Husk mig
▼ Indhold

PART 3/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 6 af 18<<<45678>>>
14-04-2011 20:28
Theis
★★☆☆☆
(150)
Frank Lansner skrev:
Alt imens RSS og UAH satellit temperaturer er gået ned med ca 0,1 K fra feb til marts, så er GISS gået op fra 0,44 til 0,57 K.


NCDC har i dag offentliggjort deres marts-tal, der viser en temperaturanomali på 0,49C mod 0,40C i februar og 0,38C i januar.

Det tredje landbaserede temperaturindeks, HADCRUT, har endnu ikke tal for marts klar, men viste også en stigende anomali (dog beskeden) fra januar til februar.

Så de landbaserede indeks er enige om at vise stigende anomalier, mens de sattelitbaserede viser faldende.
14-04-2011 22:20
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Theis!

Landbaserede viser... njarh, lad os sige GISS/NOAA´s fortolkning af landbaserede data siger noget tilsvarende. Begge set er baseret på GHCN der i sig selv er justeret på en spøjs måde - hvilket til en vis grad gør dem til 2 sider af samme sag.

Her har Steven Goddarad vist hvor ELENDIGT GISS har gengivet marts tal for USA. Man ser skiftevis meteorologiske tal fra stationerne og så GISS (USHCN) "fortolkning" af USA tal:Theis, ville du du købe en bil af dem der har fremstillet GISS USA tal marts 2011?
Jeg tror jeg ville springe over
14-04-2011 22:40
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Vi der har fulgt grundigt med i den vældigt kolde Marts på Grønland vil nok også studse over Hr Hansens (GISS´s) fantasifulde farvelade over nordatlanten:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-04-2011 09:18
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Opdateringen kort:
Prognose for ENSO, dvs El Nino eller La Nina i stillehave siger stadig dødt løb et par måneder fremme.

Arktis is i år indtil videre er ikke prangende, men som tidligere nævnt så er havisen in selve det Arktiske ocean markant tykkere i år end de seneste par år og vi kan i princippet derfor godt se en opbremsning i årest isafsmeltning når vi når frem til sommeren og dermed skal have bugt med den tykkere is.

Solens aktivitet har som tidligere nævnt haft en gevaldig opblomstring de sidste par måneder, ligger dog bestemt stadig på et moderat-lavt niveau sammenlignet med rekord niveauet 1980-2005.

SOI ligger i noget der minder om historisk maximum, hvilket indikerer at vi givetvis ender op med en La Lina double-dib. Når prognosen jeg viser på første graf alligevel viser dødt løb er det grundet en del varmt vand i det vestlige Stillehav der trænger frem.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-04-2011 10:05
Kosmos
★★★★★
(5391)
Her har Steven Goddarad vist hvor ELENDIGT GISS har gengivet marts tal for USA...

- sammenlign evt. med denne artikel.
15-04-2011 11:23
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Theis

Her ser du impact på GISS trend fra 1998 hvis man hiver GHCN justeringer ud af GISS data:


Og pointen var, at såvel NCDC som GISS bygger på GHCN data (og justeringer) hvilket gør at de ikke er helt uafhængige. Den (ret store) del af varmetrenden der stammer fra GHCN bliver ikke mere rigtig af at flere forskellige genbruger den.
Redigeret d. 15-04-2011 11:24
15-04-2011 11:24
Kosmos
★★★★★
(5391)
sammenlign evt. med denne artikel

- som ligeledes kan læses her, med diverse kommentarer, herunder fra Pielke selv.
15-04-2011 11:57
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Har andre menneskeskabet forureningskilder indflydelse på temperaturudviklingen?

Luftforurening fra landbruget er farligt for helbredet

http://ing.dk/artikel/118289-luftforurening-fra-landbruget-er-farligt-for-helbredet#p335526

Det er følgende sætning, der har foranlediget ovenstående spørgsmål:
Det er ikke ny viden, at ammoniakfordampningen fra landbruget bidrager væsentligt til koncentrationen af partikler i atmosfæren.
15-04-2011 16:04
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Frank

Der er altså nogle gange, hvor jeg simpelthen ikke forstår, hvorfor du viser de figurer, som du vælger at vise her på Klimadebat.dk.
Ja du må undskylde, at jeg er så ligefrem i denne post, men jeg synes bare, at det er så brand-ærgeligt, at kvaliteten af det du præsenterer ikke står mål med al den tid, som du bruger på dette vigtige emne.

Tillad mig at bruge tre af dine indlæg fra igår som eksempler på det, som jeg ikke forstår, at du med din naturvidenskablige baggrund vil lægge navn til:

14-04-2011 16:51 og 14-04-2011 22:40
Her sammenligner du GISS og RSS temperaturanomalier.
Men anomalierne kan jo ikke være udregnet udfra samme referenceperiode.
GISS anomalier er udregent i forhold til 1951-80 og RSS målinger (baseret på satellit-observationer) starter først i 1979.
Sammenligningerne er dermed meningsløse!

14-04-2011 22:20
Her viderebringer du en flip-flop figur, hvor samme fejl er begået - blot med andre data. Denne gang er det NOAA/NCDC temperatur-anomalier (reference-periode 1971-2000) vist over for GISS anomalier (reference-periode 1951-1980). Altså igen en komplet meningsløs sammenligning!
Jeg synes, at det er trist, at du kritikløst viderebringer sådan en gang misvisende flip-flop grafik.

Så min bøn til dig, mig og alle andre:
Kan vi ikke her på Klimadebat.dk blive enige om - en gang for alle - at når man vil sammenligne temperatur-anomalier, så skal de være beregnet udfra samme reference-periode.
Please, please, please - det vil gøre denne debat-side, så meget sjovere og så meget mere informativ at læse...

Bedste hilsner - og på forhånd tak for hjælpen

Bo

PS: For ikke bare at komme med "brok", så har jeg også lavet en figur, hvor GISS data for Grønland er sammenlignet med DMIs stationsdata. Bemærk at referenceperioden for både GISS og DMI-data er 1961-90.
GISS data fås fra: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/
DMI data fås fra: http://www.dmi.dk/dmi/index/gronland/vejrarkiv-gl.htm
Tilknyttet billede:

RE: Svindel og skæbnens ironi....15-04-2011 17:22
kfl
★★★★★
(2167)
Det er min erfaring, at mange klimaskeptikere snyder med data ved en skæv udvælgelse, ved tilpasninger af data eller simpelhen ved ikke at sætte sig ind i tingene.

De mest kendt eksempler er Moncton, Mörner, Muller, Svensmark, Lomborg, Whatsupwiththat, etc ja der er også nogle på denne side, som kan klassificeres på denne måde.

I mange tilfælde dokumenterer de ikke de data de bruger, således at andre ikke kan chekke deres analyser.

Hvad er der i vejen med, at man samtidig med en graf at danne et excelregenark med de data, man har benyttet til en sådan graf ?

Uanset hvem man er, er der mange fejlkilder ved at læse data, ved at behandle data , ved at forstå data og ved at konkludere ud fra data. Derfor er det en god ide med en form af dokumentationsstandard således, at andre kan chekke én. Jeg har et eksempel, hvor jeg foretog en læse fejl og blev korrekt korrigere af Kosmos kun fordi jeg havde angivet en præcis reference og denne reference blev chekket..

Det er lidt af skæbnens ironi, at kunne skrive dette om Klimaskeptikerne, idet de mange år hævdede at klimaforskere holdt data tilbage eller foretog ikke retfærdiggjort ændringer af data samt at de direkte svindle med data jf. de hacked e-mails og hjememsiden HidetheDecline .

Medens klimaforskerne gør store bestræbelser på at offentliggøre data, halter klimaskeptikerne langt bag efter. Mon ikke dette skyldes at de svindler med data for at modbevise AGW ?

Hvad jeg ikke vil anfægte, at man ud fra klimaforskningen kan udlede vidt forskellige holder til, hvad man skal gøre/om man skal bekæmpe den globale opvarmning. Det er en politisk vurdering.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
15-04-2011 17:42
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære kfl

Jeg synes, at dit forslag om en fælles dokumentations-standard er rigtigt godt:

Derfor er det en god ide med en form af dokumentationsstandard således, at andre kan chekke én. Jeg har et eksempel, hvor jeg foretog en læse fejl og blev korrekt korrigere af Kosmos kun fordi jeg havde angivet en præcis reference og denne reference blev chekket..

Hvis vi alle husker lige at bruge et minut eller to på at komme med referencer - gerne i form af links, så vil de fejl, som jo altid opstår, ligegyldig, hvor grundig man prøver på at være - være meget nemmere at opdage for alle vores venlige med-bloggere


Bedste hilsner
Bo
15-04-2011 19:36
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Kære Bo!

Jeg ville naturligvis aldrig sammenligne RSS og GISS direkte grundet forskellig basis periode.

I mit indlæg 14/4 16.51 skrev jeg:
"Alt imens RSS og UAH satellit temperaturer er gået ned med ca 0,1 K fra feb til marts, så er GISS gået op fra 0,44 til 0,57 K."


Altså POINTEN er selvsagt, at RSS DYKKER 0,1 K mens GISS STIGER 0,13 K i samme periode. Dét er pointen, ikke at GISS absolut set ligger på et højere niveau - det siger jo ikke noget om noget.

I rigtigt mange indlæg har det handlet om TRENDS i data ikke deres indbyrdes placering der selvsagt afhænger af ref. perioden.

bedste hilsner, Frank
Redigeret d. 15-04-2011 19:39
15-04-2011 19:43
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Havis tykkelse PIPS2 15 apr seneste år.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-04-2011 20:02
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Marts 2011 havde den næstlaveste isudbredelse siden satellitmålingerne begyndte i 1979. Og beregninger viser, at isvolumnet for årstiden nu er lavere end nogensinde.

Rasmus Tonboe påpeger dog, at der ikke er nogen sammenhæng mellem udbredelsen af isen i vinterperioden og så den efterfølgende sommers udbredelse. I alt fald ikke i de 30 år forskerne har satellitdata fra.

Den større mængde tynd vinteris i forhold til tyk polaris har imidlertid store konsekvenser for det samlede volumen af havis.

"Modelberegninger viser, at isvolumet i Arktis er faldet med 3.500 kubikkilometer pr. 10 år. Beregningerne viser også, at netop ismængden i vinteren 2010/2011 var rekordlav", slutter Rasmus Tonboe.


Kilde: DMI: Lav arktisk isudbredelse og rekordlille isvolumen før smeltesæsonen 2011 (15/4-11)
15-04-2011 20:13
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Rick!

Din kilde skriver:
"Rasmus Tonboe påpeger dog, at der ikke er nogen sammenhæng mellem udbredelsen af isen i vinterperioden og så den efterfølgende sommers udbredelse. I alt fald ikke i de 30 år forskerne har satellitdata fra."


Jeg synes det er at stramme den lidt, men jeg er dog helt enig i at selv med en betragtelig is mængde, så kan blot èt års vind blæse hvad nok så meget vinter havis ned i Atlanten. Derfor vil jeg ikke vove at spå ret meget om sommerens minimum. Det kan gå alle veje. Alle parter kan blive "overraskede".
Redigeret d. 15-04-2011 20:14
15-04-2011 20:42
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Indrømmet, her lidt letkøbt grafik, håber det er tilladt ikke at være 100% alvorlig altid:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

15-04-2011 20:44
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Men alligevel:

Når vi kommer til sommer minimum, så er det primært forhold i selve det Arktiske hav der er afgørende, så jeg vil bestemt være optimist mht dette års is minimum

Citat Frank L. (ovenfor)
15-04-2011 21:28
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Rick, jam jeg er da optimist mht dette års minimum-isareal. Men man kan aldrig vide.
Herunder er isarealet umiddelbart før det store dyk i 2007 der førte til rekord minimum. Så selv om der måske er en anelse mere havis som udgangspunkt i år, så kan man aldrig vide.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-04-2011 21:29
15-04-2011 21:35
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Der er fundet materiale i iskernerne der indikerer at det engang var meget varmt i Grønland:

http://www.glar.gl/skov.jpg
......................


Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
15-04-2011 22:38
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Frank

Nu forstår jeg slet ikke noget - det du skriver i din post 15-04-2011 19:36 er da faktuelt forkert:

Jeg ville naturligvis aldrig sammenligne RSS og GISS direkte grundet forskellig basis periode.

I din post 14-04-2011 16:51 viste du jo nedenstående figur (som jeg gengiver med tungt hjerte - og passende advarsel).
Figuren har endda streger på der forbinder område efter område - så du sammenlignede jo netop GISS og RSS - endda i høj detalje!

Men jeg er glad for, at du selv mener, at det er helt hen i vejret at lave den sammenligning - så er vi da enige om substansen.

Bedste hilsner
Bo
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-04-2011 22:40
15-04-2011 23:13
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
OK, Nu er jeg med på hvad du mener Bo, pyha.

Sagen er, forskelle i disse reference perioder normalt normalt ikke giver udslag i mere end måske 0,5 K - når vi snakker disse lange reference perioder på typisk 30 år.

Derfor giver det udmærket mening at vise disse områder med adskillige graders forskel som jeg gør. Jeg viser jo kun tilfælde med adskillige graders forskel, altså mange gange mere en evt. støj i forbindelse med forskellig ref periode.

Jeg ville netop aldrig vise en forskel med kun ét farvetrin i forskel eller lignende - simpelthen fordi små udsving kan skyldes ref periode.

Og havde jeg haft en grafik fra RSS med helt samme ref periode, så havde jeg selvsagt foretrukket den.

Men, Bo, hvis du mener at min sammenligning intet fortæller til trods for at der ofte vises mange graders forskel så må jeg erklære mig uenig.

Eksemplet med Grønland eller USA ovenfor viser ret tydeligt at We have a problem Houston. (Jeg bilder mig ind, at hvis dette ikke lige havde være klimadebatten, så ville alle have kunnet se problemet...?)

Jeg lavede en gang tidligere en compare , og her galdt det SST:


Og i dette tilfælde var compare lidt mere tyndbenet.

Hvad jeg ikke vidste var, at NOAA´s SST grafik som jeg husker det er baseret på en reference periode på blot 8 år ! Ikke en gang 8 sammenhængende år.

Disse 8 år havde f.eks super kolde farvande faktisk med havis nord for Norge! Således kan NOAA ever after fremvise at farvandet Nord for Norge er glohedt hvert år i forhold til "normalen".

Men spørgsmålet er måske så om ikke NOAA burde vælge sig en mere jævn 30 års periode??


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 15-04-2011 23:17
16-04-2011 00:11
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Tak for forklaringen Frank!

Når du nu skriver følgende, så begynder jeg at forstå din tilgangsvinkel:

Sagen er, forskelle i disse reference perioder normalt normalt ikke giver udslag i mere end måske 0,5 K - når vi snakker disse lange reference perioder på typisk 30 år.

Det betyder dog ikke, at din antagelse er korrekt.

Tag fx. Jakobshavn på Grønland. Middel-temperaturen 1891-1920 var -5.9C, mens middel-temperaturen 1921-1950 var -3.7C.

En forskel på to på hinanden følgende 30-års perioder på 2.2 K.

Så en sammenligning af Jakobshavn anomalier med udgangspunkt i disse to forskellige perioder ville betyde en forskel på op til seks farvetrin i en GISS-figur!

Derfor vil jeg bare endnu engang - i al mindelighed - bede dig indtrængende om ikke mere at lave disse meningsløse anomali-sammenligninger baseret på forskellige reference-perioder - please.

Bedste hilsner
Bo
Redigeret d. 16-04-2011 00:13
16-04-2011 13:04
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Frank

For lige at slå helt fast, hvorfor jeg mener, at dine og Steven Goddards sammenligninger af anomalier er misvisende og meningsløse, så har jeg lavet nedenstående figur, hvor jeg sammenligner GISS anomalier med GISS anomalier...
Figuren viser altså nøjagtigt de samme data blot sat i forhold til de to forskellige reference-perioder anvendt i flip-flop plottet vist i din post 14-04-2011 22:20.

Jeg har fremhævet tre områder, hvor der opstår "signifikante uoverens-stemmelser", når man beregner anomalier udfra de selvsamme data i forhold til hhv. 1951-1980 og 1971-2000 temperatur-midler. Dette er selvsagt det rene nonsens at gøre, men det illustrerer forhåbentligt min pointe?!

GISS data fås fra: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/

Bedste hilsner
Bo
Tilknyttet billede:

16-04-2011 13:27
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Super cool USA-illustration - spot on. 10 points!!

"Din side" af debatten savner virkeligt din tilstedeværelse nogle gange.

Jeg har i mellemtiden gridded forskel i GISS / RSS for Grønland fra de tidligere illustrationer.

Forskelle tager sig ud som følger i K - CA!


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-04-2011 13:35
16-04-2011 13:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
- og hvad vil jeg sige med ovenstående?

Jo: Der er ingen forskel i ref periode der når problemet her til anklerne.

Du har fundet en situation med en ref-relateret forskel i data på op til max 2,2 K ved at søge helt tilbage i 1800 tallet og frem efter. Og uanset denne anstrengelse, så er forskelle for Grønland så store, ref-problemtiken bare ikke slår til.

Nej, problemet er selvsagt at GISS bare ikka bruger stationer andre steder end de små byer på randen af Grønland, men slet ikke i det store indland der tydeligvis viser en helt anden kold historie end hvad GISS får med.

Selv når du ændrer ref perioden som du gør ovenfor så ændret intet.
Eller, det vil sige, forskelle i Nord Grønland bliver en anelse mindre mens forskelle mod syd bliver tilsvarende større.

Men non the less, jeg vil prøve at sammenligne med en bedre ref periode i de tilfælde hvor det er muligt. Men er det ikke muligt, så kan forskellige sammenligner altså bestemt have relevans endda.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Redigeret d. 16-04-2011 14:06
16-04-2011 14:06
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Frank

Tak for Grønlands-illustrationen (selvom links til data ville have været rart).

Jeg er i øvrigt enig i det du skriver:

Nej, problemet er selvsagt at GISS bare ikka har stationer andre steder end de små byer på randen af Grønland

GISS ekstrapolationer indover Grønlands indlandsis er selvfølgelig ikke konkurrencedygtige med egentlige satellit-baserede målinger.

Mht. dit udsagn:

Men non the less, jeg vil prøve at sammenligne med en senere ref periode i de tilfælde hvor det er muligt.

Så er jeg faktisk så godt som tilfreds - for det betyder, at du for fremtiden ikke mere behøver at vise os figurer, hvor GISS temperaturer indgår og ref-perioden afviger.
Hvis du følger mit link fra forrige post, så vil du se, at man selv helt frit kan vælge basis-periode når man plotter GISS-data. Super service fra forskerne bag GISS, så det er ikke spor svært at lave konsistente sammenligner, hvis blot man netop prøver...

Bedste hilsner - og tak!
Bo
16-04-2011 14:16
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Kære Bo!

Du skriver: "selvom links til data ville have været rart"
Aerm, data står jo på figuren? Jeg er ikke helt med.

Jeg skrev "CA" fordi jeg blot har sammenlignet CA -CA. Men det er godt nok til at vise problemet:

(PS: GISS 2-4 har jeg sat til 3, GISS 4 - 9,9 har jeg sat til 5)

Bedste hilsner, Frank


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-04-2011 14:18
16-04-2011 14:22
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
BO: "GISS ekstrapolationer indover Grønlands indlandsis er selvfølgelig ikke konkurrencedygtige med egentlige satellit-baserede målinger."Og det er helt rigtigt opattet: Hvis det er muligt at skubbe ref perioden som tilfældet med GISS, så er det selvsagt klart at foretrække. Jeg havde simpelthen ikke den mulighed inde på lystavlen, så det er super at du nævner det.
16-04-2011 15:41
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
-HVIS HVIS at det er GISS det grundet manglende stationer på Grønland har taget fejl på Grønland, har det så nogen som helst impact på globale temperaturer?

Hvis fejlen måtte være ca 3 - 3,5 K for Grønland..?
Well, lidt kvalitativ hovedregning, som jeg husker det er Grønland 2,1 mio kvm2. Jorden er vist 510 mio kvm2. Således har en evt. fejl i GISS data her impact på CA 0,06-0,07K på globale temperaturer.

Altså hvis der er et problem her så skulle GISS stigningen reduceres
fra
feb 0,44 -> mar 0,57 : 0,13K
til
feb 0,44 -> mar 0,5 : 0,06 - 0,07K

Og problemet er måske større, idet temperaturer fra NordØst Grønland kunne se ud til at projiceret ud over havet mod Svalbard af GISS?
Nå, det må jeg tjekke ud later :-)
Redigeret d. 16-04-2011 16:03
16-04-2011 17:18
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Frank

Min lommeregner siger mig, at 3.5 K gange 2.1 mio km2 divideret med 510 mio km2 kun er 0.014 K.

Hvis man ikke er vild med den ekstrapolations-metode, som GISS anvender, så kan man i øvrigt sammenligne med HadCRUT3 globale data, hvor områder uden tilstrækkelig datatæthed simpelthen udelades.

HadCRUT3 data kan downloades fra:
http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut3/

Mht. links til data vist på din Grønlands-figur, så mente jeg bare at et par links til dine kilde-data (RSS og GISS) ville være rare for dine medbloggere at have.
Men jeg kan nu forstå, at du simpelthen bare har aflæst de to figurer sådan cirka - og dermed ikke har haft fingrene nede i de griddede data, som figurene bygger på?
I givet fald kunne du jo give links til de hjemmesider, hvor du får de to figurer fra...

Bedste hilsner
Bo
16-04-2011 20:08
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Sikke en kedelig lommeregner du har, Bo


Et spørgsmål:

CRU har som jeg har forstået det mistet originale temperatur data i forbindelse med en flytning i 1980´erne.

- Hvordan kan de så idag justere på data? Hvis man ikke kender originale data, og (eftersom man ikke kan genskabe dem) heller ikke er bekendt med hidtidige justeringer, hvordan kan man så justere på disse data den dag idag??Jeg ville virkeligt blive glad hvis du kunne prøve at svare på dette, Bo (eller andre).

Bedste hilsner, Frank
17-04-2011 00:12
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Frank

Mht. data anvendt af CRU, så har CRU redegjort for deres praksis til Muir Russells undersøgelse (min fremhævning):

Station data for CRUTEM3 holds metadata as a header line for each station (WMO identification number; latitude; longitude; altitude; station name; start year; end year; source code; year of first good data). More detailed information on the circumstances of each station and the homogenisation corrections applied are documented in a series of published reports (TR017, TR022, TR027). Later improvements to the data are documented in the scientific literature (Jones and Moberg, 2003;
Brohan et al., 2006). While this variety of sources does not provide a convenient single document of the processing involved, the chain of documentation is complete.

Se side 70 i deres redgørelse: http://www.cce-review.org/evidence/Climatic_Research_Unit.pdf

Så der er altså dokumentation over de foretagede homogeniseringer.

Jeg har jo arbejdet sammen med Phil Jones - og gør det stadig. Han er efter min opfattelse meget omhyggelig med sin forskning og har gennem de seneste 30 år gjort en stor indsats for at få de forskellige meteorologiske institutter rundt omkring i verden til at digitalisere og homogenisere de gamle vejrobservationer.
Heldigvis er Phil Jones kommet ovenpå igen efter at have været plaget af dødstrusler i forbindelse med den såkaldte Climategate - se fx:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7017905.ece

Jeg må indrømme at den måde Phil Jones er blevet behandlet på til stadighed kan få mig til at overveje, om jeg ikke bare skulle lade klimaforskningen passe sig selv og finde et mere roligt forskningsfelt at kaste mig over...

Nå, men tilbage til dit spørgsmål, når "nye" gamle serier bliver tilvejebragt og digitaliseret - eller eksisterende serier bliver forbedret af de ansvarlige meteorologiske institutter, så prøver Phil Jones m.fl. altid på at opdatere CRUTEM3 og dermed HadCRUT3 med de nyeste data.
Sådanne opdateringer har selvfølgelig størst effekt, i de perioder, hvor CRUTEM3 er baseret på færest data - dvs. før 1890, som den figur du viser fint illustrerer.

Bedste hilsner
Bo
17-04-2011 08:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Kære Bo,

Flere gange før selve "climate gate" nov 2009 i diskussioner med CBH kom jeg ind på at netop Hadcrut data som jeg opfattede det generelt var mindst omgæret af mistilid - i sammenligning med f.eks GHCN, GISS, NOAA - produkter. Så jeg blev lidt overrasket over at CRU på den måde blev epi-centret i climate gate.

Måske var det deres rolle i forbindelse med de historiske temperatur data der mest bragte dem i søgelyset?

Nå, anyways: Hvordan kan CRU have overblik over de foretagede homogeniseringer uden at være i stand til at frembringe uhomogeniserede data?
Snakker vi begge om de oprindelige temperatur data op til ca 1980? - De data som CRU selv har meldt ud ikke kan genskabes efter flytning?

Bedste hilsner, Frank
17-04-2011 10:49
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Frank

Du spørger igen:

Hvordan kan CRU have overblik over de foretagede homogeniseringer uden at være i stand til at frembringe uhomogeniserede data?

Ud over i rapporten forfattet af CRU, som jeg citerede ovenfor, så står der følgende på CRUs hjemmeside http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/availability/:

Data storage availability in the 1980s meant that we were not able to keep the multiple sources for some sites, only the station series after adjustment for homogeneity issues. We, therefore, do not hold the original raw data but only the value-added (i.e. quality controlled and homogenized) data.

Så selvfølgelig kan CRU gå baglæns og genskabe uhomogeniserede data, men hvis der er mere end en enkelt kilde til deres data fra en given station har de ikke altid gemt alle kilderne - og det er jo selvfølgeligt ærgeligt, men altså en konsekvens af de data-lagrings begrænsninger, som man sloges med for 30 år siden.
Alle kildedata burde dog være tilgængelige hos de forskellige nationale meteorologiske institutter - CRU foretager jo ikke selv vejrobservationer, så de producere ikke egentlige originaldata.

Der står yderligere på CRUs hjemmeside, at det som evt. er forsvundet under flytning er nogle af deres kontrakter med nationale meteorologiske institutter (NMS):

Since the early 1980s, some NMSs, other organizations and individual scientists have given or sold us (see Hulme, 1994, for a summary of European data collection efforts) additional data for inclusion in the gridded datasets, often on the understanding that the data are only used for academic purposes with the full permission of the NMSs, organizations and scientists and the original station data are not passed onto third parties. Below we list the agreements that we still hold. We know that there were others, but cannot locate them, possibly as we've moved offices several times during the 1980s. Some date back at least 20 years.

Nogle af kontrakterne er dog gemt og gjort tilgængelige her:

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/availability/agreements.pdf

Bemærk, at det er disse kontrakter, der eksplicit forbyder CRU at videregive data til tredjepart - og dermed at gøre data frit tilgængelige. En praksis som de national meteorologiske institutter heldigvis er ved at gå bort fra.

Bedste hilsner
Bo
17-04-2011 20:01
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
kære Bo!

Du skriver : " hvis der er mere end en enkelt kilde til deres data fra en given station har de ikke altid gemt alle kilderne "

Og den sætning ser jeg som den centrale i forhold til mine spørgsmål.

Så altså, de kan ikke ud fra deres kendte homogeniseringer gå tilbage fordi nogle af stationerne er opdelt på flere serier.

Således kunne det til en vis grad give mening at de idag kan justere på data trods mangel på original data?

Dog burde de kunne udlevere "Anti-homogeniserede" data fra stationer uden flere serier - og fra de stationer hvor data stammer fra flere serier, da kunne de dog stadig udlevere én samlet serie uhomogeniseret serie. Det kunne de i hvert fald tilbyde. Det ville i dén grad være bedre end ingenting.

Og data efter ca 1980 - da de mistede data - ligger de jo så inde med intakt og kunne udlevere ligeså.

Og for at vise deres gode vilje, kunne de starte med at levere data fra de mange mange lande hvor der ingen rettighedsproblemer er, dernæst udlevere i takt med tillladelser.
?

Bedste hilsner, Frank
Redigeret d. 17-04-2011 20:02
17-04-2011 22:30
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Sea Levels...

Efter at Jason/topex sea level data pludseligt ikke blev opdateret som normalt på colorado univ. site - opdateringen indtil videre ca 2 mdr senere end normalt - så har en blogger selv lavet den opdaterede udgave:


http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/04/romanm_slensemble_annotated.png

Jeg har ikke gennemgået selv om alt er korrekt etc....
17-04-2011 22:46
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Her er Avisos udg:
19-04-2011 23:44
Theis
★★☆☆☆
(150)
Frank Lansner skrev:
Hej Theis!

Landbaserede viser... njarh, lad os sige GISS/NOAA´s fortolkning af landbaserede data siger noget tilsvarende.
[...]
ville du du købe en bil af dem der har fremstillet GISS USA tal marts 2011?
Jeg tror jeg ville springe over


Hej Frank

I januar var der her på klimadebat også en debat om GISS med en hel del GISS-bashing. I den forbindelse viste jeg en figur, der dokumenterede en omend meget stor overenstemmelse mellem de landbaserede temperaturmålinger og de satellitbaserede, når man fjerner støjen og ser på et 133 måneders løbende gennemsnit. I hvert fald når man anvender samme referenceperiode for alle serierne


Kan vi ikke blive enige om, at I det store billede, er der stor enighed mellem de forskellige temperaturmålinger? (selvom de naturligvis kan opføre sig lidt forskelligt i de enkelte måneder - fx hvor gode de er til at håndtere ENSO-skift)
Kritikken af lige netop GISS er derfor ikke specielt relevant, når alle temperaturserierne viser det samme.

HadCRu har nu også offentliggjort deres tal for marts, der ligesom GISS og NCDC viser en lille stigning i temperaturanomalierne. Alle tre serier har registreret en stigning i temperaturanomalien på 0,11C fra januar til marts. GISS temperaturer i marts er altså helt igennem mainstream.

God påske

Theis
19-04-2011 23:51
Theis
★★☆☆☆
(150)
Den gode overensstemmelse mellem de forskellige temperaturserier kan også ses i denne DMI-nyhedshistorie fra i går.
20-04-2011 12:26
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Theis

Jeg må indrømme, at jeg ikke har en god forståelse for forskellene mellem de forskellige temperaturserier.

Det ville være en gode ide, hvis nogen med en faglig indsigt kunne skrive om dette emne. Du kunne være skriverier på tre niveauer:

1) Basis:
Målgruppe: Alle.
Et letlæst elmentært og kortfattet

2) Middel:
Målgruppe: Kilmanørder
Lidt flere detalje, men så lægmand stadigvæk kan forstå

3)Avanceret:
Målgruppe: forskere og personer...
Mange detaljer med link til datasæt og dokumentation..


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Side 6 af 18<<<45678>>>

Deltag aktivt i debatten PART 3/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data19614-07-2024 20:53
PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data344101-05-2024 13:03
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik