Husk mig
▼ Indhold

PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 27 af 87<<<2526272829>>>
29-02-2020 07:46
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
UlrikePielmeier skrev:
Peter Villadsen skrev:
sea level rise (ikke et ord om cykler, som Morten Hansen altid skriver om - hvorfor mon alle andre kilder finder frem til, at det skyldes opvarmning, at isen smelter, havet udvider sig??):
https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level_rise
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/sea-level-rise/
https://climate.nasa.gov/news/2680/new-study-finds-sea-level-rise-accelerating/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/
https://www.carbonbrief.org/explainer-how-climate-change-is-accelerating-sea-level-rise
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/sea-level-rise-6/assessment
https://niwa.co.nz/natural-hazards/hazards/sea-levels-and-sea-level-rise
https://ocean.si.edu/through-time/ancient-seas/sea-level-rise
https://www.nature.com/articles/s41598-019-54239-2

Forsæt selv, Ulrike og spørg dig selv: hvorfor er der ingen kilder der omtaler Jens Morten Hansens forklaring? Hvorfor?


Igen - Wikipedia? Carbonbrief?
Og hvad der angår Jens Morten Hansens forklaring, så er DMI, GEUS, DTU vel enig med ham:
Jeg har lige set på den nyeste sæsonrapport (2019) fra Polarportal.dk:
http://polarportal.dk/fileadmin/user_upload/polarportal-saesonrapport-2019-DA.pdf
Flere nyere studier viser, at NAO-indekset spiller en central rolle for smeltningen i Grøn- land. Studier viser også, at de seneste år med lav smeltning har været forbundet med må- neder med et positivt NAO-indeks. Det er vigtigt at fremtidige klimamodeller viser NAO-indekset på en realistisk måde, fordi der er indikationer på, at opvarmningen af det globale klima fremmer negative NAO- indekser, som medfører større smeltning i Arktis.


NAO er defineret som forskellen mellem lufttrykket over eller nær Azorerne og trykket over Island. Normalt er lufttrykket højt over Azorerne og lavt over Island. Det medfører, at vinden kommer fra vestlige retninger, og man siger at NAO-indeks er positivt. En gang imellem kan trykforskellen være lille, eller trykket over Island kan være højere end over Azorerne. Her får vi vind fra øst, og NAO-indekset er negativt. NAO er med til at be- stemme hvilke "ruter" lavtrykkene over Atlanten tager. Derfor er NAO af stor betydning for vejret i Nordeuropa. En positiv NAO giver typisk gråt, mildt, regnfuldt og blæsende vintervejr i Central- og Nordeuropa. En negativ NAO bringer typisk stormene længere sydpå. Den lange tørre sommer i 2019 hænger sammen med at NAO indekset i en lang periode var negativt. Et negativt NAO styrer nemlig regn og sne væk fra Grønland, og det medfører også klar himmel eller blot et tyndt skydække, hvilket sætter yderligere skub i smeltningen af isen.


Udløbsgletsjernes ændring i areal er siden 1999 blevet målt af satellitterne Sentinel-2, LANDSAT og ASTER. Disse målinger viser, at de syv største udløbsgletsjere siden 2018 samlet set har mistet et areal på -71,2 ±1,4 km2. Dette tab er det største tab efter en ellers stabil periode uden store tab i årene 2013-2018. Det er gletsjerne Helheim, Kan- gerdlugssuaq, Jakobshavn, Rink, Zachariae, Nioghalvfjerdsfjordenbræ og Petermann. Det største tab i areal havde Nioghalvfjerds- fjordenbræ. Tre af disse gletsjere tabte areal (Helheim, Zaccaria og Nioghalvfjerdsfjor- denbræ), to vandt areal (Kangerdlugssuaq og Petermann) og to (Jakobshavn og Rink) var stabile.


Smeltesæsonen startede den 30. april 2019. Det er næsten en måned før den gennem- snitlige start på Indlandsisens smeltesæson, som er 26. maj. Det placerer 2019 som nummer to på listen over tidligste start på smeltesæsonen, kun overgået af 2016.


I hele perioden fra februar til midten juni lå overflademassebalancen under den rekord- lave sæson i 2011-2012. Men ved afslutningen af smeltesæsonen, lå 2018-2019 over rekordåret 2012 – dog stadig langt under gennemsnittet.


Uenigheden drejer sig ikke om NOA. Uenigheden er, at Jens Morten Hansen prøver at fremstille mere ekstremregn som forårsaget alene af NOA.
Som vist i mine links ovenfor mener hovedparten af forskningen at:
1. Temperaturer øges som følge af øget drivhusgasser
2. Vi får mere ekstreme vejrfænomener som følge deraf

For alle er det nu år for år muligt at se ved selvsyn, at vi både får mere ekstremregn og vi får mere tørke. Ikke kun i Danmark, men rapporteret fra mange steder på jorden. Det er tilladt at lægge 2 og 2 sammen her, også for Jens Morten Hansen, der forgæves forsøger at klamre sig til, at drivhusgasser er ubetydelige for vores klima.
Redigeret d. 29-02-2020 07:47
29-02-2020 08:14
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Der er tosser, der fortsat tror at varme er kun godt, kulde kun skidt.

Problemet er, at der er fordele og ulemper ved alt.
Det er noget de fleste lærer at indkalkulere, når de tager en uddannelse.

Men hvad er fordelene ved mere varme:
Jorden bliver grønnere (en begrænset fordel, læs forskningen)
Grønlænderne slipper af med noget af isen
Sne erstattet af regn, tåge i tempererede egne?
Varmeregningen falder i koldere egne.
Mere dyrkning længere mod nord
...
Der er sikkert andre.

Heroverfor står ulemperne:
Øgede omkostninger som følge af mere ekstremt vejr herunder oversvømmelser
Øgede omkostninger som følge af havvandstigninger
Mere ekstrem varme også i egne der er plagede af ekstrem varme i forvejen
Mere ekstrem nedbør
Mere tørke
Ødelagte koralrev og tangskove i havene
Dyr, fisk presses mod polerne, arter uddør
Mindre udbytte ved dyrkning under meget høje temperaturer.
Tropesygdommes områder udvides
Fortsæt selv ...

Så for de fleste står det klart, at den balance vi har haft mellem kulde og varme, har været perfekt til at vi som art er udviklet til milliarder af samarbejdende mennesker.
Den øgede opvarmning indeholder risici og desto mere varme, desto større risici, desto flere ekstreme hændelser.
Derfor også indlysende : mere varme er ikke en fordel, men en risiko, der skal håndteres og begrænses.
Redigeret d. 29-02-2020 08:54
RE: Temperaturer 2m Antarktis NCEP29-02-2020 11:18
John Niclasen
★★★★★
(6502)
I forlængelse af

Havtemperaturer omkring Antarktis 25-02-2020 11:31
Temperaturer 2m Antarktis 26-02-2020 09:43
Havtemperaturer Kort Antarktis 27-02-2020 09:20

Der er flere datasæt for temperaturer omkring Sydpolen. Vedhæftet er grafer for temperaturer nær jordoverfladen for de sydligste 30 breddegrader af Jorden. Området 90°S til 60°S dækker et areal på over 34 mio. kvadratkilometer.

Disse grafer er fra NCEP CFSR/CFSV2 datasættet, som er en reanalyse dannet af NCAR, Boulder, Colorado, som ofte er alarmistiske i deres udtalelser omkring menneskeskabt global opvarmning.

Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) @ NCAR

Øverst er grafen, som den præsenteres af ClimateReanalyzer.org, og nederst er min version med lineært fit efter mindste kvadraters metode. Den lineære trend er på knap -0.02°C pr. år, eller knap -2°C pr. århundrede.

Direkte link til data: cfsr_197_table.csv

Videnskab er i korte træk:

1. Man opstiller en hypotese. Man gætter. (I dette tilfælde at der er global opvarmning.)
2. Man udregner konsekvenser af hypotesen. (I dette tilfælde at man især vil kunne måle opvarmningen ved polerne.)
3. Man checker konsekvenserne op mod målinger. (I dette tilfælde kan man checke målinger for begge Jordens poler.)

Hvis målingerne ikke stemmer overens med hypotesen, så er hypotesen forkert. I denne simple formulering er nøglen til videnskab.

Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 siger, at hele Jorden varmer op, og at de største temperaturstigninger skal ske ved polerne. Hele området omkring Sydpolen varmer ikke op, og har ikke varmet op i de sidste 40 år. Ergo er hypotesen forkert. Der er ikke menneskeskabt global opvarmning på Jorden. Dette er et slagkraftigt argument mod klimahysteriet.

Benyt argumentet!
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 29-02-2020 11:38
RE: Kulde i Grønland 29-Feb-202029-02-2020 12:02
John Niclasen
★★★★★
(6502)
En fortsættelse af dette indlæg om kulde i Grønland.

Temperaturmålingerne ved Summit Station på toppen af indlandsisen i Grønland ser fortsat ud til at være faldet helt ud af grafen, der går ned til -60°C.

Vedhæftet er listen over de 15 laveste temperaturer målt på Jorden det seneste døgn. Det koldeste sted med de laveste temperaturer er lige i øjeblikket indenfor grænserne af det danske rigsfællesskab.

Hører vi det i nyhederne, eller holdes danskerne stadig i et jerngreb af uvidenhed af DR og de øvrige store medier med al deres propaganda og fake news?

(For øvrigt: hvad laver Swaziland på den liste? Det må være et ødelagt termometer ... forhåbentlig.)
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 29-02-2020 12:05
29-02-2020 12:17
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Skeptikere forsøger at bilde andre ind, at Antarktis ikke opvarmes og tror at det er et argument, der afviser drivhusteorien.
Det er usandt, forkert, se nedenfor.

Antarktis temperaturer er det sted på jorden data er mest usikre pga meget få målestationer, der arbejder under ekstreme forhold.
Det samlede billede er, at også Antarktis opvarmes.

Læs her om situationen
https://earthobservatory.nasa.gov/images/8239/two-decades-of-temperature-change-in-antarctica

Across most of the continent and the surrounding Southern Ocean, temperatures climbed. In some places the rate of warming approached a tenth of a degree Celsius each year, which would translate to more than two degrees over the entire period. The most dramatic changes appear as solid red streaks and splotches. In most cases, these changes are likely linked to major iceberg calving events on the ice shelves that fringe the Antarctic coastline, including the Ross Ice Shelf and the West and Shackleton Ice Shelves in East Antarctica. In the case of the Larsen B Ice Shelf on the Antarctic Peninsula, the entire ice shelf collapsed. After the calving or collapse, the satellite saw open water where there had previously been ice, so the temperature increase was stark.

The temperature increases were greater and more widespread in West Antarctica than in East Antarctica, where some areas showed little change or even a cooling trend. This variability in temperature patterns across Antarctica complicates the work of scientists who are trying to understand the relative influence of natural cycles and human-caused climate change in Antarctica.Redigeret d. 29-02-2020 12:50
29-02-2020 13:43
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Mere om Antarktis opvarmning (dateret februar 2020).

The nearly 65-degree temperature was reported by Argentina's research station at Esperanza Base. Experts at the World Meteorological Organization are still verifying the record. The agency calls the Antarctic Peninsula one of the fastest-warming regions on Earth, with average temperatures rising almost 3 degrees Celsius (5.4 degrees Fahrenheit) over the past half century.

"These warm events are occurring more frequently" in that part of the peninsula, says Alexandra Isern, head of Antarctic sciences at the National Science Foundation.


Altså: Antarktis opvarmes, forskere arbejder på at fastslå om det er en generel trend eller det ikke er.
Så man kan ikke sige, at fordi Antarktis nedkøles, så gælder drivhusteorien ikke.

https://www.npr.org/2020/02/21/808187601/-antarctica-melts-nasa-says-showing-effects-of-record-heat?t=1582979507162
29-02-2020 15:42
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Vest antarktis gletchere er begyndt at reduceres - det har været kendt i mange år nu.
Men hvad med øst-antarktis, der har været umådeligt stabil indtil nu?
Se videre her:
https://e360.yale.edu/features/polar-warning-even-antarctica-coldest-region-is-starting-to-meltAnnual ice loss in glaciers along the Wilkes Land coast in East Antarctica. The top four glaciers shown have lowered their surface height by about 9 feet since 2008. NASA EARTH OBSERVATORY/JOSHUA STEVENS
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 29-02-2020 15:43
RE: Antarktis 29-Feb-202029-02-2020 16:01
John Niclasen
★★★★★
(6502)
Vedhæftede grafik viser et øjebliksbillede af temperaturer nær jordoverfladen, som det måles med satellit her d. 29-Feb-2020. Iflg. disse målinger er temperaturen i Antarktis -0,1°C fra 1979-2000 'normalen'.

Kilde: 2m Temperature Anomaly @ ClimateReanalyzer.org

Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 siger, at hele Jorden varmer op, og at de største temperaturstigninger skal ske ved polerne. Hele området omkring Sydpolen varmer ikke op, og har ikke varmet op i de sidste 40 år. Ergo er hypotesen forkert. Der er ikke menneskeskabt global opvarmning på Jorden. Dette er et slagkraftigt argument mod klimahysteriet.

Benyt argumentet!
Tilknyttet billede:

29-02-2020 16:22
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Antarktis 1958 til 2012, hvordan ser det ud.

Røde områder opvarmet.
Gule områder opvarmet.
Hvide områder hverken opvarmet eller afkølet.
Blå områder afkølet.
Adapted from Nicolas and Bromwich 2014, this map shows 1958–2012 year-round temperature trends in °C per decade.
Tilknyttet billede:

29-02-2020 16:33
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Det kan siges med sikkerhed, at vest Antarktis opvarmes voldsomt med op til 0,6 grader pr årti.
For resten af Antarktis, der anses for mere stabil er opvarmningen sværere at måle og ikke signifikant, men det betyder jo ikke, at der ikke sker opvarmning i Antarktis.
Så det er et falsum, at forskningen ikke har ret i, at de største temperaturstigninger sker ved polerne. Mest i Arktis. Mindre i Antarktis. Men begge poler opvarmes.
Tilknyttet billede:

01-03-2020 00:54
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
Peter Villadsen skrev:
Det kan siges med sikkerhed, at vest Antarktis opvarmes voldsomt med op til 0,6 grader pr årti.
For resten af Antarktis, der anses for mere stabil er opvarmningen sværere at måle og ikke signifikant, men det betyder jo ikke, at der ikke sker opvarmning i Antarktis.
Så det er et falsum, at forskningen ikke har ret i, at de største temperaturstigninger sker ved polerne. Mest i Arktis. Mindre i Antarktis. Men begge poler opvarmes.


Ja - en temperaturstigning på op mod 3 grader på 50 år i det vestlige Antarktis citeres der ofte, og det er en del i forhold til andre steder på jordkloden.

Men amplifikationen er asynkron i forhold til Arktis, hvilket blandt andet skyldes terrænnet og de mange højdemeter i Antarktis.
RE: Månedlige Temperaturer 2m Antarktis NCEP01-03-2020 10:05
John Niclasen
★★★★★
(6502)
I forlængelse af

Havtemperaturer omkring Antarktis 25-02-2020 11:31
Temperaturer 2m Antarktis 26-02-2020 09:43
Havtemperaturer Kort Antarktis 27-02-2020 09:20
Temperaturer 2m Antarktis NCEP 29-02-2020 11:18

I vedhæftet grafer er plottet de månedlige temperaturer nær jordoverfladen for de sydligste 30 breddegrader af Jorden. Området 90°S til 60°S dækker et areal på over 34 mio. kvadratkilometer.

Disse grafer er fra NCEP CFSR/CFSV2 datasættet, som er en reanalyse dannet af NCAR, Boulder, Colorado, som ofte er alarmistiske i deres udtalelser omkring menneskeskabt global opvarmning.

Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) @ NCAR

Øverst er grafen, som den præsenteres af ClimateReanalyzer.org, og nederst er min version med lineært fit efter mindste kvadraters metode.. Den lineære trend for disse månedlige gennemsnit af temperaturen for hele Antarktis op til 60°S bredde er på godt -0.02°C pr. år, eller -2°C pr. århundrede. Trenden er udregnet for de seneste 40 år siden 1979, hvor mange datasæt for satellit starter.

Direkte link til data: cfsr_856.json

Videnskab er i korte træk:

1. Man opstiller en hypotese. Man gætter. (I dette tilfælde at der er global opvarmning.)
2. Man udregner konsekvenser af hypotesen. (I dette tilfælde at man især vil kunne måle opvarmningen ved polerne.)
3. Man checker konsekvenserne op mod målinger. (I dette tilfælde kan man checke målinger for begge Jordens poler.)

Hvis målingerne ikke stemmer overens med hypotesen, så er hypotesen forkert. I denne simple formulering er nøglen til videnskab.

Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 siger, at hele Jorden varmer op, og at de største temperaturstigninger skal ske ved polerne. Hele området omkring Sydpolen varmer ikke op, og har ikke varmet op i de sidste 40 år. Ergo er hypotesen forkert. Der er ikke menneskeskabt global opvarmning på Jorden. Dette er et slagkraftigt argument mod klimahysteriet.

Benyt argumentet!
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 01-03-2020 10:07
01-03-2020 10:51
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Hvis John Niclasens ovenstående indlæg er fakta, benægter nogen fakta.

Kan nogen falcificere data eller benægte ovenstående faktum ?
01-03-2020 12:42
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Peder Kruse skrev:
Hvis John Niclasens ovenstående indlæg er fakta, benægter nogen fakta.

Kan nogen falcificere data eller benægte ovenstående faktum ?


Kan du forklare hvorfor Niclasen gengiver et faktum, mens andre undersøgelser peget på op til 3 graders opvarmning i vest antarktis samt øget afsmeltning både i øst og vest antarktis?

Nedenfor nyere undersøgelser - hvorfor mener du de ikke er korrekte (det kan de jo i sagens natur ikke være, hvis det bliver koldere på antarktis eller antarktis er upåvirket af øget opvarmning, som hævdet)?

https://e360.yale.edu/features/polar-warning-even-antarctica-coldest-region-is-starting-to-melt

But that picture is starting to change. Scientists are seeing worrying signs of ice loss in the East Antarctic. Glaciers are starting to move more quickly, dumping their ice into the Southern Ocean; in satellite images, depictions of the fast-moving ice light up in red, like a panic sign. The biggest and most obvious, the Totten Glacier, alone contains enough ice to raise global sea levels by 12.6 feet. "That's the big red bullseye," says Ted Scambos, a glaciologist at Colorado's National Snow and Ice Data Center. The most recent data shows that Totten isn't alone.
https://scitechdaily.com/alarming-discovery-in-antarctica-serves-as-warning-signal-for-sea-level-rise/

A team of scientists has observed, for the first time, the presence of warm water at a vital point underneath a glacier in Antarctica—an alarming discovery that points to the cause behind the gradual melting of this ice shelf while also raising concerns about sea-level rise around the globe.

"Warm waters in this part of the world, as remote as they may seem, should serve as a warning to all of us about the potential dire changes to the planet brought about by climate change," explains David Holland, director of New York University's Environmental Fluid Dynamics Laboratory and NYU Abu Dhabi's Center for Global Sea Level Change, which conducted the research. "If these waters are causing glacier melt in Antarctica, resulting changes in sea level would be felt in more inhabited parts of the world."


jeg mener hele antarktis og hvad der sker, er til diskussion.
Der kan slet ikke konkluderes noget omkring afvisning af drivhusteorien på baggrund af Niclasens tanker.
01-03-2020 12:42
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Peder Kruse skrev:
Hvis John Niclasens ovenstående indlæg er fakta, benægter nogen fakta.

Kan nogen falcificere data eller benægte ovenstående faktum ?


Kan du forklare hvorfor Niclasen gengiver et faktum, mens andre undersøgelser peget på op til 3 graders opvarmning i vest antarktis samt øget afsmeltning både i øst og vest antarktis?

Nedenfor nyere undersøgelser - hvorfor mener du de ikke er korrekte (det kan de jo i sagens natur ikke være, hvis det bliver koldere på antarktis eller antarktis er upåvirket af øget opvarmning, som hævdet)?

https://e360.yale.edu/features/polar-warning-even-antarctica-coldest-region-is-starting-to-melt

But that picture is starting to change. Scientists are seeing worrying signs of ice loss in the East Antarctic. Glaciers are starting to move more quickly, dumping their ice into the Southern Ocean; in satellite images, depictions of the fast-moving ice light up in red, like a panic sign. The biggest and most obvious, the Totten Glacier, alone contains enough ice to raise global sea levels by 12.6 feet. "That's the big red bullseye," says Ted Scambos, a glaciologist at Colorado's National Snow and Ice Data Center. The most recent data shows that Totten isn't alone.
https://scitechdaily.com/alarming-discovery-in-antarctica-serves-as-warning-signal-for-sea-level-rise/

A team of scientists has observed, for the first time, the presence of warm water at a vital point underneath a glacier in Antarctica—an alarming discovery that points to the cause behind the gradual melting of this ice shelf while also raising concerns about sea-level rise around the globe.

"Warm waters in this part of the world, as remote as they may seem, should serve as a warning to all of us about the potential dire changes to the planet brought about by climate change," explains David Holland, director of New York University's Environmental Fluid Dynamics Laboratory and NYU Abu Dhabi's Center for Global Sea Level Change, which conducted the research. "If these waters are causing glacier melt in Antarctica, resulting changes in sea level would be felt in more inhabited parts of the world."


jeg mener hele antarktis og hvad der sker, er til diskussion.
Der kan slet ikke konkluderes noget omkring afvisning af drivhusteorien på baggrund af Niclasens tanker.
01-03-2020 13:28
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
US - National Science Foundation kom 1.11.19 . med en god meddelelse om Antarktis.
De høje isklipper ved randen af isskjoldet er mere stabile end tidligere antaget.
Se nsf.gov / News 1.11.19.
Redigeret d. 01-03-2020 13:30
01-03-2020 14:54
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Den seneste udmelding fra IPCC forklarer de meget store usikkerheder, der er omkring vores begrænsede viden om Antarktis.
Det er jo tydeligt, at Antarktis ikke kan anvendes som "bevis" for, at drivhusteorien ikke holder.

The report discusses the difficulty in filtering out the natural and human drivers that contribute to atmospheric and ocean circulation changes which, in turn, drive the melting of ice sheets. While evidence exists for an anthropogenic role in Greenland ice loss (albeit, pending "formal attribution testing"), the report states there is more uncertainty when it comes to separating out human and natural forces in Antarctica:

"Along with the effects of greenhouse gas increases and stratospheric ozone depletion, atmospheric and ocean variability in the areas of greatest Antarctic ice sheet mass change are affected by a complex chain of processes that exhibit considerable natural variability and have multiple interacting links to sea surface conditions in the Pacific and Atlantic, with additional local feedbacks."

Despite the clear trends in ice loss and sea level rise, the IPCC authors also emphasise the uncertainty that still exists when scientists attempt to project future changes in these polar regions:

"Our understanding of ice sheets has progressed substantially since AR5, although deep uncertainty remains with regard to their potential contribution to future sea level rise, especially on time scales longer than a century. This is particularly true for Antarctica
RE: Delta SST Antarktis og Verden02-03-2020 09:29
John Niclasen
★★★★★
(6502)
I forlængelse af

Havtemperaturer omkring Antarktis 25-02-2020 11:31
Temperaturer 2m Antarktis 26-02-2020 09:43
Havtemperaturer Kort Antarktis 27-02-2020 09:20
Temperaturer 2m Antarktis NCEP 29-02-2020 11:18
Månedlige Temperaturer 2m Antarktis NCEP 01-03-2020 10:05

Vedhæftede kort viser øverst ændringer i havtemperaturer omkring Antarktis iflg. NOAA ERSST V5. Kortet er dannet ved at fratrække perioden 1979-1998 fra den lige så lange periode 1999-2018. Perioderne er valgt, så disse data kan sammenlignes direkte med data fra satellit, hvor mange datasæt starter i 1979. Man ser, hvordan store havområder omkring Antarktis er blevet koldere i de sidste 40 år. Nederst til venstre i billedet ser man et glimt af, at havet på højere breddegrader i Stillehavet også er blevet koldere.

Datagrundlaget for disse kort er:
Extended Reconstructed Sea Surface Temperature (ERSST) v5 @ NOAA.

Nederst viser jeg kortet for hele Jorden (med "full Pacific" valgt) iflg. samme data, NOAA ERSST V5. Store dele af Stillehavet er ligeledes blevet koldere de seneste 40 år. Den Californiske Strøm langs Nordamerikas vestkyst er blevet koldere, og Humboldtstrømmen langs Sydamerikas vestkyst er blevet koldere. Hvor disse to store havstrømme løber sammen ved ækvator, er Stillehavet blevet koldere langt mod vest næsten helt til Indonesien.

Dan selv samme og tilsvarende kort her:
climatereanalyzer.org/reanalysis/monthly_maps/

Videnskab er i korte træk:

1. Man opstiller en hypotese. Man gætter.
(I dette tilfælde at der er global opvarmning.)
2. Man udregner konsekvenser af hypotesen.
(I dette tilfælde at man især vil kunne måle opvarmningen ved polerne.)
3. Man checker konsekvenserne op mod målinger.
(I dette tilfælde kan man checke målinger for begge Jordens poler.)

Hvis målingerne ikke stemmer overens med hypotesen, så er hypotesen forkert. I denne simple formulering er nøglen til videnskab.

Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 siger, at hele Jorden varmer op, og at de største temperaturstigninger skal ske ved polerne. Hele området omkring Sydpolen varmer ikke op, og har ikke varmet op i de sidste 40 år. Ergo er hypotesen forkert. Der er ikke menneskeskabt global opvarmning på Jorden. Dette er et slagkraftigt argument mod klimahysteriet.

Benyt argumentet!
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 02-03-2020 10:26
02-03-2020 17:57
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Er det sådan at oceanerne opvarmes eller afkøles?
Se grafen og forstå.
Bemærk specielt den globale trend.
Oceanerne opvarmes pga global opvarmning. Middel trend er en opvarmning på 0,5 grader for overfladetemperaturen.

SST er en af de mange, mange indikatorer, der viser at kloden opvarmes hurtigt.
Forklaringen er primært menneskets udledninger af drivhusgasser.


https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/sea-surface-temperature

Time series of annual average sea surface temperature (°C), referenced to the average temperature between 1993 and 2012, in the global ocean and in each of the European seas.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 02-03-2020 18:10
02-03-2020 18:12
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Nogen, der er i stand til at se en stigning i SST, globale temperaturer?


A real-time global sea surface temperature (SST) analysis has been developed by Richard Reynolds from the National Climatic Data Center (NCDC).
Tilknyttet billede:

02-03-2020 18:17
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Climate re-analyzer - hvad siger de om 2018 SST anomali (0-2m)??
Tja, vurder selv om det ser ud til at SST er stigende eller faldende globalt set.
Bemærk også stigninger omkring Antarktis og Arktis.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 02-03-2020 18:20
02-03-2020 18:32
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
NOAA, januar 2020, hvordan ser det ud.Colors on this map show where and by how much monthly sea surface temperature differed from its 1981 to 2010 average. Red and orange areas were warmer than average, and blue areas were cooler than average. The darker the color, the larger the difference from the long-term average. White and very light areas were near their three-decade average.
Tilknyttet billede:

RE: UAH South Pole Lower Troposphere04-03-2020 10:55
John Niclasen
★★★★★
(6502)
I forlængelse af

Havtemperaturer omkring Antarktis 25-02-2020 11:31
Temperaturer 2m Antarktis 26-02-2020 09:43
Havtemperaturer Kort Antarktis 27-02-2020 09:20
Temperaturer 2m Antarktis NCEP 29-02-2020 11:18
Månedlige Temperaturer 2m Antarktis NCEP 01-03-2020 10:05
Delta SST Antarktis og Verden 02-03-2020 09:29

Vedhæftede grafer viser øverst temperaturanomalier for nedre troposfære (lower troposphere), dvs. temperaturanomalier for den nedre atmosfære tæt ved jordoverfladen, for de sydligste 30 breddegrader på Jorden. Det er området fra Sydpolen (90 grader syd) til 60 grader sydlig bredde, kendt som Antarktis, et område på over 34 mio. kvadratkilometer.

Der er ingen trend i temperaturen for den nedre atmosfære i Antarktis siden 1979 iflg. dette datasæt. (Datasættet er fra målinger med satellit og starter i december 1978. Der er målinger fra satellit mange år før dette, men det er en anden historie.)

Den nederste graf viser ligeledes temperaturanomalier for nedre troposfære, men kun for områder over oceaner i Antarktis op til 60 grader sydlig bredde. Dette er havet omkring det Antarktiske kontinent.

Der er en svag faldende trend i temperaturen for den nedre atmosfære over oceaner i Antarktis siden december 1978 iflg. dette datasæt.

De røde kurver i graferne er 35 måneders løbende middel.

Datagrundlaget fra satellit for disse grafer er:
UAH Lower Troposphere @ Roy Spencer, Ph.D.

Videnskab er i korte træk:

1. Man opstiller en hypotese. Man gætter.
(I dette tilfælde at der er global opvarmning.)
2. Man udregner konsekvenser af hypotesen.
(I dette tilfælde at man især vil kunne måle opvarmningen ved polerne.)
3. Man checker konsekvenserne op mod målinger.
(I dette tilfælde kan man checke målinger for begge Jordens poler.)

Hvis målingerne ikke stemmer overens med hypotesen, så er hypotesen forkert.
I denne simple formulering er nøglen til videnskab.

Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 siger, at hele Jorden varmer op, og at de største temperaturstigninger skal ske ved polerne. Hele området omkring Sydpolen varmer ikke op, og har ikke varmet op i de sidste 40 år. Ergo er hypotesen forkert. Der er ikke menneskeskabt global opvarmning på Jorden. Dette er et slagkraftigt argument mod klimahysteriet.

Benyt argumentet!
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 04-03-2020 11:11
04-03-2020 17:57
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Problemet med satelitmålinger er, at det er temperaturer foretaget oppe i atmosfæren, også med en usikkerhed som de landbaserede målinger.
Der er intet bevist omkring global opvarmning og antarktis ved kun at se på disse temperaturer.
Vest antarktis er stadigvæk opvarmet med op til 3 grader på blot 50 år.
Afsmeltningen af ismasserne i både vest og øst antarktis er målbart øget også igennem de sidste årtier.
Så summa: klimaændringerne (global opvarmning, menneskeskabt) på virker alle dele af kloden, også antarktis.
Redigeret d. 04-03-2020 18:22
04-03-2020 18:33
kfl
★★★★★
(2167)
John Niclasen kommer en tåbelig påstand/konklusion om temperaturmålinger ved Antarktis.

Klimamodeller viser kun en svag opvarmning på Antarktis. Undersøger det ved lejlighed.

Tak til Peter Villadsen for at undersøge det her og nu.
04-03-2020 20:48
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Allerede i 1990 viste en undersøgelse i Antarktis, at der var opvarmning - dengang mente man ovenikøbet, der var større opvarmning end i Arktis.
Det største problem omkring undersøgelser af Antarktis er, at det er så ekstremt et kontinent og der derfor kun er få valide målepunkter.
I disse år er der dog opstået en større og større interesse i at forsøge at fastslå hvordan de enorme ismasser reagerer på den øgede opvarmning, der er igang.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 04-03-2020 20:55
04-03-2020 21:11
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Undersøgelse fra 2017 - I områder af Antarktis finder forskere store forandringer pga den øgede opvarmning.

In 2013, researchers studying mosses and microbes growing at the southern end of the Antarctic Peninsula documented unprecedented ecological change over the last 50 years, driven by warming temperatures. Now, the same research group has confirmed that those striking changes in the Antarctic are widespread, occurring all across the Peninsula. The findings appear in Current Biology on May 18.

"This gives us a much clearer idea of the scale over which these changes are occurring," says lead author Matthew Amesbury of the University of Exeter. "Previously, we had only identified such a response in a single location at the far south of the Antarctic Peninsula, but now we know that moss banks are responding to recent climate change across the whole of the Peninsula."

The Antarctic Peninsula is known to have been one of the most rapidly warming regions on Earth. Annual temperatures there have crept up about 0.5°C each decade since the 1950s. The researchers realized they could learn a lot about how rising temperatures have affected the ecology of the Peninsula by studying core samples taken from moss banks established more than 150 years ago.


https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170518140338.htm
04-03-2020 21:22
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Iskerne undersøgelse fra 2006 - samme billede - der foreslås en opvarmning af Antarktis på 0,2 grader siden slutningen af det nittende århundrede.

We present a reconstruction of Antarctic mean surface temperatures over the past two centuries based on water stable isotope records from high‐resolution, precisely dated ice cores. Both instrumental and reconstructed temperatures indicate large interannual to decadal scale variability, with the dominant pattern being anti‐phase anomalies between the main Antarctic continent and the Antarctic Peninsula region. Comparative analysis of the instrumental Southern Hemisphere (SH) mean temperature record and the reconstruction suggests that at longer timescales, temperatures over the Antarctic continent vary in phase with the SH mean. Our reconstruction suggests that Antarctic temperatures have increased by about 0.2°C since the late nineteenth century. The variability and the long‐term trends are strongly modulated by the SH Annular Mode in the atmospheric circulation.https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2006GL027057
RE: Havis i Arktis 2019-202004-03-2020 23:49
John Niclasen
★★★★★
(6502)
De tre vintermåneder, december, januar, og februar er ovre. Udbredelsen af havisen i Arktis er 'normal' iflg. 1981-2010 middel +- 2 standardafvigelser, og den har været normal hele denne vinter, år 2019-2020.

Grafer fra Arctic Sea Ice Extent @ NSIDC

Øverst januar og februar, 2020.
Nederst december, 2019.

Tilføjelse: Læg mærke til, at de tosssede klima-alarmister har råbt og skreget i årtier, at det er forfærdeligt, at isen smelter ved polerne. Og når det så viser sig, at situationen er 'normal', så råber og skriger de endnu mere. Hvad fortæller det dig?
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 04-03-2020 23:51
05-03-2020 07:16
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Tilføjelse: Læg mærke til, at de tosssede klima-alarmister har råbt og skreget i årtier, at det er forfærdeligt, at isen smelter ved polerne. Og når det så viser sig, at situationen er 'normal', så råber og skriger de endnu mere. Hvad fortæller det dig?


Lyt ikke til propaganda, ekstreme udtalelser, lyt til forskningen.

Isen smelter i Arktis med 12% pr årti. På Grønland accelerere afsmeltningen årti efter årti.
På Antarktis går det langsommere, dog ikke i vest Antarktis, og forskningen diskuterer hvordan Antarktis ved øget opvarmning egentligt vil reagere. Faktisk ved forskningen det ikke præcist for hverken Grønlands og Antarktis fremtidige afsmeltningshastighed.
Redigeret d. 05-03-2020 07:34
RE: Sne Vinter05-03-2020 09:31
John Niclasen
★★★★★
(6502)
Snedækket for den nordlige halvkugle er opgjort denne vinter. Vedhæftet vises øverst grafen for arealet dækket af sne på den nordlige halvkugle hver vinter siden 1967. Som man ser, var arealet dækket af sne lidt lav denne sæson, men dog langt fra mindste udbredelse, man har målt, og det ændrer ikke nævneværdigt ved den stigende trend, der har været i det sidste mere end halve århundrede.

Der er ligeledes en stigende trend for udbredelsen af sne i efteråret. Det er kun foråret, der viser en faldende trend, og det er altid dette, klima-alarmister viser, ikke de to sæsoner med stigende trend.

Kilde: Rutgers University Global Snow Lab

Til gengæld er mængden af sne langt over normalen, som den har været de seneste år. Dette er vist på nederst graf. Mængden af sne topper om nogle uger, og så får vi se, om kurven hopper helt op og ud af grafen, hvilket noget tyder på kan ske.

Kilde: Current Snow Cover @ Canadian Cryosphere Watch
Tilknyttet billede:

05-03-2020 19:17
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Hvorfor ser det ud til, at der kommer mere snedække, når temperaturerne stiger.
en undersøgelse givet et godt svar, se nedenfor

Abstract
A number of recent studies present evidence of an increasing trend in Eurasian snow cover extent (SCE) in the October snow onset period based on analysis of the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) historical satellite record. These increases are inconsistent with fall season surface temperature warming trends across the region. Using four independent snow cover data sources (surface observations, two reanalyses, satellite passive microwave retrievals) we show that the increasing SCE is attributable to an internal trend in the NOAA CDR dataset to chart relatively more October snow cover extent over the dataset overlap period (1982–2005). Adjusting the series for this shift results in closer agreement with other independent datasets, stronger correlation with continentally-averaged air temperature anomalies, and a decrease in SCE over 1982–2011 consistent with surface air temperature warming trends over the same period.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024006/meta
05-03-2020 20:43
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Se udbredelsen af sne for juni, Rutgers:
https://nsidc.org/cryosphere/sotc/snow_extent.htmlJune anomalies, 1970-2019: This animation shows departures from the long-term average of Northern Hemisphere snow cover extent for the month of June. Positive anomalies are blue and negative anomalies are orange/red. Animation based on data from Rutgers University Global Snow Lab (http://climate.rutgers.edu/snowcover/).
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 05-03-2020 20:45
RE: Havtemperaturer Kort Antarktis og Verden06-03-2020 09:32
John Niclasen
★★★★★
(6502)
I forlængelse af

Havtemperaturer omkring Antarktis 25-02-2020 11:31
Temperaturer 2m Antarktis 26-02-2020 09:43
Havtemperaturer Kort Antarktis 27-02-2020 09:20
Temperaturer 2m Antarktis NCEP 29-02-2020 11:18
Månedlige Temperaturer 2m Antarktis NCEP 01-03-2020 10:05
Delta SST Antarktis og Verden 02-03-2020 09:29
UAH South Pole Lower Troposphere 04-03-2020 10:55

Der findes mange datasæt, der viser konstant eller faldende temperatur i Antarktis over de seneste 40 år siden 1979, hvor flere - ikke alle, men flere - datasæt fra satellit starter.

Vedhæftede kort viser øverst ændringer i havtemperaturer omkring kontinentet, Antarktis, iflg. ECMWF ERA-Interim. Kortet er dannet ved at fratrække perioden 1979-1998 fra den lige så lange periode 1999-2018. Perioderne er valgt, så disse data kan sammenlignes direkte med andre data fra satellit. Man ser, hvordan store havområder omkring Antarktis er blevet koldere i de sidste 40 år. Nederst til venstre i billedet ser man et glimt af, at havet på højere breddegrader i Stillehavet også er blevet koldere.

Datagrundlaget for kortene er ERA-Interim @ ECMWF, forgængeren for ERA5, jeg har henvist til tidligere i denne serie indlæg.
For detaljeret dokumentation af ERA-Interim, check: Berrisford et al. (2011)

Nederst viser jeg kortet for hele Jorden (med "full Pacific" valgt) iflg. samme data, ERA-Interim. Store dele af Stillehavet er ligeledes blevet koldere de seneste 40 år. Den Californiske Strøm langs Nordamerikas vestkyst er blevet koldere, og Humboldtstrømmen langs Sydamerikas vestkyst er blevet koldere. Hvor disse to store havstrømme løber sammen ved ækvator, er Stillehavet blevet koldere langt mod vest næsten helt til Indonesien.

Iflg. denne reanalyse er der andre mindre dele af Jordens oceaner, der er blevet koldere, f.eks. ved Java i Indonesien, flere steder i Atlanterhavet, syd for Saudi Arabien, og i Arktis. Det er dog til sammen langt mindre end de store havområder i Antarktis og det østlige Stillehav, der er blevet koldere de seneste 40 år.

Dan selv samme og tilsvarende kort her:
climatereanalyzer.org/reanalysis/monthly_maps/

Videnskab er i korte træk:

1. Man opstiller en hypotese. Man gætter.
(I dette tilfælde at der er global opvarmning.)
2. Man udregner konsekvenser af hypotesen.
(I dette tilfælde at man især vil kunne måle opvarmningen ved polerne.)
3. Man checker konsekvenserne op mod målinger.
(I dette tilfælde kan man checke målinger for begge Jordens poler.)

Hvis målingerne ikke stemmer overens med hypotesen, så er hypotesen forkert.
I denne simple formulering er nøglen til videnskab.

Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 siger, at hele Jorden varmer op, og at de største temperaturstigninger skal ske ved polerne. Hele området omkring Sydpolen varmer ikke op, og har ikke varmet op i de sidste 40 år. Ergo er hypotesen forkert. Der er ikke menneskeskabt global opvarmning på Jorden. Dette er et slagkraftigt argument mod klimahysteriet.

Benyt argumentet!
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 06-03-2020 09:47
RE: Delta Temperatur (2m) Kort Antarktis07-03-2020 10:06
John Niclasen
★★★★★
(6502)
I forlængelse af

Havtemperaturer omkring Antarktis 25-02-2020 11:31
Temperaturer 2m Antarktis 26-02-2020 09:43
Havtemperaturer Kort Antarktis 27-02-2020 09:20
Temperaturer 2m Antarktis NCEP 29-02-2020 11:18
Månedlige Temperaturer 2m Antarktis NCEP 01-03-2020 10:05
Delta SST Antarktis og Verden 02-03-2020 09:29
UAH South Pole Lower Troposphere 04-03-2020 10:55
Havtemperaturer Kort Antarktis og Verden 06-03-2020 09:32

Der findes mange datasæt, der viser konstant eller faldende temperatur i Antarktis over de seneste 40 år siden 1979, hvor flere - ikke alle, men flere - datasæt fra satellit starter.

Vedhæftede kort viser alle ændringer i lufttemperaturer tæt ved jordoverfladen (2m) i Antarktis siden 1979. Kortene er dannet ved at fratrække perioden 1979-1998 fra den lige så lange periode 1999-2018. Perioderne er valgt, så disse data kan sammenlignes direkte med andre data fra satellit.

De tre datasæt til grund for kortene inkluderer alle data fra satellit, men inkluderer også andre datasæt i en samlet reanalyse model.

Øverst er kortet på baggrund af
ERA5 @ European Centre for Medium-Range Weather Forecasts.

I midten er kortet på baggrund af
ERA-Interim @ European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,
forgængeren for ERA5.

Nederst er kortet på baggrund af
Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) @ NCAR.

Fælles for alle tre kort er:

- Temperaturen (2m) er faldet over havet omkring kontinentet, Antarktis.
- Temperaturen (2m) er faldet mange steder inde på kontinentet, Antarktis.
- Temperaturen (2m) er faldet i det nordlige Australien (nederst til højre i kortene).

De to øverste ERA kort er meget ens. Det nederste kort fra NCAR har desuden faldende temperaturer i store områder af det sydlige Sydamerika.

På alle tre kort kan man desuden ane konstant eller faldende temperatur i små områder i det sydlige Afrika øverst til højre i kortene.

Som vist i tidligere indlæg har alle disse reanalyser faldende temperaturer for gennemsnit af hele Antarktis op til 60° sydlig bredde.

Dan selv samme og lign. kort her:
climatereanalyzer.org/reanalysis/monthly_maps/

Videnskab er i korte træk:

1. Man opstiller en hypotese. Man gætter.
(I dette tilfælde at der er global opvarmning.)
2. Man udregner konsekvenser af hypotesen.
(I dette tilfælde at man især vil kunne måle opvarmningen ved polerne.)
3. Man checker konsekvenserne op mod målinger.
(I dette tilfælde kan man checke målinger for begge Jordens poler.)

Hvis målingerne ikke stemmer overens med hypotesen, så er hypotesen forkert.
I denne simple formulering er nøglen til videnskab.

Hypotesen om menneskeskabt global opvarmning grundet udledning af CO2 siger, at hele Jorden varmer op, og at de største temperaturstigninger skal ske ved polerne. Hele området omkring Sydpolen varmer ikke op, og har ikke varmet op i de sidste 40 år. Ergo er hypotesen forkert. Der er ikke menneskeskabt global opvarmning på Jorden. Dette er et slagkraftigt argument mod klimahysteriet.

Benyt argumentet!
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 07-03-2020 10:18
07-03-2020 11:35
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Hvordan afveg temperaturen for 2018 på Antarktis fra temperaturgennemsnittet 1979 til 2000.
Se billedet.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 07-03-2020 11:36
07-03-2020 11:41
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Hvordan afveg temperaturen for 2017 på Antarktis fra temperaturgennemsnittet 1979 til 2000.
Se billedet.
Tilknyttet billede:

07-03-2020 11:44
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Hvordan afveg temperaturen for 2016 på Antarktis fra temperaturgennemsnittet 1979 til 2000.
Se billedet.
Tilknyttet billede:

07-03-2020 11:50
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Hvordan afveg temperaturen for 2015 på Antarktis fra temperaturgennemsnittet 1979 til 2000.
Se billedet.

Så - der er jo en grund til, at forskning går på, at Antarktis skal holdes under observation og at forskningen i årene fremover skal forsøge at fastlægge, hvordan kontinentet reagerer på den store mængde drivhusgasser, der får de globale temperaturer til at stige årti efter årti.
Tilknyttet billede:

RE: NCEP Reanalysis 201507-03-2020 13:04
John Niclasen
★★★★★
(6502)
Som vist i dette indlæg, Temperaturer 2m Antarktis NCEP 29-02-2020 11:18, ser det ud til, der er en moderat top i temperaturerne i Antarktis efter den kraftige El Niño 2015/16.

Propagandisten, PeeVee, viser i ovenstående indlæg kort for de seneste år sammenlignet med perioden 1979-2000 på baggrund af NCEP/NCAR Reanalysis V1 (1st generation), og med "Contour Plot" slået til.

Hvorfor gør han dette?

Er det fordi, han er ubehjælpsom, eller er det bevidst?

Hvorfor benytter han ikke den nyere og 3. generation NCEP CFSR/CFSV2, der både er en nyere reanalyse fra NCEP/NCAR og har højere opløsning, så man ikke behøver "Contour Plot"?

Og hvorfor viser han ikke udviklingen over flere år, i stedet for kun at udvælge nogle få år?

Stedet, climatereanalyzer.org/reanalysis/monthly_maps/, hvor han har dannet disse kort, står default til den 1. generation NCEP reanalyse, "Contour Plot" er default slået til, og vælger man "Anomaly" får man default perioden 1979-2000.

Dette tyder på, han er ubehjælpsom og ikke ved, hvad han har med at gøre.
Måske han dog ved, at de seneste år efter den kraftige El Niño i 2015/16 viser forøgede temperaturer, og han så vælger disse år.

I nedenstående kort viser jeg øverst 2015 (der var før seneste El Niño) dannet på baggrund af den nyere NCEP CFSR/CFSV2 reanalyse sammenlignet med perioden 1979-2000, så vi kan se forskellen fra PeeVee's kort.

Nederst viser jeg et kort på samme datagrundlag, NCEP/NCAR Reanalysis V1, som PeeVee benytter, men med "Contour Plot" slået fra, så man kan se dennes faktiske opløsning.

(Jeg viser de senere år 2016-2018 i et flg. indlæg.)
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 07-03-2020 13:11
Side 27 af 87<<<2526272829>>>

Deltag aktivt i debatten PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data14416-05-2024 20:13
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
PART 7/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data77315-01-2017 22:49
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik