Husk mig
▼ Indhold

PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 21 af 87<<<1920212223>>>
23-01-2020 13:26
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Peter Villadsen, du får af Jørgen Petersen vist de faktuelle data mht. dette at globale antal brande længe har været for nedadgående. Der findes nyere kilder med samme information. Det kan man slå op med google, sådan er det bare.
Til dette skriver du som vist herunder.

Du taler om at være seriøs? Hvad med om du forholder dig til fakta? Du kunne måske forklare hvorfor du ikke synes at globale trends er vigtige eller hvad det nu er der driver dig?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 23-01-2020 13:27
24-01-2020 17:32
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hej Frank

Problemet er, at Peter Villadsen og Jakob med flere slet ikke er interesseret i reel information omkring CO2 og klima. Bedømt ud fra det de skriver, så er de kun interesseret i at fremsætte alarmistiske budskaber. Jo mere alarmistisk et budskab er i relation til klima og klimaforandringer, jo bedre for dem.

De nægte således fuldstændigt at forholde sig til det forhold, at ICPP og klimaforskerne har en stor interesse i at overdrive problemerne, og at man derfor skal tage deres udsagn med et stort forbehold.

De nægter også at forhold sig til det forhold, at ICPP og klimaforskerne med flere igennem årene har lavet den ene vilde overdrivelse efter den anden. Det er eksempelvis angående afsmeltningen af indlandsisen på Grønland, afsmeltningen af havisen ved Nordpolen, ophøret af Golfstrømmen og den globale opvarmnings indflydelse på planteavlen med mere.

De nægter også at forholde sig til det forhold, at det er fattigdom og dertil hørende problemer med bl.a. banale infektionssygdomme, som tager livet at ufatteligt mange mennesker hvert år. Det eneste som de ønsker at fokusere på, er de få, som bliver udsat for naturkatastrofer af den ene eller anden slags. At der er ca. 5 mio mennesker, som hvert år som mister livet p.g.a. af sygdomme som diarre, tuberkulose, AiDS og malaria m. m. gør ikke indtryk på dem. De fokuserer kun på de meget få, som bliver ramt af naturkatastrofer af den ene eller anden slags.
24-01-2020 18:26
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Frank Lansner skrev:
Peter Villadsen, du får af Jørgen Petersen vist de faktuelle data mht. dette at globale antal brande længe har været for nedadgående. Der findes nyere kilder med samme information. Det kan man slå op med google, sådan er det bare.
Til dette skriver du som vist herunder.

Du taler om at være seriøs? Hvad med om du forholder dig til fakta? Du kunne måske forklare hvorfor du ikke synes at globale trends er vigtige eller hvad det nu er der driver dig?


Hej Frank,
du skyder da helt ved siden af, så nu skal jeg forklare dig, hvordan det hænger sammen :-)

Problemet er, at Jørgen Petersen med flere slet ikke er interesseret i reel forskning omkring CO2 og klima. Bedømt ud fra det de skriver, så er de kun interesseret i at fremsætte deres egne konsstruerede underdriverlser, der ikke har hold i virkeligheden.budskaber. Jo mere underdrevet et budskab er i relation til klima og klimaforandringer, jo bedre for dem.

De nægter således fuldstændigt at forholde sig til det forhold, at ICPP og klimaforskerne gør et kæmpe arbejde i at forsøge at samle forskning til samlede overskuelige rapporter, der estimerer fremtiden klima og de ændringer, vi kommer til at opleve som følge af menneskeskabt opvarmning.
For at komme dertil, så skal man også fornægte viden fra NASA, NSIDC, NOAA og alle andre og kun se på Ole Humlums hjemmeside.
Det er du da for klog til at hoppe på, ik :-)?

De nægter også at forhold sig til det forhold, at ICPP og klimaforskerne med flere igennem årene selvfølgeligt har lavet fejl, men også efterhånden rammer mere og mere præcist. Det gælder for alle forhold som afsmeltningen af indlandsisen på Grønland, afsmeltningen af havisen ved Nordpolen, Antarktis opførsel, koralrevenes fremtid mmm. mmm.

Vi er selvfølgeligt klar over, at der er mange andre problemer som fattigdom og dertil hørende problemer med bl.a. banale infektionssygdomme, som tager livet at mange mennesker hvert år. Disse problemer skal også løses og bliver da også reduceret år for år, men klimaproblemet er større, fordi de negative konsekvenser vokser årti efter årti.

Som sagt - se bort fra al forskning, så har du en Jørgen Petersen og tilsvarende.
De fleste, der har lidt uddannelse bag sig ved, at den holder ganske enkelt ikke.
RE: ingen kastrofe24-01-2020 19:41
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Peter Villadsen skrev:
Problemet er, at Jørgen Petersen med flere slet ikke er interesseret i reel forskning omkring CO2 og klima.


Der ikke noget problem i at forske i CO2 og klima.

Det store problem er at man ikke kan komme til det punkt hvor man kan erkende at CO2 er uden den store betydning for klimaet.

Klimaet begyndte en opvarmning for 330 år siden, og dette har medført en stigning i CO2 i de sidste 70 år. Forsinkelsen på o. 250 år skyldes den store træghed som er i klimaet, i denne mellemistid.

Der ingen grund til at forvente en klima-katastrofe. Selvom en ny kuldeperiode kan være et alvorligt problem.

Det er slet ikke muligt at styre CO2 indholdet i luften. Fordi det meste CO2 stammer fra havbunden, hvor metan har være frosset ned under Istiden.
24-01-2020 20:35
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
inyeressant og professionelt indslag..

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/geofysikere-nej-co2-teori-har-ikke-forklaringsproblemer
25-01-2020 11:47
Jakob
★★★★★
(9317)
­Hvis man vil være en klog og ærlig realist, så må man nok være nødsaget til at erkende den uomgængelige sandhed, at mere varme og mere ekstrem tørke øger risikoen for brand og gør det vanskeligere at slukke en brand.


Længere behøver denne brand varme klimahistorie umiddelbart ikke at være for mig.Der er dog næppe tvivl om, at antal brande og størrelsen på de afbrændte arealer heldigvis kan holdes nede, selvom temperaturen grundet GW bliver betydeligt højere.
Det handler især om, hvor meget brandberedskab, overvågning og forebyggelse, menneskeheden vil ofre på den sag.
Og netop bevidstheden om, at GW øger brandrisikoen, kan hjælpe med at skrue op for den klimapolitik, som vil reducere problemet.
Det bliver dyrt, og det vil sætte menneskeheden i en stadigt mere frihedsberøvende spændetrøje.
Det må også skabe bekymring om evnen til i det lange løb at bevare fredskov. Og ligeså med de brande, som allerede i dag opstår på grund af for svag klimapolitik.Vi blev anbefalet at google, og jeg har fundet dette link:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4874420/figure/RSTB20150345F3/

Der læser jeg, at selvom USA i 25 år har øget udgifterne imod brand med ca. 300%, så er det afbrændte areal alligevel øget med ca. 250%, mens antal brande kun er faldet med ca. 15%

Dertil hører, at man måske bør overveje, hvad der skal til, før en brand tæller som en brand i statistikken. En stor skovbrand kan i blæsevejr sagtens starte mange nye brande, som aldrig bliver registreret. Og hvis disse brande blev talt med, så ville antal brande være højere.

Det ser ud til, at jo mere man kradser i overfladen, jo mindre interessant bliver antallet. Det var f.eks. heller ikke et højt antal brandbomber, der fik Japan til at overgive sig under 2. Verdenskrig. Det var vel sådan set kun to.


Er der andre end Jørgen Petersen her, som mener, at antal brande pr. år i sig selv er en seriøs og reel klimainformation til måling af CO2 problemet..?

Jeg mener, at det, sådan som jeg har set det fremlagt, ligner sædvanlig grov politisk manipulation, som sammen med ham ikke hører hjemme i en åben og sund videnskabelig debat.
­­
25-01-2020 14:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg taler om hvor stort et areal der er brændt og ikke hvor mange brande der har væreset. Se selv.
Tilknyttet billede:

25-01-2020 14:47
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og her
Tilknyttet billede:

25-01-2020 14:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her kan man se udviklingen i CO2-emissionen fra naturbrande. CO2-emissionen er et udtryk for hvor meget træstof, som er blevet afbrændt i disse brande.
Tilknyttet billede:

25-01-2020 14:55
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Med andre ord så er det noget forfærdeligt vrøvl at sige at der er sammenhæng imellem den globale gennemsnitstemperatur og omfanget af tørke og problemerne med naturbrande.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 25-01-2020 14:56
25-01-2020 15:13
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som bekendt har vi haft globale opvarmning siden det temperaturmæssige lavpunkt under den lille istid. Så vidt vides havde vi de laveste temperaturer under Maunder minimum for godt 300 år siden. Fakta er bare, at der ikke blevet mere tørt på denne klode i gennem de sidste 300 år. Tilsvarende er det brændte areal heller ikke steget sideløbende med den temperaturstigning.

Som bekendt medfører GW også at nedbøren stiger. Det skyldes at varm luft kan transportere langt mere fugt/vand fra havet om ind over land end kold luft kan. Udviklingen i nedbørsstatistikkerne taler deres tydelige sprog.

Det med at mere tørke samt flere og større naturbrande på grund af GW og AGW er et rent skræmmebillede. Den faktuelle udvikling taler for sig selv. Den siger noget helt andet.

Når der sker global opvarmning, så forskydes klimazonerne som bekendt en smugle ud imod polerne. Det bevirker at problemerne med tørke og naturbrande opstår lidt andre steder end de gjorde tidligere. Derfor er det let at finde steder hvor det i dag er mere tørt end tidligere. Helhedsbilledet viser bare noget helt andet.

Her ses udviklingen i den globale nedbør fra år 1900.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 25-01-2020 15:16
25-01-2020 15:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her ses udviklingen i nedbøren i Danmark
Tilknyttet billede:

25-01-2020 15:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her ses et diagram over nedbøren i Australien.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 25-01-2020 15:26
27-01-2020 00:53
Jakob
★★★★★
(9317)
­Hvis man har fordybet sig i emnet og argumenterer seriøst for, at mere nedbør i løbet af året reducerer risikoen for katastrofale brande, så er man ude i noget, der efter min mening må være forløjet propaganda.
Det er selvfølgelig nærmere tørkeperiodens styrke, når den er der, som må være afgørende for brandrisikoen.

Spørgsmålet er måske efterhånden, om ikke den hæderlige videnskabelige klimadebat er på vej til at ånde ud, fordi den er overtaget af politiske propagandister, som er fløjtende ligeglade med økosystemet og debat, men som blot spammer selektive data med henblik på at forvirre skolebørn, som googler overfladisk efter klimagrafer.


Dette link til grafer er også fundet via google, så læserne må selv vurdere troværdighed og relevans:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4803474/figure/f2/
­
27-01-2020 19:08
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Den faktuelle udvikling taler for sig selv. Den kan teoretiske beregninger og lignede ikke tilsidesætte. Udviklingen viser helt klart at de brændte areal er igennem lang tid har været klart faldende. Det kan man ikke lave om på eller snakke sig fra.

For god ordens skyld så vises udviklingen her.
Tilknyttet billede:

27-01-2020 19:09
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og her
Tilknyttet billede:

27-01-2020 19:09
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Og tilsvarende med CO2-emissionen fra skov- og naturbrandene.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 27-01-2020 19:10
27-01-2020 19:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Der kan være mange årsager til at det brændte areal er blevet reduceret som det er blevet. En af de vigtigste er helt klart den teknologiske udvikling, som gør, at man i dag langt bedre er istand til både at bekæmpe og forebygge naturbrande.

Eksempelvis kan de meget store og omfattende brande, som der har været i København og mange andre storbyer nævnes. Sådanne brande ser vi ikke længere. Det skyldes, at man i dag er langt bedre til at forebygge og bekæmpe sådanne brande.

Vi kan således sige: Sålænge det brændte areal falder som det gør, så er der ingen grund til panik. Med andre ord er det bindegalt kunne at kigge på den negative side af sagen. Kigger man på hvad der vi ske i fremtiden, så er man nødsaget til at kigge på såvel det positive som det negative.

Der er som bekendt ingen tvivl om, at den økonomisk-tekniske udvikling vil forsætte. Den vil gøre os i stand til fremover at løse langt større og vanskeliger opgaver end hvad vi er i stand til i dag. Hvis man udelukkende kun kigger på den negative side af sagen, så er og bliver man en dommedagsprofet.
27-01-2020 22:42
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)

https://wildfiretoday.com/tag/statistics/
27-01-2020 22:54
Jakob
★★★★★
(9317)
­Nogle psykopater vil nok være ligeglade med de mange, som har mistet deres hjem til flammerne og de mange dyrearter, som nu i endnu højere grad er truet af udryddelse i Australien.
Mennesker med evne til at føle samvittighed må derimod se klimaproblemerne i øjnene og kæmpe for, at de bliver løst.


https://videnskab.dk/naturvidenskab/nogle-siger-at-australien-har-set-vaerre-brande-foer-men-de-misser-disse-vigtige
Australien har før oplevet mange bushbrande, men adskillige faktorer adskiller den nylige krise i det østlige Australien fra tidligere bushbrande:

Bushbrandenes enorme udbredelse.
Australiens klima er under kraftig påvirkning af vejrmønstret El Niño, men denne gang har vi ikke observeret El Niño-vejrforhold typisk associeret med tidligere voldsomme brande.
Den vigtigste faktor er, at Australien har oplevet de varmeste og tørreste forhold, der nogensinde er registreret på kontinentet umiddelbart før brandene.
­
29-01-2020 20:17
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Villadsen

Antallet og omfanget af naturbrande på et afgrænset område som f.eks. USA fortæller intet om den generelle udvikling på verdensplan. Det er således en kendt sag, at nogle steder bliver det mere tørt samtidigt med, at der mange andre steder bliver mindre tørt. Ingen benægter således at det er blevet mere tørt i det sydvestlige USA og i det sydlige Australien.

I troperne ved den intertropiske konvergenszone er det således blevet mere fugtigt. Det skyldes, at der er kommet mere fugt i atmosfæren p. g. a. opvarmningen, hvilket betyder, at der kommer mere regn. Herved udvides den intertropiske konvergenszone således, at det frodige regnværsbælte ved troperne bliver udvidet lidt til hver side. Dette ses tydeligt i Sahel regionen i Afrika, i Indien og i det nordlige Australien. Under Holocæn Klimatisk Optima (hvor det var væsentligt varmere end i dag) var Sahara var som bekendt dækket at skov og savanne.

I mange andre områder (som f.eks. Danmark) har vi også fået væsentligt mere nedbør. Det betyder, at Danmark i dag er langt frodigere end tidligere. Da hedeopdyrkningen foregik i det 19. måtte man plante grantræer, for det var for tørt til at løvtræer kunne vokse på den magre sandjord. I dag er det ingen problem at få løvtræer til at vokse på den magre sandjord. Årsagen er, at der nu kommer væsentligt mere regn end der gjorde tidligere. I dag er det i øvrigt sådan, at den hede som er tilbage, skal plejes med trærydning m. m. for ellers vokser heden til med skov. Det gjorde den ikke tidligere. Under den lille istid skete der ingen trævækst på de store hedestrækninger, som der fantes dengang. Havde der gjort det, var heden sprunget i skov helt af sig selv.

Med andre ord så bliver det mere fugtigt og frodigt nogle steder og andre steder bliver det mindre tørt. Ud fra specifikke afgrænsede områder kan man således ikke sige noget om den samlede udvikling. Kun at kigge på den negative side af sagen er det samme som at føre skræmmekampagne. Som tidligere vist så er det ikke blevet mere tørt på denne klode. Ørkenarealet på denne klode er således ikke stigende med derimod faldende.
Tilknyttet billede:

29-01-2020 20:31
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Du evner ikke at se objektivt på tingene. Taler vi global opvarmning, så kan du kun se de negative sider af sagen. Derfor har du fået nogle helt vanvittige opfattelse og forestillinger.

Som tidliger nævnt så er der ca. 5 mio. mennesker som hvert år mister livet p.g.a. fattigdoms relaterede sygdomme som malaria, tuberkulose, AiDS og diarre m. m. Det er alle sygdomme, som er godt bekæmpet i den velstillede del af verden. Dette er et helt andet tal en de ca. 10.000 mennesker, som på nuværende tidspunkt årligt mister livet p.g.a. naturkatastrofer. Se nedenstående diagram. Rent faktisk er der 500 gang så mange mennesker, som mister livet p.g.a. fattigdom relaterede sygdomme, som der mister livet af naturkatastrofer.

At sammenligne problemerne ved global opvarmning med fattigdomsproblemerne er som at sammenligne en mus og en elefant. Resultatet er givet på forhånd.

Skal man gør noget godt for menneskeheden, så er det bekæmpelse at fattigdom, som der skal ske. Dette er i realiteten det modsatte at bekæmpelse at CO2-udledningen, for bekæmpelse af fattigdom kan kun gøre ved industrialisering og økonomisk-tekniskudvikling. Denne udvikling kræver bl. a. en masse energi, som indtil videre primært kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer.

https://ourworldindata.org/natural-disasters
Tilknyttet billede:

29-01-2020 21:32
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Med andre ord så bliver det mere fugtigt og frodigt nogle steder og andre steder bliver det mindre tørt.

Hvilken visdom.
RE: Australian bushfires - fact checking29-01-2020 22:04
Klimatis
★★☆☆☆
(187)
Jakob skrev:
­Nogle psykopater vil nok være ligeglade med de mange, som har mistet deres hjem til flammerne og de mange dyrearter, som nu i endnu højere grad er truet af udryddelse i Australien.
Mennesker med evne til at føle samvittighed må derimod se klimaproblemerne i øjnene og kæmpe for, at de bliver løst.


https://videnskab.dk/naturvidenskab/nogle-siger-at-australien-har-set-vaerre-brande-foer-men-de-misser-disse-vigtige
Australien har før oplevet mange bushbrande, men adskillige faktorer adskiller den nylige krise i det østlige Australien fra tidligere bushbrande:

Bushbrandenes enorme udbredelse.
Australiens klima er under kraftig påvirkning af vejrmønstret El Niño, men denne gang har vi ikke observeret El Niño-vejrforhold typisk associeret med tidligere voldsomme brande.
Den vigtigste faktor er, at Australien har oplevet de varmeste og tørreste forhold, der nogensinde er registreret på kontinentet umiddelbart før brandene.
­


Her kan du få lidt reel information om de australske bushfires og bushfires generelt

https://www.youtube.com/watch?v=z37yJm3IAQ8
29-01-2020 22:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Her kan du få lidt reel information om udviklingen på verdens plan.
Tilknyttet billede:

RE: Skovbrande29-01-2020 22:19
Klimatis
★★☆☆☆
(187)
Her er en god side Global Forest Watch:

https://fires.globalforestwatch.org/home/

Hvor man kan se er der ikke er en stigende trend i skovbrande (snare tværtimod) globalt (og de fleste steder også lokalt).

Du kan vælge geografisk område og tidsspan.

Virkelig informativ.

Check det ud og bliv beroliget
29-01-2020 22:33
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Den reelle information findes kun i den seriøse forskning.
Youtube videoer og grafer uden dokumentation er junk.
Redigeret d. 29-01-2020 22:34
30-01-2020 16:11
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Klimaforskerne har en stor interesse i at overdrive problemet. Derfor laver de den ene overdrivelse efter den anden.

Her er der en oversigt over forskellige forskere, som har forudsagt at havisen ved Nordpolen vil være smelte væk om sommeren anno 2019 eller tidligere.
Tilknyttet billede:

30-01-2020 16:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Artiklen kan læses her:

https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/5021/samtlige_profetier_om_isfrit_arktis_i_dag_er_slaet_fejl_opdateret_status_for_havsisen.html
Redigeret d. 30-01-2020 16:15
RE: Kulde i Grønland31-01-2020 14:57
John Niclasen
★★★★★
(6502)
For knap en måned siden, d. 2. januar 2020, røg temperaturen målt ved Summit Station på toppen af indlandsisen i Grønland i bund og helt ud af grafen.

En nyhed dagen efter, d. 3. januar 2020, meddelte, at det så ud til, der var sat ny kulde-rekord i Grønland, og altså indenfor det danske rigsfællesskabs grænser.

Greenland just set a new all-time record low temperature

De nævner, der blev målt -66 C, og at man venter på at få det bekræftet fra DMI.

Det burde være en begivenhed, man i Danmark ville være interesseret i. Selvom det ikke skulle være en rekord ved nærmere eftersyn, så burde denne begivenhed alligevel have en nyhedsværdi i disse tider.

Jeg har søgt i danske nyheder, hos DMI m.v., og jeg kan ikke finde det nævnt noget sted. (Måske jeg ikke har kigget grundigt nok, og måske du kan hjælpe!?)

Man kan stadig nå at se grafen på siden Summit Station / Weather.

Direkte link til grafen:
https://insite.datatransport.org/data/insite/var/plots/summitcamp/weather/combined/summitcamp-weatherstation-combined-temperature-1month.png?ts=26341283
Tilknyttet billede:

31-01-2020 18:23
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
John Niclasen skrev:


Ja, der har været et besynderligt knæk i kurven, natten imellem den 2. og den 3. januar. Det må betragtes som uinteressant i større sammenhæng.
Måske et knækket thermometer?

01-02-2020 10:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hej John

Det er rart at høre fra dig igen. Og det er interessante oplysninger som du kommer med. Den slags oplysninger bliver desværre glemt og ignoreret. Det er ligesom med oplysningerne om det lave nettomassetab, som der var på indlandsisen på Grønland i 2016/2017 og 2017/2018.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 01-02-2020 10:23
01-02-2020 10:33
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Hvorfor er en kulderekord mere interessant end 20 varmerekorder?
Dette forum har diskuteret det emne til hudløshed, og det ændrer ikke det faktum, at hele kloden langsomt opvarmes. Det er bevist igennem de sidste mange års dataset kloden rundt.
01-02-2020 10:38
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Rekorder: mens det er koldt i Grønland, måles bekymrende høje temperaturer i havet ved Antarktis.
Det er ikke let at bevare overblikket, men trenden er klar: opvarmning er igang.

Scientists in Antarctica have recorded, for the first time, unusually warm water beneath a glacier the size of Florida that is already melting and contributing to a rise in sea levels.
The researchers, working on the Thwaites Glacier, recorded water temperatures at the base of the ice of more than 2 degrees Celsius, or 3.6 degrees Fahrenheit, above the normal freezing point. Critically, the measurements were taken at the glacier's grounding line, the area where it transitions from resting wholly on bedrock to spreading out on the sea as ice shelves.
It is unclear how fast the glacier is deteriorating: Studies have forecast its total collapse in a century and also in a few decades. The presence of warm water in the grounding line may support estimates at the faster range.
That is significant because the Thwaites, along with the Pine Island Glacier and a number of smaller glaciers, acts as a brake on part of the much larger West Antarctic Ice Sheet. Together, the two bigger glaciers are currently holding back ice that, if melted, would raise the world's oceans by more than a meter, or about four feet, over centuries, an amount that would put many coastal cities underwater.
- Shoal Lawal, Climate, New York Times, Jan 29, 2020
https://www.nytimes.com/.../thwaites-glacier-melting-antarcti...
01-02-2020 11:23
UlrikePielmeier
★☆☆☆☆
(117)
Oh ja? Guess we should do something then on those volcanoes...

Tracing a chemical signature of helium in seawater, an international team of scientists funded by the National Science Foundation (NSF) and the United Kingdom's (U.K.) Natural Environment Research Council (NERC) has discovered a previously unknown volcanic hotspot beneath the massive West Antarctic Ice Sheet (WAIS).

Researchers say the newly discovered heat source could contribute in ways yet unknown to the potential collapse of the ice sheet.

The scientific consensus is that the rapidly melting Pine Island Glacier, the focal point of the study, would be a significant source of global sea level rise should the melting there continue or accelerate. Glaciers such as Pine Island act as plugs that regulate the speed at which the ice sheet flows into the sea.

The new research was published by an international team, led by Brice Loose of the Graduate School of Oceanography at the University of Rhode Island. His research was supported by an award from NSF's Office of Polar Programs, which manages the U.S. Antarctic Program.

Researchers from East Anglia and Southampton universities in the U.K., Arizona State University, the Woods Hole Oceanographic Institution, and the British Antarctic Survey contributed to the study.

Their findings were published in the June 22 edition of the journal Nature Communications.

Peter Milne, program director for ocean and atmospheric science in NSF's Division of Polar Programs, noted that the discovery adds significant information about what controls the stability of the Antarctic ice sheets.

"To model the complex processes of how the ice sheets move is a difficult, but essential thing to do if we are to understand their role in the global climate and their potential for contributing to sea level rise," he said. "This research may add a critical piece of information as we try to assemble that 'big picture.'"

The researchers first noted the volcanic activity in 2007 and verified its existence again in 2014.

Previously unsuspected volcanic activity confirmed under West Antarctic Ice Sheet at Pine Island Glacier

I original artiklen står der:

Tectonic landforms reveal that the West Antarctic Ice Sheet (WAIS) lies atop a major volcanic rift system. However, identifying subglacial volcanism is challenging. Here we show geochemical evidence of a volcanic heat source upstream of the fast-melting Pine Island Ice Shelf, documented by seawater helium isotope ratios at the front of the Ice Shelf cavity. The localization of mantle helium to glacial meltwater reveals that volcanic heat induces melt beneath the grounded glacier and feeds the subglacial hydrological network crossing the grounding line. The observed transport of mantle helium out of the Ice Shelf cavity indicates that volcanic heat is supplied to the grounded glacier at a rate of ~ 2500 ± 1700 MW, which is ca. half as large as the active Grimsvötn volcano on Iceland. Our finding of a substantial volcanic heat source beneath a major WAIS glacier highlights the need to understand subglacial volcanism, its hydrologic interaction with the marine margins, and its potential role in the future stability of the WAIS.
Redigeret d. 01-02-2020 11:26
RE: Kulde i Grønland 2-Jan-202001-02-2020 15:50
John Niclasen
★★★★★
(6502)
På dagen for den mulige kulderekord i Grønland, som beskrevet i dette indlæg, så et temperaturkort for jordoverfladen målt fra satellit ud som vedhæftet.

Link: EarthWindMap
Tilknyttet billede:

RE: Kulde i Grønland 2-Jan-202001-02-2020 15:51
John Niclasen
★★★★★
(6502)
Oppe i den øvre atmosfære ved 10 hPa (0,01 bar tryk), så det ud som vedhæftet d. 2-Jan-2020 kl. 12:00 UTC. Man ser et stort område med kulde, som strækker sig fra Nordeuropa mod øst til det nordlige Rusland henover Nordpolen og til Canada.

Kilde: EarthWindMap
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 01-02-2020 16:19
01-02-2020 16:35
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
John Niclasen skrev:
Oppe i den øvre atmosfære ved 10 hPa (0,01 bar tryk), så det ud som vedhæftet d. 2-Jan-2020 kl. 12:00 UTC. Man ser et stort område med kulde, som strækker sig fra Nordeuropa mod øst til det nordlige Rusland henover Nordpolen og til Canada.

Kilde: EarthWindMapUndskyld mig; men kan det bruges til noget?


.


01-02-2020 19:44
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
crank skrev:
John Niclasen skrev:
Oppe i den øvre atmosfære ved 10 hPa (0,01 bar tryk), så det ud som vedhæftet d. 2-Jan-2020 kl. 12:00 UTC. Man ser et stort område med kulde, som strækker sig fra Nordeuropa mod øst til det nordlige Rusland henover Nordpolen og til Canada.

Kilde: EarthWindMapUndskyld mig; men kan det bruges til noget?


.


Det kan kun bruges af skeptikere, der gerne vil vise, at CO2 teorien er forkert.
Men se de globale temperaturer: det går ikke så godt for disse skeptikere...
02-02-2020 12:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra https://www.youtube.com/watch?v=6MWwIKV3KG0

De officielle temperaturer tilbage i 1980 før nogen talte om global opvarmning seDer er altså nogenlunde den samme temperatur i 1910 som i 1980.

Men ved at manipulere gamle rådata er dette nu de officielle temperaturerGrafen her fra Klimadebatten seBliver lavet løbende hver måned ved at tilføje månedens temperaturer, dvs. de gamle data er bevaret til 'produktion' af den nye graf. Og på klimadebattens graf er varmeperioden i 40'erne stadig tydelig.

Det er jo tydelig at de officielle gamle data er manipuleret så varmeperioden i 40'erne og det umiddelbare efterfølgende fald i temperatur er udvandet og borte i den officielle kurve som gælder i dag.
Redigeret d. 02-02-2020 12:29
Side 21 af 87<<<1920212223>>>

Deltag aktivt i debatten PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data14416-05-2024 20:13
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
PART 7/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data77315-01-2017 22:49
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik