Husk mig
▼ Indhold

Osmoseværk i Danmark..?


Osmoseværk i Danmark..?06-02-2010 05:49
Jakob
★★★★★
(9146)
.
http://ing.dk/artikel/105861-rapport-smid-168-millioner-tons-salt-ud-i-limfjorden
Citater:
------------------
En ny VVM-redegørelse fra Miljøcenter Århus slår fast, at Limfjorden kan tåle millioner af tons salt, uden at det påvirker hverken dyr eller planter i påfaldende grad.

Saltet skal ledes ud i fjorden, hvis Energistyrelsen giver Energinet.dk, som er statens gas- og eltransmissionsselskab, lov til at udvide gaslageret i Ll. Torup nord for Viborg.

Gaslageret findes i en salthorst, et underjordisk saltdepot i cirka 1.500 meters dybde. Det består i dag af syv kaverner, store, underjordiske huler. Dem vil Energinet.dk udvide, ligesom der skal anlægges yderligere ni kaverner.
--
I alt vil der blive udledt 16,8 millioner tons salt til Limfjorden over en periode på 25 år, hvis hele projektet går igennem. Maksimalt vil Limfjorden modtage 1,6 millioner tons salt per år.

Saltet skal udledes som skyllevand med en hastighed på op til 600 kubikmeter per time. Vandet bliver først tappet fra Limfjorden og ført hen og ned til gaslageret seks kilometer borte.
------------------
Måske er det miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt et dårligt projekt.

Men hvis det bliver til noget, bør det så ikke kombineres med et osmoseværk..?

Evt. et flytbart..?

Det må være muligt at opnå meget høje saltkoncentrationer, og 25 år er vel en rimelig tid til forrentning..?

De 25 år kan nok endda trækkes betydeligt ud ved kun at pumpe salt og bruge osmoseværket, når der er mangel på vindstrøm i EL-systemet. Men det forudsætter selvfølgelig, at osmoseværket kan producere mærkbart mere strøm, end pumperne forbruger.Hvad mener du, kan osmoseværker være interessante i den danske energiproduktion..?.
13-03-2010 00:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Er ret overbevist om at det skal være helt andre vandmængder der skal til for at drive et osmoseværk sammenlignet med den vandmængde der forekommer ved udskyldning af salthorste!
13-03-2010 09:37
Jakob
★★★★★
(9146)
.@delphi


Ja, men det er nok bedre at være helt sikker.
Det er måske nærmere mængden af ferskvand, der er for lille.

Men det er da også lidt tankevækkende, at vi skal betale i dyre domme for at pumpe salt ud i fjorden, mens vi samtidigt mangler vejsalt i danske butikker.

Hvis vi kan bruge saltet til noget fornuftigt, så kan vi ligeså godt gøre det..
13-03-2010 16:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

NU forekommer der jo alt det salt du overhovedet kan ønske i vanding opløsning. Kunsten er at fordampe vandet til en overkommelig pris!
13-03-2010 17:42
Jakob
★★★★★
(9146)
.@delphi


Ja måske, men det må være muligt at opnå en meget høj saltkoncentration i det vand, man pumper op.

Hvorfor så ikke sprede det ud på vejen med tankbiler, som man spredte ajle i gamle dage..?
Og i butikken kan de evt. sælge en dunk flydende vejsalt i stedet for en pose.


Jeg synes i hvert fald, at det skal undersøges meget grundigt, om der ikke er andre og bedre muligheder end blot at pumpe alt saltet ud i fjorden i de næste 25 år..
13-03-2010 21:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det var en god ide. Man blander netop tørsaltet med vand i dag inden det spredes, for at det ikke skal slynges af vejen inden det omsættes til væske ved omdannelse af is og sne til vand.

Det saltvand man bruger i Mariager ved Dansk Salt har en meget høj koncentration af salt på over 30 %.
30-03-2010 14:18
Jakob
★★★★★
(9146)
.
Det er åbenbart ikke kun kogsalt, der skal spules ud.
http://ing.dk/artikel/107633-gaslager-goer-limfjords-muslinger-til-kviksoelv-bomber
Citater:
-----------------
Op til to kilo kviksølv og 256 kilo bly kan ende i den lille, naturbeskyttede Lovns Bredning, en del af Limfjorden, når statens el- og gastransmissionsselskab Energinet.dk går i gang med at skylle kæmpestore huler ud af en salthorst 1,5 kilometer nede i undergrunden for at udvide sit naturgaslager.
---
Problemerne med tungmetaller var kendt, allerede da de nuværende kaverner blev skyllet ud i 1980'erne. Derfor blev der dengang foretaget målinger i Lovns Bredning.

»Men i VVM-redegørelsen står, at målingerne ikke er troværdige. Der var mellem årene nogle frygtindgydende forskelle på op til faktor 20 i koncentrationen af tungmetallerne,«
-----------------


http://ing.dk/artikel/107548-oproerte-biologer-gaslager-kvaeler-limfjorden-med-iltsvind
Citater:
-----------------
»Alt liv, der er i vandet, vil blive slået ihjel på grund af det osmotiske tryk. Cellerne sprænger og dør,« forklarer han.

Det betyder, at der bliver ledt dødt, organisk materiale ud i Lovns Bredning. Det øger risikoen for iltsvind markant, bekræfter biolog Henrik S. Lund fra Danmarks Fiskeriforening.
---
Miljøcentret i Århus har i første omgang givet tilladelse til, at der kun bliver udledt en mindre mængde fortyndet saltvand fra gaslageret, op til 120 kubikmeter i timen, i Lovns Bredning. Under udledningen skal vandmiljøet undersøges, inden der gives tilladelse til udledning på af op til 600 kubikmeter i timen.
-----------------.
04-04-2010 12:33
Jakob
★★★★★
(9146)
.1,6 millioner tons salt per år, og 1 liter vand kan indeholde ca. 360 gram salt (NaCl).

Hvor mange liter mættet saltopløsning skal der så pumpes pr. minut..?

1 g salt fordrer 1/360 liter vand.

1 ton salt fordrer: 1/360 x 1000 x 1000 liter vand = 2777,778 liter vand

1,6 millioner tons salt fordrer: 2777,778 liter x 1,6 millioner = 4444 millioner liter pr. år

Det svarer til:

(4444/360)/24 = 0,51 millioner liter pr. time. = 514403 liter pr. time.

514403/60 = 8573,4 liter pr. minut

Det svarer til ca. 9 brandbiler ( 1000 l/min/bil ), der pumper alt hvad de kan døgnet rundt.

Jeg synes, at det lyder af voldsomt meget, har jeg regnet rigtigt..?


Jeg overvejer muligheden for at konstruere en midlertidig kloakledning, som lægges i fjorden og går hele vejen ud til havet.
Seriepumpningen må kunne drives af vindmøller, som opstilles på vejen, og arbejdet må kunne gøres CO2-frit, fordi det må være tilladt at stoppe pumpningen i stille vejr.
( Det er den slags virksomheder, som vi energimæssigt skal være meget glade for, fordi de kan hjælpe med strømreguleringen. De er som skabt til at gå godt i spænd med vindkraft. )

Men når der skal pumpes så store mængder saltvand pr. tidsenhed, så skal røret være meget tykt, og det bliver tilsvarende dyrt, så det går måske ikke..?


En mættet saltopløsning må være god til et osmoseværk, og det kan medvirke til fortynding. Men saltvandet med bly og kviksølv skal jo stadig have et sted, hvor det må løbe hen.
Det er måske et spørgsmål, om vi i det hele taget vil have det i havet.
Måske bør vi i stedet først rense saltvandet..?
Anlægger vi en rørledning, så kan rensningen og osmosen evt. foretages af Cheminova på vejen..?
Eller måske bør vi hellere overveje at grave saltet op og deponere det i nærheden på land..?

Det er ærgerligt, at gasdepotet ligger så langt fra havet, men der findes måske ikke en egnet undergrund nærmere..?


Hvad synes du, at der bør gøres..?
---
Kilder for saltindhold ved mættet opløsning:

http://www.blomsterdalen.dk/bd/viewtopic.php?f=407&t=884&start=120&st=0&sk=t&sd=a
Citat:
-------------
For køkkensalt (NaCl) skulle mætningspunktet være omkring 36 gram salt pr 100 mililiter = 360 gram salt per liter vand.
-------------

http://translate.google.dk/translate?hl=da&langpair=en|da&u=http://www.chemicalforums.com/index.php%3Ftopic%3D5709.0
Fra Wikipedia fik jeg at opløseligheden af NaCl i vand er 35,9 g/100 ml (25 ° C) ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_chloride )

35,6 g/100 mL (0 ° C)
35.9 g/100 mL (25 °C)
39.1 g/100 mL (100 °C)
07-04-2010 00:49
Jakob
★★★★★
(9146)
.
I nedenstående udsendelse kan man se, at en opfinder har taget patent på nogle dyser, som han mener er særligt egnede til spredning af vejsalt.

Ved at bruge salt opløst i vand mener han at kunne spare op til 80% af den vejsalt, som man bruger i dag..!

Videolink: Gal eller genial DR 06.04.10
http://www.dr.dk/Forms/Published/PlaylistGen.aspx?qid=1507868&odp=true


Ud fra dette kan det som sagt virke temmelig tåbeligt, at vi en vinter i flere uger skal mangle og importere vejsalt med skib.
Det sidste jeg hørte i sagen var, at man nu vil bygge store offentlige haller, hvor vejsaltet kan lagres, så vi ikke skal komme til at mangle salt igen.


Hvis saltvandet fra gasdepoterne kan bruges som vejsalt, hvorfor så ikke sælge det til hele Europa og skåne miljøet og få penge for det i stedet for selv at købe og bygge haller og forurene Limfjorden..?

Det ligner da en win win win win win situation..?


Eller er det nærmere blot et endnu et sørgeligt eksempel på, hvor langt vi har igen, før vi er færdige med at synergioptimere vores offentlige sektor i Danmark..?-Angående alternativ placering af gaslager, så har jeg ikke et konkret forslag.
Men er der afsat områder til CO2-deponering, som ligeså godt kan bruges til gas, så skal gas efter min mening have fortrinsret. CO2-deponering kan vi undgå ved at omstille hurtigt til vedvarende energi..
16-05-2010 08:54
Jakob
★★★★★
(9146)
.
Man kan læse atomkrafttilhængere drømme om at udvinde uran af havvand.
Burde det så ikke være langt mere rentabelt at udvinde 800 kg Uran fra saltet, når det alligevel skal håndteres..?
Måske kan det meste separeres med en simpel magnet..?

Jeg synes, at det er frustrerende, at noget, der burde være gode råvarer, i stedet bliver til affald og forureningsbekymringer.


http://ing.dk/artikel/108733-800-kilogram-uran-skal-udledes-i-limfjorden-det-er-helt-uskadeligt
Citat:
-------------------
Danmarks Naturfredningsforening har fundet frem til, at udvidelsen af et naturgaslager bevirker, at der kan ledes 800 kilogram uran ud i Limfjorden.
-------------------.
Brint i salthorst12-12-2010 19:56
Jakob
★★★★★
(9146)
.
Ud fra dette kan det som sagt virke temmelig tåbeligt, at vi en vinter i flere uger skal mangle og importere vejsalt med skib.
Det sidste jeg hørte i sagen var, at man nu vil bygge store offentlige haller, hvor vejsaltet kan lagres, så vi ikke skal komme til at mangle salt igen.De byggede haller i dyre domme, og hvordan gik det så..? :


http://www.erhvervsbladet.dk/transport-logistik/danmark-mangler-vejsalt
Citater:
--------------------
Danmark mangler vejsalt
--
Fredag den 10. december 2010, 08:54
--

I Århus Kommune er de begyndt at blande sand i saltet for at strække lagrene, beretter P4 Østjylland, og problemet er landsdækkende.
--------------------


Kan det lade sig gøre, og er det evt. tidligere forsøgt at lagre brint direkte i en salthorst..?
.
Redigeret d. 12-12-2010 19:59
Deltag aktivt i debatten Osmoseværk i Danmark..?:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik