Husk mig
▼ Indhold

PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 7 af 87<<<56789>>>
27-07-2018 16:55
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Niels, jeg ved du i høj grad tænker at hvis de mange siger A så er det nok rigtigt.

Men her bare for lige at få en fornemmelse hvad en CO2 sensitivitet på ca 3 grader incl feedbacks vil sige. Altså hvad en fordoblings-effekt på 3 grader for CO2 vil sige:

Hver CO2 fordobling incl feedbacks har i gennemsnit samme værdi. Klimamodel jeg har set på arbejder med ca 9 fordoblinger op til nuværende niveau, derunder fungerer tingene anderledes, mere lineært.

Så udgangspunktet er, at de 9 nuværende CO2 fordoblinger står for ca ca 27 grader opvarmning af Jordens overflade. Dette er jo en del når den samlede drivhuseffekt over jorden jævnligt anslås til ca 30 grader. Altså, 27 af 30 grader fra CO2 totalt set. Det er udgangspunktet.
Dertil kommer så den kraftigere drivhusgas vand, som der er meget mere af i atmosfæren, samt andre drivhusgasser.

En anden ting er, at for at IPCC skal kunne lande på et snit på 3 grader/fordobling, ja så skal de i ramme alvor inddrage værdier der er endnu højere og tage dem alvorligt. James Hansen er vist oppe på 5-6 grader i klimasensitivitet. Dvs. de ca 9 fordoblinger løber hurtigt op på at CO2 ialt i søjlen skal stå for ca 50 graders opvarmning ud af de ca 30 der gælder for hele atmosfæren med alle drivhusgasser.

Dette er ikke for at være præcis eller tage alt med i betragtning i et snuptag, men blot for at illustrere hvor store tal det er "i" junglerer med i den tro at det er helt realistisk.
27-07-2018 17:20
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Vandargumentet er flittigt anvendt i dette forum.
Water vapor is the most abundant heat-trapping gas, but rarely discussed when considering human-induced climate change. The principal reason is that water vapor has a short cycle in the atmosphere (10 days on average) before it is incorporated into weather events and falls to Earth, so it cannot build up in the atmosphere in the same way as carbon dioxide does. However, a vicious cycle exists with water vapor, in which as more CO2 is emitted into the atmosphere and the Earth's temperature rises, more water evaporates into the Earth's atmosphere, which increases the temperature of the planet. The higher temperature atmosphere can then hold more water vapor than before.


Fra Union of concerned scientists.
Mvh Niels
Redigeret d. 27-07-2018 17:21
27-07-2018 17:27
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Water vapor. The most abundant greenhouse gas, but importantly, it acts as a feedback to the climate. Water vapor increases as the Earth's atmosphere warms, but so does the possibility of clouds and precipitation, making these some of the most important feedback mechanisms to the greenhouse effect.
Carbon dioxide (CO2). A minor but very important component of the atmosphere, carbon dioxide is released through natural processes such as respiration and volcano eruptions and through human activities such as deforestation, land use changes, and burning fossil fuels. Humans have increased atmospheric CO2 concentration by more than a third since the Industrial Revolution began. This is the most important long-lived "forcing" of climate change.
Methane. A hydrocarbon gas producer both through natural sources and human activities, including the decomposition of wastes in landfills, agriculture, and especially rice cultivation, as well as ruminant digestion and manure management associated with domestic livestock. On a molecule-for-molecule basis, methane is a far more active greenhouse gas than carbon dioxide, but also one which is much less abundant in the atmosphere.
Nitrous oxide. A powerful greenhouse gas produced by soil cultivation practices, especially the use of commercial and organic fertilizers, fossil fuel combustion, nitric acid production, and biomass burning.
Chlorofluorocarbons (CFCs). Synthetic compounds entirely of industrial origin used in a number of applications, but now largely regulated in production and release to the atmosphere by international agreement for their ability to contribute to destruction of the ozone layer. They are also greenhouse gases.


NASAs forklaring.
Mvh Niels
27-07-2018 17:32
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
How does this work? The amount of water vapor in the atmosphere exists in direct relation to the temperature. If you increase the temperature, more water evaporates and becomes vapor, and vice versa. So when something else causes a temperature increase (such as extra CO2 from fossil fuels), more water evaporates. Then, since water vapor is a greenhouse gas, this additional water vapor causes the temperature to go up even further—a positive feedback.

How much does water vapor amplify CO2 warming? Studies show that water vapor feedback roughly doubles the amount of warming caused by CO2. So if there is a 1°C change caused by CO2, the water vapor will cause the temperature to go up another 1°C. When other feedback loops are included, the total warming from a potential 1°C change caused by CO2 is, in reality, as much as 3°C.

The other factor to consider is that water is evaporated from the land and sea and falls as rain or snow all the time. Thus the amount held in the atmosphere as water vapour varies greatly in just hours and days as result of the prevailing weather in any location. So even though water vapour is the greatest greenhouse gas, it is relatively short-lived. On the other hand, CO2 is removed from the air by natural geological-scale processes and these take a long time to work. Consequently CO2 stays in our atmosphere for years and even centuries. A small additional amount has a much more long-term effect.

So skeptics are right in saying that water vapor is the dominant greenhouse gas. What they don't mention is that the water vapor feedback loop actually makes temperature changes caused by CO2 even bigger.


Fra skeptical science
Mvh Niels
Redigeret d. 27-07-2018 17:34
27-07-2018 23:01
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Niels, kunne du ikke lige kort skrive hvad din kerne pointe her er, bare et par linier?

Og hvad mener du med "Vand-argumentet" ??

Det er den samlede effekt af alle drivhusgasser inklussive alle feedbacks der af nogle skønnes at ligge på ca 30 K ialt. Vand i atmosfæren har nøjagtigt som CO2 den effekt at det driver temperaturer op og derved får mere vand op i atmosfæren. Forskellen mellem vand og CO2 er blot at vand har flere bølgelængder stråling den stopper end CO2, væsentligt flere.

Så vand er væsentligt en stærkere drivhusgas end CO2 samt væsentligt mere tilstede i atmosfæren typisk str orden ca 10.000 ppm mod 400 ppm CO2.
Så det er den samlede effekt af den stærkere og mere normale drivhusgas vand plus den svagere og sjældnere CO2 der inklussive CO2-feedbacks + vand-feedbacks skal deles om ialt ca 30 K drivhusgas effekt af atmosfæren. (for ikke at tale om de andre drivhusgasser)
Dette er the basics, ikke noget "argument" for noget, bare the basics.

Derfor er der ikke så voldsomt meget til CO2 søjlen som nogle måske tror. CO2´s samlede effekt er naturligvis klart mindre end halvdelen af den samlede drivhus effekt på 30 K inkl feedbacks og CO2´s samlede effekt skal så fordeles på alle CO2-fordoblinger hvis vi skal ende op med CO2-sensitiviteten.
Redigeret d. 27-07-2018 23:13
27-07-2018 23:10
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Niels K Sørensen skrev:
Hvordan virker det? Mængden af ​​vanddamp i atmosfæren findes i direkte forhold til temperaturen. Hvis du øger temperaturen, fordampes mere vand og bliver damp og omvendt. Så når noget andet forårsager en temperaturstigning (som ekstra CO2 fra fossile brændstoffer), fordampes mere vand. Da vanddamp er en drivhusgas, forårsager denne ekstra vanddamp temperaturen til at gå op endnu mere - en positiv tilbagemelding.


Mere vanddamp øger konventionen, den fysiske transport af varme fra overfladen til verdensrummet.
Niels K Sørensen skrev:
Hvor meget udvider vanddamp CO2 opvarmning? Undersøgelser viser, at vanddamp feedback stort set fordobler mængden af ​​opvarmning forårsaget af CO2. Så hvis der er en 1 ° C ændring forårsaget af CO2, vil vanddampen få temperaturen til at gå op en anden 1 ° C. Når andre tilbagekoblingssløjfer er inkluderet, er den samlede opvarmning fra en potentiel 1 ° C ændring forårsaget af CO2 i virkeligheden så meget som 3 ° C.


Hvis drivhuseffekten er på 30'C så udgør vanddamp 100% og CO2 0%, fordi effekten er logaritmisk aftagende. Fordi vand har et breder spektrallinjer og der er så meget vand i forhold til CO2.
Niels K Sørensen skrev:

Den anden faktor at overveje er, at vandet fordampes fra land og hav og falder som regn eller sne hele tiden. Således varierer mængden i atmosfæren som vanddamp meget på bare få timer og dage som følge af det fremherskende vejr på ethvert sted. Så selvom vanddamp er den største drivhusgas, er den relativt kortvarig. På den anden side fjernes CO2 fra luften ved hjælp af naturlige geologiske processer, og det tager lang tid at arbejde. Derfor forbliver CO2 i vores atmosfære i årevis og endda århundreder. Et lille ekstra beløb har en langt mere langsigtet effekt.


CO2 har en halveveringstid i atmosfæren på 6½ år og en del vand damp bliver i atmosfære i et halvt år.
Niels K Sørensen skrev:

Så skeptikere siger rigtigt, at vanddamp er den dominerende drivhusgas. Hvad de ikke nævner er, at vanddampens tilbagekoblingsløkke rent faktisk gør temperaturændringer forårsaget af CO2 endnu større.


Her er vist overset at CO2 er med til at danne skyer i et tågekammer, og derved trækker vand ud at atmosfæren som regn.
27-07-2018 23:24
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Frank Lansner, WMO kan forklare dig, hvorfor CO2 er en af de drivhusgasser, der driver klodens temperaturer.
Vand er "blot" en feedback, der følger drivhusgasserne.


Those who question the importance of climate change sometimes claim that reducing carbon dioxide (CO2) emissions into the atmosphere will have a very limited effect, because water vapour is the most dominant greenhouse gas. If that is the case, they wonder why bother so much about CO2 and other greenhouse gases? Observations by the WMO Global Atmosphere Watch programme have helped to investigate this in some detail.

Some atmospheric gases, such as water vapour and CO2, absorb and re-emit infrared energy from the atmosphere down to the Earth's surface. This process, the greenhouse effect, leads to a mean surface temperature that is 33 °C greater than it would be in its absence. If it were not for the greenhouse gas effect, Earth's average temperature would be a chilly -18 °C. However, it is the non-condensable or long-lived greenhouse gases – mainly CO2, but also methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and halocarbons (CFCs, HCFCs, HFCs) – that act as the drivers of the greenhouse effect. Water vapour and clouds act as fast feedbacks – that is to say that water vapour responds rapidly to changes in temperature, through evaporation, condensation and precipitation.

This strong water vapour feedback means that for a scenario considering a doubling of the CO2 concentration from pre-industrial conditions, water vapour and clouds globally lead to an increase in thermal energy that is about three times that of the long-lived greenhouse gases. Therefore, measured in the ability to trap the heat emanating from the Earth's surface, water vapour and clouds are the largest contributors to warming. The amount of water vapour in the atmosphere is a direct response to the amount of CO2 and the other long-lived greenhouse gases, increasing as they do.

It is impossible for us to control directly the amount of water vapour in the atmosphere since water is found everywhere on our planet – it covers 71% of Earth's surface. To limit the amount of water vapour in the atmosphere and control Earth's temperature, we must limit the greenhouse gases that we can, in practice, do something about: CO2 and the other long-lived greenhouse gases.


Så, det er CO2, der skal reduceres drastisk om vi ønsker en fortsat beboelig klode til vores efterkommere.
Mvh Niels
Redigeret d. 27-07-2018 23:32
27-07-2018 23:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Niels,

du skriver "Vand er "blot" en feedback, der følger drivhusgasserne."

1) Vand ER en drivhusgas.

2) Nej, vand er ikke blot en feed back fra ANDRE drivhusgasser ! ! ! ! ! !

Du har en klode med 70% havoverflade og der vil altid være et damptryk over dette vand uanset om der er CO2 eller ej (!!)

Og eftersom vand ER en meget stærk drivhus gas så vil et sådant damptryk med det samme pronto lave en drivhus effekt over jorden som igen vil lave feedbacks , varme op, få mere vand op i atmosfæren, varme yderligere, mere vand osv indtil ligevægt. Dette kan vand sagens klare helt uden CO2.

CO2 er en sjældnere og svagere drivhusgas end vand, men den kan givetvis godt trykke varmen en smule mere op, skydde varmebalancen og feedbacks lidt højere op end vand allerede kan klare selv.

CO2 bremser kun måske 20-25% (?) af spektret, så en atmosfære med 100% CO2 ville alligevel lade det meste stråling fise lige ud i verdensrummet. Modsat vand ! ! ! Det er så indlysende vand der er storebror, det burde der ikke kunne herske uenighed om.
Redigeret d. 28-07-2018 00:16
27-07-2018 23:40
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Frank Lansner,
Kan du forstå og erkende, hvad WMO forklarer om vanddamp og drivhusgasser eller kan du ikke forstå det?
Svar Ja eller Nej?
Mvh Niels
27-07-2018 23:43
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
WMO skriver mange ting, jeg bad dig skrive et par linier i dine ord hvad din pointe er med disse referencer. Kunne du gøre det? Who knows måske er vi slet ikke uenige, så hvis du venligst laver én klar pointe så skal jeg forholde mig til det.
28-07-2018 00:05
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Her fra American chemical society:

"It's true that water vapor is the largest contributor to the Earth's greenhouse effect. On average, it probably accounts for about 60% of the warming effect. However, water vapor does not control the Earth's temperature, but is instead controlled by the temperature."


https://www.acs.org/content/acs/en/climatescience/climatesciencenarratives/its-water-vapor-not-the-co2.html

Altså lidt i den dur WMO er inde på.

Vi får at vide her at
1) Jordens drivhus effekt er ca 60% fra vand - og alle andre drivhusgasser må deles om resten. Ergo som jeg siger, CO2 har klart mindre end halvdelen af de ca 30 K drivhuseffekt på denne jord.

2) Ja, så skriver de at ændringer i drivhusgasser kan påvirke mængden af vand, hvilket er korrekt. Men effekten heraf skal dog ses i lyset af at der er kun ca 400 ppm CO2 mod ca 10.000 ppm vand og vand er den stærkeste drivhusgas.

Så en ændring på f.eks 50 ppm CO2 skal holdes op mod de eksisterende 10.000 ppm vand og 350 ppm CO2.

- Samt at effekten af drivhusgasser som bekendt er logaritmisk aftagende, de sidste tilsatte ppm´s har langt mindre effekt end de første for de enkelte frekvenser.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 28-07-2018 00:11
28-07-2018 02:12
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Trængte lige til at få opfrisket hvordan spektrum præcist ser ud: Ved hvilke bølgelængder bremser de forskellige drivhusgasser den udgående stråling?

I en røde boks herunder ses den udgående varmestråling fra Jorden, den det meste handler om.

Ved første øjekast ses at Vand uden sammenligning er den kraftigste drivhusgas idet vand har klart flest frekvenser hvor det tilbageholder udgående stråling.

Pil 1:
- Viser det strålingsområde hvor der idag kan komme stråling ud af Jordens atmosfære. "hullet i spanden" so to speak.

Pil 2:
Dernæst kan vi kaste et blik på det vigtige område af frekvenser hvor CO2 kan blokkere udgående stråling, se pil 2.

Det vi ser er, at både vand og CO2 kan blokkere stråling i dette område.
Og vigtigt: Vi ser at det meste af frekvensområdet hvor CO2 kan bremse stråling allerede er 100% blokkeret for udgående stråling, pil 2.

Det er derfor at man siger at det er de første ppm der tæller, det sidste har i vores tilfælde meget mindre effekt eller slet ingen for mange CO2 frekvenser idet disse frekvenser allerede ca 100% bremses i forvejen. Atmosfæren er "mættet" i disse frekvenser og kan ikke mættes mere.Pil 3, Methan

Vi hører at Methan er en "meget stærkere drivhusgas end CO2".

Det kan der være noget om fordi det er meget små koncentrationer af Methan der faktisk har en synlig effekt. Ligger Methan på blot 2 ppm, ca?
Så det er jo pænt at så lidt kan skabe den effekt vi ser ved pil 3 og det viser ikke mindst at det er de første ppm der har størst effekt.

Menmenmen!!

Det vi ser også er, at VAND næsten bremser al udstråling ved Methans bølgelængder. Atmosfæren er altså allerede næsten mættet med drivhusgas i Methans frekvensområde og mere Methan kan altså ikke bremse stråling der allerede idag er næsten bremset i atmosfæren.

Umiddelbart forekommer Methans frekvenser næsten helt optaget af vands frekvenser allerede?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-07-2018 02:18
28-07-2018 06:33
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Frank Lansner
2) Ja, så skriver de at ændringer i drivhusgasser kan påvirke mængden af vand, hvilket er korrekt. Men effekten heraf skal dog ses i lyset af at der er kun ca 400 ppm CO2 mod ca 10.000 ppm vand og vand er den stærkeste drivhusgas.

Så en ændring på f.eks 50 ppm CO2 skal holdes op mod de eksisterende 10.000 ppm vand og 350 ppm CO2.


Sammenligningen er isoleret betragtet ligegyldig.
CO2 er en drivhusgas. Mere CO2 giver højere temp, der giver mere vanddamp, der også er en drivhusgas, der giver højere temperaturer, fordi både CO2 og vand er drivhusgasser.
Dog sådan, at CO2 levetid er lang, mens vand er flygtig.

Det er en af grundene til, at vi går mod 3 grader i dette århundrede og ikke 1,5.
Om vand så var en milliard gange mere potent drivhusgas end CO2 er ligegyldig (ikke for forskningen, men for forståelsen af problemets omfang).

Det vigtige er at forstå, at vi går mod 3 graders opvarmning ved en fordobling af CO2.
Dette er helt uacceptabelt risikabelt, hvorfor udledningerne skal reduceres
.

Mvh Niels
Redigeret d. 28-07-2018 06:34
28-07-2018 06:38
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Frank Lansner: jeg kan ikke bruge dine skriverier om bølgelængder til noget.
En skitseret forklaring og en graf uden dokumentation bruger jeg ikke tid på.
Mvh Niels
28-07-2018 09:21
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Niels K Sørensen skrev:
Frank Lansner: jeg kan ikke bruge dine skriverier om bølgelængder til noget.
En skitseret forklaring og en graf uden dokumentation bruger jeg ikke tid på.


Er der noget som ville kunne ændre din holdning?
Hvad skal der til for at du flytter dig?
28-07-2018 09:33
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
KV:
Når jeg skal sammenligne udtalelser som fx fra dig med de videnskabelige undersøgelser, der findes, så er svaret klart nej. Dine udokumenterede forslag på sammenhænge ser jeg som regel helt bort fra, fordi du ikke forstår, at et argument uden dokumentation ikke har nogen vægt overhovedet. Velmenende påstande, der kun forvirrer de fleste findes overalt i klimadebatten.

Så hvis du vil ændre min holdning, så kom med de videnskabelige artikler eller undersøgelser, analyser heraf, der underbygger dine tanker.
Mvh Niels
28-07-2018 09:38
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Niels K Sørensen skrev:
Så, det er CO2, der skal reduceres drastisk om vi ønsker en fortsat beboelig klode til vores efterkommere.


1. Er det muligt at reducere menneskets udslip af CO2 drastisk?! Svaret nej, dette er ikke en økonomisk mulighed.

2. Er det muligt at reducere havets udslip af CO2 drastisk?! Svaret nej, kun hvis man kan skabe en ny istid.

3. vil jorden blive mindre beboeligt hvis temperaturen stiger 3'C?! Nej, Høstudbytterne ville stige drastisk. Fordi man ville kunne så og høste flere gange om året.
28-07-2018 10:20
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kulden-varmen fremsætter her nogle argumenter, som er så gode og velvalgte, at det ikke er nødvendigt at underbygge dem med en hel masse dokumentation.
28-07-2018 10:28
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Niels K Sørensen

Du har aldrig forstået, at den såkaldte klimavidenskab med IPCC i spidsen lever af at skabe frygt i den brede befolkning.

Det er årsagen til, at vi er endt i den barrokke situation, at det er CO2- og klimaproblemet, som får tildelt de store økonomiske bevillinger og rigtig megen politisk opmærksomhed samtidigt med, at der er mange andre problemer, som er langt langt alvorligere.
28-07-2018 12:01
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
kulden-varmen skrev:

1. Er det muligt at reducere menneskets udslip af CO2 drastisk?! Svaret nej, dette er ikke en økonomisk mulighed.Her regner du helt galt, kv! Det er da en overskudsforretning!.


28-07-2018 12:05
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
kulden-varmen skrev:
Niels K Sørensen skrev:
Så, det er CO2, der skal reduceres drastisk om vi ønsker en fortsat beboelig klode til vores efterkommere.


1. Er det muligt at reducere menneskets udslip af CO2 drastisk?! Svaret nej, dette er ikke en økonomisk mulighed.

2. Er det muligt at reducere havets udslip af CO2 drastisk?! Svaret nej, kun hvis man kan skabe en ny istid.

3. vil jorden blive mindre beboeligt hvis temperaturen stiger 3'C?! Nej, Høstudbytterne ville stige drastisk. Fordi man ville kunne så og høste flere gange om året.


Underligt, at du efter jeg har fortalt dig, at jeg kun er interesseret i velunderbyggede argumentation, så fortsætter du sammen med Jørgen Petersen med at fremture med forsimplede påstånde, som ikke har nogensomhelst relevans for andre end jer selv.
Virkeligt underligt og kedsommeligt.
mvh Niels
28-07-2018 12:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Niels K. Sørensen

Du respekterer ikke elementære kendsgerninger, når det ikke passer ind i din opfattelse. Det fortæller rigtig meget om dig. Følgende elementære kendsgerninger ignorerer du således totalt.

*At der var markant varmere under Holocæn Klimatisk Optima end det er i dag på den nordlige halvkugle.
*At de klimatiske livsbetingelserne for såvel planter, dyr og mennesker var rigtig gode under Holocæn Klimatisk Optima.
*At såvel temperaturen som atmosfærens CO2-indhold var betydeligt højere for millioner af år siden end i dag. Dengang var de livsbetingelser for såvel planter og dyr rigtig gode. Dette var gældende på landjorden såvel som i havet.
*At det værste der kan ske rent klimamæssigt er en ny istid.
*At naturkatastrofer og ekstrem vejrs hændelser var mindst lige så udbredte dengang atmosfærens CO2-indhold kun var på 280 ppm, som det er i dag.
*At vi har haft stor gavn af den opvarmning, som der har været i de sidste 100 eller 200 år.
*At ørkenener er blevet mindre i takt med den globale opvarmning.
*At denne klode er blevet markant grønnere og tilsvarende mere frodig i de sidste 35 år.
*At det globale høstudbytte er steget betydeligt for alle de vigtige afgrøder i de sidste 50 år. Stigningen i høstudbytterne er sket sideløbende med såvel stigningen i atmosfærens CO2-indhold som i den globale temperatur.
*At antallet af mennesker, som har mistet livet p. g. a. naturkatastrofer og ekstrem vejrs hændelser, har været kraftigt faldende igennem næsten hundrede år.
*At vi bliver bedre og bedre til at beskytte os imod naturkatastrofer af den ene eller anden slags i takt med den teknologiske udvikling.
*At der findes mange mennesker/organisationer (herunder IPCC) som har en stor interesse i at blæse alarm på CO2-og klimaområdet.
*At vi ikke har mulighed for at løse alle vore store og alvorlige problemer. Vi er derfor nødsaget til at prioritere hvilke problemer, som det giver mest mening at bekæmpe.
* At estimaterne over klimasesitiviteten er blevet markant nedjusteret igennem de sidste 15 - 20 år.
28-07-2018 12:58
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
niels K, Du skriver:
"En skitseret forklaring og en graf uden dokumentation bruger jeg ikke tid på."


"En graf..." skriver du. Om selveste grundlaget for hele CO2 debaten, oversigt over den udgående stråling fra drivhusgasser... !

Er det her nyt for dig??
Er indholdet af den graf noget du skal have forklaret ??

At jeg ikke begynder at forklare denne figur :- mere end jeg gør, skyldes naturligvis at jeg i den grad tager for givet at du er bekendt med disse ting FØR du taler nedladende til andre om hvad de skal mene (!).

At du kan komme ind her i forum nedladende og belærende UDEN at være bekendt med de helt fundamentale forhold i debaten er jo absurd.

Hvis du overhovedet skal deltage i en debat hvor vi vender IPCC´s estimat 3 K CO2 sensitivitet vs. bud med meget lavere værdier, så vil jeg anbefale at du først sætter dig ind i grafiker som den ovenstående der viser stråling vs. drivhusgasser.

Dette naturligvis før du igen-igen kommer med dit enlige "argument" :
"IPCC og konsensus har bare ret i deres bud, og alle andre har bare at være enige!".

Vi ved alle sammen hvad IPCC har af bud på tingene.
Det er ikke det vi snakker om. Vi ser på hvad taler rent videnskabeligt for IPCCs bud - kontra - hvad taler rent videnskabeligt for den anden fløjs bud.

Derfor kommer dit evige standard-argument: "IPCC har bare ret" til kort.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 28-07-2018 13:48
28-07-2018 13:13
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
crank skrev:
kulden-varmen skrev:

1. Er det muligt at reducere menneskets udslip af CO2 drastisk?! Svaret nej, dette er ikke en økonomisk mulighed.


Her regner du helt galt, kv! Det er da en overskudsforretning!


Det må du godt forklare. Der ligger penge i jorden, som du bare skal grave op.
28-07-2018 13:28
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Juli er næsten overstået og herunder ses fordelingen af varme og kolde temperatur-anomalier i juli hidtil.

Bemærk at Arktis havet generelt har været koldere temperaturer end normalt. Det samme var tilfældet i Juni.

-> Påstande og hypoteser om at det er CO2-varme og ikke Solens lave aktivitet der påvirker jetstrømme omkring Arktis hviler på at ARKTIS ER VARMERE end normalt.

Men vi kan konkludere, at i denne periode juni-juli hvor vi har haft rekord hede i DK grundet unormale jetstrømme, der har det altså IKKE været varmere i Arktis.

Med måneders koldt Arktis bliver det selvsagt ikke nemmere at påstå at det er CO2-varmen i Arktis der står bag de specielle jetstrømme denne sommer - og ikke bare Solens dalende aktivitet.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-07-2018 13:38
28-07-2018 14:06
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Frank Lansner skrev:
niels K, Du skriver:
"En skitseret forklaring og en graf uden dokumentation bruger jeg ikke tid på."


"En graf..." skriver du. Om selveste grundlaget for hele CO2 debaten, oversigt over den udgående stråling fra drivhusgasser... !

Er det her nyt for dig??
Er indholdet af den graf noget du skal have forklaret ??

At jeg ikke begynder at forklare denne figur :- mere end jeg gør, skyldes naturligvis at jeg i den grad tager for givet at du er bekendt med disse ting FØR du taler nedladende til andre om hvad de skal mene (!).

At du kan komme ind her i forum nedladende og belærende UDEN at være bekendt med de helt fundamentale forhold i debaten er jo absurd.

Hvis du overhovedet skal deltage i en debat hvor vi vender IPCC´s estimat 3 K CO2 sensitivitet vs. bud med meget lavere værdier, så vil jeg anbefale at du først sætter dig ind i grafiker som den ovenstående der viser stråling vs. drivhusgasser.

Dette naturligvis før du igen-igen kommer med dit enlige "argument" :
"IPCC og konsensus har bare ret i deres bud, og alle andre har bare at være enige!".

Vi ved alle sammen hvad IPCC har af bud på tingene.
Det er ikke det vi snakker om. Vi ser på hvad taler rent videnskabeligt for IPCCs bud - kontra - hvad taler rent videnskabeligt for den anden fløjs bud.

Derfor kommer dit evige standard-argument: "IPCC har bare ret" til kort.


IPCC har bare ret???
Hvor har jeg sagt det?
Stråmands argumentation af dårligste stil, FL.
At du er sur på 80% af videnskaben er jeg egentligt temmeligt ligeglad med.
Men du skal ikke skyde mig ting i skoene jeg ikke har sagt.

Jeg bad dig om en samlet henvisning til din analyse af den graf du lagde ud.
Dit svar er skæld ud og himlen op.
Kom nu ind i sagligheden igen, ellers stopper vi bare her.
Mvh Niels
28-07-2018 14:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Niels-
IPCC har endnu ikke ændret estimaterne for klimasensitiviteten, det er 3 +÷ 1,5 C iflg. AR 5.
Der nævnes ikke 3 C ved årtusindskiftet,som sandsynligt.
Synthese rapporten for AR6 kommer først i 2022 efter min viden, der kan vi se det nye estimat for sensitiviteten.
28-07-2018 15:22
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
kulden-varmen skrev:
crank skrev:
kulden-varmen skrev:

1. Er det muligt at reducere menneskets udslip af CO2 drastisk?! Svaret nej, dette er ikke en økonomisk mulighed.


Her regner du helt galt, kv! Det er da en overskudsforretning!


Det må du godt forklare. Der ligger penge i jorden, som du bare skal grave op.Hvis man f.eks. beskatter forbrug med 75%, så der da da pengesedler nok at fyre med til flere millioner husstande?

Og CO² udslippet falder garanteret drastisk!.


28-07-2018 17:45
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Niels K, du skriver.

"IPCC har bare ret???
Hvor har jeg sagt det?
Stråmands argumentation af dårligste stil, FL."


Niels K, du skriver i en snak der handler om hvorvidt IPCC´s 3 K CO2 sensitivitet er bedste estimat eller hvorvidt måske skeptikeres meget lavere estimater er bedre:

"..vi går mod 3 grader i dette århundrede og ikke 1,5.
...

Det vigtige er at forstå, at vi går mod 3 graders opvarmning ved en fordobling af CO2. "


Du indgår ikke i den reel debat om emnet, du siger simpelthen (som vanligt) at vi bare skal "forstå" at IPCC´s budskeber er rigtige.
Og her altså IPCC´s estimat med CO2 sensitivitet på 3 grader.

Det er muligt at du selv har en følelse af at du er gået ind i det naturvidenskabelige, selve emnet, men set udefra siger du bare som valigt at
"IPCC har bare ret ". "Konsensus har bare ret ".


Det ville være meget mere fair hvis du bare siger:
"Jeg ved ikke så meget om detaljerne her, men jeg holder mig bare til at IPCC og konsensus siger 3 K for CO2 sensitivitet."
Men på en sådan baggrund kan du naturligvis ikke forvente at nogen skal mene som dig.

Og ja, jeg er ikke vild med at din tone for mig at se stadigt oftere virker noget nedladende i forum. Og når man så kan konkludere at selv helt basale grafiker vedr. drivhusgassers absortbtionsspektre er noget du lige skal have forklaret.. !?! Så undskyld, mig, så knækker filmen godt nok.
28-07-2018 19:47
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hvad mon er den mest paywall-downloadede artikel på E&E de sidste 6 måneder ?
651 betalende kunder .


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-07-2018 19:57
28-07-2018 21:31
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Frank Lansner skrev:
Hvad mon er den mest paywall-downloadede artikel på E&E de sidste 6 måneder ?
651 betalende kunder .Hvis det passer, er det til stor skade for vores klode.

651 fortrængere lyder måske ikke af meget; men man skal nok være opmærksom på problemet, da det er omfattende økonomiske interesser, der gerne giver en skærv for den slags løgn..


28-07-2018 21:36
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Crank skriver:


"Hvis det passer, er det til stor skade for vores klode.

651 fortrængere lyder måske ikke af meget; men man skal nok være opmærksom på problemet, da det er omfattende økonomiske interesser, der gerne giver en skærv for den slags løgn."


Siger du at jeg og Jens Olaf Pepke Pedersen lyver?

Du er ret god til så noget med at skrive "løgn" og "lort" hva?
Vi har alle sammen noget vi er gode til.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
28-07-2018 23:14
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Frank Lansner skrev:
Niels K, du skriver.

"IPCC har bare ret???
Hvor har jeg sagt det?
Stråmands argumentation af dårligste stil, FL."


Niels K, du skriver i en snak der handler om hvorvidt IPCC´s 3 K CO2 sensitivitet er bedste estimat eller hvorvidt måske skeptikeres meget lavere estimater er bedre:

"..vi går mod 3 grader i dette århundrede og ikke 1,5.
...

Det vigtige er at forstå, at vi går mod 3 graders opvarmning ved en fordobling af CO2. "


Du indgår ikke i den reel debat om emnet, du siger simpelthen (som vanligt) at vi bare skal "forstå" at IPCC´s budskeber er rigtige.
Og her altså IPCC´s estimat med CO2 sensitivitet på 3 grader.

Det er muligt at du selv har en følelse af at du er gået ind i det naturvidenskabelige, selve emnet, men set udefra siger du bare som valigt at
"IPCC har bare ret ". "Konsensus har bare ret ".


Det ville være meget mere fair hvis du bare siger:
"Jeg ved ikke så meget om detaljerne her, men jeg holder mig bare til at IPCC og konsensus siger 3 K for CO2 sensitivitet."
Men på en sådan baggrund kan du naturligvis ikke forvente at nogen skal mene som dig.

Og ja, jeg er ikke vild med at din tone for mig at se stadigt oftere virker noget nedladende i forum. Og når man så kan konkludere at selv helt basale grafiker vedr. drivhusgassers absortbtionsspektre er noget du lige skal have forklaret.. !?! Så undskyld, mig, så knækker filmen godt nok.


Har du asseserede rapporter, der ligesom NCA4 og IPCC har analyseret de samlede klimasensitivitets studier og anslået, hvad et sandsynligt bud på klimasensitiviteten er, Frank Lansner?
Andre undersøgelser af adskillige studier peger på samme resultat.
Derfor kan jeg - i og med der ingen sagligt begrundede yderligere undersøgelser er fremlagt i dette forum - konkludere, at de undersøgelser, der peger på 3+/-1,5 grad er retvisende.

Ser frem til din dokumentation af, at det ikke passer??

Faktisk, så synes jeg, det er dig, der er nedladende, se dit indlæg ovenfor.
Du har tidligere svigtet, når der blev spurgt ind til, hvor du har din argumentation fra. Du gør det igen her og prøver så at latterliggøre mig istedet for at oplyse din kilde til information.

Sidst du ikke ville oplyse din kilde, var det NOAA ERSL kurve om temperaturer i atmosfæren.
Eller solforskere, der bekræftede din teori, hvor du henviste til et blokindlæg i Børsen af dig selv. Referencelisten var meget lang, meget var irrelevant for diskussionenen, og da du ikke gad udpege hvilken referencer, ja, så tænkte jeg, at der nok ikke var noget i det, du påstod.

Du kan selvfølgeligt gøre det til skamme ved at levere dine kilder eller må jeg bare konkludere, at du ikke har styr på din dokumentation.

Uden kilder i denne diskussion, så er der tale om varm luft. Det fremgår tydeligt, både her og i andre fora, hvor der diskuteres klimaændringer.

Mvh Niels

Nedenfor : fra NCA4 rapporten
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 28-07-2018 23:16
29-07-2018 00:07
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Niels K, du skriver:
"..solforskere, der bekræftede din teori, hvor du henviste til et blokindlæg i Børsen af dig selv. Referencelisten var meget lang, meget var irrelevant for diskussionenen, og da du ikke gad udpege hvilken referencer, ja, så tænkte jeg, at der nok ikke var noget i det, du påstod."


Retorisk skriver du "min" teori til dette at man siden 1950´erne har sat Solens aktivitet i relation til Jetstrømmene.

Nu prøver jeg for 4-5 gang at videregive dig disse referencer.
I Børsen artikel er en kort beskrivelse af hver reference med braggets så man nemt og brugervenligt kan se hvad de handler om. Det taget ikke mange minutter at læse ned igennem, men noget stoppede dig.

Nu har jeg så skåret nogle af referencerne fra, så det burde være til at have med at gøre for dig.

Jeg tænker at blive ved med i det uendelige at give dig disse referencer indtil du en dag forstår at du har fået dem.

Og disse referencer er blot nogle af de eksempler der findes hvor Solens aktivitet i dekader har været linket til ændringer i jetstrømmene.

Ét link til denne Børsen artikel burde være nok, idet jeg har virkeligt gjort det klart og tydeligt hvad hver enkelt reference handler om.

http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/4950/brrrr_kold_vinter_i_usa_men_er_det_solen_eller_global_warming_der_star_bag.html

Nej, jeg forstår ikke at du ikke har kunnet nemt og hurtigt finde disse referencer og blot bliver ved med at påstå at jeg ikke vil give dig disse referencer.

Og eftersom jeg ikke forstår dette fra din side må jeg indrømme at jeg mere og mere må give John Niclasen ret, med hensyn til dig. Så jeg håber fra nu af du vil bevise John uret at du ikke bare troller og generer spammer tråde.

Så prøver vi igen. Jeg har pastet dette nedenstående til dig for få uger siden. Du kan ikke få disse referencer mere på et sølvfad end det jeg har givet dig.

Én gang til, måske den sidste?
I Burcha 1988 [5] vises at lavere solaktivitet medfører "Wavy jet stream" samt formindsket geomagnetisme.[6] 1996 Haigh omtalt 2003:

"Haigh [1996] analyzed the response of the atmosphere to the 11-year solar activity cycle.
A small increase in UV radiation caused substantial stratospheric heating, as the excess in ozone absorbed more sunlight in the lower stratosphere... The stratospheric winds were also strengthened and the tropospheric subtropical jet streams were displaced poleward."

Altså, højere solaktivitet presser jetstrømmene længere nord på og omvendt, lavere solaktivitet lader Jetstrømme dykke længere mod syd.
Bonus info: Den indkomne UV stråling fra Solen varierer meget mere end den samlede Solare warmestråling fra Solen "TSI".

2010 [7] [8] :
" cooling the stratosphere — as occurs during periods of low solar activity — allows the jet streams to shift towards the Equator."


Lavere solaktivitet tillader jetstrømme at rykke længere syd på ( - givende koldere vintre hos os).

"low solar activity promotes the formation of giant kinks in the jet stream. These kinks can block warm westerly winds from reaching Europe, while allowing in winds from Arctic Siberia.""Freezing conditions could become more likely: Winter temperatures may even plummet to depths last seen at the end of the 17th century.... compelling link between solar activity and winter temperatures in northern Europe. "


Lavere solaktivitet kan medføre "blocks" der tvinger jetstrømme ud I kringlede omveje.

2011 [9]:

"Variations in solar UV influence temperatures in the upper stratosphere such that the polar vortex winds strengthen in response to enhanced solar activity.."


Højere solaktivitet medfører hurtigere jetstrømshastigheder. (Og vice versa, lavere Solaktivitet medfører de langsommere jetstrømshastigheder der leder til kolde vintre).

2011, Scaife UK Metoffice, nature geosciences [10]:
" solar activity can contribute to cold winters in the UK, northern Europe and parts of America. But high activity from the sun has the opposite effect. ... Our research establishes the link between the solar cycle and winter climate as more than just coincidence..."


Lav solaktivitet bidrager til Europæiske og Amerikanske vintre - OK OK we got it!!!!

2014 [11]:
"Analysis of the atmosphere component in the climate model revealed that during periods of solar minima there was a high-pressure system located west of the British Isles. This feature is often referred to as atmospheric blocking, and it is called this because it blocks the warm westerly winds diverting them and allowing cold Arctic air to flow south bringing harsh winters to Europe, such as those recently experienced in 2010 and 2013."


Ved lav solaktivitet opstår atmosfæriske "blocks" der sender jetstrømmen i buer udenom medførende at Europa får kolde vintre.


2017 [12]:

"The fluctuation of the solar activity plays a key role in regulating the westerly jet movement."


Solaktiviteten er helt afgørende for regulering af jetstrømmes bevægelser.

2017 [13] :

"the 11-year solar cycle influences the late winter atmospheric circulation over Central Europe with colder conditions under low solar activity. "


Denne artikel er interessant fordi den fint refererer til en helt flod af yderligere artikler gennem de seneste 20 år der bekræfter de samme mekanismer fra Solens aktivitet til stratosfæren, jetstrømme og vores vintre.
Og her referencer fra artikel

[5] Bucha, V., 1988. Influence of solar activity on atmospheric circulation types. Annales Geophysicae 6, 513-524.
[6] http://elpub.wdcb.ru/journals/ijga/gi0412/2003GI000060/2003GI000060.pdf
[7] http://www.nature.com/news/2010/100414/full/news.2010.184.html
[8] https://www.newscientist.com/article/mg20627564.800-quiet-sun-puts-europe-on-ice/?full=true
[9] https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/grantham-institute/public/publications/briefing-papers/Solar-Influences-on-Climate---Grantham-BP-5.pdf
[10] https://phys.org/news/2011-10-link-solar-winter-weather-revealed.html#jCp
[11] https://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140309150437.htm
[12] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018216307702
[13] https://www.clim-past-discuss.net/cp-2017-8/cp-2017-8.pdfVindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 29-07-2018 00:32
29-07-2018 01:15
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Frank Lansner skrev:
Crank skriver:


"Hvis det passer, er det til stor skade for vores klode.

651 fortrængere lyder måske ikke af meget; men man skal nok være opmærksom på problemet, da det er omfattende økonomiske interesser, der gerne giver en skærv for den slags løgn."


Siger du at jeg og Jens Olaf Pepke Pedersen lyver?

Du er ret god til så noget med at skrive "løgn" og "lort" hva?
Vi har alle sammen noget vi er gode til.Løgn. Spin. Virkelighedsflugt.
Der er så mange ord, der kan beskrive den slags fortællinger..


29-07-2018 19:15
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Frank Lansner skrev:
Niels K, du skriver:
"..solforskere, der bekræftede din teori, hvor du henviste til et blokindlæg i Børsen af dig selv. Referencelisten var meget lang, meget var irrelevant for diskussionenen, og da du ikke gad udpege hvilken referencer, ja, så tænkte jeg, at der nok ikke var noget i det, du påstod."


Retorisk skriver du "min" teori til dette at man siden 1950´erne har sat Solens aktivitet i relation til Jetstrømmene.

Nu prøver jeg for 4-5 gang at videregive dig disse referencer.
I Børsen artikel er en kort beskrivelse af hver reference med braggets så man nemt og brugervenligt kan se hvad de handler om. Det taget ikke mange minutter at læse ned igennem, men noget stoppede dig.

Nu har jeg så skåret nogle af referencerne fra, så det burde være til at have med at gøre for dig.

Jeg tænker at blive ved med i det uendelige at give dig disse referencer indtil du en dag forstår at du har fået dem.

Og disse referencer er blot nogle af de eksempler der findes hvor Solens aktivitet i dekader har været linket til ændringer i jetstrømmene.

Ét link til denne Børsen artikel burde være nok, idet jeg har virkeligt gjort det klart og tydeligt hvad hver enkelt reference handler om.

http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/4950/brrrr_kold_vinter_i_usa_men_er_det_solen_eller_global_warming_der_star_bag.html

Nej, jeg forstår ikke at du ikke har kunnet nemt og hurtigt finde disse referencer og blot bliver ved med at påstå at jeg ikke vil give dig disse referencer.

Og eftersom jeg ikke forstår dette fra din side må jeg indrømme at jeg mere og mere må give John Niclasen ret, med hensyn til dig. Så jeg håber fra nu af du vil bevise John uret at du ikke bare troller og generer spammer tråde.

Så prøver vi igen. Jeg har pastet dette nedenstående til dig for få uger siden. Du kan ikke få disse referencer mere på et sølvfad end det jeg har givet dig.

Én gang til, måske den sidste?
I Burcha 1988 [5] vises at lavere solaktivitet medfører "Wavy jet stream" samt formindsket geomagnetisme.[6] 1996 Haigh omtalt 2003:

"Haigh [1996] analyzed the response of the atmosphere to the 11-year solar activity cycle.
A small increase in UV radiation caused substantial stratospheric heating, as the excess in ozone absorbed more sunlight in the lower stratosphere... The stratospheric winds were also strengthened and the tropospheric subtropical jet streams were displaced poleward."

Altså, højere solaktivitet presser jetstrømmene længere nord på og omvendt, lavere solaktivitet lader Jetstrømme dykke længere mod syd.
Bonus info: Den indkomne UV stråling fra Solen varierer meget mere end den samlede Solare warmestråling fra Solen "TSI".

2010 [7] [8] :
" cooling the stratosphere — as occurs during periods of low solar activity — allows the jet streams to shift towards the Equator."


Lavere solaktivitet tillader jetstrømme at rykke længere syd på ( - givende koldere vintre hos os).

"low solar activity promotes the formation of giant kinks in the jet stream. These kinks can block warm westerly winds from reaching Europe, while allowing in winds from Arctic Siberia.""Freezing conditions could become more likely: Winter temperatures may even plummet to depths last seen at the end of the 17th century.... compelling link between solar activity and winter temperatures in northern Europe. "


Lavere solaktivitet kan medføre "blocks" der tvinger jetstrømme ud I kringlede omveje.

2011 [9]:

"Variations in solar UV influence temperatures in the upper stratosphere such that the polar vortex winds strengthen in response to enhanced solar activity.."


Højere solaktivitet medfører hurtigere jetstrømshastigheder. (Og vice versa, lavere Solaktivitet medfører de langsommere jetstrømshastigheder der leder til kolde vintre).

2011, Scaife UK Metoffice, nature geosciences [10]:
" solar activity can contribute to cold winters in the UK, northern Europe and parts of America. But high activity from the sun has the opposite effect. ... Our research establishes the link between the solar cycle and winter climate as more than just coincidence..."


Lav solaktivitet bidrager til Europæiske og Amerikanske vintre - OK OK we got it!!!!

2014 [11]:
"Analysis of the atmosphere component in the climate model revealed that during periods of solar minima there was a high-pressure system located west of the British Isles. This feature is often referred to as atmospheric blocking, and it is called this because it blocks the warm westerly winds diverting them and allowing cold Arctic air to flow south bringing harsh winters to Europe, such as those recently experienced in 2010 and 2013."


Ved lav solaktivitet opstår atmosfæriske "blocks" der sender jetstrømmen i buer udenom medførende at Europa får kolde vintre.


2017 [12]:

"The fluctuation of the solar activity plays a key role in regulating the westerly jet movement."


Solaktiviteten er helt afgørende for regulering af jetstrømmes bevægelser.

2017 [13] :

"the 11-year solar cycle influences the late winter atmospheric circulation over Central Europe with colder conditions under low solar activity. "


Denne artikel er interessant fordi den fint refererer til en helt flod af yderligere artikler gennem de seneste 20 år der bekræfter de samme mekanismer fra Solens aktivitet til stratosfæren, jetstrømme og vores vintre.
Og her referencer fra artikel

[5] Bucha, V., 1988. Influence of solar activity on atmospheric circulation types. Annales Geophysicae 6, 513-524.
[6] http://elpub.wdcb.ru/journals/ijga/gi0412/2003GI000060/2003GI000060.pdf
[7] http://www.nature.com/news/2010/100414/full/news.2010.184.html
[8] https://www.newscientist.com/article/mg20627564.800-quiet-sun-puts-europe-on-ice/?full=true
[9] https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/grantham-institute/public/publications/briefing-papers/Solar-Influences-on-Climate---Grantham-BP-5.pdf
[10] https://phys.org/news/2011-10-link-solar-winter-weather-revealed.html#jCp
[11] https://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140309150437.htm
[12] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018216307702
[13] https://www.clim-past-discuss.net/cp-2017-8/cp-2017-8.pdf


Frank Lansner: jeg gentager lige det spørgsmål, som jeg forventede, du ville svare på (det er ikke det, du skriver om ovenfor (findes på side 3 i denne tråd).
Her er det:
Niels K Sørensen skrev:
Frank Lansner: jeg har vist dig 2 asseserede klimarapporter, hvor der står tusindvis af forskere bag.
Du har intet vist, der tilnærmelsesvis kommer på højde med disse resultater.
Så igen, igen : hvor er din dokumentation for, at solen er den, der har drevet de globale temp op med 1 grad?
Samt dokumentation for, at de globale temp nu er på vej ned pga lavere udstråling fra solen?
Mvh Niels


Mener du jeg kan finde svaret på det i dine link, så går jeg straks igang med læse dem.
mvh Niels.
29-07-2018 20:11
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Det er ikke gået op for dig, Niels, at jeg i 4-5 omgange (inkl. det indlæg du svarer på) har givet dig links du har efterspurgt mht. link Solaktivitet - Jetstrømme ?

OK, men så ved du det nu.

Ja du vil gerne have at jeg begynder at svare på 10 ting. Men med dig er det sådan, at selv én banal ting, at videregive dig disse links, referencer, er et stort marathon.
Derfor med dig: Én ting ad gangen.

Har du nu forstået at du har fået referencer, links i forbindelse med Solen-Jetstrømme ?

Nå du har, så kan vi komme videre. Og ja, du har skrevet en meget lang liste af ting og sager jeg gerne vender tilbage til, men en ting ad gangen.
Redigeret d. 29-07-2018 20:13
29-07-2018 20:31
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Frank Lansner: du behøver ikke skrive med Fed Skrift. Jeg kan læse, selvom det ser ud til at du ikke rigtigt tror på det.
Stemningen er sådan, at jeg ikke ønsker at diskutere videre med dig.
Det er ikke et anstændigt niveau, det kører på.
Mvh Niels
29-07-2018 21:01
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Så efter jeg i 5 forsøg har prøvet at få dig til at acceptere at der er en lang række seriøse artikler siden 1950´erne der har linket ændringer i Solens aktivitet med ændringer i jet strømme, så vil du stadig ikke acceptere dette faktum. Nu bare med en ny (bort)forklaring.

Hvis du accepterede videnskaben gennem årtier på dette felt, da ville det blive sværere for dig at påstå at så mange klima-ekstrem begivenheder skulle skyldes CO2.
Derfor ikke en overraskelse at det ikke er lykkedes at få dig til at acceptere videnskaben mht Sol-jetstrømme. Det er inconvenient.

OK, men det gode er , at nu kan man fortsætte denne tråd som den var tiltænkt. Dejligt.
Redigeret d. 29-07-2018 21:02
29-07-2018 21:06
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Jeg fortsætter skam med at oplyse i dette forum med alt nyt indenfor forskningen.
Det er kun de forkludrede diskussioner, der stopper

Mvh Niels
Side 7 af 87<<<56789>>>

Deltag aktivt i debatten PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data19513-07-2024 14:46
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
PART 7/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data77315-01-2017 22:49
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik