Husk mig
▼ Indhold

PART 4/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 6 af 12<<<45678>>>
12-06-2012 23:43
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
SRJ skrev:
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Du glider let og elegant af på, at CO2-teorien påstår, at der en årsagssammenhængen mellem stigende temperaturer og stigende CO2-indhold pr. ppm, hvilket netop ikke underbygges, når der ses på temperatur- og CO2 udviklingen over en længere årrække.


Nej jeg gør netop opmærksom på at der er andet end CO2 der påvirker temperaturen, og når ikke man tager højde for disse andre faktorer så er det sværere at se signalet fra CO2 - især på kort skala, hvor aerosoler bogstaveligt har skygget for effekten af CO2 i de senere år.

Men helt simpelt så kan du jo prøve at udregne korrelationen mellem CO2-koncentrationen i atmosfæren og den globale temperatur siden 1958. Den er ret høj kan jeg afsløre.
Det afslører at temperatur og CO2 hænger sammen. Når man samtidig kan vise at den ekstra CO2 stammer fra humane aktiviteter, og ikke fra udledning fra oceanerne pga. øget temperatur, oceanerne+ naturen optager faktisk CO2 så stigningen i koncentrationen er kun ca. 58% af udledningerne, se:
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ef200914u

Så kan kausaliteten nærmest kun gå en retning:
Mere CO2 -> højere temp


En korrelation mellem stigning i temperatur og stigning i CO2 pr. ppm er netop et af de punkter som kronikskribenten henviser til med bemærkningen om, at en sådan korrelation ikke nødvendigvis også medfører en årsagssammenhæng, og slet ikke når der samtidig ikke er tidsmæssig sammenfald mellem stigningen i CO2 og stigningen i temperatur.
Du glider også let og elegant af på, at CO2 ikke blot er CO2, men en lang række af "drivhusgasser" omregnet til CO2- ækvivalent.


Hvis det var i kronikken har jeg overset det. Jeg er dog temmelig sikker på at de tal som for CO2-koncentrationen som måles på Mauna Loa eksempelvis er ren CO2. Her er hvad NOAA skriver om målingerne:
"The last four complete years of the Mauna Loa CO2 record plus the current year are shown. Data are reported as a dry air mole fraction defined as the number of molecules of carbon dioxide divided by the number of all molecules in air, including CO2 itself, after water vapor has been removed. The mole fraction is expressed as parts per million (ppm). Example: 0.000400 is expressed as 400 ppm. "
Kilde:
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
Det kan jeg ikke forstå på andre måder end at målt CO2 rent faktisk er CO2.

De emissionsdata fra CDIAC som vises her på siden er såvidt jeg kan se også kun baseret på afbrænding af fossile brændsler:
http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/overview_2008.html


Hvilke data snakker du om?

Jeg ved udemærket at man ofte omregner andre gassers bidrag til drivhuseffekten til "equivalent CO2" - det er for nemmere at kunne medtage disse gassers effekt på temperaturen.


Du henviser til nogle målinger af CO2 pr. ppm i atmosfæren, men jeg har ikke i materialet kunne finde grundlag for, at der kun er tale om CO2 og ikke CO2-ækv., som er det Kyoto-aftalen omhandler - jeg kan således ikke forestille mig, at IPCC, der bygger oven på Kyoto ikke bruger samme opgørelsesmetode.

http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR213.pdfEt er, at jordens klima ikke er og nok aldrig har været i balance, noget andet er at netop den indbyggede ubalance i jordens klima ikke se genskabt i de udførte forsøg med CO2 og andre drivhusgassers indvirkning på klimaændringer. Forsøg udført i en lukket glaskasse kan ikke bare overføres til klimaindvirkninger i et uendeligt rum.


CO2's effekt kan påvises direkte ved målinger af stråling i atmosfæren - se mit forrige indlæg for henvisning til forskningen.


Er det nu rigtig, eller er det også målinger på CO2-ækv. ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
12-06-2012 23:46
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Kosmos skrev:
Var der nogle andre, der fik fat i min pointe omkring den forøgede varmekapacitet, og at det er argument for, at max-temperaturen vil falde ved mere CO2 i atmosfæren...

- for mit vedkommende ja, i hvert tilfælde kvalitativt!
Men der er jo andre egenskaber ved CO2 (mfl.), der trækker modsat - så jeg er da umiddelbart tilbøjelig til at mene, at øgningen i varmekapacitet kvantitativt (som bidrag til den samlede forcerings-effekt) er 'nær-negligibel'!?

Min logik er flg.:

I Jordens afstand til Solen er strålingsfluxen fra Solen ca. 1.361 W/m^2. Ved at benytte Stefan-Boltzmans lov F = sigma T^4, beregnes dette til en temperatur på ca. 394 K eller 120 C. Dette er den temperatur, man kan forvente at måle i direkte sollys uden atmosfære i Jordens afstand til Solen.

Astronauters dragter er bygget til at operere i temperaturer på mellem -250 F (-157 C) og 250 F (121 C).
Se: Facts About Spacesuits and Spacewalking

Dette er ekstreme temperaturer i forhold til de temperaturer, vi måler ved jordoverfladen på Jorden. Og uden for atmosfæren opnås disse ekstreme temperaturer over kort tid. Astronauten er ikke nødt til at vende den samme side til Solen i timevis, før temperaturen på 120 C indtræffer. Og det samme i skyggen før -157 C indtræffer. I princippet kunne det vel blive endnu koldere i skyggen. De koldeste temperaturer målt i Solsystemet er i kratere på Månens nordpol i permanent skygge, hvor man har målt 26 K (-247 C).
Se: Moon Seasons

Et andet sted angives temperaturen på Månen til at svinge mellem -193 C og 111 C: Moon ABCs Fact Sheet

Dvs. uden atmosfære, som når en astronaut foretager rumvandring, eller med næsten ingen atmosfære, som på Månen, er minimum-temperaturen lavere og maksimum-temperaturen højere end på Jorden med den atmosfæren, vi nu har. Max-temperaturen vil altså falde, hvis man går fra stort set ingen atmosfære, og dermed ingen 'drivhuseffekt' til den atmosfære, vi har.

Dette kan i princippet ske på mindst to måder:

1) Max-temperaturen kan falde til et minimum og derefter stige, efterhånden som der kommer mere atmosfære og mere 'drivhuseffekt', eller
2) max-temperaturen kan falde til nuværende niveauer, vi måler på Jorden, og fortsat falde, hvis vi tilføjer mere 'drivhuseffekt'.

Den mest grundige analyse af 'drivhuseffekten', jeg har fundet, som jeg henviste til tidligere: Climate Change, A Fundamental Analysis of the Greenhouse Effect by John Nicol
forklarer meget godt, hvordan tilbagestrålingen fra atmosfæren til jordoverfladen er meget lille, da eksiterede 'drivhusgasser' fortrinsvis kommer af med energien igen ved kollisioner. Spørgsmålet er, hvilke af mine to forslag, der er det rigtige. Og det skal der jo nok en grundigere analyse til at bestemme.

(Det er lidt besværligt at forklare på tekst i et forum som her, men jeg håber, du kan følge mig.)
13-06-2012 00:14
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Boe, der er nogle steder hvor du er lidt galt afmarcheret:

1) CO2 er den for tiden dominerende antropogene drivhusgas, og det er derfor altid den der er i rampelyset. CO2-indholdet i atmosfæren bliver målt og rapporteret i ppm CO2 men en masse andre drivhusgasser bliver også målt og afrapporet som f.eks. ppm methan, eller hvad det nu kan være. Disse gasser har alle sammen forskellige egenskaber (primært forskellige absorptionsbånd) og i moderne klimamodeller bliver de i udregningerne behandlet hver for sig.

2) Det viser sig, at til en ret god tilnærmelse kan man "oversætte" de andre gassers egenskaber til CO2. Dvs. gas X har en 5* så kraftig effekt som CO2 og 1 kg af gas X kan derfor omregnes til 5 kg "CO2-ækvivalent". -Den slags oversættelser er vældigt praktiske hvis man skal holde diskussionen relativt simpel, som politikerne godt kan lide det, men man skal selvfølgelig holde sig for øje at de finder sted og det er da beklageligt hvis det rundt omkring ikke har været skrevet tydeligt nok til ikke at forvirre!

-Angående sammenhængen mellem CO2 og temperatur, så er det selvfølgelig rigtigt at korrelation ikke er det samme som årsagsammenhæng. Heldigvis er det da heller ikke bare denne simple observation, som hele klimavidenskaben hviler på...den moderne forståelse af sammenhængen er en solid konstruktion, der hviler på mange stolper: Observation af ind&udstråling fra Jorden, nøjagtige målinger af absorptionsspektre, udregninger af strålingsbudgettet og selvfølgelig også avancerede modelberegninger. Det er igennem disse mange forskelligartede undersøgelser at klimaforskerne i dag er nået frem til, at øget CO2-indhold leder til en opvarmning.

Angående sammenhængen mellem temperatur og CO2-indhold er der som skrevet af SRJ ovenfor ingen klimaforsker der ville forvente at sammenhængen var simpel. -Der lægges en (i starten) svag og ikke-lineær trend til et virkeligt kompliceret og støjet signal (den globale temperatur/energi-indholdet i atmosfæren og oceanerne). Kvalitativt vil man derfor forvente et temperatur-signal der målt over lange tidsrum (årtier) er stigende, men som i kortere tidsrum sagtens kan være konstant eller endog faldende -- om sådanne intervaller er "i modstrid" med teorien om global opvarmning er der RET svært at sige ud fra en simpel, visuel sammenligning, men kræver en statistisk solid sammenligning mellem modelforudsigelser og observationer. Som SRJ også har beskrevet, er temperaturudviklingen i det seneste årti fint indenfor den variation man ville forvente i det generelle signal.
13-06-2012 12:33
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Problemet er, at det er en for simpel forklaring i forhold til, hvad der sker i virkeligheden. Hvis kun stråling blev absorberet af 'drivhusgasser' og senere re-emitteret i en vilkårlig retning (halvdelen nedad), så ville energien jo ikke gå til at opvarme atmosfæren.

I virkeligheden sker der det, at efter absorption bliver energien overført til andre molekyler i atmosfæren ved kollision. Det er fordi tiden mellem kollisioner er meget kortere end tiden for spontan emission.

Se f.eks.: Climate Change, A Fundamental Analysis of the Greenhouse Effect by John Nicol

Det er ok, at du ikke har helt på plads, hvad der præcist sker. Det er der ikke ret mange, der har. Hvad der derimod ikke er ok, er din nedladende holdning overfor mig og andre, der tillader sig at stille spørgsmål ved disse ting.


Jeg kender udmærket til kollisioner mellem molekyler og har læst og hørt alle forklaringerne som i din (udmærkede) henvisning +100 gange. Min ovennævnte forklaring var en simpel grundlæggende skolebogsversion 1.0 af drivhuseffekten, og selvfølgelig får den ikke version 2.0-forhold som molekylære kollisioner med. Din forklaring er også "for simpel", da den ikke kommer ind på version 3.0-forhold som f.eks, at effekten er logaritmisk aftagende , at det hænger sammen med en fotons energis sandsynlighed for at befinde sig tæt på et molekyles absorptionsspektrum - og sådan kunne vi blive ved.

Men dine gentagne spørgsmål om "teoretiske argumenter mod drivhuseffektens eksistens" overså det helt fundamentale i forskellen mellem jordens ind- og udstrålingsspektrum ifht. gassernes absorptionsspektre - dvs. for at kunne tro på den slags skal man være uvidende omkring teoriens grundlag helt på niveau 1.0.

Og på den måde underbygger du sådan set bare mine indvendinger: Når du nu åbenbart udmærket forstår teorien på et meget højt niveau, så kan du jo netop ikke undskylde dig med uvidenhed omkring noget så enkelt som strålingsabsorption, vel? Hvorfor stiller du så alligevel så forbløffende dumme spørgsmål til niveau 1.0, når du udmærket ved bedre?

For mig at se tydeliggør det netop blot, at du er så forhippet på at benægte og bortforklare den menneskeskabte opvarmning, at du enten bliver blind overfor noget enkelt, du burde kunne indse, eller også bevidst spreder forvirring. Den slags har intet med videnskabelig nysgerrighed eller fonuftig debat at gøre, men er tværtimod et forsøg på at gøre det sværere for folk at nå til korrekte konklusioner. Den eneste forventelige reaktion på den slags er bastant afvisning - og jo, det er også den helt almindelige reaktion i videnskaben. De svar, du har fået, er præcis så høflige, som du på nogen måde kunne forvente.

Du må som sagt finde et konsistent argument, du selv tror på, og argumentere sammenhængende for det. Ellers må du bare finde dig i folks (berettigede) foragt.
13-06-2012 18:54
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kristoffer Haldrup skrev:
Boe, der er nogle steder hvor du er lidt galt afmarcheret:

1) CO2 er den for tiden dominerende antropogene drivhusgas, og det er derfor altid den der er i rampelyset. CO2-indholdet i atmosfæren bliver målt og rapporteret i ppm CO2 men en masse andre drivhusgasser bliver også målt og afrapporet som f.eks. ppm methan, eller hvad det nu kan være. Disse gasser har alle sammen forskellige egenskaber (primært forskellige absorptionsbånd) og i moderne klimamodeller bliver de i udregningerne behandlet hver for sig.Hvis jeg har forstået Kyoto-aftalen og IPCC ret, så er CO2 ikke CO2 men CO2-ækv., så hvis forskerne måler indholdet af drivhusgasser i atmosfæren for hver for sig, og udarbejder diagrammer, modeller mv. på dette grundlag. Så går det fuldstændig galt, når politikerne så kun retter fokus mod at nedbringe CO2-udledningen. Der er meget stor forskel på de tiltag, der skal gøres for at nedbringe mængden af drivhusgasser i atmosfæren alt efter hvilken drivhusgas, der er tale om. F.eks. nedbringes udledningen af lattergas ikke af at skifte fra fossile brændsler til biobrændsler, hvis biobrændslerne dyrkes med et overforbrug af kunstgødning, så kan det faktisk medføre et større udslip af lattergas.

Hvis jeg har ret i, at politikerne ikke agerer med viden om, at det er flere forskellige drivhusgasser, der er tale om, og de således vil anvende samme løsning over en kam - så er jeg for alvor skeptisk grænsende til at være meget bekymret.

Sammendrag
Denne rapport opgør drivhusgasemissionerne fra arealanvendelse og
ændringer i arealanvendelse i det åbne land, opdelt på arealrelaterede
samt ikke-arealrelaterede emissioner. De arealrelaterede emissioner
er fra mineraljorde og organiske jorde, gartnerier (herunder
frugttræer og -buske), vådområder og 20-årige aftaler omkring ændret
afvanding. De ikke-arealrelaterede emissioner er rejsning af læhegn,
kalkning samt anvendelse af organiske jordforbedringsmidler.
Emissioner/bindinger i skovarealer opgøres separat af Institut for
Skov og Landskab, KVL. På grund af metodemæssige vanskeligheder
er der ikke foretaget en opgørelse for mineraljordene.
Den samlede emission fra de i rapporten behandlede områder indenfor
arealanvendelse (LULUCF) og det åbne land (kapitel 5 i IPCC
guidelines) er vist i figur 0 og tabel 0. Den samlede emission i 1990 er
estimeret til 3,3 mio. tons CO2-ækvivalenter og jævnt faldende frem
til 2003, hvor der er estimeret en emission på 2,6 mio. tons CO2-
ækvivalenter.

Emissionsopgørelserne for arealanvendelse er usikkert bestemt på
grund af metodemæssige problemer. Den største usikkerhed er
knyttet til mineraljordene, hvor den anbefalede metodik fra IPCC
ikke kan anses for at være retvisende under danske forhold. På den
anden side findes der endnu ikke et tilstrækkeligt grundlag til, at en
dynamisk model for mineraljordene kan anvendes med tilstrækkelig
sikkerhed. Der er derfor behov for yderligere udvikling på området. I
rapporten er emissionen for mineraljorde beregnet med hhv. IPCC
metoden og en dynamisk modellering. De to metoder giver forskellige
resultater. Begge modeller angiver at der sker en nettobinding af C
i mineraljordene, men den tidsmæssige udvikling er forskellig.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
13-06-2012 22:41
SRJ
★★★☆☆
(462)
Boe Carslund-Sørensen skrev:

En korrelation mellem stigning i temperatur og stigning i CO2 pr. ppm er netop et af de punkter som kronikskribenten henviser til med bemærkningen om, at en sådan korrelation ikke nødvendigvis også medfører en årsagssammenhæng, og slet ikke når der samtidig ikke er tidsmæssig sammenfald mellem stigningen i CO2 og stigningen i temperatur.


Enig, korrelation er ikke ensbetydende med årsagssammenhæng. Men nu er der jo også en god fysisk forståelse af CO2's egenskaber vedr. infrarød stråling, så den kausale sammenhæng bygger på fysisk viden.
Over lang tidsskala er sammenhængen mellem CO2 og temperatur temmelig god, se vedhæftet figur nederst. Figuren viser øverst et plot af den årlige CO2-koncentration og nederst den årlige temperatur-anomali.
Når temperaturen ikke er steget ret meget i de senere år så skyldes det muligvis kølende aerosoler som jeg har påpeget gentagne gange.
Desuden er der en naturlig variabilitet i klimaet som kan "maskere" den antropogene opvarmning, jeg henviser igen til flg. citat:
"Over a given decade or conceivably over a few decades the natural
variability may match or even outweigh the trend, and so we should not be surprised if in
the future sometime a cool decade occurs. But over the course of a half century or longer,
the natural variability, assuming that its variance will be in the future what it has been in
the past, is too small to overcome predicted global warming."


Forfattter: G. K. Vallis, artiklen kan findes her:

http://www.princeton.edu/~gkv/papers/Vallis-climvar08.pdfHvis det var i kronikken har jeg overset det. Jeg er dog temmelig sikker på at de tal som for CO2-koncentrationen som måles på Mauna Loa eksempelvis er ren CO2. Her er hvad NOAA skriver om målingerne:
"The last four complete years of the Mauna Loa CO2 record plus the current year are shown. Data are reported as a dry air mole fraction defined as the number of molecules of carbon dioxide divided by the number of all molecules in air, including CO2 itself, after water vapor has been removed. The mole fraction is expressed as parts per million (ppm). Example: 0.000400 is expressed as 400 ppm. "
Kilde:
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
Det kan jeg ikke forstå på andre måder end at målt CO2 rent faktisk er CO2.


Du henviser til nogle målinger af CO2 pr. ppm i atmosfæren, men jeg har ikke i materialet kunne finde grundlag for, at der kun er tale om CO2 og ikke CO2-ækv., som er det Kyoto-aftalen omhandler - jeg kan således ikke forestille mig, at IPCC, der bygger oven på Kyoto ikke bruger samme opgørelsesmetode.

http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR213.pdf

Det citat jeg har vist præciserer netop at CO2 er hvad man måler på Mauna Loa, og præsenterer som en dataserie af CO2-målinger.
DMU-artiklen du henviser til handler om "Opgørelse af CO2-
emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse" og hvordan disse ændringer kan omregnes til CO2-ækvivalente.
Når vi siger et CO2-koncentrationen pt. er 396 ppm så er det kun CO2, ikke andet.

Forskellen mellem CO2 og CO2 ækvivalente diskuteres her:
http://www.skepticalscience.com/carbon-dioxide-equivalents.html
I indlægget er der et eksempel for år 2005. Det år var CO2-koncentrationen 379 ppm, mens den CO2-ækvalente var 375 ppm når man medregnger alle positive og negative forcings (aerosoler er og ændringer i "land use" er blandt de negative). Endvidere fortsætter indlægget:
While net forcing of all greenhouse gases, aerosols and landuse changes is roughly equal to the effect of carbon dioxide alone at the present time, ...
Dvs. at som det er lige nu, så er den samlede forcing ca. lig med forcingen fra CO2.


CO2's effekt kan påvises direkte ved målinger af stråling i atmosfæren - se mit forrige indlæg for henvisning til forskningen.


Er det nu rigtig, eller er det også målinger på CO2-ækv. ?


Man kan måle at der er mindre energi jordens udstråling i de bølgelængder svarende til de forskellige drivhusgassers absorbtionsbånd - figur her. Det giver mulighed for at se absorptionen fra hver enkelt gas, forudsat at de ikke har overlappende absorbtionsbånd.
Tilsvarende kan man måle mere nedadgående stråling i i de bølgelængder svarende til de forskellige drivhusgassers absorbtionsbånd, endda med tilstrækkelig opløsning til at se bidraget fra hver enkelt gas:

Radiance spectra of the greenhouse radiation from the atmosphere have been measured at ground level from several Canadian sites using FTIR spectroscopy at high resolution. The forcing radiative fluxes from CFC11, CFC12, CCl4, HNO3, O3, N2O, CH4, CO and CO2 have been quantitatively determined over a range of seasons. The contributions from stratospheric ozone and tropospheric ozone are separated by our measurement techniques. A comparison between our measurements of surface forcing emission and measurements of radiative trapping absorption from the IMG satellite instrument shows reasonable agreement. The experimental fluxes are simulated well by the FASCOD3 radiation code. This code has been used to calculate the model predicted increase in surface radiative forcing since 1850 to be 2.55 W/m2. In comparison, an ensemble summary of our measurements indicates that an energy flux imbalance of 3.5 W/m2 has been created by anthropogenic emissions of greenhouse gases since 1850. This experimental data should effectively end the argument by skeptics that no experimental evidence exists for the connection between greenhouse gas increases in the atmosphere and global warming.

fra Evans 2006

Edit:
Jeg er ganske enig med Kristoffer Haldrup, forhåbentlig kan mit indlæg supplerer med lidt data til visse af pointerne.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 13-06-2012 22:43
14-06-2012 14:53
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.cicero.uio.no/webnews/?=11761

Lav CO2-konsentrasjon sammenfaller ikke alltid med lav temperatur
I perioden fra 12 til 5 millioner år siden var det lav CO2-konsentrasjon og høy temperatur. Dette kan henge sammen med at kontinentenes plassering, og dermed også havstrømmene, var annerledes enn i dag.


Jeg vil blot del ovenstående med alle andre, jeg har endnu ikke læst artiklen.
14-06-2012 15:13
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
http://www.cicero.uio.no/webnews/?=11761

Lav CO2-konsentrasjon sammenfaller ikke alltid med lav temperatur
I perioden fra 12 til 5 millioner år siden var det lav CO2-konsentrasjon og høy temperatur. Dette kan henge sammen med at kontinentenes plassering, og dermed også havstrømmene, var annerledes enn i dag.


Jeg vil blot del ovenstående med alle andre, jeg har endnu ikke læst artiklen.

Den omvendte situation, høj CO2-koncentration og lav temperatur, er også forekommet. Der skal vi dog lidt længere tilbage i tiden, da CO2-koncentrationen har været under 1.000 ppm i de sidste 80 mio. år eller sådan noget.

Men for 140-150 mio. år siden på grænsen mellem Jura- og Kridt-tiden var der istid/istider, som vi også har i nutiden. Men dengang var CO2-koncentrationerne i atmosfæren meget højere end i dag, måske 2.000 ppm. Det ser dog ud til at at have været en knap så kold istid.

Længere tilbage for omkring 450 mio. år siden var der en meget kold istid, og da var CO2-koncentrationerne endnu højere, måske 4-5.000 ppm.

Et par links:
http://www.globalwarmingart.com/images/2/28/Phanerozoic_Climate_Change_Rev.png
http://www.klimadebat.dk/forum/vedhaeftninger/7/Phanerozoic_Carbon_Dioxide.png
http://da.wikipedia.org/wiki/Epoke_%28geologi%29
15-06-2012 10:32
SRJ
★★★☆☆
(462)
Havisen i Arktis smelter hurtigt for tiden iflg NSIDC:Min forudsigelse for årets minimum arctic sea ice extent er 4.8 +/-1 mio. km^2 - fortsætter faldet på samme måde resten af sæsonen så bliver årets minimum i den lave ende af mit interval.
18-06-2012 12:19
SRJ
★★★☆☆
(462)
SRJ skrev:

Jeg ville gerne forsøge at lave analysen også for Cryosphere Today men jeg kan kun finde en fil med global data:
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/timeseries.global.anom.1979-2008

Nogen der har et link til tidsserie-data (ikke graferne) for NH og SH hos Cryosphere Today?


Nu fandt jeg dem:
Cryosphere Today sea ice area anomalies:
Arctic: http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/timeseries.anom.1979-2008

Antarctic: http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/timeseries.south.anom.1979-2008

Global: http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/timeseries.global.anom.1979-2008
19-06-2012 10:10
SRJ
★★★☆☆
(462)
SRJ skrev:


John Niclasen skrev
Der er en video med bl.a. Jay Zwally (ice satellite project scientist @ NASA Goddard), der siger det samme:
NASA: Arctic Ocean Could be Mostly Ice Free in 2013


Der er forskel på "will be" og "could be". Jeg ved ikke hvad Zwallys baggrund for forudsigelsen er men alt andet lige så er "could be" en bedre og mere forsigtig formulering.Jeg har fundet en artikel på National Geographics hjemmeside fra år 2007 hvor Zwally udtaler sig om hvornår Arktis bliver isfrit:
(min fremhævning med fed)

This week, after reviewing his own new data, NASA climate scientist Jay Zwally said: "At this rate, the Arctic Ocean could be nearly ice-free at the end of summer by 2012, much faster than previous predictions."

Artiklen er her:
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/12/071212-AP-arctic-melt.html

Det Zwally siger er at hvis isen forsvinder med den hastighed man har set i 2007 ("at this rate") så vil Arktis være isfrit i sommeren 2012.
Han siger ikke at det vil ske, kun hvis isen fortsat forsvinder med samme hastighed som i 2007. Det gjorde den jo ikke kan vi efterfølgende se, så præmissen for hans forudsigelse holder ikke længere.
19-06-2012 10:47
John Niclasen
★★★★★
(6548)
SRJ skrev:
Det Zwally siger er at hvis isen forsvinder med den hastighed man har set i 2007 ("at this rate") så vil Arktis være isfrit i sommeren 2012.

Det er en alarmerende udmelding at komme med. Han vælger en rate over et kort tidsrum. Hvis du gør det samme og kigger på raten, isen forsvinder med her i foråret, så er der isfrit engang til efteråret, med den rate.

Og?

Tilføjelse: Eller vi kan hvert efterår, når bladene falder af træerne, begynde at råbe op om, at alverdens skove visner.
Redigeret d. 19-06-2012 10:50
20-06-2012 09:24
rick_uk
★★★★☆
(1140)
NSIDC: Sea ice tracking at record low levels (19/6-12)

Udklip:
After a period of rapid ice loss through the first half of June, sea ice extent is now slightly below 2010 levels, the previous record low at this time of year. Sea level pressure patterns have been favorable for the retreat of sea ice for much of the past month.

A pattern of high pressure over the Beaufort Sea and low pressure over the Laptev Sea has been present for the past few weeks. This pattern is favorable for summer ice loss, by advecting warm winds from the south (in eastern Asia) to melt the ice and transport it away from the coastlines in Siberia and Alaska. The high pressure over the Beaufort leads to generally clear skies, and temperatures are now above freezing over much of the Arctic pack. Snow cover in the far north is nearly gone, earlier than normal, allowing the coastal land to warm faster.

While these patterns and conditions have looked similar to 2007, over the last couple days the high pressure pattern over the Beaufort Sea has broken down. And while the extent is at a record low for the date, it is still early in the melt season. Changing weather patterns throughout the summer will affect the exact trajectory of the sea ice extent through the rest of the melt season.

fed min
23-06-2012 14:22
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Den laveste temperaturstigning i et 17 års trend.

http://www.wzforum.de/forum2/read.php?6,2437732,2447075#msg-2447075
24-06-2012 02:37
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Kjeld Jul skrev:
Den laveste temperaturstigning i et 17 års trend.

http://www.wzforum.de/forum2/read.php?6,2437732,2447075#msg-2447075

Og så? -Det ser lidt ud som om de har hevet det 17-års interval ud af R... måsen. Eller at de har valgt det, fordi det passer med deres budskab...men, prove me wrong, der kan sikkert stå en eller anden forklaring i de mange kommentarer på tysk, som jeg ikke lige gad læse


-Hvis man kiggede på det næsten lige så lange interval fra midten af 1996 til starten af 2010 ville man få en trend der var cirka ti gange højere -- det ville dog være lige så uinteressant en oplysning. -Det er ikke bare for sjov, at jeg og andre igen og igen gentager, at det er nødvendigt med lange tidsserier for at udtale sig om en trend med nogen som hels form for sikkerhed.
24-06-2012 13:30
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Kristoffer:

Og så? -Det ser lidt ud som om de har hevet det 17-års interval ud af R... måsen. Eller at de har valgt det, fordi det passer med deres budskab...men, prove me wrong, der kan sikkert stå en eller anden forklaring i de mange kommentarer på tysk, som jeg ikke lige gad læse


-Hvis man kiggede på det næsten lige så lange interval fra midten af 1996 til starten af 2010 ville man få en trend der var cirka ti gange højere -- det ville dog være lige så uinteressant en oplysning. -Det er ikke bare for sjov, at jeg og andre igen og igen gentager, at det er nødvendigt med lange tidsserier for at udtale sig om en trend med nogen som hels form for sikkerhed.


Trenden i det pågældende temperaturdatasæt (RSS) i 17 års-perioden fra januar 1995 til nu er 0,041C/tiår eller 0,41C pr århundrede.

Jeg tjekkede din påstand ovenfor og fandt, at trenden i den periode, som du foreslår - midt 1996 til midt 2010 - ikke er 10 gange højere men lavere, ja lavere end trenden i 17-års perioden. Nærmere bestemt er trenden i det kortere interval 0,039C/tiår eller 0,39C pr århundrede.

Det er nødvendigt at vide, hvad en trend er, inden man udtaler sig om den - hvis man da vil tages alvorligt...
24-06-2012 21:44
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Men du kan nok ikke se forskel på den lineære trend i de to perioder.
25-06-2012 09:56
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
N A Nielsen skrev:
Men du kan nok ikke se forskel på den lineære trend i de to perioder.

Herligt lille værktøj du der linker til, og langt overlegent i forhold til min eyeballing af grafen! -Det er et værktøj, der glimrende kan bruges til at illustrere, at hvis man vælger tilfældige ti-femten årsintervaller der stopper omkring 2011, så kan man få næsten præcis den trend man vil, en trend der f.eks. kan skifte fra positiv til negativ afhængig af om man vælger 1998 eller 1999 som startår...men når man vælger en 20-30 år, så er resultatet langt mere stabilt. Det viser jo på smukkeste vis, hvorfor lange tidsserier er nødvendige og at trends baseret på kortere tidsserier ikke kan bruges til så meget endda. Så mange tak for linket
25-06-2012 17:46
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Det var så lidt, Kristoffer. Du kan nu altså ikke med nok så dårlig "eyeballing" få en 10 gange for høj trend, som du gjorde.

Hvis man vel at mærke ved, hvordan en lineær trend beregnes, og mon ikke det var det sidste, som det kneb med...

Ja, fint redskab. Man kan også se, at selv hvis man vælger det kolde La Niña-år 1999 som startår, som du nævner, får man stadig kun en trend frem til nu (13,5 år) på 0,041C pr årti - eller meget tæt på 0
25-06-2012 22:49
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Det er et værktøj, der glimrende kan bruges til at illustrere, at hvis man vælger tilfældige ti-femten årsintervaller der stopper omkring 2011, så kan man få næsten præcis den trend man vil, en trend der f.eks. kan skifte fra positiv til negativ afhængig af om man vælger 1998 eller 1999 som startår...


Tager man trends 10-15 år lange, der slutter nu, er der faktisk ikke den store variation. De er alle omkring 0. Man kan ikke få "præcis den trend man vil have". Den højeste trend 0,041C/tiår får man med 1999 som startår.
26-06-2012 00:54
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Sammenligning af real world med modeller i Øst Antarktis viser at modellerne er grundliggende forkerte. De forudsagde istab, men der kan ikke registreres istab gennem de sidste 20 år.

http://thegwpf.org/the-observatory/6049-false-alarm-antarctic-ice-shelves-not-melting-at-all-new-field-data-show.html

"According to a statement from the American Geophysical Union, announcing the new research:

It turns out that past studies, which were based on computer models without any direct data for comparison or guidance, overestimate the water temperatures and extent of melting beneath the Fimbul Ice Shelf. This has led to the misconception, Hattermann said, that the ice shelf is losing mass at a faster rate than it is gaining mass, leading to an overall loss of mass.

The team's results show that water temperatures are far lower than computer models predicted ...
"

"Twenty-year-old models which have suggested serious ice loss in the eastern Antarctic have been compared with reality for the first time - and found to be wrong, so much so that it now appears that no ice is being lost at all.

"
26-06-2012 22:27
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Frank

Har du foretaget en sammenligning hvad GRACE sattelitter har fundet mht massetab både på Grønland/Antartic ?
27-06-2012 00:48
Kosmos
★★★★★
(5391)
Har du foretaget en sammenligning hvad GRACE sattelitter har fundet mht massetab både på Grønland/Antartic ?

- nu omhandler artiklen alene forholdene på Østantarktis, og ingen synes at have omtalt andet(?)
Artiklens abstract lyder:

The mechanisms by which heat is delivered to Antarctic ice shelves are a major source of uncertainty when assessing the response of the Antarctic ice sheet to climate change. Direct observations of the ice shelf-ocean interaction are extremely scarce, and present ice shelf-ocean models struggle to predict reason able melt rates. Our two years of data during 2010-2012 from three oceanic moorings below the Fimbul Ice Shelf in the eastern Weddell Sea show cold cavity waters, with average temperatures of less than 0.1 {degree sign}C above the surface freezing point. This suggests rather low basal melt rates, consistent with remote sensing based, steady state mass balance estimates in this sector of the Antarctic coast. Oceanic heat for basal melting is found to be sup-plied by two sources of warm water that enter below the ice: (i) eddy-like bursts of Modified Warm Deep Water accesses the cavity at depth during eight months of the record; and (ii) a seasonal inflow of warm, fresh surface water flushes parts of the ice base with temperatures above freezing, during late summer and fall. This interplay of processes implies that basal melting cannot simply be parameterized by coastal deep ocean temperatures, but is directly linked to both solar forcing at the surface as well as to coastal processes controlling deep ocean heat fluxes

Den (af mig) fremhævede tekst forklarer, at også ændringer i den lokale massebalance er undersøgt.
01-07-2012 00:45
Theis
★★☆☆☆
(150)
De nyeste temperaturdata fra maj er endelig klar for alle fem serier (HadCRUT var igen de langsomste). Maj 2012 placerer sig således (april 2012 i parentes):

HadCRUT: 4. varmeste maj siden 1850 (5. varmeste)
NCDC: 2. varmeste maj siden 1880 (5. varmeste)
GISS: 2. varmeste maj (delt) siden 1880 (5. varmeste april (delt))
RSS: 7. varmeste maj siden 1979 (6. varmeste)
UAH: 4. varmeste maj siden 1979 (4. varmeste)

Med undtagelse af RSS viser alle serierne majanomalier i top 4, hvilket ikke er så dårligt, når vi er i neutral ENSO.

Mere og mere tyder på, at vi er på vej mod en El Nino efter nogle år med La Nina. Sidste mandag viste de nyeste tal fra NOAA, at temperaturanomalien i Nino 3.4 regionen var steget til 0,4. En El Nino er ifølge NOAA defineret som en positiv afvigelse i et 3-måneders løbende gennemsnit på mindst 0,5 i dette område.

I samme analyse angiver NOAA, at sandsynligheden for en El Nino i efterår/vinter 2012 er ca. 50 %. Dette estimat bygger på tal fra IRI, der siden har opdateret deres data, og nu angiver sandsynligheden for El Nino til mere end 60 %.

Og hvis vi får en El Nino, er der stor sandsynlighed for, at vi igen ser rekordhøje temperaturer, især når vi med kun neutral ENSO kan have de næsthøjeste temperaturer i nogle af temperaturserierne.
07-07-2012 08:53
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Low June snow extent

Snow cover over Northern Hemisphere lands retreated rapidly in May and June, leaving the Arctic Ocean coastline nearly snow free. June 2012 set a record low for snow extent (for a 45-year period of record spanning 1967-2012) by a significant margin. Snow extent for June 2012 was more than 1 million square kilometers (386,000 square miles) below the previous record set in 2010. Snow extent for 2011 was a close third lowest. May 2012 had third lowest snow extent for the period of record. This rapid and early retreat of snow cover exposes large, darker underlying surfaces to the sun early in the season, fostering higher air temperatures and warmer soils.


Kilde - NSIDC: Rapid sea ice retreat in June (5/7-12)


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
Tilknyttet billede:

07-07-2012 11:26
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Snow cover over Northern Hemisphere lands retreated rapidly in May and June, leaving the Arctic Ocean coastline nearly snow free.

Samtidig bliver det koldere ved Antarktis. Iskerneboringer viser mange sådanne tidligere perioder, hvor det er blevet varmere på den nordlige halvkugle, mens det samtidig er blevet koldere på den sydlige, og omvendt.

Vi har en indvirkning på klimaet, men den er ikke særlig stor. Måske en halv grad ved en fordobling af CO2 i atmosfæren.

Kig på de positive konsekvenser ved mere CO2 i atmosfæren! Jorden bliver grønnere.
15-07-2012 02:21
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Jeg har tidligere vist undersøgelser der viser at afsmeltninger fra Grønlands is var mindst lige så kraftige i 1930´érne som i de seneste årtier, her så én mere med en lidt pudsig indgangsvinkel:


http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120529144339.htm
"that glaciers in the region were melting even faster in the 1930s than they are today"

Man har sammenlignet fotos etc.

Og hvad der slår mig: "Science Daily" der som jeg har oplevet det i årevis tidligere undlod at komme med ret meget der støttede skeptikernes sag er begyndt at åbne op. Dejligt med mere nuanceret dækning også fra denne kant nu.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
15-07-2012 09:24
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Ja, ja Frank. "Science Daily" støtte sammensværgelsen.
(Kommentaren passe meget godt med WWUT's group think.)

Ikke så meget nyt med historien eller det stoff "Science Daily" kommer med:

Current Melting Of Greenland's Ice Mimicks 1920s-1940s Event (10/12-07)

Udklip:
The fact that recent changes to Greenland's ice sheet mirror its behavior nearly 70 years ago is increasing researchers' confidence and alarm as to what the future holds. Recent warming around the frozen island actually lags behind the global average warming pattern by about 1-2 degrees C but if it fell into synch with global temperatures in a few years, the massive ice sheet might pass its "threshold of viability" – a tipping point where the loss of ice couldn't be stopped.

"Once you pass that threshold," Box said, "the current science suggests that it would become an irreversible process. And we simply don't know how fast that might happen, how fast the ice might disappear."


Vi har virkelig brug for den "Store Afkølning" du har lovet pga. dalende solaktivitet, Frank.

Er den startet, eller er den stædig lige om hjørnet?


Vh
Rick
15-07-2012 10:38
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Rick, der har været en ganske svag temperaturstigning over de sidste ca. 150 år, siden man begyndte at måle den direkte med termometre. Måske en grad. Det er virkelig ikke særlig meget.

Jeg siger "måske", fordi det faktiske tal ikke kendes særlig præcist. Det er kun i nyere tid (siden 70'erne) med satellitter at vi har kunnet måle temperaturen på Jorden over større områder med særlig præcision. At sige noget om en gennemsnitlig temperatur for Jorden for 100 år siden med de data, vi har, er forbundet med stor usikkerhed.

Derfor er grundlaget for at mene, der findes katastrofal temperaturstigning sted ikke til stede. Og at menneskets har en stor indvirkning på klimaet med vores udledning af CO2 er heller ikke videnskabeligt understøttet.

Du taler om "sammensværgelse". Hvilken sammensværgelse? Det er politik! Hvad foretog vores politikere sig på Rio+20 i sidste måned? Hvorfor hed konferencen Rio+20? Hvad besluttede man i Rio for 20 år siden i 1992? Hvad er "Agenda 21"? Hvem er idé-mændene og -kvinderne bag "Agenda 21"? Hvad er deres politiske overbevisning?

Du taler om "group think". Hvis der er tale om "group think", så er det da tilhængere af katastrofal menneskabt global opvarmning, der er ofre for "group think", når nu grundlaget for at mene noget sådant er så tyndt, som det er.

Klimaet ændrer sig, og det har det altid gjort. Den afsmeltning vi ser lokalt visse steder på Jorden i dag er også foregået tidligere, endda for ikke så lang tid siden, som Frank påpeger. Der er ikke noget særligt ved de klimaforandringer, vi ser nu.

Vi kan også se det på en anden måde. Når nu klimaet altid ændrer sig, hvad er så det optimale klima for Jorden? Er det varmere eller koldere end nu? Hvorfor er det altid negativt, når klimaet ændrer sig? Det må da også kunne ændre sig til noget bedre, ik'?
Redigeret d. 15-07-2012 11:26
15-07-2012 12:18
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
SRJ skrev:
Boe Carslund-Sørensen skrev:

En korrelation mellem stigning i temperatur og stigning i CO2 pr. ppm er netop et af de punkter som kronikskribenten henviser til med bemærkningen om, at en sådan korrelation ikke nødvendigvis også medfører en årsagssammenhæng, og slet ikke når der samtidig ikke er tidsmæssig sammenfald mellem stigningen i CO2 og stigningen i temperatur.


Enig, korrelation er ikke ensbetydende med årsagssammenhæng. Men nu er der jo også en god fysisk forståelse af CO2's egenskaber vedr. infrarød stråling, så den kausale sammenhæng bygger på fysisk viden.
Over lang tidsskala er sammenhængen mellem CO2 og temperatur temmelig god, se vedhæftet figur nederst.


At CO2 og temapertur som regel følges ad er ikke så mærkeligt, da CO2 frigives af havet når vandet bliver varmere.


15-07-2012 12:28
Hvalrossen
★☆☆☆☆
(130)
Nu har vi jo pt. et fantastisk godt vejr heroppe. Apropos at det danske vejr er gajolvejr, er vi nu begyndt at sige at nu har katastrofalt amokklima §.-)
16-07-2012 13:22
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
John Niclasen skrev:

Du taler om "group think". Hvis der er tale om "group think", så er det da tilhængere af katastrofal menneskabt global opvarmning, der er ofre for "group think", når nu grundlaget for at mene noget sådant er så tyndt, som det er.Ja, en overvældende konsensus blandt folk der har forsket i emnet i årtier er dælme et tyndt grundlag! Eller, nej, vent...det er da faktisk et helt ok grundlag, synes jeg
18-07-2012 09:20
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
I kølvandet på den varme periode ca 1998-2010 har vi set en kold PDO der bare vokser og vokser. Der findes ikke i satellit alderen eksempel på lige så kolde vande i hesteskoen i det nordlige Stillehav, markeret med sort.

Vi har på DR vejr hørt omtalt den varme el Nino der er igang, men ikke den markante kolde PDO. El Nino har da også normalt en meget mere markant her-og-nu effekt på klodens temperaturer men PDO kan virke over dekader.

Jo længere den kolde PDO har ligget og vokset i styrke i det nordlige Stillehav, desto mere tydelig har et koldere bånd fra Golfen op til Skandinavien vist sig. Jeg skal ikke kunne sige om der er en sammenhæng.
Eftersom vi ofte har V eller NV vind i DK, så får vi altså typisk luft der har passeret denne nye kolde formation over atlanterhavet før luften når DK. Således er det måske ikke så overraskende at det er lidt køligt pt.

I medier har vi hørt omtalt varmen over Grønland pt.

Vi hørte i den forbindelse at "der havde ikke været så meget smeltevand i mands minde".

Men hvor mange "mænd" har idag minder fra sidste varme periode i 1930´ernes Grønland?

Jeg synes det er betænkeligt at man bruger bløde vendinger som "i mands minde" i stedet for at medierne viser klart for alle at der var ca lige så varmt omkring 1925-45 som i de seneste årtier.
Hvorfor viger man stadigvæk uden om denne helt relevant information?


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 18-07-2012 09:22
18-07-2012 09:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Fra earth Obs site, NASA:


Dog skal det siges at årene efter ca 2006 i forbindelse med den store isflugt fra Arktis er varmere end Arktis temperaturer omkring år 2000.

Men vi har klart været i nærhden af vore dages Arktis varme i 1930´erne hvis nogen skulle være i tvivl.

Når vi blot skal 80 år tilbage for at finde noget der minder om idag, hvordan ville det så ikke se ud hvis vi havde satellit billeder fra Vikingetiden? Roman warm period?

Ovenstående billede er fra:
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/ArcticIce/arctic_ice3.php
08-08-2012 09:10
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
I vinters spåede jeg at dette års havis minimum ville blive lavt grundet den store koncentration af varme nær Barenthavet. ( Faktisk i en period hvor der ellers ikke var specielt varmt globalt), og mine anelser ser vist ud til at holde stik, prøv lige at se (!) :


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

08-08-2012 09:49
Kosmos
★★★★★
(5391)
og mine anelser ser vist ud til at holde stik, prøv lige at se (!) :

- jovist; men lige netop dén kurve (fra DMI) har det med fra tid til anden at ta' nogle gevaldige op-/nedture(?) Sammenligner man med de øvrige grafer her, ser det ikke helt så dramatisk ud.
08-08-2012 10:25
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Frank Lansner skrev:
I kølvandet på den varme periode ca 1998-2010 har vi set en kold PDO der bare vokser og vokser. Der findes ikke i satellit alderen eksempel på lige så kolde vande i hesteskoen i det nordlige Stillehav, markeret med sort.

Vi har på DR vejr hørt omtalt den varme el Nino der er igang, men ikke den markante kolde PDO. El Nino har da også normalt en meget mere markant her-og-nu effekt på klodens temperaturer men PDO kan virke over dekader.

Jo længere den kolde PDO har ligget og vokset i styrke i det nordlige Stillehav, desto mere tydelig har et koldere bånd fra Golfen op til Skandinavien vist sig. Jeg skal ikke kunne sige om der er en sammenhæng.
Eftersom vi ofte har V eller NV vind i DK, så får vi altså typisk luft der har passeret denne nye kolde formation over atlanterhavet før luften når DK. Således er det måske ikke så overraskende at det er lidt køligt pt.


Vi kan altså forudsige at når El Nino skifter så falder temperaturen, globalt. (Og alt opvarmning fra CO2 må ligge i nogle kogende punkter hvor der ikke er målinger.)

Kortet er ekstremt fortegnet. Og viser temperatur anomalier. Det forudsætter at man kan kender det normale i hovedet og det vil sige at det kun er tænkt til uddannede metrologer. Det store sommervarme område over Grønland er ikke så stort på et normat kort, og skyldes varm luft fra syd og sydvest.

Sommervarme i Danmark kommer fra øst, og sydøst, og vinterens varme kommer fra sydvest. Vinterkulde kommer fra øst, og sommerkulde fra nordvest.


09-08-2012 22:23
Theis
★★☆☆☆
(150)
Frank Lansner skrev:
I vinters spåede jeg at dette års havis minimum ville blive lavt grundet den store koncentration af varme nær Barenthavet.


Frank skal da ikke være alene med spådommene. Jeg vil gerne spå, at de næste år bliver varme, at CO2-niveauet stiger og at jorden drejer rundt om solen :-)

Tamino har undersøgt fragmenteringen af dette års havis, der kunne være en indikation af, hvor hurtigt afsmeltning frem til dette års minimum vil gå. Han finder, at med hensyn til fragmentering er der nogle lighedspunkter mellem 2007 (der havde det laveste minimum) og 2012, så det bliver spændende at følge.
RE: Globale temperaturer for juni 201209-08-2012 23:00
Theis
★★☆☆☆
(150)
Temperaturanomalierne i juni 2012 placerer sig således i de fem globale serier (maj 2012 i parentes):

HadCRUT: 5. varmeste juni siden 1850 (4. varmeste)
NCDC: 4. varmeste juni siden 1880 (2. varmeste)
GISS: 4. varmeste juni siden 1880 (3. varmeste)
RSS: 4. varmeste juni siden 1979 (7. varmeste)
UAH: 3. varmeste juni siden 1979 (4. varmeste)

Juni 2012 var altså i top 5 i alle temperaturserierne.
10-08-2012 08:23
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Jeg vil gerne spå, at de næste år bliver varme, at CO2-niveauet stiger og at jorden drejer rundt om solen

Det er der vist ikke meget spådom i. Der har været en svag temperaturstigning de sidste årtier, så det er usandsynligt, temperaturen pludselig skulle falde meget. Hvis du havde skrevet, at de næste år bliver varmere, så var der lidt mere kød på og noget, man kunne vurdere rigtigheden af senere.

Juni 2012 var altså i top 5 i alle temperaturserierne.

Hvis teorien om katastrofal menneskeskabt global opvarmning var sand, ville man så ikke forvente, at juni 2012 lå øverst? Jeg mener, vi (ikke den vestlige verden, men Kina, Indien osv.) pumper jo CO2 ud i stadig stigende mængder. Man må da snart kunne se en rigtig tydelig konsekvens af det, hvis teorien skulle være sand.

Så længe vi ikke ser temperaturer markant over, hvad der har været, siden vi begyndte at måle med termometre, så er der vel rigtig god grund til at mene, det blot er naturlige variationer for den største del af det?
Side 6 af 12<<<45678>>>

Deltag aktivt i debatten PART 4/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data19614-07-2024 20:53
PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data344101-05-2024 13:03
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik