclusion that the range of regional variation is substantial compared with the global average sea-level rise. Nearly all models project greater than average rise in the Arctic Ocean and less than average rise in the Southern Ocean

- om den sidste antagelse (indtil videre) har holdt stik, ved jeg ikke; artiklen er fra 2001.
31-07-2009 07:28
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Egentlig et ret sobert "abstract". Men det bygger dels på de gamle landbaserede målinger, der giver stor usikkerhed, fordi det er næsten umuligt at tage højde for landmassernes indbyrdes bevægelser, - dels på modeller om hvad der vil ske fremover. Men frem for alt passer det jo ikke med de satellitbaserede målinger, vi har haft siden 1993. Som du selv citerer, foreslås det, at Atlanterhavet vil få de største stigninger og "Southern Ocean" mindre stigninger. Nu ved jeg ikke helt, hvad "Southern Ocean" dækker over, men Det Indiske Ocean må vel henhøre til den kategori.

Venligst brinch
31-07-2009 11:37
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Frank Lansner skrev:
Sea level fordelt på Oceanerne.

Atlanterhavet + Stillehavet er nærmest gået i stå mht stigning, mens det Indiske Ocean stadig viser nogen stigning.


Jeg vender lige tilbage til denne figur efter at have diskuteret den med nogle af geofysikerne på mit arbejde.

Ikke fordi jeg er blevet så meget klogere, men der er kommet nogle nye aspekter op.

Data er midlet med 35 running mean, så der er en del udglatning. Man kunne forestille sig at det man ser er resutlatet af støj i meter størrelse (bølgestørrelse). Dvs, at data muligvis er ens, men metoden hvorpå støj er filtreret fra giver de forskellige kurveforløb. Man burde her opstille en statistisk analyse med en hypotese om at 'Data er ens' - og lave en test (lidt svarende til en student's T test, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-test). Hvis man kommer frem til at der er 99 % sandsynlighed for at data fra de tre versendshave viser det samme, så er der vel ikke så er tendensen klar.

Men det forklarer kun en lille del af de variationer man ser.

Det indiske Ocean er primært den sydlige halvkugle mens atlandethavet og stillehavet også er den nordlige halvkugle. Den man kan se kunen være temperaturanomalier som giver en forskellig vandstand. DVS 2004- 2008 viser en temperaturstigning (og derved udvidelse af vandet) i det Indiske Ocean, som ikke ses i de to andre oceaner. Omvendt er der nogle større variationer i stillehavet som ikke ses i de andre oceaner. Hænger de sammen med El Nino perioder?

Man kan på data ikke se årstidsvariationer.

god weekend


~thomas wernberg
31-07-2009 16:02
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
@sg17a

Igen tak for indsatsen! - Det kunne være fristende at se på temperaturanomalier som forklaringsmodus for fluktuationerne, men det stemmer ikke rigtigt med de kendte data. Det Indiske Ocean viser en udfladning i havniveauet fra 2002-2004, mens de to andre store have flader ud fra 2006-2008. 2007 var det næstvarmeste år i flere årtier, det sås især på den nordlige halvkugle, hvor Nordpolens isdække var rekordlavt. I det hele taget passer den stigning vi ser ikke med global temperatur, idet 1998 er det varmeste år i "nyere" tid, mens havniveauet er fortsat med at stige. - Nogle af fluktuationerne kan jo nok forstås som reaktion på temperaturændringer - alle tre grafer udviser en brat (omend behersket) stigning i rekordåret 1998.

Jeg tror, vi skal se tendensen over det lange forløb dvs de ca 15 år, vi har pålidelige satellitmålinger fra. Og samlet set er det slående, at Det Indiske Hav er steget ca dobbelt så meget som Stillehavet og ca 50% mere end Atlanterhavet. Disse meget markante forskelle kan ikke forklares med temperaturforskelle.

Når jeg ikke bare skriver, hvad det er jeg tænker, er forklaringen, at det faktisk er lidt skræmmende, hvis jeg har ret. - Og der er rigeligt af skræmmehistorier i omløb på dette område.

Venligst brinch
03-08-2009 08:12
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
Jeg vil vove at skrive om et emne, hvor jeg bestemt ikke er ekspert. Jeg har ingen naturvidenskabelig uddannelse (en mat-fys studentereksamen rækker ikke langt!), så indlægget skal tages med alle tænkelige forbehold. Forhold dig stærkt kritisk til det, der følger, for selv om det er gennemtænkt, er det videnskabeligt set nede på flade fødder.

Det begyndte en aften, hvor jeg betragtede Månen. Jeg kom til at tænke på, at selv om Månen er næsten 400.000 km væk fra Jorden, så er denne lille satellit i stand til at flytte milliarder af tons vand frem og tilbage her på Jorden. Hvilken magt! – Tidevand kalder vi det, og forskellen på ebbe og flod er sine steder op til 10 meter. Det er et udslag af massetiltrækning – også kaldet tyngdekraft eller gravitation. Normalt forstår vi tyngdekraft som noget, der retter sig mod et legemes centrum. Her på planeten tænker vi (i hvert fald jeg) på tyngdekraft som noget, der trækker mig og dig og æbler (Newton!) osv ind mod Jordens centrum. – Men så slog det mig, at så enkelt er det ikke! Når Månen kan trække gigantiske mængder af vand til sig flere hundrede tusinde kilometer væk, så trækker den også i mig. Når den er lige over mig, vejer jeg lidt mindre end ellers!

Hvorfor er det nu interessant?

Jo – Frank Lansner viderebragte for nylig disse grafer:

http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/7/ruttlw.png


Og jeg tænkte: det var da pudsigt! Jeg har været vant til at tænke på verdenshavene som noget principielt horisontalt – ufortalt tidevand, bølger osv. Selvfølgelig sfærisk idet Jorden er rund. Tænkt at de tre store have (Stillehavet, Atlanterhavet og Det Indiske Hav) måtte ha' samme niveau, idet der ikke er nogen barrierer imellem dem. Vandet kan frit flyde fra det ene hav til det andet. Her tog jeg så tilsyneladende fejl. Hvad er på færde??

Siden 1993 har man målt havniveauerne pr satellit. Hvordan det rent teknisk foregår, ved jeg ikke, men man undgår under alle omstændigheder de fejlkilder der opstår som følge af landmassernes relative bevægelser. Og resultatet af målingerne er, at Det Indiske Hav i perioden fra 1993 er steget dobbelt så meget som Stillehavet (henholdsvis 70 og 36 mm) og 50% mere end Atlanterhavet (46 mm). – Wåt dælen!!

Så begyndte jeg at tænke på, hvad massetiltrækning i grunden er. Det er klart, at den helt store magnet er Jorden selv, men når Månen – der kun fylder nogle få procent af hvad Jorden fylder – kan ha' så stor virkning på vores planet, så må landmasserne vel også ha' en betydning. De er jo da betydeligt tættere på. – Jeg fandt så dette topografiske kort


http://www.globalchange.umich.edu/globalchange1/current/lectures/topography/topography200.gif


Det Indiske Ocean er havet mellem Afrika og Australien – og selvfølgelig op mod Indien og Kina.

Hvad er det så, der er bemærkelsesværdigt her? For mig at se er det nogle betydelige sideværts magneter! Vandmagneter. Et 2D-billede af en 3D-Jord er naturligvis fortegnet. De polare områder kommer til at fylde forholdsvist for meget. Men der er nogle ismasser og nogle landmasser, der må ha' en indflydelse på vandene. Tiltrækker vand. De grønne arealer er relativt lave, de blå noget højere, de hvide meget højere og det orange MEGET højt. Samtidig er det vigtigt at forstå, at ismasserne (Antarktis og Grønland især) har en markant lavere massefylde/vægtfylde end landmassiverne.

Kan du se det? – Himalaya-massivet er fuldstændig exceptionelt. Kæmpemæssigt i areal og enormt højt. Med en massefylde på næsten det tredobbelte af is (Antarktis og Grønland).

Jeg tror, det er her, vi skal finde forklaringen på de meget markante forskelle i havniveaustigningerne. Og det finder jeg ganske skræmmende. Hvorfor det? – Jo fordi lige syd for det gigantiske bjergmassiv har ca 150 millioner mennesker klumpet sig sammen i Bangladesh og et stort antal millioner i det nordøstlige Indien. Her udmunder tre af Verdens største floder, og her stiger havniveauet formentlig allermest!

Måske skulle vi skifte fokus, - hvis jeg altså har ret. Det er ikke Vadehavet, Nederlandene eller Skagens gren, der er problemet, hvis klimaet bliver mildere. Der er grund til at advare det internationale samfund om katastrofer større end tsunamien i december 2004, er jeg bange for. Jeg går normalt ikke ind for katastrofetænkning, men jeg frygter virkelig for mine medmennesker i dette asiatiske område.

Venligst brinch
03-08-2009 09:10
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Nu virker det mærkeligt at havene hopper op og ned. Mon ikke at forklaringen er at der er en fejl et sted, at sateliterne måler på en top af tidevandsbølge eller på en bunden af en tidevandsbølge-dal?

Eller er det selve jorden som bølger? Jorden er jo blød inden i, og selv den stærkeste stålstang kan bøjes en lille smule, da den først giver modstand, når den har bøjet sig en smule. Det er et stort mellemrum imellem atomerne, som gør at et stof først finder sin styrke når de belastes. I jernbeton er det sådan at betongen udvider sig, og derved udspænder armeringsjernene.


03-08-2009 09:27
Fafner
★☆☆☆☆
(53)
Bemærk dette:
http://www.denstoredanske.dk/Rejser,_geografi_og_historie/Geografi/Kartografi/Geografisk_steds-_og_tidsbestemmelse/Geoide
03-08-2009 16:53
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
@Fafner

Ja - sg17a nævnte også geoiden, og jeg synes, det meget bekræfter ideen i mit indlæg. Når man ser på topografien og sammenholder det med den måde, Det Indiske Ocean ligesom er lukket inde på - i modsætning til de to andre store have - passer tingene sammen.

Venligst brinch
03-08-2009 17:01
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
kulden-varmen skrev:

Nu virker det mærkeligt at havene hopper op og ned. Mon ikke at forklaringen er at der er en fejl et sted, at sateliterne måler på en top af tidevandsbølge eller på en bunden af en tidevandsbølge-dal?Jeg har i hvert fald valgt at stole på satellitmålingerne. Også selv om jeg ikke kender teknikken. Jeg ville gætte på, at der måles på et meget stort antal punkter, så der er taget højde for tidevandsvariationer og stormpåvirkninger mv. Og det er jo målinger over ca 15 år, vi er vidne til.

Venligst brinch
04-08-2009 00:03
sg17a
★★☆☆☆
(378)
1997 og 2003 el nino år. Varmt vand i stillehavet. Er er store ligheder til figuren over temepraturen i stillehavet.

Frank Lansner skrev:
Sea level fordelt på Oceanerne.
Atlanterhavet + Stillehavet er nærmest gået i stå mht stigning, mens det Indiske Ocean stadig viser nogen stigning.


~thomas wernberg
Redigeret d. 04-08-2009 00:05
04-08-2009 07:07
brinchProfilbillede★★☆☆☆
(313)
@sg17a

Ja samlet set er der ikke nogen varmetendens i Stillehavet i hele denne periode - heller ikke i perioden 1993-2009. Og temperaturerne er målt i de øverste 300 meter, der må formodes at afspejle temperaturen i nedre troposfære. Interessant er det iøvrigt at se, at hver gang der registreres en brat stigning i temperaturen, så følges den omgående af et modsvarende dyk.

Venligst brinch
04-08-2009 09:20
Kosmos
★★★★★
(5391)
Ja samlet set er der ikke nogen varmetendens i Stillehavet i hele denne periode - heller ikke i perioden 1993-2009

- næh, det er trist for 'NASA-Hansen' og hans venner, at oceantemperaturer ikke skal 'justeres'!
04-08-2009 19:28
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Som bekendt er styrken af de tropiske storme på et minimum. Dette er globalt set, så fokus har ligget specielt på de Atlantiske tropiske storme hvor der specielt i 2005 var mange af slagsen.

Her i 2009 er antallet af tropiske storme også i atlanterhavet på et minimum. Men vi er tidligt på sæsonen:

04-08-2009 19:30
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Antal Amerikanske Tornadoer ligger på et tilforladeligt niveau, i fortsættelse af en ret støt faldende trend:
06-08-2009 01:00
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
UAH op til + 0,41
RSS op til + 0,392

Stærke stigninger i temperatur efter nogle måneder med positive ENSO værdier ( "El Nino" ). Om dette er hele forklaringen vides ikke.

Is i arktis ser derimod ud til at have fundet niveauet for 2005-6 for en stund i hvert fald. Chryosphere har det vægtede isareal for 2009 lidt større end 2008 pt. (Som igen var en del større end 2007).

Solen har været pletfri i 25 dage i træk nu.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 06-08-2009 01:01
06-08-2009 08:48
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
brinch skrev:
Interessant er det iøvrigt at se, at hver gang der registreres en brat stigning i temperaturen, så følges den omgående af et modsvarende dyk.


Forklaringen er nok at når vandet fordamper så forbruges energien, og det tunge saltholdige vand synker til bunds.


11-08-2009 12:05
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Et hold grønne søfolk skal vise at NW passage bliver åben i år.
Men de sidder fast i isen. Pt intet tyder på at NW passagen bliver åben i år:
Her fra deres blog 8 aug:

This time it's the ice which, according to the captain of the area Coastguard ship, is the worst he's ever seen.


http://www.arcticmariner.org/#blog

Nå!

Solen har været uden én plet i 31 dage i træk!

Arktis is udbtredelse:

Alle opgørelser viser nu en større isudbredelse for sommeren 2009 end sommeren 2008. (der som bekendt var større end 2007).

Det ses på Norsex og Cryosphere:

Norsex:
http://arctic-roos.org/observations/satellite-data/sea-ice/ice-area-and-extent-in-arctic

Cryosphere:


På IARC-JAXA har 2009 kun lige klemt sig over 2008. Men her ser vi at 2009 ligger på niveau med 2008,2006 0g 2005 og klart over 2007.

Temperaturer i det arktiske har det meste af smelte sæsonen (Juni-August) ligger under normalen og de sidste par dage er der indtrådt tidlig frost up there.


Frost omkring Nordpolen nu:
http://psc.apl.washington.edu/northpole/

Meget kan ske, men mon ikke vi atter i år ser et voksende isareal i det arktiske?

Som bekendt er isudbredelsen på Antarktis over normalen, no news there.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 11-08-2009 12:18
13-08-2009 13:12
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
El Nino: Ingen tvivl om at vi i kølvandet på den igangværende El Nino ser de globale temperaturer nærme sig niveauet for de sidste 3 El Ninoer, der i 2002, 2004 og 2006-7 holdt de globale temperaturer oppe. (se evt. temp graf et par indlæg tidligere.

El Nino 2009-10 er forudsagt at toppe omkring vinter 2009-10. Men er det ikke en lidt forkølet El Nino? Eller er disse udsving blot midlertidige?

Antarktis:
Vi har nu nået isudbredelse svarende til sidste års MAX omkring Antarktis.
der ligger nu foran os 2 hele måneder med mulighed for rekorder. Den hidtil største isudbredelse omkring Antarktis blev målt i 2007. Og generelt har vi meget is dernede i disse år. Derfor muligheden for rekord igen i år?
En yderligere pegepind i den retning er, at såvel Austrlien som sydamerika er lidt varme pt. Der plejer at være en viiis sammenhæng: Varme i Aus+Syamerika går hånd i hånd med mere is omkring Antarktis og vice versa.


Isen i Arktis ligger fortsat over 2007 og 2008 niveau, på linie med 2005.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 13-08-2009 13:15
14-08-2009 11:17
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Øhh...Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
17-08-2009 15:46
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Efter en sløv start fik vi i weekenden 3 tropiske storme i Atlanterhavet, Ana, Bill og Claudette

Ana, Bill og Claudette

18-08-2009 18:27
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
SOLEN:
Opløbstrækningen er igang! Vi har nu haft pletfri sol i 39 døgn i træk uden nogen tegn på opvågning up there. Så vidt jeg husker er 43 dage "rekord"?

De globale temperaturer:
Der er ikke noget der tyder på at UAH temp på +0,41K målt i Juli kan holdes, der bliver tale om temperatur fald fra juli til August. Det ligner pt + 0,3 K, næppe højere. (+0,41K for Juli er ikke højt for periode med El Nino, men det var et gevaldigt hop op fra Juni +0,00K - Og El Nino perioden varer ved længe endnu - siges det.. )

Arktis IS: En anden opløbsstrækning er også i fuld gang. Der er nu blot får uger til vi kan konstatere hvad dette års is minimum bliver i det arktiske.
Alle data kilder tyder på at vi i år igen har voksende isareal i de arktiske.

En tanke: Bemærk hvor tæt ind isen selv nu ved årets minimum ligger ind til Grønlands Nordkyst. I Stenalderen var det arktiske hav i området isfrit og dannede store sandrevler på strandene. Disse varmere forhold stod på i tusinder af år.
http://www.ngu.no/en-gb/Aktuelt/2008/Less-ice-in-the-Arctic-Ocean-6000-7000-years-ago/


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 18-08-2009 18:57
18-08-2009 19:45
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Ja...og Petermann gletsjeren er stadigvæk ikke forsvundet som Green Peace lovede i Juli

Fotoet er fra i går http://ocean.dmi.dk/arctic/images/MODIS/Kennedy/200908171557.ASAR.jpg
18-08-2009 22:14
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Frank:

Stenalderen var det arktiske hav i området isfrit og dannede store sandrevler på strandene. Disse varmere forhold stod på i tusinder af år.

Og?

Fra din link:

However, the scientists are very careful about drawing parallels with the present-day trend in the Arctic Ocean where the cover of sea ice seems to be decreasing.

Changes that took place 6000-7000 years ago were controlled by other climatic forces than those which seem to dominate today...Astrid Lyså believes.
18-08-2009 22:56
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Rick, til dit "Og?" spørgsmål vil jeg sige: Nogen finder det interessant om temperaturer idag er helt unikt varme.

Så siger Astrid Lyså at det var andre klimatiske kræfter der stod bag temperaturer den gang.
Og?

Det er jo så en påstand der unægteligt sættes spørgsmålstegn ved i klimadebaten.
Men derfor kan Astrid jo godt sige hvad hun mener, men det er selvsagt ikke et argument for noget som helst.

Det der står tilbage er årtusinder varmere end idag, selvom du ikke finder den viden relevant, kan jeg forstå.
19-08-2009 10:05
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Frank,

Selvfølgelig er viden om fortidens klima relevant. De naturlige klima svingninger skal forstås så vi kan have en bedre forståelse af klimaet idag.

Personlig synes jeg at fortidens klima er meget spændende


Men...argumentet at 'det har været varmere før derfor nutidens opvarmning af kloden være af naturlige årsager' hænger ikke sammen.

Changes that took place 6000-7000 years ago were controlled by other climatic forces than those which seem to dominate today


Myte 12. I steinalderen var det enda varmere enn nå; så varmt at det vokste trær på Hardangervidden. Det tilsier at den globale oppvarmingen i dag har naturlige årsaker og ikke menneskeskapt.

Det er riktig at det i steinalderen, for 8000-6000 år siden, var høyere temperaturer og trolig høyere enn vi har opplevd til nå i Norge og i nordlige områder. Årsaken til dette var at jordaksens helningsvinkel og jordens plassering i jordbanen gjorde at jorden var nærmere solen om sommeren, noe som bidro til at solinnstrålingen om sommeren var 10 prosent høyere enn i dag. Oppvarmingen i steinalderen var videre regionalt betinget, spesielt sterk på høye breddegrader mens det i tropene var enten bare en svak oppvarming eller kaldere enn nå.

MEN årsakene til oppvarmingen i dag kan ikke forklares ved naturlige årsaker. Tar vi i betrakting kun naturlige strålingspådriv skulle ha hatt en avkjølende, og ikke oppvarmende, effekt på jorden siste 50 år. Samtidig har vi hatt en økning i CO2-innholdet i atmosfæren på mer enn 30 prosent siden førindustriell tid med en særlig bratt stigning siden 1950-tallet.
Den globale oppvarmingen vi opplever nå skiller seg også ut fra tidligere tider ved at den er nettopp global, som gir høyere temperaturer både i tropene og på høye breddegrader. Dette samsvarer med det mønsteret vi forventer som effekt fra klimagassene.

Kilde: Bjerknes Centre for Climate Research

Et argument bygget på samme skabelon om den varme middelalder er ligeledes dødfødt..


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
19-08-2009 10:53
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Rick
Jeg er helt enig i at man ikke ved at konsatere varme i stenalderen og middelalderen på nogen måde kan udelukke at der pt. evt sker noget CO2-forsaget opvarmning.

MEN!

Det er jo lidt at vende tingene på hovedet.

Det er IPCC der fra start har prøvet at få alle til at tro at der sker noget helt enestående med temperaturer pt ved at sige at varmen er helt enestående. F.eks ved brug at Hockey stick kurver etc.

Som RESPONS på disse ting har gode videnskabefolk verden over ført bevis for at vore dages temperaturer ikke er unikke, det har faktisk siden sidste istid været varmere det meste af tiden.

Ved at pointere dette fjernes et af skræmme argumenterne der er brugt for CO2-teorien. Co2-folket må så finde sig noget andet at klamre sig til som "argument".


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 19-08-2009 10:56
19-08-2009 11:19
Kosmos
★★★★★
(5391)
Alle data kilder tyder på at vi i år igen har voksende isareal i de arktiske...

- ja, fx. denne!Men som tidligere nævnt vil NSIDC, DMI, RealClimate mfl. sikkert behandle 'sagen' yderst diskret - måske ved at fremhæve 2009 som 'året med 3.laveste arktiske havisudbredelse siden 1979'?
21-08-2009 12:27
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Opfølgning på de 2 slutpurter:

SOLEN
Solen har nu haft 41 dage uden solplet. Det er den længste periode i dete solminimum uden aktivitet, så vi kan reelt ikke sige med 100% om vi reelt har passeret bunden på dette sol minimum.

Imponerende også fordi vi i dette minimum har medtalt mange "Tiny Tims", altså "Solpletter" så små så man aldrig ville kunne se dem uden nyere hjælpemidler. Så vi har altså 41 dage uden blot en Tiny Tim.

På ottende pladsen finder vi 1996 med 42 dage. Bortset fra 1996 så skal vi næsten 100 år tilbage for at finde disse lange stræk. Og altså, den gang talte Tiny Tims ikke med. Så 42 dage er reelt rekorden for pletfri dage, når man tæller Tiny Tims med.

Til sammenligning er her rekorder siden 1850´erne. Og vi skal huske at tidligere blev Tiny Tims ikke talt med givende mulighed for længere pletfri perioder:


- så er det jo udmærket at DMI måske mener at vi er på vej til en stor cyklus, maen lad os nu se...

ARKTIS IS
2009 isniveau ligger fortsat sammen med 2005 niveau - hvor længe endnu - fristes man til at spørge. Lave isniveauer de foregårende år gør isen tyndere og derfor er svært at tro vi holder os oppe på 2005 niveau?

Lige nu er situationen den her få uger før "målstregen", at 2009 har fået lidt luft ned til 2008 niveau, og er 2007 niveau er meget langt væk.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-08-2009 12:50
21-08-2009 21:08
Jakob
★★★★★
(9343)
.Havtemperaturen satte ny rekord i juli måned, da den tidligere fra 1998 blev brudt
http://ekstrabladet.dk/nyheder/videnskab_og_teknik/article1207947.ece
Citat:
--------------------
Således slog havoverfladetemepraturen i juli måned i år alle tidligere rekorder og lå 0,59 grader over gennemsnittet for det tyvende århundrede.

Det viser nye tal fra NOAA's National Climatic Data Center i Asheville i USA.
--------------------


.
21-08-2009 22:35
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Min varmeregning sætter record i mine 6 år i Hobro pga en usædvanlig kold vinter som i øvrigt er tendensen omkring varmeværkernes produktion som har været markant stigende navnlig pga af den lange vinter
Side 10 af 11<<<891011>

Deltag aktivt i debatten Opdaterede sol/is/hav/temp.-grafer osv.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data19614-07-2024 20:53
PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data344101-05-2024 13:03
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
Grafer på klimadebat?204-06-2023 15:09
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik