Husk mig
▼ Indhold

PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 53 af 87<<<5152535455>>>
19-12-2020 17:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nu har jeg fuldt energiindustrien de sidste 20 år og arbejdet 100 % med fjernvarme og energi de sidste 15 år enten i mine egne firmaer eller arbejdet for andre.

Men med stadig større støtteprogrammer og statsstøttede projekter navnlig i form at forskellige undersøgelser som munder ud i forskellige rapporter som energiindustrien og de politiske beslutningstagere kan bruge i deres beslutningsprocesser, har gjort at man har fuldstændig bevæget sig væk fra noget man kunne kalde sund fornuft..

Med de store EU-støtteprogrammer hvoraf HOFOR lige har fået 1 Mia. til Carbon Capture på ARC, så taler vi om noget med 1 - 1,5 mia. støttemidler årligt som universiteter, energiindustrien og rådgivningsindustrien skal konsumere årligt.

På baggrund af mange støtteprogrammer og her specifikt til Brønderslev fjernvarme til at undersøge hvad der skulle erstatte byens naturgaskraftværk har byen i 2017 sat et solvarmeforsynet biomassekraftværk i drift udviklet og opsat af CSP-Ålborg.

Anlægget Link

Men når man vælger projektet i Brønderslev, så er det i lige så høj grad de gennerelle forskningsresultater navnlig udført af AUC, Rambøll, COWI og forskningsverden som et hele f.eks. via Varmeplan Danmark som løbende opdateres (via forskellige støtteprogrammer) se https://dk.ramboll.com/projects/rdk/varmeplan-danmark som giver beslutningstagerne baggrunden for at ta' de forkerte og tåbelige beslutninger. Og vi taler om et område som virkelige er 'støttebefængt'.

Anlægget som blev taget i brug i 2017 i Brønderslev består af en 20 MW fliskedel og 16 MW højtemperatursolfabgere som kan yde 325 C varm energi i olie. Samlet kan fliskedlen eller solfangerne yde 2,5 MW el via en dampturbine. Og når solen ikke er særlig kraftig så kan der ydes fjernvarmevand.

Det samlede projekt som er svært støttebefængt, har kostet 325 mio. Strømproduktionen støttes med 1,05 kr/KWh i 20 år. Men yderligere skal samfundet afholde store udgifter for at bortskaffe den langt overvejende ubrugelige strøm som netop produceres når der er stort udbud af strøm fra kraftvarmeværker og fra vind.

Når byen har modtaget 200.000 MWh fjernvarme årligt kommer 20.000 MWh som spild fra solfangernes el-produktion når de har ydet 2500 MWh strøm. Resten af fjernvarmen kommer fra flis som samlet yder 15000 MWh strøm men overvejende når strømmen er ubrugelig fordi mange fjernvarmeværker udbyder strøm når der er varmebehov som ofte sker i konflikt med møllernes produktion.

Reelt har man brugt 100 mio. på et solanlæg som yder 2500 MWh/år strøm, jo fordi anlægget kan ikke producere særlig meget fordi varmeforbruget er vigende når solen skinner.

En 20 MW fliskedel kunne man få for 60 mio. og der skulle så ikke have været brændt så meget flis fordi der skulle ikke produceres ubrugelig strøm.

Umiddelbart syd for varmeværket ligger 10 MW møllerEt 2,5 MW (El) halmkraftværk sammen med møllerne hvor en varmepumpe køler vand i en å syd for byen sesom kunne etableres for 200 mio. kunne laves uden støtte og levere varme langt under det støttebefængte projekt, anlægget kunne implementere langt mere varierende møllestrøm, og skabe værdi.

Alt det støtte har ganske simpelthen givet beslutningstagerne de værkstøjer de skulle bruge til at lave det forkerte og det er præcis det samme vi ser inden for klimaforskningen.
Redigeret d. 19-12-2020 18:02
19-12-2020 18:00
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Og støtten til de vedvarende er stadig kun en brøkdel af støtten til de fossile...
19-12-2020 18:39
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Fossile brændstoffer er gode beskatningsobjekter og har være det længe. Det er lige det modsatte af støtte.
19-12-2020 18:48
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Fossile brændstoffer hører fortiden til.
19-12-2020 18:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Men de står stadig for omkring 80% af den samlede energiforsyning.
19-12-2020 19:04
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Ja, stadig, men det bliver mindre og mindre...
19-12-2020 19:06
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det ses endnu ikke i diagrammerne over det globale energiforbrug.
19-12-2020 19:35
Peter Villadsen
★★★★★
(2704)
Kommer
19-12-2020 19:39
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Det her var 2019 med ændring fra 2018

Olie         33.1% -0.2%
Gas          24.2%  0.2%
Kul          27.0% -0.5%
Vedvarende*  5.0%   0.5%
Vandkraft    6.4%  -0.0%
Nuklear      4.3%   0.1%

I 2019 var andel af vedvarende af ny kapacitet ca 70%

I år bliver det ca 90%

Men vedvarende kan jo ikke noget...


Redigeret d. 19-12-2020 19:41
19-12-2020 21:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Det her var 2019 med ændring fra 2018

Olie         33.1% -0.2%
Gas          24.2%  0.2%
Kul          27.0% -0.5%
Vedvarende*  5.0%   0.5%
Vandkraft    6.4%  -0.0%
Nuklear      4.3%   0.1%

I 2019 var andel af vedvarende af ny kapacitet ca 70%

I år bliver det ca 90%

Men vedvarende kan jo ikke noget...Det er sandsynligvis opgørelse over ny elproduktionskapacitet.

Udviklingen i solcelle kapaciteten world wide se https://www.statista.com/statistics/280220/global-cumulative-installed-solar-pv-capacity/ som er et produktionsapparat som på vore breddegrader leverer 15 % af tiden
19-12-2020 23:17
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
70% af ny el kapacitet i 2019 og knap 90% i 2020.

De andre tal er total primary energy consumption, opgjort af British Petrom.

Men de vedvarende kan jo ikke ngoet...
19-12-2020 23:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
70% af ny el kapacitet i 2019 og knap 90% i 2020.

De andre tal er total primary energy consumption, opgjort af British Petrom.

Men de vedvarende kan jo ikke ngoet...


Jo men det er jo lidt ligegyldig når kapaciteten ingenting producerer. Med udgangen af 2019 var det under 2 % af produktionen som kom fra sol og vind se


Redigeret d. 19-12-2020 23:32
19-12-2020 23:44
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Der var lige det, at global el forbrug i 2020 er gået ned med 5%, mens de vedvarendes andel er gået op med 7%.
19-12-2020 23:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Der var lige det, at global el forbrug i 2020 er gået ned med 5%, mens de vedvarendes andel er gået op med 7%.


Men nok mere sandsynlig at det er under 1 % af energiforbruget der kommer fra sol og vind


Redigeret d. 19-12-2020 23:49
20-12-2020 00:14
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Primary energy consumption growth slowed to 1.3% last year,
less than half the rate of growth in 2018 (2.8%).
* The increase in energy consumption was driven by renewables
and natural gas, which together contributed three quarters of the
expansion.

Renewable energy (including biofuels) posted a record increase
in consumption in energy terms (3.2 EJ). This was also the largest
increment for any source of energy in 2019.
* Wind provided the largest contribution to renewables growth
(1.4 EJ) followed closely by solar (1.2 EJ).
20-12-2020 08:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Naturgas er også et fossilt brændstof.
20-12-2020 11:50
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Jørgen Petersen skrev:
Naturgas er også et fossilt brændstof.


Ja, og? Hvad har det med det jeg skrev at gøre.

Eller du ikke finde på noget bedre at spamme med?

20-12-2020 12:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Dem der taler om VE har altid meget stor forventninger til fremtiden på dette område. Virkeligheden kan bare ikke leve op til forventningerne.
20-12-2020 12:30
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Jørgen Petersen skrev:
Dem der taler om VE har altid meget stor forventninger til fremtiden på dette område. Virkeligheden kan bare ikke leve op til forventningerne.


VE har været notorisk undervurderet.

Så vi tager den lige igen.
90% af global ny el kapacitet kommer fra vedvarende i 2020.
20-12-2020 12:55
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Dem der taler om VE har altid meget stor forventninger til fremtiden på dette område. Virkeligheden kan bare ikke leve op til forventningerne.


VE har været notorisk undervurderet.

Så vi tager den lige igen.
90% af global ny el kapacitet kommer fra vedvarende i 2020.


Det sædvanlige Cherry Picking fra den kant!

Fra https://ourworldindata.org/energy

Energiforbruget 20182019I 2018 var forbruget af olie, kul og gas samlet 135.807 TWh og sol og vind leverede 4605 TWh. I 2019 var leverancen fra de fossile steget til 136.752 TWh og sol og vind leverede 5.333 TWh.

Så stigningen i forbruget af de fossile energikilder overgik altså langt stigningen i forbruget af sol og vind.
20-12-2020 14:05
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Cherry picking, lol, globale tal er cherrypick. Jeg dør af grin.
Samlet total elforbrug 2020 -5%, VE elforbrug +7%


Redigeret d. 20-12-2020 14:14
20-12-2020 14:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men i den virkelige verden er det fossileenergiforbrug fra kul, olie og gas steget ca. 1000 Twh fra 2018 til 19 og sol og vinds produktion er steget med omkring 700 TWh i samme periode.
20-12-2020 16:05
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Som sagt, I det store billede er sol og vind først sådan lige ved at komme rigtig I gang...
Fremtiden tilhører VE.
20-12-2020 16:37
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Dem der taler om VE har altid meget stor forventninger til fremtiden på dette område. Virkeligheden kan bare ikke leve op til forventningerne.
20-12-2020 19:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Som sagt, I det store billede er sol og vind først sådan lige ved at komme rigtig I gang...
Fremtiden tilhører VE.


Så må naturen lide. Som her i Odense hvor man fremadrettet bliver fossilfri og 400.000 ton biomasse (læs verdens skove) skal brændes af årligt for at producere 'bæredygtig' fjernvarme. OG ministeren er begejstret over dette miljøsvineri se https://www.fjernvarmefyn.dk/slut-med-kul-i-2022/tv2-fyn hvor man i byen har brugt 1 mia. på at øge klimabelastningen, når verdens skove skal sejles ind og brændes af, og at lave varmt vand.
Redigeret d. 20-12-2020 19:19
20-12-2020 21:58
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Jeg snakker sol og vind.
20-12-2020 23:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Robert Wagner skrev:
Jeg snakker sol og vind.

Bla. https://www.americanexperiment.org/2019/08/environmental-disaster-solar-energy/I øvrigt Kock brødernes konglomerat som er underleveradør af mange af de metaller, plastmaterialer og kemikalier der brugers i solfarme og særlige i de termiske solanlægSom efterlader et forfærdelig svineri når industrien bare efterlader anlæggene og lader firmaet gå konkurs når statsstøtten ophører.
Redigeret d. 20-12-2020 23:15
21-12-2020 10:38
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Og fossil industrien efterlader aldrig noget...

https://www.reuters.com/article/us-usa-drilling-abandoned-specialreport-idUSKBN23N1NL
21-12-2020 12:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er der ingen tvivl om. Og det som udspiller sig omkring den russiske olieindustri det er et svineri i et omfang som er så omfattende med ødelæggelse af naturværdier i et omfang som er voldsomt. Når olieudvindinger mislykkes og olie og gas siver fra undergrunden så kan olie og gas sive ud i naturen i årtier, uden det bekymre gasprom.
21-12-2020 13:01
Robert Wagner
★★★★★
(3680)
Det er nu ikke kun russerne...
Det bobler bl.a. også i Nordsøen og i Golf of Mexico...

Og det bobler også op fra fracking i USA...
21-12-2020 13:50
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Problemet er særligt stort i de kolde arktiske egne, hvor olie og lignede nedbrydes meget langsomt.
RE: Naturlig olie21-12-2020 13:59
John Niclasen
★★★★★
(6536)
delphi skrev:
...
det som udspiller sig omkring den russiske olieindustri det er et svineri i et omfang som er så omfattende med ødelæggelse af naturværdier i et omfang som er voldsomt. Når olieudvindinger mislykkes og olie og gas siver fra undergrunden så kan olie og gas sive ud i naturen i årtier, uden det bekymre gasprom.

Jeg er ikke bekendt med situationen i Rusland, men generelt er det godt for natur og miljø, at gammelt dødt plantemateriale sendes tilbage i økosystemerne i stedet for at være begravet dybt under Jorden.

Når udsivningen er koncentreret på et lille areal, har det karakter af forurening, men efterhånden som det spredes, er det til langsigtet gavn.

Der er naturlig udsivning af olie mange steder, bl.a. i den Mexikanske Golf og i Østgrønland.

Vedhæftede udklip fra: Den naturlige olieforurening @ Den Store Danske
Tilknyttet billede:

RE: Stort problem?21-12-2020 14:13
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Jørgen Petersen skrev:
Problemet er særligt stort i de kolde arktiske egne, hvor olie og lignede nedbrydes meget langsomt.

Er det et stort problem med naturlig udsivning af f.eks. olie i arktiske egne?

Arktis er stort, meget stort. Der er også lav koncentration af liv i forhold til varmere klimazoner. D.v.s. der er forholdsvis lidt liv, det kan være et problem for.

Hvis der er naturlig udsivning af olie et sted i Arktis, så er et evt. problem vel kun koncentreret lige der, hvor olien naturligt siver ud? Så er det vel ikke et stort problem?

Hvis der sker utilsigtet spild af olie fra menneskelig aktivitet, så er det vel også et koncentreret problem, hvor spildet sker?
(Det kunne være interessant at se, hvordan der ser ud i dag de steder, hvor der tidligere er spildt olie utilsigtet i f.eks. arktiske egne.)

Mon det kan betale sig på et tidspunkt at udvinde olien fra f.eks. Arktis, som naturligt siver ud, og brænde den af, så kuldioxiden kan blive til gavn for alt liv på Jorden.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-12-2020 14:18
RE: Indlandsisen i Grønland 21-Dec-202021-12-2020 18:24
John Niclasen
★★★★★
(6536)
En opdatering på situationen for indlandsisen i Grønland m.h.t. snefald og afsmeltning.

Det er måneder siden, at smeltesæsonen sluttede i Grønland tilbage i september. Data viser, at massebalancen (masseforøgelse fra snefald på denne tid af året) ligger og svinger tæt omkring gennemsnittet for årene 1981-2010, så ikke de store nyheder.

Vedhæftede figurer viser øverst den daglige overflademassebalancen (SMB) af indlandsisen i Grønland (i mia. ton pr. dag). Som man ser, er kurven det meste af året over nul, da der tilføres ny masse (i form af ny sne), mens den er under nul i et par måneder ca. om sommeren. Nederst ses den akkumulerede overflademassebalance (Acc. SMB) af indlandsisen i Grønland. Man kan ude til højre se, at den hvert år sluttet i positiv, dvs. over nul. Typisk tilføres der netto små 400 mia. ton ny masse hvert år til overfladen af indlandsisen i Grønland.

Denne kurve har aldrig, siden man begyndte at måle det, afsluttet under nul. D.v.s. der er aldrig smeltet mere af indlandsisen, end der er tilført af ny masse (fortrinsvis i form af ny sne).

Den overskydende masse flyder ud til kysten og brækker af i bjerge af is.

Hvordan kan der så totalt set være en negativ massebalance af indlandsisen? Det er fordi det nuværende klima bestemmer forholdet mellem tilførelse af masse (i form a sne), og afsmeltning, og den er positiv. Tidligere klima bestemmer i høj grad mængden af isbjerge, d.v.s. hvor meget overskydende is, der flyder ud til kysten og brækker af i bjerge af is.

Nogle siger, indlandsisen smelter.
Det er løgn!

Kilde: Surface Conditions @ Polar Portal
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 21-12-2020 18:27
RE: Kulde og Regn i Australien22-12-2020 21:10
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Store dele af Australien har oplevet temperaturer op mod 20°C lavere end 'normalt' for årstiden det seneste døgn, og der er faldet rigtig meget regn de seneste uger.

Weather @ Sky News Australia

Når vejret er varmt i Australien, råber og skriger klimaalarmisterne.
Så når det er koldt og regnfuldt kan vi vel forvente, de er glade, smilende og måske ligefrem kommer med opmuntrende kommentarer ... eller?
Tilknyttet billede:

22-12-2020 21:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Når vejret er varmt i Australien, råber og skriger klimaalarmisterne.
Så når det er koldt og regnfuldt kan vi vel forvente, de er glade, smilende og måske ligefrem kommer med opmuntrende kommentarer ... eller?


Næhee! Det glemmer de hurtigt og resolut, og flytter så fokus til de områder hvor klimasystemerne naturligt flytter opvarmningen hen.
RE: Kulde og Regn i Sydafrika22-12-2020 21:38
John Niclasen
★★★★★
(6536)
Temperaturen er ca. 15°C lavere end 'normalt' i Sydafrika for årstiden, og der kommer en del regn.

Jeg ser stort set aldrig dansk TV længere. Rapporterer de om dette, eller er det for stor en mundfuld for propagandisterne hos DR?

Huskeregler til klimaalarmister:
Husk at varme og hedebølge er klima, mens kulde og regn bare er vejr. Og husk så at skige og råbe dette ud blandet med personangreb mod alle, der sætter spørgsmålstegn ved dogmerne.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 22-12-2020 21:46
RE: Kulde og Regn i Australien 23-Dec-202023-12-2020 12:08
John Niclasen
★★★★★
(6536)
I fortsættelse af indlægget, Kulde og Regn i Australien 22-12-2020 21:10

I dag, d. 23-Dec-2020, viser vejrkort, at det fortsat er koldt i Australien, mere end 20°C koldere end 'normalt' for årstiden visse steder. Der er desuden masse af vanddamp i atmosfæren over Australien, og det regner mange steder.

Vedhæftede kort viser øverst temperaturanomalier i 2 meters højde over jordoverfladen, i midten vises den relative luftfugtighed i højde svarende til 700-400 hPa, og nederst 24-timers nedbør.

Vanddamp bliver i klimaforskningen anset som en drivhusgas, der gør Jorden varmere.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 23-12-2020 12:10
23-12-2020 12:56
Kosmos
★★★★★
(5375)
Temperaturen er ca. 15°C lavere end 'normalt' i Sydafrika for årstiden, og der kommer en del regn

- jeg har tilsendt 'vejret@dr.dk' et link til kommentaren og spurgt, om oplysningen anses som værende "(klima)politisk ukorrekt news"?
23-12-2020 13:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kosmos skrev:
Temperaturen er ca. 15°C lavere end 'normalt' i Sydafrika for årstiden, og der kommer en del regn

- jeg har tilsendt 'vejret@dr.dk' et link til kommentaren og spurgt, om oplysningen anses som værende "(klima)politisk ukorrekt news"?


Min umiddelbare forventning vil være at forholdet i følge DMI kan henføres til den galoperende globale opvarmning!
Side 53 af 87<<<5152535455>>>

Deltag aktivt i debatten PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data17012-06-2024 21:48
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
PART 7/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data77315-01-2017 22:49
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik