Husk mig
▼ Indhold

Overbefolkning er det største problemSide 14 af 19<<<1213141516>>>
16-09-2013 14:46
Jakob
★★★★★
(9316)
.
@N A Nielsen

Hvorfor i alverden tror du dog, at de fleste vil få nej til en avlstilladelse..?
De politiske partier står nærmest på nakken af hinanden med opfordringer til danskerne om at avle flere børn.
Du kan også se på det tilknyttede billede, at f.eks. Venstre uden hensyn til selektion igen har meldt sig under "natalisternes" faner.
Jeg ser nærmere for mig, at avlstilladelsen til det næste barn til de fleste familier vil blive udstedt næsten automatisk, hvis det første barn er velskabt.
Og det skulle ikke undre mig, om tilladelsen i nogle tilfælde ( for særligt vellykkede familier ) ligefrem vil blive brugt omvendt motiverende og medsendt en opfordring til familien om at fortsætte det ekstraordinært gode arbejde.
Det vil jeg selvfølgelig ikke være begejstret for, når jeg synes, at den danske befolkning med de nuværende klimatrusler og råstofforbruget taget i betragtning bør reduceres til ca. 1 million mennesker.
Men jeg vil dog stadig se det som en forbedring, fordi det vil fortælle, at vi som folk er blevet mere bevidste om selektionens betydning, og vi er begyndt at handle på det.

Hvor omfattende prøver, man skal bestå, for at få den første avlstilladelse, det er vi dårligt nået frem til at diskutere endnu.
Du gentager blot mit første oplæg og maler fanden på muren.
Skal jeg tage det som et udtryk for, at alle efter din mening skal have ret til at avle frit, så vil jeg gerne igen henvise til Triers "Idioterne", som nok vil få de fleste til at skifte mening.

Angående den sproglige betydning af det at "underlægge sig", så belærte jeg dig ikke. Jeg stillede et spørgsmål, og jeg takker for svaret og tygger på det.
Men jeg finder det lidt pinligt, at du ikke erkender forskellen på demokratiske og totalitære beslutninger, og du derfor fortsætter den fejlagtige sprogbrug.
Det besvarer dog på sin vis mit oprindelige spørgsmål, og jeg har nu lært, at alt åbenbart er totalitært og fascistisk i din verden, hvis det er noget, som du ikke bryder dig om. Det er blot en slags moderne bandeord for dig på et sprog, som ikke er korrekt dansk.


@Morten Riber

Du vrøvler.
Men dine indsigelser imod et krav om avlstilladelser er vel dybest set religiøst funderet hos dig og derfor næppe en debat værd, fordi dermed ingen logiske argumenter vil kunne flytte dig..?
Gud styrer klimaet, og han har givet sine børn en pligt til at mangfoldiggøre sig. Længere er den i bund og grund ikke for dig, og alt det andet vrøvl er blot omsvøb..?
.
Tilknyttet billede:

16-09-2013 23:53
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Gud styrer klimaet, og han har givet sine børn en pligt til at mangfoldiggøre sig


Mere suk
21-09-2013 20:17
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Men man skal heller ikke forledes til at tro, at venstrefløjen er bedre til at værne Danmark imod overbefolkning.

http://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-72
Citat:
------------------------
Flygtningenævnet har besluttet at flygtninge fra de hårdest ramte områder får direkte adgang til at søge asyl i Danmark. Dansk Folkeparti advarer mod konsekvenserne og vil hellere bruge penge på at huse flygtninge i næromåderne.
------------------------

52:50 minutter inde i ovenstående udsendelse bliver Trine Bramsen (S) spurgt, om hun mener, at det er de mest trængende flygtninge, der flyver til Danmark og søger asyl, hvortil hun svarer "ja".

Det må nok siges at være et klogt svar, hvis man ønsker at udstille sin uvidenhed og naivitet på området og styrer direkte imod at forstærke overbefolkningsproblemet, bandekrig og lokal ufred, få dårligere råd til at hjælpe flygtninge i nærområderne og tabe næste valg.
.
16-10-2013 19:32
Jakob
★★★★★
(9316)
.
DR2 kl 23.00 i aften:
Citat:
---------------------------------
Red verden - bliv steriliseret!

Australsk dokumentar fra 2013.

Urologen Doug Stein fra Florida er overbevist om, at overbefolkning er den største trussel mod menneskehedens overlevelse, og at det er tvingende nødvendigt at stoppe verdens befolkningstilvækst. Som en moderne Don Quixote rejser han derfor verden rundt og agiterer utrætteligt for, at mænd tager ansvar for familieplanlægningen ved at lade sig sterilisere. Undervejs støder han på mange fordomme og møder konservative og religiøse grupper, der anser familieplanlægning for at være lige så slemt som abort eller et slet skjult folkemord.

Originaltitel: The Vasectomist
---------------------------------.
17-10-2013 13:36
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Jacob, dine referencer og links er akkurat lige så tåbelige som titlen på denne tråd. Som du har fået vist tidligere i denne tråd, så er verdens fertilitetsrate allerede så lav, at den i det lange løb kun akkurat kan opretholde befolkningstallet, hvis den altså fortsatte (ca 1,06 døtre pr mor). Men fertilitetsraten vil fortsat falde og om vel 15-20 år er verdens fertilitetsrate faldet til under 1.

Den australske tåbe er fra den vestlige verden, hvor fertilitetsraten forlængst er under reproduktionsniveauet, desværre. Ja, desværre.
Hvis han gerne vil have den længere ned, så kan han sterilisere sig selv.

Se det ville måske være at gøre verden en tjeneste.....
Jeg er omvendt stolt over at bidrage mit til at holde fertilitetsraten oppe i dette land.
17-10-2013 21:11
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Nu har folk skrevet spalte op og spalte ned i denne tråd om, at man ikke bare kan sterilisere folk. Det vil blive opfattet helt forkert, og det skal kædes sammen med alle mulige andre former for hjælp, som f.eks. mere velstand og uddannelse...
Og så har vi i virkelighedens verden denne kirurg, som rejser rundt og bare gør det, og han kan slet ikke følge med efterspørgslen.

Så skulle man måske tro, at alt var godt, men det er det ikke.
Se bare N A Nielsen, som ganske vist optræder utroværdigt, men som alligevel udtrykker en holdning om, at læger kun skulle have ret til at kastrere sig selv.
Det er virkelig ikke nemt at få en nuanceret og udviklende debat, når det er med idioter, at idéerne skal spire.

Hvis nogen så udsendelsen, så lagde de måske også mærke til den katolske præst, som ikke mener, at der er overbefolkning i Indonesien, fordi der stadig kan findes områder, hvor der ikke bor mennesker.
Det er da riv ruskende galt og dybt skadeligt for verdenssamfundet, at vi stadig med rødder i vestlig missionsvirksomhed skal opleve den slags stupide holdninger blive prædiket.

Jeg kan kun opfordre til, at alle fornuftige og sekulært tænkende mennesker sætter hårdt imod hårdt i denne sag og forlanger, at dansk ulandshjælp i fremtiden i enhver sammenhæng skal kædes sammen med et modul, som tilbyder og organiserer hjælp til familieplanlægning.

For mig at se er bolden nu spillet over på den anden side af bordet.
De, der beskyldte mig for at ville krænke menneskerettighederne, de skylder nu en forklaring på, hvorfor de mener, at fattige mennesker ikke allerede i dag skal have ret til adgang til prævention. Det kan tyde fælt på racisme, hvis man mener, at bestemte uvestlige befolkningsgrupper ikke selv er i stand til at træffe valg angående deres egen krop, og derfor skal de slet ikke have muligheden for selv at vælge.Det er tilladt at undre sig over, at De Radikale endnu ikke for længst har kastet sig over denne sag, når man tænker på, hvor ivrigt de bed til bolle, da der var flertal for at tvinge den danske folkekirke til at tillade vielser af homoseksuelle.
De har ikke bare en kirkeministerpost, de har også en udviklingsministerpost, og har de ikke ændret holdning på dette punkt, så burde motivationen være til stede:

http://www.klimadebat.dk/12-spoergsmaal-til-rasmus-helveg-petersen-b-r201.php
Citat:
-------------------------------
10) Bør overbefolkningsproblematikken placeres højere på den internationale klimadagsorden?

Ja. Det er et tiltagende påtrængende problem.
-------------------------------
.
18-10-2013 11:49
Morten Riber
★★★★★
(2298)
NA

Tak for at du sætter denne debat på plads, (nu for anden gang)
. Da jeg gik på seminariet i 84-88 var billedet godt nok skræmmende, og siden har jeg ikke været opmærksom på den fantastisk gode udvikling der er sket på dette område. Jeg var overbevist om at befolkningstilvæksten stadig var allarmerende. Jeg undrer mig såre over hvordan jeg har kunne undgå at noterer mig denne ændring, da jeg generelt følger godt med i nyheder, debatter osv, og fornemmer jeg næppe har været alene om opleve dette.
18-10-2013 12:06
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Indonesien siger du. I Indonesien er fertilitetsraten styrtdykket fra næsten 6 børn pr. kvinde til kun 2,1 eller akkurat den fertilitetsrate, som på sigt kan opretholde befolkningstallet, og der er ingen grund til at tro, at fertilitetsraten ikke vil fortsætte med at falde.

Faldet i verdens fertilitetsrate er tilsvarende dramatisk. Det er et helt ufatteligt stort fald på kun godt en generation:Man kan ikke gøre andet end at gentage fakta igen og igen overfor folk, som kun vil forholde sig til deres egen indbildning om verdens tilstand.

http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2013/01/world_population_may_actually_start_declining_not_exploding.html
18-10-2013 20:12
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
I præstestyrets Iran er fertilitetsraten siden starten af firserne faldet fra 7 til 1,6. Det er lavere end den danske og betyder at Irans befolkning vil begynde at skrumpe i løbet af en generation.
18-10-2013 21:30
overbefolkningen
☆☆☆☆☆
(1)
Ved ikke hvor du har den graf fra, men der er overvejende sandsynlighed for, at verdens befolkning bare fortsætter opad længe endnu. Her er sandsynlighedsscenarier fra FN: http://en.wikipedia.org/wiki/File:UN_DESA_continent_population_1950_to_2100.svg.

Både United States Census Bureau, Population Reference Bureau og United Nations Department of Economic and Social Affairs regner i deres seneste estimater med over 9 milliarder mennesker i 2050.

Samtidig vil antal mennesker der lever efter vestlige standarder eksplodere. Det er nok det mest bekymrende, set fra klimaets synsvinkel.
18-10-2013 22:11
Jakob
★★★★★
(9316)
.
http://udviklingstal.um.dk/da/tematiske-indgange/befolkning-levevilkaar-areal/befolkning/verdens-befolkning-1750-2050/
Tilknyttet billede:

19-10-2013 12:03
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Det er helt ukontroversielt at verdens fertilitetsrate er faldet drastisk og nu er på ca 2,45 børn og dermed stærkt på vej til at falde under den fertilitetsrate på 2,1, som i industrialiserede lande på længere sigt kan opretholde befolkningstallet. Læg mærke til, at fertilitetsraten i år 2000 ifølge Jakobs figur var 2,8. Det går meget hurtigt det her.

Ca 60% af verdens befolkning bor allerede i lande, som har en fertilitetsrate under reproduktionsraten.Tallene er fra den seneste CIA Factbook.

Men børnedødeligheden i verdens lande falder også støt samtidig med at middellevetiden stiger (en stadig faldende andel af verdens folk lider af underernæring, i de sidste 20 år er andelen faldet fra 20% til 12%). Disse faktorer og simpel demografi betyder, at befolkningstallet i verden vil fortsætte med at stige en rum tid endnu og befolkningstallet toppe i dette århundrede ved vel 8,5 - 9,5 milliarder mennesker. Tilsvarende har Danmark stadig flere fødsler end døde, selvom det er flere årtier siden, at fertilitesraten faldt til under 2,1

Den udvikling fra høje fødsels- og dødsrater til lave fødsels- og dødsrater, som er sket i Danmark, sker med en vis forsinkelse i verden også. Danmark er meget tæt befolket, og der er alligevel plads nok til, at vi kan producere fødevarer til 5 gange så mange mennesker (det gør vi nu). Selvfølgelig er der plads til et par milliarder mennesker mere i verden som gerne vil leve godt.

Hvad med klimaet? Det ser ud til, at klimasensitiviteten er lavere end hidtil troet, så det er også et problem, der er blevet mindre.
Og det er godt det samme, da vi i den vestlige verden ikke kommer til at kunne forhindre Kina, Indien og alle de andre ikke-vestlige lande med stor vækst i at bruge fossile brændsler så længe de er den billigste energiklide.

Investér langt mere i forskning i alternativer til fossile brændsler er mit forslag.
Redigeret d. 19-10-2013 12:08
20-10-2013 16:35
sg17a
★★☆☆☆
(378)
Her er en spændende indslag af Hans Rosling om netop befolkningen i fremtiden set fra et klima-synspunkt.

http://www.youtube.com/watch?v=grZSxoLPqXI


~thomas wernberg
22-10-2013 12:03
Jakob
★★★★★
(9316)
.

Hvis man kan få sig selv til det, så kan man nok næsten altid nulstille en problemløsende debat ved dumstædigt og kontinuerligt at hævde, at der slet ikke er noget problem.

Benægte klimaproblemer

Benægte miljøproblemer

Benægte overforbruget af råstoffer, gift og medicin

Benægte overbefolkningsproblemet

osv...Det er vanskeligt at spå, især om fremtiden, og især hvis menneskets muligheder for at ændre adfærd sættes i spil.
Men mon ikke de fleste efterhånden godt ved, at vi har brug for mange flere jordkloder, hvis den ønskede livsstil med det nuværende antal forbrugere skal kunne fortsætte og udbredes.
Der er altså på ingen måde tale om, at overbefolkningsproblemet er løst, selvom det skulle lykkes at få kurven for befolkningstilvækst til at stagnere.
( det er også vildledning at påstå, at den stagnerer, fordi der fødes en del færre børn, når børnedødeligheden samtidigt bliver lavere og folk lever længere. )

Mon ikke også de fleste godt kan se, at det på et overordnet plan alt andet lige er ganske indlysende.
Skal vi f.eks. bruge fem jordkloder for at kunne dyrke korn, træ og regnskov nok til at opfylde alles behov, så er det nok nemmere at reducere verdensbefolkningens antal til en femtedel og dermed også reducere efterspørgslen til en femtedel, end det er at anskaffe fire jordkloder mere.
Så simpelt kan det siges.
Det må også være indlysende, at der bliver bedre plads til at opstille flere landvindmøller, hvis der bliver længere mellem naboerne, og det må også være indlysende, at der skal opstilles langt færre af dem, når der kun er en femtedel befolkning til at efterspørge strømmen.
Meget handler i disse tider om økonomi, og det kræver nok heller ikke en studenterhue at regne ud, at der på den lange bane sandsynligt kan blive mere til hver, hvis en million mennesker skal dele alle Danmarks muligheder, end hvis de skal fordeles på seks millioner mennesker.


Men man skal dog ikke tro, at det løser alle problemer, at vi bliver færre mennesker.
Der er f.eks. også nogle produktionsgange, som ganske enkelt skal sløjfes eller i hvert fald revolutioneres voldsomt, hvis samfundet skal fungere bæredygtigt.
Vi kan nok godt dyrke mere korn på jorden, når lageret er tømt, men det samme gælder ikke for mange andre råstoffer som sjældne jordarter, kobber, fossilt brændsel, uran osv..
I den henseende vil færre mennesker primært give lidt mere tid til omstillingen.
Altså lidt mere af den tid, som på flere måder desværre allerede har fået lov til at løbe ud gennem årtier, hvor menneskehedens skæbne har været lagt i uansvarlige hænder, og hvor religiøse fanatiske idioter har fået lov til at bestemme alt for meget.
Sætter vi vores lid til, at kirken og store virksomheder vil løse overbefolkningsproblemet, så lader vi ræven vogte gæs, for begge parter lever af de fattige.
De sekulære politikere er for mig at se de eneste, som for alvor kan gøre en forskel, og det er deres forbandede pligt at gøre det.

.
22-10-2013 17:24
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Jakob:

Hvis man kan få sig selv til det, så kan man nok næsten altid nulstille en problemløsende debat ved dumstædigt og kontinuerligt at hævde, at der slet ikke er noget problem.


Dit problem lader til at være, at vi ikke uden videre accepterer din præmis. Du vil ikke acceptere, at man på et rationelt grundlag kan være dybt uenig i, at der er for mange mennesker i verden. Du insisterer på, at der kun er et svar muligt på spørgsmålet: "Er der for mange mennesker i verden?"

Og det er selvfølgelig det pureste vås! Eller som Lucia Liljegren ville udtrykke det: "stooopid"


En demografisk transition er godt i gang i verden, så en høj fertilitets- og dødsrate afløses af en lav fertilitets- og dødsrate. Verdens fertilitetsrate allerede så lav, at antallet af børn mellem 0 og 15 år er stagneret. Antallet af børn i verden stiger ikke mere! Det viser Hans Roslyng i sg17a's link ca 9 minutter inde. En gennemsnitlig familie i verden får 2,45 børn og tallet er fortsat faldende, så det snart når ned på reproduktionsraten - far, mor og to 2,1 børn. Der er ved at indstille sig en ny balance i verden.

Dine totalitære forslag til begrænsning af børnefødsler, altså til at nedbringe den fertilitet, som allerede er styrtdykket fra 7, er ikke bare dybt afskyvækkende men skadelige og helt unødvendige.
Du står og banker løs med en forhammer på en rotte, der er død for længst.

Er det et problem, at verdens befolkning vil toppe på måske 10 milliarder? Overhovedet ikke. Er det et problem, at de gerne vil have det bedre og blive rigere? Overhovedet ikke. Tværtimod ved vi, at for eksempel miljøproblemer mindskes, jo rigere vi bliver.

Vil det være en lykke at være færre mennesker i verden? For eksempel 1 milliard i stedet for 7? Nej bestemt ikke. Færre mennesker betyder færre hjerner og dermed mindre innovation. Det betyder også mindre arbejdsdeling. Begge dele giver mindre rigdom.

Og (endnu færre) unge mennesker, som du tilsyneladende gerne vil have, vil være særlig problematisk, da det ofte er unge mennesker, eller i hvert fald yngre mennesker, som får nye idéer. Verden ville være meget fattigere, hvis vi var meget færre mennesker på jorden.

Den måde, som du tænker verdens ressourcer på, er ganske enkelt forkert. Du aner ikke, hvad du taler om. Du ved ikke, hvordan verden hænger sammen. Verden løber ikke tør for ressourcer. Det passer ikke. Ressourcer kan blive dyrere, men vi løber ikke tør for dem. Verden løber aldrig tør for eksempelvis fossile brændstoffer, men de kan blive så dyre, at andre kilder til energi bliver billigere og så mindskes efterspørgslen. Eller prisen på fossile brændstoffer forbliver den samme, men der opfindes et billigere alternativ, så mindskes efterspørgslen også. På tilsvarende vis løber verden ikke tør for kobber. Det kan blive dyrere, men bliver det dyrt nok, så mindskes efterspørgslen, fordi de, som bruger ressourcen er opfindsomme og finder nye måder at gøre tingene på, som ikke kræver kobber.

Om 50 år, vil den gennemsnitlige borger i verden være langt rigere end den gennemsnitlige borger i Danmark i dag. Det kan vi være ret sikre på. At ressourceknaphed skulle betyde, at den økonomiske udvikling ikke kan foregå er en helt forkert måde at anskue de menneskelige samfund på. Ressourceknaphed er en permanent tilstand i de menneskelige samfund, som bestemmer bytteforholdet, altså hvor meget du er villig til at betale for en vare. Er der relativ mangel på varen, er du parat til at betale mere for den. Er prisen på varen høj, er der stærke incitamenter til at skaffe mere af den og til at finde på alternativer.

Begrænsningerne for menneskelig udvikling (også økonomisk) ligger i hovedet på menneskene - ikke i de ressourcer, som de benytter sig af, for at nå deres mål.

Ja, en verden med en femtedel af den nuværende befolkning, ville være en mærkbart fattigere verden. Jeg tvivler på, at du nogensinde vil forstå det, Jakob. Du vil tydeligvis kun forstå det, som du en gang har sat dig i hovedet. Men se i det mindste Hans Roslyngs foredrag og forstå, at overbefolkning i hvert fald ikke er det største problem

Redigeret d. 22-10-2013 17:38
25-10-2013 00:57
Jakob
★★★★★
(9316)
.
@N A Nielsen


Rigdom handler ikke kun om penge på kontoen.
Det er ikke meget værd at eje en million, hvis et rugbrød og en liter olie koster to.
Når føde bliver en mangel, så stiger prisen, og det vil i praksis for de fattige betyde, at maden er sluppet op.
Det samme med olie, kobber, sjældne jordarter og andre knappe råstoffer, som en enorm befolkningsmasse allerede i dag overforbruger, så der opstår mangel.

Er det et problem, at verdens befolkning vil toppe på måske 10 milliarder? Overhovedet ikke. Er det et problem, at de gerne vil have det bedre og blive rigere? Overhovedet ikke. Tværtimod ved vi, at for eksempel miljøproblemer mindskes, jo rigere vi bliver.


Det er ud fra min synsvinkel fint, at du så tydeligt kan udstille din egen mangel på indsigt og stille dig selv i bås som en naiv liberaløkonomisk jubelfantast.
Men når du nu selv mener, at du er så klog, og alle mine henvisninger for dig er tåbelige, så synes jeg, at du bør tage en snak med Udenrigsministeriet og få dem til at rette deres oplysninger.
Og kan du så ikke også lige sørge for, at den video, som du selv henviser til, bliver klippet, så det sted, hvor han viser, at det især er de rigeste, som er årsag til CO2-udslip, forsvinder.
Det ville pynte en smule på din troværdighed.

Men det er selvfølgelig rigtigt, at det som alt andet er et spørgsmål om holdning, om der er for mange mennesker på kloden, og om de alle har ret til at få nem adgang til sikker prævention. Der findes også anarkister, som synes at vi bare skal lade alting sejle, og der findes pædofile, som mener, at børn selv ønsker at blive misbrugt, og der findes mænd, som tror, at kvinder har brug for at blive slået.
Problembenægtelse findes som sagt i mange versioner.
Der er blot heldigvis nogle steder, hvor det sekulære fornuftige samfund ikke mindst af hensyn til de kommende generationer vælger at trække en grænse ved lov.Det er virkelig slemt nu og har været det gennem mange årtier, at vi ikke har de værktøjer på plads, som kan regulere befolkningens antal. Men langt værre kan det gå, hvis klimaforandringerne begynder at gå endnu hurtigere.
Jeg har ikke noget imod, at præmissen diskuteres, men tråden skulle også gerne handle om andet, f.eks. hvordan problemet kan løses... tak.
Men når overbefolkning er det største problem, så skyldes det i mine øjne især, at der findes mennesker, som mener, at verdensborgerens ret til at føde et ubegrænset antal børn altid er ukrænkelig. Endda så ukrænkelig, at det ligefrem bliver en pligt, hvor man ikke engang må tilbyde adgang til prævention. De mener ligefrem hellere, at læger hellere skal kastrere sig selv end at tilbyde deres service gratis til de fattige...
Når man har med så empatiforladte mennesker og religiøse fanatikere at gøre, som totalitært vil bestemme, hvad de fattige må og ikke må gøre ved deres egen krop til gavn for fremtiden, så er en konstruktiv dialog i mine øjne næppe mulig.

Og så vil jeg da i øvrigt blandt andet for din skyld håbe, at Trier vil skrive manuskript til "Idioterne 2", hvor klienterne får lov til at gå planken ud, så konsekvenserne af idiotismen ikke er til at tage fejl af selv for de allermest tungnemme.Men jeg ser bestemt ikke, at overbefoklningsproblemet ligner en død rotte, som du beskriver det.
Den tilknyttede graf viser for mig ingen tegn på, at situationen er i hurtig bedring, som du påstår. Den ligner mere en ret linje.
Så hvis du ikke vil miste din sidste rest af troværdighed, så må du gerne vise, hvor det er, at overbefolkningskurven knækker, så andre også har en chance for at se det.
Befolkningstal- verden
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 25-10-2013 01:13
25-10-2013 20:22
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
overbefolkningen skrev:
Ved ikke hvor du har den graf fra, men der er overvejende sandsynlighed for, at verdens befolkning bare fortsætter opad længe endnu. Her er sandsynlighedsscenarier fra FN: http://en.wikipedia.org/wiki/File:UN_DESA_continent_population_1950_to_2100.svg.

Både United States Census Bureau, Population Reference Bureau og United Nations Department of Economic and Social Affairs regner i deres seneste estimater med over 9 milliarder mennesker i 2050.

Samtidig vil antal mennesker der lever efter vestlige standarder eksplodere. Det er nok det mest bekymrende, set fra klimaets synsvinkel.


Folk lever længer inden de døder, særligt kan der gå 70 inden at en baby dør. Det er muligt at den gennemsnitlige levealdre fordobles.


14-01-2014 15:56
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Aktiv dødshjælp


Efter meningsmålingerne at dømme, så vil der ikke gå særlig lang tid, før aktiv dødshjælp også bliver tilladt i Danmark.


http://www.etik.dk/artikel/418857:Aktiv-doedshjaelp--Danskerne-oensker-aktiv-doedshjaelp-legaliseret
14. maj 2011
Citat:
----------------------------
56 procent mener, at politikerne bør ændre loven, så det bliver lovligt at yde aktiv dødshjælp. Kun 18 procent af danskerne er imod en ændring, mens 26 procent svarer "ved ikke" i en meningsmåling foretaget af YouGov
----------------------------


http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/06/13/235442.htm
14. Jun. 2012
Citat:
-----------------------------
I en måling foretaget af Rambøll/Analyse Danmark for Morgenavisen Jyllands-Posten går næsten 70 pct. ind for aktiv dødhjælp, mens 20 pct. er imod.
-----------------------------Hvad siger du, er det en god idé..?


Jeg er som sagt imod. Men det er et spørgsmål, om jeg ikke taler den sag bedst ved at spille for.
Det er jo nærmest genialt effektivt imod overbefolkning, hvis man kan udrydde halvdelen af befolkningen med aktiv dødshjælp..!
I øvrigt fornemmer jeg en temmelig dyb kløft imellem de meninger, jeg har mødt her i tråden med hensyn til forargelse over at begrænse borgernes uhæmmede ret til at få børn, og så den lethed hvormed det ser ud til, at befolkningen ønsker at legalisere medvirken til mord på mennesker, som føler sig ulykkelige. Men det må vel hovedsageligt forklares med, at klimadebattens skribenter ikke er repræsentative..?
Definitioner på dødshjælp:
http://livogdoed.dk/temaer/aktiv-dodshjaelp/
13-02-2014 15:32
Jakob
★★★★★
(9316)
.
http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-525

Genre: Nyheder og aktualitet
Vist: DR2, 11. feb. 2014
Vises på dr.dk indtil: 13. mar. 2014

Hvad skal der til for at danskerne får gang i fødegangene? Debat med Zenia Stampe (R) og Rosa Lund (EL)


Sagde Zenia Stampe uimodsagt..? : "Vi kan takke udlændingetilstrømningen for, at det ikke er gået helt galt."


R og EHL regnes måske for de to danske partier, som er mest optaget af at skabe et klimabæredygtigt samfund.
Så det er måske bare den uheldige blinde plet i øjet, som hos alle medlemmerne i de to partier uheldigvis dækker over præcist det samme felt.

Jeg mener, at forblindelsen i de to partier fører til grov verdensskadelig virksomhed, og de udstiller sig selv som falske i forhold til den bæredygtigheds dagsorden, som de ellers påstår at forfølge.
Måske ser de godt kanten af et isbjerg forude, men der er jo også fordele ved at holde kursen og måske sætte lidt mere fart på, og de har jo tjekkket, at skibet er synkefrit....


Jeg synes, at vi skal være mega stolte af danskerne, fordi de holder sig ekstra tilbage med at få børn i krisetider.
Og jeg synes, at de politikere, som mener, at udlændingetilstrømning er et plaster på såret, er dumpet med et brag..!

Giv dog vores samfund lidt fred og ro til at finde sig selv.

Jeg ville f.eks. hellere end gerne lægge hovedet i blød for at skabe bedre forhold til børnefamilier. Jeg synes faktisk, at det er dybt usmageligt, som det kører mange steder i dag, og jeg ser også graverende knaster i selve grundlaget.
Men jeg nægter at bidrage i en konkurrence, hvor det i et kapløb med udlændingetilstrømningen og øgede interne spændinger bare handler om at fortsætte eller ligefrem øge en befolkningstilvækst, som på sigt hverken økonomisk, miljømæssigt eller klimamæssigt går i en mere bæredygtig og sikker retning.

Så i denne forbindelse må det fra mig blive et skulderklap og et knus til de ansvarlige danskere, men en fyreseddel på gråt papir til de uansvarlige politikere..
13-02-2014 18:54
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Jeg troede egentlig kun, at det var på internettet, at en debat som denne kunne blive møg beskidt.
Men til min forbløffelse oplevede jeg for nyligt en bred rem af huden endog fra Folkekirkens Nødhjælp i Kristeligt Dagblad.Den 6. februar 2014 side 13 skriver Civilingeniør Bent Bach Sørensen med henvisning til en ældre debat blandt andet under overskriften "Burmester har ret. Vi er alt for mange på kloden.":

"Det jeg forsøgte, uden at skrive det direkte, var at forklare Folkekirkens Nødhjælp, at det er helt fint, at vi på grund af vores instinkt og vores kristne moral altid vil hjælpe "lille Hassan", hvis han er syg eller sulter eller på anden måde lider nød, men det kan altså ikke stå alene, hvis det overordnede mål er at redde menneskeheden og give alle en tålelig tilværelse."
Den 12 februar 2014 side 8 svarer Henrik Stubkjær fra Folkekirkens Nødhjælp blandt andet:

"Bent Bach Sørensen argumenterer i sit debatindlæg i Kristeligt Dagblad den 6. februar for, at kloden er på katastrofekurs på grund af overbefolkning. Han kritiserer i den forbindelse Folkekirkens Nødhjælp for at ville redde livene på de mange børn, der hver dag dør af sult i udviklingslandene, da den taktik vil "føre til menneskehedens udslettelse".
Denne umenneskelige opfattelse møder jeg desværre af og til."


Men var det faktisk nu lige helt sådan Bent Bach Sørensen skrev, eller forsøger Henrik Stubkjær fra Folkekirkens Nødhjælp nærmere med beskidt debatteknik at begå karaktermord på Bent Bach Sørensen ved at skyde ham en løgn om umenneskelighed i skoene..?

Bedøm selv.

Jeg mener det sidste, og jeg finder det skamfuldt, at Folkekirkens Nødhjælp på den måde sælger billigt ud af sin egen troværdighed i en livsvigtig debat.
Herefter er det bestemt ikke blevet nemmere for dem at få bidrag fra mig, og jeg vil nu endda privat gå et skridt endnu længere tilbage og stramme kritikken til de faste bidragydere, som jeg kender personligt.
.
13-02-2014 22:43
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Hvor ville det være rart, om vi kunne tage udgangspunkt i facts om verden og ikke egne fordomme om verden.

Fertilitesraten i verden er styrtdykket fra ca 7 til 2,3, og er nu stærkt på vej til falde ned under den fertilitetesrate, ca 2,1, som på sigt akkurat kan opretholde verdens befolkning. Den forventede levealder for et barn der fødes til verden er steget dramatisk i de seneste årtier, så den nu har passeret 67 år. Ja, syvogtres!! Andelen af verdens befolkning der berøres af sult er faldet støt. osv osv. Det er velbeskrevet i lange FN-rapporter, at der trods tilbageværende problemer sker dramatiske forbedringer i levevilkårene for milliarder af mennesker i disse år. I takt med den stigende velstand accelererer den demografiske transition, så verdens kvinder får stadigt færre børn.

Intet taler for, at "menneskeheden" har behov for at blive "reddet".

Verden er nu et bedre sted for mennesker, end den nogen sinde har været. Og dét selvom vi aldrig har været flere på denne jord. At kurven skulle knække fordi der tilføjes et par milliarder mennesker mere inden den demografiske transition er tilendebragt, er der intet, der tyder på. Den dramatiske stigning i den tid, som et menneske forventes at leve på jorden, er måske den allerbedste indikator for, om vi skulle være tæt på en eller anden imaginær maksgrænse for antallet af mennesker på jorden.

Du lukker ørene og råber tralala, Jakob, men det får ikke virkeligheden til at forsvinde.

Du henviser til tal fra Verdensbanken ovenfor, Jakob. Hvis du ser figuren på en logaritmisk skal, kan du se, at stigningstakten på verdens befolkning er aftagende allerede selvom folk altså lever længere og længere. Hvis stigningstakten var konstant ville den logaritmiske afbildning vise en ret linie.


Redigeret d. 13-02-2014 23:20
14-02-2014 13:26
Jakob
★★★★★
(9316)
.@N A Nielsen


Din blindhed overfor verdens problemer er så udtalt, at det umuligt kan være et seriøst indlæg.
Med mindre selvfølgelig, at du er den type, som helst slet ikke læser andres indlæg, men lever i din egen osteklokke med en fiktiv lalleglad sandhed, som du blot gentager som ren propaganda for ikke at skulle tage stilling til de virkelige problemer.
Det vil jeg meget nødigt tro, så jeg må vist hellere se på dit indlæg kombineret med grafen og tro på, at det et udtryk for selvironi.
Og så får du på trods af dine anstrengelser denne vittige rose for grafen: "I must say you do a great job trying to hide the decline"
Læserne må selv bedømme, men jeg vil alligevel mene ( uden at belære dig om forskellen på eksponentiel stigning og proportionalitet ), at den kurve, som jeg indsatte længere oppe giver et mere sandfærdigt billede af virkeligheden:

.
Redigeret d. 14-02-2014 13:33
14-02-2014 15:31
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Jeg kan dokumentere, hvad jeg siger ovenfor. Befolkningen på vor stadigt rigere klode lever længere og længere (forventet levealder over 67 år!), en stadigt mindre andel af verdens befolkning sulter, fertilitetsraten er styrtdykket. Det er facts. Det er tal som er møjsommeligt indsamlet, af FN, Verdensbanken og andre. Det er ikke tilfældigt, at UNSDP's (FN's) seneste rapport fra 2013 om verdens tilstand har fået titlen "The Rise of the South". Jeg har givet dig dokumentationen, men jeg kan ikke fjerne din mentale blokering. Den må du selv arbejde med.

Og så kan jeg oplyse dig om, en logaritmisk skala er rigtig god til at vise ændringer i stigningstakt. Hvis verdens befolkning stiger med for eksempel 3% om året, så vil en sådan jævn vækst vise sig som en ret linie i min figur. Man kan altså se, at stigningstakten på verdens befolkning er aftagende - selvom folk lever længere og længere. Den dramatisk reducerede fertilitet har altså allerede fået stigningstakten til at aftage. Hvorfor tror du, at jeg på den side, som du selv henviste til, kan vælge at se data på en logaritmisk skala, hvis ikke det giver mening at se tallene afbildet på den måde?

Kan du ikke fortælle os med henvisning til troværdige kilder, på hvilke punkter verdens befolkning har fået det værre?

Det virkelige billede er altså ikke "The Rise of the South" kan vi forstå. FN's medarbejdere er blinde mus. Deres rapport burde hedde noget i retning af "The World goes to Hell", er det sådan, Jakob?

Jeg kan ikke komme på en parameter, som mere tydeligt viser, at verdens (stadig talrigere) befolkning generelt får det bedre og bedre end at de lever længere og længere. Det kræver både flere ressourcer/en rigere verden, bedre sundhed, færre trusler mod menneskers liv. Det er meget svært at argumentere for, at verden går ad helvede til, og det gør altså for eksempel FN heller ikke.

Men lad os se, hvad du har at indvende imod FN's billede, Jakob. Jeg spiser popcorn imens

Redigeret d. 14-02-2014 15:38
14-02-2014 15:48
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Jakob skrev:
Din blindhed overfor verdens problemer er så udtalt, at det umuligt kan være et seriøst indlæg.
Med mindre selvfølgelig, at du er den type, som helst slet ikke læser andres indlæg, men lever i din egen osteklokke med en fiktiv lalleglad sandhed, som du blot gentager som ren propaganda for ikke at skulle tage stilling til de virkelige problemer.


@ Jakob

Dit citat ovenfor passer helt perfekt på dig selv, fordi det er dig og ikke N A Nielsen der gentager propaganda og fiktive "sandheder".
Nogle gange ved man ganske enkelt ikke om man skal grine eller græde når man læser dine indlæg.

Det kan godt være at du ikke forstår simpel matematik, men hvad N A Nielsen forsøger at fortælle dig, er at vækstraten er aftagende og at befolkningstørrelsen derfor vil nå et toppunkt og at den sandsynligvis vil aftage i fremtiden.

Wikipedia har følgende oplysninger:
"Globally, the growth rate of the human population has been declining since peaking in 1962 and 1963 at 2.20% per annum. In 2009, the estimated annual growth rate was 1.1%. The CIA World Factbook gives the world annual birthrate, mortality rate, and growth rate as 1.89%, 0.79%, and 1.096% respectively. The last 100 years have seen a rapid increase in population due to medical advances and massive increase in agricultural productivity made possible by the Green Revolution.

The trend is shown in the graph at right. Actual measured data are given to 2010 and extrapolated estimates beyond that. If the linear trend holds and growth rate continues to decline, population growth rate will fall to zero in about 2080. Population will peak and begin declining thereafter. The Malthus exponential model, modified to reflect the linear growth rate trend, suggests that world population will peak at about 10.3 billion. This, of course, is speculative but is consistent with other models showing a population peak in the latter part of the 21st century
."I tilfælde af at du også har problemer med at forstå engelsk, så betyder ovenstående kort fortalt at kloden ikke bliver overbefolket, men kan forventes at toppe omkring år 2080 på lidt over 10 milliarder mennesker, hvilket der er rigelige ressourcer til at understøtte.

Det bedste vi kan gøre for at dette kommer til at ske før end siden, er at hjælpe alle u-lande ud af fattigdom og ved oplysning og uddannelse af især unge kvinder.
14-02-2014 18:42
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Og...crickets...

Nåå, Jakobs indlæg er nok blevet slettet
14-02-2014 19:18
Jakob
★★★★★
(9316)
.
@kristofferszilas

Jeg benægter ikke, det kan være sandsynligt, at kurven knækker, så vi bliver færre mennesker i fremtiden. En omgang fugleinfluenza eller en anden smitsom sygdom kan måske som sagt vende hele billedet på få uger.

Men forventer du, at jeg skal tage en prognose som den fremlagte som et sikkert bevis..??
Og forventer du, at jeg synes, at resultatet er godt nok, når jeg mener, at befolkningsantallet burde mere end halveres for at opnå en mere sikker og bæredygtig verden..??
Og har du taget højde for, hvad forskningen i fremtiden finder på med hensyn til at forlænge levealderen..??
I hvert fald er kurven for befolkningsantallet fortsat stigende endda også i Danmark, som mange ellers bruger som forbillede på, hvor godt det hele vil gå med befolkningsreduktion i udviklingslandende, hvis de bare får flere penge til forbrug ligesom i Danmark.


@N A Nielsen

Jeg kan ikke se, at der er noget slettet.

Men:

N A Nielsen skrev:
Jeg kan dokumentere, hvad jeg siger ovenfor.


Så dokumenter venligst dette:

N A Nielsen skrev:
Intet taler for, at "menneskeheden" har behov for at blive "reddet".


Med valid dokumentation og ikke bare dine egne postulater.
Klimaforandringer er ingen trussel.
Fugleinfluenza er ingen trussel.
Dårlig global høst er ingen trussel.
Reduktion af biodiversitet er ingen trussel.
Råstoffer, som slipper op, er ingen trussel.
Krig er ingen trussel.
Forurening og havdød er ingen trussel.
Og ingen af de menneskeskabte trusler ville blive mindre og hjælpe med at redde menneskeheden fra katastrofer, hvis vi var færre mennesker.


Kan du slet ikke selv forstå, at jeg finder diskussionen uinteressant, når du i den grad ignorer, hvad den handler om..?
.
14-02-2014 20:23
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Først afviser du min kommentar som ikke seriøs, propaganda og fiktiv lalleglad sandhed. Da jeg gentager mine oplysninger, at det er veldokumenteret, at jordens befolkning bliver stadigt rigere, lever længere og længere, at en stadigt mindre andel af verdens befolkning sulter, at fertilitetsraten er styrtdykket, er du ude af stand til at anfægte bare én eneste af de facts som jeg lægger til grund for mit indlæg.

Synes du ikke selv, at det er dybt pinligt for dig, at du ikke kan pege på bare én forkert oplysning i mit indlæg?

Efter at du har fået indlæg slettet af Branner fortsætter du med at fylde spalterne med løgne - flot.

Men nu vil du altså åbenbart ikke anfægte, at verdens folk har fået det bedre, som FN siger. Og du kan ikke fortælle os med henvisning til troværdige kilder, på hvilke punkter verdens befolkning har fået det værre.
Jamen skal vi så ikke sammen med FN glæde os over "The Rise of the South".

Du slynger om dig med fordomme og påstande uden hold i virkeligheden og vil ikke på opfordring dokumentere n o g e t s o m h e l s t, og så vil du have mig til at dokumentere, hvad jeg aldrig har hævdet, og hvad logisk set ikke kan dokumenteres. Et fravær af trusler kan ikke "dokumenteres". Man kan diskutere, hvor store eller små trusler er, man kan ikke dokumentere, at de ikke findes. Nogen mener, at jorden går under i morgen. Nogen at den bliver udslettet af en meteor til næste år. Det er ikke sandsynligt, men ingen kan dokumentere, at det ikke sker. Ingen. Du skriver meget vrøvl, Jakob, men det her ligger højt på skalaen.

Selvfølgelig findes der trusler og farer i verden, som der altid har gjort, men menneskeheden er ikke i en værre situation men i en langt bedre situation end den nogensinde har været. På de punkter jeg har nævnt og hvad angår muligheden for at imødegå trusler og farer i fremtiden. Vores stadig større rigdom, stadigt højere teknologiske stade og medicinske fremskridt gør det muligt for os langt nemmere at imødegå trusler fra klimaforandringer (naturlige som menneskeskabte), sygdom (fugleinfluenza), dårlig høst, forurening osv.
15-02-2014 14:15
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Problemet for Jakob er, at han er nød til at holde fast i hans ragnarok-senarie. Gør han ikke det, falder hele hans verdensbillede og dermed hele hans argumentation sammen.
15-02-2014 14:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Problemet for Jakob er, at han er nød til at holde fast i hans ragnarok-senarie. Gør han ikke det, falder hele hans verdensbillede og dermed hele hans argumentation sammen.


Et generelt problem for samfundet, at der skal være et eller andet at være bange for! Så der kan igangsættes tiltag som koster styrtende med (offentlige) penge, hvor altså nogle kan pudse deres glorie.
15-02-2014 17:32
Jakob
★★★★★
(9316)
Jeg beklager, at diskussionen med N A Nielsen løb af sporet, så den endte her.
15-02-2014 17:34
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Jørgen Petersen skrev:
Problemet for Jakob er, at han er nød til at holde fast i hans ragnarok-senarie. Gør han ikke det, falder hele hans verdensbillede og dermed hele hans argumentation sammen.


Jeg tror, at de fleste, som forsøger at udvikle og optimere en politik, vil forsøge at tage højde for alle tænkelige faremomenter.

Skatteministeren vil f.eks. forsøge at lukke ethvert hul i loven, så der ikke er fare for at snydepelse kan slippe udenom.

Forsvarsministeren vil forsøge at vurdere det aktuelle fjendebillede for at sikre, at Danmark ikke så nemt kan løbes over ende.

Socialministeren vil forsøge at skabe et socialt sikkerhedsnet, som kan bære alle, som det går alvorlig galt for.

Sundhedsministeren vil forsøge at vurdere faren for sygdomme og sikre et beredskab, så vi kan minimere død ved udbrud af sygdomme.
Tilsvarende må det være for en klimaminister, og det er egentlig hjælp til hans arbejdsområde, som meget af debatten her handler om.

Kan du følge den tankegang..?
.
15-02-2014 18:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg tror, at de fleste, som forsøger at udvikle og optimere en politik, vil forsøge at tage højde for alle tænkelige faremomenter.

Skatteministeren vil f.eks. forsøge at lukke ethvert hul i loven, så der ikke er fare for at snydepelse kan slippe udenom.

Forsvarsministeren vil forsøge at vurdere det aktuelle fjendebillede for at sikre, at Danmark ikke så nemt kan løbes over ende.

Socialministeren vil forsøge at skabe et socialt sikkerhedsnet, som kan bære alle, som det går alvorlig galt for.

Sundhedsministeren vil forsøge at vurdere faren for sygdomme og sikre et beredskab, så vi kan minimere død ved udbrud af sygdomme.
Tilsvarende må det være for en klimaminister, og det er egentlig hjælp til hans arbejdsområde, som meget af debatten her handler om.

Kan du følge den tankegang..?


Din tiltro til at offentlige skrivebordsgeneraler varetager dine (og almenveldet's) interesser er stadig forbløffende.

Dit forbillede over alle


Redigeret d. 15-02-2014 18:18
15-02-2014 19:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Jeg må desværre skuffe dig med at sige, at politik i uhyggelig høj grad handler om at profilere sig selv og sit parti. Om det man som politiker konkret foretager sig gør gav eller ej er ikke det væsentlige. Det væsentlige er, at den brede befolkning tror, at det man kæmper for gør gavn. Derfor havner politik ofte i såkaldte "feel good løsninger". Det er løsninger som føles gode at indføre, og som koster en masse penge og unødige restriktioner, men som næsten ingen gavn gør.

Tak f.eks. EU og hele deres CO2-kvotesystem. Eller Martin Lidegaard og hans udfasning af fossile brændstoffer for at erstatte dem med træflis fra troperne. Som et andet eksempel kan man også tage de gamle vandmiljøplaner fra 1980erne og -90erner. De var som bekendt vanvittigt dyre, men gjorde kun marginalt gavn.

Man kunne også tage politikkernes megen snak og tiltag for at forhindre såkaldt social domping. Det kan man ikke stille noget op imod alligevel. Så længe produktionsomkostningerne er for høje her i landet, så flytter meget produktion hen hvor omkostningerne er lavere. Dette forhold kan man ligeså godt tage til efterretning først som sidst.
15-02-2014 20:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
De var som bekendt vanvittigt dyre, men gjorde kun marginalt gavn

Det er nu en en påstand med modifikationer. Mange mener det er blevet værre eller at det kunne have været gjort betydelig mere intelligent.

Se http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/

Og navnlig denne om sammenhængen mellem kvælstof og fosfor i Vandmiljøet og iltsvind... Se http://www.youtube.com/watch?v=fEmGdk0IcFY
Redigeret d. 15-02-2014 20:24
15-02-2014 20:46
Jakob
★★★★★
(9316)
.
delphi skrev:
Din tiltro til at offentlige skrivebordsgeneraler varetager dine (og almenveldet's) interesser er stadig forbløffende.


Jeg ser ikke, at der er meget andet at sætte sin lid til.
Men jeg håber da, at mine skriblerier bærer præg af, at jeg i lidt højere grad tænker på menneskehedens og fremtidsmenneskets vigtige interesser frem for på egne og de, der i praksis betegnes som almenvældets. Når jeg skriver i dette forum, så er det faktisk i høj grad fordi, jeg ikke synes, at politikerne gør det godt nok, og de behøver mere hjælp, så de ikke overser noget vigtigt.
Omend der til tider er uenighed om demokratiets pligter og interesser, vil jeg gætte på, at det sidste også er en vigtig motivationsfaktor for dig og mange andre.
Da jeg begyndte på klimadebatten tænkte jeg, at det kunne nok hurtigt ordnes, men jeg blev klogere. Det er nærmere en skrue uden ende, og der bliver ved med at komme nye ting frem.

På det sidste er jeg også blevet ramt af endnu mere tvivl om udviklingsbistanden. Om vi gør det på den rigtige måde, eller om det måske nærmere minder om kolonitiden blot i nye klæder, hvor vi pådutter dem vores værdier, og om det er rimeligt og fornuftigt.
Jeg ved godt, at vi nok ikke kan skrue tiden tilbage, og det er på mange måder heller ikke ønskeligt.
Men ser vi f.eks. på Grønland, som i mange år har modtaget mange penge, og finder vi en grønlænder i København, og han sidder i slummet dybt alkoholiseret med TB og mavesår, så nager tvivlen.
Har han fået det bedre af flere penge, eller har vi nærmere bare ødelagt den kultur, hvor han som en modig og stolt sælfanger kunne padle ud på det store iskolde hav i en lille kajak og skaffe familien, hvad den havde brug for..?

Jeg ved ikke særlig meget om Afrika, men jeg ser noget af det samme. Hvor der før var vildt nok til de stolte jægere, er der nu for mange jægere og for lidt vildt på grund af en overbefolkning, som vi fra vesten har bidraget til at forstærke, så de er nu henvist til minearbejde og byslum, når de ellers ikke på grund af overbefolkning og religiøse og kulturelle modsætninger har for travlt med at begå folkemord med macheter. Ja, det er lidt fortegnet, men jeg håber, at meningen fremgår.
Jeg synes slet ikke, at det er spor nemt at føle sig skråsikker på, at vi ikke er for overfladiske, og at vi i disse forbindelser gør de rigtige ting.
.
15-02-2014 20:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jakob

Jo Jo! Du har et godt hjerte der banker for noget konstruktiv.. Vi er bare (dybt) uenige om hvordan vi kommer i mål eller hvilke redskaber der skal bruges.

Det som for mig er den væsentligste fordel ved det privatkapitalistiske system til forskel for det offentlige system med skrivebordsgeneraler..

Den omhu og 'passen-på' alle dele af driften både i husholdningen og i den landbrugsbedrift hvor jeg er opvokset i 60'erne, det var en helt igennem aldeles fornuftig omgang med ressourcer, og en omhu i alle dele af den daglige drift omkring de ressourcer man forbrugte.

Det offentlige system med mere og mere der skal forvaltes via de offentlige skriveborde det er et overforbrug og et svineri med ressourcer og mangel på respekt for selve moder-jord.
Redigeret d. 15-02-2014 21:05
15-02-2014 21:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
På det sidste er jeg også blevet ramt af endnu mere tvivl om udviklingsbistanden. Om vi gør det på den rigtige måde, eller om det måske nærmere minder om kolonitiden blot i nye klæder, hvor vi pådutter dem vores værdier, og om det er rimeligt og fornuftigt.
Jeg ved godt, at vi nok ikke kan skrue tiden tilbage, og det er på mange måder heller ikke ønskeligt.
Men ser vi f.eks. på Grønland, som i mange år har modtaget mange penge, og finder vi en grønlænder i København, og han sidder i slummet dybt alkoholiseret med TB og mavesår, så nager tvivlen.
Har han fået det bedre af flere penge, eller har vi nærmere bare ødelagt den kultur, hvor han som en modig og stolt sælfanger kunne padle ud på det store iskolde hav i en lille kajak og skaffe familien, hvad den havde brug for..?


Meget fine overvejelser!
19-02-2014 13:46
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Henrik Stubkjær skrev i sit svar også om Ethiopien, som er et af Folkekirkens Nødhjælps fokusområder.
Hans troværdighed er vingeskudt, så jeg burde måske ikke bruge krudt på at citere ham, men alligevel:

Ethiopien, fik kvinderne i 1990 - ganske kort efter den berømte hungersnød i 1984 - mere end syv børn pr. kvinde i gennemsnit. Børnedødeligheden lå på 20%

Blandt andet takket være massiv udviklingshjælp har befolkningen fået bedre adgang til sundhedsydelser, og børnedødeligheden er faldet til under det halve. I samme priode er antallet af børn pr. kvinde faldet til cirka fem, og i den mest udviklede del af landet, i hovedstaden Addis Abeba, får kvinderne mindre end to børn i snit.
Jamen det er da flot, hvis de har "reddet" nogle af de mere velstillede kvinder i hovedstaden...
Men læg mærke til, ikke et ord om, hvilken politik for prævention, som Folkekirkens Nødhjælp har lagt til grund for deres arbejdede under hungersnøden i 1984 og frem.
Der er nok ikke noget at prale med..!?
http://nazret.com/blog/index.php/2007/01/18/ethiopia_80_of_urban_population_live_in

"It is just hopeless," she says. "Buying or building a house is simply unthinkable for us. We have no choice but to continue living like this." "The conditions are simply just unbearable. As far as I am concerned, there is no public institution that looks after housing situations."

Ethiopia is one of the world's poorest countries and depends heavily on international assistance for its budget. Around half of its 72 million people live on less than one dollar a day.Har Folkekirkens Nødhjælp gjort det godt, eller havde vi hellere set, at de havde sat størst fokus på bedre prævention, som det første helt tilbage fra før 1984 og frem..?

Jeg er bange for, at hvis det hele bliver gjort op, så har Fokekirkens Nødhjælp alt ialt gjort mere skade end gavn.
.
19-02-2014 23:27
Jakob
★★★★★
(9316)
.
Desværre mener jeg også, at vi med hensyn til almindelig udenrigspolitik må lægge en del af ansvaret på medierne og forlange mere omtanke fra vore politikere.
Medierne elsker demonstrationer, oprør, krig, vold, tortur, sult og nød, og de hjælper ofte med at puste til ilden, når et styre vakler.

Men får borgerne i de pågældende lande det bedre af det..?
Irak, Libyen og Syrien...
Der er vist kun mere vold og mere utrygt end før medierne gik amok med forargelser over, hvor slemt civilbefolkningen havde det under diktatur.

Men et land som Marokko, hvor der arbejdes på fredelige reformer, det hører vi næsten ikke om, og styret roses ikke.
Man burde måske ellers tro, at et monarki som Danmark kunne gøre en positiv forskel ved at fortælle sin historie og give kongen af Marokko et skulderklap og medvind for hans gode intentioner i "klubben"..?
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2011/06/17/211534.htm
17. Jun. 2011 kl. 21:26
Marokko, hvor kongen vil præsentere et forslag til en ny forfatning, der vil svække kongens magt og styrke regeringen og parlamentet.Men det er mere spændende, når pøbelen går baserk og forsøger statskup, som det måske er tilfældet nu f.eks. i Ukraine.
Og Udenrigsministeren kommer straks på banen og giver demonstranterne medhold med overvejelser om sanktioner.
Det næste bliver måske et krav om, at "diktatoren" bliver stillet for en krigsforbryderdomstol, og så er vi da nok helt sikre på, at det går totalt i hårdknude ligesom i Syrien.
I Syrien, hvor det også begyndte med demonstrationer, som vesten bakkede op.
Eller i Georgien hvor det eneste, der kom ud af vestelig støtte, var en russisk invasion, som ingen kunne gøre noget ved.

Engang imellem kan man overveje, om vores vestlige demokratier overhovedet evner at gøre noget langsigtet godt for andre lande. Det kan virke som om, der er en tilbøjelighed til, at der alt for ofte er en bagside af medaljen, som er grimmere, end forsiden er pæn.
Er jeg for pessimistisk angående vestens nuværende evne til at påvirke og gøre sig klog på, hvad der er bedst for andre folkeslag og kulturer..?

Jeg så i øvrigt også for nylig, at Kina er begyndt at slække på deres etbarnspolitik.
Det er måske ikke så mærkeligt, da de stort set kun har fået negativ kritik for den af vesten, og de tilmed ser, hvordan f.eks. de ynkelige danske politikere klynker over ældrebyrden og for lave fødselstal.

Nå, men så lad os da også lige kaste et blik på "det arabiske forår", som begyndte i Egypten og blev støttet af vesten ( se tilknyttet billede ).
I denne forbindelse bestemt heller ikke et imponerende resultat.
Hvad er mon den sande årsag til det..?
Det kan forhåbentlig ikke være en simpel konkurrence imellem befolkningsgrupper, som alle vil have flertal i det kommende demokrati, og derfor er det vigtigt at føde flest børn..?
.
Tilknyttet billede:

23-02-2014 18:01
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Det lader til, at du ikke fik læst denne, Jakob:

N A Nielsen skrev:
Det er helt ukontroversielt at verdens fertilitetsrate er faldet drastisk og nu er på ca 2,45 børn og dermed stærkt på vej til at falde under den fertilitetsrate på 2,1, som i industrialiserede lande på længere sigt kan opretholde befolkningstallet. Læg mærke til, at fertilitetsraten i år 2000 ifølge Jakobs figur var 2,8. Det går meget hurtigt det her.

Ca 60% af verdens befolkning bor allerede i lande, som har en fertilitetsrate under reproduktionsraten.Tallene er fra den seneste CIA Factbook.

Men børnedødeligheden i verdens lande falder også støt samtidig med at middellevetiden stiger (en stadig faldende andel af verdens folk lider af underernæring, i de sidste 20 år er andelen faldet fra 20% til 12%). Disse faktorer og simpel demografi betyder, at befolkningstallet i verden vil fortsætte med at stige en rum tid endnu og befolkningstallet toppe i dette århundrede ved vel 8,5 - 9,5 milliarder mennesker. Tilsvarende har Danmark stadig flere fødsler end døde, selvom det er flere årtier siden, at fertilitesraten faldt til under 2,1

Den udvikling fra høje fødsels- og dødsrater til lave fødsels- og dødsrater, som er sket i Danmark, sker med en vis forsinkelse i verden også. Danmark er meget tæt befolket, og der er alligevel plads nok til, at vi kan producere fødevarer til 5 gange så mange mennesker (det gør vi nu). Selvfølgelig er der plads til et par milliarder mennesker mere i verden som gerne vil leve godt.

Hvad med klimaet? Det ser ud til, at klimasensitiviteten er lavere end hidtil troet, så det er også et problem, der er blevet mindre.
Og det er godt det samme, da vi i den vestlige verden ikke kommer til at kunne forhindre Kina, Indien og alle de andre ikke-vestlige lande med stor vækst i at bruge fossile brændsler så længe de er den billigste energiklide.

Investér langt mere i forskning i alternativer til fossile brændsler er mit forslag.


Hvad i alverden skal vi bruge en oplysning om, at der er et lille hop i det egyptiske fødselstal fra 2010 til 2012 til? Også den ægyptiske fertilitet er generelt styrtdykket fra næsten 7 i 1960 til nu 2,9 ifølge de seneste tal - ikke langt over reproduktionsraten og ikke langt over den gennemsnitlige fertilitetsrate i verden, som er styrtdykket til 2,45.

http://www.indexmundi.com/facts/indicators/SP.DYN.TFRT.IN/compare?country=eg

Ja, "Det arabiske forår" var forår for islamistiske bevægelser som det muslimske broderskab, men jeg tvivler på, at de har ret meget at gøre med et lille udsving i fødselstallet.

Anekdotisk viden og artikler af tvivlsom kvalitet fra Tekst-tv støtter ikke din tese om overbefolkningen som det største problem. Det vil du selvfølgelig aldrig forstå, men jeg synes det er synd, hvis andre skulle tage det, du siger, for gode varer.
Redigeret d. 23-02-2014 18:14
Side 14 af 19<<<1213141516>>>

Deltag aktivt i debatten Overbefolkning er det største problem:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Overbefolkning truer økosystemet208-12-2022 20:37
Overbefolkning og overforbrug16414-09-2021 15:08
Overbefolkning - De beskidte hjælpeløsninger.1730-05-2018 00:39
Overbefolkning 4420-05-2018 10:31
Overbefolkning (2)16928-03-2018 15:40
Artikler
Befolkningstilvækst
Befolkningstilvækst er klimadebattens tabu (Mernilds Klumme, december 2009)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik