Husk mig
▼ Indhold

Operation Wunderland


Operation Wunderland12-08-2017 14:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Operation Wunderland (som den kaldes på engelsk) eller Unternehmen Wunderland (som det kaldes på tysk) foregik i august måned 1942. Oprationen bestod i at nogle tyske krigsskibe med krydseren Admiral Scheer i spidsen, sejlede nord om Nordkap og ind igennem Barentshavet og langt ind i Karahavet. Det vil sige nord om Rusland og ind forbi Sibiriens nordkyst.

Årsagen til denne operation var dels at tyskerne mente, at russerne havde gemt nogle af deres krigsskibe i Karahavet/Ishavet og dels at tyskerne havde fået nogle meldinger fra Japanerne om, at amerikanerne sejlede tropper til Rusland igennem Ishavet. Det vil sige nord om Sibirien.

Operationen opfattes i dag kun som en begrænset succes set fra et militært synspunkt, da det var begrænset hvad der blev udrettet. Her kan blandt andet nævnes, at havnebyen Port Dikson, som ligger på Sibiriens nordkyst blev angrebet/beskudt af Admiral Scheer den 27. august 1942, og at det russiske skib ved navn Sibiryakov blev sænket af Admiral Scheer den 25. august 1942.

Bemærkes skal det også, at krydseren Admiral Scheer (ifølge hvad jeg kan læse mig frem til) ikke var udrustet til issejlads. Ganske vist var skibet godt panseret, men skibets skrue og ror var ikkke udrustet til issejlads. Admiral Scheer ville derfor hurtigt komme i problemner, såfremt at skibet skulle sejle i isfyldt farvand. I udgangen af august måned sejlede Admiral Scheer og de andre skibe retur til Norge uden problemer. På engelsk betegnes Admiral Scheer som en: heavy battles cruiser.

Bemærkes skal det således, at det var muligt for et skib som Admiral Scheer, som ikke var udrustet til isslads, at sejle rundt nord for både Ruslands og Sibiriens nordkyst i august måned 1942. I disse dage er det således præcis 75 år siden, at dette foregik. Hvis et skib, som ikke er udrustet til issejlads, kunne sejle rundt Karahavet (nord for Sibirien) så må der nødvendigvis have været relativt isfrit i dette farvand på dette tidspunkt.

Så vidt jeg har forstået, så sejler der i dag kun meget få skibe i dette farvande. Årsagen er her klar, og den hedder havis. Med andre ord, så er der sket meget lidt med afsmeltningen af havisen i dette område i de mellemliggende 75 år.

Hvis man vil vide mere om denne operation, så kan man søge på: Operation Wunderland, Unternehmen Wunderland eller Admiral Scheer. Der er faktisk skrevet en hel del om denne operation. Så vidt jeg kan vurdere, så er det et faktum, at havnebyen Port Dikson, som ligger på Sibiriens nordkyst i Karahavet, blev beskudt af krydseren Admiral Scheer den 27. august 1942. Tilsvarende er der heller ikke tvivl om, at det russiske skib ved navn Sibiryakov blev sænket af Admiral Scheer den 25. august 1942 i Karahavet. I følge de foreliggende beretninger, så blev Sibiryakov sænket af Admiral Scheer nordvest for Nordenskjöld Island. Denne ø ligger helt over i den østlige ende af Karahavet.

Det forhold at et skib som Admiral Scheer kun sejle rundt i store dele af Karahavet i august måned 1942, fortæller således meget godt, hvorlidt der er sket med afsmeltningen af havisen i dette område i de mellemliggende 75 år.
12-08-2017 17:38
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Igen: Jeg har selvsagt ingen forventning til, at input fra virkeligheden har nogen interesse eller konsekvens for selverklærede såkaldte "skeptikere" og deres stålsatte vrangforestillinger, men hvis et enkelt fornuftigt eller/og oprigtigt interesseret menneske skulle forvilde sig herind for at søge efter oplysning, så er her blot for en ordes skyld ruten, som Admiral Scheer sejlede ad i 1942:- og som man ser (eller evt. husker fra geografiundervisningen i folkeskoles ældste klasser), falder den næsten sammen med Golfstrømmens nordligste gren, der som bekendt holder store dele af Vestsibirien isfri hele året rundt. Det gælder f.eks den russiske flådes store havneby Murmansk, selvom den ligger over 500 km nord for polarcirklen - den blev grundlagt under 1. verdenskrig netop af denne grund.Og Admiral Scheer sejlede desuden midt om sommeren, tæt på den minimale isudbredelse. Selv Willem Barents var i stand til at sejle hele vejen ad Novaja Semljas vestkyst i juli 1594, midt under Den lille Istids koldeste del, i hollandske træskibe fra den tid.

(Se evt. denne glimrende oplysningsudsendelse fra NRK om Barents rejser - han endte med at sidde fast i isen og døde på sin tredje ekspedition på Novaja Semljas nordkyst. Det er ham, Barentshavet er opkaldt efter.)

Så ja, det er da helt rigtigt, at der ikke er sket det store med afsmeltningen af havisen i det vestlige Sibirien om sommeren i de sidste 75 år - eller 400 år. Af den enkle grund, at der stort set ikke er eller har været nogen sommer-havis der i al den tid, Golfstrømmen har eksisteret. Der har historisk heller ikke været meget vinteris ved den jyske vestkyst, selv ikke under f.eks Besættelsestidens hårde vintre. Så hvad fortæller det, at der heller ikke er meget havis ved den jyske vestkyst idag, os om forskellene mellem temperaturerne dengang og nu? Svaret er meget lidt, for ikke at sige ingenting.

Den væsentligste informationsværdi i det ovenstående er sandsynligvis, at underholdningsværdien af tilfældige anekdoter tilsat småbitte strøtanker og "sund fornuft" er noget større end oplysningsværdien.

Redigeret d. 12-08-2017 17:41
12-08-2017 20:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Sjovt nok, så dukker Christoffer Bugge Harder igen op med stærkt subjektive udsagn. Men det har vi jo set mange gange før. Eksempelvis er det IKKE korrekt når han skriver følgende:

"......Golfstrømmens nordligste gren, der som bekendt holder store dele af Vestsibirien isfri hele året rundt."

Vestsibirien er absolut IKKE ISFRI ÅRET RUNDT. Vestsibirien har i øvrigt aldrig været isfri året rundt i de sidste hundrevis/tusindvis af år. Havnebyen ved Murmansk på Kolahalvøen er som bekendt åben for sejlads hele året. Den ligger bare ikke i Sibirien. Den ligger som bekendt på den europæiske del af Rusland.

Hr. Bugge Harder har tilsyneladende ikke forstået, at Korahavet ikke bliver opvarmet af Golfstrømmen på samme måde som Barentshavet gør. Øen Nowaja Semlja spærer ganske enkelt for Golfstrømmen. Se i øvrigt ovenstående kort over Admiral Scheers sejlrute. Dette kort viser godt hvorledes denne øen spærer for Golfstrømmern. Ovenstående frihåndstegning over Golfstrømmen må derimod siges, at være stærkt misvissende med hensyn til hvor langt effekten af Golfstrømmen er i mod øst.

Hr. Bugge Harder skriver videre:

"Selv Willem Barents var i stand til at sejle hele vejen ad Novaja Semljas vestkyst i juli 1594, midt under Den lille Istids koldeste del"

Året 1594 var ikke midt under den lille Istids koldeste del.

Wikipemedia skriver således om den lille istid:

"Hvornår temperatursænkningen begyndte, er der ingen konsensus omkring. Der er blevet påvist tre tidspunkter, hvor temperaturen nåede et minimum i perioden, ét omkring 1660, ét 1770 og ét omkring 1850."

Andre kilder siger tilsvarende, at kulden under den lille istid først for alvor satte ind et godt stykke inde i 1600 tallet.

Året 1594 kan således ikke siges at været MIDT under den lille istids KOLDESTE DEL.

Ovenstående viser således meget tydeligt, hvor subjektiv og manipulerende Hr. Bugge Harder fremstiller tingene. Med denne subjektive og manipulerende tilgang til tingene er der desværre ikke noget nyt i.
12-08-2017 20:56
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jørgen-
Du har helt ret,den nordøstlige del af Golfstrømmen mister sin opvarmende effekt omkring Murmansk,vest Sibirien er ikke opvarmet af Golfstrømmen og isfri en stor del af vinteren.Det fremgår af al tilgængelig litteratur om Golfstrømmen forløb.
Forøvrigt bringer Golfstrømmen så meget varme,at det svarer til 1 mio. 1500 MW kernekraftværker.
12-08-2017 21:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hej Kjeld

Det er et rigtigt godt svar, som du her kom med. Det kort, klart og præcist. Bedre kunne det næsten ikke være.
12-08-2017 21:49
John Niclasen
★★★★★
(6547)
Man kan jo vurdere, hvor der er is ved at se på et iskort, her fra marts måned i år:Den grønlige farve angiver førsteårs havis, der er fra 30 cm til ca. 2 meter tyk.

Kilde: Review ice charts for the Arctic Ocean

Sibirien går fra Uralbjergene i vest og østover i Asien, så det er korrekt, at Vestsibirien ikke er isfrit året rundt.
12-08-2017 22:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hej John

Også tak til dig for at fremsætte meget interessant information.
12-08-2017 23:57
Kosmos
★★★★★
(5391)
Hvis man vil vide mere om denne operation, så kan man søge på: Operation Wunderland, Unternehmen Wunderland eller Admiral Scheer. Der er faktisk skrevet en hel del om denne operation

- meget interessant! Jeg faldt over denne ganske overskuelige sammenfatning (på tysk!)
Så mange år efter kan man undre sig noget over, at telegrafisten fik en så ilde (og folkeretskrænkende) medfart: Han kunne næppe længere være i besiddelse af yderligere information og havde jo iøvrigt blot passet sit arbejde!

Redigeret d. 12-08-2017 23:59
15-08-2017 08:03
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Eksempelvis er det IKKE korrekt når han skriver følgende:

"......Golfstrømmens nordligste gren, der som bekendt holder store dele af Vestsibirien isfri hele året rundt."


Vestsibirien er absolut IKKE ISFRI ÅRET RUNDT. Vestsibirien har i øvrigt aldrig været isfri året rundt i de sidste hundrevis/tusindvis af år. Havnebyen ved Murmansk på Kolahalvøen er som bekendt åben for sejlads hele året. Den ligger bare ikke i Sibirien. Den ligger som bekendt på den europæiske del af Rusland.


Jeg fik skrevet "store dele af Vestsibirien", og ja, det er selvfølgelig forkert, beklager.

Men det, jeg mente, var, at "store dele af det vestlige Rusland" var isfrie året rundt. Det er, som man kan se, korrekt - og derudover er det meste af Vestsibirien faktisk isfrit om sommeren (=~juli-oktober) og har ligeledes været det længe. Så det ændrer intet på pointen: Det er meget lidt overraskende, at Admiral Scheer kunne sejle rundt om sommeren i Barents- og Korahavene.Ifht. at se på Grønlands indlandsis massebalance, havisen ved f.eks Svalbard, optøning af permafrostlag i Sibirien og talrige andre ting, der rent faktisk har ændret sig markant i de sidste 10, 40, 75 eller 400 år, fortæller os Admiral Scheers sejltur os derfor også meget, meget lidt om, hvad der er sket af klimatiske forandringer i Arktis i de sidste 75 år.

P.S.

"Selv Willem Barents var i stand til at sejle hele vejen ad Novaja Semljas vestkyst i juli 1594, midt under Den lille Istids koldeste del"


Året 1594 var ikke midt under den lille Istids koldeste del.


Ifølge en hel del rekonstruktioner var den koldeste del af Den lille Istid rent faktisk omkring 1600. Tjek din egen kildes graf:Uanset hvad er det ligegyldigt for denne diskussion: Det står klart, at selv på en tid, hvor det var endog væsentligt koldere end nu, kunne Barents fint sejle hele vejen til nord for Novaja Semlja om sommeren. Med andre ord er Jørgen Petersens "afsløring" som sædvanlig en ganske ligegyldig afledningsmanøvre ifht. hovedsagen. Han kunne lige så fint have skrevet dette:

Jørgen Petersen: Det er tankevækkende, at Allans VVS på Solitudevej i Københavns Nordvestkvarter har nøjagtig samme antal lærlinge ansat i 2017 som i 2007! Jeg bliver træt af al den opreklamerede snak om "finanskrise"!


15-08-2017 15:30
Emeritussen
★☆☆☆☆
(86)
Christoffer Bugge Harder skrev:
Jeg fik skrevet "store dele af Vestsibirien", og ja, det er selvfølgelig forkert..........

Great balls of fire!
Svampestudenten indrømmer at han vrøvler.
Så mangler vi bare 100.000 andre indrømmelser.

Men morsomt at se at den undselige svampestudent er aktiv igen. SUK!

Den gang han emigrerede til Norge, så var håbet, at man slap for hans vrøvl.
Desværre var det en stakket fornøjelse.
Udflytningen var altså også kun til Oslo, så stort set kun lige på den anden side af kommunegrænsen.
Når endelig det KUN kunne blive til Norge, så kunne han da i det mindste have fundet ud på øen Jan Mayen. Jeg er sikker på, at der findes mange svampe han kunne have brugt mange årtier på at samle sammen.
Men hva' fa'en, vi ka' da håbe på, at han næste gang emigrerer længere væk.
Her vil jeg anbefale øen Oeno Island.
Også på Antarktis vil jeg tro, de kan bruge en frisk svampestudent!

Men det er da altid forfriskende at se, når svampestudenten får trukket bukserne ned.
For det meste er det John og Frank der står for at latterliggørelsen, men meget forfriskende at se, at Søren og nu også Jørgen deltage i løjerne!
Fantastisk underholdning!
Redigeret d. 15-08-2017 15:45
15-08-2017 20:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Christoffer Bugge Harder

Det er hermed åbenlyst, at du ikke kunne kende forskel på Barentshavet og Karahavet før jeg gjorde dig opmærksom på forskellen.

Det korte af det lange er fortsat, at der er maga stor forskel på AGW og CAGW. En forskel som du konsekvent undgår at forhold dig til. Dette og meget andet viser hvor subjektiv du er i din virkelighedsopfattelse.

Mig bekendt er der ingen her på dette forum, som benægter eksistensen af en mindre menneskeskabt global opvarmning. Derimod er vi mange, som mener, at risikoen for katastrofal menneskeskabt global opvarmning er ekstrem ringe. Langt ringere end utallige andre katastrofer.

Problemet er således, at den brede befolkning er skræmt fra vid og sans på grund af alle de mange skræmmekampagner, som der igennem årenes løb er blevet kørt for at få opbakning til klimakampen. Skræmmekampagner, som der absolut ikke er grundlag for.

Vi er således i en situation, hvor de klimatiske livsbetingelser for såvel planter, dyr og mennesker langsomt men sikkert bliver bedre og bedre som årene går. Alligevel bliver vi i tide og utide præsenteret for diverse skræmmekampagner angående klimaforandringer og -katastrofer.

På den baggrund er det vigtigt igen og igen at få fortalt, at klimaforandringer og global opvarmning er noget som foregår meget langsomt, og noget som vi absolut ikke behøver at frygte. Skulle vi frygte global opvarmning og klimaforandringer (menneskeskabte eller ej) så er der godt nok meget, som vi skulle frygte. Vi kan starte med at snakke om det, som konkret koster menneskeliv i stor stil. Eller det som kan koste menneskeliv i stor stil feks. atomkrig.


På baggrund af ovenstående er det således meget vigtigt, at få fortalt den brede befolkning følgende:

*At denne klode bliver grønnere og grønnere og tilsvarende mere frodig som følge af vores CO2-udledning.

*At den globale kornhøst stiger og stiger, som følge af en frodigere og frodigere klode.

*At varme generelt er en fordel og kulde generelt en ulempe.

*At klimaet aldrig har været stabilt. Klimaforandringer er derfor et helt naturligt fænomen.

*At havstigningstakten foregår meget langsomt og at den absolut ikke er noget problem, da vi sagtens kan tilpasse os dette lave niveau.

*At afsmeltningen af indlandsisen på Grøndland foregår ekstremt langsomt. Et nettomasse tab på ca. 200 Gt pr. år er som bekendt ingenting set i forhold til den samlede ismasse.

*At det tyske krigsskib Admiral Scheer kunne sejlede rundt i det nordøstlige hjørne af Karahavet på Sibiriens nordkyst for 75 år siden uden problemer med havis.

*At Nordsøst- og Nordvestpassagen fortsat ikke bruges til egentlig skibsfart, da der fortsat er alt for megen havis til sejlads i disse farvand.

*At havisen på Nordpolen fortsat er meget tyk og bund solid. Det vil sige tyk nok til at man kan lande der med et stort fly, som man gør når man afholder maratonløn deroppe hver år i april måned.

*At antallet af menneskeliv, som går tabt på grund af diverse naturkatastrofer, har været stødt faldende igennem mange år, og at dette tal fortsat er faldende.

*At langsigtede klimaprognoser (såvel som langsigtede økonomiske prognoser) altid er meget usikre.

*At atmosfæriske temperaturstigninger kræver tilsvarende temperaturstigninger i verdenshavene, og at der skal ekstremt store mængder af energi til at opvarme verdenshavene blot en lille bitte smugle. Dette betyder, at globale temperaturstigninger kun kan foregå meget langsomt.

*At vi tidligere har haft temperaturer, som er langt højere end hvad vi har i dag. Dengang var de klimatiske livsbetinger meget gode for såvel planter, dyr og mennesker.

*At der er mange mennesker som har en stor interesse i at øge befolknings frygt for global opvarmning og klimaforandringer. Derfor bliver der i stor stil sat lighedstegn imellem AGW og CAGW.


Hvis den brede befolkning fik viden og kendskab til ovenstående, så ville frygten for global opvarmning og klimaforandringer forsvinde som dug for solen. Derfor er det vigtigt, at vi fortæller om disse ting igen og igen.
17-08-2017 08:55
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jørgen Petersen,

som sagt skrev jeg "store dele af det vestlige Sibirien er isfrit året rundt", hvor jeg mente "store dele af det vestlige Rusland". Byt det ud, så er alt det, jeg skrev i min kommentar, korrekt:

Bundlinjen er, at det, at man har kunnet sejle en rute som Admiral Scheer om sommeren i Barents- og Korahavene i 1942, er meget lidt overraskende og ikke fortæller os noget som helst af betydning.

Igen: størstedelen af denne rute gennem Barentshavet kunne sejles midt under Den lille Istids koldeste del for 400 år siden. Og under alle omstændigheder kunne Nordenskiöld og Fridtjof Nansen som bekendt sejle lige gennem Karahavet og videre endnu gennem hele Nordøstpassagen mod slutningen af Den lille Istid i 1870erne og 1890erne, 50-70 år før Wunderland.Hvem har nogensinde påstået, at der er sket særligt drastiske forandringer med havisen lige netop i Barents- eller Korahavet om sommeren i de sidste 75 år? Det er jo en "afsløring" på niveau med Søren R. Nielsens om, at en fordobling af CO2-niveauet til 560 ppm ikke er direkte giftigt for mennesker. Alle vil med det samme sige, at ja, det har du da ret i - og hvad f***** er så din pointe med dette?


Storebælt har i de sidste 350 år heller ikke været tilstrækkeligt frossen til, at nogen svenske hære har turdet marchere over. Med din logik er det på samme måde et fint argument for, at klimaændringerne siden 1658 er små og ubetydelige. Eller hvad?


Det korte af det lange er fortsat, at der er maga stor forskel på AGW og CAGW. En forskel som du konsekvent undgår at forhold dig til. Dette og meget andet viser hvor subjektiv du er i din virkelighedsopfattelse.


Virkeligheden forholder sig således, at "CAGW" er et ganske ligegyldigt buzzword opfundet af folk som dig i et forsøg på at hæve sig lidt over benægterbrigadens allermest evnesvage kraftidioter (a la dem, der tror, at drivhuseffekten strider mod termodynamikkens 2. hovedsætning, eller at "CO2 kun er 0,04% af atmosfærens gasser!" er et genialt argument for, at dens effekt må være lillle). At diskutere "CAGW" er en gennemført latterlig strid om semantik og Kejserens Skæg, fuldstændig ligesom at diskutere, om CO2 er "forurening" eller ej.

Proev at fokusere på de enkle endsgerninger: "AGW" vil efter alt at dømme vil medføre en opvarmning på 2-3 grader ved 2XCO2, og al forskning peger på, at dette overvejende vil medføre negative konsekvenser. At diskutere, om man vil kalde dette "CAGW", eller om CO2 er "forurening", er ligegyldige distraktioner fra den reelle substans.

Sagen er - som jeg har henvist dig til maange, mange gange før - at det, du skriver, generelt ikke er rigtigt. Nej, vi har ikke tidligere i civilisationens historie haft temperaturer på 2-3 grader over nu; nej, "varme" er ikke generelt en fordel (tænk på Perm-Trias-overgangen, hvor temperaturen steg med 10 grader og 95% af alt liv uddøde); nej, folk i Bangladesh og lignende steder kan ikke bare tilpasse sig en havstigning på f.eks 100 cm i dette århundrede; og ja, den forventede CO2-gødningseffekt er bestemt positiv, men det opvejer ikke de modsat forventede negative følger ifht. f.eks havstigninger, orkaner, sygdomsspredning og andet. Igen: Det er analyser af de mest sandsynlige scenarier lavet af helt mainstream-ikke-alarmistiske økonomer som Nordhaus, jeg henviser til.

Det er svært trættende, at du nu for Gud ved hvilken gang bare gentager dig selv fuldstændig uden overhovedet at reflektere over noget af den forskning eller den evidens, jeg og andre henviser dig til. Det kan sikkert indbringe nogle high-fives fra svagt begavede eller/og svært alderssvækkede "emeritusser" og andre af denne sides mange humanoide spambots/semiintelligente telefonsvarere, men det bliver ikke hverken mere korrekt eller interessant, uanset hvor mange gange du fortæller det.

For at skære det ud i pap: Hvis den brede befolkning fik "viden" om, at man i 1942 kunne sejle om sommeren i Ishavet, eller at 560 ppm CO2 ikke var direkte giftigt (og at du derfor ikke mener, at det kan være "forurening"), ville det ikke rokke én millimeter ved noget som helst. Du sidder ikke inde med en ubekvem viden, som folk som jeg helst vil holde skjult, men med en trættende blanding af misforståelser, almindelig uvidenhed, indbyrdes modstridende (og af og til en smule komiske) vrangforestillinger tilsat nogle stråmænd og trivialiteter. Men du ved det ikke, for du lader ikke til at være i stand til overhovedet at reagere på information udefra. Det er ligesom med Frank Lansner, at Dunning-Krüger effekten forhindrer folk, der ikke forstår ret meget, i at erkende, hvor lidt de rent faktisk fatter. Beklager.

P.S. Jeg har lavet feltarbejde i Arktis/ved Barentshavet de sidste to somre, så jeg kender til din oplysning godt til Barentshavets udstrækning. Barents himself døde som beskrevet i forsøget på at nå over på den anden side af Novaja Semlja (til Korahavet), så jeg kan endda yderligere fortælle dig, at afgrænsningen af det hav, der blev opkaldt efter ham, netop er bestemt af, hvor langt han nåede.

Endvidere kan jeg oplyse dig om, at Golfstrømmen rent faktisk stadig påvirker Vestsibiriens kyster (trods Novaja Semlja), som beskrevet f.eks i Ehlers, Ehlers og Leonard: Quaternary Glaciations - Extent and Chronology: A Closer Look:

The south-western part of the Siberian Mountains is still reached by the air masses providing significant precipitation. This is because the warm Gulf Stream of the North Atlantic reaches through the Arctic Ocean to the coast of North-western Siberia.......

Redigeret d. 17-08-2017 09:01
17-08-2017 10:14
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Hej CBH.
Du er bekymret for Bangladesh, hvis vandet stiger 100 cm.
Cit: "nej, folk i Bangladesh og lignende steder kan ikke bare tilpasse sig en havstigning på f.eks 100 cm i dette århundrede;"

Fair nok.
-Men hvordan ser det ud i Ganges-deltaets sedimenterede lavland? -Hvordan ser det ud m.h.t. havstigningen i den Bengalske Bugt?

Der er ikke mange offentlige grafer fra Bangladesh(link endelig nogen).
-Gangra målestation, ligger lidt vest, i Indiens Gangra.
I følge NOAA, har Gangra flg. data:
1974-2006
Trend: 1,45 mm/y, +/- 1,31 mm/y...!
NOAA: "-which is equivalent to a change of 0,48 feet/hundred years." (14,6 cm/hundrede år.)

Resten af målingerne fra NOAAs kort, viser 0-3 mm/y for alle kystbyerne omkring Bay of Bengal.
https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends.html

Ganges-deltaets geologi kan ikke siges at være stabilt som klippe! -Det er derimod "lavet" af fint mudder/sand. Der har altid været store forandringer af udseendet af deltaet. Der er en evigt skiftende udvikling af topologien her.

Men Ja, -hvis havniveauet pludselig skulle stige 100cm, ville det helt sikkert overraske mange der lever omkring den Bengalske Bugt, -specielt i det lave delta-område.

-Søren.

Herunder, en grafik der viser land-sink(subsidence) for regionen:
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 17-08-2017 10:23
17-08-2017 11:24
John Niclasen
★★★★★
(6547)
Søren R Nielsen skrev:
Men hvordan ser det ud i Ganges-deltaets sedimenterede lavland?

Det er der tidligere kommenteret på i bl.a. dette indlæg, hvor der henvises til flg. undersøgelse:

Pre-and post-tsunami coastal planning and land-use policies and issues in Bangladesh

Bangladesh er arealmæssigt årligt vokset med 1 882 hektar i årene 1973-2000, i alt 50 802 hektar. Se Tabel 2 i linket. Det svarer næsten til Bornholms størrelse, der er 58 800 hektar, som Bangladesh er blevet større.

At henvise til de stakkels mennesker i Bangladesh, Maldiverne, i Tuvalu, og lign. steder i forb. med vandstandsstigninger og det pseudovidenskabelige nonsens om menneskeskabt global opvarmning er endnu en fejlslutning. Det er nr. "65. Appel til medlidenhed" på listen over De 76 falske argumenter.

Tilføjelse: Dette falske argument benyttes igen og igen. Et eksempel, som de fleste forhåbentlig kan se er fordrejet logik og et falsk argument, kunne lyde: Krill er rejelignende små krebsdyr, som ser søde ud. De spises af store hvaler. Det er en komplet ulige kamp, hvor den store og stærke æder den lille og svage. Det er synd for krillen. Lad os derfor udrydde hvalerne.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 17-08-2017 11:33
17-08-2017 13:25
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Tak John, for yderligere oplysninger om Bangladesh.

Og Ja, jeg husker tydeligt medie-darlingen "Den grædende præsident" fra Maldiverne.
(Fra Copenhagen Summit, 2009 United Nations Climate Change Conference, i Bella center.)

"The islands that make up the Maldives are threatened with complete inundation, probably by the end of the century, as ice sheets melt and sea levels rise catastrophically, thanks to global warming."
https://www.theguardian.com/world/2009/oct/11/mohamed-nasheed-maldives-rising-seas

Måske kan CBH redegøre for hvordan tilstanden er i Maldiverne for tiden?

Herunder, Mohamed Nasheed, der er gået ud i vandet i sit fine jakkesæt, for at vise vandet er vådt.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 17-08-2017 13:45
17-08-2017 15:38
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Forskning viser at atollerne i Stillehavet,som jo består af et fundament af koraller,vokser i højden efterhånden vandet stiger.
Østaten Tuvalu består af atoller.
Atollerne kan derfor ikke forsvinde i Stillehavet,som det fremgår af katastrofefilm vist bl.a.i forbindelse.med COPer.
17-08-2017 15:47
Kosmos
★★★★★
(5391)
Herunder, Mohamed Nasheed, der er gået ud i vandet i sit fine jakkesæt, for at vise vandet er vådt

- hvilket er det rene vand ift. dette:

Politicians from the Indian Ocean island nation donned scuba gear this morning to send a message to world leaders ahead of December's UN climate change conference in Copenhagen

Tilknyttet billede:


Redigeret d. 17-08-2017 15:48
17-08-2017 16:08
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja, Merkel og Macron bliver bestemt krævet at levere dykkerudstyr og snorkler til 350000 personer,det bliver noget af en post - det bliver et punkt på dagsordenen ved deres krisemøde i Paris i december.
17-08-2017 21:06
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@CBH

Vi kan lige så godt sige det lige ud, og det er, at du har gjort dig selv godt og grundigt til grin ved bla. a. at skrive, at store dele af det vestlige Sibirien er isfrit året rundt. Fordi du selv er ekstremt hår i mod andre, så kommer du derfor til at høre for dette. Det kan ikke være anderledes. Det må du finde dig i.

At Nordenskiold og Fridjof Nansen kunne sejle via østpassagen i 1870 og 1890, at Admiral Scheer kunne sejle i Korahavet i 1942 og Roald Amundsen kunne sejle via nordvestpassagen i 1903-1905 fortæller da, at der IKKE er sket ret meget med afsmeltningen af havisen disse steder i den mellemliggende tid. Dette skal selvfølgelig sammenholdes med, at hverken nordøst- eller nordvestpassagen i dag bruges til egentlig sejlads på grund af for megen havis. Samtidig skal det huskes, at den kraftigste globale opvarmning findes ved polerne. Dette er der så vidt jeg har forstået bred enighed omkring. Disse ting i kombination fortæller da rigtig meget om, at den så kaldte globale opvarmning kun foregår meget langsomt. Ekstremt langsomt kan man sige.

Du skriver en hel masse om at 2XCO2 giver 2-3 graders i opvarmning. Så enkelt kan man bare ikke opstille det.

For det føreste er denne sammenhæng det rene gætværk. Man har overhovedet ikke styr på feedback-effekter, så alene af denne grund, kan man ikke sige noget fornuftigt om dette forhold.

For det andet må dette forhold nødvendigvis bygge på en masse forudsætninger. F.eks. en alt andet lige forudsætning. Hvis solens aktivitet f.eks. stiger eller falder, så er dette nok til at slå regnestykket i stykker.

For det tredje har de hidtidige prognoser systematisk overvurderet den forventede temperaturstigningen. Dette er i sig selv nok til at man skal tage afstand fra denne sammenhæng og de udarbejde prognoser, som bygger på denne sammenhæng.

For det fjerde forudsætter denne sammenhæng, at det i det hele taget giver mening at tale om en global gennemsnitstemperatur. Der er således igen tvivl om, at det er ekstremt vanskeligt at måle den globale gennemsnitstemperatur og udviklingen i denne. Det er nærmest som at måle elastik i metersmål at måle denne temperatur. Usikkerheden er ekstremt stor. I samfundsøkonomien er det tilsvarende forbundet med stor usikkerhed at måle udviklingen i BNP og inflation. Men her indrømmer man dette problem, og tager derfor de forbehold, som det er nødvendig. Her laver man således ikke vilde konklusioner på baggrund af meget usikre målinger og beregninger.

Det vi derimod kan sige med stor sikkerhed er, at den temperaturstigning som vi har haft i de sidste 50 eller 100 år som helhed betragtet har været til meget stor gavn for såvel planter, dyr og mennesker. En forsat temperaturstigning på dette niveau vil tilsvarende også være en stor fordel. En temperaturstigningstakt, som den vi har oplevet i f.eks. de sidste 50 eller 100 år, er der således ingen grund til at bekymre sig om. Sagt på en anden måde, så er det fortsat meget vigtigt at skelne imellem AGW og CAGW. Som tiden går så fortoner CAGW sig således mere og mere ud i fremtiden. Det kan man bare ikke se, hvis man er ramt af en CO2-fobi.

AGW kan som kendt ikke begrunde, at der bruges ubeskriveligt store beløb på bekæmpelsen af vores CO2-udledning. Skal disse ekstremt store udgifter retfærdiggøres, så skal det være for at udgå en katastrofe af den ene eller anden slags. Så taler vi over CAGW.
17-08-2017 21:42
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Dette skal selvfølgelig sammenholdes med, at hverken nordøst- eller nordvestpassagen i dag bruges til egentlig sejlads på grund af for megen havis
.

Et stort krydstogtskib gennemførte en sejlads i Nordvestpassagen sidste år og med al respekt for Amundsens skibe, er det her bare meget større.

http://www.cbc.ca/news/canada/north/crystal-serenity-cambridge-bay-1.3738369RE: Crystal Serenity nordvestpassagen17-08-2017 22:50
John Niclasen
★★★★★
(6547)
Jesper-Midtfyn, er du nu der med dit klimakult propaganda igen!?

The 68,870 gross tonne Crystal Serenity was captained by Master Birger J. Vorland. During the most northerly portion of the cruise, Crystal Serenity was escorted by the RRS Ernest Shackleton, which provided ice breaking capabilities as well as two helicopters and additional expert expedition crew.

Captain Vorland sagde:
"In addition to carrying two veteran Canadian Ice Pilots, Crystal Serenity's bridge team received ice navigation simulator training to prepare ourselves for the conditions, and prior to the voyage, the ship was outfitted with forward looking sonar, ice searchlights, ice radar, and a thermal imaging system was installed."

Kilde: Crystal Serenity Completes Northwest Passage Cruise

Og på den baggrund nedgør du Amundsens rejse gennem nordvestpassagen for mere end 100 år siden i et træskib ved at kalde denne gennemsejling sidste år for meget større?
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 17-08-2017 22:51
17-08-2017 23:25
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Nej. Skrev studieopgave om Amundsen i 8. klasse i 1990/91.

Så jeg har stor respekt for ham. I øvrigt forliste et skib, der havde været et af hans følgeskibe, i 1930 ved Cambridge Bay.

Cambridge Bay på Victoria Island, der er en by ved Nordvestpassagen, målte 22 grader d. 11. august for få dage siden, og det var ny rekord som den varmeste 11. august i den tid, der er målt temperaturer på verdens 8. største ø med sine 217.291 km2, ifølge mine oplysninger.

Der er nye hotspots i canadisk arktis i disse uger, mere afsmeltning af is og mindre isfyldte farvande som et resultat af de usædvanlig høje temperaturer. Så jeg mener et eller andet sted måske, at Wonderland tråden er en smule kuriøs i forhold til de historiske og fremtidige perspektiver.
Tilknyttet billede:

18-08-2017 08:29
John Niclasen
★★★★★
(6547)
Jesper-Midtfyn skrev:
Så jeg har stor respekt for ham.

Ok, det virker på mig, som om du ikke er interesseret i at få viden om udbredelsen af havis (der benyttes som indikation for klimaet), men ene advokerer for teorien om katastrofal menneskeskabt global opvarmning. Fra Amundsens beretninger kan man få et direkte indblik i, hvor meget eller lidt havis, der var i 1903-1906, som jeg skrev om i dette indlæg.

I øvrigt forliste et skib, der havde været et af hans følgeskibe, i 1930 ved Cambridge Bay.

På hvilken del af ruten havde Gjøa-ekspeditionen følgeskibe? Forliste det p.gr.a. havis? Der var iflg. Vinnikov et al. (1980) mere havis i 1930 end i de flg. årtier:Det næste skib efter Gjøa med Amundsen, der sejlede gennem nordvestpassagen, var en gennemsejling i 1940-1942 af St. Roch.

Cambridge Bay på Victoria Island, der er en by ved Nordvestpassagen, målte 22 grader d. 11. august for få dage siden, og det var ny rekord som den varmeste 11. august i den tid, der er målt temperaturer på verdens 8. største ø med sine 217.291 km2, ifølge mine oplysninger.

D. 4. marts 2017 blev der sat kulderekord i Mould Bay i det nordlige Canada, hvor der blev målt -66 F svarende til -54 C. Se dette indlæg fra 30. marts 2017. Hvad får du ud af disse oplysninger sammenlagt?

Der er nye hotspots i canadisk arktis i disse uger, mere afsmeltning af is og mindre isfyldte farvande som et resultat af de usædvanlig høje temperaturer. Så jeg mener et eller andet sted måske, at Wonderland tråden er en smule kuriøs i forhold til de historiske og fremtidige perspektiver.

Siger du, at den globale opvarmning har samlet sig i canadisk Arktis i denne tid, eller hvad er præcist pointen?

Iflg. DMI er temperaturen i Arktis nord for 80 grader N under normalen, hvilket den har været det meste af tiden siden starten af maj måned.

Det virker virkelig på mig, som om du er meget fokuseret på at bidrage til koret af klima-alarmister, og i langt mindre grad ser på fakta i et større perspektiv.
Tilknyttet billede:

19-08-2017 23:59
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Ganske kort om min påpegning. Der er selvfølgelig en klar sammenhæng med udbredelsen af havis, og så den aktuelle lufttemperatur over længere tid i et område, og det var nærliggende at nævne Cambridge Bay for at sætte nogle af ekstremerne i det nordlige Canada i relief. Der er selvfølgelig ikke ret meget is tilbage, når sommertemperaturerne er så høje i området.

Jeg prøver at se på fakta og sætte det i perspektiv og en gang i mellem synes jeg, at det er en god idé at zoome ind på enkelte lokationer som Cambridge Bay. Det vil selvfølgelig give større afsmeltning af havisen, hvis der er betydelig varmere end normalt over et større område i det nordlige Canada.

Man kan i øvrigt se nærmere på issituationen i sommeren 2016 ved at læse en rapport fra Environment and Climate Change Canada, der beskriver sidste års situation med hensyn til havis for det nordlige Canada. Der konkluderes følgende:

The minimum sea ice coverage in early September was the third lowest on record behind 2010 and 2011.

Så altså en lav udbredelse af havis i 2016. Ikke overraskende med en tilføjelse om isen ved Cambridge Bay længere henne i rapporten.

Through mid-July ice melted faster than the climate normal through the southern Amundsen Gulf all the way to Cambridge Bay

https://www.ec.gc.ca/glaces-ice/6BD77470-9C51-4B05-8BA9-2F047EFCC938/20161228_sumarsue_summer2016.pdf

Pointen er, at Canada er et af de steder i Verden, der har været hårdest ramte af den globale opvarmning. Der har været en temperaturstigning på 1.6°C i den årlige middeltemperatur fra 1948 til 2013. Canada har haft tendens til varmere vintre i de seneste år (helt op til 4 grader over normalt) og også bemærkelsesværdige varmere somre.

Hvad mener jeg så med hot spots?

Her tænker jeg på steder, der er betydelig varmere end normalt. Hot spots er en måde at kortlægge klimaforandringerne på i regioner, der er sårbare over for klimaforandringerne. Ud over klimatiske parametre kan der være tale om andre parametre som klimaforandringernes sociale indvirkning og indvirkning på specielle systemer (landbrug, flodsystemer med videre).

Flere steder i det nordlige Canada er der potentielle hot spots.

Eksempelvis er der potentielle hot spots i Yukon. I området har der været større opvarmning (2°C i de seneste 50 år) i forhold til den generelle globale opvarmning på jordkloden.

Angående Amundsens fortællinger

Jeg kan ærlig talt ikke huske så meget om Amundsen og hans fortælling om Nordvestpassagen men tror, at en af hans bøger er tilgængelig online.

http://www.bokselskap.no/wp-content/themes/bokselskap2/tekster/pdf/nordvestpassagen.pdf

Det her var vist også et lille sidespring i forhold til det oprindelige indlæg.


Billeder:21-08-2017 00:51
John Niclasen
★★★★★
(6547)
Jesper-Midtfyn skrev:
Pointen er, at Canada er et af de steder i Verden, der har været hårdest ramte af den globale opvarmning. Der har været en temperaturstigning på 1.6°C i den årlige middeltemperatur fra 1948 til 2013. Canada har haft tendens til varmere vintre i de seneste år (helt op til 4 grader over normalt) og også bemærkelsesværdige varmere somre.

Hvad mener jeg så med hot spots?

Her tænker jeg på steder, der er betydelig varmere end normalt. Hot spots er en måde at kortlægge klimaforandringerne på i regioner, der er sårbare over for klimaforandringerne. Ud over klimatiske parametre kan der være tale om andre parametre som klimaforandringernes sociale indvirkning og indvirkning på specielle systemer (landbrug, flodsystemer med videre).

Flere steder i det nordlige Canada er der potentielle hot spots.

Iflg. DMI med henvisning til GISS:

Til gengæld var temperaturen under gennemsnittet langs en stribe fra Nordøstcanada over det nordlige Europa til Østsibirien.

Mener du dermed, at DMI og GISS tager fejl?
Tilknyttet billede:

RE: Skibet Maud21-08-2017 12:49
John Niclasen
★★★★★
(6547)
Jesper-Midtfyn skrev:
I øvrigt forliste et skib, der havde været et af hans følgeskibe, i 1930 ved Cambridge Bay.

Det må være skibet Maud, Jesper mener. Maud var ikke et af Amundsens følgeskibe, hverken på hans tur gennem Nordvestpassagen med Gjøa-ekspeditionen i 1903-1906, eller på Amundsens tur til Sydpolen i 1911-1912. Maud blev først søsat i 1916 eller 1917, og blev benyttet af Amundsen på en ekspedition til Arktis for at nå Nordpolen, men der var for meget havis. Man forsøgte at få skibet til at drive over Nordpolen fastklemt i havisen, men det lykkedes ikke.

Kilde: Historical perspective
Tilknyttet billede:

21-08-2017 21:13
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
John Niclasen skrev:
Jesper-Midtfyn skrev:
Pointen er, at Canada er et af de steder i Verden, der har været hårdest ramte af den globale opvarmning. Der har været en temperaturstigning på 1.6°C i den årlige middeltemperatur fra 1948 til 2013. Canada har haft tendens til varmere vintre i de seneste år (helt op til 4 grader over normalt) og også bemærkelsesværdige varmere somre.

Hvad mener jeg så med hot spots?

Her tænker jeg på steder, der er betydelig varmere end normalt. Hot spots er en måde at kortlægge klimaforandringerne på i regioner, der er sårbare over for klimaforandringerne. Ud over klimatiske parametre kan der være tale om andre parametre som klimaforandringernes sociale indvirkning og indvirkning på specielle systemer (landbrug, flodsystemer med videre).

Flere steder i det nordlige Canada er der potentielle hot spots.

Iflg. DMI med henvisning til GISS:

Til gengæld var temperaturen under gennemsnittet langs en stribe fra Nordøstcanada over det nordlige Europa til Østsibirien.

Mener du dermed, at DMI og GISS tager fejl?Canada er "hårdt" ramt af opvarmning. Måske er der fordele. Permafrosten tør op og skoven flytter nordpå efterfulgt af landbruget mens skibene nu kan bruge Nordvestpassagen. HÅRDT ramt, eller bare udsat for til gavn i den ene og skade i den anden retning.
02-09-2017 22:31
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Må desværre indrømme at jeg kun er her inde få gange i måneden. Men det har været en varm juli i det nordlige og vestlige Canada.Ligeledes har det også været varmt i august i det område, hvor en del af Nordvestpassagen er.
02-09-2017 22:35
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Temperatur anomalier for størstedelen af august viser en varm tendens for en del af det nordlige Canada.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 02-09-2017 22:57
02-09-2017 22:55
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Calgary var desuden på vej til sin varmeste sommer nogensinde i den tid, der er blevet målt, sidst i juli. Men der er selvfølgelig en naturlig variation, som gør, at der er steder, der får det varmere og koldere end normalt, uden at den overordnede tendens i forhold til varmere temperaturer i løbet af flere år bliver ophævet.

http://calgary.ctvnews.ca/2017-could-be-calgary-s-hottest-summer-yet-1.3522703
Redigeret d. 02-09-2017 22:56
02-09-2017 23:24
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
I øvrigt kan der også foretages en analyse i forhold til et andet segment og en anden tidsperiode. Det har nogenlunde samme forskydning i forhold til temperatur anomalier og varmefrembruddet omkring Calgary kan iagttages.
Tilknyttet billede:

RE: Temperaturer Canada03-09-2017 10:46
John Niclasen
★★★★★
(6547)
Jesper-Midtfyn leverer fire indlæg, og han indleder med:

Jesper-Midtfyn skriver:
Må desværre indrømme at jeg kun er her inde få gange i måneden. Men det har været en varm juli i det nordlige og vestlige Canada.

Jesper leverer tre grafikker, og på to af dem ser man en varmetrend i det nordøstlige Canada, og på det 3. for en sammenligning med en kortere periode ser man en trend mod lavere temperaturer.

Disse indlæg frem og tilbage startede med at omhandle sejlads gennem Nordvestpassagen, og Jesper begynder nu også at snakke om Calgary, der befinder sig i det sydlige midtvesten af Canada tusindvis af km væk fra Nordvestpassagen.

Jeg har vedhæftet en temperaturgraf fra en målestation på Hat Island, der er en ø, som befinder sig i Nordvestpassagen vest for Gjoa Haven, hvor Amundsen lagde til for mere end 100 år siden. Den røde kurve i grafen er månedlige maksimum-temperaturer, og den blå kurve er månedlige minimum-temperaturer.

Man ser, at de højeste temperaturer for sommermånederne er faldet over de sidste mere end 10 år og er nu på et niveau ca. som i 60'erne. Til gengæld ser minimum-temperaturer ud til at være steget lidt de sidste godt 10 år.

(Klik på grafen for stor version.)
Tilknyttet billede:

RE: Temperaturer Canada03-09-2017 10:56
John Niclasen
★★★★★
(6547)
Vedhæftede kort fra Climate Reanalyzer, Monthly Reanalysis Maps viser temperaturforskelle fra og med 2006 til og med 2015. Datagrundlaget går desværre kun til 2015.

Da mange datasæt viser et skifte omkring 2010, giver det mening at se på trends henover dette tidspunkt. Jeg har trukket årene 2006-2010 fra årene 2011-2015, og man ser, at det er blevet koldere i det nordøstlige Canada, Grønland og det nordlige Atlanterhav, mens det er blevet varmere i det nordøstlige Stillehav.

Jesper-Midtfyn, mit råd til dig er at sætte dig bedre ind i det, du skriver om. Som du er nu, har du købt en løgn om katastrofal menneskeskabt global opvarmning, og du smider om dig med indlæg, som underbygger denne vrangforestilling af virkeligheden. Du er det man kalder en nyttig idiot, som går andres ærinder uden måske at vide det.
Tilknyttet billede:

06-09-2017 22:07
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Nej, jeg er ikke naiv, på ingen måde, men tænker på de overordnede tendenser. Nu var startindlægget historisk omkring en operation under 2. Verdenskrig, og tyskerne var også aktive i Canada dengang for at få vejroplysninger og få anlagt en vejrstation, fordi der var brug for at få oplysninger i Atlanterhavsområdet.

https://www.warhistoryonline.com/world-war-ii/weather-station-kurt.html

Jeg fremstiller Calgary, fordi jeg tænker på de tendenser, der har været for temperatur anomalier i år. Relativ varm luft har kunne komme frem til det nordlige Canada, og der har også været en base her for, fordi det har været varmt i de sydlige områder af Canada som i Calgary.

Jeg er hverken meget alarmist eller skepticist, om end nogen måske forgæves forsøger at tillægge mig motiver og holdninger, som jeg ikke har. Så jeg er nok der midt imellem. Men der er en tendens til meget signifikante temperatur anomalier i Canada, hvor der har været både varme og kolde tendenser.

Men især tendensen i vinterhalvåret kan vække grund til eftertanke. Her er et temperatur kort for vintertemperaturer for vinteren 2016 som eksempel, og det er især i månederne i vinterhalvåret, at man har kunne se lignende skitse til temperatur anomalier som denne. Men tager et nærmere kig på det i weekenden.
06-09-2017 23:39
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
John Niclasen skrev: Jesper-Midtfyn, mit råd til dig er at sætte dig bedre ind i det, du skriver om. Som du er nu, har du købt en løgn om katastrofal menneskeskabt global opvarmning, og du smider om dig med indlæg, som underbygger denne vrangforestilling af virkeligheden. Du er det man kalder en nyttig idiot, som går andres ærinder uden måske at vide det.

John Niclasen, mit råd til dig er at sætte dig bedre ind i det, du skriver om. Som du er nu, har du købt en løgn om en kæmpe konspirationsteori, og du smider om dig med indlæg, som underbygger denne vrangforestilling af virkeligheden. Du er det man kalder et fjols, som går den USAnske og Saudi-Arabiske olieindustris ærinder selvom du udmærket ved det.
RE: Vind og temperatur, Canada07-09-2017 09:45
John Niclasen
★★★★★
(6547)
Jesper-Midtfyn skrev:
Jeg fremstiller Calgary, fordi jeg tænker på de tendenser, der har været for temperatur anomalier i år.
...
Men der er en tendens til meget signifikante temperatur anomalier i Canada, hvor der har været både varme og kolde tendenser.

Hvis du vil forstå temperaturer i Canada, så er en vej at se på vinde midt i atmosfæren ved 500 hPa, hvilket er i ca. 5 km højde. Ved et tryk på 500 hPa (0,5 bar) er der ca. lige så meget atmosfære over som under.

Flg. grafik viser denne vind lige nu. Billedet dækker Nordamerika med Alaska øverst til venstre, Grønland og Island øverst til højre, og Mexico nederst i midten. Man kan se orkanen, Irma, nederst til højre.Kilde: earth.nullschool.net

På flg. grafik kan man så se, hvad dette betyder for temperaturen med et varmere vestligt Nordamerika og et køligere østligt.Denne situation med vinden og temperatueren var også tilfældet i 1977, som National Geographic havde en artikel om det år i december-udgaven. Vedhæftede billede er fra denne artikel.

Disse fænomener med vind og temperatur er naturlige fænomener. At jetstrømmen til nogle tider bugter sig lidt og til andre tider meget er naturlige variationer.
Tilknyttet billede:

07-09-2017 10:24
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Polarfronten betegner grænsen mellem den kolde luftmasse over nordpolen og den varme luft. Den løber ikke i en lige linje rundt om jorden, men slynger sig op og ned. Hvor den slynger sig nordover fx her hos os om sommeren, får vi langt varmere vejr end når det modsatte er tilfældet. Det samme gælder Canada. Jeg ved ikke om summen af dens fordeling af fx varm og kold sommer er beregnet, men jeg tænker det går cirka lige op.

Placeringen af dens slyngninger har muligvis noget med om vi er på vej mod el nino eller la nina, global opvarmning eller afkøling, men i så fald må varme i Canada og kulder herhjemme være tegn på afkøling, som vi jo netop har, eller er på vej imod, globalt
Redigeret d. 07-09-2017 10:26
Deltag aktivt i debatten Operation Wunderland:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik